bog bogom bogu bog 2015-07-12 00:00:00

  Ti
  si

  407482

  pupoljak

  12. jul

  ja sam smokva. krupna sočna i slatka

  1981

  bilo je i zaboravilo se. jeste ono onim što je sad. sad-svetkovina. ja sam pa sam. bez izbora

  1991

  ja sam istrajavanje prepešačenih 62.000 kilome­tara za deset godina

  istrajavam sve dok mi oči ne zasijaju

  istrajavam košulju natapam druženjem

  istrajavam ja sam kosmogonija ponavljanja

  istrajavam trajanje pretvaram u pitkost od koje ne odustajem

  istrajavam da bismo oboje istrajali u onome što je više od života

  istrajavam sa margarinom koga sam pojeo u neizmernim količinama

  istrajavam kao kraljevi puta koji od kako je sveta i veka slede samo svoju priču

  2001

  ja sam bog

  crvena mušica

  skuplja svoja

  krila

  2011