Bog Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  Ti
  si

  393787

  pupoljak

  BIT BOG

  4484. dan
  11. april 2017.

   

  jedna

  pesma

  jedan

  dan

   

   

  kad pesma peva sebe sve peva

   

  hodam polako

   

  uživam u blagom vazduhu

   

  ova sporost me čini bezvremenim i beskrajnim

   

  nebo na istoku se jako naoblačilo

   

  već promiču prve kapi kiše

   

  vetar je sve jači

   

  zahladilo je

   

  nebo se prolama

   

  hladna kiša mi zasipa leđa

   

  lepo vreme se za čas pretvorilo u nevreme

   

  grmljavina me podseća na bombardovanje

   

  to da jači tlači je tako banalno

   

  hodam kroz šumu sam

   

  uveče ću hodati na protestu

   

  hleb majonez i zelena salata

   

  spavanje

   

  opet na nogama

   

  cvrkuću vrapci

   

  ne bih preživeo ovaj život bez vrabaca

   

  trava

   

  drveća

   

  cveća

   

  niti bih sada mogao da živim i jedan tren da ne ljubim sve

   

   

  sve

  pesma

  je

  moja

   

   

  u mladosti nikad ne bih pomislio da je od tako velike samoće sačinjeno pevanje

   

  niti da od tako velike odbačenosti nastaje stvaranje

   

  da je u hodanju tako velika muzika

   

  i da je tako jednostavno biti bog

   

  to da je tako jednostavno biti bog je tako jednostavno da je skoro nepodnošljivo

   

  sama ljubav je

   

  bit

   

   

   

  PEVUŠIM

  4485. dan
  12. april 2017.

   

  kursor trepće na belini ekrana

   

  nasmešim mu se

   

  jedinstvo svih svetova sam

   

  bit svih bitova

   

  krv starog indijanca u meni

   

  žudnja za pevanjem

   

  spokoj smislom

   

  niko nije moj

   

  ja sam svačiji

   

  tvoj

   

  drvo pored puta

   

  blaga padina

   

  sve što plima donese

   

  sve što oseka odnese

   

  muzika reke

   

  muzika usrdnog hodanja

   

  muzika unutrašnje postojanosti

   

  preko polja

   

  svemirom blagim

   

  preduzećem ljubavi

   

  čednom odanošću

   

  čedom boga bog

   

  reč mi je put

   

  reč moja put

   

  laki proplanak

   

  trešnje u cvetanju

   

  neko ko sada misli na mene

   

  neko ko neprestano ljubi me

   

  lahor u plućima

   

  topla ruka na grudima

   

  dojiš me svetlosti

   

  klijam

   

  tobom bog postajem

   

   

   

  POBUNJENIK LJUBAVI

  4486. dan
  13. april 2017.

   

  ljubim te ljubim su reči istetovirane ispod moje ključne kosti

   

  pred jutro sam sanjao leteći po nebu ispisujem reči ljubim te ljubim

   

  rečima ljubim te ljubim ljubim te srno moja željna ljubavi

   

  rečima ljubim te ljubim ljubim te odbačena moja željna ljubavi

   

  rečima ljubim te ljubim ljubim te odbačeni moj željan ljubavi

   

  moje najdublje poštovanje za

  ulrike majnhof

  gudrun eslin

  andreas badera

  najradikalnije

  najodanije

  najčednije

  koji do kraja ostaju sami sa idealom dok ga svi ostali napuštaju

   

  o jednoj jedinoj pobuni od kada je sveta i veka je reč

   

  o jednoj jedinoj pobuni sve do kraja vremena je reč

   

  pobuni ljubavi

   

  pobunjenik ljubavi sam

   

  ljubim te ljubim svemire

   

  ljubim te ljubim svaka ćelijo

   

  hodajući po zemlji ispisujem reči ljubim te ljubim zemljo

   

  plivajući u vodi ispisujem reči ljubim te ljubim vodo

   

  leteći po nebu ispisujem reči ljubim te ljubim nebo

   

  bivajući u svetlosti ispisujem reči ljubim te ljubim svetlosti

   

  hodam plivam letim bivam ljubim

   

  ja jesam u raskoraku sa ljudskim društvom ali sam u koraku sa svim bićima

   

  ja jesam u raskoraku sa ratom ali sam u koraku sa pesmom

   

  ja jesam u raskoraku sa životom ali sam u koraku sa ljubavlju

   

  ljubim ti ljubimlice u orgazmu sveljubavi

   

  ljubim ti ljubimveliku toplu šaku na mom potiljku

   

  ljubim ti ljubimstopala dok po velikoj vrućini hodamo po prašnjavom putu

   

  jesam

   

  ljubim te

   

  obožujemo se

   

  pobunjenik ljubavi sam

   

  pobunjenik besplatnošću i bezvlasništvom

   

  pobunjenik razoružanjem i razoruđanjem

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju prvi pesnik svih bića sam

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju jedan jedini umetnik svemira sam

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju najbolji hodač boga sam

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju miroslav mandić bog sam

   

   

   

   

  PREOBRAŽAVANJE

  4487. dan
  14. april 2017.

   

  od sebičnog života jedino je gora sebična ljubav

   

  sebična ljubavi ljubim te i u prapoverenje te preobražavam

   

  kažu da je ljubav otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  kažu da je bog otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  kažu da je sloboda otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  kažu da je stina otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  ja volim boga i reč bog i zbog preterane upotrebe

   

  ja volim ljubav i reč ljubav i zbog preterane upotrebe

   

  ja volim slobodu i reč sloboda i zbog preterane upotrebe

   

  ja volim istinu i reč istina i zbog preterane upotrebe

   

  kao što se uglačani kamen sjaji od bezbroj nogu koje su prešle preko njega

   

  kao što reči molitve sve više jesu posle hiljadugodišnjih ponavljanja

   

  kao što je om lep i dobar baš zbog bezbrojnih usana koje ga izgovaraju

   

  kao što neprestanim disanjem sve više ljubim

   

  kao što neprestanim otkucajem srca srce božije bivam

   

  jer

   

  jedem da bih živeo a ne živim da bih jeo

   

  živim da bih pevao a ne pevam da bih živeo

   

  živim da bih stvarao a ne stvaram da bih živeo

   

  živim da bih hodao a ne hodam da bih živeo

   

  živim da bih ljubio a ne ljubim da bih živeo

   

  ljubim da bih bio bog a ne da bih ljubio

   

  bog bogom bogu bog

   

  bogom sve je bog

   

  bogom svako je bog

   

  bogom svako je sve

   

  kamen biljka je

  biljka životinja je

  životinja čovek je

  čovek bog je

   

  kamen biljka životinja čovek bog je

  biljka životinja čovek bog kamen je

  životinja čovek bog kamen biljka je

  čovek bog kamen biljka životinja je

   

  zemlju nosi voda vetar i svetlost

  vodu nosi vetar svetlost i zemlja

  vetar nosi svetlost zemlja i voda

  svetlost nosi zemlja voda i vetar

   

  nebo pesnik

   

  okean umetnik

   

  zemlja hodač

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  ja

  sam

  ti

  si

  ja

  sam

  bog

   

   

   

  136. PUT PO 33 DANA

  4488. dan
  15. april 2017.

   

  još sto dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  još četrnaest nedelja do kraja dvanaestipogodišnjeg pevanja

   

  još dve hiljade osamsto sedamnaest blaženstava pesme miroslav mandić bog

   

  ja sam ljubav između srca i uma

   

  ljubav između oca i sina. sina i duha. duha i oca

   

  ljubav između tela i duše. duše i duha. duha i tela

   

  ljubav između broja jedan i broja dva. broja dva i broja tri. broja tri i broja četiri. broja

  četiri i broja pet. broja pet i broja šest. broja šest i broja sedam. broja sedam ibroja

  osam. broja osam i broja devet. broja devet i broja deset. broja deset i broja jedan

   

  ljubav između plave i ljubičaste. ljubičaste i crvene. crvene i

  narandžaste. narandžaste i žute. žute i zelene. zelene i plave

   

  ljubav između tačke i kružnice

   

  ljubav između atoma i svemira

   

  ljubav između dna i vrha

   

  ljubav između izvora i ušća

   

  ljubav između vidljivog i nevidljivog

   

  ljubav između jedne strane puta i druge strane puta

   

  ljubav između ponoći i jutra. jutra i podneva. podneva i večeri. večeri i ponoći

   

  ljubav između shvatljivog i neshvatljivog

   

  ljubav između stidljive i stidljivog

   

  ljubav između života i smrti

   

  ljubav između ja i ti

   

  ljubav ja boga bogu ja

   

  ljubav boga bogu ljubavi

   

  bog bogom bogu bog

   

  noćas je poslednje trinaesto vaskrsenje u pesmi miroslav mandić bog

   

  noćas će vaskrsnuti sva bića koja su ikada živela

  ljubim te isuse hriste brate moj

   

  vaskrsenje je pesma neprestanog početka

   

  vaskrsenje je umetnost hrabrosti

   

  vaskrsenje je muzika miline

   

  vaskrsenje je ljubav odanosti

   

  mlada zelena trava

   

  cvrkut vrabaca

   

  voliš me

  sanjao sam noćas

   

  miris duboke ruže

   

  volim te

  sanjaj večeras

   

   

   

   

   

  DEVEDESET DEVET

  4490. dan
  17. april 2017.

   

  devedeset devet dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  upravo sam pročitao 33 blaženstva od 9. aprila 2005. devedeset

  devetog dana od početka pevanja pod naslovom 3. put po 33 dana

   

  bila je subota danas je ponedeljak

   

  između devedeset devetog dana na početku i devedeset devetog dana na kraju

  je proteklo četiri hiljade devedeset jedan dan ili malo više od dvanaest godina

   

  dvanaest godina od moje pedeset šeste do šezdeset i osme godine

   

  dvanaest godina pevanja pevanja

   

  dvanaest godina stvaranja stvaranja

   

  dvanaest godina plesanja plesanja

   

  dvanaest godina ljubljenja ljubljenja

   

  dvanaest godina pevanja stvaranja plesanja ljubljenja jednog bića boga tebe i svih bića

   

  jednog čoveka koji se preobrazio u boga

   

  miroslav mandić u miroslava mandića boga

   

  jedne pesme koja se zvala miroslav mandić a sada se zove miroslav mandić bog

   

  dvanaest godina neprestane promene i neprestanog potvrđivanja istog

   

  dvanaest godina 33 blaženstva svakog dana osim nedelje

   

  nadam se da ću posle dvanaest godina i dvesto pet dana

  u trinaestoj godini 24. jula ove 2017. godine poslednjim

  129600. blaženstvom završiti pesmu miroslav mandić bog

   

  broj 129600 je broj celine

   

  broj lopte

   

  360 paralelnih kružnica pomnožen sa 360 meridijalnih kružnica

   

  svaka reč koju sam pevao i pevam u pesmi miroslav mandić bog je lopta

   

  tačka

   

  centar koji je svuda i periferija koja je nigde

   

  lepota reči i dobrota broja su za svako oko slika

   

  dobrota reči i lepota broja su za svako uho muzika

   

  reč broja je srce svačije duše

   

  broj reči je um svačijeg duha

   

  juče sam pomislio da svakog dana pročitam šta je bilo toga dana pre dvanaest godina

   

  devedeset osmog dana do kraja šta je bilo devedeset osmog dana od početka

   

  devedeset sedmog dana do kraja šta je bilo devedeset sedmog dana od početka 

   

  devedeset šestog dana do kraja šta je bilo devedeset šestog dana od početka

   

  i tako da čitam do poslednjeg dana miroslava mandića boga ono što je bilo prvog dana

   

  odustao sam od toga da bi i ovih devedeset devet dana imali svoju slobodu

   

  slobodu pevanja stvaranja plesanja i ljubljenja

   

   

   

   

  JA

  4491. dan
  18. april 2017.

   

  miroslav mandić bog pesnik pesme miroslav mandić bog sam

   

  ja miroslav mandić bog umetnik pesme miroslav mandić bog sam

   

  ja miroslav mandić bog hodač pesme miroslav mandić bog sam

   

  ja miroslav mandić bog pupoljak ruže lutanja

   

  ja miroslav mandić bog ruža jedne jedine ljubavi svih bića

   

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića sam

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira sam

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga sam

   

  ja miroslav mandić bog pevam i ljubim pesmom miroslav mandić bog

   

  ja miroslav mandić bog stvaram i ljubim pesmom miroslav mandić bog

   

  ja miroslav mandić bog hodam i ljubim pesmom miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma guštera i bilja

   

  pesma savršenstva u svemu i svakome

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma trinaest zima

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma trinaest proleća

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma trinaest leta

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma dvanaest jeseni

   

  pesma bezbrojnih ritmova i jednog jedinog ritma božijeg disanja

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma umetnosti 33

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma besmrtnosti svakog ko poskoči

   

  pesma najdubljeg poštovanja i najodanije ljubavi za odbačene

   

  pesma u kojoj se zemlja raduje samoj sebi

   

  pesma u kojoj se voda raduje samoj sebi

   

  pesma u kojoj se vazduh raduje samom sebi

   

  pesma u kojoj se svetlost raduje samoj sebi

   

  pesma miroslav mandić bog pesma je jer sve u njoj žudi da bude pesmom

   

  pesma miroslav mandić bog jedan jedini hram u srcu i umu svakog bića je

   

  pesma odbeglog deteta je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma dobrog deteta je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma dečavojčice je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog pesma boga je

   

  pesma miroslav mandić bog pesma tvoja je

   

  pesma miroslav mandić bog pesma svih bića je

   

   

   

  PRVI I POSLEDNJI. JEDAN JEDINI I SVAKI. NAJBOLJI I NAJGORI

  4492. dan
  19. april 2017.

   

  ja miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića sam

   

  ja miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira sam

   

  ja miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga sam

   

  ja miroslav mandić bog treperenjem lišća u drveću

   

  ja miroslav mandić bog istovetnošću pičke i kurca

   

  ja miroslav mandić bog sličnošću pičke i pičke

   

  ja miroslav mandić bog različitošću kurca i kurca

   

  ja miroslav mandić bog odanim neodustajanjem

   

  ja miroslav mandić bog miroslavom mandićem bogom

   

  kao zemlja koja se neumorno vrti tako te živim miroslave mandiću bože

   

  kao bujanje mlade zelene trave tako te pevam miroslave

  mandiću bože prvi pesniče svih bića i poslednji pesniče svih bića

   

  kao hiljadugodišnje kiše koje glačaju oblutke tako te stvaram miroslave

  mandiću bože jedan jedini umetniče svemira i svaki umetniče svemira

   

  kao laste koje preleću okeane tako te hodam miroslave

  mandiću bože najbolji hodaču boga i najgori hodaču boga

   

  ja miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

   

  ja sam matematika tela matematika duše matematika duha

   

  ja miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

   

  ja sam harmonija tela harmonija duše harmonija duha

   

  ja miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  ja sam muzika tela muzika duše muzika duha

   

  sve što pevam dolazi iz pesme

   

  pesma iz mog srca

   

  ja iz boga

   

  ja miroslav mandić bog pevam jer bog je živ

   

  ja miroslav mandić bog stvaram jer ljubav je živa

   

  ja miroslav mandić bog hodam jer sloboda je živa

   

  ja miroslav mandić bog

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  jedno

  sam

   

   

  ja miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  prvog

  pesnika

  svih

  bića

  i

  poslednjeg

  pesnika

  svih

  bića

  sve

  sam

   

   

   

  ja miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  jednog

  jedinog

  umetnika

  svemira

  i

  svakog

  umetnika

  svemira

  svako

  sam

   

   

  ja miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  najboljeg

  hodača

  boga

  i

  najgoreg

  hodača

  boga

  muzika

  sam

   

   

   

   

  FIJUK

  4493. dan
  20. april 2017.

   

  i

   

  evo

   

  me

   

  tu

   

  ja

   

  miroslav

   

  mandić

   

  bog

   

  prvi

   

  pesnik

   

  svih

   

  bića

   

  i

   

  poslednji

   

  pesnik

   

  svih

   

  bića

   

  jedan

   

  jedini

   

  umetnik

   

  svemira

   

  i

   

  svaki

   

  umetnik

   

  svemira

   

  najbolji

   

  hodač

   

  boga

   

  i

   

  najgori

   

  hodač

   

  boga

   

  bog

   

   

   

  REČ U REČ

  4494. dan
  21. april 2017.

   

  podne današnjeg dana

   

  hladni dani aprila

   

  dok mutim kakao gledam saobraćaj u ulici endija vorhola ispod moje terase

   

  volim pisanu reč

   

  volim prisutnost u rečima

   

  zemlju u zemlji

   

  vodu u vodi

   

  vazduh u vazduhu

   

  svetlost u svetlosti

   

  volim u volim

   

  dobrotu u dobroti

   

  lepotu u lepoti

   

  ljubim u ljubim

   

  put u putu

   

  ružu u ruži

   

  podajem ti se u podajem ti se

   

  odbeglo dete u odbeglom detetu

   

  dečavojčicu u dečavojčici

   

  zaratrustino načelo dobre misli dobre reči dobra delazaratrustinom načelu dobre misli dobre reči dobra dela

   

  život je priča u život je priča

   

  ljubav je bajka u ljubav je bajka

   

  bog je pesma u bog je pesma

   

  ne odustajem u ne odustajem

   

  hladan je vetar današnjeg dana u hladan je vetar današnjeg dana

   

  gornje grane breze pored mog prozora na četvrtom spratu u gornje grane breze pored mog prozora na četvrtom spratu

   

  pevam u pevam

   

  stvaram u stvaram

   

  hodam u hodam

   

  muzika u muzika

   

  jedno u jedno

   

  sebe u tebi u tebe u meni

   

  ja i ti u ja

   

  ja u boga

   

   

   

  MOJE DELO PESMA JE. MOJE DELO UMETNOST JE. MOJE DELO HODANJE JE

  4495. dan
  22. april 2017.

   

  dobre misli u dobre reči dobre reči u dobro delo

   

   

  dobre

  misli

  u

  dobre

  reči

  dobre

  reči

  u

  dobro

  delo

  i

  eto

  lepe

  i

  dobre

  pesme

   

   

  jako volim lepotu i dobrotu

   

  ljubav još više

   

  boga najviše

   

  boli me kad nema lepote i dobrote

   

  još više me boli kad se ljubav raspada

   

  najviše me boli kad osetim odsustvo boga u ljudima

   

  zagrli me kaže mi svako drvo

   

  kad zagrlim jedno drvo zagrlim svako drvo

   

  kroz visoku travu nazire se belina puta

   

  da je svet sačinjen samo od trava svet bi bio neopisivo lep

   

  žičana ograda je zaustavila jesenje opalo lišće i ono se tu osušilo kao morski talas

   

  još devedeset tri dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  osim nedelja ostalo je još sedamdeset devet dana pevanja pesme miroslav mandić bog

   

  voleo bih da u sledećim danima pevam o mojih dvanaest problema i zadataka

   

  o mojim žudnjama za čudesnim nepoznatim i bogom

   

  o svim bićima

   

  o prvom pesniku svih bića i poslednjem pesniku svih bića

   

  o jednom jedinom umetniku svemira i svakom umetniku svemira

   

  o najboljem hodaču boga i najgorem hodaču boga

   

  o miroslavu mandiću bogu

   

  o pesmi miroslav mandić bog

   

  voleo bih da pevam o pesmi večne umetnosti i svih sedam umetnosti u njoj

   

  voleo bih da pevam o životu kao priči o ljubavi kao bajki o bogu kao pesmi

   

  voleo bih da pevam i mislim o tome šta će biti posle 24. jula 2017

   

  voleo bih da pevam jednu pesmu pismo ljudskom društvu

   

  jedno pismo pesmu državi

   

  jedno pismo pesmu planeti zemlji

   

  jedno pismo pesmu svemiru

   

  jedno pismo pesmu prijateljima

   

  jedno pismo pesmu tebi 

   

  najviše bih voleo da sve vreme pevam samo onako kako je milo

  bogu tebi svim bićima i pesmi miroslav mandić bog. onako kako

  verujem da sam pesmu miroslav mandić bog i pevao sve vreme

   

   

   

   

  BOG. JA SAM BOG. MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4497. dan
  24. april 2017.

   

  sledećih dvanaest dana pevanja biće posvećeni mojim osnovnim mukama

   

  evo ih

  bog. ja sam bog. miroslav mandić bog

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  pupoljak

  sajt

  žena

  zdravlje

  novac

  stan

  samoća

  prošlost i grubost

  suviše ljudsko

  država i društvo

   

  danas ću pevati

  o bogu

  o ja sam bog

  o miroslavu mandiću bogu

   

  bog. ja sam bog. miroslav mandić bog. jedno su

   

  pesma

   

   

  bog

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog ja sam bog miroslav mandić bog je najčudesnije što mi se dogodilo u životu

   

  ne samo da verujem u boga nego je bog živ

   

  ne samo da je bog živ nego sam bog ja

   

  ne samo da sam ja bog nego sam miroslav mandić bog

   

  ali kako sve to podneti

   

  kako tu dobrotu i lepotu živeti

   

  kako nositi tu spasonosnu opasnost

   

  blaženstva koja slede su mi vodiči

   

  prema bogu biti savršen kao bog

   

  prema društvu biti neposlušan hrabar i čedan

   

  prema samom sebi biti u neprestanom podavanju bogu

   

  bog moje dete

   

  bog moja pesma

   

  bog moja umetnost

   

  bog moja muzika

   

  bog moj drug

   

  ja sam bog bog je pesma boga

   

  ja sam bog bog je umetnost boga

   

  ja sam bog bog je muzika boga

   

  ja sam bog bog je ljubav boga

   

  ja sam bog jer bog je ja sam

   

  ako jesam onda sam pre svega bog

   

   

  ja

  sam

  bog

  ja

  sam

  pesma

  boga

  ja

  sam

   

   

  miroslave mandiću bože ne boj se mističe moj

   

  miroslave mandiću bože sve više i još slobodnije pevaj boga

   

  miroslave mandiću bože sve više i još istinitije pevaj ja sam bog

   

  miroslave mandiću bože sve više i još hrabrije i nežnije budi miroslav mandić bog

   

   

   

   

  PRVI PESNIK SVIH BIĆA I POSLEDNJI PESNIK SVIH BIĆA. JEDAN JEDINI UMETNIK SVEMIRA I SVAKI UMETNIK SVEMIRA. NAJBOLJI HODAČ BOGA I NAJGORI HODAČ BOGA

  4498. dan
  25. april 2017.

   

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića je pesma mog pevanja

   

  jedan jedinu umetnik svemira i svaki umetnik svemira je umetnost mog stvaranja

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je muzika mog hodanja

   

  čudesno je biti prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

   

  čudesno je biti jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

   

  čudesno je biti najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  sve sam to počeo za vreme ruže lutanja i razvio za vreme stvaranja večne umetnosti

   

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića jedan

  jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira najbolji hodač

  boga i najgori hodač boga zaživeli su u pesmi miroslav mandić bog

   

  kao što je miroslav mandić bog živa ljubav za živog boga tako je

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića živa ljubav za sva bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira živa ljubav za svemir

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga živa ljubav za svako biće

   

  to što ne postoji niko ko može da mi kaže kako da budem

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića jedan jedini

  umetnik svemira i svaki umetnik svemira najbolji hodač boga i

  najgori hodač boga i jeste priroda prvog pesnika svih bića i

  poslednjeg pesnika svih bića jednog jedinog umetnika

  svemira i svakog umetnika svemira najboljeg

  hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  prvi je pesnik svih bića i poslednji je pesnik svih bića

   

  jedan jedini je jedan jedini umetnik svemira i svako je jedan jedini umetnik svemira

   

  najbolji je najbolji hodač boga i najgori je najbolji hodač boga

   

  prvi i poslednji je pesnik jednog

   

  jedan jedini i svaki je umetnik jednog

   

  najbolji i najgori je muzika jednog

   

  miroslave mandiću bože pesniče ne boj se

   

  miroslave mandiću bože umetniče ne boj se

   

  miroslave mandiću bože hodaču ne boj se

   

  miroslave mandiću bože lutalice ne boj se

   

  budi pesma

   

  budi umetnost

   

  budi muzika

   

  ne čini ništa samo pevaj

   

  ne čini ništa samo stvaraj

   

  ne čini ništa samo hodaj

   

  još više pevajprvog pesnika svih bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  još više stvarajjednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika svemira

   

  još više hodaj muzikomnajboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića je bit mog bića

   

  jedan jedinu umetnik svemira i svaki umetnik svemira je biće mog bivanja

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga je bivanje boga samog

   

  pevam pevaj pevajmo

  stvaram stvaraj stvarajmo

  hodam hodaj hodajmo

   

   

   

  PUPOLJAK

  4499. dan
  26. april 2017.

   

  pupoljak je ime za moje ukupno delo

   

  materijalno nematerijalno i duhovno

   

  pupoljak čine knjige i rukopisi. veliki i mali radovi. hodanja

   

  pupoljak čine pažljivostistrpljivostimuzikečitanjasamovanjaslaganjaodanosti

   

  pupoljak čine odlučivanjamolenjaiskupljenjaispovedanjasolidarisanjapoistovećivanja

   

  pupoljak čine oboženjadrugarstvaprepoznavanjacelenja jebanja saosećanjanežnosti

   

  pupoljak čine plesanjapevanjaputeviružeodobravanjaganućaposlušanja prefinjavanja

   

  pupoljak čine harmoniziranjasagledavanjazavetovanjaprevazilaženjapreobraženja

   

  pupoljak čine umanjenjauvećanjazanosi  smirenjapoklonjenjalica disanje svih bića

   

  pupoljak čine istrajavanjaprimanjadavanjazahvaljivanjanastavljanja prolepšavanja

   

   pupoljak čine bivanjaradostipostanjaumiranja vaskrsenja hrabrosti nemoći ćutanja

   

  pupoljak čine otkrovenjakruženjapreplitanjapupljenjajednostavnostiponavljanja

   

  pupoljak čine govorenjaponašanja bivanja prolaženja predstave saputništva

   

   i bog zna šta sve još a čini ga pre svega bog jer bog ga je i stvorio

   

   pupoljak peva prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

   

  pupoljak stvara jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

   

  pupoljak hoda najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  sve što čini pupoljak sam sačuvao

   

  verujem da je pupoljak sačinjen od dobrote lepote slobode i ljubavi

   

  pupoljak je dobrota lepota sloboda i ljubav za boga tebe i sva bića

   

  verujem da pupoljak daje i da će davati snagu

  svakome ko se usudi da peva stvara i ljubi sam

   

  verujem da pupoljak inspiriše i omogućava da mu se da život

   

  dati svoj život nekome ili nečemu je najlepši život

   

  biti neko ili nešto što inspiriše nekog da da svoj život je ljubav

   

  miroslav mandić bog i pupoljak su jedno

  jedna pesma. jedna umetnost. jedna ljubav. jedan bog

   

  voleo bih da pupoljak poklonim nekom ko će mu dati

  život isto onako kako sam mu ja davao i dajem ljubav

   

  ne znam kome i kako da dam pupoljak. ne znam da li treba nešto da činim sa pupoljkom

   

  čini mi se da dok ga nekom ne poklonim ne treba ništa da činim sa pupoljkom

   

  dovoljno je samo da ga čuvam i ne brinem

   

  da ga božanski hrabro i kreativno promišljam

   

  da zamišljam načine čuvanja i pokazivanja

   

  da ga fotografišem i prenesem u kompjuter ako bude vremena i snage

   

  ono što je najvažnije to je da pupoljak pripada bogu tebi i svim

  bićima. sve ostalo će biti onako kako je bogu tebi i svim bićima milo

   

   

   

  SAJT MIROSLAVMANDIC.NAME

  4500. dan
  27. april 2017.

   

  kao i za pupoljak i za sajt miroslavmandic.name

  je najvažnije da pripada bogu tebi i svim bićima

   

  da bude kuća pesničkog stanovanja boga tebe i

  svih bića u centru svemira i srcu i umu svakog bića

   

  da zrači dobrotom lepotom slobodom i ljubavlju

   

  da je odan početnoj ideji da bude umetničko delo

   

  kao što nema nikoga sa kim bih svaki dan razgovarao

  o pupoljku. miroslavu mandiću bogu. prvom pesniku svih bića

  i poslednjem pesniku svih bića. jednom jedinom umetniku svemira

  i svakom umetniku svemira. najboljem hodaču boga i najgorem

  hodaču boga. tako nema nikoga sa kim bih razgovarao o sajtu

   

  jako bih voleo kada bih svaki dan razgovarao o

  prirodi virtuelnog sveta i tome kako se on razvija

   

  to što nema nikoga me hendikepira ali kao i uvek

  to je prilika da hendikep preobratim u prednost

   

  kad 24. jula 2017. završim pesmu miroslav mandić bog nadam

  se da će mi biti biti jasnije i stvari oko sajta miroslavmandic.name

   

  da li da nastavim ovako kao do sada

   

  da li da za neko vreme prestanem da radim sa sajtom

   

  da li će zoltan varadi hteti da mi pomogne da ga promenim

   

  šta bi trebalo sve da se uradi da bi jednog jednog dana sajt

  miroslavmandic.name postao arhiv i muzej miroslava mandića boga

   

  šta bi trebalo sve da se uradi da bi sajt živeo i posle moje smrti

   

  mnogo je pitanja na koja nemam odgovor a ni vreme ni snage da se

  time sad bavim jer sam iscrpljen od dvanaestogodišnjeg pevanja pesme

  miroslav mandić bog a i snaga mi je potrebna da je završim do 24. jula

   

  uz problem sa sajtom ide i problem sa kompjuterom koji sve više usporava

  a ja ne znam kako da mu pomognem ili kako da kupim novi treći kompjuter

   

  jako volim kompjuter i internet

   

  božije su delo

   

  delo ujedinjenja

   

  kompjuter i internet vidim pre svega kao proizvod duha pa tek onda i tehnologije

   

  zahvalan sam sunu mandiću koji mi je poklonio prvi kompjuter

   

  zahvalan sam veri varadi koja mi poklonila moj drugi kompjuter

   

  zahvalan sam zoltanu varadiju koji mi je besplatno napravio sajt

  i besplatno ga održava već deset godina i plaća za njegov domen

   

  zahvalan sam na dvestočetrnaest hiljada tristo sedamdeset četiri pupoljaka tojest

  dvestočetrnaest hiljada tristo sedamdeset četiri poseta sajtu miroslavmandic.name

  toliko ih je bilo u 19:36h 27. aprila 2017.

   

  ako sajt miroslavmandic.name zamislim kao kuću u kojoj živim i radim

  onda je jasno da tu virtuelnu kuću nikad do sada nisam uspeo da završim

   

  nisam uspeo da je dovršim spolja

   

  niti sam uspeo da uredim dvorište i prilazne puteve oko nje

   

  sve je to cena besplatnosti

   

  i zbog toga ne treba da se nerviram nego da uživam u tome što je to tako

   

  nadam se da ću tu virtuelnu kuću moći da i dalje projektujem makar na papiru

   

  da je pevam

   

  ljubim

   

  prvo što bih trebao da uradim je da promenim adresu

  iz miroslavmandic.name u miroslavmandicbog.name

   

  ne boj se i samo polako i strpljivo miroslave mandiću bože

   

   

   

  ŽENA

  4501. dan
  28. april 2017.

   

  sve sam stariji samiji smrtniji a i dalje verujem da ću sresti srodnu dušu

   

  životni neuspeh što do sada nisam sreo srodnu dušu pretvorio se u ljubav

   

  volim ženu i volim je sve više

   

  volim primanje i davanje. celinu. dečavojčicu

   

  verujem da ću sve više i više biti ljubav ženi a pogotovo posle moje smrti

   

  da ću osnaživati njenu čudesnu sposobnost da se predaje bude mila hrabra i iskrena

   

  od drugarske ljubavi iz drugog razreda osnovne škole prema

  ljubici kosovac ženu doživljavam kao druga i saputnika bogu

   

  venčanje dvoje u bogu koji u jednom rađaju ljubav za boga

   

  u nekim trenucima sam to doživeo sa ženom ali je to uvek kratko trajalo i

  raspadalo se pred tom silinom božanske energije za kojom sam žudeo i žudim

   

  sve više volim sve žene sa kojima sam bio blizak

   

  žena mi je ćerka saputnica sestra majka a ja sam ženi sin saputnik brat otac

   

  žena drug. žena muza. žena podrška. žena koja rađa ljubav. žena boginja

   

  jedan od razloga zašto sam u životu radio sve što sam radio bila je i žena

   

  žena mi je bila nepoznata i ženom sam zavoleo nepoznatost

   

  seksom sa ženom seks sam doživeo kao svetinju

   

  mistiku različitosti u mistici istovetnosti

   

  spajanje slaganjem

   

  seksom i ljubavlju hramom božijim

   

  seksom i ljubavlju prema ženi otvorio sam se seksu i ljubavi prema poeziji i umetnosti

   

  seksom i ljubavlju prema ženi otvorio sam se seksu i ljubavi prema pravdi i idealima

   

  seksom i ljubavlju prema ženi otvorio sam se seksu i ljubavi prema svim bićima

   

  seksom i ljubavlju prema ženi otvorio sam se seksu i ljubavi prema bogu

   

  da bih se potpuno predao ženi bogu pesmi umetnosti

  muzici bilo je potrebno da se odvojim od svega ostalog jer

  sve ostalo i postoji u ženi bogu pesmi umetnosti muzici kao jednom

   

  žao mi je što u ovom trenutku nema žene pored mene iako verujem

  da je ona tu jer je u mom telu mojoj duši i mom duhu oduvek i zauvek

   

  ne tuguj i ne boj se miroslave mandiću bože

  najvažnije je da neprestano budeš u stanju ljubavi

   

  go

   

  čednošću a ne osvajanjem odanošću a ne zavođenjem

   

  sve više pevaj stvaraj i ljubi ženu kao sva bića a

  sva bića kao ženu jer žena je rođena samo za tebe

   

  boginja

   

  sve više je voli sve više joj veruj i ne čini ništa samo je ljubi

   

  ženu prvog pesnika svih bića i poslednjeg pesnika svih bića

   

  ženu jednog jedinog umetnika svemira i svakog umetnika svemira

   

  ženu najboljeg hodača boga i najgoreg hodača boga

   

   

   

   

  ZDRAVLJE

  4502. dan
  29. april 2017.

   

  od kada sam preživeo dve smrtne bolesti sve sam smrtniji i sve besmrtniji

   

  sve me manje ima a sve više jesam

   

  verujem da je zdravlje bog

   

  verujem da je zdravlje celina

   

  verujem da je zdravlje svemir

   

  verujem da je zdravlje milina

   

  verujem da je zdravlje osmeh

   

  verujem da su sva bića zdravlje

   

  verujem da si ti moje zdravlje

   

  pevanje je zdravlje

  stvaranje je zdravlje

  hodanje je zdravlje

   

  verujem da bolest vodi ka zdravlju i iscelenju

   

  verujem da iscelenje dolazi pre ili posle smrti

   

  verujem da sve i svako može da leči jer svi i svako može da ljubi

   

  verujem da je za svakog najvažnije da ljubi a još više da prihvati da bude ljubljen

   

  verujem da sam se razboljevao jer sam se kurčio

   

  verujem da sam se razboljevao jer se nisam negovao

   

  verujem da sam se razboljevao jer sam se izlagao velikim energijama

   

  verujem da sam se razboljevao jer sam se plašio da se razbolim

   

  verujem da sam se razboljevao jer nisam bio bezbrižan

   

  verujem da sam se razboljevao jer je život smrtan

   

  ljubav je besmrtna

  ljubim te ljubim ljubi me ljubi

   

  verujem da ljubeći boga tebe i sva bića svako biće činim besmrtnim

   

  miroslave mandiću bože ne boj se ni bolesti ni smrti

   

  najvažnije je da svakog dana pevaš stvaraš hodaš i ljubiš do sudnjeg dana

   

  važno je da se neprestano isceljuješ i isceljuješ sva bića

   

  strpljivo trpi dok je za trpljenje posle se samo raduj i uživaj

   

  strah od bolesti preobražavaj u ljubav za boga

   

  napijaj se svim bićima i hrani se svemirom

   

  bogom neguj duh duhom dušu dušom telo

   

  samoleči se ljubeći tegobe bolesti i smrt

   

  ozdravi bolešću

   

  veruj da si zaslužio za lekove preglede i nedaj bože

  veće intervencije i da će uvek biti nekog ko će ti to platiti

   

  zdravlje je neprestani rad na bezbrižnosti i bezrazložnosti

   

   

   

   

   

  NOVAC

  4504. dan
  1. maj 2017.

   

  pevam stvaram hodam ljubim to je moj rad na novom novcu

   

  svemir je moj novac

   

  ti si moj novac

   

  sva bića su moj novac

   

  obožavam prosjake. prosjaci su moj novac

   

  već četrdeset četiri godine živim od odluke da ne radim i da se nezaposlim

   

  trideset devet godina je kako sam 1978. godine osnovao

  fiktivnu ekonomiju koju sam posle nazvao ekonomija savesti i ona mi

  je pomogla da živim pevam stvaram hodam ljubim i u boga se preobražavam

   

  verujem u primanje i davanje

   

  verujem u darivanje

   

  verujem u bezvlasništvo i besplatnost

   

  verujem u čovekov rad za zemlju a ne verujem u čovekovu eksploataciju zemlje

   

  verujem u čovekov rad za vodu a ne verujem u čovekovu eksploataciju vode

   

  verujem u čovekov rad za vazduh a ne verujem u čovekovu eksploataciju vazduha

   

  verujem u čovekov rad za svetlost a ne verujem u čovekovu eksploataciju svetlosti

   

  verujem u čovekov rad za biljke a ne verujem u čovekovu eksploataciju biljaka

   

  verujem u čovekov rad za životinje a ne verujem u čovekovu eksploataciju životinja

   

  verujem u čovekov rad za sve ljude a ne verujem u čovekovu eksploataciju svih ljudi

   

  verujem u čovekov rad za veštačku inteligenciju a ne

  verujem u čovekovu eksploataciju veštačke inteligencije

   

  verujem u život sa jako malim potrebama

   

  sve što prelazi minimalne potrebe je glupo neukusno i pljačka je

   

  verujem da će uvek biti ljudi koji će mi darivati novac

   

  verujem da će uvek biti ljudi koji će trećinu mog novca koji dobijem ne

  računajući u to novac za stanovanje i lečenje biti spremni da ga prime

   

  verujem da ću posle kafa hrabrosti smisliti neki

  lep način da delim tu trećinu od novca koji dobijem

   

  najvažnije je da se učim od ljiljana u polju i ptica nebeskih

   

  zato vam kažem ne brinite se za život svoj. šta ćete jesti ili šta ćete piti

  ni za telo svoje u šta li ćete se obući. nije li život pretežniji od hrane i telo

  od odela. pogledajte na ptice nebeske kako ne seju niti žnju ni sabiraju u

  žitnice pa otac vaš nebeski hrani ih. niste li vi mnogo pretežniji od njih. a ko

  od vas brinući se može primaknuti rastu svom lakat jedan. i za odelo što se

  brinete. pogledajte na ljiljane u polju kako rastu. ne trude se niti predu. ali ja

  vam kažem da ni solomon u svoj svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih

  a kad travu u polju koja danas jeste a sutra se u peć baca bog tako odeva

  a kamoli vas maloverni. ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta

  ćemo piti ili čim ćemo se odenuti. jer sve ovo naznabošci ištu a zna

  otac vaš nebeski da vama treba sve ovo nego ištite najpre

  carstvo božje i pravdu njegovu i ovo će vam se

  dodati. ne brinite se dakle za sutra jer sutra

  brinuće se za se. dosta je svakom

  danu zla svog

  matej 6 25:34

   

  amin

   

  nemam pojma kako dalje do novca

   

  miroslave mandiću bože prosjače ne boj se

  miroslave mandiću bože ljiljane u polju ne boj se

  miroslave mandiću bože ptico nebeska ne boj se

   

  važno je da pevaš stvaraš hodaš i ljubiš 86400

  trenutaka svakog dana u centru svemira i u srcu svakog bića

   

  da nastaviš sa ekonomijom savesti i pevaš stvaraš i ljubiš taj dobri novac koji dobijaš

   

  voleo bih da svako u sebi otkrije najdublju žudnju ne samo da daje drugome nego

  i da se podaje drugome. i još dublju žudnju da prima od drugog i da primi drugog

   

  amin

   

  hvala ti mirjana lukić za 27200 dinara koje si mi dala u aprilu

  hvala ti vladimire macura za 12000 dinara koje si mi dao u aprilu

  hvala ti đorđe lukiću za 5000 dinara koje si mi dao u aprilu

  hvala ti ivana đokić-saunderson za 4840 dinara koje si mi dala u aprilu

  hvala ti marko paunoviću za 2099 dinara koje si mi dao u aprilu

  hvala ti marijana i sune mandiću za 2000 dinara koje ste mi dali u aprilu

  hvala ti violeta jovanović za 1500 dinara koje si mi dala u aprilu

  hvala ti petre miloradoviću za 1240 dinara koje si mi dao u aprilu

  hvala ti dušane crkvenjakove za 600 dinara koje si mi dao u aprilu

   

   

   

  STAN MUZEJ

  4505. dan
  2. maj 2017.

   

  pošto još nema nikoga kome bih poklonio pupoljak

  stan je za mene pre svega način da čuvam pupoljak

  za čuvanje pupoljka potrebna je jedna mala soba

   

  kad već stanujem zbog pupoljka onda stan koristim za rad

   

  kada ne bih čuvao pupoljak stanovao bih u nekom projektu kojim

  bih neprestano menjao boravak u mestima po vojvodini ili srbiji. ali o

  tome ne razmišljam jer još nema nikoga kome bih pupoljak poklonio

   

  stanujući sa pupoljkom od stana pravim muzej

   

  iako živim u stanu stanovanje me ne interesuje

   

  ne volim ni arhitekturu ni unutrašnju arhitekturu

   

  ne volim da stanujem volim da pevam stvaram hodam ljubim

   

  helderlinovo pesnički stanuje čovek na ovoj zemlji je najvažnije za mene

   

  hodanjem sam zavoleo nomadski život

   

  lutanjem sam zavoleo život pažljivosti

   

  puž koji svoju kuću nosi sa sobom

   

  stanujem u rečima koje pevam

   

  stanujem u delima koje stvaram

   

  stanujem u muzici kojom hodam

   

  mera mojih koraka je mera svemira

   

  stanujem u prvom pesniku svih bića i poslednjem pesniku svih bića

   

  stanujem u jednom jedinom umetniku svemira i svakom umetniku svemira

   

  stanujem u najboljem hodaču boga i najgorem hodaču boga

   

  stanujući pevam u centru svemira i srcu svakog bića

   

  stanujem u gertrudi stejn stanujem u ludvigu vitgenštajnu

  stanujem u bili holidej stanujem u majstor ekhartu stanujem u ed rajnhardu

  stanujem u nikolaju fjodorovu stanujem u robertu valzeru i svima kojima sam se divio

   

  stanujem u svakoj ženi koja me je primila u sebe

   

  stanujem u svakom ko me prihvati kao stranca

   

  stanujem u samoći kojom sam dom svim bićima

   

  stanujem u stanu samog za sve

   

  u stanu jedne jedine porodice svih bića

   

  u stanu rada jednostavnosti muzike i snova

   

  stan u kome sada stanujem je prva kuća svih bića

   

  hram svemirskog nomadizma i prebivalište pobune protiv rata i nasilja države

   

  sa računima stan plaćam dvesto devedeset evra novcem koji mi daju dobri ljudi

   

  voleo bih da stanujem u besplatnom stanu jer verujem u besplatnost

   

  stanovi u kojima sam stanovao i načini na koji sam stanovao

  su osnova budućeg besplatnog muzeja miroslava mandića boga

   

  ne boj se miroslave mandiću bože sve što jeste tvoj je dom

   

  ne boj se miroslave mandiću pesnički stanuješ na ovoj zemlji

   

   

   

  SAM I SAMOĆA

  4506. dan
  3. maj 2017.

   

  samoća je vrsta iskupljenja. samoća je iskustvo svemira

   

  samoća je podavanje svemiru i odanost svim bićima

   

  podavanje i odanost jedno su

  podavanje je najveća odanost a odanost je najveće podavanje

   

  oduvek sam sam jer sam stidljiv

   

  sam sam jer nikada nikog nije bilo kada mi je bilo potrebno

   

  sam sam jer ne mogu da podnesem svoju sebičnost

   

  sam sam jer ne verujem u postojanje neprijatelja

   

  sam sam jer sam se zgadio nad instiktom života

   

  sam sam jer ne verujem u porodicu i svoj porod

   

  sam sam zbog besplatnosti i bezvlasništva

   

  sam sam jer verujem samo u sva bića

   

  sam sam jer ne verujem u rat

   

  sam sam jer sam bog

   

  sam sam jer sam prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

  sam sam jer sam jedan jedini umetnik svemira i poslednji umetnik svemira

  sam sam jer sam najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  sam sam da bih harmonizirao mnoštvo koje je u neprestanom haosu

   

  sam sam jer ne podnosim svađe jer ne podnosim laži jer ne podnosim tajne

   

  sam protiv svih se prefinjavanjem preobrazilo u sam za sve

  a sam za sve se božanskom ljubavlju preobrazilo u sam sve

   

  jako poštujem same ljude same životinje same biljke samo kamenje

   

  sam kamen ljubi svo kamenje biljke životinje ljude i višu inteligenciju

   

  sama biljka ljubi sve biljke životinje ljude višu inteligenciju i kamenje

   

  sama životinja ljubi sve životinje ljude višu inteligenciju kamenje i biljke

   

  sam čovek ljubi sve ljude višu inteligenciju kamenje biljke i životinje

   

  sama viša inteligencija ljubi svu višu inteligenciju kamenje biljke životinje i ljude

   

  umetnost samoće u samoći umetnosti

  uvek sam saosećao sa samima strancima odbačenima

   

  samoća je bezgranična bezvremena i ujedinjujuća. čovek se plaši

  samoće i zato se ograničava porodicom plemenima narodima državama

  rodovima vrstama. udružuje se i okružuje stvarajući neprijatelje od svega ostalog

   

  sam sam i nema mi druge nego da samo ljubim te da sam samo sve i da sam samo bog

   

  sam sam da bih neprestano bio venčanje neba i zemlje

  dobrote i lepote. ruže i puta. tebe i mene. mene i boga

   

  sam otvoren sam prema biću i nesposoban sam za sukobe

   

  ne boj se miroslave mandiću bože

   

  predaj se blagoslovima samoće i sveslaganja

   

  radi samoću. izučavaj samoću. vežbaj samoću. neguj samoću. proslavi samoću

   

  uživaj u svemu i svakom trenu. nežnošću i

  centralnom tačkom slaži se sa svima i svime

   

  budi jedinstvo svih bića i srodna duša svakom biću

   

   

   

  Stranice