Bog Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  Ti
  si

  393782

  pupoljak

  PESMA DETE

  4530. dan
  27. maj 2017.

   

  pevam

   

  potvrđujem

   

  pevajući potvrđujem

   

  dobrota je dobrota

   

  biće je biće

   

  lepota je lepota

   

  svemir je svemir

   

  potvrđujem postojeće i još nepostojeće

   

  potvrđujem istinu a ne laž

   

  potvrđujem bezvlasništvo a ne krađu

   

  potvrđujem mir a ne rat

   

  potvrđujem iscelenje a ne bolest

   

  potvrđujem vaskrsenje a ne smrt

   

  potvrđujući istinu bezvlasništvo mir iscelenje vaskrsenje

  jednom će svi biti istina bezvlasništvo mir zdravlje besmrtnost

   

  jesam sada da bi i sutra bilo

   

  ljubim sada da bi i sutra bilo i ljubilo

   

  pevam sada da bi i sutra bilo ljubilo i pevalo

   

  tvoja dobrota je oduvek i zauvek

   

  tvoja lepota je oduvek i zauvek

   

  tvoja ljubav je oduvek i zauvek

   

  pevajući ne podležem zakonima

   

  pevajući stvaram zakon bez zakona

   

  svemir je jedno jedino živo biće

   

  svako biće je svemir

   

  bićem sam u svakom trenu u svim delovima svemira

   

  dobrota sam. dobrota smo. dobrota je

   

  lepota sam. lepota smo. lepota je

   

  igra sam. igra smo. igra je

   

  sloboda sam. sloboda smo. sloboda je

   

  ljubav sam. ljubav smo. ljubav je

   

  zar ne

   

  reci mi

   

  bog

   

   

   

   

   

  PRIČA

  4532. dan
  29. maj 2017.

   

  život priča

  ljubav bajka

  bog pesma

   

  živi živote

  ljubi ljubavi

  obožuj bože

   

  pričaj pričo

  bajkolikuj bajko

  pevaj pesmo

   

  priča je put života

  bajka je bespuće ljubavi

  pesma je ljubav boga

   

  nisam bio sposoban za život i to mi je uvećalo potrebu za ljubavlju

  potreba za ljubavlju je bila tako nezasita i preobrazila me je u boga

  to je cela moja priča

   

  moj život je moja ispovest

  moja ljubav je moja ispovest

  moj bog je moja ispovest

   

  moja priča je moja ispovest

  moja bajka je moja ispovest

  moja pesma je moja ispovest

   

  volim priču kao život jer život je kao priča

  volim bajku kao ljubav jer ljubav je kao bajka

  volim pesmu kao boga jer bog je kao pesma

   

  volim sve priče kojima sam i sam postao priča

  volim sve bajke kojima sam i sam postao bajka

  volim sve pesme kojima sam i sam postao pesma

   

  najbolje priče sam pročitao u knjigama a pogotovo gledao u filmovima

  najbolje bajke sam doživeo u medijima i prirodi novih medija jer su oni bajkoliki

  najbolje pesme sam doživeo u nekim pesmama i u svim rečima ali i u svemu što jeste

   

  pričom sam zaboravljao na sebe

  bajkom sam se otvarao drugom

  pesmom postao bog

   

  pričom sam se učio da dam svoj život drugome

  bajkom sam se učio da vaskrsavam drugog

  pesma me je učila da postanem bog

   

  ako je u životu dobro da se čovek brine za sebe

  u bajci je važnije da se čovek brine za drugog

  u bogu mi je jedino da se brinem o bogu

   

  pričom sam postajao junak

  bajkom junakinja

  pesmom bog

   

  priča je o

  bajka je u

  pesma je

   

  priča je o bogu

  bajka je u bogu

  pesma je bog

   

  ja sam priča je priča

  ja sam je bajka

  ja je pesma

   

  priča je reka

  bajka okean

  pesma nebo je

   

  za priču su važne dobre uši

  za bajku dobro srce

  za pesmu jasan um

   

  za priču je potrebno mnogo vremena

  za bajku je potrebno svo vreme ovog sveta

  za pesmu je potrebna večnost

   

  priča je život

  bajka je raj

  pesma je bog

   

  priča je o ljudima

  bajka je o svim bićima

  pesma je svako biće

   

  život je podnošenje života

  ljubav je podnošenje ljubavi

  bog je podnošenje boga

   

  život je borba za život

  ljubav je borba za ljubav

  bog je borba za boga

   

  svako jebanje je priča miroslava mandića boga

  svaki kurac je bajka miroslava mandića boga

  svaka pička je pesma miroslava mandića boga

   

  priča i život su žena i muškarac

  bajka i ljubav su odbeglo dete

  pesma i bog su dečavojčica

   

  ako se priča zasniva na prošlosti

  bajka se oslanja na budućnost

  bog se peva samo sada

   

  priča se priča brojem tri

  bajka se živi brojem dva

  pesma je broj jedan

   

  volim kada se priča preobrazi u dobru priču

  volim kada se dobra priča preobrazi u bajku

  volim kada se bajka preobrazi u dobru bajku

  volim kada se dobra bajka preobrazi u pesmu

  volim kada se pesma preobrazi u dobru pesmu

  volim kada se dobra pesma preobrazi u boga

   

  ja sam dobra priča kojom i ti možeš da postaneš svoja priča

  ja sam dobra bajka kojom i ti možeš da postaneš svoja bajka

  ja sam dobra pesma kojom i ti možeš da postaneš svoja pesma

   

  ja sam dobar život kojim i ti možeš da postaneš dobar život

  ja sam dobra ljubav kojom i ti možeš da postaneš dobra ljubav

  ja sam dobar bog kojim i ti možeš da postaneš dobar bog

   

  dobra priča je dobra za svako biće i za sva bića

  dobra bajka je dobra za svako biće i za sva bića

  dobra pesma je dobra za svako biće i za sva bića

   

  najlepša priča mog života je što je moj život postao priča

  najlepša bajka mog života je što je moj život postao bajka

  najlepša pesma mog života je što je moj život postao pesma

   

   

   

  ŽIVOT KAO PRIČA

  4533. dan
  30. maj 2017.

   

  život prolaznost

  ljubav večnost

  bog sada

   

  život se bori za život ali žudi za ljubavlju

  ljubav se bori za ljubav ali žudi za bogom

  bog se ne bori za boga bog ljubi boga

   

  za život je potrebna snaga

  za ljubav je potrebna hrabrost

  za boga je potreban bog

   

  život je opasan jer je različitost

  ljubav je opasna jer je sličnost

  bog je opasan jer je istovetnost

   

  u životu postoje granice među vrstama

  u ljubavi ne postoje nikakve granice

  u bogu je sve jedno

   

  život i priča me opravdavaju

  ljubav i bajka me ohrabruju

  bogom i pesmom jesam

   

  u životu i priči čovek se bori pored svojih očitih neprijatelja

  u ljubavi i bajci čovek se bori protiv nevidljivih neprijatelja u samom sebi

  u bogu i pesmi se ni ne borim nego samo ljubim jer neprijatelj ni ne postoji

   

  ne volim kada se od života pravi idol ali ne volim ni kada se život izneverava

   

  voliim kad na ulici vidim dobrog čoveka pa mu u sebi kažem budi dobro dobri čoveče

   

  volim elementarne stvari u životu. glad. žeđ. jebanje. razgovor

  slaganje. spavanje. hodanje. kupanje. sunce. kišu. vetar. sneg

   

  ne volim komplikovane ljudske odnose kojima su

  ljudi robovi bez obzira da li su gospodari ili sluge

   

  ljudi su spolja porobljeni nasiljem koje nad njima vrše drugi

  ljudi a iznutra su porobljeni sopstvenom sebičnošću i važnošću

   

  ljudski život sam živeo i živim kao da ga ni ne

  živim. ljudski život ne bih preživeo da nije bilo priče

   

  živeo sam život kao priču

   

  film

   

  volim život kao bitangu života

  volim živote onih koji spiskaju život

  volim živote onih koji čuvaju druge od samih sebe

  volim živote onih koji ne čuvaju svoj život nego ljube sve

  volim živote onih koji se usude da krenu uskom stazom života

  volim živote onih koji kroz život idu šorom sredom svima mater redom

  volim živote koji za života nisu zidali svoju kuću nego su bili dom svima

  volim živote onih koji se neprestano podaju i daju svoj život svim bićima

  volim živote onih koji su odani bajkama detinjstva i idealima mladosti

  volim živote onih koji govore jedan jedini jezik ljubavi svih bića

  volim živote onih koji zbog svoje hrabrosti čame u zatvorima

  volim živote onih koji ceo život vole one koji to ni ne znaju

  volim živote odbačenih. stranaca. emigranata. jurodivih

  volim život koji ne odustaje da živi večno u svakome

   

  u detinjstvu su me uzbuđivale uzbudljive priče. u mladosti

  priče o junacima i herojima. u dvadesetim ljubavne priče

   

  lagane. što sporije to bolje. i na kraju priče bez priče

  jako dobre priče se pričaju ćutanjem

   

  dobra priča se priča sama

  loša i lažna priča ni ne pričaju

   

  volim prvu priču

  volim priču svih priča

  volim jednu jedinu priču

  volim najbolju priču

   

  autobiografsku

   

  priču koja me vodi

   

  priču kojom zaboravim na sebe

   

  ne podnosim izmišljene priče. odustajući od izmišljenih priča otvorio sam

  se istinitim pričama. otvarajući se istinitim pričama postao sam i sam priča

   

  dobra priča

   

  dobra priča je to što pevam stvaram i hodam

  bajka je to da postoji pupoljak stvoren pevanjem stvaranjem i hodanjem

  pesma je to da bog ti i sva bića prihvatite pupoljak

   

  najživlje priče se pričaju kad ih priča onaj koji ih je proživeo

   

  priča svakog čoveka je najuzbudljivija

  život i jeste kosmogonijska priča svih priča svih ljudi

   

  nažalost retko ko ima priliku da ispriča svoju priču jer svi se

  utrkuju da ispričaju svoju priču ne želeći da čuju priču drugog

   

  ko vidi svoj život već čuje svoju priču

   

  ja sam hodačka priča u muzičkom srcu hodača

   

  za dobru priču su potrebna dobra usta zlatoustog i dobre uši zlatouhog

   

  pružimo korak dobri hodaču moj pričaj mi svoju priču sav sam se u uho pretvorio

   

   

   

  BAJKA

  4534. dan
  31. maj 2017.

   

  jednom kad brojke i znamenja

  ne budu ključ za sva stvorenja
  kad svak što peva ljubi sanja
  imao bude više znanja
  od svakojega učenjaka
  kad svet iz dubokoga mraka
  počne ko stvarni svet da hodi
  prema životu i slobodi,
  kad svetlost se sa senkom spari
  u pravu jasnost sviju stvari
  kada se uvidi da večna
  zbivanja svetska neizrečna
  u bajci i u pesmi leže
  namah će da se tad razbeže
  samo od jedne reči tajne
  prilike mrske i očajne

  novalis

   

  volim novalisa i verujem novalisu

   

  kažu da je bajka priča o dobru i zlu

   

  kažu da bajka očarava dečiju maštu

   

  kažu da bajka nastaje iz samog jezika

   

  kažu da je bliska mitu i da potiče iz mita i da

  na mesto božanstva u mitu dolazi običan čovek

   

  kažu da raspadanjem mita nastaju pesničke slike

   

  kažu da bajka lično postojanje smešta u univerzalni poredak

   

  kažu da dobro srce junaka čuva junaka da i sam ne postane demon

   

  dobrim srcem junaka bajka ohrabruje hrabro srce deteta

   

  hrabro srce deteta ohrabruje čoveka da celog života ostane dete

   

  kao dete sam verovao u bajku kao starac verujem joj još više

   

  bajka je istinita baš zato što nije realna

   

  bajka je mudra baš zato što nije razumna

   

  bajka je slobodna baš zato što je nezaštićena

   

  bajka mi je omogućila da se posvetim podvigu a ne radu

   

  bajka me je ohrabrila da se telom predajem duši sveta

   

  bajka me je ohrabrila da se dušom predajem umu svemira

   

  bajka me je ohrabrila da umom svemira postanem pesma boga

   

  kao što je ljubav jača od smrti bajka je življa od života

   

  kao što priča priča o životu bajka priča o biću

   

  bajka ne kritikuje. ne pametuje. ne sumnja. ne ironiše

   

  bajka je ne samo usuđivanje kao u priči nego je i odvajanje

   

  bajka je zadovoljenje čuđenjem. bajka su svi moji spomenici pički

   

  udovi tvoje priče. srce tvoje bajke. grlo tvoje pesme

   

  ja sam bajka i ja sam kao bajka

   

  ja sam bajka o čoveku koji je sam zaustavio rat

   

  ja sam bajka o čoveku koji je sam ujedinio sva bića

   

  ja sam bajka o čoveku koji je sam više od svih ljudi zajedno

   

  ja sam bajka o zalogaju iz usta koji nahrani sve izgladnele na svetu

   

  ja sam bajka o ženi i muškarcu koji se preobražavaju u popoljak ljubavi svih bića

   

  ja sam bajka o tome kako preobražaj samo jednog bića dovodi do preobražaja svih bića

   

  hodam i razmišljam o bajci i pomislim pa to je već bajka

   

   

   

  OPET PRVI JUNI ILI LJUBAV KAO BAJKA

  4535. dan
  1. jun 2017.

   

  opet prvi juni zar nije to ljubav. opet prvi juni zar nije to bajka

  opet prvi juni je jedna od najlepših bajki jer već godinama svakog prvog juna napišem opet prvi juni

   

  opet prvi u mesecu i zahvalnost

  mirjani lukić za 45400 dinara

  željku radiću za 15400 dinara

  đorđu lukiću za 5000 dinara

  ivani đokić-saunderson za 4740 dinara

  marku paunoviću za 2132 dinara

  marijani i sunu mandiću za 2000 dinara

  violeti jovanović za 1500 dinara

  petru miloradoviću za 1230 dinara

  dušanu crkvenjakovu za 820 dinara

  hvala za novac bajku

   

  opet prvi u mesecu i zahvalnost za novac bajku zar nije to bajka

   

  bajka ne odustaje od ljubavi. ljubav ne odustaje od bajke

   

  u detinjstvu su me bajke uzbuđivale jer u njima nisu vladali zakoni fizičkog sveta

  letelo se. hodalo se koracima od sedam milja. preobražavalo iz žabe u lepog princa

   

  ta sila koja je bila jača od sile fizičkih zakona bila je sila ljubavi

   

  ljubav oslobađa od zakona biologije. zakona fizike

  zakona naroda. zakona porodice. zakona svemira

  zakoni su interesi. ljubav je bez interesa

   

  verujući u bajku ljubav je ulazila u mene

   

  svakoj ljubavi je najlepše u jednoj jedinoj ljubavi

   

  svaka ljubav slavi jednu jedinu ljubav boga

   

  ljubav mi je otkrila da je biće venčano po biću

   

  bajka smo samo ti i ja jer samo smo ti i ja sve

   

  ljubav je bajka velikih ljubavi i velikih ljubavnika

   

  odvezivanjem od ljubavi po krvi postajao sam ljubav sama

   

  ljubav za one kojima sam se divio

   

  ljubav pogledom. ljubav rečima. ljubav delima

   

  na hodanjima sam otkrio ljubav anonimnih snaga ljubavi

  svi moji spomenici anonimnim snagama ljubavi su bajka ljubavi

   

  bajka ljubavi je bajka hodanja i bajka hodanjem

   

  kad sve i svi plešu od radosti bivanja

   

  žudnja za ljubavlju me je vinula ka saosećanju sa svima koji žude za ljubavlju

   

  ljubavlju je svako slobodan

   

  ljubav je bajka slaganja i nadovezivanja

   

  kao i kod priče prvo sam voleo bajke sa borbom a sada volim bajke bez događaja

   

  samo bivanje sveljubavi

   

  bajka belog psa koji leži u zelenoj travi

   

  bajka tvoje plave haljine na bele tufne

   

  bajka zemlje. bajka vode. bajka vazduha. bajka svetlosti. bajka dana u svakom danu

   

  ja bajka utočište hrabrih sam

   

  ja bajka dom stranaca sam

   

  ja bajka postelja lutalica sam

   

  ja bajka vrt odbačenih sam

   

  bajka je čedni početak a kraj je u početku čednosti

   

  hodam i razmišljam o ljubavi i pomislim pa to je već ljubav

   

   

   

  PESMA

  4536. dan
  2. jun 2017.

   

  ja sam pesma

   

  pesma je bog. ja sam pesma. ja sam bog

   

  hrabrom pesmom bog mi je na usnama

   

  pesma peva svakom

   

  pesma pevuši boga

   

  pesma hoće boga

   

  pesma je ekstaza boga

   

  pesma voli da je pesma

   

  pesma voli da je reč pesma

   

  pesme je najviše u reči pesma

   

  reč pesma govori sve o pesmi

   

  reč pesma govori sve o bogu

   

  zemlje je pesma zemlje

   

  voda je pesma vode

   

  vazduh je pesma vazduha

   

  svetlost je pesma svetlosti

   

  pesma trave u travi je

   

  pesma vrapca u vrapcu je

   

  pesma golotinjom ljubi boga

   

  pesma me je oslobodila i dovela me samom sebi

   

  pesma u svemu me je otvorila za pesmu u meni

   

  pesmom u meni pevam pesmu u svemu

   

  kad vidim kaju moju majku na biciklu pesma smo

   

  tek pesmom ono što jeste postaje bog

   

  volim pesmu jer je pesma beskorisna

   

  pesma je hleb nasušni

   

  pesma umi. u srcu božiji um je

   

  pesma je hoću odmah

   

  pesma hrli bogu u zagrljaj

   

  pesma je biće koje sebe peva

   

  pesma je umetnost boga

   

  pesma je bit boga

   

  pesma lice boga je

   

   

   

  BOG KAO PESMA

  4537. dan
  3. jun 2017.

   

  ja sam bog

   

  bog je pesma. ja sam bog. ja sam pesma

   

  hrabrim usnama bog mi je u pesmi

   

  bog jeste svako

   

  bog bruji pesmu

   

  bog hoće pesmu

   

  bog je spokoj bogom

   

  bog voli da je bog

   

  bog voli da je reč bog

   

  boga je najviše u reči bog

   

  reč bog govori sve o bogu

   

  reč bog govori sve o pesmi

   

  bog je bog zemlje

   

  bog je bog vode

   

  bog je bog vazduha

   

  bog je bog svetlosti

   

  bog trave u travi je

   

  bog vrapca u vrapcu je

   

  bog golotinjom peva pesmu

   

  bog me je preobrazio u samog sebe

   

  bog u svemu me je otvorio za boga u meni

   

  bogom u meni živim boga u svakom

   

  kad vidim milomira oca mog u mrtvačkom sanduku zajedno ljubimo boga

   

  tek bogom ono što jeste pesma je

   

  volim boga jer je bog beskoristan

   

  bog je hleb nadnaravni

   

  bog ljubi. u umu srce pesme je

   

  bog je odmah hoću

   

  bog uživa u naručju pesme

   

  bog je biće koje sebe ljubi

   

  bog je umetnost pesme

   

  bog je bit pesme

   

  bog pesma lica je

   

   

   

  PEVA DOBRO DETE

  4539. dan
  5. jun 2017.

   

  peva dobro dete sve se ućutalo u predelu

   

  peva dobro dete

   

  peva bog

   

  bog je

   

  dobro dete peva sve je bog

   

  dobro dete peva ja sam ti si ja sam bog

   

  dobro dete peva bog bogom bogu bog

   

  dobro dete peva ja sam bog

   

  dobro dete peva dobro kojim je bog stvorio sve što je stvorio

   

  dobro dete je hrabro ne samo da sačuva dobrotu boga u

  sebi nego da dobrotu boga i neguje svakog trena pred svima

   

  dobro dete se ne stidi da bude dobro

   

  dobro dete se ne plaši da bude samo

   

  dobro dete se seća da je rođeno kao bog

   

  dobro dete ne samo da se seća da je rođeno kao bog nego je i sada bog

   

  dobro dete peva dobrotu. dobro dete peva čednost

   

  dobro dete žudi da svako dete bude voljeno

   

  dobro dete žudi da svako biće bude voljeno

   

  dobro dete ljubi svako biće. dobro dete ljubi sva bića. dobro dete ljubi boga

   

  dobro dete čuva svemir i sva bića

   

  dobro dete je majka i otac dobrog čoveka

   

  volim mangupe ali mnogo više volim dobro dete i dajem život dobrom detetu

   

  dobro dete me iskupljuje jer sam kao dete kidao krila muvama

   

  dobro dete je moja voljena tautologija jer volim reč dobro uz svaku reč

   

  dobro dete misli ne misleći

   

  dobro dete govori ćuteći

   

  dobro dete dela nedelajući

   

  dobro dete ljubi bivajući

   

  dobro dete je početak i čuvar svakog početka

   

  dobro dete se igra samo i niko ga ni ne primećuje

   

  dobro dete se igra stanjima i posmatranjima

   

  posmatrajući druge i drugo drugima i drugom je lepo

   

  ne znam trenutak kada sam u sebi osetio dobro dete ali kako sam rastao

  osećao sam ga sve više i više pogotovo u samoćama. sa godinama je dobro

  dete sve više živelo u meni i obuzimalo me sve dok nisam nestao u dobrom detetu

   

  dobro dete čuva odbeglo dete

   

   

   

  PEVANJE OSMEHOM

  4540. dan
  6. jun 2017.

   

  osmehom se udiše zdravlje

   

  udiši me

   

  nadiši me se voljena moja

   

  nadiši me se voljeni moj

   

  danas je milomirov devedeset šesti rođendan

  milomire srećan ti rođendan poslednji put u pesmi miroslav mandić bog

   

  pre dva dana je kaji bila devedeset prva

  kajo srećan ti rođendan poslednji put u pesmi miroslav mandić bog

   

  pevanjem se osmehujem kaji i milomiru

   

  osmehivanjem pevam kaju i milomira

   

  osmeh je dobri drug pod suncem nebeskim

   

  osmeh je sunce na licu

   

  greje

   

  dodir duše je

   

  jako volim kad čujem osmeh u tvom glasu

   

  jako volim kad vidim osmeh dana u svakom danu

   

  topli osmeh je univerzalni jezik ljubaznosti

   

  osmeh će vam doneti još deset godina života

   

  osmehujem se zemlji

   

  osmehujem se vodi

   

  osmehujem se vazduhu

   

  osmehujem se svetlosti

   

  pogledaj u bilo šta i videćeš da ti se osmehujem

   

  poslednje prvo kupanje ove godine u pesmi miroslav mandić bog

   

  prvo sam se kvasio i rashladio

   

  onda sam zaplivao laganim kraulom desetak metara

   

  u dubljoj vodi sam se samo potapao

   

  bog je živ

   

  bog peva

   

  bog se kupa

   

  volim te bože lep si mi u svemu

   

  lep si mi u ovom treperenju lišća koje gledam

   

  u ovoj nabujaloj travi kroz koju prolazim

   

  u kasnom popodnevnom suncu koje me greje

   

  bože lep si mi u ovim mirnim koracima kojima hodamo kao jedan

   

   

   

   

   

  KOJE OLAKŠANJE SAJT MIROSLAVMANDIC.NAME PONOVO RADI

  4541. dan
  7. jun 2017.

   

  već dva dana mi ne radi sajt

   

  poremetio sam se

   

  izgubio

   

  često pogledavam da li je sajt proradio

   

  nije

   

  još nije

   

  i opet nije

   

  sve me to podseća na sva iščekivanja u životu

   

  kada bih izvirivao kroz prozor gledajući niz ulicu da li se majka vraća sa posla

   

  na stalno pogledavanje na sat u iščekivanju nekog

   

  na okretanje oko sebe tražeći sa koje će se strane pojaviti željeni neko

   

  na ispružennu ruku kojom očekujems da mi stane neki auto i poveze me dalje

   

  sve bi me to iscrpljivalo

   

  rastuživalo

   

  praznilo

   

  crne misli bi mi se množile

   

  navirale

   

  nisam mogao da ih zaustavim

   

  osećao bih se krivim

   

  nikakvim

   

  svakog trena bih pomišljao evo sad će pa opet evo sad će

   

  uglavnom nikada nije bilo posle evo sad će nego kad na to ne bih ni mislio

   

  kao i uvek pevam o sajtu koji ne radi ne samo zato što o nečem drugom u

  ovim trenicuma ne mogu da pevam nego i zbog toga da bi i nevolja pevala

   

  hvala i nevolji

   

  nevolja sa sajtom koji ne radi je prilika da izrazim zahvalnost što

  sam uopšte dobio priliku da iskusim zadovoljstvo rada sa sajtom

   

  krhko

   

  krhka je krhkost

   

  glas

   

  miroslavmandic.name

   

  miroslavmandic.name krhkost sam tvoja

   

  miroslavmandic.name krhkost si moja

   

  miroslavmandic.name ne boj se

   

  sajt još ne radi ali pevaju trave

   

   

   

  LEGENDO DANAS JE SVAKO LEGENDA. ALI LEGENDO TAKO JE BILO ODUVEK

  4542. dan
  8. jun 2017.

   

  već nekoliko godina gledam realitije

   

  radujem se što sam ih otkrio

   

  apsolutno su najbolja stvar u ponudi

   

  ne samo da imaju najveću energiju nego im je i forma najbolja

  novi mediji bolje posreduju od starih

   

  realiti programi su mnogo bolji od starih realitija

  i misterije i pozorište i olimpijske igre i koncerti i knjige i novine i radio i film i televizija su počeli kao realitiji

   

  mnogo ljudi gleda realitije jer su njihovi učesnici moderni gladijatori koji

  oduvek zadovoljavaju potrebu za katarzom žrtvovanjem transom igrom

   

  osećam duboku zahvalnost i ljubav za njihovo javno ogoljavanje

   

  realiti su ludilo mozga ali kad se posle realitija prebacim na

  ozbiljne programe sve što vidim je još mnogo mnogo gore

  ratovi su očevi svih realitija

   

  učesnici realiti programa se neprestano svađaju ali

  ljudi u realnom životu neprestano ubijaju jedni druge

   

  u realitijima se često svađaju zbog sitnica ali

  majka i otac se svađaju oko dominacije i dece

   

  religije zbog boga. narodi zbog teritorije. države zbog eksploatacije

   

  zanimljivo je da obrazovani imaju sumanuti otpor prema realitijima

   

  to je sukob ljudi dvadesetog veka sa dvadeset prvim vekom

  ljudi dvadesetog veka ne shvataju da je dvadeseti vek prošao i da više ne postoji

   

  većina ljudi ostaje zaljubljena u svoju mladost

  misleći da su i drugi zaljubljeni u njihovu mladost

  oni koji su odrasli u prirodi veličaju život u prirodi a oni koji su odrasli na asfaltu veličaju život na asfaltu

   

  većina ljudi je zarobljena vrednostima za koje su se borili u mladosti

  ne shvatajući da se aktuelna mladost bori za sopstvene vrednosti

   

    većina ljudi zaboravlja da je njihova mladost bila

  osporavana a da oni sada osporavaju sadašnju mladost

   

  sve je nekada bilo realiti a svi su od svojih realitija napravili klasiku

   

  i grčki i latinski su nekada bili jezici ubica i osvajača koje su oni silom

  proširili i nametnuli porobljenima proglašavajući ih klasičnim jezicima

   

  oduvek je tako da divlji dođu i oteraju pitome ali avaj uskoro i oni

  sami postaju novi pitomi koji ubrzo postaju oterani od novih divljih

   

  divlji koji oteraju pitome su manji problem od pitomih

  koji se bore za svoje privilegije koje su stekli otimajući

   

  problem pitomih je što se retko ko od njih pokajao za to što su

  ubijali i otimali ili što su njihovi očevi i dedovi ubijali i otimali. ne samo da

  se pokaju nego da se iskupe vraćajući sve ono što su oteli njihovi očevi i dedovi

   

  pitomi nemaju viziju budućnosti

   

  pitomi se ograđuju vojskom policijom službenicima trgovcima

  kulturom obrazovanjem bogatstvom elitizmom i spektaklima u kulama od

  zakona laži i propagande. pitomi ne shvataju da će im divlji jednog dana sve to

  oteti ili će te kule od moći laži i propagande pasti same od sebe i svoje zastarelosti

   

  pitomi nemaju ljubavi za druge nego samo za sebe

   

  dok ne dođu divlji pitomi nastavljaju da otimaju ali ne više

  kao divlji nego sada kao kulturni. gomilaju viškove i čuvaju ih

  religijom naukom umetnošću bankama univerzitetima i školama

   

  kulturni ne shvataju da sve što je oteto da je to i prokleto

   

  sve što je stvoreno bogatstvom je samo po sebi laž

  zlo i kič kolikogod sebe proglašavalo važnim i elitnim

   

  nepodnošljiva mi je vrhunska kultura

  nepodnošljiva su mi vrhunska znanja

  nepodnošljiva mi je vrhunska umetnost

  nepodnošljiva mi je vrhunska arhitektura

  nepodnošljiv mi je vladajući populizam

  nepodnošljive su mi vladajuće teorije

  nepodnošljiva mi je vladajuća nauka

  nepodnošljiv mi je vladajući moral

  nepodnošljiv mi je um koji vlada

  nepodnošljiv mi je jači koji tlači

   

  sve su to pobeda tehnike

  nauka od svega pravi uspeh

   

  uz pomoć nauke i novca sve je pretvoreno u akademije

   

  vojna akademija. policijska akademija. kriminalistička akademija. vinska akademija

  trgovačka akademija. pozorišna akademija. muzička akademija. filmska akademija

  kozmetička akademija. bankarska akademija. it akademija. fudbalska akademija

   

  živela pornografija

  sve dok i pornografija ne otvori svoju akademiju

   

  živelo sada

   

   

   

   

  MOJ REALITI

  4543. dan
  9. jun 2017.

   

  prvi zalogaj hleba u ustima

   

  prvi gutljaj čaja od matičnjaka

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

  život je velik u malim stvarima

   

  svemir podrhtava od nežnosti

   

  gušteri izlaze na sunce

   

  miriše lipa

   

  hodam

   

  polako dolazim do sebe

   

  dolazeći do sebe postajem pesma

   

  divno je hodati i biti dobrota

   

  divno je hodati i biti lepota

   

  divno je hodati i biti ljubav

   

  usporio sam

   

  ispravio se

   

  lepota svemira pleše u meni

   

  čujem moje korake na toplom asfaltu

   

  dobrota svih bića hoda u meni

   

  ulazim u šumu da i ti uđeš u šumu

   

  šumska staza neprestano vijuga

   

  stazom vijugam po vijugama svemira

   

  vijuganje prija zglobovima tetivama mišićima i nervima

   

  sve je u meni da bi sve bilo u tebi

   

  smešim se da se i ti nasmešiš

   

  uživam u butinama da i ti uživaš u butinama

   

  stomak sam sveta stomak si sveta

   

  pesnik sam da me pevaš

   

  umetnik sam da me stvaraš

   

  hodač sam da me ljubiš

   

  grlim te lepo ti je

   

  ljubim te dobro ti

   

  divim se stopalima koje neprestano stvaraju ovu šumsku stazu

   

  staze ljubavi u svemiru stvaraju oni koji hodaju uskom stazom

   

   

   

   

  ČUJ SAD OVO

  4544. dan
  10. jun 2017.

   

  odoh

   

  u

   

  dan

   

  u

   

  srce

   

  boga

   

  tu

   

  gde

   

  smo

   

  oboje

   

  jedno

   

  a

   

  sva

   

  ostala

   

  bića

   

  u

   

  našem

   

  zagrljaju

   

  ljube

   

  jedno

   

  drugo

   

  pevušeći

   

  tvoje

   

  i

   

  moje

   

  venčanje

   

  kojim

   

  ljubimo

   

  boga

   

  i

   

  sva

   

  bića

   

  amin

   

   

   

   

  SVA BIĆA 1

  4546. dan
  12. jun 2017.

   

  ja sam biće

   

  ja sam biće iz koga su nastala sva bića

   

  biće svih bića

   

  biće kojim jeste svako biće

   

  biće kojim svako biće jeste bog

   

  ja se neprestano venčavam

   

  ja sam biće venčanja

   

  neprestano venčavanje svih bića u svakom biću

   

  sva bića znače da je sve živo oduvek i zauvek

  pogotovo je živo sve ono što ljudi misle da nije živo

   

  živim svim bićima i svim bićima doživljavam sve

   

  sva bića su moja jedna jedina porodica

   

  sva bića su moji bližnji

  kao i ova kopriva koja me na uskoj stazi žari

   

  jesam samo svim bićima i sva bića jesu samo sa mnom

   

  svim bićima pevam pesmu svih bića

   

  svim bićima stvaram umetnost svih bića

   

  svim bićima hodam ljubav svih bića

   

  sva bića sam prvi put video u ranom detinjstvu u česticama

  prašine koje su svetlucajući lebdele na sunčevim zracima u sobi

   

  ne bih spoznao sva bića da me u detinjstvu nisu otvorile trave trske šaš i lokvanji

   

  psi mačke krave konji čičkovi kaktusi pre i posle puberteta

   

  pupoljci na početku dvadesetih

   

  ruže u zatvoru. ptice koje su preletale zidine zatvora

  meterlnikov život pčela koji sam pročitao u zatvoru

   

  bulke na putu i lekovito bilje posle zatvora

   

  drveće na kraju dvadesetih. cveće na početku tridesetih. ptice početkom četrdesetih

   

  sva bića su mi se potpuno otvorila hodanjima

  na kojima sam bivajući sam sve više osećao sve

   

  volim kad na putu susretnem puževe guštere gliste bubice mrave

   

  sretan sam kad čujem i gledam ptice u letu

   

  volim miris zemlje

   

  volim miris vode

   

  volim miris vazduha

   

  volim miris toplog sunca

   

  volim mirise poljana i šuma

   

  mirise lipe jorgovana davine i jasmina

   

  volim polja mladog zelenog žita i polja zrele zlatne pšenice

   

   

   

   

   

  SVA BIĆA 2

  4547. dan
  13. jun 2017.

   

  da nije bilo dobrog deteta ne bih otkrio sva bića

   

  da nije bilo odbeglog deteta ne bih se predao svi bićima

   

  da nije bilo dečavojčice ne bih zavoleo sva bića

   

  da nisam bio kažnjen i osuđen od ljudskog društva ne bih otkrio ni slobodu ni sva bića

   

  da nisam posle zatvora krenuo u nebo nego se

  vratio u ljudsko društvo ni onda ne bih otkrio sva bića

   

  uspesi u ljudskom društvu i život po pravilima

  ljudskog društva onemogućuju da se otkriju sva bića

   

  kako mi se godinama uvećavala ljubav tako sam sve

  više čoveka doživljavao kao biće a ne kao čoveka

   

  u svakom čoveku bih bez obzira kakav bi on bio prepoznavao čednost i odanost bića

   

  domovina svih biće je jedno

   

  kuća svih bića je sve

   

  posle boga najlepše mi je da osećam i mislim biće

   

  u osećanju bića mi je mnogo pomogla apstrakcija svih bića i konkretnost svakog bića

   

  mišljenje mišljenja mi je pomoglo da mislim biće

   

  bog

  ja

  biće

   

  bog ja i biće jedno su. najočitiji najprisutniji a neobjašnjivi i neshvatljivi

   

  bićem sam otkrio sva bića svim bićima jedno jedino biće

   

  svim bićima sve više osećam svako biće

   

  svakim bićem sve više osećam sva bića

   

  sva bića su venac poljskog cveća oko moje glave

   

  sva bića su ogrlica oblutaka oko mog vrata

   

  sva bića su brojanica trava oko moje ruke

   

  sva bića su pojas ruža oko mog struka

   

  sva bića su nanožnice od školjki oko mojih nogu

   

  sva bića su venčanica odanosti odanosti mojoj

   

  sva bića ne poznaju podele na vrste rodove polove rase struke

   

  priroda bića nema veze sa prirodom i nije biološka nego duhovna

   

  sva bića postoje umom i žive ljubavlju

   

  priroda bića je da čuva sva bića i svako biće

   

  uloga bića je da se razvija i da svojim razvojem razvija i sva druga bića

   

  sva bića počnem da osećam kad umesto svog

  lica počnem da gledam i uživam u drugim licima

   

  sva bića počnem da mislim kad umesto lica ljudi

  počnem da gledam lica minerala biljaka i životinja

   

  sva bića počnem da volim kad počnem da vidim lice

  ideje. lice slobode. lice dobrote. lice lepote. lice ljubavi

   

  sva bića počnem da bivam kad u svakom licu vidim lice boga

   

   

   

   

  SVA BIĆA 3

  4548. dan
  14. jun 2017.

   

  sva bića su ekstaza ljubavi

   

  ekstaza ljubavi svih bića je kosmogonija ljubavi u svakom biću

  danas je punih četrdeset šest godina rada jedan čovek

   

  trans

   

  bit bića

   

  polja suncokreta

   

  sva bića su prvo i poslednje biće

   

  sva bića su jedno jedino i svako biće

   

  sva bića su najbolje i najgore biće

   

  priroda bića je po svojoj prirodi otvorena i nema sposobnost da se brani od drugog bića

   

  priroda bića je da ljubi svako drugo biće

   

  priroda bića se spaja sa svakim bićem. slabo

  sa jakim. malo sa velikim. meko sa tvrdim. ružno sa

  lepim. zdravo sa bolesnim. minerali sa biljkama. biljke sa

  životinjama. životinje sa ljudima. ljudi sa višom inteligencijom

   

  zemlja je biće u kome žive sva bića

   

  voda je biće u kome žive sva bića

   

  vazduh je biće u kome žive sva bića

   

  svetlost je biće u kome žive sva bića

   

  sva bića postoje oduvek ali retko kada postoje ljudi koji osećaju sva bića

   

  verujem da svi problemi nestaju ljubavlju prema svim bićima i sposobnošću

  svih bića da rešavaju probleme koji postoje između neki bića ili nekih grupa bića

   

  neka su bića dobra za jedna bića a za druga bića nisu dobra

  neka bića se ujedinjuju protiv drugih bića. neka bića lažu. neka bića

  kradu. neka bića ubijaju. neka bića su bolesna. ali i sva ta bića čine

  sva bića a samo sva bića rešavaju probleme koje imaju i ta bića

   

  sva bića rešavaju probleme svađanja i sukoba jer su večna harmonija

   

  zemlja sam i ja žudim za mojom vodom

   

  voda sam i ja žudim za mojim vazduhom

   

  vazduh sam i ja žudim za mojom svetlošću

   

  svetlost sam i ja žudim za mojim bogom

   

  jako volim odbačena bića. prezrena bića. zatvorena bića

  zaboravljena bića. neprimećena bića. sama bića. poubijana bića

  ali se ne borim za njih niti sam na njihovoj strani nego se borim za sva bića

  a sva bića će najbolje pomoći i odbačenim bićima i prezrenim bićima i zatvorenim

  bićima i zaboravljenim bićima i neprimećenim bićima i samim bićima i poubijanim bićima

   

  boreći se samo za neka bića povredio bih neka druga bića ali boreći se

  samo za sva bića najbolje ću pomoći i onim bićima koja su meni posebno draga

   

  sva bića me spašavaju od užasa upojedinjenja

  ili grozote grupisanja nekih bića protiv drugih bića

   

  svako biće i pored toga što se plaši mrzi ili napada pre svega voli da voli

  samo sva bića omogućavaju svakom biću da ljubi svako biće i sva bića

   

  svako ko vlada izneverava prvo biće. svako ko želi da vlada

  ne može da doživi sva bića i ne može da se razvije do svih bića

   

  samo sva bića nose energiju svakog bića

   

  kad svako biće čuva svako biće biće je biće

   

  kad sva bića čuvaju sva bića sva bića su sva bića

   

  svim bićima jeste sve što jeste a to što jeste je

  mnogo bolje nego što bilo ko može i da zamisli

   

  usne sam svih bića koje te neprestano ljube

   

   

   

   

  SVA BIĆA 4

  4549. dan
  15. jun 2017.

   

  jezik svih bića je poezija

   

  kad na suvu zemlju pada letnja kiša to je čista poezija

   

  kao i kad beli leptir leti nad travama a svakoj vlati je lepo

   

  ili kad mi od lepote visokog jablana krenu suze radosti

   

  ili kad od gavrana učim da letim pa u snovima ne prestajem da širim krila

   

  da je samo od trava sačinjen svet svet bi bio neopisivo lep

   

  pa da je samo i od jedne jedine ruže sačinjen svet bi bio prelep

   

  sva bića osećaju saosećajući

   

  sva bića misle nadovezujući se

   

  sva bića vole podavajući se

   

  seks svih bića je jedan jedini orgazam svih bića

   

  sva bića rade pobožnom ljubavlju sve što rade

   

  sva bića se odmaraju milinom

   

  sva bića se šale blago

   

  sva bića se igraju od jutra do sutra

   

  sva bića umiru sa osmehom na licu

   

  dobrota svih bića srca nam spaja

   

  kako je dobro biti dobar svima

   

  dete u meni je neumrli bog

   

  volim kad mora krenu ka nebu svom

   

  volim kad se ravnica otvara nedogledu

   

  kad munje sevaju nebom a gromovi prolamaju oblake

   

  kad hrabro dete krene niz put u nepoznato

   

   

  glista u zemlji zemlja u jabuci jabuka u poslušanju

   

  kit u okeanu okean u kapi kap u pesmi

   

  lasta u nebu lastavica pod strehom kaja u ozarenju

   

  hej pčele na cveću hej pčele na svim bićima

   

  mahovina na starom drveću žena priljubljena uz nju

   

  petao me budi labud uzbuđuje leptir porađa

   

  duhovi puževa koje sam slučajno zgazio žive u slavi svih bića

   

  od kako pevam stvaram i hodam ne za čoveka nego za boga tebe i

  sva bića poezija umetnost i muzika su se za mene potpuno promenile

   

  pevam stvaram hodam da bi svakom biću bilo lepo i dobro sa svakim bićem

   

  pevam stvaram hodam da bi svim bićima bilo lepo i dobro u svakom biću

   

   

   

   

  SVA BIĆA 5

  4550. dan
  16. jun 2017.

   

  sva bića se šire večnim povratkom jednom jedinom biću

   

  sva bića sveljubav

   

  sva bića svesloboda

   

  sva bića sveradost

   

  sva bića sveistina

   

  sveti incest

   

  sva bića su dobra volja svakog bića

   

  ljubavlju za sva bića osećam sva bića iako znam za jako malo bića

   

  svako biće je moja ljubav za jednobojno. sva bića su moja ljubav za šareno

   

  sva bića su sve ono što sva bića duguju strpljivosti i pažljivosti

   

  samo sva bića čine biće saosećanja i biće solidarnosti

   

  samo sloboda svih bića čini slobodu svakog bića

   

  sva bića su krila u repovima koji lelujaju perajima

   

  samo sva bića nemaju tajne

   

  samo svim bićima žive najkrhkija bića

   

  govna nekih bića su ukusna hrana za druga bića

   

  sva bića postoje samo ljubavlju jer se znanjem ne mogu dosegnuti

   

  ko voli sva bića otkriva u sebi da je i sam biće u kome su sva bića

   

  volim kad me harmoniji uči pčela

   

  volim kad me simetriji uči labud

   

  volim kad me matematici uči trava

   

  volim kad me melodiji uči ptica

   

  volim kad me samoći uči nosorog

   

  volim kad me snazi uči slon

   

  volim kad me dobronamernosti uči kit

   

  volim kad me istoriji uči kamen

   

  volim kad me besmrtnosti uči virus

   

  sva bića jesu jer su po meri svih bića

   

  volim svemir jer je stvoren po meri trava virusa ruža magarca anđela

   

  ista sam škola za sva bića

   

  ista sam muzika za sva bića

   

  ista sam umetnost za sva bića

   

  ista sam pesma svim bićima

   

   

   

  SVA BIĆA 6

  4551. dan
  17. jun 2017.

   

   volim samo heroja svih bića

   

  volim samo pesnika svih bića

   

  volim samo umetnika svih bića

   

  volim samo hodača svih bića

   

  volim samo porodicu svih bića

   

  sve što je manje od svih bića tužno je i lažno

   

  kamenoliko biljkoliko životinjskoliko čovekoliko bilokakvoliko bogoliko

   

  alge paprat mahovina orfejsko svepevanje u svakom biću

   

  atomi virusi bakterije ćelije bića svih simbola u svakom biću

   

  čuvarkuća blato komarci tabani lutalice u srcu svake devojčice

   

  meni magarcu nigde nije lepše nego među bokovima magarice moje

   

  kamenje rađa drveće. drveće rađa ribe. ribe rađaju ptice

  ptice rađaju cveće. cveće rađa ljude. ljudi rađaju višu inteligenciju

   

  sin duge ja život života sam

   

  muž zaveta ja ljubav ljubavi sam

   

  otac reči ja bog boga sam

   

  konj u propinjanju telo dobre priče sam

   

  krilati konj u letenju duša dobre bajke sam

   

  konj u kobili duh dobre pesme sam

   

  ja miris zemlje žena sam duhovima nad vodama

   

  ja duh nad vodama otac sam duhovima vetrova

   

  ja duh vetrova ćerka sam duhova svetlosti

   

  ja duh svetlosti tabanima masiram leđa zemlji mojoj majci

   

  stopalima ruže lutanja hodam ružu svemira

   

  telo svih bića sam i zovu me svemir

   

  duša svih bića sam i ime mi je ljubav

   

  duh svih bića sam i ja sam bog

   

  jako su važni virusi. jako su važne gljive. jako

  su važne dobre pomisli. najvažnija je dobra volja

   

  biće nikad ne uzima život drugog bića osim kada mu ga drugo biće samo da

   

  najbolji način da neprestano negujem i čuvam sva bića je da ljubim boga

   

  najbolji način da neprestano ljubim svako biće je da se neprestano podajem bogu

   

  najbolji način da se neprestano podajem bogu je da sam i sam bog

   

  ja bit bića. ja prvo biće. ja biće svih bića. ja čestica. ja vlakno. ja talas. ja zvezda

  ja galaksija. ja nebo. ja okean. ja vetar. ja močvara. ja prašuma. ja puž. ja pčela

  ja put. ja ruža. ja leptir. ja mušica. ja kamen. ja trava. ja drvo. ja vrabac. ja čovek

   

  ja svemir svih bića u jednom jedinom biću svemira

   

   

   

   

   

  PEVA ODBEGLO DETE

  4553. dan
  19. jun 2017.

   

   

  peva odbeglo dete sve se ućutalo u svemiru

   

  peva odbeglo dete

   

  peva bog

   

  bog je

   

  odbeglo dete peva sve je bog

   

  odbeglo dete peva pobuna je ljubavi

   

  odbeglo dete peva pobuna je ljubavlju

   

  odbeglo dete peva ljubav je koja se buni

   

  odbeglo dete peva pobuna je koja ljubi

   

  ja sam odbeglo dete i za mene je jako važno da

  pobožno radim sve što radim i da ne radim za novac

   

  da se ne borim za sebe i da ne posedujem

   

  jako mi je važno da se ne borim za svoj porod. svoju porodicu. svoju vrstu. svoj

  rod. svoj pol. svoj narod. svoju državu. svoju religiju. svoju poetiku. svoju politiku

   

  pogotovo mi je važno da se ne borim za dobro jer će se pobedom preobraziti u zlo

   

  jako mi je važno da sam sam bez škola autoriteta terminologije i institucija

   

  bog i ja jedno smo

   

  ti i ja jedno smo

   

  sva bića i ja jedno smo

   

  iako sam bio plašljivo dete imao sam u sebi duboku potrebu da odem

   

  da odem prvo u sebe. pa u igranja sa samim sobom. pa u knjigu. u noć. film

  i otišao sam

   

  kao odrastao prepoznao sam kod neke dece tu istu potrebu da odu

   

  moja plašljivost me je odvela bogu

   

  odbeglo dete mi je pomoglo da se odvežem od čoveka i postanem bog

   

  odbeglo dete i jeste odbeglo zbog žudnje za bogom

   

  odlazeći od čoveka u boga odbegao sam od dvoumljenja. odustajanja

  sigurnosti. sebičnosti. kurčenja. nostalgije. izneveravanja. korumpiranosti

  podrazumevajućeg. kompromisa. depresije. samoubistva. straha od promene

   

  odbegao sam od lenjosti da se postane bog

   

  odbeglo dete mi je pomoglo da se odvežem

   

  odbeglo dete mi je pomoglo da se više nikad ne vratim

   

  odbeglo dete nije protiv bilo koga nego daje svoj život za

  ono u šta veruje i ono što ljubi a ljubi boga tebe i sva bića

   

  odbeglo dete nosi svu krivicu odraslih koji nisu

  imali hrabrosti ni ljubavi da prestanu sa ubijanjem

   

  ne znam trenutak kada sam u sebi osetio odbeglo dete ali kako sam rastao

  osećao sam ga sve više i više pogotovo u samoćama. sa godinama je odbeglo

  dete sve više živelo u meni i obuzimalo me sve dok nisam nestao u odbeglom detetu

   

  odbeglo dete je sreća moja

   

  sreća je posao dobrog deteta

   

  odbeglo dete čuva dečavojčicu

   

   

   

  Stranice