AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  346306

  pupoljak

  duška

  27. maj 2021.

  26107. dan mog života

   

   

  u

  proleće

  1974. sam se

  jako zaljubio

  u dušku 

   

   

  i

   

   

  nikad mi

  se niko nije

  tako sviđao

  kao duška

   

   

  i

   

   

  nikad ni

  jednu ženu

  nisam toliko

  idealizirao

   

  i

   

   

  duškin

  veliki nos

  je bio

  čudesan

   

   

  i

   

   

  duškina

  kratka kruta

  narandžasto

  crvena kosa

   

   

  i

   

   

  duškina

  bledo plava 

  letnja haljina na

  bele tufne

   

   

  i

   

   

  duškina

  široka ramena

  punije grudi

  i hod

   

   

  i

   

   

  duškino

  blago šuškanje

  u govoru 

   

   

  i

   

   

  fotografisao

  sam duškino lice 

  u pomeranju od

  jednog profila

  do drugog

   

   

  i

   

   

  crtao

  sam joj

  pičku

   

   

  i

   

  zvao

  sam je

  lika

   

   

  i

   

   

  na

  ruci sam

  istetovirao

  slovo cvet

  i reč leto

   

   

  i

   

   

  duša mi

  je žudela za

  duškom

   

   

  i

   

   

  duška

  je bila

  duša

   

   

  i

   

   

  duška

  je lutanje 

  za drugom

  polovinom

  moje duše

   

   

  i

   

   

  lutanje

  za bogom

  jedne jedine

  duše svih

  duša

   

   

  i

   

   

  to je

  žudnja od

  rađanja do

  smrti

   

   

  i

   

   

  to je

  žudnja

  svakog

  trena

   

   

  i

   

   

  ovo tebi

  je tatutološki rad

  koji sam napravio za

  dušku. na velikom papiru

  sam napisao ovo tebi i to

  ovo tebi sam razvukao pred

  nebom na krovu kuće u

  čarnojevićevoj 19

   

   

  i

   

   

  sa mojim

  obradom lončarom

  sam išao u nemačku da

  kupimo mašinu za pravljenje

  lončarije a celim putem su nas

  pratile crvene bulke pored puta

  i te bulke su bile moja duška

  a moja ljubav za bulke je

  moja odanost duški

  zauvek

   

   

  i

   

   

  neprestano

  sam se opirao

  bilo kakvom pisanju

  i stvaranju ali sam ipak

  ponekad nešto pisao a te

  tekstove sam nazvao

  tekstovi nizašta

   

   

  i

   

   

  tekstovi

  nizašta su bolno

  strastvena pisanja

  o pisanju nepisanju i

  odricanju od

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  jednom sam

  tekstove nizašta dao

  duški da ih pročita a ona

  mi je rekla da je posle

  čitanja povraćala pa ih

  zato zovem i tekstovi

  za povraćanje

   

   

  i

   

   

  jednom sam

  kupio duški ploču

  sa mocartovom muzikom

  sa piano koncertom no 21 

  elvira madigan i kad sam tu

  muziku čuo u hercegovom

  kasparu hauzeru sve se

  spojilo u jednu jedinu

  ljubav

   

   

  i

   

   

  kad je počelo

  odvajanje između

  nas jednom sam duški

  pored dunava rekao

  da ću se ubiti

   

   

  i

   

   

  nisam

  se ubio

  ali sam

  umro

   

   

  i

   

   

  duška je

  došla da živi u

  patrijarha černojevića

  19 ali je njena majka došla

  po nju i odvela je kući

  u bačku palanku

  na dunavu

   

   

  i

   

   

  duška se

  vratila svom

  bivšem momku

  hvala bogu

   

   

  i

   

   

  poslednji

  put sam dušku

  gledao dok hoda

  niz ulicu i kako iza

  ugla skreće u

  svoj život

   

   

  i

   

   

  duška

  je velika

  ljubav kojom

  bog stvara i

  peva

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  beskorisna borba za beskorisno

  26. maj 2021.

  26106. dan mog života

   

   

  posle

  manastira

  te jeseni sam

  upoznao

  ljilju

   

   

  i

   

   

  bila

  je to ona

  devojka koju

  sam primetio u

  gradu još pre

  četiri pet

  godina

   

   

  i

   

   

  ali sada

  smo otišli

  zajedno u

  bioskop

   

   

  i

   

   

  pričao

  sam joj o mojim

  zanosima i mom

  uzbuđenju ženom i

  zajedničkoj ljubavi

  žene i muškarca

  kao jedinoj

  revoluciji

   

   

  i

   

   

  pričao sam

  joj o kratkoj kosi

  džin siberg u filmu

  do poslednjeg daha

  žan lik godara i kad smo

  se sutra videli ljilja je

  došla sa kratkom

  kosom

   

   

  i

   

   

  to

  je bilo

  to

   

   

  i

   

   

  bio

  sam na

  kolenima

  od

  sreće

   

   

  i

   

   

  mesto

  sreće zauvek

  bila je to sreća

  sledeća dva meseca

  kad se sve završilo

  u mom slomu

  i bolu

   

   

  i

   

   

  sa ljiljom

  sam otkrio moju

  zavisnost i ranjivost od

  žene i mojih osećanja

  povređenih jebenom

  sujetom

   

   

  i

   

   

  ali

  svako ko

  me je povredo

  bogu me je vodio

  a svako koga sam 

  ja povredio me je u

  boga preobrazio

  i to je bog

   

   

  i

   

   

  bog

  bog bog

  bog

   

   

  i

   

   

  ljubiti

  ljubiti mi je

  bilo i ostalo

  zauvek

   

   

  i

   

   

  biti meta

  samom sebi

  i pogoditi boga

  u sebi i sebe

  u bogu

   

   

  i

   

   

  branje

  lekovitog bilja

  sušenje u sobi i

  mirisni čajevi

   

   

  i

   

   

  svi su me

  navodili da se

  odreknem onoga

  u šta sam verovao

  i za čega sam

  se odlučio

   

   

  i

   

   

  žudeo

  sam za nekim

  ko će me podržati

  a ta žudnja se sve

  više uvećavala i

  uveća se sve

  više i više

   

   

  i

   

   

  sad

  baš i baš

  sad

   

   

  i

   

   

  nevidljiva

  borba sa samim

  sobom je najteža

  i najčudesnija

  borba

   

   

  i

   

   

  nema me

  nevidljiv za druge 

  posmatrao sam se i

  odvajao od porodice

  ali i od zemljine

  teže

   

   

  i

   

   

  od odluke

  da krenem u

  nebo živeo

  sam i živim

  u nebu

   

   

  i

   

   

  nebo

  je početak

  i pesma

   

   

  i

   

   

  bog

  je pesma

  i pesma je

  bog

   

   

  i

   

   

  ostalo mi

  je da samo

  jesam i da se

  izborim da

  jesam

   

   

  i

   

   

  ostalo mi je

  da sam pesma

  jer jesam i da 

  jesam jer sam

  pesma

   

   

  i

   

   

  ostalo mi je

  da sam umetnost

  jer jesam i da jesam

  jer sam umetnost

   

   

  i

   

   

  bila

  je to sve

  beskorisna

  borba za

  beskorisno

   

   

  i

   

   

  fizički

  poslovi su

  me čuvali od

  klonuća

   

   

  i

   

   

  u lončarskoj

  radionici sa glinom

  znojem i majstorom

  obradom sam dočekao

  i to duškino proleće

  1974

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ištite i daće vam se

  25. maj 2021.

  26105. dan mog života

   

   

  posle

  zatvora je bilo i

  zaumno i razumno

  da se najnežnije poklonim

  manastirima tom sestrinstvu

  koje ljubi svu svoju braću u

  zatvorima baš kao što svo

  bratstvo u zatvorima ljubi

  svo svoje sestrinstvo

  u manastirima

   

   

  i

   

   

  zatvor i

  manastir

  su naličje

  istog

   

   

  i

   

   

  u

  zatvoru se

  sloboda otkriva u

  manastiru se sloboda

  živi. u zatvoru se kazna

  izdržava u manastiru se

  samoodricanjem iskupljuje

   u zatvoru se žudi za

  radošću a u manastiru

  se radošću moli

  za svačiju

  radost

   

   

  i

   

   

  u zatvoru

  sam žudeo 

  za manastirom

  kao što su za

  manastirom

  žudeli i dišan

  i vitgenštajn

   

   

  i

   

   

  ali nije

  bilo manastira

  svih bića niti manastira

  boa mia boamiamaaboa

  maa boa koji evo nastade u

  ovom trenu za sve one koji

  žude za prostorom boga

  prostorom ljubavi

  slobode istine

  svih bića

   

   

  i

   

   

  tako smo

  miša živanović i ja

  krenuli da posetimo

  neke manastire

  u srbiji

   

   

  i

   

   

  prvo smo

  krenuli ka žičii

  tu sam pred samim

  manastirom ležeći na travi

  u jesenjoj pastorali pored

  potoka sa ovcama i opalim

  orasima nasumice otvorio

  novi zavet i pročitao

  sudbonosne reči

  za mene

   

   

  i

   

   

  ištite

  i daće vam se

  tražite i naći ćete

  kucajte i otvoriće vam

  se. jer svaki koji ište

  prima i koji traži nalazi

  i koji kuca otvara 

  mu se

  matej 7, 7 i 8

   

   

  i

   

   

  te

  reči kao

  da su bile

  upućene

  meni

   

   

  i

   

   

  kao

  da mi se

  sam bog

  obratio

   

   

  i

   

   

  ištite

  i daće vam se

  tražite i naći ćete

  kucajte i otvoriće vam

  se. jer svaki koji ište

  prima i koji traži nalazi

  i koji kuca otvara mu

  se me je potreslo

  do srži

   

   

  i

   

   

  ištite

  je srž

  boga

   

   

  i

   

   

  u dečanima nas

  je jedan živopisan i

  čudesni monah počastio

  rakijom i orasima a na moje

  pitanje kako se monasi nose

  sa seksualnom energijom

  odgovorio da je to jako teško

  ali da on sve te žene koje

  mu dolaze u manastir

  vidi kao rođene 

  sestre na

  odru

   

   

  i

   

   

  spavali smo na

  pijačnim tezgama u

  starinskom hanu u čijem

  prizemlju je bilo svratište

  i za konje i za krave

   

   

  i

   

   

  najčudesniji

  događaj za mene

  je bio kad nas je jedna

  albanska porodica na kosovu

  primila na prenoćište a devojčica

  od deset dvanaest godina nam je

  u znak gostoprimstva nama

  neznancima oprala

  noge

   

   

  i

   

   

  ta

  devojčica

  je srce moje

  autobogografije

  i srce moje i moj

  večni manastir

   

   

  i

   

   

  jedanaest

  godina kasnije kad

  sam u leto 1984. hodao

  prvo hodanje za poeziju

  jedna devojka mi je dok sam

  premoren od dugog hodanja po

  vrućini ležao na pesku pored

  mora prišla i bez i jedne reči

  mi uzela cipele i odnela

  ih u svoju kuću

  i očistila

   

   

  i

   

   

  devojka

  koja mi je

  očistila cipele je

  kao i devojčica koja

  mi je strancu oprala noge

  samo srce autobiografije

  živog boga pa i ove

  autobogografije

   

   

  i

   

   

  zaista

  amin jeste

  a jeste je

  amin

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  odluke sa kojima sam izašao iz zatvora

  24. maj 2021.

  26104. dan mog života

   

   

  u zatvoru

  sam doneo neke

  odluke sa kojima

  sam izašao iz

  zatvora

   

   

  i

   

   

  te

  odluke su

  bile izlazak

  iz zatvora

  čoveka

   

   

  i

   

   

  sa tim

  odlukama 

  sam živeo

  i živim

   

   

  i

   

   

  biti

  strpljiv ta

  meka mila

  snaga

   

   

  i

   

   

  nenasil je

  me je opčinilo u

  zatvoru. nenasilje je

  vrsta nežnosti. nenasilje

  sam osećao kao milost kao

  put ka drugome. podao sam

  se opčinjavajućem svetu

  ne-ljudskog žudeći da

  mi nenasilje umesto 

   krvi teče u žilama

  amin amin

  amin

   

   

  i

   

   

  beskućništvo

  je odgovornost prema

  slobodi. beskućništvo je

  nenasilno. beskućništvo

  je briga za kuću boga

  za jednu jedinu kuću

  svih bića 

   

   

  i

   

   

  davati krv

  oh kako sam se

  sledećih osam godina

  radovao dok sam tu

  krv božiju davao

  nepoznatima

   

   

  i

   

   

  siromaštvo

  odlučio sam se za

  siromaštvo i da trošim

  snagu na saosećanje sa

  siromašnima i lepotom

  siromaštva u svemu

  i svakome

   

   

  i

   

   

  ne kupovati

  odeću i što manje

  se baviti sobom

  u bilo čemu

   

   

  i

   

   

  vegetarijanstvo

  mi je najviše pomoglo jer

  da nisam postao vegetarijanac

  i obeležio se vegetarijanstvom ubio

  bih se zato što ne bih ni mogao 

  niti bih želeo da učestvujem

  u toj količini ćovekovih

  ubistava drugih

  vrsta

   

   

  i

   

   

  ne zaposliti

  se nego se posvetiti

  ne raditi za novac nego

  darivati i izložiti se milosti

  darivanja drugih i biti

  dostojan svih svetih

  prosjaka

   

   

  i

   

   

  skratiti korak

  pripitomiti svoju

  agresivnost. vinuti

  se u smirenje

  i zanose

   

   

  i

   

   

  ćutati

  oh to je tako

  dobro i teško

  ćutanje je

  muzika

   

   

  i

   

   

  ne govoriti

  jezikom obrazovanih

  ljudi. odvojiti se od vagine

  pičku slaviti. odvojiti se od

  penisa i kurac pevati. podati

  se jeziku čednih i odanih

  jeziku i pesmi svakog

  slova i svake reči

  jer rečju boga

  svako je

  bog

   

   

  i

   

   

  ne posedovati

  odlučio sam se da

  ništa ne posedujem

  bila je to zrelost mladog 

  čoveka i odgovornost za

  samo postojanje svih

  i baš svakog

   

   

  i

   

   

  podeliti knjige

  pomisao na to me je

  mučila jer su mi knjige

  bile sve a kada sam odlučio

  da ih podelim osetio sam

  slast neposedovanja

  i lišavanja

   

   

  i

   

   

  ne posećivati

  kulturne manifestacije

  ostati po strani. u sebi

  biti sve za svakog

  i sve

   

   

  i

   

   

  ne čitati

  knjige bio je

  to odmor u glavi

  sam krenuti do

  novih nivoa

  svesti

   

   

  i

   

   

  skromnost

  snagu i divljinu

  sujete smirivati u

  tišini i blaženoj

  skromnosti

   

   

  i

   

   

  brinuti o

  drugima. uživati

  u drugima kao što

  sam nekad uživao

  u filmovima

   

   

  i

   

   

  biti na strani

  odbačenih i živeti

  saosećajući sa njima

  hvala vam ljubljeni moji

  odbačeni vi ste jedino

  živo gospodstvo ovog

  sveta. čuvari svesti

  i savesti

   

   

  i

   

   

  biti neposlušan

  prema policiji i tajnim

  društvima. dostojanstvo

  graditi na idealima i na

  putu ispunjavati dužnost

  građanina da bude

  neposlušan

   

   

  i

   

   

  ne gledati

  se u ogledalu

  joj sestro moja

  što je to dobra

  stvar

   

   

  i

   

   

  ostalo

  mi je da živim

  odluke koje sam

  doneo i da se borim

  za ono u šta sam

  verovao

   

   

  i

   

   

  odluka

  je veran

  jebežljivi

  drug

   

   

  i

   

   

  odluka

  je iskra

  zraka

   

   

  i

   

   

  odluka

  je bog u

  bogu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  nebo

  22. maj 2021.

  26102. dan mog života

   

   

  i došao

  je 9. avgust

  1973. dan izlaska

  iz zatvora

   

   

  i

   

   

  posle devet

  meseci bio sam

  na slobodi

   

   

  i

   

   

  kretati

  se gde god i

  kad god hoćeš

  hej čoveče

  hej

   

   

  i

   

   

  bilo je

  leto i vreo

  dan

   

   

  i

   

   

  mirisao

  je kuvani

  paradajs

   

   

  i

   

   

  sve je

  bilo obično

  i spokojno

   

   

  i

   

   

  na

  autobuskoj

  stanici sam kupio

  dopisnicu adresirao

  je na miroslav mandić

  patrijarha čarnojevića

  19. 21000 novi sad i

  na poleđini napisao

  sebi da sam upravo

  izašao iz zatvora

  samo da se

  zna

   

   

  i

   

   

  ušao sam

  u autobus za novi

  sad. nadao sam se da 

  će me ona sačekati. da ću

  se radovati prijateljima

  božidaru kaji i da ću se

  kupati u voljenom i

  dunavu

   

   

  i

   

   

  bio sam

  ćelav. mlad

  snažan a život

  mi je već bio

  obeležen

   

   

  i

   

   

  onda

  mi se u

  jednom trenu

  desila odluka koja

  me je iskorenila iz 

  života i u boga

  ukorenila

   

   

  i

   

   

  u knjizi ne, ne

  verujem da se ova

  rečenica ne čuje taj trenutak

  sam ovako opisao autobus izlazi

  iz krivine i iznenada. tu. na tom delu

  puta život je nestaougledao sam nebo

  bilo je pred mojim licem. hteo sam da uđem

  u njegahteo sam da budem slobodan. da

  hodam iznad zelenih šuma i da se više

  nikad ne vratim. tu. na tom delu puta

  u toj krivini osetio sam da ne želim

  da se popravim. ja sam tražio

  čudo a zatvor mi je pomogao

  da ga osetim i pripadnem

  svemu onome što

  nisu ljudi

   

   

  i

   

   

  u kratkoj

  autobiografiji na

  sajtu piše u autobusu

  sam. upravo sam izašao iz

  zatvora. dvadeset četvrta mi je

  spuštamo se niz frušku goru. prepun

  sam snage i želja. niko i ništa. bez

  ikakve šanse. gledajući kroz prozor u

  nebo odjednom osetih život je nestao

  želim u neboocu svom. majci u

  meni. slobodi na radost

  nebom je počelo

  moje hodanje

   

   

  i

   

   

  bog

  plavo nebo

  iznad zelenila

  šuma fruške

  gore 

   

   

  i

   

   

  to nebo

  to plavetnilo ta

  dobrota i ta lepota

  su me pozvali

  sebi

   

   

  i

   

   

  1

  je bog

  2 je život

  biraj

   

   

  i

   

   

  sine

  moj ljubav si

  sloboda si istina si

  biraj i ja sam izabrao

  boga u dvadeset četvrtoj

  tog 9. avgusta 1973. na

  dan izlaska iz

  zatvora 

   

   

  i

   

   

  bilo je to

  otkrovenje. nebo

  me je povuklo sebi

  i ja sam mu se

  podao

   

   

  i

   

   

  život

  je umro i

  preobrazio

  se u ljubav

  i boga

   

   

  i

   

   

  kasnije jei

  ljubav umrla da bi

  se u boga preobrazila

  ali to je bilo kasnije 8. marta

  1983. kad sam u trenu

  odlučio hodaću

   

   

  i

   

   

  taj

  trenutak

  plavog neba je bio i

  kraj petnaestogodišnjeg

  puta od 15. avgusta 1958. i

  milomirovog odlaska u nebo

  i 9. avgusta 1973. i mog

  odlaska u nebo. put od

  9-njeg dečaka do

  24-njeg čoveka

   

   

  i

   

   

  pre odlaska

  kući kupio sam

  muslin za kaju kao

  sećanje na najlakšu

  muslinsku haljinu

  roze luksemburg

  u zatvoru

   

   

  i

   

   

  ona me

  nije sačekala

  a čedi drči sam

  predveče na uglu

  temerinske i kisačke

  rekao sad verujem

  jedino deci i

  mrtvima

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  podignuta ruka u zatvoru

  21. maj 2021.

  26101. dan mog života

   

   

  devet

  meseci u

  zatvoru je

  moje drugo

  rođenje

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  začeo boga

  u meni

   

   

  i

   

   

  zatvor

  je kruna moje

  dotadašnje umetnosti

  i mog prekida sa

  umetnošću

   

   

  i

   

   

  zatvor

  je ono isto

  uzbuđenje koje

  sam osećao

  gledajući

  filmove

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  bio zamena za

  odlazak u život i

  put u evropu

   

   

  i

   

   

  zatvor

  je živi tekst

  pesme o

  filmu

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvalnost

  za ruže i ptice u

  zatvoru koje su me

  lepoti i slobodi

  otvorile

   

   

  i

   

   

  zatvor

  me je lišio

  ljudskih prava i

  tako mi pomogao

  da se odvojim od

  antropocentrizma

  i samo ljudskih

  zakona

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvalnost

  za hodanje muziku

  i zelenu salatu za

  kojima sam žudeo

  u zatvoru

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvalnost

  za zatvorenike u koje sam

  se zaljubio jer su oni robijali i

  za sve one koji nikad neće biti

  u zatvoru a zaslužili su to još

  mnogo više nego oni koji su

  zatvoreni. ljubav za sve

  odbačene obeležene

  i nemoćne

   

   

  i

   

   

  zahvalan

  sam zatvoru jer

  me je oslobodio

  važnosti

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvalnost

  za odluke koje sam

  doneo u zatvoru

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvalnost

  za zločin koji se u kaznu

  preobražava. kazna koja se u

  slobodu preobražava. sloboda

  koja se u ljubav preobražava

  ljubav koja se u boga

  preobrazi

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvanost

  kajinom zatvoru u

  koji me je terala za

  kaznu u detinjstvu

   

   

  i

   

   

  zatvor je

  moja zahvalnost

  samoći u kojoj sam

  i danas oslobađajući

  svakog od zatvora

  samoće

   

   

  i

   

   

  zahvalan sam

  mom zatvorskom

  imenu 9094 koje me

  je od mog imena

  odvojilo i posle 48

  godina do imena

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  dovelo

   

   

  i

   

   

  u zatvoru

  sam u jednu kovertu

  počeo da skupljam fotografije

  čuvenih ljudi kojima sam se divio

  prvo je to bila fotografija jedne kurve

  pa tolstojeva fotografija i fotografija

  danila kiša. kad bi se u zatvoru osećao

  i suviše sam otvorio sam tu kovertu sa

  njihovim licima. kad sam izašao iz

  zatvora fotografije divljenih sam

  stavljao u jednu crvenu kutiju

  koja je sad u pupoljku

  pahulji

   

   

  i

   

   

  ponekad biti

  u zatvoru nije ništa

  drugo nego biti živa sloboda

  baš kao što je mržnja ponekad

  živa ljubav ili kao što je siromaštvo

  uvek samo bogatstvo ili kao što je

  bolest ponekad živo zdravlje a

  smrt samo žudnja za

  vaskrsenjem

   

   

  i

   

   

  u zatvoru sam

  uradio jedan mali

  umetnčki rad koji mi je

  puno značio i vodio

  me i vodi me i 

  dalje

   

   

  i

   

   

  čučao sam

  na prolećnom

  suncu oslonjen na

  zatvorsku zgradu

  i podigao ruku

  k nebu

   

   

  i

   

   

  sa podignutom

  rukom i otvorenom

  šakom k nebu rekao

  sam to je umetnost

  zašto. zato što to

  niko nije video

   

   

  i

   

   

  velika

  nežnost i

  poverenje u

  nebo i umetnost

  neba. poverenje u

  put bez povratka

  put ka svim

  bićima

   

   

  i

   

   

  ljubav

  je sloboda

  sloboda je

  istina

   

   

  i

   

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  i slavko bogdanović u zatvoru

  20. maj 2021.

  26100. dan mog života

   

   

  kakav

  strah i kakva

  borba za život ali

  ne brini izdržaćeš ti

  i to ljubljena moja

  i ti ljubljeni

  moj

   

   

  i

   

   

  kad sam

  u februaru 1972

  osuđen za tekst pesma

  o filmu slavko bogdanović

  je napisao tekst kojim se

  pobunio i zbog toga je

  i sam osuđen

   

   

  i

   

   

  to

  je bila

  potvrda

  umetnosti

  grupe

  kod

   

   

  i

   

   

  potvrda

  umetnosti

  koja je oduvek

  i zauvek ljubav

  sloboda i

  istina

   

   

  i

   

   

  jednog

  dana početkom

  1973. sam u zatvoru

  dobio papirić od jednog

  od mojih podbarčanina na

  kome je pisalo ja sam tu

  u karantinu prebacili

  su me iz zatvora

  u bosni

   

   

  i

   

   

  jebote

  moj slavko

  bogdanović je

  tu sa mnom u

  zatvoru. bio je

  to najsrećniji

  dan u mom

  životu 

   

   

  i

   

   

  zaista

  video sam

  slavka kako mi

  maše iza rešetaka

   u karantinu. mahnuo 

  sam i ja njemu. oh

  kakvo čudo. živi

  film. pesma

  živa

   

   

  i

   

   

  slavka su

  prebacili u drugu

  sobu i prvi put smo

  se videli jednog

  popodneva u

  biblioteci

   

   

  i

   

   

  oh koja sreća

  oh koja umetnost. oh

  koja nematerijalna umetnost

  oh koja konceptualna umetnost

  oh koja radikalna umetnost

  oh koja večna umetnost

   

   

  i

   

   

  slavko i ja

  smo se družili 

  u zatvoru. delili

  ono što nas je 

  ushićivalo i u

  umetnosti

  grupe

  kod

   

   

  i

   

   

  bio sam

  srećan zbog

  slavka iako smo se

  sve više razilazili u

  svojim stavovima

  i uverenjima

   

   

  i

   

   

  jedno jutro

  dok sam sedeo 

  na doručku video

  sam slavka kako me

  unezvereno traži

  pogledom

   

   

  i

   

   

  čim smo

  izašli sa doručka

  na putu do radionice

  rekao mi je sinoć se nešto

  desilo ne mogu da ti kažem

  šta ali ostajemo na astralnoj

  vezi. nisam pokušavao da

  mi kaže o čemu je reč

  jer se osetilo da ne

  sme ili ne može

  da mi kaže

   

   

  i

   

   

  ostao

  sam sam

  neznajući o

  čemu je

  reč

   

   

  i

   

   

  kad sam

  otišao do mog

  radnog mesta počela

  je paranoja i najveći

  užas u mom

  životu

   

   

  i

   

   

  mislio

  sam i mislio

  šta se to sinoć

  dogodilo i pomislio

  da će me tog dana

  ubiti i da to slavko

  zna ali da nije

  želeo da mi

  kaže

   

   

  i

   

   

  onda

  me je uhvatio

  još veći užas a to

  je da slavko zna a da

  ne može da mi kaže

  da su kaja i božidar

  već poubijani

   

  i

   

   

  na kraju

  od užasa koji je

  trajao pola sata sat

  to što slavko zna a neće

  i ne može da mi kaže je

  da je počeo atomski rat 

  i smak sveta i da će

  bombe uskoro

  pasti i na

  zatvor

   

   

  i

   

   

  da 

  to je

  to

   

   

  i

   

   

  to

  je bio

  zatvor

   

   

  i

   

   

  to

  je bio

  život

   

   

  i

   

   

  to je

  bila umetnost

  zatvora i zatvora

  u umetnosti

  boga

  mi

   

   

  i

   

   

  slavko i ja

  smo se sve više

  razilazili a poslednjih

  meseca dva dana više

  nismo ni razgovarali

  niti se viđali

   

   

  i

   

   

  slavko

  hvala ti za

  najsrećniji dan

  u mom životu

  ljubav moja

  za tebe je

  večna

   

   

  i

   

   

  b

  b  o  g

  g

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje

  19. maj 2021.

  26099. dan mog života

   

   

  imao sam

  u zatvoru jednu

  svesku i u njoj sam

  zapisivao tek ponešto

  ostajući odan tekstu

  i energiji teksta a ne

  mojim zatvorskim

  emocijama

   

   

  i

   

   

  mnogo sam

  čitao u zatvoru jer je

  u zatvoru bila biblioteka

  koju je vodio mangup kića 

  a ja sam mu malo pomagao

  u slaganju knjiga i tako se

  susretao sa mnogim

  knjigama

   

   

  i

   

   

  dok sam

  se bavio umetnošću

  bio sam otvoren za novu

  radikalnu aktuelnu umetnost

  sada sam se otvorio za sve

  pogotovo za velike energije

  velikih večnih tema kod

  velikih pisaca

   

   

  i

   

   

  srcem sam

  pročitao zločin i

  kaznu dostojevskog i

  sudbonosno saosećao sa

  raskoljnikovim u zatvoru i

  njegovim preobražajem do

  kojeg je došlo i velikom

  ljubavlju sonje u koju

  sam se zaljubio

  zauvek

   

   

  i

   

   

  pročitao sam

  život pčela morisa

  materlinika jednu od

  najlepših knjiga koju

  sam ikad pročitao

   

   

  i

   

   

  pčele

   

   

  i

   

   

  pročitao sam

  gandija koji me je

  opčinio nenasiljem

  pasivnim otporom

  kojima je oslobodio

  indiju od engleskog

  kolonijalizma

   

   

  i

   

   

  toro

  tolstoj

  gandi

   

   

  i

   

   

  u zatvoru sam

  doživeo da je moja

  krivica mnogo veća i

  dublja od one zbog 

  koje sam osuđen

   

   

  i

   

   

  krivicu teksta

  pesme o filmuz bog

  koga sam osuđen ne

  da nisam osećao nego

  sam mislio da je to

  dobro što sam

  ga napisao 

   

   

  i

   

   

  osećao sam

  zahvalnost prema tom

  osećanju krivice baš kao

  i gandi koji se zahvaljivao

  svojim sudijama na presudi

  a oni su mu se izvinjavali

  i počinjali da plaču

   

   

  i

   

   

  nikad se nisam

  osećao krivim za ono

  zbog čega sam osuđen ali

  sam u zatvoru milošću hrista

  gandija muhameda dostojevskog

  tolstoja rolana ramakrišne nervala

  kafke poa kelera meterlnika lao

  cea koje sam čitao u zatvoru i

  sa njima se družio otkrio

  moju mnogo veću

  krivicu

   

   

  i

   

   

  krivicu

  prvog čoveka

  krivicu jer sam

  uopšte rođen

  i živ

   

   

  i

   

   

  bilo je

  nepodnošljivo 

  i to me je spasilo

  kriza na smrt. osećao

  sam i zapisao moja

  snaga je bolno

  mučena od

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  moja

  snaga je bolno

  mučena od ljubavi

  kako je to bilo bolno

  i kako je baš to bila

  živa  ljubav

  boga

   

   

  i

   

   

  ljubav je

  preobražavala

  moju snagu i moj

  život da se bogu

  obrate

   

   

  i

   

   

  razapinjali

  su me sa jedne

  strane postojeće društvo

  koje zovem policija a sa druge

  strane elite koje zovem tajna

  društva ja sam pak krenuo 

  pravo i to direktno baš

  bogu i samo

  bogu

   

   

  i

   

   

  počela je

  borba u meni

  samom

   

   

  i

   

   

  kriza na

  smrt a borba

  za život. na jednom

  papiriću sam zapisao

  ne, ne verujem da se

  ova rečenica ne čujei

  to će trinaest godina

  kasnije postati naslov

  moje treće knjige

  voljene

   

   

  i

   

   

  1

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je vapaj

  odbačenih

   

   

  i

   

   

  2

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je vera

  uprkos

   

   

  i

   

   

  3

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je cveće

  prkos

   

   

  i

   

   

  4

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je dete koje veruje

  da je bog jer šta bi inače

  dete drugo znalo nego

  da je bog jer i jeste

  samo bog

   

   

  i

   

   

  5

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje su oduvek i

  zauvek moja

  nada vera

  ljubav 

   

   

  i

   

   

  6

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je seks

  boga 

   

   

  i

   

   

  7

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je novac

  boga

   

   

  i

   

   

  8

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje je autobogografija

  rečenice ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje

   

   

  i

   

   

  9

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje su devet meseci

  mog strogog zatvora u

  robijašnici koje sam

  pošteno odrobijao

  da bi svako biće

  bogom živelo

  i ljubilo

  amin

   

  i

   

   

  amin

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  zatvor

  18. maj 2021.

  26098. dan mog života

   

   

  svakog dana

  su pristizali novi

  zatvorenici a drugi su

  odvođeni iz karantina

  na odsluženje kazne

  po zatvorskim

  zgradama

   

   

  i

   

   

  posle

  dvadesetak

  dana u karantinu

  prebačen sam u

  prvu zgradu

   

   

  i

   

   

  iz tog

  karantina mi

  je ostao jedan

  autoportret koji

  sam u toj ćeliji

  nacrtao

   

   

  i

   

   

  kad

  sam ušao u

  prvu sobu šok

  bila je to ogromna

  prostorija sa preko

  stotinu zatvorenih

  ljudi svih godina

  i uzrasta

   

   

  i

   

   

  zbog dužine

  sobe delovalo je kao

  da je plafon priljubljen za

  pod klaustrofobično do bola

  baš onako kako i treba

  da je u zatvoru

   

   

  i

   

   

  jedan red

  kreveta je bio do

  jednog zida drugi red

  kreveta do drugog zida

  kreveti su bili na sprat i

  spojeni jedan do drugog a

  između je bio zajednički 

  prostor koji smo zvali blok

  a ispod donjeg kreveta je

  bio mali kofer u kome

  su nam bile lične

  stvari

   

   

  i

   

   

  između

  kreveta je bio

  dugačak niz

  spojenih stolova

  sa drvenim

  klupama

   

   

  i

   

   

  na dnu

  prostorije je

  bila mala prostorija

  gde smo se umivali i

  brijali ali i pušili a do

  umivaonika su bili

  pisoari sa dva

  klozeta

   

   

  i

   

   

  u jednom

  od dva klozeta je 

  neko nacrtao kuću 

  koju sam precrtao i

  čuvam je u pupoljku

  pahulji kao remek

  delo slobode

   

   

  i

   

   

  dobio

  sam ležaj u

  šorkanovom bloku i to

  na gornjem krevetu. iznad

  je bio prozor sa rešetkama iza

  koga je bilo dvorišno svetlo pa

  sam mogao da čitam knjige i

  kad se ugasi svetlo

  u sobi

   

   

  i

   

   

  određen

  sam na rad

  felgaškom

  odelenju 

   

   

  i

   

   

  proizvodili smo

  felne za automobile a

  ja sam na jednom točku

  koji se vrteo sa šipkom na

  kojoj bio metal od vidije

  strugao ivice felni

   

   

  i

   

   

  ustajali smo na

  jako zvono oko pet 

  šest sati i posle nameštanja

  kreveta i umivanja postrojavali

  smo se pored kreveta dok 

  su stražari sa palicom

  prolazili pored nas

  i brojali nas

   

   

  i

   

   

  brojali

  su nas po

  desetak puta

  na dan

   

   

  i

   

   

  broj

  samo

  broj

   

   

  i

   

   

  posle

  brojanja smo

  išli na doručak a

  posle doručka odmah

  u radionicu. za vreme

  posla smo išli na ručak

  i vraćali se na posao

  a oko tri sata smo

  se posle posla

  vraćali u

  sobu

   

   

  i

   

   

  posle

  posla smo

  mogli sat jedan da

  spavamo u krevetu

  ili da izađemo u

  dvorište na

  šetnju 

   

   

  i

   

   

  oko

  sedam

  su nas vodili

  na večeru i posle

  večere smo ostajali

  zatvoreni do

  jutra

   

   

  i

   

   

  vreme do

  gašenja svetla

  u devet uveče smo

  provodili ispred tevea

  u pušionici ili sedeći

  na klupama

   

   

  i

   

   

  tako

  danima

  mesecima

  godinama

  zauvek

   

   

  i

   

   

  moja

  kazna je bila

  mala i stideo sam

  se zbog toga jer je 

  mnogo zatvorenika tu

  bilo već godinama

  a ostaće tu još

  godinama u

  večnost

   

   

  i

   

   

  u zatvoru 

  nisam nikad

  bio vezivan tučen

  mučen silovan ali

  zatvor je užasno

  mesto

   

   

  i

   

   

  u zatvoru

  više ne postojiš

  zatvor je vrsta smrti

  kazna koja se nosi

  vreme koje ubija

  zatvorenici koji

  su bolni i

  teški

   

   

  i

   

   

  zidine

  stražari

  kazna

   

   

  i

   

   

  hej

  bože

  voljeni

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  9094

  17. maj 2021.

  26097. dan mog života

   

   

  odugovlačio

  sam sa polaskom

  u sremsku mitrovicu

  u zatvor čekajući da

  se neko pojavi ali

  nije bilo nikog

   

   

  i

   

   

  krenuo sam

  prvo u grad da kupim

  peškir i da možda nekog

  susretnem ali opet nikog nije

  bilo i kod knjižare gde sam

  kupio crvenu svesku sam ušao

  u gradski autobus do autobuske

  stanice i tada sam osetio ne

  samo da nikog neću sresti

  nego da nepovratno

  odlazim

   

   

  i

   

   

  stigao

  sam u sremsku

  mitrovicu i pitao

  prolaznike gde 

  je zatvor

   

   

  i

   

   

  ped

  upravnom

  zgradom zatvora

  koja ne liči na zatvor

  nego na neku gimnaziju

  pitao sam nekog gde

  da uđem jer sam 

  došao u zatvor

   

   

  i

   

   

  došao

  sam u zatvor da

  odslužim devet meseci

  strogog zatvora jer mi je

  kazna na žalbu advokata

  smanjena sa godinu

  dana na devet

  meseci

   

   

  i

   

   

  došao sam

  u utrobu svog drugog

  devetomesečnog rođenja 

  što sam osvestio tek 15 godina

  kasnije kad sam devet meseci 

  muzeju savremene umetnosti

  devet meseci javno pisao čoveka

  koji piše što je bilo moje treće

  devetomesečno

   rođenje

   

   

  i

   

   

  službenik u

  upravnoj zgradi je

  uzeo moje generalije

  i vikao na mene zbog

  moje nacionalne

  neopredeljenosti

   

   

  i

   

   

  kad su

  se otvorila

  metalna vrata na

  ogromnom zidu do

  upravne zgrade

  zatvor me je

  progutao

   

   

  i

   

   

  vodio

  me jedan

  komandir preko

  velikog dvorište

  punog ruža

   

   

  i

   

   

  sve je bilo

  zastrašujuće

  obično a ruže

  prelepe

   

   

  i

   

   

  komandir

  me je odveo

  treću zgradu

  u kojoj su mlađi

  zatvorenici ali je

  tu bio i karantin

  za tek pristgle

  zatvorenike

   

   

  i

   

   

  tu

  u karantinu

  sam proveo

  dvadesetak

  dana

   

   

  i

   

   

  u jednoj

  sobi sam pred

  komandirom skinuo

  svoje civilnu odeću i

  obukao robijaško

  odelo

   

   

  i

   

   

  fotografisali

  su me i dali mi

  zatvorsko ime

  9094. od tad

  sam postao

  samo

  broj

   

   

  i

   

   

  onda su 

  me odveli u moju

  ćeliju u kojoj su već

  bila dvojica zatvorenika

  i te zlokobne rešetke

  na prozorima

   

   

  i

   

   

  kasnije je

  u ćeliju ušao

  jedan zatvorenik

  povratnik raspitujući

  se o meni i uplašio

  me je svojim

  pretnjama

   

   

  i

   

   

  kao u svim

  susretima sa

  nepozntim ljudima

  prvo imam strah a

  posle vidim da su

  to takođe samo

  uplašeni ljudi

   

   

  i

   

   

  pred

  veče su nas

  tridesetak karantinca

  odveli na večeru. bili su

  to sve obični ljudi sa

  strašnim pičama

  i kaznama

   

   

  i

   

   

  u devet uveče

  se ugasilo svetlo

  legao sam na gornji

  gvozdeni krevet i tu

  proveo prvu noć

  u zatvoru

   

   

  i

   

   

  sve oko

  mene je bilo

  nepoznato

  i preteće

   

   

  i

   

   

  sklupčan

  u krevetu samo

  sam samog sebe

  poznavao i ostalo

  mi je da se još

  više uvučem

  u sebe

   

   

  i

   

   

  iako sam

  osećao strah oko

  sebe u krevetu sam

  doživeo neki mir i da

  mi je u životu dovoljno

  da imam samo jedno

  malo mesto za

  spavanje

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  veliki okean zelenog

  15. maj 2021.

  26095. dan mog života

   

   

  posle

  dva meseca

  stražarenja šuma

  je skroz ozelenela

  kao veliki okean

  zelenog

   

   

  i

   

   

  nisam bio

  ni vojnik ni osuđenik

  bio sam u rajskoj gustini

  prirode. bio sam u samom

  prisustvu boga iako tad

  to još nisam znao

   

   

  i

   

   

  kao mladić 

  na stražarskom

  mestu sam pročitao

  mladića dostojevskog

  i uživao u strujanju

  koje sam osećao

  u čitanju

   

   

  i

   

   

  na

  stražarskom

  mestu sam u glavi

  pisao borhesovske

  priče i zaplete

   

   

  i

   

   

  stražareći

  sam od jednog

  notesa na kocke

  stvorio roman pod

  naslovom žan

  pol sartr

   

   

  i

   

   

  vojska

  a pogotovo

  stražarenje

  me je učilo

  strpljenju

   

   

  i

   

   

  kad su 

  došli mladi

  vojnici mene

  su prebacili

  u sisak

   

   

  i

   

   

  u sisku

  sam radio u

  magacinu hrane

  koji je bio van

  kasarne

   

   

  i

   

   

  svaki dan

  sam izlazio iz

  kasarne i prolazio

  siskom do magacina

  i tako sam na jednom

  zidu ugledao kako je

  velikim slovima na

  zidu bilo ispisano

  gurso i bodoin

   

   

  i

   

   

  nikad nisam

  saznao ko su ili

  šta to gurso i bodoin

  znači ali sam uživao 

  gursou i bodoin i

  zamišljao ih kao

  ljubavni par

   

   

  i

   

   

  gurso i bodoin

  su postali junaci

  mog života jer je i

  sam moj život sve

  više postajao

  junak

   

   

  i

   

   

  i jednog

  dana neočekivano

  mesec dana pre kraja

  vojnog roka je stigao

  poziv za odsluženje 

  zatvorske kazne 

   

   

  i

   

   

  u vojsci su

  mi rekli da je ovim i

  moj vojni rok završen

  ali su me oni ipak posle

  šest godina pozvali da

  doslužim mesec dana

  vojnog roka

   

   

  i

   

   

  radovao

  me je izlazak

  iz vojske iako me

  je za koji dan čekao

  odlazak na robiju u

   zatvor u sremsku

  mitrovicu

   

   

  i

   

   

  jednog

  dana sam otišao

  u sremsku kamenicu

  na trening fruškogorca

  i tamo mi je u jednom

  slalomu kroz dvojicu

  igrača pukao

  meniskus

   

   

  i

   

   

  jedva

  sam hodao a

  čekao me je

  zatvor

   

   

  i

   

   

  kao i kad

  sam odlazio u

  vojsku ni sad se

  o zatvoru nisam

  kod nikog ništa

  raspitao 

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je

  samo

  otići

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je otići u

  pičku materinu

  u pičku božiju

  amin

   

   

  i

   

   

  bližnji

  su saosećali

  sa mnom ali i

  zazirali od

  mene

   

   

  i

   

   

  obeleženost

  služi da osudi

  obeleženog ali i

  da sve ostale 

  zastrašuje

  i plaši

   

   

  i

   

   

  bolje je

  osvestiti da

  ne bi osuđivali

  a ne osuditi da 

  bi se tek onda

  osvestili

   

   

  i

   

   

  čekao

  sam tih par

  dana pa da

  krenem u

  zatvor

   

   

  i

   

   

  došao

  je i taj slavni

  9. novembar

  1972

   

   

  i

   

   

  bio je

  prelep sunčani

  dan. jesenji dan

  dvadeset druge

  jeseni u mom

  životu

   

   

  i

   

   

  nije bilo

  nikog samo

  kazna i ja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  pupoljci

  14. maj 2021.

  26094. dan mog života

   

   

  dvadeset

  druga mi je

  a već sam

  osuđen

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak mladić

  a već osuđen jer

  to su zakoni ovog

  sveta da su sva

  deca dečaci i

  mladići već

  osuđeni

   

   

  i

   

   

  osuđen

  sam jer ruža

  je bog i put je

  bog i bog je

  ruža i bog

  je put

   

   

  i

   

   

  vratio

  sam se u

  kasarnu da

  odslužim

  vojni

  rok

   

   

  i

   

   

  moja

  generacija je

  završila obuku i

  poslata na granice

  u pograničnu službu

  a mene su ostavili u

  kasarni sa starim

  vojnicima i novim

  desetarima

   

   

  i

   

   

  pošto više

  nije bilo vojnika

  za stražarenje sledeća

  dva meseca sam proveo

  stražareći u šumi na

  nekoliko kilometara

  od kasarne

   

   

  i

   

   

  dva sata

  na straži pa onda

  četiri sata odmora pa

  opet dva sata na straži i

  tako u krug dve nedelje

  onda dva tri dana na

  oporavak i sređivanje

  u kasarni pa opet

  na dve nedelje

  stražarenja

   

   

  i

   

   

  bilo

  je naporno

  ali sam tu na

  stražarskom mestu

  doživeo neke od

  najlepših trenutaka

  u mom životu do

  tada

   

   

  i

   

  video

  sam buđenja

  proleća

   

   

  i

   

   

  otkrio

  pupoljke i

  pupljenje

   

   

  i

   

   

  pred

  očima mi

  se odvijao

  film

   

   

  i

   

   

  film

  pupljenje

  je delo

  boga

   

   

  i

   

   

  pupoljci su

  zamenili umetnost

  i poveli me ka večnoj

  umetnosti i zato moje

  ukupno delo nazvah

  pupoljak. pupoljak

  pahulja

   

   

  i

   

   

  pupoljče

  pahuljo ti si

  slava boga i

  svih pahulja

  i pupoljaka

  božijih

   

   

  i

   

   

  proleće

  je prolistalo

  u meni

   

   

  i

   

   

  u meni

  se rodio novi

  život. život za

  živote drugih

  bića

   

   

  i

   

   

  pupoljci su

  se odjednom

  pojavili i bili su

  misleniji od svega

  ostalog do tada

  u mom životu

  bili su mladi

  bog

   

   

  i

   

   

  pupljenje

  pupoljaka me je

  otvorilo i ogolilo a

  pupoljcima je moje

  srce propupelo

  bogu

   

   

  i

   

   

  pupoljci

  su početak

  mog duhovnog

  rađanja

   

   

  i

   

   

  stajao

  bih na straži

  i gledao u šumu

  oko mene. bila je

  još zima i grane

  drveća su bile

  gole

   

   

  i

   

   

  posmatrao

  sam golo granje a

  drveće je posmatralo

  mene. nisam gledao

  ništa a video sam

  sve

   

   

  i

   

   

  video sam

  neprimetnu 

  i božansku

  postepenost

   

   

  i

   

   

  postepenost

  ozelenjavanja

  drveća i cele

  šume

   

   

  i

   

   

  posmatranje

  postepenosti je

  vrh posmatranja

  živa teorija u

  pupljenju

   

   

  i

   

   

  kasnije sam

  svakog proleća

  pokušavao da ugledam

  rađanje pupoljaka ali nikad

  nisam uspeo u tome. gledao

  sam u grane drveća da ih

  ugledam kako se probijaju

  iz kore drveća ali njih nije

  bilo a kada bih ponovo

  pogledao u granje

  pupoljci su se

  već pojavili

   

   

  i

   

   

  bila je

  to misterija

  neprimećenog

  i neprimećeno

  prisustvo

  boga 

   

   

  i

   

   

  pupoljci su

  me spasavali

  od presude koju

  sam doživeo 

   

   

  i

   

   

  sve vreme

  sam se borio sa

  osećanjem krivice i

  gušio se u samom sebi

  ali priroda mi je sa svojim

  pupoljcima polako prišla

  sačuvala me i blago

  me povela dalje

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  suđenje

  13. maj 2021.

  26093. dan mog života

   

   

  u

  decembru

  mi je u kasarnu

  stigao poziv na

  isleđenje od javnog

  tužioca u novom

  sadu

   

   

  i

   

   

  prijatelji

  su mi govorili

  da će se sve završiti

  kod javnog tužioca i da

  on nema na osnovu

  čega da podigne

  optužnicu

   

   

  i

   

   

  razgovor

  sa javnim tužiocem

  je bio prijatan i mislio

  sam da on neće podići

  optužnicu protiv

  mene

   

   

  i

   

   

  vratio

  sam se u

  kasarnu i ipak

  u februaru dobio

  poziv na suđenje

  u novom sadu

   

   

  i

   

   

  bio sam

  uplašen i

  miran

   

   

  i

   

   

  malo se

  toga sećam sa

  suđenja ne zato što

  sam to potisnuo nego

  zato što nisam osećao

  da je sve to u vezi

  sa mnom

   

   

  i

   

   

  mene su

  zanimali film i

  umetnost a ne

  politika

   

   

  i

   

   

  stajao sam

  u vojničkom odelu

  pred sudijom i punom

  malom sudnicom

   

   

  i

   

   

  odgovarao

  sam na pitanja i

  video da sve to nema

  veze sa mojom strašću

  za filmom umetnošću

  i jezikom

   

   

  i

   

   

  nisam 

  se držao ni

  pokunjeno ni

  hrabro

   

   

  i

   

   

  važno

  mi je bilo

  da kažem

  da ruža je

  ruža je

  ruža

   

   

  i

   

   

  ne samo

  da mi je to bilo

  važno da kažem i

  da sam to rekao sudiji

  nego mi je to i danas

  važno pa to i ovog

  trena pevam

   

   

  i

   

   

  ruža

  je ruža je

  ruža

   

   

  i

   

   

  na pauzi

  pre presude

  su me prijatelji

  bodrili i nadali se

  da će presuda biti

  oslobađajuća

  ali nije

   

   

  i

   

   

  proglašen sam

  krivim i u ime naroda

  osuđen za dva dela na

  osamnaest meseci koja

  kad su se spojila sam

  osuđen na godinu

  dana strogog

  zatvora

   

   

  i

   

   

  dva

  dela su bila

  uznemiravanje

  javnosti i uvreda

  predsednika

  države

   

   

  i

   

   

  sudija

  je prilikom

  izricanja presude

  rekao da sam 

  osuđen i drugima

  za primer

   

   

  i

   

   

  ljudi oko

  mene su me

  bodrili a i sami

  su bili uplašeni

  a kako i ne

  bi

   

   

  i

   

   

  ubrzo

  sam ostao

  sam i otišao

  patrijarha

  čarnojevića

  19

   

   

  i

   

   

  kaja je

  bila u stanu

  iščekujući rezultat

  suđenja. sada je ona

  bila majka ne samo

  svoga sina nego

  i svoga sina

  osuđenika

   

   

  i

   

   

  jer

  svaka

  majka je i

  majka božija i

  majka svoga

  osuđenog

  sina

   

   

  i

   

   

  a

  svaki

  sin je već

  osuđen

   

   

  i

   

   

  onda su

  počela jako

  da me bole

  jaja

   

   

  i

   

   

  jaja

  pesme

  jaja filma i

  jaja umetnosti

  su osuđena i

  to su osećala

  i moja jaja

   

   

  i

   

   

  miroslav mandić

  osuđen na godinu

  dana zatvora je bila

  vest sutra u svim

  novinama

   

   

  i

   

   

  sve što

  je pisalo u tim

  novinskim vestima

  nisam osećao da ima

  veze sa mnom nego sa

  nekim miroslavom

  mandićem koga su eto

  oni uspešno osudili 

  u ime naroda

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  vojska

  12. maj 2021.

  26092. dan mog života

   

   

  bio je

  septembar 

  1971. čekao sam 

  kraj meseca da

  odem u vojsku

   

   

  i

   

   

  pred

  odlazak u vojsku

  sam ostavio slavku

  tri primerka teksta

  pesme o filmu da 

  ga odnese u uj

  simpozion

   

   

  i

   

   

  nikoga nije

  bilo kada sam

  to veče odlazio

  u vojsku

   

   

  i

   

   

  sedeo

  sam miran

  u kući sa kajom

  do polaska voza

  i onda se uputio

  ka železničkoj

  stanici

   

   

  i

   

   

  prolazio

  sam pored kuća

  pod uličnim svetijkama

  i senkama lišća sa

  drveća

   

   

  i

   

   

  ujutru sam

  bio u petrinji

  pred kasarnom

  prepunom regruta

  sve su nas popisali

  istuširali i obukli u

  vojnička odela

  i čizme

   

   

   

   

  bili su

  to mladići skoro

  deca koja su došla

  iz cele jugoslavije da

  se uče da ubijaju

  i budu ubijani

   

   

  i

   

   

  vojska mi

  je bila i ostala

  potpuno strana ali

  duboko saosećam sa

  svakim vojnikom bilo

  koje i bilo čije vojske

  na ovom svetu

   

   

  i

   

   

  uživao sam

  i saosećao sa

  svim tim mladićima

  njihovim tugama i

  srećama

   

   

  i

   

   

  vojnik

  je kažu stalno

  gladan. stalno mu

  se spava i stalno

  mu je hladno

   

   

  i

   

   

  oružje

  disciplina

  subordinacija

  agresivnost

  drugarstvo

   

   

  i

   

   

  rano

  ustajanje na

  znak trube. nameštanje

  kreveta. toalet. istrčavanje na

  krug na trčanje i fizičko vežbanje

  vraćanje na brijanje i spremanje za

  stroj. odlazak na doručak. postrojavanje

  i prebrojavanje. raporti. pozdrav. strojevi i

  marševski korak. časovi obuke na poligonu

  ili učionici. delenje pošte. odlazak na ručak

  kratak odmor. ponovo obuka. večera

  gledanje teve dnevnika. čišćenje

  čizama. toalet i odlazak na

  spavanje. gašenje svetla

  na znak trube

   

   

  i

   

   

  delio

  sam sa

  svim vojnicima

  zajednički život ali

  sam ipak živeo u

  mom svetu

   

   

  i

   

   

  u

  svetu

  mira. svetu

  bez rata. svetu

  bez oružja i

  ubijanja

   

   

  i

   

   

  odbio

  sam da

  idem na kurs

  za desetara

   

   

  i

   

   

  očekivao

  sam da mi

  prijatelji jave

  da je objavljen

  tekst pesma

  filmu

   

   

  i

   

   

  zaista su

  javili ali kroz par

  dana su mi javili i da

  je časopis zabranjen

  zbog pesme o

  filmu

   

   

  i

   

   

  jednog

  dana dok smo

  bili postrojeni na

  krugu i slušali obuku

  došao je desetar iz komande

  i rekao potporučniku da

  pusti vojnika mandića

  da pođe sa njim

  u komandu

   

   

  i

   

   

  u komandi su

  me sačekala dva

  oficira bezbednosti i

  razgovarali ljubazno sa

  mnom raspitujući se

  o meni i mom

  delovanju

   

   

  i

   

   

  mislili

  su da je

  andergraund

  neka organizacija

  kojoj pripadam pa

  sam im objašnajvao

  da je andergraund

  samo stil 

   

   

  i

   

   

  umetnost

  je opasna baš

  zato što je

  bezopasna

   

   

  i

   

   

  meta

  obeležen

  sam

   

   

  i

   

   

  meta za

  odstrel u

  kasarni kao

  u kavezu

   

   

  i

   

   

  sam

  slomljen

  izdržati mi

  je samo mi

  je izdržati

  sam

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  crvena sveska

  11. maj 2021.

  26091. dan mog života

   

   

  dok sam

  pisao pesmu o

  filmu osećao sam

  opasnost kao i kod

  miroslav mandić jebe

  svima mater ali nisam

  želeo da uzmaknem

  i izneverim ono što

  mi se otkrilo 

   

   

  i

   

   

  pisanje je

  samooslobađanje

  pisanje je filmovanje

  preobražavanje jedno

  u drugo. drugog u

  prvo. prvog u

  boga

   

   

  i

   

   

  film se

  preobrazio

  u pesmu

   

   

  i

   

   

  pesma

  o filmu u

  film mog

  života

   

   

  i

   

   

  film

  mog života

  u pesmu moje

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  pesma

  moje ljubavi u

  umetnost moje

  slobode

   

   

  i

   

   

  umetnost

  moje slobode

  u hodanje moje

  istine

   

   

  i

   

   

  jako

  me uzbuđuje

  umetnost koja se

  sama preobražava 

  i sama sebe peva

  stvara hoda

   

   

  i

   

   

  umetnost

  kao što raste drveće

  kao što se stvore mora

  i okeani ili kao što cveće

  živi visoko na planinama

  na radost oblacima koji

  preleću preko njega

  uživajući u njegovoj

  lepoti i mirisima

   

   

  i

   

   

  kad su me

  posle devetnaest

  meseci osudili zbog

  pesme o filmu i kad sam

  se iz sudnice vratio osuđen

  patrijarha čarnojevića 19

  jako su me i odjednom

  prvi put u životu

  zabolela jaja

   

   

  i

   

   

  baš su

  dobra ta jaja

  pisanja

   

   

  i

   

   

  tada su te

  kastrirali rekao

  mi je dvadeset

  osam godina

  kasnije raša

  livada

   

   

  i

   

   

  samo se

  zbog nežnosti

  ide u zatvor

   

   

  i

   

   

  bio

  sam 

  sam

   

   

  i

   

   

  sam 

  u svetu za

  ceo svet

   

   

  i

   

   

  bio

  sam ceo

  svet

   

   

  i

   

   

  cvet

  čovek

   

   

  i

   

   

  bog

  cvet

   

   

  i

   

   

  crvena sveska

  25. avgusta 1971

  sam počeo da pišem

  razne beleške i pesme

  u jednu crvenu svesku

  velikog formata i to

  ću činiti u njoj do

  kraja života

   

   

  i

   

   

  uvek sam

  voleo sveske bile

  su tako izazovne i

  podavajuće a ova

  crvena je bila

  savršena

   

   

  i

   

   

  kupio 

  sam je u knjižari

  preko puta norka u

  leto 1971. u pustoši

  mog života ona mi

  je bila jedina

  zaštita

   

   

  i

   

   

  crvenu

  svesku sam

  nosio svuda

  sa mnom

   

   

  i

   

   

  pisao sam u

  njoj flomasterima

  penkalom i na kraju

  sa štilom perom o

  mastilom

   

   

  i

   

   

  uvek

  kad nešto

  u nju zapišem a

  već godinama su

  to uglavnom male

  pesme osećam

  radost

   

   

  i

   

   

  radost

  uprkos tuge

  i samoće

   

   

  i

   

   

  radost

  živog boga

  živom bogu

  radosti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  pesma o filmu

  10. maj 2021.

  26090. dan mog života

   

   

  stanovao

  sam sa slavkom

  na nekoj mansardi

  i uvijao samo čaršav

  oko bedara jer bilo

  je vrelo leto

   

   

  i

   

   

  tu na

  toj mansardi

  sam napisao

  pesmu o

  filmu

   

   

  i

   

   

  četiri pet

  meseci ranije

  oto tolnai glavni urednik

  časopisa uj simpozion mi je

  rekao da spremaju jedan broj

  posvećen filmu i da bi voleo

  da i ja napišem tekst

  za njih

   

   

  i

   

   

  to je bila

  dobra prilika da

  se tekstom o filmu

  oprostim od

  filma

   

   

  i

   

   

  to je bila

  dobra prilika da

  film napravim 

  od teksta

   

   

  i

   

   

  ta 

  alhemija

  čini pesmu

  o filmu

   

   

  i

   

   

  pesma o

  filmu je sonet

  ili četrnaest

  stihova o

  filmu

   

  1 stih

  pismo iz budućnosti

   

  2 stih

  suština filma

   

  3 stih

  priroda filma

   

  4 stih

  ponašanje filma kroz istoriju

   

  5 stih

  film i jugoslovensko društvo

   

  6 stih

  kritika jugoslovenskog filma i društva

   

  7 stih

  album za sličice iz filma

   

  8 stih

  greta garbo

   

  9 stih

  drugi o filmu

   

  10 stih

  film u časopisu

   

  11 stih

  revolucija

   

  12 stih

  josip broz tito

   

  13 stih

  radnici

   

  14 stih

  zašto sam napisao ovaj tekst

   

   

  i

   

   

  evo kako

  počinje tekst

  pesma o

  filmu

   

   

  i

   

   

  pišem

  prijateljima

  u nadi da će ih ovaj

  tekst naći u dobrom fizičkom

  zdravlju duhovnoj sreći i ljubavi

  mi smo tu vidimo i vi ste tu a znamo

  i oni su prisutni. na okupu je sve što

  može da se pomene. da prijatelju ja i

  ti i on osim toga nema ništa više. sve

  ostalo je gramatika. vrlo sam srećan

  što ću moći da pišem meni tebi njemu

  nemoj da se ljutiš na mene nisam

  ja za to kriv proces je završen

  ti znaš i on to zna da ruža

  nije divan cvet  ruža

  je ruža je

  ruža

   

   

  i

   

   

  film

  se završava

  četrnaestim stihom

  podnaslovom zašto

  sam napisao ovaj

  tekst

   

   

  i

   

   

  zato što sam zaljubljen u film

   

  zato što imam pravo glasa

   

  zato što nisam u skj

   

  zato što ne radim

   

  zato što ne studiram

   

  zato što hoću da pročitam u novinama ovakav tekst

   

  zato što su to moje intimne preokupacije

   

  zato što nemam moć

   

  zato što nikom ništa nisam zabranio osim sebi

   

  zato što volim moje prijatelje

   

  zato što će tekst mojoj majci katici mandić pričiniti trenutak sreće

   

  zato što će mi honorar omogućiti tri meseca života

   

  zato što poštujem trud ljudi koji rade u ovom časopisu

   

  zato što je sramota pala na novi sad posle zabrane filma dušana makavejeva

   

  zato što verujem jedino u jugoslovensko društvo iako je ono u govnima 

   

  zato što mi se brat božidar mandić nalazi na odsluženju vojnog roka

   

  zato što ću se i ja nalaziti na toj dužnosti od oktobra 1971

   

  zato što sam srećan zbog suze u oku

   

  zato što volim šabrola

   

  zato što još jednom pozdravljam sve one koje je ovaj

  neugrožavajući akt našao u dobrom zdravlju i poštenom radu

   

  zato što smem javno da kažem da je ružno da ljudi imaju kartone u policiji

   

  zato što više nikad neću objaviti tekst bilo kakve vrste o filmu

   

  zato što ću filmove gledati i sa prijateljima razgovarati

   

  zato izvinjavam se prijatelju što si ovo čitao. što je

  pisana reč laž i zato što se pesma o filmu ne može napisati

   

   

  i

   

   

  pored analize

  filma i pokušaja da

  saopštim njegovu suštinu

  i da ga stvorim samo od reči i

  to bez kamere i trake. i pored

  kritike jugoslovenskog

  partizanskog filma napisao

  sam i tri scenarija za ono

  što sam mislio da je

  suština filma

   

   

  i

   

   

  revolucija

  scenario

  kada sada

  zašto zato

  kako tako

  uputsvo za snimanje filma

  za film revolucija.nije potrebna

  filmska kamera. snimatelj. reditelj

  scenarista. kostimograf. scenograf

  glumci. statisti. film ide uživo

  film snimati svaki dan

  do svoje smrti

   

   

  i

   

   

  josip broz tito

  scenario

  snimiti fotografiju

  josipa broza tita u

  koloru u jednom kadru

  koji traje dva sata. kamera

  je statična. uz natpis kraj

  spiker kaže bio je to

  josip broz tito

   

   

  i

   

   

  radnici

  scenario

  snimiti sve radnike u

  jugoslaviji. jedan kadar

  jedan radnik a radnik

  kaže svoje podatke

  iz lične karte

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  14. jul 1971

  8. maj  2021.

  26088. dan mog života

   

   

  već na

  putu na onom

  pljusku sam doneo

  odluku da odustajem

  od odlaska u život i evropu 

  nego se vraćam u novi sad

  i za kaznu se prijavljujem

  za odlazak u vojsku

  koju nisam voleo

  ni onda kao

  ni sad

   

   

  i

   

   

  uzeo

  sam autobus

  do trsta i voz do

  venecije prespavao

  ispod starih svodova

  na trgu u veneciji i u

  podne se sreo sa

  slobodanom i

  dušanom

   

   

  i

   

   

  oni su mi

  se obradovali

  ali sam im odmah 

  rekao da odustajem i

  da se odmah vraćam

  jer sam poražen i

  sledi mi odlazak

  u vojsku kao

  kazna 

   

   

  i

   

   

  14. jula

  1971. sam tu

  još u veneciji u

  automatu napravio

  fotografiju mog lica

  i time započeo rad

  jedan čovek kome

  će ovog 14. jula

  2021. biti 50

  godina

   

   

  i

   

   

  pola

  veka lica

  boga

   

   

  i

   

   

  očaj 

  porađa. očaj

  spašava. očaj

  služi. očaj

  ljubi

   

   

  i

   

   

  od tog

  14. jula 1971

  jednom mesečno

  fotografišem moje

  lice koje me vodi

  dalje i dalje do

  kraja ovog

  života

   

   

  i

   

   

  vratio

  sam se u

  novi sad

   

   

  i

   

   

  bilo je

  vrelo leto

  u gradu

   

   

  i

   

   

  opraštao

  sam se od svega

  od grupe kod. od studija 

  od umetnosti. od mladosti

  od ljubavi prema filmu

  od sebe sama

   

   

  i

   

   

  prošlo je

  već pola godina

  od miroslav mandić 

  jebe svima mater. nisam

  mogao da računam na nikog

  jer moj život je bio uspavanka

  jednom mnogo mnogo boljem

  i nežnijem svetu koji je živeo

  u mom srcu i to uprkos

  porazu koji sam

  doživeo u

  rupi

   

   

  i

   

   

  porazi su

  sagorevanje

  u božijoj vatri 

  preobražaja

   

   

  i

   

   

  sećam se 

  a sećanje je uvek

  samo sećanje na boga

  velike nove pošte. vrelog

  asfalta. pikavaca po ulicama

  koje sam skupljao i pušio. bila

  je to svetska revolucija 

  u pizdi materini u

  nekom novom

  sadu

   

   

  i

   

   

  bila mi

  je 22.godina a 

  pre četiri godine sam

  prestao da igram fudbal

  već sam bio u šest žena

  i gledao sam antonio das

  mortes glaubera roše i

  južna amerika mi je

  bila u srcu

   

   

  i

   

   

  više nisam bio

  ni fudbaler ni umetnik

  bio sam samo niko ko je

  žudeo za dobrom sveskom

  verujem a i onda sam verovao

  da sam ja pesma svim bićima

  ljubav i odanost svakom biću

  raspizdi me raspizdi

  moja nežnosti

  sad

   

   

  i

   

   

  kurac mi nije

  bio velik ali mi je snaga

  bila konjska jer ja sam konjski

  kurac u predelu a konjski kurac u

  predelu tada još nije znao da će biti

  zatvoren. ostavljen i da će zemlja

  u kojoj je živeo nestati u krvi i da će mu

  zabraniti da luta poljanama evrope i da 

  će biti bombardovan i da će imati srčani

  udar i da će mu se na naćulenim ušima

  pojaviti rak kože i da će ostati potpuno

  sam jer to konj tada još nije znao

  a ne zna ni sada jer je obična

  konjina a konjina

  magarac

   

   

  i

   

   

  konj

  bog

  je

   

   

  i

   

   

  da li sam se ja

  uopšte kupao tog leta

  u dunavu. da li sam igrao

  fudbal i zašto nisam verovao

  dovoljno svom telu koje je bilo

  bog. zašto nisam verovao dovoljno

  mom kurcu koji me nikad nije izneverio

  zašto nisam verovao dovoljno mom

  srcu koje je ujedinjavalo sva srca

  zašto nisam verovao dovoljno

  mom umu koji je bio

  sam bog

   

   

  i

   

   

  s kim

  sam se

  viđao

   

   

  i

   

   

  bio

  sam ulica i

  grad. bio sam

  nemoć i

  ništa

   

   

  i

   

   

  bio 

  sam neko

  dete u predelu

  dete krućenja vlaženja i

  odricanja od naplaćivanja

  dete spremno na umiranje i eto

  erosa leta 1971eros leta 1971

  je u vreloj krvi iskorenjivanja

  eros leta 1971. je etos

  svih trenutaka tog

  leta 1971

   

   

  i

   

   

  leto 1971

  koje neće ništa

  nego je samo sve

  to leto 1971

   

   

  i

   

   

  ko u

  ustima drži

  ud boga ud 

  jezika 

  je

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  proleće 1971 i presudni dan

  7. maj 2021.

  26087. dan mog života

   

   

  sad

  kad sam

  prekinuo

  ostalo mi

  je samo

  sad

   

   

  i

   

   

  bog 

  je bog

  sad

   

   

  i

   

   

  sad

  je bog

  boga

   

   

  i

   

   

  sad kad

  vetrić piri. sad

  kad vetrić piri je

  moguće sve pa i ono

  što nije moguće jer blagost

  vetrića koji piri je ista blagost

  kojom zemlja hrani sva svoja

  bića a voda ih napija dok ih

  svetlost bogom čini da bi

  svetlost dobrote i

  ljubavi bili

   

   

  i

   

   

  sad ove

  ljubavi slobode

  istinesad svetlost

  boga u svakoj boginji

  i svakom bogu

  boga

   

   

  i

   

   

  vraćajući

  se noću kući u

  tom proleću 1971

  negde na uglu jug

  bogdanove tekelijine

  pomislio sam da bih

  voleo da stvorim

  veliko umetničko

  delo ni iz

  čega

   

   

  i

   

   

  kadgod

  bih nestao u

  želji za tobom

  osećao sam

  lepotu 

   

   

  i

   

   

  moje telo

  je u želji za

  tvojim telom bilo

  veliko umetničko delo

  samim tim što

  je bilo

   

   

  i

   

   

  dok

  smo prelazili

  ulicu kod radničkog

  univerziteta rekao sam

  čedi drči da bih voleo da

  stvorim čudesno delo

  delo sačinjeno od

  godišnjih doba

  na primer

   

   

  i

   

   

  trebalo

  je otići

   

   

  i

   

   

  pokupiti

  se iz svog

  jebenog života

  i otići u sam

  život

   

   

  i

   

   

  otići u

  oca otići u

  evropu

   

   

  i

   

   

  krenuo sam

  sa slobodanom

  tišmom i dušanom

  belićem u život

  evropu

   

   

  i

   

   

  stopirali smo

  do zagreba pa posle

  do rijeke. prvo su stopirali

  slobodan i dušan pa kad bi

  njima neko stao stopirao sam 

  i ja pa bi se posle našli na 

  nekom dogovorenom

  mestu

   

   

  i

   

   

  tako je bilo

  i tog presudnog

  12. jula 1971

   

   

  i

   

   

  počeli smo

  da stopiramo čim

  smo ustali iz vreća za

  spavanje negde pored puta

  na izlasku iz rijeke. dogovorili

  smo se da se vidimo u veniciji

  ispred crkve svetog marka

  svakog narednog dana

  sve dok ne stignemo

  i njih dvojica i ja

   

   

  i

   

   

  slobodanu 

  i dušanu je u

  tom ranom jutru

  stop odmah

  stao

   

   

  i

   

   

  ja sam

  nastavio da

  stopiram

  sam

   

   

  i

   

   

  stopirao

  sam ceo dan

  i niko mi nije

  stao

   

   

  i

   

   

  stojao

  sam pored

  puta i polako

  se kretao

  unazad

   

   

  i

   

   

  popodne

  me je na putu

  uhvatio jak

  pljusak

   

   

  i

   

   

  ja

  koji sam 

  krenuo u život

  odmah sam dobio

  šamarčinu od

  života

   

   

  i

   

   

  kao

  da mi se svaki

  automobil na putu

  koji je projurio pored

  mene podsmevao

  i baš mi jebao 

  majku

   

   

  i

   

   

  sve vreme

  stopirajući i hodajući

  stigao sam već u noć u

  mesto koje se zove

  rupa 24 kilometara

  daleko od

  rijeke

   

   

  i

   

   

  bio

  sam ponižen

  poražen slomljen

  i poništen 

   

   

  i

   

   

  ušunjao

  sam se u neku

  kuću u izgradnji

  i tu proveo

  noć

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  prekid

  6. maj 2021.

  26086. dan mog života

   

   

  nasuprot

  odijumu društva

  dogodila mi se mirjana

  čudo jedne žene. uz

  mirjanu sam naučio

  tri lekcije ljubavi

   

   

  i

   

   

  prva. osim

  mirjaninog lepog lica i 

  kose zavoleo sam i njenu

  lobanju. druga lekcija. posle

  nekoliko neuspešnih pokušaja

  uspeo sam da joj kažem volim te i

  to baš u trenutku kad to osetim a ne 

  ni pre ni posle. i treća lekcija. kad mi je 

  u jednom trenutku dok sam bio u njenom

  zagrljaju zatvorenih očiju rekla kako

  si lep shvatio sam da sam lep samo

  kad jesam a ne kad brinem da

  li sam lep a pogotovo ne

  kad se trudim da

  budem lep

   

   

  i

   

   

  sledila je

  prva izložba

  konceptulane

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  sledio

  je poziv za

  učešće na pariskom

  bijenalu mladih

  umetnika

   

   

  i

   

   

  odbio sam

  učešće na izložbi 

  u parizu i prekinuo

  sam sa grupom kod

  studijama filmom

  i umetnošću 

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam jer su odrasli

  uživali u diktaturi postojećeg

  cepao sam se između banalnosti

  postojećeg i prefinjenosti pesnika

  znao da ću krenuti jednim

  putem ali ga još nisam

  video

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam zbog

  čuda nevidljivog

  čuda nerazumljivog

  čuda neizrecivog koja

  su me obuzimala i

  kojima sam želeo

  da se podam

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam zbog žudnje

  da izgorim. zbog slutnje

  da samo prekidom može da

  se odbaci sve loše i sačuva

  sve dobro. jer sam znao da

  su veliki prekidali. jer sam

  osetio snagu da prekinem

  jer sam u prekidu osetio

  veličanstvenost

  stvaranja

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam zato što mi

  je za stvaranje bilo

  potrebno ništa koje

  sam trebao stvoriti

  da bi iz ništa

  stvorio

  sve

   

   

  i

   

   

  prekid

  me je otkačio

  od onih koje sam

  najviše voleo da

  bi ih voleo

  zauvek

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam studije jer sam

  naslutio veliku opasnost

  za ljudski duh i stvaralaštvo

  koje dolazi sa univerziteta koji je

  postao moderna inkvizicija. mesto

  na kome se stvara mafija profane

  elite. univerzitet darovite ljude

  porobljava i opija sujetom da

  bi mogli bezdušno i bez

  odgovornosti da vladaju

  ljudima i drugim

  bićima

   

   

  i

   

   

  prekidom

  studija sam se

  oslobodio okova

  od znanja i

  učenosti 

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam sa umetnošću 

  kad sam shvatio da se

  estetsko najbolje izražava

  kroz zlo i da je tako načinjeno

  mnogo zla i mnogo estetskog i

  da kao umetnik mogu da uspem

  samo ako postojeću količinu

  estetskog prevaziđem sa

  još više zla. i zato sam

  odlučio da prekinem

  sa umetnošću

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam jer sam

  čeznuo za nepoznatim i

  divotnim putevima umetnosti

  slutio sam da je umetnost ljubav

  božija. božiji dah. prekidom sa

  umetnošću želeo sam da

  ostanem odan čednosti

  od koje su se svi

  uplašili i počeli

  je izdavati

   

   

  i

   

   

  prekid je

  skok u srce

  nepoznatog

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam jer sam 

  žudeo da stvorim

  još nestvoreno koje

  će nadahnjivati

  večnost

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam i sa filmom

  koji je do tada bio moja

  najveća ljubav. mislio sam da

  ću čitavog života gledati filmove

  i u njima pronalaziti ono što je

  više od života ali film je bio

  surovo i pljačkaški skup i

  zato sam ga se

  odrekao

   

   

  i

   

   

  prekidom

  sa filmom sam

  u bolu rastanka

  osetio božansku

  odanost izgubiti

  postojeće da bi

  se prihvatilo

  sve

   

   

  i

   

   

  prekidom

  je počelo moje

  spajanje sa bogom

  svemirom tobom

  svakim i svim

  bićima

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  prvi autoportret

  5. maj 2021.

  26085. dan mog života

   

   

  bog

  je bio hrabar

  i bog je bio dobar

  i bog je bio lep jer mi

  je pomogao da stvorim

  moj prvi autoportret a

  svačiji autoportret

  je autoportret

  boga

   

   

  i

   

   

  evo kako

  je pesnik petar

  miloradović u arhivu 

  pupoljka pahulje 

  koji je napravio pre

  dvadesetak godina

  opisao moj prvi

  autoportret

   

   

  i

   

   

  na beloj

  osnovi veći broj

  širokih razmaza govana

   i telesnih tečnosti. dlake se

  jasno vide. braon boja na mestima

  namaza je najizraženija. na bojenim

  delovima jedna urezana zvezda

  petokraka. iznad zelenim flomasterom

  napisana reč sranje pored ove reči

  zelenim flomasterom napisane su

  reči pljuvanje onanija samoubistvo

  šišanje plavim flomasterom piše

  miroslav mandić autoportret

  mestimično cela slika ima

  tamno braon tačke

  iskapane

  krvlju

   

   

  i

   

   

  želeo 

  sam da moj

  prvi autoportret

  bude istinit i ono što

  ja jesam a ne ono što

  ja predstavljam

  da jesam

   

   

  i

   

   

  zato sam

  ga sačinio od moje

  krvi. mokraće. govna

  pljuvačke. sperme

  dlaka. bruca

  noktiju 

   

   

  i

   

   

  bila je

  to slika koja

  jeste

   

   

  i

   

   

  kad sam

  skoro posle 50

  godina prvi put video

  taj grozni autoportret

  preda mnom se

  otvorila sama

  lepota

   

   

  i

   

   

  autoportret iz

  februara 1971. kad

  mi je bila 22 godina je

  početak autobogografije

  koju sam počeo da

  pevam stvaram

  hodam u 72

  godini

   

   

  i

   

   

  pored

  autoportreta na

  izložbi sam izložio i

  miroslav mandić jebe

  svima mater i još deset

  papira na kojima su

  bile poruke

   

   

  i

   

   

  bile su

  to poruke o

  jeziku izražene

  živim jezikom

  poruke

   

   

  i

   

   

  poruke

  preko granice

  postojećeg ukusa

  ne da bi provocirale

  ili vređale nego da

  bi proširile polje

  postojećeg

  ukusa

   

   

  i

   

   

  bile su

  to ja rečenice

  rečenice kojima

  sam otkrio jedno 

  jedino ja. ja

  svačijeg

  ja

   

   

  i

   

   

  tako

  je svako ko

  je pročitao poruke

  na kojima je pisalo

  ja = čitač bio i sam autor

  poruke jer su baš on ili

  ona pročitali ja sam

  državni neprijatelj

  na primer

   

   

  i

   

   

  ili

  poruke

  ja jebem svoju

  mamu ili ja se jebem

  sa tatom ili ja ne

  volim partiju

  skj

   

   

  i

   

   

  ja

  sam bio

  suviše uzbuđen

  i oduševljen jezikom

  da bi me zanimalo da

  bilo koga provociram

  nego sam želeo da

  prenesem moje

  uzbuđenje

  jezikom

   

   

  i

   

   

  mene

  je interesovalo

  stvaranje velike

  umetnosti a ne

  provociranje

   

   

  i

   

   

  mene

  je interesovala

  forma a ne sadržaj

  i verujem da sam kasnije

  osuđen zbog stvaralačke

  forme a ne zbog sadržaja

  zbog mojih zanosa

  umetnošću a ne

  zbog politike

   

   

  i

   

   

  krenuo je

  još veći odijum

  nego posle izložbe

  grupe januar

  u januaru

   

   

  i

   

   

  u vazduhu se

  osećala pretnja i

  opasnost. strah se

  mogao mazati

  na hleb

   

   

  i

   

   

  krenuli su

  napadi pa i od

  onih od kojih se

  to ne bi očekivalo

  onih koji su se kurčili

  svojom otkačenošću

  a ustvari su bili

  poslušnici

   

   

  i

   

   

  ali

  bilo je i retko

  hrabrih kao naprimer

  vladimir roksandić koji je

  napisao odgovor na tekst

  poslušnika pod naslovom

  tek smo krenuli a sve

  nas je manje

   

   

  i

   

   

  hrabrost

  je beskrajno

  veća od kukavičluka

  a jedno jedino dobro

  delo iskupljuje sva 

  zla dela

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  Stranice