AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  346306

  pupoljak

  lutanje evropom ili povratka više nema

  5. avgust 2021.

  26177. dan mog života

   

   

  sad

  podvig i

  nadnaravno

  naravno da to

  radim i sad i

  to baš

  sad

   

   

  i

   

   

  sad

  bog sada

  sad

   

   

  i

   

   

  do četrdesete

  godine sam se

  trudio da budem

  odan odlukama

  koje sam donosio

  i koje su me

  vodile

   

   

  i

   

   

  trudio sam

  se da ništa ne

  beležim o sebi i

  svom radu da ne

  spominjem ime

  miroslav mandić

   

   

  i

   

   

  da ne

  zarađujem

  novac i ne stičem

  nikakvu imovinu i

  da se klonim bilo

  kog uspeha

   

   

  i

   

   

  da se ne

  povezujem sa

  ljudima i ne stvaram

  karijeru i korist nego da

  ostanem odan nebeskom

  ozarenju i životu po nebu

  kome sam se uputio posle

  izlaska iz zatvora 9

  avgusta 1973

   

   

  i

   

   

  ali sada

  mi je zbog deset

  godina lutanja evropom

  deset godina hodanja na

  velikom prostoru evrope

  bilo potrebno mnogo toga

  da bih ostvario to čudo

  genijalnosti koja je u

  meni čučala a sad

  joj se kretalo

  ka bogu

   

   

  i

   

   

  trebao sam

  prvo samog sebe

  samom sebi koji 

  se potpuno predaje

  tom odisejom od

  deset godina

   

   

  i

   

   

  trebalo je

  da se predam

  onom otkrovenju

  da jedan čovek treba

  da uradi više od hiljade

  i hiljade ljudi za hiljade

  i hiljade godina koje mi

  se javilo sa odlukom

  hodaću

   

   

  i

   

   

  trebala

  su mi ideja

  scenario. režija

  produkcija. glumci

  organizacija. ekipa

  realizacija

   

   

  i

   

   

  trebalo mi

  je promovisanje

  postprodukcija. žena

  saputnik. pomoćnik

  sekretar

   

   

  i

   

   

  trebalo

  mi je znanje

  iskustvo

   

   

  i

   

   

  trebao

  mi je

  duhovni

  otac

   

   

  i

   

   

  ma

  sve mi je

  trebalo

   

   

  i

   

   

  pokazalo

  se da su mi

  pre svega bila

  potrebna muda

  muda obične

  hrabrosti

   

   

  i

   

   

  ideja

  lutanje

  evropom je 

  to i bila samim

  lutanjem evropom

   

   

  i

   

   

  scenario

  lutanja evropom

  je bio vetar lutanja

  koji mi slobodom

  nadahnjuje

  grudi

   

   

  i

   

   

  režija je

  bilo odsustvo

  bilo kakve režije

  jer sam se režije

  već tad gadio

   

   

  i

   

   

  produkcija

  je bio novac

  lutanja evropom

  koji sam počeo

  da prikupljam

  prosjačenjem

   

   

  i

   

   

  glumci

  su bili svi

  oni koji su me

  okruživali i sva

  bića koja ću

  tek otkriti

   

   

  i

   

   

  organizacija

  lutanje evropom

  je bilo preduzeće

  kako sam nazvao

  prijatelje koji su

  želeli da mi

  pomognu

   

   

  i

   

   

  ekipa

  su trebala

  da budu društva

  prijatelja ruže

  lutanja po

   evropi

   

   

  i

   

   

  realizacija

  me je čekala od

  prvog do poslednjeg

  koraka računajući i

  sve i svaki korak u

  tih deset godina

   

   

  i

   

   

  promovisanje

  lutanje evropom

  svakog dana je bio

  sam moj život koji

  je postao lutanje

  evropom

   

   

  i

   

   

  žena

  saputnik

  nadao sam

  se da će to biti

  vesna milović

  iako nje nije

  bilo

   

   

  i

   

   

  pomoćnik

  sekretar sve

  sam to mislio

  da bi mogla

  biti vesna

   

   

  i

   

   

  iskustvo

  i znanje koje

  mi je bilo jako

  potrebno sam

  morao sam

  stvoriti

   

   

  i

   

   

  duhovni

  otac koji mi je

  bio najpotrebniji

  njega nije bilo jer

  za još nestvoreno

  nema duhovnog

  oca nego samo

  jedan jedini

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  pismo prijateljima i početak priprema za ružu lutanja

  4. avgust 2021.

  26176. dan mog života

   

   

  u novogodišnjoj noći

  1989. u melencima sam

  napisao pismo prijateljima i

  tako započeo preipreme za 

  ružu lutanja koju sam tada 

  još zvao lutanje evropom

   

   

  i

   

   

  dragi prijatelji

  sedeći sam ove noći

  odlučio sam da ti pišem

  i zamolim od tebe pomoć

  savet podsticaj podršku za

  moj budući rad. reč je o

  desetogodišnjem

  projektu

   

   

  i

   

   

  projektu

  pod nazivom

  lutanje evropom

  koji imam nameru da

  počnem početkom

  1991. godine

   

   

  i

   

   

  ovo novogodišnje

  pismo je ritualni početak

  mojih dvogodišnjih priprema

  za ovaj projekat. za ove

  dve godine bih trebao

   

   

  i

   

   

  da nabavim

  novac za kombi u

  kome bih stanovao 

  tih deset godina 

   

   

  i

   

   

  da nabavim

  novac za video

  opremu sa kojom

  bih beležio lutanje

  evropom

   

   

  i

   

   

  da obavestim

  ljude o mom radu

  a pogotovo institucije

  kulture u svim evropskim

  državama radi dobijanje

  dozvole za neprestano

  slobodno kretanje i

  lutanje evropom

   

   

  i

   

   

  odluku

  za ovaj rad

  sam doneo  

  u magnovenju

  11. oktobra 1988

  u tibingeškom

  stanu zorice

  i žarka

   

   

  i

   

   

  ta odluka

  koja se rodila

  ni iz čega je za

  mene dovoljan razlog 

  da se bacim u naručje te

  desetogodišnje avanture. u

  tu čarobnu nepoznatost

  u kojoj se slutim kriju

  velike mogućnosti

   

   

  i

   

   

  evo samo

  par stvari koje

  osećam da postoje

  lutanju evropom

   

   

  i

   

   

  nastavljanje

  i afirmacija one

  poetike koja se

  zasniva na

  podvigu i

  nadnaravnom

   

   

  i

   

   

  afirmacija lutanja

  kao metode kojom

  se dolazi do poezije

  i novih izvora

  lepote

   

   

  i

   

   

  evropa

  zbog njenog imena

  zbog toga što se u njoj

  i pored njene istrošenosti

  nalazi još mnogo vitalnih

  snaga koje je potrebno

  pokrenuti sa poverenjem

  u ono što evropa

  još nije

   

   

  i

   

   

  dubokim

  deset godina

  dugim dahom

  udahnuti lepotu sa

  tla evrope i postajući

  je svestan afirmisati

  tu lepotu kao temelj

  budućnosti

   

   

  i

   

   

  za tih

  deset godina

  napisao bih par knjiga

  napravio par serija slika i

  video radova. desetak prostorno

  vremenskih performansa. svakog

  dana menjajući mesto boravka

  pešačio bih 20 kilometara svakog

  dana. kombi bi mi služio kao

  prenoćište jer je to najjeftiniji

  način da rešim problem

  spavanja

   

   

  i

   

   

  želeo bih 

  da lutanje evropom

  radim posvećeno i zbog

  toga bi mi bila potrebna

  pomoć dobronamernih

  poznatih i nepoznatih

  mi ljudi

   

   

  i

   

   

  pomoć koja

  će mi omogućiti da

  ostanem nezavistan

  i slobodan oslonjen na

  snage čistog srca

  i nevine pameti

   

   

  i

   

   

  u sledećem

  pismu ili našem

  susretu voleo bih da

  čujem od tebe neko

  mišljenje savete ili

  predloge kako da se

  u ove dve godine

  pripremim na

  najbolji

  način

   

   

  i

   

   

  zahvaljujem

  ti se i pozdravljam

  te

   

   

  i

   

   

  pismo

  sam poslao

   

  dari zličić

   

  radi čupić 

   

  duški ban

   

  veri varadi

   

  verici rupar

   

  vesni milović

   

  dolores čaće 

   

  zoranu beliću

   

  isaku aslaniju

   

  ješi denegriju

   

  nebojši čoviću

   

  želimiru žilniku

   

  slavku milekiću

   

  agnješki berger

   

  slobodanu tišmi

   

  žarku radaković

   

  marini abramović

   

  branku vučićeviću

   

  božidaru mandiću

   

  lazaru stojanoviću 

   

  draganu iliću šeku

   

  slavku bogdanoviću

   

  lazaru crkvenjakovu

   

  lazarovu miodragu pashuu

   

  nadi petronijević-čović

   

  drakčetu dimitrijeviću

   

  aleksandri jovanović

   

  vladici milosavljević

   

  branku kovačeviću

   

  gordani kranjčević

   

  kosti bogdanoviću

   

  milovanu danojliću

   

  slobodanki stupar

   

  davidu albahariju

   

  aleksandru tišmi

   

  vojislavu dudiću

   

  ljubi gligorijević

   

  nenadu burgiću

   

  miodragu joziću

   

  mirku radojičiću

   

  zoranu gavriću

   

  voji stojanović

   

  jadranki mihić

   

  nataši kelhar

   

  kseniji teleki

   

  manci košir

   

  jovici aćinu

   

  daci nikolić

   

  žiki daciću

   

  čedi drči

   

   

  i

   

   

  tako

  je počelo

  to što je

  sad

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  digresija

  3. avgust 2021.

  26175. dan mog života

   

   

  sad

  mi je 72

  godina a na

  ovom mestu

  autobogografije

  mi je već ili

  tek 40

   

   

  i

   

   

  možda

  pravi trenutak

  da predahnem

  digresijom

   

   

  i

   

   

  oh do

  digresije

  mi je

   

   

  i

   

   

  kažu da je

  digresija odstupanje

  i udaljavanje od predmeta

  a ja osećam da je digresija

  približavanje i zato ću nadam 

  se sve više biti digresija u

  mojoj autobogografiji

   

   

  i

   

   

  digresija

  je parking 

  na autoputu

  posle koga

  se vraća

  na put

   

   

  i

   

   

  premoren

  sam. iscrpljen

  i sve to pišem da

  bih bio manje

  isrpljen

   

   

  i

   

   

  evo me

  odoh u krevet

  na pola sata

  da dolijem

  snage

   

   

  i

   

   

  bilo

  je skoro

  sat i po jer sam

  zaista bio neispavan

  zbog komaraca i mog

  lakog sna koji mi oni

  razbiju u trenu

   

   

  i

   

   

  kada sam u

  40 godini počeo

  da se pripremam

  za ružu lutanja

  od tada nisam

  stao

   

   

  i

   

   

  sve se

  jedno na drugo

  nadovezivalo a svest

  i budnost su se uvećavali i

  doveli me do umetnosti 86400

  do stanja ja jesam pevam ljubim

  stvaram hodam boga 86400

  sekundi u svakom

  danu

   

   

  i

   

   

  samoća

  sam za sve

  i svakog

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  bog

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  i

   

   

  prvi pesnik

  svakog bića i

  poslednji pesnik

  svih bića svakog

  trena biti prva

  i poslednja

  pesma

  svih

  bića

   

   

  i

   

   

  jedan jedini

  umetnik svemira

  i svaki umetnik bića

  svakog trena biti

  umetnost svemira

  i svakog bića

   

   

  i

   

   

  najbolji hodač

  boga i najgori hodač

  boga svakog trena

  biti muzika

  hodanja

   

   

  i

   

   

  saosećanja

  poistovećenja

  preobraženja

  oboženja

   

   

  i

   

   

  neprestano

  ja jesam pevam

  stvaram hodam ljubim

  boga ja jesam pevam

  stvaram hodam

  ljubi bog

   

   

  i

   

   

  neprestano

  isticanje ljubavi

  slobode istine

  svim bićima

   

   

  i

   

   

  svakog dana

  autobogografija

  tri četiri sata hodanja

  pa pupljenja sa hodanja

  pa svemirski hodač pa

  lice pa vaskrsenje

  pa sajt

   

   

  i

   

   

  briga o

  pupoljku

  pahulji

   

   

  i

   

   

  potvrđivanje

  bivanje pevanje

  stvaranje hodanje

  večne umetnosti

   

   

  i

   

   

  ekonomija

  savestii

  novčanica

  kosmos

   

   

  i

   

   

  biti

  hleb vino

  postelja put

  ruža preduzeće

  hram svima

  i svakom

   

   

  i

   

   

  jedan čovek

  jedan bog već

  50 godina

   

   

  i

   

   

  pasoš čoveka

  u kretanju lična

  karta  umetnosti

  istovetnosti

   

   

  i

   

   

  živeti sve

  odluke koje

  sam doneo

  i donosim

   

   

  i

   

   

  beztajnost

  bezvlasništvo

  beskućništvo

  beskorisnost

  besplatnost

  bezlažnost

   

   

  i

   

   

  božije

  starenje i

  životni problemi 

  sa bližnjima. zdravljem

  kataraktom. kompjuterom

  lekarskim pregledima. ličnom

  kartom. prvim pasošem svih bića

  svemira. besplatnim stanovanjem

  kotlićem koji curi. radovima pupoljka

  pahulje koji su zatrpani sve mi to

  svakog dana odnose svu snagu

  a ponekad me izcrpi

  do poništenja

   

   

  i

   

   

  zato mi je

  prijalo kada sam

  juče u pupljenjima

  napisao dok se ne

  pojaviš ti ti ko god da

  si ti trpeću i stalno

  ću na ovom mestu

  vapiti za pomoć

   

   

  i

   

   

  dođi

  v

  a

  v  a  p  i  m

  i

  m

  dođi

   

   

  i

   

   

  uvek

  sam voleo

  nepovrat

   

   

  i

   

   

  nepovrat

  vodi

  vaskrsenju

   

   

  i

   

   

  sad

  na drugo od

  četiri hodanja

  dnevno. nadam se

  da ću sutra nastaviti

  dalje autoputem

  autobogografije

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  knjiga dete dečak

  2. avgust 2021.

  26174. dan mog života

   

   

  sa trećeg

  hodanja za

  poeziju sam se

  vratio sa odlukom

  hodaću deset

  godina

   

   

  i

   

   

  odlučio

  sam da se

  za taj poduhvat

   počnem pripremati 

  1. januara 1989 čim

  dovršim crteže sa

  hodanja i tekst za

  knjigu sa trećeg

  hodanja

   

   

  i

   

   

  knjigu

  sa trećeg hodanja

  sam nazvao dete dečak

  jer sam se dok sam hodao

  osećao ne samo kao dečak

  nego čak i kao dete i to

  baš tako kao dete

  dečak

   

   

  i

   

   

  dete dečak

  knjiga sa trećeg

  hodanja za poeziju

  je knjiga o večnosti

  svakog dečaka 

   

   

  i

   

   

  kao što

  je u tekstu i,

  izazivati pažnju sa

  drugog hodanja za

  poeziju reč govorila

  o muzici puta tako je

  centrirani tekst u

  detetu dečaku

  govorio o

  obliku

  puta

   

   

  i

   

   

  hodajući

  stvorio sam

  hodački

  tekst

   

   

  i

   

   

  centrirani

  tekst knjige

  dete dečak me

  je sve više otvarao

  živom tekstu pevanja

  u otvorenom vremenu

  i otvorenom prostoru

  otvarajući mi i um i

  srce i telo za

  pesmu svih

  bića 

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak se

  borio za sve

  ono što sam

  želeo da

  jesam

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak

  bog

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak

  dečak

  bog

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak

  bog

  dečak

   

   

  i

   

   

  onda 

  isto kao

  i sad

   

   

  i

   

   

  sad 

  isto kao

  i onda

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak je

  švrća 

  bog

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak je sve

  ono što svako

  očekuje od sebe

  samog jer laž je da

  bilo ko očekuje bilo

  šta od nekog

  drugog

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak je svako

  ko je dočekao sebe

  i sad više ne očekuje

  od nikog ništa nego

  samo sve od

  svakog

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak

  je dete

  devojčica

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak dete

  devojčica čine

  dečavojčicu

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak 

  je penzija

  svakom ko 

  je u životu

  samo

  ljubio

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak je

  iscelenje

  i mir

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak je

  uživanje svakog

  deteta svake mladi

  svakog semena svake

  ćelije i svake čestice u

  slobodnom podavanju

  ljubavi a ne robovanju

  zakonima životnih

  potreba

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak su tvoji

  uzdasi spajanja

  i tvoje podavanje

  kojim letim i 

  kojim sve 

  leti

   

   

  i

   

   

  dete dečak

  ja jesam pevam

  stvaram hodam

  ljubim boga kao

  dete dečak

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  treće hodanje za poeziju

  31. jul 2021.

  26172. dan mog života

   

   

  iz žarkove

  biblioteke sam

  pokupio knjige koje

  su u vezi sa hodanjem

  da mi daju snagu za

  moje hodanje

   

   

  i

   

   

  vadio sam

  ih iz polica i

  držao u naručju

  kao saveznike i čudo

  podviga onih koji

  su ih napisali

   

   

  i

   

   

  pred

  polazak sam u

  blizini helderlinovog

  groba poređao tih 13

  hodačkih knjiga po 

  lišću i hodao po

  tom putu od

  knjiga

   

   

  i

   

   

  krenulo je

  treće hodanje za

  poeziju hodanje od

  fridriha helderlina do

  artura remboa. hodanje

  od tibingena do šarlavila

  sedamnaest dana od

  12 do 28 oktobra

  1988

   

   

  i

   

   

  nepodnošljivo

  teško je bilo krenuti

  i otići kao što je uvek

  bilo teško krenuti

  i otići

   

   

  i

   

   

  ali da

  nisam kretao

  i odlazio bio bih

  već mrtav

   

   

  i

   

   

  u hodu mi počinje jesen

  trideset i deveta

  moja jesen

  hodam i plačem tibingenom

  kada sam malopre okrenuo leđa

  zorici žarku i tilu

  provalio je iz mene plač

  plač dečaka

  neki iznenadni plač iz neke stare tuge

  nosim helderlinove pozdrave rembou

  kroz plač mi prolazi čitavo detinjstvo

  žudim za sobom dečakom

  ja hodam sa usamljenošću

  tako počinje treće hodanje

  za poeziju u knjizi

  dete dečak

   

   

  i

   

   

  suze na

  početku hodanja

  su bile suze podviga

  za sve one koji su

  svojim podvizima

  spašavali sva

  bića i svet

   

   

  i

   

   

  usamljenost

  je bila prva reč

  sa kojom sam

  hodao

   

   

  i

   

   

  ovo su

  18 reči za

  17 dana mog

  hodanja

   

   

  i

   

   

  18 reči

   

  usamljenost

  1 dan

   

  nežnost

  2 dan

   

  nezaštićenost

  3 dan

   

  beskućništvo

  4 dan

   

  nenasilje

  5 dan

   

  siromaštvo

  6 dan

   

  ne-znanje

  7 dan

   

  dobrota

  8 dan

   

  pojedinac

  9 dan

   

  strpljenje

  10 dan

   

  lepota

  11 dan

   

  nevidljivo

  12 dan

   

  nevažno

  13 dan

   

  ritam

  14 dan

   

  sporost

  15 dan

   

  ne-ljudsko

  16 dan

   

  hrabrost

  17 dan

   

  sloboda

  18 dan

   

   

  i

   

   

  hodao

  sam pisao

  sam crtao

  sam

   

   

  i

   

   

  bio

  sam rembo

  na putu

   

   

  i

   

   

  odbeglo

  dete. dete

  dečak

   

   

  i

   

   

  i sad se

  sećam onog

  mladića na putu

  koji je sa druge strane

  puta prošao pored mene 

  bio je to živi vaskrsli rembo

  to sam bio i ja i to je bio bog

  to je bio svako ko hoda ko

  luta da bi život proslavio

  kao čudo ljubavi

  za boga

   

   

  i

   

   

  bog

  na putu

  to je bog

  i to je

  put

   

   

  i

   

   

  ples

  hodanjem

  ples u meni

  ples predela

  ples dobrote

  ples lepote

  ples boga

  pesma

   

   

  i

   

   

  nikad se

  ne bih usudio

  otisnuti na put

  da nisam slutio

  da je hodanje

  kao ples

   

   

  i

   

   

  u koraku 

  se za ruke drže 

  prostor i vreme i

  sa njima pleše

  prapoverenje

  svih bića

   

   

  i

   

   

  ponoć je

  stojim pred kućom artura remboa

  koju je gospođa rembo kupila 1869 godine

  baš kada je artur krenuo ka parizu

  londonu belgiji nemačkoj

  na svoja lutanja

  lepota je u bedi

  zato je rembo

  i

  ...

  tako se

  završava knjiga

  dete dečak

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  odluka o desetogodišnjem hodanju

  30. jul 2021.

  26171. dan mog života

   

   

  kad sam

  15. juna 1988

  završio čoveka koji

  piše čekalo me je u

  jesen treće hodanje

  za poeziju

   

   

  i

   

   

  uvek sam

  voleo i volim

  sve više ravnicu

  i njene pustare

   

   

  i

   

   

  ravnica je

  zemljani okean

  nebo zemlje

   

   

  i

   

   

  voleo sam i

  brdo. brdo mi

  je bilo kao

  misao

   

   

  i

   

   

  voleo sam

  i da govorim i

  tako sam napravio

  pre-davanje u

  hodanju

   

   

  i

   

   

  koraci ka brdu

  desetak nas smo

  hodali od sremskih

  karlovaca do stražilova

  hodali smo pored puta a

  ja sam im govorio ono

  što su želeli da kažu

  moji koraci

   

   

  i

   

   

  tog leta

  sam mojoj voljenoj

  dari zličić predložio da

  u svojoj kući u đurđevu

  osnuje trogodišnju

  đurđevačku

  školu

   

   

  i

   

   

  u jesen

  sam za đurđevačku

  školu održao pre-davanje

  put umetnosti i umetnost puta

  prvo sam hodao od novog sada

  do đurđeva a onda u darinom

  dvorištu govorio ljudima

  uživajući u govoru

  koji hoda

   

   

  i

   

   

  u oktobru

  sam došao

  vozom u tibingen

  da sa groba fridriha

  helderlina krenem u

  francusku na grob

  artura remboa

   

   

  i

   

   

  trebalo

  je pesnike

  ne samo čitati

  nego i hodati i

  stopama ih

  pevati

   

   

  i

   

   

  došao sam

  opet kod zorice

  papadopulos i žarka

  radakovića. zorica je

  bila atomski fizičar i

  asistent čuvenom

  naučniku 

   

   

  i

   

   

  jedno

  veče smo 

  zorica i ja pričali o

  tome kako ona i žarko

  koji je umetnik i dobro se

  razume i u filmove gledaju

  zajedno film i kako je on dok

  gledaju film stalno pita ko je

  sad ovo ili o čemu se sad

  radi rekao sam joj da je to

  normalno jer tako gleda

  umetnik i ona mi

  kaže znam

  ukapirala

  sam

   

   

  i

   

   

  digresija

  uvek kad imam priliku

  volim da nešto saznam. tri

  su načina na koji saznajem sa

  drugima. prvi kad mu sa zanosom

  nešto pričam pa mi si samo otvara

  drugi način je kad sagovornika ispitujem

  ko je i sve to doživljavam kao film i kao još

  jedno čudo u životu. treći način je kad

  mogu od nekog nešto da ukapiram 

  i ona ili on postaje izvor novog

  znanja za mene

   

   

  i

   

   

  tako sam

  od zorice poželeo

  da saznam nešto o

  naučnicima jer sam o

  pesnicima i umetnicima

  znao i mogao sam lako da

  prepoznam ko je velik pesnik

  i umetnik a ko nije a sad me

  je interesovalo da li se to 

  može i kod naučnika

  prepoznati i

  kako

   

   

  i

   

   

  može

   kako da ne

  odmah je rekla

  zorica. kako pitao

  sam evo naprimer

  moj profesor

   

   

  i

   

   

  uzbudio sam

  se jer uvek volim

  da čujem nečije

  iskustvo koje mogu

  da prihvatim i da

  ga sledim

   

   

  i

   

   

  kod mog

  profesora svake

  godine dolaze najbolji

  studenti iz celog sveta na

  doktorske studije. dolaze vrhunski

  talenti i oni se svi redom u njega prvo

  razočaraju jer on ne zna sve te nove

  stvari u matematici i nauci koje oni već

  znaju ali kroz pola godine se svi oni

  zabezeknu i oduševe jer on probleme

  rešava bez tih novih znanja nego

  svojim genijem a oni ne mogu

  da se načude i provale

  kako on to radi

   

   

  i

   

   

  strašno mi

  se to svidelo jer

  sam i sam već na

  razne načine mogao

  da prepoznam kad

  nešto jeste od onog

  što imitira da

  jeste

   

   

  i

   

   

  čime i

  kako on to

  postiže pitao

  sam zoricu

   

   

  i

   

   

  pre

  svega on

  to strpljivo radi 

  40 godina svaki

  božiji dan

   

   

  i

   

   

  u

  tom

  trenu dok

  je zorica još

  govorila

  odlučio sam

  hodaću 10

  godina

   

   

  i

   

   

  imao sam

  iza sebe do tad

  već 17 godina rada

  jednog čoveka i 10

  godina crtanja lišća

  drveta života

   

   

  i

   

   

  tri godine

  unazad mi se

  javila ideja o 3

  godine lutanja

  evropom koja

  se tog trena 

  preobrazila u

  10 godina

  hodanja

   

   

  i

   

   

  ja

  od

  tada

  više

  nisam

  bio

  ja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  čovek koji piše i rađanje romana iz muzeja savremene umetnost

  29. jul 2021.

  26170. dan mog života

   

   

  polako sam

  se navikavao da

  javno radim pred

  drugim ljudima

  i u tom velikom

  prostoru

   

   

  i

   

   

  mislio

  sam na javne

  radove na radove

  kurvi na ulicama

  đubretare

   

   

  i

   

   

  dok

  sam radio

  čoveka koji piše

  upoznao sam

  dvadesetogodišnjake

  nenada rackovića i srđana

  valjarevića koji su kao i

  sedamnaestogodišnja

  tanju marković došli

  da vide čoveka

  koji piše

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  čovek koji

  bilo šta

  čini

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  čovek koji

  peva

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  čovek koji

  govori

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  čovek koji

  moli

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  čovek koji

  obožuje

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  prisustvo

  boga

   

   

  i

   

   

  na dan

  proleća 1988

  sam venčao

  biblioteku i

  muzej

   

   

  i

   

   

  jednom

  šakom sam

  dodirnuo muzej

  pa odhodao do

  biblioteke i drugom

  rukom dodirnuo

  biblioteku

   

   

  i

   

   

  kada

  sam ih venčao

  bacio sam u savu

  sa brankovog mosta

  belu mermernu ploču na

  kojoj mi je ante marinović

  uklesao reč muzej sa

  jedne strane i reč

  biblioteka sa

  druge

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  moja žudnja

  za golotinjom

  venčanja

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  moja žudnja za

  slikom čoveka

  koji piše

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  moja žudnja

  za licem

  k licu

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  neodustajanje

  i snaga za sve

  koji odustaju

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  sve ono što

  znanje duguje

  svetom

  ne-znanju

   

   

  i

   

   

  posle 

  trećih devet

  meseci u utrobi prvi

  put u utrobi majke drugi

  put u utrobi zatvora i sad

  u utrobi muzeja iz muzeja

  sam porodio roman

  stvaranja

   

   

  i

   

   

  roman

  čoveka koji

  piše koji je bio

  čovek koji

  piše

   

   

  i

   

   

  poslednjeg

  dana uz pomoć

  prijatelja sam izlepio 

  sve ispisane stranice

  papira i izneo ih sa

  ljudima iz muzeja

  u život

   

   

  i

   

   

  rađanje

  romana iz

  muzeja je

  do jaja

   

   

  i

   

   

  rađanje

  romana iz muzeja

  savremene umetnosti

  je preobražavanje

  rađanja u živo

  stvaranje

   

   

  i

   

   

  posle

  čoveka

  koji piše

  ja

  opet

  više

  nisam

  bio

  ja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  molitva

  28. jul 2021.

  26169. dan mog života

   

   

  ta

  izloženost

  tautologijom

  čoveka koji piše

  me je i dovela

  do molitve

   

   

  i

   

   

  da bih bio

  čovek koji piše

  bio sam arhetip i

  slika čoveka koji

  piše. bio sam

  golotinja

   

   

  i

   

   

  javna

  golotinja 

  me je isrpela

  nervno

   

   

  i

   

   

  noću

  pred san ako

  sam ležao na

  leđima trgnuo

  bih se i počeo

  bih duboko da

  propadam

   

   

  i

   

   

  trebala

  mi je slamčica

  spasa i otkrio

  sam je u

  molitvi

   

   

  i

   

   

  da bi

  me slamčica

  spasila morao

  sam biti lakši

  od slamčice

   

   

  i

   

   

  u tome

  mi je pomogla

  molitva gospode

  bože pomozi i neka

  volja bude tvoja

   

   

  i

   

   

  da

  gospode

  bože pomozi

  i neka volja

  bude tvoja

   

   

  i

   

   

  neka

  tvoja volja

  bože bude

  oduvek i

  zauvek

   

   

  i

   

   

  hvala

  skotu peku

  čiju sam knjigu

  put kojim se ređe ide

  tada čitao i koji mi je kao

  i svakog posavetovao da je

  bolje da se molim nego da 

  se ne molim a da je najbolje

  početi sa jednostavnom

  molitvom gospode bože

  pomozi i neka

  bude volja

  tvoja

   

   

  i

   

   

  da

  istina o

  bogu je reč

  a ne o

  meni

   

   

  i

   

   

  da

  istina o

  volji božijoj

  je reč a ne

  o mojoj

   

   

  i

   

   

  od

  tada se

  molim

   

   

  i

   

   

  pre nego

  što sam se prvi

  put molio osećao

  sam se kao dete

  koje se prepušta

  nepoznatom

  kao majci

   

   

  i

   

   

  majka

  kao i otac i

  jesu nepoznati

  sva bića su

  kopilad

  boga

   

   

  i

   

   

  molitva

  golotinju

  obožuje

   

   

  i

   

   

  molitva

  obnavlja

  čednost

   

   

  i

   

   

  počeo

  sam da se

  molim pred

  san ležeći 

  u krevetu

   

   

  i

   

   

  dugo

  vremena

  sam se svako

  veče bojao da

  ne propustim

  molitvu

   

   

  i

   

   

  svako 

  ko se moli je

  sebe napustio

  i milom se bogu 

  prepustio

   

   

  i

   

   

  molitva

  preobražava

  život u ljubav i

  nema više života

  bez ljubavi. molitva

  preobražava ljubav

  u boga i nema

  više ljubavi

  bez boga

   

   

  i

   

   

  molitva

  prosjaka i

  bogu srce

  para

   

   

  i

   

   

  molitva

  odbačenog

  pomaže svakom

  da bude ono

  što jeste

   

   

  i

   

   

  molitva me

  je prefinjavala u

  nežnost za kojom

  je žudela moja

  grubost

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  molitva

  kurve i žigola

  da svakom bude

  ne samo dobro i lepo

  nego da svako pa i

  ti budeš svakom

  dobro i lepo

  to sam

  ja

   

   

  i

   

   

  posle

  molitve

  ja

  opet

  više

  nisam

  bio

  ja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  čovek koji piše

  27. jul 2021.

  26168. dan mog života

   

   

  bio je to

  baš dobar

  i naporan

  rad

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  moja najveća

  izloženost do

  tada u mom

  životu

   

   

  i

   

   

  izloženost

  čoveka koji piše

  me je pripremila za

  potpunu izloženost

  na ruži lutanja iako

  tada ruža lutanja

  još uopšte nije 

  ni postojala

   

   

  i

   

   

  kao i kod

  mnogih drugih

  stvari prethodno

  me je osposobilo

  za sledeće

   

   

  i

   

   

  tek bili

  su to trećih devet

  meseci u mom životu

  prvi u kajinoj utrobi

  drugi u zatvoru i

  treći u muzeju

   

   

  i

   

   

  devet meseci

  od 15. oktobra 1987

  do 15. juna 1988. javnog

  pisanja romana u muzeju

  savremene umetnosti

  u beogradu

   

   

  i

   

   

  čovek koji piše

  devetomesečni 

  performans

   

   

  i

   

   

  svakog dana

  od 11 do 15 sam

  bio čovek koji

  piše

   

   

  i

   

   

  kad sam

  počeo na stolu

  sa moje leve strane 

  je bila gomila od 1000

  papira koje sam svaki

  dan ispisane prebacivao

  na desnu stranu. posle 9

  meseci 1000 praznih

  listova bili su 1000

  ispisanih 

   

   

  i

   

   

  vodio sam

  dnevnik čoveka koji

  piše i u njemu prvi put

  pisao o bogu. pisao sam

  prizore iz mog detinjstva

  koje zovem prizori iz

  muzeja savremene

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  svakog

  dana bih pročitao

  pet fragmenata iz

  filozofskih istraživanja

  ludviga vitgenštajna i 

  na kraju stvorio novih

  693 performerskih

  fragmenata

   

   

  i

   

   

  sve što

  sam napisao

  ostajalo je na

  stolu i ljudi su

  to čitali

   

   

  i

   

   

  golotinja

  spašava jer

  golotinja je i

  najteža

   

   

  i

   

   

  ljudi su

  mi ostavljali

  poruke. prilazili

  mi i razgovarali

  sa mnom

   

  i

   

   

  čovek koji

  piše sam posvetio

  vermeru i njegovoj

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  večnom

  prisustvu 

  sada

   

   

  i

   

   

  na stolu je 

  bila tabla sa

  imenom i kratkim

  opisom rada i kada

  bi ljudi pročitali čovek

  koji piše i videli čoveka

  koji piše pojavljivao

  bi im se blagi 

  osmeh na

  licu

   

   

  i

   

   

  blago bi se

  osmehnuli jer

  su pred svojim

  očima videli i

  doživeli živu

  istinu

   

   

  i

   

   

  jer su

  pred svojim

  očima videli i

  doživeli slobodu

  da se bude

  ono što

  jesi

   

   

  i

   

   

  jer su

  pred svojim

  očima videli i

  doživeli moju

  živu ljubav

  za njih

   

   

  i

   

   

  čovek

  koji piše je

  živa ljubav

  živa sloboda

  živa istina

   

   

  i

   

   

  svi bi se

  nasmejali ne

  podsmešljivo nego

  sa blagošću jer su

  videli istovetnost

  koja uvek stvara

  milinu

   

   

  i

   

   

  biti

  samo

  biti

   

   

  i

   

   

  biti

  ono što

  jesi da bi

  neko video

  ono što

  gleda

   

   

  i

   

   

  samo

  postojati

  i biti ti

   

   

  i

   

   

  ti

  voljena

  i ljubljena

  tautologijo

  svih svetih i

  jebežljivih

  analogija

  mojih

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ne rađati biološki

  26. jul 2021.

  26167. dan mog života

   

   

  tih

  dana

  u mojoj 38

  godini bio sam

  u novom sadu i u

  temerinskoj ulici sam

  pomislio već godinama se

  trudim da budem dobar i da

  radim ono što treba da radim

  a ja nisam uradio osnovnu

  stvar a to je da rodim

  novi život

   

   

  i

   

   

  pao

  sam u

  očaj

   

   

  i

   

   

  nekako

  život je brzo

  prošao a ja nisam

  ni stigao da mislim

  o rađanju dece

   

   

  i

   

   

  uvek sam

  želeo da sa

  ženom stvorim

  jedinstvo i ljubav

  a ne da rađamo

  našu decu

   

   

  i

   

   

  tek sad

  u 38. mi se

  učinilo da je ipak

  važno stvoriti život

  da bi život mogao

  da nastavi

  da živi

   

   

  i

   

   

  mučio sam

  se par dana a onda

  mi je bog pomogao da

  shvatim biološkog je suviše 

  a duhovnog premalo. život nije

  ugrožen mojim nerađenjem

  nego nerađanjem

  duhovnog

   

   

  i

   

   

  tada

  sam odlučio

  da ne rađam

  biološki nego

  duhovno

   

   

  i

   

   

  stvaraću

  i biću majka i

  otac svim bićima

  majka svakom biću

  otac jednoj jedinoj

  porodici svih bića

  odlučio sam

   

   

  i

   

   

  posle te

  odluke ja opet

  više nisam

  bio ja

   

   

  i

   

   

  od tad

  porađam

  duhovna

  bića

   

   

  i

   

   

  verujem

  da sam porodio

  još nestvorene stvari

  koje niko nije mogao

  poroditi nego samo ja

  a da je mnogo toga

  važno i za sam

  život

   

   

  i

   

   

  to da

  sam porodio još

  nestvorene stvari koje

  niko nije mogao poroditi

  nego samo ja to je prilika

  svakog da misli govori i

  čini ono što je njemu

  omogućeno

   

   

  i

   

   

  bilo mi

  je rađati

  duhovno

   

   

  i

   

   

  rađati

  boga

   

   

  i

   

   

  rađati

  ljubav

  slobodu

  istinu

   

   

  i

   

   

  rađati

  dobrotu

  i

  lepotu

   

   

  i

   

   

  rađati

  hleb vino

  postelju put

  ružu preduzeće

  hram za svako

  i sva bića

  svemira

   

   

  i

   

   

  rađati

  vaskrsenje

  i vaskrsnuti

  sva bića

   

   

  i

   

   

  biti

  roditelj

  svim bićima

  i svakom

  biću

   

   

  i

   

   

  svako

  ko rađa

  dobro

  rađa

   

   

  i

   

   

  svako

  ko rađa

  rađa jedno

  koje sve i

  svakog

  rađa

   

   

  i

   

   

  ja sam trešnja

  koja ljubi talase

  koji ljube ljubav

  koja ljubi boga

   

   

  i

   

   

  ja sam staklo

  koje ljubi usne

  koje ljube srce

  koje ljubi um

   

   

  i

   

   

  ja sam još

  koje je već

  koje je sad

  koje je bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  drugo hodanje za poeziju i knjiga hodanje za poeziju

   24. jul 2021.

  26165. dan mog života

   

   

  drugo

  hodanje za

  poeziju je hodanje

  ranjenim kolenom

  kolenopisanjem i

  kolenocrtanjem

  kolenom 

  reči

   

   

  i

   

   

  drugo

  hodanje za

  poeziju je bilo

  hodanje za poetiku

  pevača i pesme a ne

  za politiku poezije

  u literaturi i

  kulturi

   

   

  i

   

   

  drugo

  hodanje za

  poeziju je davanje

  života za suštinu a

  ne za zakone

  ljudi

   

   

  i

   

   

  drugo

  hodanje za

  poeziju je žudnja 

  podavanja samo

  za podavanjem

  a ne blejanjem

  i kurčenjem

   

   

  i

   

   

  drugo

  hodanje

  za poeziju je

  otkriće muzike

  nomadskog i

  muzičkog

  slova 

  i

   

   

  i

   

   

  i

  me je

  vodilo kroz

  hodanje za

  poeziju

   

   

  i

   

   

  i

  me vodi

  i sad kroz ovu

  autobogografiju

  i to hodačkom

  muzikom

  slova

  i

   

   

  i

   

   

  drugo

  hodanje za

  poeziju je ljubav za

  helderlina i njegovih

  poslednjih 36  godina 

  koje proveo u jednoj

  sobi u kojoj sam

  ga osetio

   

   

  i

   

   

  posle prvog

  hodanja još nisam

  znao putanju mojih

  sledećih hodanja a na

  drugo hodanje sam već

  krenuo sa planom o

  četiri hodanja

  za poeziju

   

   

  i

   

   

  sa

  drugog

  hodanja za

  poeziju sam

  se vratio sa

  rukopisom i

  crtežima sa

  hodanja

   

   

  i

   

   

  baš

  kao i posle

  prvog hodanja

  za poeziju jako

  sam uživao da

  dorađujem te

  crteže i radim

  na rukopisu

   

   

  i

   

   

  posle prvog

  hodanja to je bila

  velika pesma zašto

  sam hodao 2150000

  koraka za poeziju

   

   

  i

   

   

  posle drugog

  hodanja za poeziju

  to je bio rukopis

  i, izazivati

  pažnju

   

   

  i

   

   

  knjiga

  hodanje za

  poeziju mi je na

  stolu kao što je to

  bila i ne, ne verujem

  da se ova rečenica ne

  čuje varšava i ja sam

  ti je on dok sam kratko

  pisao o njima u ovoj

  autobogografiji

  boga

   

   

  i

   

   

  želeo

  sam da ih

  ponovo pročitam

  i pogledam orginale

  rukopisa ali nemam

  ni vreme ni snage

  za to sad

   

   

  i

   

   

  nadam se

  da ću to raditi 

  u drugom krugu

  autobogografije

  kad se budem

  skoncentrisao

  samo na moje

  knjige i moje

  radove

   

   

  i

   

   

  daće

  bog pesmu

  daće bog

   

   

  i

   

   

  daće

  bog boga

  daće bog

   

   

  i

   

   

  daće bog

  autobogografiju

  daće bog

   

   

  i

   

   

  knjiga

  hodanje za

  poeziju su hodački

  tragovi sa mog prvog

  hodanja za poeziju

  drugog hodanja

  za poeziju

   

   

  i

   

   

  hodati

  za poeziju

  je baš bila

  poezija

   

   

  i

   

   

  poezija

  hodanja to

  je muzika

  hodanja

   

   

  i

   

   

  hodanje

  čar bazanja

  predelom

   

   

  i

   

   

  hodanje

  pažljivost

  poezije

   

   

  i

   

   

  i

  bog

  i

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  drugo hodanje za poeziju

  23. jul 2021.

  26164. dan mog života

   

   

  drugo hodanje za

  poeziju se nastavilo

  na prvo hodanje za

  poeziju od pre

  tri godine

   

   

  i

   

   

  bilo je

  to hodanje od

  kranja do tibingena

  hodanje od franca

  prešerena do

  fridriha

  helderlina

   

   

  i

   

   

  hodanje 

  kroz sloveniju

  austriju nemačku

  hodanje kroz

  drugi jezik

   

   

  i

   

   

  dva meseca

  pre hodanja mi je

  posle jedne večeri u

  kome sam po kolenima

  udarao u ritmu muzike 

  buknulo levo

  koleno

   

   

  i

   

   

  desetak

  dana sam

  jedva hodao

  a čekalo me

  je to veliko

  hodanje

   

   

  i

   

   

  snimio

  sam koleno

  i lekar mi je

  rekao pa ti nisi

  više za hodanje

  sedi u neki vrt

  i piši te tvoje

  pesme

   

   

  i

   

   

  pomogao

  mi je dule

  bioenergetičar

  posle tretmana mi

  je rekao to sam ti ja

  sad izlečio koleno i ako

  budeš imao probleme

  na hodanju ti samo

  misli na mene

   

   

  i

   

   

  krenuo sam

  1. juna 1987. i ovog

  puta mi je stotinak ljudi

  novcem pomoglo da

  hodam za poeziju

  sveta i boga

  poezije

   

   

  i

   

   

  verica rupar

  me je ispratila 

  krenuo sam sa

  velikim strahom

  jer sam se plašio

  da će koleno da

  mi bukne kao

  i one noći

   

   

  i

   

   

  zbog tog

  straha sve vreme

  sam bio jako pažljiv

  u hodanju a i prema

  svemu što me je

  okruživalo

   

   

  i

   

   

  milovao

  sam predele

  rukom i okretao

  se unazad ka

  dobrom duletu 

  i mahao mu

   

   

  i

   

   

  tako

  sam otkrio

  pažljivost

  božiju

   

   

  i

   

   

  pažljivost

  čuva ovaj

  krhki svet

   

   

  i

   

   

  pažljivost 

  se rađa iz

  pažnje

   

   

  i

   

   

  pažnja

  živi živom

  pažljivošću

  pažnje

   

   

  i

   

   

  u jednom

  trenutuku sam

  našao lopticu od

  sunđera u travi i ona

  mi je tako mekana i

  okrugla bila simbol

  pažljivosti

   

   

   i

   

   

  hodanje

  je prošlo a

  koleno me

  nije bolelo

   

   

  i

   

   

  pre polaska na

  hodanje umetnosti

  hodanja ričarda longa

  i čudesnoj formuli forma

  moje umetnosti su kratke

  šetnje u pejsažu hamiša

  fultona pridružile su se i

  kratke šetnje roberta

  valzera

   

   

  i

   

   

  stupio sam

  u vezu sa žarkom

  radakovićem koji je

  živeo u tibingenu i

  bilo je čarobno kad

  sam saznao da je 

  on preveo kratke

  šetnje roberta

  valzera

   

   

  i

   

   

  pretposlednjeg

  dana hodanja na

  jedno 30 kilometara

  od tibingena na petsto

  šesto metara ugledao

  sam dvojicu kako me

  snimaju bio je to žarko

  sa dobrim sašom

  vidakovićem

   

   

  i

   

   

  kada sam

  sutra stigao u

  tibingen kod žarka

  i zorice papadopulos

  zorica mi je rekla videla

  sam te sinoć na snimku

  kako dobro hodaš sa

  tim štapom kao neka

  velika mačka

  na putu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  to me je čekalo i to mi je bilo biti

  22. jul 2021.

  26163. dan mog života

   

   

  jebeno

  je sve kad

  jeste a sve

  kad jeste

  bog je

   

   

  i

   

   

  sve je to

  tako jebeno

  jednostavno da

  jednostavnije ne

  može biti i zato je

  jednostavno tako

  jebeno dobro

  i lepo 

   

   

  i

   

   

  bog

  put put

  bog

   

   

  i

   

   

  h

  h  e   j

  j

   

   

  i

   

   

  bog put

  put bog to

  me je čekalo i

  to mi je bilo

  biti

   

   

  i

   

   

  počeo

  sam da se

  pripremam za

  drugo hodanje

  za poeziju za

  to leto 1987

   

   

  i

   

   

  na početak

  proleća 1987

  sam napravio

  subotičku pesmu

  bila je to proslava

  dolaska proleća

  u tom gradu

   

   

  i

   

   

  počelo je sa

  dvanaest krugova

  sa bakljom u ruci koje

  sam napravio na trgu

  u subotici u rano jutro

  dok je počinjalo proleće

  pomagali su mi milica

  bjelanović bora

  popržan  i

  verica

   

   

  i

   

   

  na

  hipodrumu

  sam upoznao

  lasla lantoša i on

  je za proleće izveo

  nekoliko kata 

  iz karatea

   

   

  i

   

   

  uskoro

  sam pozvonio

  na kuću zvonko

  bogdana i on je u

  plavoj pidžami sa

  osmehom na licu

  otvorio vrata i kad

  je čuo o čemu je

  reč ljubazno nas

  je pozvao u

  kuću

   

   

  i

   

   

  zvonko

  bogdan je

  veliki pevač kao

  što je džon kejdž

  veliki kompozitor a

  obojica su veliki

  zbog radosti

  u sebi

   

   

  i

   

   

  kad sam

  zvonku bogdanu

  rekao da je on veliki

  pevač i da me interesuje

  kada je i kako je on to postao

  veliki pevač rekao mi je nešto

  tako dečije jednostavno nešto

  tako duboko istinito kad sam

  počeo da pevam svoje

  pesme

   

   

  i

   

   

  pevač

  peva muziku

  jer muzika jeste

  pevanje. muzika 

  je pevanje a pevač

  bog. bože pevam

  te. bože ti si moj

  pevač

   

   

  i

   

   

  ceo dan

  sam čestitao

  srećan dolazak

  proleća poznatima

  i nepoznatim ljudima

  davao cveće ženama na

  ulici. svratili smo na predstavu

  koju je režirao lazar stojanović

  ceo dan sam išao ulicom. išao

  kod raznih ljudi kod slavka

  matkovića u biblioteku i

  svima sam čestitao 

  srećan dolazak

  proleća

   

   

  i

   

   

  stanujući

  kod vesne i

  družeći se u

  istom prostoru

  sa njom otkrio

  sam mz

   

   

  i

   

   

  mz

  je značilo

  da li može

  zezanje

   

   

  i

   

   

  bio je to dobar

  način da u razgovoru

  najavim i kanališem moj

  magupluk pa i negativnu

  energiju i da ako dobijem

  dozvolu da je iskažem

  pretvorim u dobro

  zezanje

   

   

  i

   

   

  najavljenim

  zezanjem bi se

  negativna energija

  pretvarala u

  pozitivnu

   

   

  i

   

   

  nekoliko

  bliskih osoba mi

  je kasnije reklo da

  najviše voli kad ih

  zezam jer su u tom

  mz osećale moju

  ljubav za njih

   

   

  i

   

   

  mz

  se kasnije

  preobrazilo u

  mnš momnš

  znači da li može

  nežna žala mo

  znači da li može

  ozbiljno

   

   

  i

   

   

  jako sporo

  trčanje koje sam

  nazvao filozofsko

  trčanje sam otkrio

  te 1987

   

   

  i

   

   

  filozofsko

  trčanje je bilo

  jako jako sporo

  sporije i od

  hodanja

   

   

  i

   

   

  filozofsko

  trčanje je bilo

  molitveno

  trčanje

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  sve i ništa

  21. jul 2021.

  26162. dan mog života

   

   

  dok

  sam kao

  miroslav janišta

  slušao božanski bluz i

  pisao ne, ne verujem da

  se ova rečenica ne čuje

  uživao sam u zelenoj

  salati i noćnom šumu

  dunavskih talasa

   

   

  i

   

   

  zelena

  salata je

  bila trojstvo 

  iz moje žudnje

  u zatvoru za

  hodanjem

  muzikom 

  i

  zelenom

  salatom

   

   

  i

   

   

  hodanjem i

  muzikom sam već

  počeo da zadovoljavam

  moju žudnju za slobodom

  a sad sam jako uživao i u

  zelenoj salati ali u svetu i

  meni se 26. aprila 1986

  dogodio černobil

   

   

  i

   

   

  sve je bilo

  ozračeno pa

  i moja voljena

  zelena salata

  tako su nam

  rekli

   

   

  i

   

   

  jebiga

  slobode uvek

  nedostaje pa i van

  zatvora ili tačnije

  rečeno slobode

  najviše fali baš

  van zatvora

   

   

  i

   

   

  dok

  sam kao

  miroslav janišta

  slušao božanski bluz i

  pisao ne, ne verujem da

  se ova rečenica ne čuje

  nazvala me je kaća čelan

  i predložila mi da glumim

  šekspira u priči sve i ništa

  horhea luisa borhesa u

  njenoj režiji na prvom

  šekspirfestu u

  subotici

   

   

  i

   

   

  obradovao

  sam se jer me

  je neko

  hteo

   

   

  i

   

   

  neko

  ko me je čuo

  kako čitam pesme

  zovem se miroslav

  mandić i neko ko je

  čitao ja sam ti je on i

  poželeo da šekspira

  glumi pesnik a

  ne glumac

   

   

  i

   

   

  dok smo

  radili na predstavi

  redigovao sam ne, ne

  verujem da se ova rečenica

  ne čujei jako uživao u

  radu na tekstu

   

   

  i

   

   

  putovali smo

  sa predstavom sve i

  ništa po nekoliko gradova

  u jugoslaviji. uživao sam

  u tom sve i ništa koje je

  bilo važno mnogima

  baš kao i meni

   

   

  i

   

   

  ići na

  sve pa iako

  završim sa ništa

  je mnogo bolje nego

  ići na nešto da bih

  izbegao ništa

   

   

  i

   

   

  sve

  samo

  sve

   

   

  i

   

   

  kaća

  čelan i ovog

  trena nežno

  mislim na

  tebe

   

   

  i

   

   

  u kasnu

  hladnu jesen 

  sam se preselio

  kod vesne milović

  da kao dobrodošli

  stanujem kod

  nje

   

   

  i

   

   

  ante marinović

  me je primio da u

  njegovom bivšem

  ateljeu mogu da

  dolazim i radim

   

   

  i

   

   

  svakog

  dana sam odlazio

  iz centra zemuna na

  novi beograd i tamo

  sam nastavio sa

  prepisivanjem

  romana

   

   

  i

   

   

  već

  nekoliko

  godina unazad

  počeo sam da

  izgovaram 

  reč bog

   

   

  i

   

   

  isprva

  nisam to ni

  primetio

   

   

  i

   

   

  ne sećam

  se više da li sam

  ipak u jednom trenutku

  primetio da ga izgovaram

  ili sam primetio da to

  drugi primećuju

   

   

  i

   

   

  reč koju

  sam izgovarao

  pre reči bog bila

  je reč fenomen

   

   

  i

   

   

  u

  fenomenu

  sam osećao

  ukupnost. dobrotu

  i lepotu ali ta reč

  mi više nije bila

  dovoljna

   

   

  i

   

   

  nedostajalo

  je u njoj nešto 

  od ličnosti i

  topline

   

   

  i

   

   

  u trenucima

  radosti uzbuđenja

  uvida samo jednom

  jednom rečju sam

  to mogao izreći

  bila je to reč

  bog

   

   

  i

   

   

  bio

  je to

  bog

   

   

  i

   

   

  bog

  put put

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  miroslav janišta

  20. jul 2021.

  26161. dan mog života

   

   

  ko

  čuje

  bog

  je

   

   

  i

   

   

  rečenica

  knjiga pesma

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje mi je pomogla

  da iskusim da se sve pa

  i svaka rečenica čuje i da

  je mnogo važnije da je

  stvorim nego da

  radim na tome

  da se ona

  čuje

   

   

  i

   

   

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

   

   

  i

   

   

  ime

  miroslav

  janišta

  sam

   

   

  i

   

   

  u 37. godini

  sam pokušao 

  da miroslav mandić

  promenim u miroslav

  janišta ali mi to

  nisu dozvolili

  u opštini

   

   

  i

   

   

  često

  sam u životu

  kao i sad osećao

  da sam ništa

   

   

  i

   

   

  ja

  ništa

  janišta

  ali gle

  čuda

   

   

  i

   

   

  ja

  ništa

  janišta

  sve

  ja

   

   

  i

   

   

  ja

  ništa

  ja bog

  sam

   

   

  i

   

   

  ništa je

  druga strana

  svega a ništavilo

  je izneveravanje

  svega

   

   

  i

   

   

  ništa

  predhodi

  svemu

   

   

  i

   

   

  ništa

  porađa

  sve

   

   

  i

   

   

  do toga

  da se osećam

  kao ništa dovode

  me neuspesi

   

   

  i

   

   

  do ništa

  me dovodi

  samoća

   

   

  i

   

   

  bolna

  potreba za

  ženom koje nema

  me dovede do toga

  da se osećam kao

  niko i ništa

   

   

  i

   

   

  nevažnost

  koju obožavam

  me dovede do toga

  da se osećam

  kao ništa 

   

   

  i

   

   

  briga o

  sebi me 

  ponizi

   

   

  i

   

   

  gađenje

  nad sobom

  me poništi

   

   

  i

   

   

  odbačenost

  mi potvrđuje

  da sam ništa

   

   

  i

   

   

  očito

  je da sam

  ništa

   

   

  i

   

   

  ništa

  hvala ti jer

  ti si ponekad

  jedini preduslov

  da budem sve

  da budem

  bog

   

   

  i

   

   

  samo

  sve i ništa

  dovodi do

  svega

   

   

  i

   

   

  umesto da

  miroslav janišta

  postane moje ime

  miroslav janišta je

  postao jedan od

  mojih junaka

   

   

  i

   

   

  miroslav

  janišta je moja

  ljubav za kaju koja

  je za sebe govorila

  da je najgora u

  preduzeću jer je

  spremačica

   

   

  i

   

   

  miroslav

  janišta je nežnost

  koja me i danas čini

  jednim jedinim

  janištom

   

   

  i

   

   

  miroslav

  janišta je jebačina

  nad jebačinama jer je

  to velika napaljenost

  na nevažnost i

  nevažne

   

   

  i

   

   

  miroslav

  janišta je moja

  nežnost prema svima

  koji su ništa i koji su mi

  uvek mnogo više značili

  od svih onih koji su

  nešto

   

   

  i

   

   

  miroslav

  janišta me je 

  doveo do boa mia

  boamiamaboa

  ma boa

   

   

  i

   

   

  nežni

  miroslave

  janišta čuvaj

  me od mene 

  samog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje

  19. jul 2021.

  26160. dan mog života

   

   

  prva četiri

  meseca u beogradu

  sam se mučio da počnem

  knjigu. preokret se dogodio

  kad sam odlučio da pišem o

  onome o čemu najbolje znam

  a to sam bio ja sam i moj

  zatvor i od tad se

  sve otvorilo

   

   

  i

   

   

  preselio

  sam se u zemun

  na adresu zemunski kej

  19 i tu sam na mansardi dva

  meseca pripremao građu o

  zatvoru i o onome što je

  bilo posle zatvora do

  trenutka pisanje

  knjige

   

   

  i

   

   

  stalno sam

  slušao samo bluz

  i kad sam pripremio

  dokumentarni materijal

  pisanje je krenulo samo

  od sebe i za mesec dva

  sam dovršio knjigu

   

   

  i

   

   

  knjigu sam

  pisao kao muziku

  kao zatvorski bluz  

  bluz dana kad sam

  izašao iz zatvora i

  bluz sledećih 13

  godina života

   

   

  i

   

   

  doneo sam

  odluku da ne pišem

  o mojim mukama ni o

  onima koji su me povredili

  i povređivali nego da umesto

  toga uvek samo napišem

  crvene krave vole

  ljubičasto

  nebo

   

   

  i

   

   

  da

  crvene

  krave vole

  ljubičasto

  nebo 

   

   

  i

   

   

  ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne čuje

  je rečenica koju sam

  napisao u zatvoru kad

  sam u trenucima straha

  mislio da ću biti ubijen u

  zatvoru a sad trinaest

  godina to je postao

  naslov moje treće

  knjige 

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je prećutana

  na isti način kao i

  sve drugo što je

  prećutano

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je prećutana

  baš zato što se čuje

  i što je čuju svako

  i sva bića

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje se i sad

  otvara da se čuje

  sve što se ne

  čuje

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je nada za

  svako i sva

  bića

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je dete koje

  živi da bi svi i sve

  živelo a ne da bi

  ono živelo

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je pobuna

  ljubavi slobode

  istine 

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je bluzčina

  sveiskupljenja

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je sve ono

  što radost duguje

  tuzi i bolu

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je sve ono za

  šta se ni jedno biće

  ne bi prodalo

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica ne

  čuje je moja zahvalnost

  rečenici koju sam napisao 

  u smrtnom strahu na papiru u

  zatvorskoj radionici i za koju sam

  se uhvatio kao za slamčicu spasa

  verujući da se ona čuje i da je to

  baš ta velika umetnost za

  kojom sam žudeo i za

  kojom žude sva

  bića

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je moja strast i

  poniznost dok zauvek

  ponavljam reči ne, ne

  verujem da se ova

  rečenica ne

  čuje

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ne, ne verujem

  da se ove rečenica

  ne čuje je pesma ne

  ne verujem da se 

  ova rečenica

  ne čuje

   

   

  i

   

   

  pesma

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje me je dovela

  do toga da je svaka

  rečenica put do

  boga

   

   

  i

   

   

  pesma

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje me je otvorila

  svakoj reči a svaka

  reč pesmi

   

   

  i

   

   

  pesma

  ne, ne verujem

  da se ova rečenica

  ne čuje je radost

  kojom se drugi slavi

  slaveći sebe kao

  boga jedinog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  pisanje knjige pisanja

  17. jul 2021.

  26158. dan mog života

   

   

  nekoliko

  meseci ranije

  mi je milorad grujić

  predložio da napišem

  knjigu za njegovu

  izdavačku

  kuću

   

   

  i

   

   

  to

  mi je dalo

  snagu jer je

  neko želeo

  moje pisanje

   

   

  i

   

   

  ponekad

  bih se zanosio

  tom knjigom ali

  sam odlučio da

  ću je pisati u

  beogradu

   

   

  i

   

   

  jedva

  sam čekao

  da počnem da

  je pišem

   

   

  i

   

   

  sad sam

  bio u beogradu

  sitničkoj broj 2

  i sa oduševljenjem

  sam počeo da je

  pišem u glavi

   

   

  i

   

   

  stvaranje

  knjige i umetnosti

  je za mene stvaranje

  nečeg još nepoznatog

  nečeg što je živo i što

  još nikad nije bilo

  stvoreno

   

   

  i

   

   

  zato sam

  pokušavao da knjigu

  otkrijem i svakog dana

  bih je otkrio uz pomoć neke

  ideje koja me je oduševila ali

  ja je onda nisam mogao da

  realizujem i knjiga je

  svakog dana

  nestala

   

   

  i

   

   

  to

  je bilo

   ljuštenje

  starog u

  meni

   

   

  i

   

   

  ljuštenje

  je trajalo tri

  četiri meseca

  sve dok se nisam

  skroz oljuštio

  i bio go

   

   

  i

   

   

  go

  bog

  go

   

   

  i

   

   

  samo

  golotinja

  jeste

   

   

  i

   

   

  samo

  golotinja

  peva

   

   

  i

   

   

  samo

  golotinja

  stvara

   

   

  i

   

   

  samo

  golotinja

  hoda

   

   

  i

   

   

  samo

  golotinja

  ljubi

   

   

  i

   

   

  odlazio

  bih na adu da

  u hodu dođem do

  knjige i došao bih

  do nje ali je ona

  opet nestala

   

   

  i

   

   

  najviše

  i najniže u

  meni je žudelo

  da se spoji u mom

  srcu i srcu moje

  knjige

   

   

  i

   

   

  hteo sam

  da pišem o

  nevažnom koje

  je jedino važno ali

  i o važnom koje

  je nevažno

   

   

  i

   

   

  cepao

  sam se

  između

  pisanje

  knjige

  i

  knjige

  pisanja

   

   

  i

   

   

  juče sam

  počeo da čitam

  meku dugmad gertrude

  stejn u prevodu nataše

  kamparak gertrude stejn

  moje voljene koja je za

  mene sam vrh pisanja

  i podsetio sam se i

  mog pisanja tih

  dana 1986 

   

   

  i

   

   

  voleo sam

  knjigu od detinjstva

  pogotovo sam je zavoleo

  kada sam u knjizi počeo da

  uživam u njenom autoru a

  još više kada sam počeo

  da uživam u rukopisu

  njenog autora

   

   

  i

   

   

  knjiga

  mi je pomogla u

  zatvoru a i kasnije

  kao prijatelj koji

  mi lako stane

  u džep

   

   

  i

   

   

  vremenom

  me je knjiga sve

  manje interesovala

  kao literatura a sve

  više kao čudo

  postojanja

   

   

  i

   

   

  jedne večeri

  sam poslednjim

  autobusom otišao

  u šabac u kome se

  milomir ubio pre 28

  godina da pokušam

  da baš tu počnem

  knjigu koja mi se

  nije otvarala

   

   

  i

   

   

  do fajronta

  sam sedeo u

  kafani hotela

  venac iz kog je

  milomir skočio

  na asfalt i tu

  pisao knjigu

  pisanja

   

   

  i

   

   

  pisao sam

  ono što sam

  video a video sam

   muškarce razvaljene

  od bola i to kako su

  se utapali u alkoholu

  u pevačici i u tu

  muziku bola

   

   

  i

   

   

  posle fajronta 

  sam izašao u hladnu

  noć i šabačke ulice koje

  su bile pokrivene snegom

  i sve do jutra hodao i

  ponekad nešto

  zapisao

   

   

  i

   

   

  u jednom

  trenutku me je

  policija legitimisala

  jer sam im bio sumnjiv

  ali sam im pokazao svesku

  u kojoj sam pokušavao

  da porodim knjigu

  te noći

   

   

  i

   

   

  knjigu koja

  će tri četiri meseca

  kasnije postati ne, ne

  verujem da se ova

  rečenica ne

  čuje

   

   

  i

   

   

  da

  ja zaista ne 

  verujem da se

  ove rečenica

  ne čuje

   

   

  i

   

   

  da

  ja sam

  bog da. da

  bog mi

  da

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  odlazak

  16. jul 2021.

  26157. dan mog života

   

   

  milomir

  se ubio u 37

  godini ja sam u 37

  otišao iz novog

  sada

   

   

  i

   

   

  stao

  sam na put

  stopirao i

  otišao

   

   

  i

   

   

  bio je to

  tek početak

  stranstvovanja

  i beskućništva

  božijeg

   

   

  i

   

   

  ljubeći

  stranca postao

  sam i sam

  stranac

   

   

  i

   

   

  stranac je

  bajka. stranac

  je odbeglo dete

  odbeglo dete je

  srce boga

   

   

  i

   

   

  stranci

  su deca

  vetra

   

   

  i

   

   

  ljubim

  slavne

  beskućnike

  o kojima niko 

  ne zna

  ništa 

   

   

  i

   

   

  beskućništvo

  je rajsko stanje

  bespuće svih

  puteva

   

   

  i

   

   

  beskućništvo

  je bivanje bez

  autoriteta i

  terminologije

   

   

  i

   

   

  beskućništvo

  najdublje poštuje

  sve što postoji i to

  baš onako kako

  postoji

   

   

  i

   

   

  tog 1 ili 2

  januara 1986. sam

  otišao iz novog sada sa

  podbare i iz patrijarha

  černojevića 19

  zauvek

   

   

  i

   

   

  verica mi je

  našla stan kod bigza

  u njemu sam bio četiri

  meseca. posle mi je našla

  stan na zemunskom keju u

  kome sam bio do novembra

  1986. a onda sam otišao da

  stanujem kod vesne milović

  u zemun i tu sam bio do

  novembra 1989

   

   

  i

   

   

  posle toga

  su me prihvatili

  ivana i nenad baturan

  i kod njih sam živeo do leta

  1991. do odlaska u london

  na završne pripreme

  za ružu lutanja

   

   

  i

   

   

  na ruži lutanja

  mi je adresa bila

  svaka stopa u evropi

  sada mi je adresa u

  tvom srcu svemir

  broj 1

   

   

  i

   

   

  to su

  moje adrese

  bivanja a ne

  stanovanja

   

   

  i

   

   

  gadim se

  stanovanja. ja

  sam nomad i ja

  pesnički stanujem

  na ovoj zemlji i

  tužan sam što to

  ne razumeju

  moji bližnji

   

   

  i

   

   

  ja sam

  zemlja ja sam

  voda ja sam vazduh

  ja sam svetlost i ja ne

  mogu da stanujem

  nego mogu samo

  da budem

   

   

  i

   

   

  uvek

  sam hvala

  bogu imao krov

  nad glavom i mesto

  za rad i nadam se da

  će tako biti do kraja mog

  zemaljskog života ali to je

  stanovanje beskućništvom

  čednim bezvlasništvom

  odanom besplatnošću

  i beskorisnošću

   

   

  i

   

   

  stanujem

  da bi bog imao gde

  da stanuje jer jedino za

  boga nema ni hleba ni

  vina ni postelje ni puta

  ni ruže ni preduzeća

  ni hrama

   

   

  i

   

   

  odlazak

  tog 1 ili 2

  januara 1986

  je konačni

  odlazak

   

   

  i

   

   

  konačni

  odlazak je

  iskorenjivanje

  iz kuće i odlazak

  na put jer i kad sam

  u kući i onda sam

  na putu boga

   

   

  i

   

   

  konačni odlazak

  je konačni povratak

  na početak u naručje

  boga koji žudi za svim

  bićima koje je stvorio

  i porodio i koji se na

  kolena spušta biću

  koje se u boga

  preobrazilo

   

   

  i

   

   

  to je

  moj odlazak

  od pre 35 godina

  o kome pevam sad u

  mojoj autobogografiji

  koja je i sama

  odlazak

   

   

  i

   

   

  autobogografija

  ubogih koji su sami

  često jedna jedina bol

  ali još mnogo više

  jedan jedini

  bog

   

   

  i

   

   

  bog

  odlaska

  je bog

  početka

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  verica rupar

  15. jul 2021.

  26156. dan mog života

   

   

  punoća

  života mi se

  sve više uvećavala

  neprimećenim i

  nevažnim

   

   

  i

   

   

  odbačeni

  papir koji bih

  sakupio iz korpi

  u samouslugama

  upotrebio bih

  kao toalet

  papir

   

   

  i

   

   

  to

  me je činilo

  gospodinom

  odbačenog i

  gospodstvom

  odbačenih

   

   

  i

   

   

  otkrivši

  nevažno otkrio

  sam da je svet

  sačinjen baš od

  nevažnog

   

   

  i

   

   

  nevažno

  me je ježilo i

  razneživalo

   

   

  i

   

   

  posle knjige

  ja sam ti je on u

  kojoj sam pisao o

  mnogim neprimećenim

  i nevažnim stvarima

  vežbao sam se da

  ih primećujem

  i volim

   

   

  i

   

   

  ko je

  važan ne

  može da

  voli

   

   

  i

   

   

  voli ko

  je nevažan

  i zato ko voli

  ne može da

  bude važan

  nikako

   

   

  i

   

   

  umetnost

  se obnavlja 

  na periferiji

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  umetnost

  se na periferiji

  rađa kao nevažna 

  i neprimećena i tako

  zaštićena nevažnošću

  procveta kao centar 

  umetnosti jer suština

  umetnosti je

  nevažno

   

   

  i

   

   

  vericu rupar

  sam upoznao na

  mom radu da li će

  doći publika na ništa

  u mesecu maju

  u beogradu

   

   

  i

   

   

  verica mi je

  na kraju prišla

  i rekla da joj se baš

  dojmilo to što sam

  bio govorio i

  izvodio

   

   

  i

   

   

  verica

  rupar ko

  god bila verica

  rupar je verica

  rupar

   

   

  i

   

   

  poverenje

  prapoverenju

  jebem te u šake

  ženo prelepa

   

   

  i

   

   

  verica

  rupar tako

  malo a tako

  sve

   

   

  i

   

   

  verica rupar

  baš onako kako

  hoda verica rupar a

  rep kose joj piči na

  jednu i na drugu

  stranu

   

   

  i

   

   

  verica

  rupar je ono

  kad teče reka

  a verica rupar

  kaže piči

  reka

   

   

  i

   

   

  verica

  rupar je

  rukohvat koji

  ne popušta

   

   

  i

   

   

  verica

  rupar je

  vukovar koji

  sam joj predložio

  da u njemu prvi

  put vodimo

  ljubav

   

   

  i

   

   

  verica rupar

  je vukovar ljubavi

  a ne razaranja koji

  se dogodio sedam

  godina kasnije

  u vukovaru

   

   

  i

   

   

  verica rupar

     je jednom ono

  kod stadiona

  partizana

   

   

  i

   

   

  verica rupar

  su krhka pluća a

  uz to i cigare

   

   

  i

   

   

  verica rupar

  su slavko gajević 

  i snježana milivojević

  i ksenija buštrević i oto

  horvat i vesna milović

  i vera varadi i božije

  pletivo od same

  krhkosti

   

   

  i

   

   

  verica

  rupar mi je

  predložila da

  dođem u beograd 

  i zauvek odem iz

  novog sada i

  rođenja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  pesme ja sam bo mi bomimabo ma bo

  14. jul 2021.

  26155. dan mog života

   

   

  u trideset šestoj

  sam počeo da pišem

  pesme zovem se miroslav

  mandić. posle nekoliko

  godina sam ih promenio

  ja sam miroslav

  mandić

   

   

  i

   

   

  kasnije se

  ja sam miroslav

  mandić preobrazilo

  u pesme ja sam

  bog koje pišem

  svakog dana

  od 20. marta

  2012

   

   

  i

   

   

  prva

  pesma

  ja sam bog

  ja sam bog

  čedo odano

  lice pesme

  božije

  20. mart 2012

   

   

  i

   

   

  današnja

  3404. pesma

  ja sam bog

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  dok

  vičem

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  bog

  mi

  šapuće

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  bog

  14. jul 2021

   

   

  i

   

   

  te 1985

  sam prekinuo sa

  ksenom vesnom žilnikom

  iza mene su bili lišće-drvo života

  pesme na pesmama. ja sam ti je

  onput u ameriku ili novi život

  indijanaca. varšava. prvo hodanje

  za poeziju. prepisivanje romana

  pisalo mi se i nije mi se pisalo

  stvaralo mi se i nije mi se

  stvaralo

   

   

  i

   

   

  bio sam u tom

  letu 1985. u lučanima

  kod strica. stric obrad je

  imao bazen u kući i u toj

  bezbrižnosti sam počeo 

  da pišem pesme

   

   

  i

   

   

  pesme

  zovem se

  miroslav

  mandić

   

   

  i

   

   

  zovem

  se miroslav

  mandić je bila

  milina koja me je

  oslobađala od

  sebe

   

   

  i

   

   

  evo prve

  pesme zovem

  se miroslav mandić

  od prvih dvanaest

  koje su tada

  objavljene

   

   

  i

   

   

  zovem se

  miroslav mandić

  jebiga. otužno je priznajem

  dečak ne brini samo ti piši. pa

  i ja sam to mislio. eto biću dobar

  ne tražim ništa. eto samo malo da

  pišem. kome to smeta. mislim malo se

  igramo. još jednom ponavljam kome to

  smeta. mislim ljudi smo i nije ništa strašno

  malo se poigrati. ja tebi ti meni. sitna ševa

  pipirevka. sunce sija. miriše tava. veš se

  suši. neko je tu i voliš ga. ogladneli pa

  jedemo. bog postoji ili ne nekako je isto

  i sve ostalo nam je mindeđ. skačemo

  u vodu. ko pliće zaroni taj je. eto na

  tako nešto mislim kad kažem

  kome bi to moglo smetati

  nekako svi smo mi uvek

  samo deca. evo ja

  baš ovih dana...

  šarap boj

   

   

  i

   

   

  uh jebote

  i sada me drma

  ta prva zovem se

  miroslav mandić

  pesma

   

   

  i

   

   

  od

  tad pišem

  pevam stvaram

  hodam te iste

  pesme

   

   

  i

   

   

  svaka

  zovem se

  miroslav mandić

  pesma počinje sa

  tim napaljujućim i

  jebačkim zovem

  se miroslav

  mandić

   

   

  i

   

   

  svako

  i svačije ime

  je napaljujuće

  i jebačko ali i

  hvala bogu

  jebeno

   

   

  i

   

   

  posle

  dvadeset

  godina zovem se

  miroslav mandić sam

  promenio u ja sam miroslav

  mandić kao istinitiji iskaz i kao

  najdublju skromnost i ljubav

  boga bogu za to božije

   ja sam bog

   

   

  i

   

   

  pesme

  zovem se

  miroslav mandić

  pripadaju svim mojim

  radovima sa imenom a

  svima je koren u potpisu

  milomir mandić milomira

  mandića koji me je 

  zadivio u mom

  detinjstvu

   

   

  i

   

   

  evo

  imena svih 

  mojih imena

   

  miroslav mandić

  pa

  miroslav m. mandić

  pa

  miroslav janišta

  pa

  miroslaav mandić

  pa

  miroslav mandić bog

  pa

  bog miroslav mandić bog

  pa

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

  pa

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  nadam

  se

  oduvek

  i

  zauvek

   

   

  i

   

   

  ja

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  sam

  ja sam

   

  i

   

  ja

  sam

  ja jesam

   

  i

   

  ja

  sam

  ja sam bog

   

  i

   

  ja

  sam

  ja sam ti je on

   

  i

   

  ja

  sam

  ja sam ti si ja

   

  i

   

  ja

  sam

  ja sam ti si ja bog

   

  i

   

  ja

  sam

  ti ko god da si ti

   

  i

   

  ja

  sam

  bilo ko da si ti

   

  i

   

  ja

  sam

  bilo šta i ništa

   

  i

   

  ja

  sam

  ljubav sloboda istina

   

  i

   

  ja

  sam

  hleb vino postelja put ruža preduzeće hram

   kome god je do

  hleba vina postelje puta ruže preduzeća hrama

  kome god je do

  ljubavi slobode istine

  kome god je do

  boga

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  Stranice