AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  359587

  pupoljak

  čuđenje. divljenje. poistovećenje. poklonjenje. poslušanje. podavanje. oboženje

  28. maj 2022.

  26473. dan mog života

   

   

  baš se

  potrošim

  tokom svih

  dana u

  nedelji

  četrdeseti prvi rokovnik

  2. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  uznemiri

  me kako me ona

  vidi a to kako me ona

  vidi to nisam

  ja

  četrdeseti prvi rokovnik

  6. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  sedam

  stvari koje

  me čine

   

  sedam

  stvari koje

  radim

   

  sedam

  stvari koje

  me muče

  četrdeseti prvi rokovnik

  7. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  vetar

  duva kroz

  prozore

  četrdeseti prvi rokovnik

  10. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  mučim se svakog

  dana sa prekucavanjem

  rokovnika za autobogografiju

  jer sve slabije vidim

  četrdeseti prvi rokovnik

  18. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  izvadio

  novu ličnu

  kartu. mučnina

  i olakšanje

  četrdeseti prvi rokovnik

  21. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  volim 

  sve ljude

  koji pate

  zbog

  ljubavi

  četrdeseti prvi rokovnik

  30. oktobar 2021

   

   

  i

   

   

  ustao

  u 6 ujutru

  zbog operacije

  katarakte. sun me

  odvezao do bolnice

  a sa iđom se vratio

  pešice sa gazom

  preko oka

  četrdeseti prvi rokovnik

  2. novembar 2021

   

   

  i

   

   

  otišao

  do bolnice

  da mi skinu

  gazu

   

  progledao

   

  čudo

  božijeg

  oka

   

  bože 

  bože bože

  volim te nežno

  kao dete

  četrdeseti prvi rokovnik

  3. novembar 2021

   

   

  i

   

   

  stalno

  uzbuđenje

  zbog boljeg

  vida

   

  ne mogu

  da se načudum

  kako je sve čisto

  četrdeseti prvi rokovnik

  5. novembar 2021

   

   

  i

   

   

  ono što

  sam učinio

  je istorija a ono

  što ču učiniti

  je misterija

  majkl tajson

  četrdeseti prvi rokovnik

  15. novembar 2021

   

   

  i

   

   

  zabrinut

  jer nema nikoga

  i jer ne znam šta

  treba da činim

  ili ne činim

  četrdeseti prvi rokovnik

  17. novembar 2021

   

   

  i

   

   

  zabrinut

  jer nema nikoga

  ali i dobijam

  snagu

   

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  18. novembar 2021

   

   

  i

   

   

  72

  rođendan

  sam ljubav

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  4. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  hladno

  u stanu. hladnoća

  rastužuje

  četrdeseti prvi rokovnik

  6. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  rođeni

  su

   

  čuđenje

   

  divljenje

   

  poistovećenje

   

  poklonjenje

   

  poslušanje

   

  podavanje

   

  oboženje

  četrdeseti prvi rokovnik

  10. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  uživam

  u čitanju i 

  obeležavanju

  ovog rokovnika

  četrdeseti prvi rokovnik

  17. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  7 stvari

  7 manifesta

  7 faza

  za

  muzej

  arhiv

  četrdeseti prvi rokovnik

  21. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  ustao

  ranije da

  sačekam bosketa

  i novi kompjuter sa

  pesmom o moja tri

  kompjutera

   

  ime

  mog

  novog

  trećeg

  kompjutera

  je

  bog

   

  bog

  je

  bog

   

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  29. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  bogojavljanja

  pupljenja

  lice

  svemirski hodač

  vaskrsenje

   

  strepio da

  sve obavim do

  ponoći na sajtu

  sve bilo čudesno

  tačno i lepo oko

  ponoći

   

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  31. decembar 2021

   

   

  i

   

   

  ime

  mog prvog

  lap topa je

  crvendać

   

  ime

  mog

  drugog

  kompjutera

  je pup

   

  ime

  mog

  trećeg

  kompjutera

  na kome sad

  sve ovo i

  pišem

  je

  bog

   

  bog

  je

  bog

   

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  ja jesam pevam stvaram hodam ljubim boga i ja jesam pevam stvaram hodam ljubi bog

  27. maj 2022.

  26472. dan mog života

   

   

  kako je

  divno pevati i

  stvarati različito

  i isto putem

  istog

   

   

  hvala

  ti bože za

  četiri hodanja

  i na istetoviranim

  rečima jesam

  bog kojima

  ih hodam

  četrdeseti prvi rokovnik

  2. juli 2021

   

   

  i

   

   

  hvala

  ti bože

  za sebe i

  sve što

  jesam

  četrdeseti prvi rokovnik

  13. juli 2021

   

   

  i

   

   

  601

  fotografija

  jednog čoveka

  posle 50 godina

  jedan čovek je

  postao jedan

  čovek jedan

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  14. juli 2021

   

   

  i

   

   

  ovih dana

  ponovo čitao

  i uživao u

  meher babi

  četrdeseti prvi rokovnik

  21. juli 2021

   

   

  i

   

   

  bože 

  ljubiš se

   

  bože 

  ljubim te

   

  bože 

  ljubiš me

   

  bože 

  ljubimo

  se

  četrdeseti prvi rokovnik

  22. juli 2021

   

   

  i

   

   

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  27. juli 2021

   

   

  i

   

   

  autobogografija

  svakog dana

   

  ruža pupoljak bog

  svakog dana

   

  lice

  svakog dana

   

  svemirski hodač

  svakog dana

   

  vaskrsenje

  svakog dana

  četrdeseti prvi rokovnik

  28. juli 2021

   

   

  i

   

   

  ulaženje

  prvi rokovnik

  kojim sam počeo

  da se pripremam

  za ružu lutanja

   

  pre 48

  godina sam

  izašao iz

  zatvora

  četrdeseti prvi rokovnik

  9. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  drugi

  rokovnik

  uživanje u

  rokovnicima

   

  vrućina

  hodanje

   

  pupljenja

  ja sam

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  13. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  uživam u

  susretu sa

  rokovnicima

   

  pio

  vina

  u slavu

  50 godina

  pesme o

  filmu

  četrdeseti prvi rokovnik

  16. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  u teškim

  vremenima

  pesma je spas

  četrdeseti prvi rokovnik

  19. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  hodao do ušća

  save u dunav za ljude

  koji odpadaju sa aviona i

  bebe koje se bacaju

  preko ograda

  kad sam se

  vratio verovatno

  od premora na suncu i

  dehidriranosti skoro

  da sam izgubio

  svest

  četrdeseti prvi rokovnik

  20. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  divno mi

  je sa belom

  hamvašem

  četrdeseti prvi rokovnik

  23. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  istezanje

  što više

  uživati što

  više biti

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  24. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  50

  godina od

  crvene sveske

  četrdeseti prvi rokovnik

  25. avgust 2021

   

   

  i

   

   

  peti

  rokovnik

  proživljavam

  muke u pripremama

  za ružu lutanja. ah kako

  je bilo teško ah kako

  je bilo divno

  četrdeseti prvi rokovnik

  1. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  ruža

  pupoljak

  bog

   

  sam

  ljubav

  bog

   

  ruža - sam

  pupoljak - ljubav

  bog - bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  4. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  kako je 

  sve to bilo

  čudesno o

  čemu čitam u

  rokovnicima

   

  sve 

  je čudesnije

  biti bog i to što

  jesam pevam

  stvaram hodam

  ljubim

  četrdeseti prvi rokovnik

  8. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  digresije

  posle šestog

  rokovnika

  četrdeseti prvi rokovnik

  9. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  sedmi

  rokovnik

   

  go do

  pojasa

  sunce

  pupljenja

   

  nikog

  četrdeseti prvi rokovnik

  10. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  u bloku

  45 mi viknula

  ime milena putnik

  koja je jednom pre 12

  godina bila na lionu

  kad sam pričao

  o sebi

  četrdeseti prvi rokovnik

  13. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  dobra

  su sva četiri

  hodanja u

  danu

  četrdeseti prvi rokovnik

  16. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  svakog

  dana sam u

  ranijem životu sa

  kojim se susrećem

  rokovnicima i u

  životu u kome

  sam sad

   

  mučim

  se sa

  očima

  četrdeseti prvi rokovnik

  30. septembar 2021

   

   

  i

   

   

  50

  godina

  rada jedan

  čovek jedan

  bog i 50 godina

  od teksta pesma

  o filmu zbog koga

  sam osuđen i bio u

  zatvoru i 50 godina

  od crvene sveske

  u kojoj još jesam

  pevam stvaram

  hodam ljubim

   

   

  i

   

   

  od

  ovog mesta

  autobogografije ću

  autobogografiju bivati

  pevati stvarati hodati

  ljubiti rokovnicima

  voljenim

  9. avgust 2021

  i

  ušao sam

  prvi rokovnik

  kojim sam počeo

  da se pripremam

  za ružu lutanja

  i

  sada sam 

  41 rokovniku za

  2021 godinu

  i

  sve

  je u

  slobodi

  ulazim i

  ljubavi

  ušao

  si

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

  četiri hodanja svakog dana

  26. maj 2022.

  26471. dan mog života

   

   

  prvo

  hodanje

  sam do

  dunava

   

  prvi put

  slikao stvarao

  sedeći u fotelji

  četrdeseti prvi rokovnik

  2. april 2021

   

   

  i

   

   

  zahvalnost

  za prepodnevni

  rad

   

  hodanje po

  zemunu i keju

  vaskrsenje

  četrdeseti prvi rokovnik

  5. april 2021

   

   

  i

   

   

  veliko

  jebanje

  je

  večna

  umetnost

  četrdeseti prvi rokovnik

  10. april 2021

   

   

  i

   

   

  krhak

  jedva hodam

  jer su mi noge

  slabe i plašim

  se da ću

  pasti

  četrdeseti prvi rokovnik

  26. april 2021

   

   

  i

   

   

  100

  hodanja

  ruže

  pupoljka

  boga

  četrdeseti prvi rokovnik

  27. april 2021

   

   

  i

   

   

  sam

  nikog

  bog

   

  nežni

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  29. april 2021

   

   

  i

   

   

  preselio se

  na novi beograd

  blok 70

  četrdeseti prvi rokovnik

  5. maj 2021

   

   

  i

   

   

  odmah

  kratko

  hodanje

   

  hodanje

  pored

  keja

   

  uveče

  još

  jedno

  hodanje

  četrdeseti prvi rokovnik

  6. maj 2021

   

   

  i

   

   

  jutro u

  novom stanu

  nova svetlost

  za stolom

  četrdeseti prvi rokovnik

  7. maj 2021

   

   

  i

   

   

  tri

  hodanja

  dnevno a i

  pred ponoć 

  izađem na

  kratko

  napolje

  četrdeseti prvi rokovnik

  12. maj 2021

   

   

  i

   

   

  četiri

  hodanja

  svakog dana

  četrdeseti prvi rokovnik

  19. maj 2021

   

   

  i

   

   

  ponovo

  svečani nedeljni

  ručkovi

  četrdeseti prvi rokovnik

  23. maj 2021

   

   

  i

   

   

  svako

  jutro zagrlim

  drvo na nasipu

  četrdeseti prvi rokovnik

  28. maj 2021

   

   

  i

   

   

  drvo koje

  zagrlim svako

  jutro je stara

  bela toplola

  četrdeseti prvi rokovnik

  31. maj 2021

   

   

  i

   

   

  posle skoro

  tri meseca počeo

  da se istežem

  četrdeseti prvi rokovnik

  1. juni 2021

   

   

  i

   

   

  hej

  rutine

  božije i

  moje

   

  rutine

  čuvaju

  lepotu i

  dobrotu

  četrdeseti prvi rokovnik

  7. juni 2021

   

   

  i

   

   

  divne

  jutarnje

  podnevne

  predvečernje

  ponoćne

  šetnje

  četrdeseti prvi rokovnik

  9. juni 2021

   

   

  i

   

   

  teglenje

  i trčkaranje

  u jutarnjem

  sunčanom

  hodanju

  četrdeseti prvi rokovnik

  16. juni 2021

   

   

  i

   

   

  jutro

  bog

   

  hvala

  ti

  drvo

  četrdeseti prvi rokovnik

  19. juni 2021

   

   

  i

   

   

  muzika

  svih bića

  četrdeseti prvi rokovnik

  20. juni 2021

   

   

  i

   

   

  divno je

  četiri puta

  hodati

  oh

  bog

  četrdeseti prvi rokovnik

  22. juni 2021

   

   

  i

   

   

  hej

  život

   

  hej

  ljubav

   

  hej

  bog

   

  vrućina

  pa

  polako

   

  sam

  ljubav

  bog

   

  hvala

  bože

  za

  četiri

  hodanja

  četrdeseti prvi rokovnik

  28. juni 2021

   

   

  i

   

   

  svečani

  nedeljni ručak

  jedne jedine porodice

  svemira u samom

  centru svemira

  sam

  promenio

  u

  svečani

  nedeljni ručak

  jedne jedine muzike

  svemira svih bića u

  samom centru

  svemira

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

  kolenopokleknućem u ponoći početka 2021-2031

  25. maj 2022.

  26470. dan mog života

   

   

  čudo

  počelo

  je

   

  rad na

  autobogografiji

   

  hodanje

  do ušća i

  javljanja

   

  lice

   

  svemirski

  hodač

   

  stvaranje

  vaskrsenja

  četrdeseti prvi rokovnik

  1. januar 2021

   

   

  i

   

   

  bogojavljanja

  autobogografije

   

  hodanje

  autoputem

  četrdeseti prvi rokovnik

  4. januar 2021

   

   

  i

   

   

  uživam

  u stavljanju

  pet linkova

  svakog

  dana na

  sajt

   

  uživam

  u stvaranju

  treće 

  desetogodišnje

  slike

  vaskrsenje

  četrdeseti prvi rokovnik

  5. januar 2021

   

   

  i

   

   

  sve više sam

  autobogografiji

  četrdeseti prvi rokovnik

  8. januar 2021

   

   

  i

   

   

  srušile se

  police sa svim

  folderima

  četrdeseti prvi rokovnik

  13. januar 2021

   

   

  i

   

   

  bože

  čudo boga

  si

  četrdeseti prvi rokovnik

  21. januar 2021

   

   

  i

   

   

  od 12 do 16

  sa kajom ćirilović

  posle 10 godina

  četrdeseti prvi rokovnik

  1. februar 2021

   

   

  i

   

   

  zvala me

  divna saša koja

  je sve bolja i

  dobrija

  četrdeseti prvi rokovnik

  7. februar 2021

   

   

  i

   

   

  javljanja

  ruže pupoljka boga

  su ljubljenja. ljubljenja

  su bogoljubljenja

  četrdeseti prvi rokovnik

  11. februar 2021

   

   

  i

   

   

  hodanje

  po kišici

   

  reč - bogojavljanja

  put - bogobivanje

  ruža - bogopupljenja

  lice - bogoljubljenja

  slika - bogorađanje

  četrdeseti prvi rokovnik

  17. februar 2021

   

   

  i

   

   

  bog

  javljanja

  pupljenja

  bivanja

  ljubljenja

  rođenje

  četrdeseti prvi rokovnik

  18. februar 2021

   

   

  i

   

   

  bogojavljanja

  pesme podbarske

  uživanje u pisanju

  autobogografije

  četrdeseti prvi rokovnik

  23. februar 2021

   

   

  i

   

   

  povećana

  kirija opet

  se moram

  seliti

  četrdeseti prvi rokovnik

  3. mart 2021

   

   

  i

   

   

  macura

  mi ponudio 

  muzej. isprazniće

  ga za mene

  četrdeseti prvi rokovnik

  8. mart 2021

   

   

  i

   

   

  divno

  hodanje. čuo se

  sa iđom i umorio se

  i nahladio u razgovoru 

  i onda je počela agonija

  koja se završila u 15 tako

  što sam u samoposluzi

  izgubio svest i pao na

  beton i povredio

  kičmu

  četrdeseti prvi rokovnik

  9. mart 2021

   

   

  i

   

   

  ležanje

  izdiktirao iđi

  bogojavljanja i

  pupljenja

   

  bol se

  smanjio ali

  pri ustajanju

  jako boli

  četrdeseti prvi rokovnik

  10. mart 2021

   

   

  i

   

   

  noću

  me bole leđa

  ne mogu da spavam

  a ujutru iskrivljen za

  stolom radim sa

  bolom

  četrdeseti prvi rokovnik

  21. mart 2021

   

   

  i

   

   

  prvi dan 

  sam bez ičije

  poseti i pomoći

  uradio sve sam

  slikam ležeći

  četrdeseti prvi rokovnik

  25. mart 2021

   

   

  i

   

   

  bili mi

  ivana i dušan

  vratili su se iz kine

  odlaze da grade

  kuću kod boljevca

  četrdeseti prvi rokovnik

  30. mart 2021

   

   

  i

   

   

  o prvom

  poljubcu u

  autobogografiji

   

  čudom

  stvaranja

  stvaram

  čudo

  četrdeseti prvi rokovnik

  1. april 2021

   

   

  i

   

   

  svakog dana

   

  autobogografija - bogojavljanja

   

  svemirski hodač bogobivanje

   

  ruža pupoljak bog bogopupljenja

   

  lice - bogoljubljenja

   

  vaskrsenje - bogorođenje

   

   

  i

   

  bog

   

  javljanja

   

  pupljenja

   

  bivanja

   

  ljubljenja

   

  rođenje

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  šta je bilo najvažnije 2020

  24.maj 2022.

  26469. dan mog života

   

   

  2020

  godina i 71

  godina mog života

  posle deset godina

  hodanja pupoljka

  hodanja počela je

  beležnicom i

  beleškama

   

   

  i

   

   

  počeo da

  stvaram mesečnu

  sliku zahvalnosti od

  koje je nastala

  novčanica

  kosmos

   

   

  i

   

   

  beleške

  su mi pomagale

  da mislim budući

  destogodišnji rad

  2021-2031

   

   

  i

   

   

  9

  februara

   2020

  je

  rođeno

  ime

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  i

   

   

  21

  februara

  2020

  je

  rođen

  projekt

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

   

   

  i

   

   

  spašavao

  me je virus ljubavi

  koji sam stvorio kao i

  pandemija virusa spasanja

  sveljubavlju koju sam

  proglasio

   

   

  i

   

   

  beleške

  o svetoj

  beskorisnosti

  koja mi se

  otkrila

   

   

  i

   

   

  5

  aprila

  2020

  prvo

  preduzeće

  svemira

  u

  svemiru

   

  preduzeće

  beznačajnih

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

   

  i

   

   

  posle

  37 dana

  zatvora u stanu

  bio pola sata napolju

  joj kako je bilo

  divno

   

   

  i

   

   

  2

  maja

  2020

  rođeno

  je

  ime

  ti

  kod

  da

  si

  ti

  i

  lepota

  tvog imena

  bilo ko da

  si ti

  ti

  kod

  da

  si

  ti

   

   

  i

   

   

  svako

  biće je

  božansko

   

   

  i

   

   

  bog

  ka bogu

   

  čovek 

  od boga

   

   

  i

   

   

  ja sam

  žigolo svega

  neuporedivo

  neprocenjivo

  neizrecivo

  svakome

   

   

  i

   

   

  24

  avgust

  2020

  rodila se

  autobogografija

   

   

  i

   

   

  28

  septembar

  2020

  odluka da

  kolenopokleknućem

  počnem

  2021-2031

   

   

  i

   

   

  30

  oktobar

  2020

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  sve

  teže mi je

  da razgovaram

  sa ljudima

   

   

  i

   

   

  beležnica

  je uvod u

  projekat

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  bog

  suština

   

  seks

  priroda

   

  novac

  čovek

   

   

  i

   

   

  bog

  ja

   

  seks

  ja sam ti

   

  umetnost 

  ja sam ti si ja sam bog

   

   

  i

   

   

  bože

  divno je

  biti bog

   

   

  i

   

   

  11

  decembra

  2020

  ideja 

  da

  projekt

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  24/7/365

  počnem

  u ponoć nove

  godine

   

   

  i

   

   

  17

  decembra

  2020

  crtež

  svemirskog

  hodača

   

   

  i

   

   

  reč ja

  na desnom

  kolenu i reč

  ja na levom

  kolenu

   

  reč jesam

  ispod desnog

  kolena i reč bog

  ispod levog

  kolena

   

   

  i

   

   

  ja ja

  jesam

  bog

   

   

  i

   

   

  ja ja

  su reči

  za drugi

  desetogodišnji

  projekat

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  jesam

  bog

  su reči

  za treće

  desetogodišnje

  hodanje

  ruža

  pupoljak

  bog

  2021-2031

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  istetovirane reči ja ja i reči jesam bog

  23. maj 2022.

  26468. dan mog života

   

   

  beleške

  o samoći

   

  mina

  vrbaški

  fran

  pujas

  četrdeseti rokovnik

  7. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  o disanju

  četrdeseti rokovnik

  8. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  o 40 godina

  od odluke da se

  ponovo bavim

  umetnošću

  četrdeseti rokovnik

  14. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  89 slika

  stvaranje

  slike stvaranja

  četrdeseti rokovnik

  16. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  divno sunce

  negovati mi je

  sunce

  četrdeseti rokovnik

  23. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  bog

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  24/7/365

  četrdeseti rokovnik

  30. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  sve

  teže mi je

  da razgovaram

  sa ljudima

  četrdeseti rokovnik

  31. oktobar 2020

   

   

  i

   

   

  beležnica

  je uvod u

  projekat

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  24/7/365

  četrdeseti rokovnik

  2. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  zvala me

  telefonom

  nepoznata mi

  saša jeremić

  videćemo se

  sutra

  četrdeseti rokovnik

  7. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  od 9 do 12:30

  sa aleksandrom

  sašom jeremić

  četrdeseti rokovnik

  8. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  baš

  jako sam

  baš jako teško

  baš je bog

  četrdeseti rokovnik

  11. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  mislim hodanje

  mislim autobogografiju

  mislim vaskrsenje

  četrdeseti rokovnik

  17. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  divan

  je bog

  četrdeseti rokovnik

  24. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  bog

  suština

   

  seks

  priroda

   

  novac

  čovek

  četrdeseti rokovnik

  30. novembar 2020

   

   

  i

   

   

  zabrinut

  zbog novca

  i jer nema

  nikog

  četrdeseti rokovnik

  2. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  teška noć

  kao i mnoge

  noći ali uživanje

  u spavanju

  pred jutro

   

  hodanje

  po kišici me

  osnažilo

   

  bog

  ja

   

  seks

  ja sam ti

   

  umetnost 

  ja sam ti si ja sam bog

  četrdeseti rokovnik

  3. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  71

  rođendan

   

  božanski

  rođendan

   

  beleške

  boga bogu

  četrdeseti rokovnik

  4. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  iđa sun i

  marko pomerili

  sve stvari i police

  sa radovima od

  buđavih zidova

   

  sve bolno

  i čudesno

  četrdeseti rokovnik

  9. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  bože

  divno je

  biti bog

  četrdeseti rokovnik

  10. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  ideja 

  da projekat

  2021-2031 počnem

  u ponoć nove

  godine

  četrdeseti rokovnik

  11. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  volim 

  te bože

   

  volim

  te cveće

  četrdeseti rokovnik

  14. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  crtež

  svemirskog

  hodača

  četrdeseti rokovnik

  17. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  imena

  oko 300 ljudi

  koje sam umom

  pozvao na početak

  projekta 2021-2031

  u ponoć 1. januara

  2021

  četrdeseti rokovnik

  21. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  poziv svim bićima 

  da budu sa mnom u

  ponoć 1. januara

  2021

  četrdeseti rokovnik

  22. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  poziv svemiru 

  da bude sa mnom u

  ponoć 1. januara

  2021

   

  nikog nema

  hvala ti bože

   

  nadam se da

  ću biti spreman

  za početak u

  ponoć 1. januara

  2021

  četrdeseti rokovnik

  23. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  poziv

  sekretarima

  ujedinjenih nacija

  da budu sa mnom u

  ponoć 1. januara

  2021

  četrdeseti rokovnik

  24. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  poziv

  bogu da bude

  sa mnom u ponoć

  1. januara 2021

  četrdeseti rokovnik

  25. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  uživanje

  beleške o

  uživanju

   

  spisak

  mojih

  tetovaža

   

  tetovaže su

  moj životopis

   

  volim te ženo

  volim te bože

  četrdeseti rokovnik

  28. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  sun mi

  istetovirao reč ja

  na desnom kolenu

  i reč ja na levom

  kolenu

   

  reč jesam

  ispod desnog

  kolena

   

  reč bog

  ispod levog

  kolena

   

  sa zoltanom

  počeo rad na novim

  linkovima za sajt

  četrdeseti rokovnik

  29. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  sa zoltanom

  dovršio sajt

  hvala zoltane

   

  oko 22:45

  počeo da pijem

  u slavu ponoći

  početka

  četrdeseti rokovnik

  31. decembar 2020

   

   

  i

   

   

  ja ja

  jesam

  bog

   

   

  i

   

   

  ja ja

  su reči

  za drugi

  desetogodišnji

  projekat

  2021-2031

   

   

  i

   

   

  jesam

  bog su reči

  za treće

  desetogodišnje

  hodanje

  2021-2031

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  autobogografija se rodila 24. avgusta 2020

  21. maj 2022.

  26466. dan mog života

   

   

  beleške

  o mom

  govoru

  četrdeseti rokovnik

  1. juli 2020

   

   

  i

   

   

  spoljašnje

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   

  unutrašnje

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  četrdeseti rokovnik

  8. juli 2020

   

   

  i

   

   

  bog

  ka bogu

   

  čovek 

  od boga

  četrdeseti rokovnik

  9. juli 2020

   

   

  i

   

   

  večna

  umetnost je

  umetnost

  raja

  četrdeseti rokovnik

  10. juli 2020

   

   

  i

   

   

  volim

  da volim

  melodija

  četrdeseti rokovnik

  24. juli 2020

   

   

  i

   

   

  sve više

  voleti i sve

  više voleti

  sve

  četrdeseti rokovnik

  29. juli 2020

   

   

  i

   

   

  teško

  i božanski 

  je biti sam

  sam sve

  sam za

  sve

  četrdeseti rokovnik

  30. juli 2020

   

   

  i

   

   

  sam bog ljubav

  ljubav sam bog

  bog ljubav sam

   

  kroz

  otvoren

  prozor

  huk

  vetra

  bog

  četrdeseti rokovnik

  3. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  ja sam

  žigolo svega

  svakome

  četrdeseti rokovnik

  5. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  tužan

  sam. ipak

  beleške pomažu

  kao i hodanje

  četrdeseti rokovnik

  10. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  lepota

  malih

  pesama

  četrdeseti rokovnik

  11. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  ekspedicija

  umetnosti u

  boga samog

  četrdeseti rokovnik

  13. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  slaganje

  samo slaganje

  četrdeseti rokovnik

  19. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  ja sam 

  neuporedivo

  neprocenjivo

  neizrecivo

  četrdeseti rokovnik

  21. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  rodila se

  autobogografija

  četrdeseti rokovnik

  24. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  su čudo božije

  četrdeseti rokovnik

  25. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  ceo

  septembar

  ću raditi na 

  autobogografiji

  četrdeseti rokovnik

  27. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  prelomio sam

  koncentracija

  samo na sebe 

  jer nikog nema

  četrdeseti rokovnik

  28. avgust 2020

   

   

  i

   

   

  zamolio

  sam bližnje

  da budu bolji

  prema meni

  četrdeseti rokovnik

  1. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  budite

  bolji

  prema

  meni

  četrdeseti rokovnik

  2. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  budite

  bolji

  prema

  meni

  četrdeseti rokovnik

  3. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  ja sam

  subotnji

  ulični pas

  lutalica

  četrdeseti rokovnik

  5. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  sakupljam

  autobigrafije u

  autobogografiju

  četrdeseti rokovnik

  12. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  realiti

  samo realiti

  četrdeseti rokovnik

  15. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  treba da

  budem sve

  mirniji i sve

  podatniji

  svakom

  trenutku

  2021-2031

  četrdeseti rokovnik

  18. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  od sutra

  još sto dana

  do početka

  2021-2031

   

  slikanje stvaranje

  stvaranje slikanje

  četrdeseti rokovnik

  22. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  stvaranje

  slike

  raja

  četrdeseti rokovnik

  24. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  sam

  bog

  ljubav

  mistika

  četrdeseti rokovnik

  25. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  odluka da

  kolenopokleknućem

  počnem 2021-2031

  četrdeseti rokovnik

  28. septembar 2020

   

   

  i

   

   

  rodila se

  autobogografija

   

   

  i

   

   

  budite

  bolji prema

  meni

   

   

  i

   

   

  k

  o

  l

  e

  n

  o

  p

  o

  k  o  l   e  n  o  p o   k   l e  k  n  u  ć  e  m

  l

  e

  k

  n

  u

  ć

  e

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  beležnica i beleške

  20. maj 2022.

  26465. dan mog života

   

   

  zanosno

  beleženje

  zanosno

  pevanje

  četrdeseti rokovnik

  1. april 2020

   

   

  i

   

   

  osnovao

  preduzeće

  beznačajnih

  ujedinjenih bića

  svemira

  četrdeseti rokovnik

  5. april 2020

   

   

  i

   

   

  voli

  me je moj

  lek za

  tebe

  četrdeseti rokovnik

  7. april 2020

   

   

  i

   

   

  noćas

  pred spavanje

  divno obraćanje

  bogu i odluka da

  neprestano molim

  za radost

  samom

  bogu

  četrdeseti rokovnik

  10. april 2020

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ljubi

  sve

  i

  svakog

  četrdeseti rokovnik

  11. april 2020

   

   

  i

   

   

  isusova

  krv

  me

  nikad

  nije

  izneverila

  peva

  božiji

  beskućnik

  četrdeseti rokovnik

  12. april 2020

   

   

  i

   

   

  posle

  37 dana

  zatvora u stanu

  bio pola sata napolju

  joj kako je bilo

  divno

  četrdeseti rokovnik

  21. april 2020

   

   

  i

   

   

  nedostaju

  mi vazduh

  sunce

  četrdeseti rokovnik

  22. april 2020

   

   

  i

   

   

  božanska

  polusatna šetnja

  praznom ulicom

  teodora hercla

  četrdeseti rokovnik

  24. april 2020

   

   

  i

   

   

  kako je

  divno hodati

  kako divno

  miriše

  proleće

  četrdeseti rokovnik

  28. april 2020

   

   

  i

   

   

  hodanje

  je tako nežno

  četrdeseti rokovnik

  30. april 2020

   

   

  i

   

   

  dva

  puta bio

  napolju i

  hodao

   

  sam

  bog

  ljubav

  svemir

  sva bića

  svako biće

  bog

  četrdeseti rokovnik

  1. maj 2020

   

   

  i

   

   

  rođeno

  ime

  ti

  kod

  da

  si

  ti

  četrdeseti rokovnik

  2. maj 2020

   

   

  i

   

   

  ukinut

  policijski čas

   

  prvo hodanje

  usred dana

  bilo

  predivno

  četrdeseti rokovnik

  7. maj 2020

   

   

  i

   

   

  divno

  je kako se 

  iz beležaka

  rađaju

  ideje

  četrdeseti rokovnik

  18. maj 2020

   

   

  i

   

   

  od

  6665

  beležaka

  izabrao

  sam

  329

  ideja

  četrdeseti rokovnik

  24. maj 2020

   

   

  i

   

   

  drugo

  skraćivanje

  ideja-beležaka

  četrdeseti rokovnik

  25. maj 2020

   

   

  i

   

   

  svako biće

  je božansko

  četrdeseti rokovnik

  26. maj 2020

   

   

  i

   

   

  osećam

  ljubav u kratkoj

  komunikaciji sa

  prodavcima na

  pijaci

  četrdeseti rokovnik

  28. maj 2020

   

   

  i

   

   

  divno

  je

  projektovanje

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  četrdeseti rokovnik

  29. maj 2020

   

   

  i

   

   

  opet

  prvi juni

   

  užas

  rasizma

   

  volim

  vas svi

  koji ste

  odbačeni

  četrdeseti rokovnik

  1. juni 2020

   

   

  i

   

   

  radost

  u

  beleškama

  četrdeseti rokovnik

  2. juni 2020

   

   

  i

   

   

  sve više

  boga sve

  više bog

   

  sve više

  bog sve

  više ljubav

  četrdeseti rokovnik

  17. juni 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  o ženama

  koje hodaju

  same

  četrdeseti rokovnik

  24. juni 2020

   

   

  i

   

   

  druga

  verzija

  projekta

  2021-2031

  četrdeseti rokovnik

  29. juni 2020

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  bo mi bomimabo ma

  19. maj 2022.

  26464. dan mog života

   

   

  prve

  beleške

  u beležnici

  četrdeseti rokovnik

  1. januar 2020

   

   

  i

   

   

  uživam

  beleškama

  četrdeseti rokovnik

  2. januar 2020

   

   

  i

   

   

  sve je

  pomalo

  drugačije u

  beležnici

   

  počeo da

  stvaram mesečnu

  sliku zahvalnosti

  četrdeseti rokovnik

  3. januar 2020

   

   

  i

   

   

  prva

  drugačija

  nedeljna

  sagledavanja

  posle 10

  godina

  četrdeseti rokovnik

  5. januar 2020

   

   

  i

   

   

  spavanje

  u hladnoj

  sobi

  četrdeseti rokovnik

  10. januar 2020

   

   

  i

   

   

  uživam

  beleškama

   

  uživam

  stvaranju

  slike stvaranja

  četrdeseti rokovnik

  16. januar 2020

   

   

  i

   

   

  mislio o

  radovima

  2021-2031

  četrdeseti rokovnik

  29. januar 2020

   

   

  i

   

   

  čitam

  hararija

  četrdeseti rokovnik

  31. januar 2020

   

   

  i

   

   

  ovo

  stanovanje

  je kao neka

  vrsta zatvora

  četrdeseti rokovnik

  5. februar 2020

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  četrdeseti rokovnik

  9. februar 2020

   

   

  i

   

   

  sedam

  pesama

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  četrdeseti rokovnik

  13. februar 2020

   

   

  i

   

   

  osećam

  nelagodu jer

  sam drugačiji i

  izložen osudama

  četrdeseti rokovnik

  17. februar 2020

   

   

  i

   

   

  na hodanju

  odlučio da počnem

  da radim pripreme za

  sledećih deset godina i

  da sa tim pripremama

  rešavam i druge

  probleme

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  četrdeseti rokovnik

  21. februar 2020

   

   

  i

   

   

  veliki

  strah. jako

  sam sam

  četrdeseti rokovnik

  23. februar 2020

   

   

  i

   

   

  sve više

  se priča o

  korona

  virusu

  četrdeseti rokovnik

  27. februar 2020

   

   

  i

   

   

  strpljivo

  hodanje

  labudovi

  kišica

  vetar

  četrdeseti rokovnik

  28. februar 2020

   

   

  i

   

   

  proglašena

  pandemija korona

  virusa u svetu

   

  stvaranje

  boga stvaranja

   

  virus ljubavi

   

  čuvaj

  nas sve

  viruse

  ljubavi

   

  plotin

  je

  na

  samrtnoj

  postelji

  rekao

  nastojim

  osloboditi

  božanstvo

  u

  sebi

  ernst

  jinger

  četrdeseti rokovnik

  11. mart 2020

   

   

  i

   

   

  spašava

  me virus ljubavi

  koji sam stvorio kao

  pandemija virusa

  spasanja sveljubavlju

  koju sam proglasio

   

  ljubi

  drugog

  više

  nego

  sebe

  sama

  emanuel

  levinas

  četrdeseti rokovnik

  12. mart 2020

   

   

  i

   

   

  proglašeno

  vanredno stanje

  ne mogu napolje

  četrdeseti rokovnik

  15. mart 2020

   

   

  i

   

   

  ne

  pendemiji

  da

  bogu

   

  tri sata

  hodanja po

  sobi bilo je

  božanski

  i teško

  četrdeseti rokovnik

  17. mart 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  i hodanje po

  sobi me

  spašavaju

   

  maja klisinski

  mi donosi hranu

   

  teško sa

  pandemijom

  ali i mnogo

  više čudesno

  četrdeseti rokovnik

  19. mart 2020

   

   

  i

   

   

  pande mi ja

  ljubav samo ljubav

  četrdeseti rokovnik

  23. mart 2020

   

   

  i

   

   

  božije

  sa beleškama

  četrdeseti rokovnik

  28. mart 2020

   

   

  i

   

   

  steže

  me srce

  i to me

  uznemirava

  četrdeseti rokovnik

  30. mart 2020

   

   

  i

   

   

  beleške

  o svetoj

  beskorisnosti

  četrdeseti rokovnik

  31. mart 2020

   

   

  i

   

   

  prve

  beleške

  u beležnici

   

   

  i

   

   

  od

  mesečne

  sliku zahvalnosti je

  nastala novčanica

  kosmos

   

   

  i

   

   

  9

  februara

  2020

  je

  rođen

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  je

  postao

  drugi

  desetogodišnji

  projekat

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

  10 puta po 7 godina od 2013 do 2019 je iza mene

  18. maj 2022.

  26463. dan mog života

   

   

  sedam

  godina života

  od moje 63 do

  70 godine

   

   

  i

   

   

  pesme

  karanje su

  moj dug životu

  jebačke pesme

  su etika slaganja

  i samoodrživost

  koje se zasniva

  na prožimanju

  i jebanju

   

   

  i

   

   

  božiji

  udar u srcu

  boga. lepota

  smrti je otkriće

  vremena. smrt je

  porađanje života

  smrt rađa boga

  milina predživota

  hladni vazduh

  po golom

  telu

  svi

  su mi

  govorili

  da me je

  spasao

  bog

  i

  jeste

  bog

   

   

  i

   

   

  plivao

  tri sata i

  dvadeset

  minuta u

  dunavu

   

   

  i

   

   

  sve

  više sam

  sve više bog

  sve biše bog

  sve više

  sam

   

   

  i

   

   

  mantra

  mog bivanja i

  svebivanja. mantra

  sveljubavi istetovirana

  na mojoj desnoj

  podlaktici

   

  ja

  sam

  ti

  si

  ja

  sam

  bog

   

   

  i

   

   

  mala

  pesma

  veliko

  delo

   

   

  i

   

   

  pesme

  dame su

  slavlje boga

  i podavanje

  boga

   

   

  i

   

   

  12

  najlepših

  pesama

  mog

  života

   

   

  i

   

   

  zbogom

  čovečanstvo

   

   

  i

   

   

  o

  s

  o  s  m  e  h

  e

  h

   

   

  i

   

   

  mom

  svakodnevnom

  pisanju odgovara

  svakodnevno čitanje

  i to je moja poetika

  i to je moja knjiga

  koja se čita 33

  godine

   

   

  i

   

   

  plave ruže

  završena treća

  desetogodišnja

  slika

   

   

  i

   

   

  plavi film

  kraj prvog

  desetogodišnjg

  filma

   

   

  i

   

   

  ime

  miroslav

  mandić

  promenio u

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  i

   

   

  život

  u ljubav

  ljubav u

  boga

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  prvi

  pesnik

  svakog bića 

  i poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  ja

  sam

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  ja

  sam

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  i

   

   

  kraj

  pesme

  knjige bog

  miroslav mandić

  bog najcelovitijeg i

  najzahtevnijeg dela do

  tada u mom stvaranju

  i pevanju. 13 godina

  pevanja 129600

  blaženstava po

  33 blaženstava

  svakog

  dana

   

   

  i

   

   

  početak

  pisanja knjige

  pupoljak hodanja

  ili svakog trena bog o

  drugih deset godina

  hodanja 

   

   

  i

   

   

  samo

  davanje svog

  života drugom

  i omogućavanje

  drugom da ti da

  svoj život je

  ljubav

   

   

  i

   

   

  pupoljak

  moje ukupno

  delo je postalo

  pupoljak

  pahulja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

  i

   

   

  od

  kada

  sam 22. aprila

  1998 prvi put obišao

  planetu zemlju i nastavio

  dalje da hodam svemirom

  od tada živim bivam

  pevam stvaram

  hodam i

  ljubim

  u

  svemiru

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  poetička

  suština svakog

  i svih bića i

  ja sam

  politička

  prava

  za

  svako

  i

  sva bića

   

   

  i

   

   

  ime

  miroslav mandić bog

  se promenilo u novo ime 

  bog miroslav mandić bog

   

   

  i

   

   

  24. jula

  2018 je rođen

  pupoljak svih

  bića

   

   

  i

   

   

  početak

  pisanja

  vertikalom

  koja

  od

  svake

  reči

  čini

  pesmu

   

   

  i

   

   

  moja

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  su

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  za

  svako

  i

  sva bića

  svemira

   

   

  i

   

   

  na padini

  sam 8 godina

  na raskrsnicama i

  ulicama živeo ljubav

  voljenih cigančića

  i prosjaka koji su

  živo čudo

   boga

   

   

  i

   

   

  stvaranje

   slike stvaranja

  su slike svih bića

  i svakog

  bića

   

   

  i

   

   

  jedina

  hrabrost

  bogu mila

  je reći

  ja

  sam

  bog

   

   

  i

   

   

  12

  decembra

  2019 poslednji

  korak pupoljka hodanja

  drugog obilaska planete

  zemlje najobičnijim

  koracima

   

   

  i

   

   

  ime

  bog miroslav mandić bog

  se preobrazilo u horizontalu

  i vertikalu imena i postalo

   

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

   

   

  i

   

   

  31

  decembar

  2019 kraj pupoljka

  hodanjaprvi put drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  i

   

   

  valter benjamin

  heri din stenton. gavrilo

  princip. bas jan ader. kiti dejzi i luis

  ema goldman. edvard snouden. čelzi

  mening . kim kardašijan. natali cohen

  vaxberg. džulijan asanž. oskar vajld

   beau brumell. alice b. toklas

  čarls reznikof

   

   

  i

   

   

  ajlan

  kurdi

   

   

  i

   

   

  kurva vrabac

  ona što se jebala

  sa sto hiljada

  muškaraca

   

   

  i

   

   

  brus

  li kralj

  kanalizacije i

  sve samoubice i

  sve mističarke i svi

  odpadnici i svi mističari

  i sve lutalice i svi prosjaci

  i sve kurve i bol ako sam

  nekog zaboravio

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  šta je bilo najvažnije 2019

  17.maj 2022.

  26462. dan mog života

   

   

  tri

  puta sam se

  selio 2019 godine

   sa padine u žarkovo

  iz žarkova u magacin

  macura u starim

  banovcima iz

  magacina u

  zemun

   

   

  i

   

   

  preseljenja

  mi teško padaju

  zbog stida i tumbanja

  pupoljka pahulje

   

   

  i

   

   

  na padini

  sam osam godina

  na raskrsnicama i ulicama

  živeo ljubav u vazduhu koju

  sam osećao od mojih voljenih

  cigančića i prosjaka koji su

  živo čudo boga

   

   

  i

   

   

  ljubav

  samo ljubav i

  spoznaja iz zatvora

  moja snaga bolno je

  mučena od ljubavi je

  posle 46 godina postala

  moja ljubav radosno

  je  mučena od

  boga

   

   

  i

   

   

  sve

  je svako

  svako je bog

  a to da je sve

  svako je tako

  očito a da je

  svako bog je

  tako nežno

  i božije

   

   

  i

   

   

  slikanje

  10 slike. a sada

  slikam već i 129 sliku

  zovem ih stvaranje slike

  stvaranja. to su slike

  svih bića i svakog

  bića

   

   

  i

   

   

  fotografisao

  sam jednu mladu

  nepoznatu ženu sa leđa

  sa najdivnijom namerom da

  je stavim na sajt u seriji voljenih

  koju sam tih dana stavljao na sajt

  sa naslovom voljena nepoznata

  a ispao je jedan od najvećih

  užasa od lažnih optužbi i

  pretnji u mom životu

  ali i to je slava

  bogu

   

   

  i

   

   

  bosonogoj

  kako sam nazvao

  tu nepoznatu devojku

  sam posle do nove godine

  pisao svakog dana po jednu

  pesmu želeći joj u svakoj

  pesmi sve najbolje

  u životu

   

   

  i

   

   

  večni mir

  imanuela kanta

  mi je tada mnogo

  pomogao i značio

  baš kao i

  sad

   

   

  i

   

   

  stvorio

  sam sedam

  krugova svemirskih

  igara večnog

  mira

   

   

  i

   

   

  preselio

  sam se u magacin

  macura koji je tako osim

  magacina žita i magacina

  umetnosti postao i

  moje utočište

   

   

  i

   

   

  deset

  godina sam

  hodao po drugi

  put obilazeći planetu

  zemlju i tako postao i sam

  planeta zemlja i zato sam

  posle deset godina

  zapevao himnu

  planete

  zemlje

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ruža

  sam

   

  ja

  planeta

  zemlja

  majka

  svih

  bića

  na

  meni

  i

  u

  meni

  sam

   

  ja

  planeta

  zemlja

  žena

  sam

  svemira

   

   

  i

   

   

  jedina

  ljubav je

  biti bog

   

   

  i

   

   

  jedina

  hrabrost

  bogu mila

  je reći

  ja

  sam

  bog

   

   

  i

   

   

  12

  decembra

  2019 poslednji korak

  pupoljka hodanja drugog

  obilaska planete zemlje

  tabananjem svakog dana

  najobičnijim koracima

  najboljeg hodača

  boga i najgoreg

  hodača

  boga

   

   

  i

   

   

  ime

  bog miroslav mandić bog

  se preobrazilo u horizontalu

  i vertikalu imena i postalo

   

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

   

   

  i

   

   

  ja

  planeta

  zemlja sam

  se pevanjima

  obratio

  sekretarima

  ujedinjenih

  nacija

   

   

  i

   

   

  16

  oktobra

  2019 se

  rodilo

  ime

   

  ruža

  pupoljak

  bog

   

   

  i

   

   

  31

  decembar

  2019 kraj pupoljka

  hodanjaprvi put drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  i

   

   

  bog

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  kraj pupoljka hodanja drugog obilaska planete zemlje i drugog desetogodišnjeg hodanja

  16. maj 2022.

  26461. dan mog života

   

   

  jako

  sam sam

  i to je slava

  boga

  trideset deveti rokovnik

  9. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  divno

  hodanje po

  starobanovačkom

  ataru

  trideset deveti rokovnik

  10. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  ruža

  pupoljak

  bog

  trideset deveti rokovnik

  16. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  hrabrost

  biti bog

  trideset deveti rokovnik

  19. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  knjiga

  ruža

  pupoljak

  bog

  o

  budućem

  trećem

  desetogodišnjem

  hodanju

  ruža

  pupoljak

  bog

  trideset deveti rokovnik

  23. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  u novom stanu

  koji je iđa iznajmila

  u zemunu na adresi

  prilaz 22

  trideset deveti rokovnik

  29. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  preselenje

  je počelo u

  8:30 i završilo

  se oko podne

   

  stan je

  lep jedino nije

  dovoljno svetao

  nadam se da će biti

  dobar pupoljku

  pahulji

  trideset deveti rokovnik

  31. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  violeta sredila

  foldere pupoljka

  pahulje u večnom

  domu večne

  umetnosti

  trideset deveti rokovnik

  2. novembar 2019

   

   

  i

   

   

  bog

  za

  stolom

  trideset deveti rokovnik

  6. novembar 2019

   

   

  i

   

   

  svetinja

  jutra božijeg

  trideset deveti rokovnik

  8. novembar 2019

   

   

  i

   

   

  ideja

  beležnica

  boga

  trideset deveti rokovnik

  17. novembar 2019

   

   

  i

   

   

  mislio

  o sledećoj

  2020 godini

  trideset deveti rokovnik

  27. novembar 2019

   

   

  i

   

   

  muči me

  hladnoća i

  grejanje 

  na struju

  trideset deveti rokovnik

  28. novembar 2019

   

   

  i

   

   

  70

  rođendan

  bili mi jelena

  i macura

  trideset deveti rokovnik

  4. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  nema

  sunčeve

  svetlosti i

  kiseonika u

  radnoj

  sobi

   

  prvi

  ustav

  planete

  zemlje i

  svemira

  trideset deveti rokovnik

  6. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  trudim

  se da zavolim

  stan i hladnoću

  u njemu

  trideset deveti rokovnik

  10. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  uzbuđen

  sam i miran

  zbog sutrašnjeg

  dana

  trideset deveti rokovnik

  11. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  drugi put

  obišao planetu

  zemlju sa 57.250.000

  koraka i 3069 hodanja

  sa prosekom od 12.950

  kilometara hodanja

  dnevno 

  trideset deveti rokovnik

  12. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

  trideset deveti rokovnik

  13. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  zašto sam

  ja ljubav

  trideset deveti rokovnik

  16. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  zašto sam

  ja istina

  trideset deveti rokovnik

  17. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  zašto sam

  ja dobrota

  trideset deveti rokovnik

  18. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  zašto sam

  ja lepota

  trideset deveti rokovnik

  19. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  zašto sam

  ja bog

  trideset deveti rokovnik

  20. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  o mojih 11

  desetogodišnjih

  radova

  trideset deveti rokovnik

  24. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  o najvažnijim

  životnim stvarima

  2010-2020

   

  bezrazložna

  sreća

  trideset deveti rokovnik

  25. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  sekretarima

  ujedinjenih

  nacija

  trideset deveti rokovnik

  27. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  pao prvi

  sveg

   

  pevanja o

  deset godina 

  novca

  trideset deveti rokovnik

  28. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  nedelja

  sabiranje

  desetogodišnjeg

  rada

  trideset deveti rokovnik

  29. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  sa

  zoltanom

  postavio novi

  link beležnica

  na sajt

  trideset deveti rokovnik

  30. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  u podne

  na keju pred

  ljudima bacio kapu 

  u vis i tako stvorio

  hram trenutka

   

  u ponoć

  nove godine

  sam sa svim

  bićima

  trideset deveti rokovnik

  31. decembar 2019

   

   

  i

   

   

  16

  oktobra

  2019 se

  rodilo ime

  ruža

  pupoljak

  bog

   

   

  i

   

   

  hrabrost

  je

  biti

  bog

   

   

  i

   

   

  ideja

  beležnica

  boga

   

   

  i

   

   

  12

  decembra

  2019 po drugi

  put obišao

  planetu

  zemlju 

   

   

  i

   

   

  ime

  bog miroslav mandić bog

  se

  preobrazilo

  u

  ime

   

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

  himna planete zemlje

  14. maj 2022.

  26459. dan mog života

   

   

  hodanje

  do belegiša

  i nazad

  trideset deveti rokovnik

  10. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  sporo radim

  jer sam u novim

  uslovima izgubio

  sve radne rutine

  trideset deveti rokovnik

  11. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  malo

  bolno sa

  iđom i macurom

  posle pio i božijim

  zanosom otvorio

  nove prostore

  ljubavi

  trideset deveti rokovnik

  12. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  plašim se

  na ulicama

  i na putu

  slava

  bogu

  trideset deveti rokovnik

  14. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  za

  kompjuterom

  zaspao od

  umora

  trideset deveti rokovnik

  16. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  kupio

  28 patike

  pupoljka 

  hodanja

  trideset deveti rokovnik

  22. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  sa

  dušanom

  do katoličke

  crkve

   

  ostalo

  još 1000

  kilometara

  pupoljka hodanja

  ili još 1000 kilometara

  do drugog obilaska

  planete zemlje

   

  vrućina je

  dehidrirao

  sam

  trideset deveti rokovnik

  23. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  sa

  macurom

  hodanje do

  nove pazove

  i nazad

  trideset deveti rokovnik

  26. avgust 2019

   

   

  i

   

   

  na putu

  sreo vesnu

  bengin i branka

  popovića koji su

  krenuli da me

  posete u

  magacinu

  trideset deveti rokovnik

  6. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  lom 

  katastrofa

  za mene sa

  bližnjima

  trideset deveti rokovnik

  7. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  izubijan

  sam

  trideset deveti rokovnik

  8. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  hodanje po

  belegiškoj stazi

  pred oluju

   

  slikanje

  bog

  trideset deveti rokovnik

  9. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  10. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  11. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  12. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  13. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  jeleni i 

  macuri promocija

  himna planete zemlje

  i mog rada pod nebom

  surdučkom

  ataru

  trideset deveti rokovnik

  14. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  16. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  17. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje. uživam u

  planeti zemlji

  trideset deveti rokovnik

  18. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

  trideset deveti rokovnik

  19. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  himna planete

  zemlje

   

  iđa se

  odselila

  zbog

  hladnoće

  trideset deveti rokovnik

  20. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  hladno

  noću

  trideset deveti rokovnik

  21. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  3000

  hodanja

  pupoljka

  hodanja

  trideset deveti rokovnik

  23. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  pevanja

  belegiškom

  stazom. usput

  kupio orahe

  trideset deveti rokovnik

  28. septembar 2019

   

   

  i

   

   

  čudesan

  doživljaj sa

  mojim radom

  a konja nema

  koji je

  razvalio

  vladimira

   

  vladimir

  je posle hodao

  za kaju i sofiju od

  beograda do

  banovaca

  trideset deveti rokovnik

  1. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  nemoćan

  skrhan

  nema

  pevanja

   

  na lepom

  hodanju do

  belegiša pevanja

  su mi se vratila

  trideset deveti rokovnik

  2. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  od 11:33

  do 17:06 hodao

  stazom od oraha

  magacinu

   

  bilo

  teško

  i divno

  trideset deveti rokovnik

  3. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  bio mi

  željko radić iz

  australije. rekao mi

  da će mi davati novac

  i sledećih deset

  godina

  trideset deveti rokovnik

  7. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  postoji zakon

  koji je tako jak kao

  zakon kretanja zvezda

  a po kome oni najaktivniji

  revolucionari uvek ostaju

  vani dok se intriganti brbljivci

  advokati književnici i svi oni

  oprezni koji rade na tome

  da stvore veliko ime

  uvek dočepaju

  vlasti

  petar kropotkin

  pupoljak hodanja ili svakog trena bog

  8. oktobar 2019

   

   

  i

   

   

  početak 

  himne planeti

  zemlji

   

  ja

  planeta

  zemlja

  ruža

  sam

   

  ja

  planeta

  zemlja

  majka

  svih

  bića

  na

  meni

  i

  u

  meni

  sam

   

  ja

  planeta

  zemlja

  žena

  sam

  svemira

  svemir

  pupoljak

  je

  moj

  muž

   

  ja

  planeta

  zemlja

  pevam

  sebe

  kao

  što

  bog

  peva

  sebe

  ...

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima