AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  367876

  pupoljak

  artur rembo

  23. septembar 2022.

  26591. dan mog života

   

   

  rembo

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

   21

  a tebi 

  116

   

   

  i

   

   

  rembo

  ti si se usudio

  da budeš hrist

  pesme

   

   

  i

   

   

  rembo

  ti si hrist

  svakome 

  dečaku

   

   

  i

   

   

  rembo

  i mladićstvo

  slobodana

  tišme

   

   

  i

   

   

  rembo

  prestao si

  da pišeš u 18

  kad sam ja tek

  počeo da

  pišem

   

   

   

  i

   

   

  rembo

  tvoj prestanak

  da pišeš pesme 

  u osamnaestoj

  je najsvežiji

  izvor

  poezije

  zauvek

   

   

  i

   

   

  rembo

  živeo si 37

  kao milomir

  sada ti je 166 a

  meni 73 i tek

  mi je sad biti

  rembo

   

   

  i

   

   

  rembo

  ti si

  bio pesnik

  ostali pesnici

  su bili samo

  bratstvo

  pesnika

   

   

  i

   

   

  rembo

  u

  zelenoj krčmi

  u pet popodne

   

  u skitnji mi

  čizme stradale od

  šljunka s ceste

  u šarloa uđoh

  osmog dana

   

  u zelenoj krčmi

  ručak mlaka šunka

  i još kriška hleba

  maslom namazana

  protegavši noge

  pod zeleni sto blažen

  zagledah se u

  naivne šare

  sa tapeta

   

  ali beše divno to

  kad cura sisata očiju

  što žare o ta ne zna

  šta je strah od poljubaca

  s osmehom dade mi

  hleba i maslaca 

  i šareni tanjir 

  pa kad mi

  ukrasi rujno belu

  šunku glavicom

  češnjaka te mi

  nasu kriglu piva

  čija pena laka

  beše pozlaćena

  suncem što

  se gasi

   

  večnost

   

   

  i

   

   

  rembo

  ti si sve

  veličanstveno

  što na ovom

  svetu živi

  samo

  skitnica

   

  skitnica

  pevanja

   

   

  i

   

   

  rembo

  jednom sam

  na trećem hodanju

  za poeziju od fridriha

  helderlina u tibingenu do

  tebe u šaralavilu video jednog

  mladića kako hoda sa rancem

  na leđima na praznom putu

  a u mimoilaženju smo se

  prepoznali da smo

  jedno. rembo

  na putu

   

   

  i

   

   

  rembo

  hodati

  po

  putu

  i

  biti

  na

  putu

  i

  biti

  put

  i

  biti

  pesma

  boga

  na

  putu

   

   

  i

   

   

  rembo

  skitanje

  je

  poezija

  bivanja

   

   

  i

   

   

  rembo

  i nešto 

  ljubičasto

  u

  predelu

   

   

  i

   

   

  rembo

  usuditi se

  i pevati još

  nikad

  nepevanu

  pesmu

   

   

  i

   

   

  rembo

  bele kamene

  ruže na tvom

  grobu

   

   

  i

   

   

  rembo

  mirko radojičić

  me je fotografisao kad

  sam na četvrom hodanju

  za poeziju desnom rukom

  dodirnuo bele ruže na tvom

  spomeniku i krenuo da

  hodam iz šarlavila do

  londona da bih levom

  rukom dodirnuo 

  grob vilijem

  blejka

   

   

  i

   

   

  rembo

  raširenih ruku i

  lutalačkim koracima

  sam spojio vilijem

  blejka i tebe

   

   

  i

   

   

  rembo

  ti i tvoja

  majka i

  tvoja

  sestra

   

   

  i

   

   

  rembo

  svaka tvoja

  rana je i

  moja

   

   

  i

   

   

  rembo

  živi mit

  rembo

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  džon kejdž

  22. septembar 2022.

  26590. dan mog života

   

   

  džone

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi 

  58

   

   

  i

   

   

  džone

  tvoj

  doživljaj

  muzike je

  muzika

   

   

  i

   

   

  džone

  odsustvo tvog

  talenta za muziku

  tvoje lupanje glavom

  o zid muzike je od tebe

  stvorilo jednog od

  najvećih

  kompozitora

  u istoriji

  muzike

   

   

  i

   

   

  džone

  tvoja tišina

  je okean muzike

  u kojoj je sva

  muzika

   

   

  i

   

   

  džone

  tvoj blagi

  glas opčinjava

  a tvoja odluka da

  i rečima budeš 

  muzika

  je

  očaravajuća

   

   

  i

   

   

  džone

  ti koji nikog

  nisi slušao ti

  si bio sama

  suština

  poslušanja

   

   

  i

   

   

  džone

  samo dobro

  slušanje nesluša

  nikog a poslušava

  baš svakog

   

   

  i

   

   

  džone

  sve što je

  odvezano je

  i

  muzika

  i

  umetnost

   

   

  i

   

   

  džone

  ti si hrabrost

  nejakih

   

   

  i

   

   

  džone

  ti si dete svih

  onih žena koje 

  nemaju decu i

  svih onih

  muškaraca

  koji nemaju

  decu

   

   

  i

   

   

  džone

  ti si rađanje

  ti si veliki otac

  muzike

   

   

  i

   

   

  džone

  sve jedni

  drugima

  delimo

  jer

  smo svi

  sabiranje

   

   

  i

   

   

  džone

  ti si novo

  doba koje je

  kao i svako doba

  novo i koje je kao i

  svako novo doba

  na samom

  početku

   

   

  i

   

   

  džone

  ti si dosada

  od koje nema

  ništa uzbudljivije

  jer se dosada

  dosađuje da

  bi sve bilo

  muzika

   

   

  i

   

   

  džone

  nema nikog

  više ko se trudi

  nego dosada

   

   

  i

   

   

  džone

  da li su 

  suprotnosti

  više od paradoksa

  ili je paradoks samo

  običnost koja žudi

  za džonom

  kejdžom

   

   

  i

   

   

  džone

  rekao si

  promena je

  vesela. svako ko

  oseti da je promena

  vesela oslobodiće se

  od prepoznatljivog i

  podaće sebe još

  nestvorenom

   

   

  i

   

   

  džone

  gljiva je kažu

  najveći živi

  stvor

   

   

  i

   

   

  džon

  kejdž

  i

  mers

  kaningam

   

   

  i

   

   

  džone

  u kakvoj su

  vezi pevanje

  i plesanje

   

   

  i

   

   

  džone

  u kakvoj

  su vezi zen

  budizam i

  taoizam

   

   

  i

   

   

  džone

  ko je kome

  sve i ko je

  kome samo

  jedno

   

   

  i

   

   

  džone

  koja je veza

  džona kejdža i

  bit poezije i

  roken rola

   

   

  i

   

   

  džone

  da li je džon

  kejdž isto što i čarls

  bukovski ili je čarls bukovski

  isto što i džoni keš ili je to sve

  isto samo u mojoj duši koja te

  ljubi jer je ljubljena od svih

  kojima se divi i koji su

  me doveli do boga

  ne da bih se

  divio bogu

  nego da

  bih bio

  bog

   

  bog

  mio

  bogu

   

  džone

  kejdžu

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  ed rajnhard

  21. septembar 2022.

  26589. dan mog života

   

   

  ed

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi 

  57

   

   

  i

   

   

  ed

  tvoje

   

  umetnost

  kao

  umetnost

   

  i

   

  umetnost

  je

  umetnost

   

  su i sada

  dve najlepže

  stvari koje sam

  čuo o umetnosti

   a procvetale

  su u tebi

   

   

  i

   

   

  ed

   

  isto

  je

  isto

   

  isto

  je

  jedno

   

  jedno

  je

  jedno

   

   

  i

   

   

  ed

  rajnhard

  i

  tautologija

  i

  ludvig

  vitgenštajn

   

   

  i

   

   

  ed

  ko kaže ko

  je umetnost 

  umetnost je

   

   

  i

   

   

  ed

  ti si

  slikar čije su

  mi reči najlepše

  od svih reči. ti si

  umetnik čije su mi

  reči najlepše

  od svih

  slika

   

   

  i

   

   

  ed

  o tebi

  bi samo

  o tebi

   

   

  i

   

   

  ed

  tvoj crne

  slike. slojevi

  neko nešto

  nekim

   

   

  i

   

   

  ed

  samo sam

  te jednom video

  u tvojoj slici u tejt

  galeriji pred polazak

  na ružu lutanja

  zasenio si sve

  što je bilo u

  toj galeriji

   

   

  i

   

   

  ed

  video sam

  ed rajnharda

  u slici u kojoj

  se ne vidi

  ništa

   

   

  i

   

   

  ed

  bog je

  bog

   

   

  i

   

   

  ed

  trava je

  trava

   

   

  i

   

   

  ed

  pesma

  je

  pesma

   

   

  i

   

   

  ed

  sve

  je

  sve

   

   

  i

   

   

  ed

  svako

  je

  svako

   

   

  i

   

   

  ed

  to

  si

  ti

  ed

  rajnharde

   

   

  i

   

   

  ed

  ti si slika

  i reč

   

   

  i

   

   

  ed

  umetnost

  je ulaženje

  u drugog

  i drugo

   

   

  i

   

   

  ed

  umetnost

  je sve ono za

  čim žudi svako

  ko žudi da u

  njega uđe

  umetnost

   

   

  i

   

   

  ed

  baš zato

  što slika govori

  hiljadu puta više

  nego reč tvoja slika

  nije govorila ništa

  da bi tvoja reč

  bila

  svetinja

   

   

  i

   

   

  ed

  ti si

  najveći

  pesnik

  bića

   

   

  i

   

   

  ed

  tebe

  ni nema

  da bi svako

  bio. oh kako

  si to baš

  ti

   

   

  i

   

   

  ed

  ne znam

  o tebi nešta

  da bih bio

  ti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  dimitrije bašičević mangelos

  20. septembar 2022.

  26588. dan mog života

   

   

  mangelos

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

   21

  a tebi 

  50

   

   

  i

   

   

  mangelose

  tvoje tablice

  za pisanje su

  veličanstveno

  delo detinjstva

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  mangelose

  tvoja umetnost

  je prazna ploča

  nove

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  mangelose

  tvoja umetnost

  je 

  noart

   

   

  i

   

   

  mangelose

  pisao si po

  globusu jer je

  to najbolje

  mesto za

  pisanje

   

   

  i

   

   

  mangelose

  ti si pesnik

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  mangelose

  ti si nadahnuće

  i poezija

  nadahnuća

   

   

  i

   

   

  mangelose

  ti si sve ono što

  mi se otkrilo 

  tobom 

   

   

  i

   

   

  mangelose

  zar nije umetnost

  umetnost nežnosti i

  milina kojom umetnik

  napaja i hrani sva

  bića

   

   

  i

   

   

  mangelose

  ti si čednost

  sina

   

   

  i

   

   

  mangelose

  zar nije svako

  dete inspiracija

  svom ocu da i

  on bude

  umetnik 

   

   

  i

   

   

  mangelose

  zar tebe nije rodio

  ilija bosilj da bi ti

  vaskrsnuo

  iliju

  bosilja

   

   

  i

   

   

  mangelose

  rekao si

  najlepše

  je biti

  neprimećen

   

   

  i

   

   

  mangelose

  biti neprimećen

  vodi ravnodušju

  i pažljivosti

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen kao

  neprimećeni

  vetrić

  u

  granama

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen kao

  pile u jajetu

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen

  kao vatra u

  kamenu

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen kao

  čovek u semenu

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen kao

  robert valzer u

  svakome

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen kao

  muzika erika

  satija

   

   

  i

   

   

  mangelose

  neprimećen

  kao šid i selo

  manđelos koje

  je samo 38

  kolimetara

  od

  šida

   

   

  i

   

   

  mangelose

  samo jednom sam

  bio u šidu u poklonjenju

  svoj deci ovog sveta. u šidu

  save šumanovića šidskog

  dimitrije bašićevića magelosa

  šidskog i ilije bosilja

  šidskog

   

   

  i

   

   

  mangelose

  baš je taj šid

  neko jebežljivo

  mesto umetnosti

   

   

  i

   

   

  mangelose

  jednom smo 

  razgovarali u

  hotelu putnik u

  novom sadu

  bio je tu i

  radoslav

  putar

   

   

  i

   

   

  mangelose

  videti starijeg

  na svom putu

  je ozarujuće

   

   

  i

   

   

  mangelose

  bogu

  hvala što

  nam je bog

  dao da se

  volimo i

  sliku

  i

  reč

  volimo

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  donald džad. vera horvat pintarić. m. c. ešer

  19. septembar 2022.

  26587. dan mog života

   

   

  donalde

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

   21

  a tebi 

  42

   

   

  i

   

   

  donalde

  u tvom radu

  bez naslova

  sam osetio

  lepotu i

  snagu

  tvog

  uma

   

   

  i

   

   

  donald

  džad ili

  lepota

  uma

   

   

  i

   

   

  donalde

  tvoja

  svedenost

  minimalizam

  jednostavnost

  su čista

  čarolija

   

   

  i

   

   

  donalde

  geometrija

  vilijem

  blejka

  u

  donaldu

  džadu

   

   

  i

   

   

  donalde

  nadahnjujuća

  izvesnost

  lepote

   

   

  i

   

   

  vera

  horvat

  pentarić

   

   

  i

   

   

  vera

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

   21

  a tebi 

  44

   

   

  i

   

   

  vera

  joj kako si ti

  ženo bila važna

  za mene. tvoja bit

  i tvoj časopis bit

  internacionale

   

   

  i

   

   

  vera

  matematika

  u umetnosti

  je isto što i

  vatra u vodi

   

   

  i

   

   

  vera

  bila mi

  je 21 i emocije

  su bujale a ja sam

  se gadio boemije

  u umetnosti a i

  vatra mi je

  bila u

  glavi

   

   

  i

   

   

  vera

  bujica

  emocija i

  požar mišljenja

  i to je trebalo

  ujediniti

  u

  snazi

  uma

  i

  matematike

  koja

  peva

  umetnost

   

   

  i

   

   

  vera

  bit bita

  bit bila

  bit bata

  bit uma

  bit oma

  biti bit

   

   

  i

   

   

  vera

  ti si za mene

  učiteljica onoga

  za čim je žudelo

  i tvoje telo i tvoja

  duša i tvoj

  duh

   

   

  i

   

   

  moris

  kornelis

  ešer

   

   

  i

   

   

  m. c.

  ešeru

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

   21

  a tebi 

  72

   

   

  i

   

   

  ešeru

  ti si

  kao neki

  mađioničar

  crtanja

   

   

  i

   

   

  ešeru

  dobra stvar

  je pričati svoj

  talenat kroz

  svoju priču

   

   

  i

   

   

  ešeru

  na tvom

  licu sam

  video lepotu

  svih tvojih

  crteža

   

   

  i

   

   

  ešeru

  zagonetke

   

   

  i

   

   

  ešeru

  metamorfoze

   

   

  i

   

   

  ešeru

  logika

  ne

  logičnosti

   

   

  i

   

   

  ešeru

  ti si neki

  tertulijan

  crteža

   

   

  i

   

   

  ešeru

  ti si

  nemoguće

  koje je očito

  moguće

   

   

  i

   

  ešeru

  penjati se

  gore da

  bi se

  silazilo

   

   

  i

   

   

  ešeru

  leteti da bi

  se plivalo

   

   

  i

   

   

  ešeru

  otići tamo

  da bi se

  bilo 

  ovde

   

   

  i

   

   

  ešeru

  ti si sve

  ono što oko

  žudi da bude

  svetu koji se

  ogleda u

  oku

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

  džozef košut

  17. septembar 2022.

  26585. dan mog života

   

   

  košute

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  25

   

   

  i

   

   

  košute

  umetnost je

  vera u drugo

  i iskustvo

  sve je

  umenost

   

   

  i

   

   

  košute

  posle tvog

  rada tri stolice

  više ništa nije bilo

  isto u umetnosti kao

  ni posle pisoara

  marsela

  dišana

   

   

  i

   

   

  košute

  umetnost je

  postala umna

  konceptualna

  analitička

  ideja

   

   

  i

   

   

  košute

  tvoje tri stolice

  od kojih je jedna

  bila realna pored zida

  druga fotografija te iste

  stolice na zidu. treća

  tekst definicije

  stolice na

  zidu

  su

  me

  opčinile

   

   

  i

   

   

  košute

   

  prva

  stolica je

  telo

   

  druga

  stolica je

  srce

   

  treća

  stolica je

  um

   

   

  i

   

   

  košute

  osetio sam

  veliko uzbuđenje

  i zadovoljenje jer je

  umetnost negovala

  i moje telo i moje

  srce i moj

  um

   

   

  i

   

   

  košute

  umetnost me

  je pojmila da bih

  i ja poimao umetnost

  osećao sam se kao

  dete koje poima

  da sve više

  jeste

   

   

  i

   

   

  košute

  sve ono

  što mišljenje

  očekuje od

  reči a reč

  od

  čina

   

   

  i

   

   

  košute

  ti si tri u jedan

  ti si jedan u tri da 

  bi se proslavilo 3 da

  bi se slavilo 2 i

  da bi se bilo 

  samo

  1

   

   

  i

   

   

  košute

  tri pesme

   

  ja

  sam

  pesma

   

  ja

  sam

  fotografija

  pesme

  ja

  sam

  pesma

   

  pesma

  ja

  sam

  pesma

  je

  poklonjenje

  radu

  tri

  stolice

  džozefa

  košuta

   

   

  i

   

   

  košute

  konceptulna

  umetnost nije

  promišnjanje šta

  je umetnost nego

  tvrdnja ko umetnost

  jeste. samo o tome 

  je reč od kada je

  sveta i veka

  i

  zato 

  je tvoj rad

  sa jebenom

  stolicom

  veliko

  delo

   

   

  i

   

   

  košute

  o tvrdnji

  je reč

   

   

  i

   

   

  košute

  hvala ti na

  analitičkom

  koje se podaje

  sintetičkom

   

   

  i

   

   

  košute

  hvala ti na

  jeziku koji je

  jezik jezika

   

   

  i

   

   

   

  košute

  hvala ti na

  sebi jer ti si

  i

  ja

  stolice

  i

  ti

  stolice

  i

  ono

  stolice

   

   

  i

   

   

  košute

  dok pišem

  ovo divljenje

  tebi i pišem

  stolica

  osećam

  uzbuđenje

  stolicom

   

   

  i

   

   

  košute

  tvoja stolica je

  most ka stvarima

  koje nisu stvari nego

  su isto živa bića kao

  i sva druga

  bića

   

   

  i

   

   

  košute

  sve mi je

  više voleti

  stvari jer u

  tome je stvar

  da se vole

  sve stvari

   

   

  i

   

   

  košute

  ti si endi

  vorhol koji

  se poklanja

  džozefu

  košutu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  valter de maria. robert smitson

  16. septembar 2022.

  26584. dan mog života

   

   

  valtere

  da marija

  kad sam te

  upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  36

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

  biti napolju

  biti u munjama

  biti u svom

  imenu biti u

  grmljavini

  biti

  u

  biti

   

  biti

  bit

  biti

   

  biti

  i

  biti

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

  žive

  munje

  živa

  umetnost

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

  lend art

  konceptual art

  minimal art

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

  kao neki

  vilijem

  blejk

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

   

  umetnost

  munjama

   

  pesma

  munjama

   

  dom

  munjama

   

  uzglavlje

  munjama

   

  svetlost

  ovog

  sveta

  munjama

   

  energija

  dostojna

  kamenja

  munjama

   

  sevanje

  lepote

  u

  delu

  valtera

  de

  marije

  munjama

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

  ti si žudnja

  umetnosti za

  prirodom

  i

  žudnja

  prirode

  za 

  umetnošću

   

   

  i

   

   

  valtere

  de marija

  ti si sve ono

  što eksplozija

  duguje tugi

  i dugi

   

   

  i

   

   

  robert

  smitson

   

   

  i

   

   

  roberte

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  32

   

   

  i

   

   

  roberte

  tvoje spirala

  je poklonjenje

  kruženju

   

   

  i

   

   

  roberte

  tvoje obrnuto

  drvo je

  poklonjenje

  svakom

  drvetu

   

   

  i

   

   

  roberte

  nema drveta

  bez

  obrnutog

  drveta

   

   

  i

   

   

  roberte

  ti si korenje

  u nebu koje

  rađa plodove

  na zemlji

   

   

  i

   

   

  roberte

  sve što je

  grubo hrli

  bogu da bi

  u

  prefinjenom

  rađalo

   

   

  i

   

   

  roberte

  ti si kokoška

  koja je pre jajeta

  jer jaje je već

  u kokoški

  boga

   

   

  i

   

   

  roberte

  ti si jedan

  od  mladića

  umetnosti

  i

  posvećenja

   

   

  i

   

   

  roberte

  poginuo si

  kao i mnogi koji

  su poginuli da bi

  svoje delo

  proslavili

   

   

  i

   

   

  roberte

  hranite druge

  sobom a ne hraniti

  sebe drugima to je

  robert smitson

   

   

  i

   

   

  roberte

  nešto kao

  lepir koji ne

  leti u letu

  nego u

  leptiru

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  on kavara. roman opalka. sol levit

  15. septembar 2022.

  26583. dan mog života

   

   

  on

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  39

   

   

  i

   

   

  on

  tvoja

  informacija

  i am still alive

  je bila tako

  opojna

   

   

  i

   

   

  on

  umetnost

  od ničega. od

  nikakvog zanata

  nikakvog značaja

  nikakve vrednosti

  samo informacija

  ja sam još živ jer

  evo živi život

  je još živ i

  neprocenjivo

  je

  remek

  delo

   

   

  i

   

   

  on

  biti živ

  je velika

  umetnost i

  spoznaja

  velike

  umetnosti

  života

   

   

  i

   

   

  on

  svako

  ko je još živ

  svedoči da je

  život živ

   

   

  i

   

   

  on

  gde god

  bio i ko

  god bio

  ti si

  živ

   

   

  i

   

   

  on

  ti si živ

  i svako 

  je

  živ

   

   

  i

   

   

  on

  da ti

  nisi živ

  više niko

  ne bi

  bio

  živ

   

   

  i

   

   

  on

  ti si

  živ jer

  ti žudiš

  da si

  živ

   

   

  i

   

   

  on

  ti si

  živ jer

  ti žudiš

  da je

  svako

  živ

  i

  zato

  si

  ti

  živ

   

   

  i

   

   

  on

  ti

  više

  nisi

  živ

  i

  baš

  zato

  si

  još

  više

  živ

   

   

  i

   

   

  on

  kavara

  ti

  si

  sveštenik

  vaskrsenja

   

   

  i

   

  roman

  opalka

   

   

  i

   

   

  romane

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  40

   

   

  i

   

   

  romane

  bilo je to

  dobro vreme za

  sumanitosti u kojoj

  je bilo više umetnosti

  nego u bilo čemu

  drugom

  i

  onda

  odanost

   

   

  i

   

   

  romane

  najobičnije

  brojanje ne

  da je umetnost

  nego je i čudesno

  velika umetnost

  izbrojati sve 

  je pesma

  svega

   

   

  i

   

   

  romane

  umetnost nije

  ništa drugo nego

  kad se neko

  ohrabri da

  bude

  umetnost

   

   

  i

   

   

  romane

  svako ko se

  usudi da uradi

  bilo šta i da to

  ne izneveri 

  je jebeni

  roman

  opalka

   

   

  i

   

   

  romane

  svako ko ti vidi

  lice videće da je

  i na tvom licu

  veliko delo

   

   

  i

   

   

  sol

  levit

   

   

  i

   

   

  sol

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  43

   

   

  i

   

   

  sol

  kao što me

  je žan arp učio

  oblicima ti si me

  napajao geometrijom

  konstrukcijama

   paukova

   

   

  i

   

   

  sol

  osetiti tebe

  čini da se

  oseti

  sebe

  a to je

  geometrija

  zaljubljena

  algebru

   

   

  i

   

   

  sol

  geometrija

  je

  so

  algebra

  je

  šećer

   

   

  i

   

   

  sol

  da li na

  ovom svetu

  postoji išta

  dosadnije od

  geometrije i

  algebre

  koje

  podsvesno 

  opijaju

  sve

   

   

  i

   

   

  sol

  ti si

  opijenost

  koja

  opija

   

   

  i

   

   

  sol

  ti si

  spinoza

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  sol

  sve ono

  što telo trpi

  da bi bila duša

  i sve ono što

  duša trpi da

  bi bila

  duh

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  anonimni umetnik

  14. septembar 2022.

  26582. dan mog života

   

   

  anonimni

  umetniče 

  kad sam te

  upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  bog

  zna

  koliko

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  postojiš od kada

  je sveta i veka ali

  sam te ja sreo kad

  mi je bila 21 godina

  i pojavio si se kao

  koncept anonimnog

  umetnika i to na

  više mesta i od

  više

  umetnika

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti si

  moja ljubav

  za tebe

   

   

  i

   

   

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  ti

  si

  anonimni

  umetnik

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si niko ko je

  svako

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče 

  anonimnost

  je

  otvorenost

  prema

  svima

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si pažljivost

  koja neguje

  imenovane

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti 

  si deo mojih

  spomenika

  anonimnim

  snagama

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si telo srce

  i um

  anonimne

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si otiskivanje

  ka večnoj

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ja nikad

  nisam bio anonimni

  umetnik nego sam počeo

  sa miroslav mandić jebe

  svima mater i znam da si

  ti anonimni umetniče

  oduševljen sa

  miroslav mandić

  jebe svima

  mater

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si sve ono što

  svaki umetnik

  želi da je

  pre nego što

  postane ono

  što jeste

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti si

  ispovedaonica

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si bilo ko u

  prolazu

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si ono što je

  svako svakom

  bez obzira na

  terminologije

  i ideologije

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti si

  postojan kao

  svako čedo

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče

  ti iskupljuješ

  sve i svakog

  i to je tvoja

  umetnost

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti si

  prilika da se tobom

  otkrije sve što se

  neće otkriti preko

  poznatih

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si nevidljivost

  koja čuva od

  nasilja

  vidljivog

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti

  si najvidljiviji i

  najprepoznatljiviji u

  svemu i svakome

  ko je svetinja

  običnosti i

  običnog

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče ti si

  me sačuvao od

  genijalnosti i ti si

  me uputio svim

  bićima

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče moja

  pesma bog miroslav

  mandić bog koju sam

  pevao stvarao hodao

  od 2005 do 2017 sa

  33 blaženstava 

  svakog dana

  i

  129600

  blaženstava

  ukupno

  pripada

  anonimnoj

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  anonimni

  umetniče svi

  anonimni umetnici

  su anonimni umetnik

  i oni svi potvrđuju

  baš tebe i tvoju

  umetnost

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  đovani anselmo. piero manconi

  13. septembar 2022.

  26581. dan mog života

   

   

  đovani

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  37

   

   

  i

   

   

  đovani

  tvoj rad

  ulazak

  u delo

  je za

  mene

  najlepše

  umetničko

  delo 20 veka

  baš kao

  što je

  samo

  da

  kažem

  vilijem

  karlosa

  vilijamsa

  najlepša

  pesma

  20 veka

   

   

  i

   

   

  đovani

  utrčao si u

  svoje delo i

  zauvek trčiš

  u njemu

   

   

  i

   

   

  đovani

  ulazak u delo

  čini svako i svačije

  delo jer ulazak u

  delo je početak

  svakog dela

   

   

  i

   

   

  đovani

  svako delo

  su sve dela

  i sva

  ulaženja

   

   

  i

   

   

  đovani

  svako delo

  žudi da se u

  njega uđe

  i ulazi

   

   

  i

   

   

  đovani

  umetnost

  je

  nevesta

   

   

  i

   

   

  đovani

  nevesta

  nadahnjuje

  umetnost

   

   

  i

   

   

  đovani

  ulazak u delo

  je ulaženje u

  samog sebe

  kao delo

   

   

  i

   

   

  đovani

  svako ko

  uđe je

  pesma

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  đovani

  tvoje ulaženje u

  delo me je podstaklo

  da i svako moje delo

  bude ulaženje

  u delo

   

   

  i

   

   

  đovani

  ući u svoje

  delo je izlaženje

  iz sebe da bi bog

  mogao da uđe

  u mene kao

  svoje delo

   

   

  i

   

   

  pijero

  manconi

   

   

  i

   

   

  pijero

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  38

   

   

  i

   

   

  pijero

  ko nema

  šta da kaže o

  svojim govnima

  nema ništa da kaže

  ni o bilo čemu

  drugom pa

  bilo to 

  nešto

  i

  najbožanskije

   

   

  i

   

   

  pijero

  belina tvojih

  slika je upijajuća

  i ujedinjujuća

   

   

  i

   

   

  pijero

  manconi ti

  si čednost

  porađanja

  odanost

  umiranja

   

   

  i

   

   

  pijero

  živeo si

  samo 30

  godina. iv

  klajn je 

  živeo 34

  a

  žan lik

  godar

  koji je

  danas

  umro

  otišao

  je u

  92

   

   

  i

   

   

  pijero

  ko ne voli

  tuđe govno ne

  može voleti ni

  drugog a

  kamoli

  sebe

   

   

  i

   

   

  pijero

  tvoja čestitost i

  tvoja prefinjenost i

  tvoja genijalnost

  jesu azbuka

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  pijero

  kad nemam

  više šta da kažem

  o tebi ti se sam

  govoriš u

  meni

   

   

  i

   

   

  pijero

  ti si autoportret

  pijera manconija baš

  kao što moj autoportret sa

  krvlju spermom pljuvačkom 

  dlakama govnima čeka

  da bude proslavljen

  i u tvoje

  ime

   

   

  i

   

   

  pijero

  umetnost

  nije ništa

  drugo

  nego

  čekanje

   

   

  i

   

   

  pijero

  nema kraja

  nežnosti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  taras kermnauer. radoslav putar

  12. septembar 2022.

  26580. dan mog života

   

   

  taras

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  40

   

   

  i

   

   

  tarase

  više ni ne

  znam iz kog

  razloga si ti bio

  važan za mene

  osim toga što 

  si bio taras

  kermnauer

   

   

  i

   

   

  tarase

  bio si robusnost

  koja je štitila i afirmisala

  nežnost. nešto poput vrapca

  na grani poetskog reizma u

  nedokučivom bratsvu 

  reista

   

   

  i

   

   

  tarase

  ti si stariji

  brat aleša

  kermnauera

   

   

  i

   

   

  tarase

  moje sećanje

  na tebe je slava

  i tebe i aleša jer se

  aleš ubio za

  sve nas

   

   

  i

   

   

  tarase

  aleš je bio

  pesnik i otišao

  je već sa 19

  godina

   

   

  i

   

   

  tarase

  aleš je bio 

  sve vreme

  negde u

  vazuhu

  ideala

   

   

  i

   

   

  tarase

  ko sebe ubije

  iskupljuje sve nas

  koji ubijamo

   

   

  i

   

   

  tarase

  ti si znao da

  je samo o tome

  reč i ja sam to osetio

  kao što je to osetio

  svako ko ne želi

  da ubija

   

   

  i

   

   

  tarase

  religija je pristala

  na ubijanje. nauka je

  pristala na ubijanje. umetnost

  je pristala na ubijanje. kultura je

  pristala na ubijanje. politika je

  pristala na ubijanje. porodica

  je pristala na ubijanje. narod

  je pristao na ubijanje

  država je pristala

  na ubijanje

   

   

  i

   

   

  tarase

  milomir se

  ubio kao i aleš

  da se drugi ne

  bi ubili i da niko

  ne bi ubijao

   

   

  i

   

   

  tarase

  ti si nežnost

  koja je stajala

  pred nasiljem

  pesmom

   

   

  i

   

   

  radoslav

  putar

   

   

  i

   

   

  radoslave

  kad sam te

  upoznao

  bila mi je

  21

  a tebi

  41

   

   

  i

   

   

  radoslave

  ti si ova neopisiva

  nežnost koju osećam

  u ovom trenutku jer

  osećam tvoj

  osmeh

   

   

  i

   

   

  radoslave

  osmeh je suština

  teorije a teorija je

  srce osmeha

   

   

  i

   

   

  radoslave

  osmeh je

  vaskrsenje i

  svako ko se

  osmehuje

  vaskrsava

   

   

  i

   

   

  radoslave

  ti si bio deo

  gorgone

   

   

  i

   

   

  radoslave

  ti si

  bio uzbuđen

  gorgonom a tim 

  uzbuđenjem si bio

  teorija. teorija je samo

  kad je uzbuđenje a kad

  je teorija uzbuđenje

  ona je uzbudljivija

  od svakog

  dela

   

   

  i

   

   

  radoslave

  ti i manca košir 

  ste mi jedini odgovorili

  na pismo koje sam poslao

  na tridesetak adresa da

  sam završio

  desetogodišnju

  sliku lišće-drvo

  života

   

   

  i

   

   

  radoslave

  ti si prihvatanje

  drugog. promišljanje

  drugog i slavljenje

  drugog

   

   

  i

   

   

  radoslave

  bogu hvala što

  nam je bog dao

  da mislimo i

  volimo

  drugog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

  tomaž šalamun. zvonko maković

  10. septembar 2022.

  26578. dan mog života

   

   

  tomaže

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi

  29

   

   

  i

   

   

  tomaže

  ti si pesnik

  koji je vukao liniju

  po tlu ne da bi ti

  zapevao nego

  da bi i linija

  pevala

   

   

  i

   

   

  tomaže to

  što si ti vukao

  jednu liniju je jedno

  od mojh prvih velikih

  uzbuđenja umetnošću

  a niti sam znao kako si je

  vukao ni gde si je vukao ni

  kolika je dugačka bila ta

  linija ni šta je ta linija sve

  tebi otkrila i ako ti je

  išta otkrila ali po

  tvom pevanju

  otkrila ti je

  mnogo

   

   

  i

   

   

  tomaže

  ti si maruška

   

   

  i

   

   

  tomaže

  marušku sam

  upoznao u tibingenu

  posle mog drugog hodanja

  za poeziju kad već niste bili

  zajedno u životu iako ste

  u pesmi ostali zajedno

  zauvek

   

   

  i

   

   

  tomaže

  tvoja pesma

  zašto sam ja fašista

  oslobađa sve komuniste

  od fašizma i oslobađa sve

  liberaliste od fašisma i

  oslobađa sve fašiste

  od komunizma i

  liberalizma

   

   

  i

   

   

  tomaže

  svi očevi su

  fašisti. sve majke

  su komunistkinje

  sva deca su

  liberali

   

   

  i

   

   

  tomaže

  sva deca koja

  su leiberali postaju

  očevi koji su fašisti

  i postaju majke koje

  su komunistkinje

   

   

  i

   

   

  tomaže

  narod je fašizam

  grad je komunizam

  putevi su liberalizam

   jer

  sloboda je liberalizam

  jer bratstvo je fašizam

  jer jednakost je

  komunizam

   

   

  i

   

   

  tomaže

  evo i onog

  tvog divnog

  pevanja

  pisanje poezije

  je najozbiljniji čin

  na svetu. kao i u

  ljubavi sve se iskaže

  reči drhte ako su

  prave. kao što

   i telo drhti u

  ljubavi

  drhte

  reči

  na

  papiru

   

   

  i

   

   

  tomaže

  bogu hvala

  što nam je dao

  da volimo i

  drhtimo

   

   

  i

   

   

  zvonko

  maković

   

   

  i

   

   

  zvonko

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi

  23

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ovu čašu vina

  nazdravljam

  tebi

  i

  vladimiru

  roksandiću

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ovu čašu vina

  nazdravljam

  tebi

  i

  danijelu

  dragojeviću

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ovu čašu vina

  nazdravljam 

  pitomim

  gradićima u

  tvojoj

  slavonskoj

  istri

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ti si dečak

  osijeka

   

   

  i

   

   

  zvonko

  maković

  i

  slobodan

  tišma

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ovo je moja

  nežnost za

  tebe tvoju

  ženu

  i

  tvoju

  ćerku

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ti si učenik

  vere horvat

  pintarić

   

   

  i

   

   

  zvonko

  ti si profesor

  svakom ko ništa

  ne očekuje od

  profesora nego

  od sebe a ti si

  mu pesnik

   

   

  i

   

   

  zvonko

  na vetru nad

  rekom savom

  pesma sam

  za tebe

   

   

  i

   

   

  zvonko

  u

  centru

  svemira

  umetnost

  svih

  bića

  sam

  za

  tebe

   

   

  i

   

   

  zvonko

  u pesmi zvonka

  makovića muzika

  ljubavi sam 

  za tebe

   

   

  i

   

   

  zvonko

  bogu hvala

  što nam je bog

  dao i da ljubimo

  i da volimo 

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  marko pogačnik

  9. septembar 2022.

  26577. dan mog života

   

   

  marko

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi

  26

   

   

  i

   

   

  marko

  bio si samo

  pet godina stariji

  od mene a kao

  da si mi bio

  otac

   

   

  i

   

   

  marko

  otac je

  divljenje

  majka

  je

  podavanje

   

   

  i

   

   

  marko

  i

  marika

   

   

  i

   

   

  marko

  marika

  ajra

  nike

  ana

   

   

  i

   

   

  marko

  ti si sve ono

  što kamen želi

  da kaže svim

  bićima dušom

  marka

  pogačnika

   

   

  i

   

   

  marko

  kamen i

  linije

  tvog

  crteža

   

   

  i

   

   

  marko

  i grupa

  oho

   

   

  i

   

   

  marko

  prvi put da

  je umetost bila

  tako živa iako nije

  ličila na umetnost

  umetnost i jeste

  samo ako ne

  liči na

  umetnost

   

   

  i

   

   

  marko

  i

  bojan

  brecelj

  moj

  voljeni

   

   

  i

   

   

  marko

  i mnogi

  i mnogi

  i mnogi

   

   

  i

   

   

  marko

  dok smo

  sedeli za

  stolom u

  šempasu

   

   

  i

   

   

  marko

  i onaj divan

  ovan koji me

  je napao u

  šempasu

   

   

  i

   

   

  marko

  i divna ljubav

  koju sam u ime

  celog šempasa

  osetio u

  prozračnoj

  ljubavi

  nike

   

   

  i

   

   

  marko

  ti si mi rekao 

  da si najlepše vreme

  proveo u vojsci i to je

  kao i podsticanje francija

  zagoričnika pred kajom da

  idem u vojsku bio okidač da

  pristanem da idem u vojsku i

  to za kaznu. onu istu kaznu

  u koju me je kaja terala u

  ugao da tamo stojim

  sve dok ne molim

  za oproštaj

   

   

  i

   

   

  marko

  pre neki dan

  sam osetio da

  smo kaznom

  kažnjeni da

  volimo

   

   

  i

   

   

  marko

  dok ne volim

  živim u kazni

  sve dok ne

  zavolim

   

   

  i

   

   

  marko

  umetnost je

  oslobođenje od

  krivice i prihvatanje

  kazne i za sve

  druge

   

   

  i

   

   

  marko

  prekid sa

  umetnošću je

  jedne vodio u

  komunu druge

  u zatvor treće

  bog zna

  gde

   

   

  i

   

   

  marko

  moja divljenja

  za tebe su divljenja

  za tvoj odlazak u komunu

  moja divljenja su i za onog

  koga je prekid umetnosti

  odveo u zatvor da bi se

  i danas divio svima

  onima koje je

  prekid odveo

  bog zna

  gde

   

   

  i

   

   

  marko

  znam da

  je i tvoje

  srce puno

  divljenja

   

   

  i

   

   

  marko

  ti si lečio i

  lečiš zemlju i

  ja te prislanjam

  na svoje grudi

  kao dobro

  dete

   

   

  i

   

   

  marko

  voleo bih

  da znaš da

  sam te voleo

  onako kako 

  mlađi voli

  starijeg

   

   

  i

   

   

  marko

  poslednji put

  sam bio u šempasu

  sa ksenijom posle mog

  prvog hodanja za poeziju

  ali ti na moju žalost nisi tad

  bio u šempasu. trebala mi je

  tvoja ljubav da zadovoljim

  moju žudnju za očevom

  ljubavlju i nisam je

  zadovoljio

   

   

  i

   

   

  marko

  samo me

  voli samo

  me voli

  marko

   

   

  i

   

   

  marko

  svako je

  ljubav. svi

  su sloboda

  sve je

  istina

   

   

  i

   

   

  marko

  bogu hvala

  što nam je bog

  dao da volimo

  nijansu svega

  u svemu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  goran trbuljak

  8. septembar 2022.

  26576. dan mog života

   

   

  gorane

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi 

  22

   

   

  i

   

   

  gorane

  ti si dečak

  jednog nam

  dečaštva

   

   

  i

   

   

  gorane

  pazite mi na

  gorana rekla mi je

  tvoja majka preko

  telefona pre tvog

  dolaska u novi

  sad na tribinu

  mladih

   

   

  i

   

   

  gorane

  i pazio sam

  te i sad te pazim

  da bi ti i dalje bio

  divni goran tvoje

  majke božije

   

   

  i

   

   

  gorane

  nema razloga

  da se divljenje 

  skriva jer onda

  nije ni divljenje

  ni umetnost

   

   

  i

   

   

  gorane

  ti si pesnik

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  gorane

  prvi put da je

  umetnost tako

  prisutna u onome

  što je umetnost

  sama po

  sebi

   

   

  i

   

   

  gorane

  prvi put sam

  osetio da je jedan

  tako obični dečak 

  od 22 godine tako

  veliki umetnik

   

   

  i

   

   

  gorane

  jednom si mi

  pisao da si u parizu

  tražio ulicu u kojoj je 

  žan pol belmondo u filmu

  do poslednjeg daha žan

  lik godara pao na kraju

  filma a do njega

  dotrčala džin

  siberg

   

   

  i

   

   

  gorane

  jednom si mi

  pisao da si mislio

  o tome da ti i ja

  snimimo

  film

   

   

  i

   

   

  gorane

  jednom sam

  posle zatvora bio

  kod tebe sa ljiljom

  krtinić misleći da sam

  našao ljubav zauvek a

  ta se ljubav prekinula

  već mesec dana 

  kasnije

   

   

  i

   

   

  gorane

  zanosi mladosti

  nikada ne prestaju

  nego se menjanju

  u mladost

  zanosa

   

   

  i

   

   

  gorane

  ti si

  majka

  tvoje

  umetnosti

  i

  otac

  izlaganja

  tvoje

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  gorane

  ti si

  muzika

  gorana

  trbuljaka

   

   

  i

   

   

  gorane

  goran trbuljak

  hrvoje turković

  tom gotovac

   

   

  i

   

   

  gorane

  na mom zidu

  je bila fotografija

  tvog lica ispod

  koje sam napisao

  miroslav mandić 

  autoportret

   

   

  i

   

   

  gorane

  moj

  autoportret

  sa

  tvojim licem

  je sada

  moja

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  autobogografija

  sa licem

  boga

   

   

  i

   

   

  gorane

  iskusio sam

  te kao samog

  sebe

   

   

  i

   

   

  gorane

  nikad dosta

  tautologija

  na ovom

  svetu

   

   

  i

   

   

  gorane

  tautologije

  su

  samonežnost

   

   

  i

   

   

  gorane

  nismo se

  videli više od

  30 godina i

  i to je

  moj

  mali 

  rad

  u

  večnoj

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  gorane

  očito je da

  umetnost ide

  uvek dalje

  da

  bi

  stigla

  umetnika

   

   

  i

   

   

  gorane

  meni je 73

  tebi je 74 sve

  je manje života

  pred nama ali

  je i sve više

  umetnosti

  pred

  nama

   

   

  i

   

   

  gorane

  kadgod osetiš

  bezrazložnu sreću

  samo da znaš da je 

  u njoj i moja ljubav

  za gorana

  trbuljaka

   

   

  i

   

   

  gorane

  bogu hvala

  što nam je

  bog dao da

  volimo 

  umetnost

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  volt vitmen

  7. septembar 2022.

  26575. dan mog života

   

   

  volte

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi 

  151

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si grudi

  prepune

  pesama

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si grudi

  koje su napunile

  i moje grudi

  pesmama

   

   

  i

   

   

  volte

  pesma je

  najjebežljivije

  delo ljubavi

   

   

  i

   

   

  volte

  svaka pesma

  je molitva jer kad

  pesma nije molitva

  nije ni pesma baš kao

  što kad molitva nije

  pesma molitva nije

  ni molitva

   

   

  i

   

   

  volte

  helderlinovo

  pesničko stanovanje

  na ovoj zemlji je i tvoje

  muževno beskućništvo

  svakog ko je pesnik

  života ljubavi i

  pesme

   

  bog

  i

  amin

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si pesma

  koja peva volta

  vitmena i volt

  vitmen koji

  živi

  pesmu

   

   

  i

   

   

  volte

  samo mogu

  da zamislim i

  bedu tvoga

  života iz

  koga

  je

  bljuvala

  lepota

   

   

  i

   

   

  volte

  da li si

  ti tako dobar

  pesnik jel si se

  svemu davao ili

  si sve primao ili

  si se samo

  podavao

   

   

  i

   

   

  volte

  podavanje

  je jebanje

  pesme

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si

  pesnik

  jedne

  jedine

  pesme

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si muž

  pevanja

  pesme

  su

  tvoja

  deca

   

   

  i

   

   

  volte

  prvi put

  da je neko 

  isticao sebe 

  kao važnijeg

  od bilo koga

  drugog i gle

  čuda to je

  bilo

  istina

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si

  amerikanac

  i tipični

  svemirski

  pesnik

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si

  užareni

  optimista u 

  ruju tvog

  življenja

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si

  fernando

  pesoa

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si sve

  drago bez

  obzira da li je

  drago dragi ili

  draga drago

  je drago 

   

   

  i

   

   

  volte

  to tvoje

  osećanje za

  svaku vlat trave

  je i načinilo tvoje

  čudesno delo

  vlati trave

   

   

  i

   

   

  volte

  to otkriće

  vlati trava

  je

  otkriće

  poezije

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si

  golotinja

  pesnika i

  golotinja

  pesme

   

   

  i

   

   

  volte

  ti si

  pesma

  samom

  sebi

   

   

  i

   

   

  volte

  jednom sam

  se fotografisao

  go u slavu golog

  volt vitmena i

  golog tom

  gotovca

   

   

  i

   

   

  volte

  samo go

  kao i luda

  zna da je

  bog

  go

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  vilijam karlos vilijams

  6. septembar 2022.

  26574. dan mog života

   

   

  vilijeme

  karlos

  vilijamse

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi 

  87

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  ti si prelepo ime

  vilijem karlos

  vilijams

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  ti si za mene samim

  tvojim imenom vilijem

  karlos vilijams

  pesnik svih

  pesnika

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  prvi put da je nečije

  ime bilo tako pesničko

  kao tvoje ime vilijem

  karlos vilijams

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  kad sam prvi put

  čuo za tebe pomislio

  sam ko je sad pa taj

  vilijem karlos

  vilijams

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  i tebe sam slučajno

  otkrio kao lao cea

  i kao velimira

  hlebnjikova

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  ti si

  ginekolog

  pesme

  i

  pesnik

  ginekologije

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  ti si baš najjebežljiviji

  način na koji neko može

  da napiše svoju pesmu

  jer ti si porađujući decu

  porađao i pesmu a

  porađajući

  pesmu

  si

  porađao

  i

  decu

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose

  vilijamse

  porodio si

  pesama

   

  koliko

  i

  dece

  vilijeme

  karlose

  vilijamse

  to

  je

  moja

  pesma

  za

  tebe

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  sve o tebi je sve

  i o pesmi

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  tvoja pesma crvena

  kolica mi je otvorila

  um za pesmu

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  tvoja pesma samo

  da kažem je za mene

  najlepša pesma

  20 veka i svih

  vekova

   

   

  i

   

   

  samo

  da kažem

   

  pojeo sam
  šljive
  što su bile u
  hladnjaku

  a koje
  si možda
  čuvala
  za doručak

  oprosti mi
  bile su izvrsne
  tako slatke
  i tako hladne

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  kada su te pitali zašto

  je samo da kažem pesma 

  rekao si da je to bila poruka

  tvojoj ženi ali da je to pesma 

  zato što bi to svako mogao

  reći ali da niko ne veruje da

  poezija može da postoji

  u sopstvenom

  životu

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  ti si video pesmu u

  svemu jer pesma

  i jeste u svemu

   

   

  i

   

   

  vilijeme

  karlose vilijamse

  ko vidi pesmu u

  svemu peva

  pesmu

  u

  svakome

   

   

  i

   

   

  vilijem

  karlos

  vilijams

  u

  svemu

   

  vilijem

  karlos

  vilijams 

  u

  svakom

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  velimir hlebnjikov

  5. septembar 2022.

  26573. dan mog života

   

   

  velimire

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi 

  85

   

   

  i

   

   

  velimire

  otkrio sam 

  te slučajno i

  odmah te

  zaumno

  zavoleo

   

   

  i

   

   

  velimire

  živeo si 37

  godina kao

  pesnik 

   

   

  i

   

   

  velimire

  živeo si 37

  godina kao

  i milomir

   

   

  i

   

   

  velimire

  tvoje pesme si

   držao u jastučnici

  jer pesme i jesu

  uzglavlje duši

   

   

  i

   

   

  velimire

  tvoja jastučnica

  je zagrejala moje

  srce za tvoje

  srce

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si zaumnost

  jezika nasušnog

  i zaumnost jezika

  nadnaravnog

   

   

  i

   

   

  velimire

  um

  umno

  nadumno

  zaumno

  bezumno

  bog

   

   

  i

   

   

  velimire

  hlebnjikove

  ti

  si

  hlebu

  hleba

  ti

  si

  hlebu

  smeha

  ti

  si

  smehu

  hleba

  ti

  si

  smehu

  smeha

  ti

  si

  smeh

  i

  smehom

  i

  hlebom

   

   

  i

   

   

  velimire

  smeh je duša

  slobode

   

   

  i

   

   

  velimire

  smeh je 

  potvrđivanje

  boga 

   

   

  i

   

   

  velimire

  pesma je

  božiji smeh

  pesme

   

   

  i

   

   

  velimire

  biti hlebnjikov

  želi svako ko

  je pesnik

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si mi

  probudio

  spajanje

   

   

  i

   

   

  velimire

  ovom svetu

  patnje najviše

  je potrebno

  spajanja i

  slaganja

   

   

  i

   

   

  velimire

  um

  je

  lepota

  boga

   

  zaumno

  je

  dobrota

  boga

   

   

  i

   

   

  velimire

  dok ti se divim 

  i poistovećujem

  se sa tobom sve

  je tako meko i

  blago baš kao

  što si to i

  ti

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si jurodivi

  poezije

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si prosjak

  koji radosnog

  srca prosi

  reči

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si devojka

  pevanja

   

   

  i

   

   

  velimire

  voleti i pevati

  isto je

   

   

  i

   

   

  velimire

  živeo si

  samo 37

  a sad iako

  ti je već

  137

  a

  meni

  73

  volim te

  kao dečak

  dečaka

   

   

  i

   

   

  velimire

  dečak dečaka

  je večna devojčica 

  u svakom dečaku i

  večni dečak u

  svakoj

  devojčici

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si

  reč

  i

  broj

   

   

  i

   

   

  velimire

  ti si

  rečibroj

   

  ti si

  brojireč

   

   

  i

   

   

  velimire

  brate svemire

  ti si kralj vremena

  jagnje vaseljenice

  i bilo planetice

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  ludvig vitgenštajn

  3. septembar 2022.

  26571. dan mog života

   

   

  ludviže

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi

  81

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si

  pesnik

   

   

  i

   

   

  ludviže

  najbolji način 

  da kažem kako

  ti se divim i šta

  osećam prema

  tebi je da

  kažem

  ja

  sam

  ludvig

  vitgenštajn

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  bog

   

  ja

  sam

  ludvig

  vitgenštajn

   

  sva

  dobrota

  i

  lepota

  ljubavi

  koja

  svako

  i

  sva

  bića

  poistovećuje

  sa

  bogom

  i

  ludvigom

  vitgenštajnom

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si za mene

  pesnik baš zato

  što nisi pesnik

  nego si ludvig 

  vitgenštajn

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si vrh

  mojih

  divljenja

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si

   

  lao ce

   

  gertruda

  stejn

   

  ludvig

  virgenštajn

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si uragan

  samoubistva

  tvoje braće

   

   

  i

   

   

  ludviže

  vitgenštajne

  ti si strogost

  i

  očarajavuća

  netolerantnost

  i

  samoponištenje

  do samojezika

   

   

  i

   

   

  ludviže

  u radu čovek

  koji piše koji sam

  devet meseci izvodio

  muzeju savremene

  umetnosti svakog dana

  sam prepisao 5 od tvojih

  693 fragmenata iz

  filozofskih istraživanja

  i performativnim

  činovima i

  rečima

  reagovao

  na njih

   

   

  i

   

   

  ludviže u

  309 fragmentu

  si napisao šta je

  tvoj cilj u filozofiji

  da pokažem muvi

  izlaz iz flaše za

  hvatanje

  muva

   

   

  i

   

   

  ludviže

  tvoja muva

  je ista kao i muva

  majstor ekharta koji je

  napisao svaka muva

  kakva je po bogu

  plemenitija 

  je od najvišeg

  anđela kakav

  je on po

  sebi

   

   

  i

   

   

  ludviže

  često kada

  bi mi bilo teško

  setio bih se tebe

  i odmah bi mi

  bilo bolje

   

   

  i

   

   

  ludviže

  drugog dana

  ruže lutanja pola

  sata sam stajao nad

  tvojim grobom i imao

  mistički doživljaj tvog

  živog prisustva. bele

  ruže na tvom grobu

  su bile svedok

  tome

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si čudo

  logike u

  čudu

  života

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si jezičke

  igre u igrama

  jezika

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si za mene

  sve ono što si ti

  želeo od sebe. ti si

  za mene sve ono

  što smrt očekuje

  od života

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si za mene

  iskorenjivanje i

  to najčudesnije

  iskorenjivanje

  iz

  nasledstva

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si

  monah

   

   

  i

   

   

  ludviže

  kada ti je

  bertrand rasel

  rekao da si lud ti

  si mu odgovorio

  sačuvaj me bože

  mentalnog

  zdravlja

   

   

  i

   

   

  ludviže

  tvoje poslednje

  reči recite im da sam

  proživeo jedan čudesan

  život su za mene bile

  svetionik celog života

  i mog čudesnog

  života

   

   

  i

   

   

  ludviže

  ti si za mene

  obraćanje bogu

  i obraćanje

  boga

   

   

  i

   

   

  ludviže

  na obraćanje

  boga ne reaguje

  skoro niko i zato

  se ja obraćam

  baš tebi

  ludviže

  moj

   

   

  i

   

   

  ludviže

  da nije bilo

  tebe ne bi 

  bilo ni

  mene

   

   

  i

   

   

  ludviže

  da nije bilo

  muve ne bi 

  bilo ni tebe

  ni mene

   

   

  i

   

   

  ludviže

  da nije boga

  ne bi bilo ni

  muve ni tebe

  ni mene

   

   

  i

   

   

  ludviže

  tvoje o onome

  o čemu se ne može

  govoriti o tome se mora

  ćutati preobrazilo se

  u moje i božije

  o onome

  o čemu se ne

  može govoriti

  o tome se

  treba

  pevati

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  luis bunjuel. pjer klementi

  2. septembar 2022.

  26570. dan mog života

   

   

  luis

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi 

  70

   

   

  i

   

   

  luis

  ti si žilet

  koji seče

  oko

   

   

  i

   

   

  luis

  ti si bio i

  ostao sečivo

  koje spaja

   

   

  i

   

   

  luis

  i sve te

  divne žene

  i boginje 

  u tvom

  filmu

   

   

  i

   

   

  luis

  a to da ljudi

  gospodski sede na

  ručku na vc šoljama i

  ljubazno ćaskaju dok se

  prazne a kad ogladne odu

  u vc da ručaju to je tako

  realno da samo potvrđuje 

  bunjuela kao realistu 

  a ne nadrealistu

   

   

  i

   

   

  luis

  kako je to

  bilo divno kad

  sam saznao da

  pošto si bio skoro 

  gluv da bi uvek

  isključio aparat

  kad ti je neko

  bio

  dosadan

   

   

  i

   

   

  luis

  ti više

  nisi gluv

  jer ovo je

  sluh ljubavi

  za tebe

   

   

  i

   

   

  luis

  ti si jedna

  od najdivnih

  autobiografija

  koju sam

  pročitao

   

   

  i

   

   

  luis

  kiše

  stvaraju

  velike

  narode

  rekao

  si

   

   

  i

   

   

  luis

  tvoja

  viridijana

  je užas koji

  otkriva

  licemerje

  svakog

  od nas

   

   

  i

   

   

  luis

  ti si tvoje

  oči i lice

   

   

  i

   

   

  pjer

  klementi

   

   

  i

   

   

  pjer

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi

  28

   

   

  i

   

   

  pjer

  sve ono

  što nisam ja

  a prepoznavao

  sam kao

  opčinjavajuću

  lepotu

  perverznog

   

   

  i

   

   

  pjer

  prvi put da

  sam perverznu

  lepotu doživeo

  kao čednost

   

   

  i

   

   

  pjer

  perverzija je

  ponekad jedina

  čednost ovog

  sveta

   

   

  i

   

   

  pjer

  i ti si me

  menjao i

  menjao

  moje

  predrasude

   

   

  i

   

   

  pjer

  koje ludilo

  od zlatnih

  zuba

   

   

  i

   

   

  pjer

  koje ludilo

  lepote koja

  je ludilo

   

   

  i

   

   

  pjer

  ti si dete

  ovog sveta 

  i perverzija

  koja čuva

  ovaj

  svet

   

   

  i

   

   

  pjer

  perverzija

  iskupljuje sva

  zla koja su

  načinjena

  prema

  seksu

  i

  svim

  onim

  bićima

  koja

  se

  podaju

  jedna

  drugima

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  endi vorhol. džo dalesandro

  1. septembar 2022.

  26569. dan mog života

   

   

  endi

  kad sam

  te upoznao

  bila mi je

  21 

  a tebi

  42

   

   

  i

   

   

  endi

  ti si

  najreligiozniji

  umetnik 20 veka

   jer ti si umetnost

  popa šta god 

  pop bio

   

   

  i

   

   

  endi

  ti si neka

  vrsta branka

  andrića

  andrle

   

   

  i

   

   

  endi

  ti si jurodivi

  najjebežljivije

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  endi

  ti si svako

  ko žudi za

  samo malo

  sebe

   

   

  i

   

   

  endi

  ti si ikona

  bezbožništva

  koja je odana

  jedino bogu

   

   

  i

   

   

  endi

  prvi put

  da je nešto

  ni nalik na

  religiju

  bilo tako

  religozno

   

   

  i

   

   

  endi

  prvi put

  da je nešto

  ni nalik na

  umetnost

  bilo tako

  umetničko

   

   

  i

   

   

  endi

  mnogo stvari

  koje te čine ikonom

  i kraljem popa mi nisu

  bliske ali tvoja religoznost

  je uzbudljiva i prožima ceo

  tvoj rad pogotovo tvoji film

  jedan kadar dugo trajanje

  to zaista preobražava

  i dok ovim rečima

  snimam film

  o tebi 

   

   

  i

   

   

  endi

  pop

  umetnost

  nasuprot

  dade

   

   

  i

   

   

  endi

  moj scenario

  josip broz tito

  zbog koga sam

  bio u zatvoru je

  analogija na

  tvoj film

  empire

   

   

  i

   

   

  endi

  krhki

  dečače

  počivaj

  u