AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  346294

  pupoljak

  posle šeste godine ruže lutanja

  30. novembar 2021.

  26294. dan mog života

   

   

  odmah

  da

  kažem 

  bo

  mi 

  bomimabo

  ma

  bo

  ljubi

  svima

  mater

   

   

  i

   

   

  odmah

  da kažem

  autobogografija

  mi je sve

  draža

   

   

  i

   

   

  autobogografija

  samo teče kao što

  sve teče i kao što se

  sve menja potvrđujući

  jedno koje se nikad

  ne menja

   

   

  i

   

   

  autobogografija

  je autobiografija mojih

  bivanja pevanja stvaranja

  hodanja ljubljenja

   

   

  i

   

   

  odmah

  da kažem i da

  su mi sve ljubavne

  patnje sada sve draže

  i da su se preobrazile u

  ljubav za boga i ljubav

  samog boga za

  boga

   

   

  i

   

   

  ljubav sa

  drugim. ljubav

  žene i muškarca

  ko god bila žena i ko

  god bio muškarac je

  ljubav dvoje koje

  čuvaju i spasavaju

  svet da se ne

  raspadne

   

   

  i

   

   

  rad

  u ljubavi

  na ljubavi

  je jedini

  rad

   

   

  i

   

   

  dvoje 

  je različito

  a različitost 

  je žudnja za

  istovetnošću

  kao što su

  dvoje žudnja

  za jednim

   

   

  i

   

   

  umetnost

  se podaje i

  iskupljuje sve i

  svakog. umetnost

  uzbuđuje svojim

  podavanjem

  i opčinjava

  svojim

  iskupljenjem 

   

   

  i

   

   

  ljubim

  ti srce

  ljubim te

  srce

   

   

  i

   

   

  odmah

  da kažem posle

  šeste godine ruže je

  sve onako kako je bilo i na

  početku ruže. kako je bilo kad

  sam 1988 pomislio hodaću deset

  godina. isto kao kad sam 1973 rekao

  idem u nebo. kada sam 1967 odlučio da

  ću promenti svoj socijalni status. kad se

  milomir ubio 1958. kad me je kaja rodila

  4. decembra 1949 u pola sedam ujutru

  kada me je 9 meseci pre mog rođenja 

  milomir ostavio u kaji. kad  se negde

  1933 sperma pojavila u milomiru

  kad je negde na prapočetku 

  početka bila svetlost

  boga

   

   

  i

   

   

  odmah

  da kažem

  ja sam stvaranje

  boga stvaranja. boga

  koji je uvek bog sada i

  stvaranja koje je uvek

  sada. stvaranje koje

  je uvek samo

  bo

  mi

  bomiamabo

  ma

  bo

  pevanje

   

   

  i

   

   

  fotografišući

  svakog dana jedan

  tren hodanja postajao

  sam i sam tren

   

   

  i

   

   

  tren

  je treptaj

  večnosti

   

   

  i

   

   

  oh

  bože

  kako

  božanskih

  hodanja

  je

  bilo

   

   

  i

   

   

  ples

  je srce

  pesme

  pesma

  je um

  plesa

   

   

  i

   

   

  bio

  sam ples

  u predelu

  predeli su

  plesali u

  mojim

  koracima

   

   

  i

   

   

  lepo

  je biti i ništa

  nemati. lepo je

  biti muškarac

  koji nema 

  ništa

   

   

  i

   

   

  ići

  svakog

  dana

  ići

   

   

  i

   

   

  ići

  i samo

  ići

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja

  ruža

  ljubljenja

   

   

  i

   

   

  bo

  mi 

  bomimabo

  ma

  bo

  ljubi

  svima

  mater

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ja sam ružina božija lutalica

  29. novembar 2021.

  26293. dan mog života

   

   

  čitam poeziju

  vladimira holana

  koji je 15 godina

  živeo ne izlazeći

  iz svog stana

  šesnaesti rokovnik

  6. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  u hodu

  čitam artoovu

  knjigu o van gogu

  šesnaesti rokovnik

  7. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  po ulicama

  kejom čitam o

  sofiji-mudrosti i

  van gogu

  šesnaesti rokovnik

  8. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  ništa

  sam. dobro

  sam. pitam se

  ne znam. ne

  brinem

  šesnaesti rokovnik

  11. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  dolmom

  do rumenke

   

  sanjao

  rečenicu

  ko sam ja

  hoću napolje

  šesnaesti rokovnik

  13. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  izašla

  knjiga sva sela

  posle dve godine

  šesnaesti rokovnik

  16. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  zvala me

  tanja medić

  za razgovor za

  blic. kasnije na

  kafi sa tanjom

  šesnaesti rokovnik

  17. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  mošorin

  vilovo šajkaš

  hodao sa

  tanjom medić

  šesnaesti rokovnik

  18. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  zvala me

  tanja medić

  oduševljena

  subotnjim

  hodanjem

  šesnaesti rokovnik

  20. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  odneo

  dragani erdevički

  redigovani rukopis

  ruže 6 i šest kaseta

  šesnaesti rokovnik

  22. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  danas dva

  lepa osećanja

   

  1

  nezavisnost

  od žene jer sam

  sve više sa njom

   

  2

  lutalica sam 

  jer niisam želeo

  definisanje i uspeh

  u postojećem nego

  ostvarenje u lepoti i

  čudu. delu božijem

  ja sam ružina

  božija lutalica

  šesnaesti rokovnik

  23. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  na igralištu

  slavije gde sam u

  četrnaestoj počeo 

  da igram fudbal malo

  pimplovao fudbal i

  to mi je jako prijalo

  šesnaesti rokovnik

  24. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  sa tanjom

  medić hodanje

  do kovilja

  šesnaesti rokovnik

  1. novembar 1997

   

   

  i

   

   

  razgovor

  sa ljubišom

  stavrićem

  za nin

  šesnaesti rokovnik

  3. novembar 1997

   

   

  i

   

   

  sa tiborom

  autom do zrenjanina

  u povratku kisnuo

  na putu 

   

  dva sata

  pričao telefonom

  sa tanjom medić

   

  šesta godina

  ruže lutanja

   

  počela sa dadom i zoricom

   

  fotografisanje trena svakog dana

   

  puno rada sa nežnim snagama i slom tuga i patnja jer se to raspalo

   

  dada 

   

  dragana

   

  pre-davanja performer

   

  12 plakata pretvoriti bol u radost

   

  izložba 12 prepisanih romana u budimpešti

   

  izašla knjiga sva sela

   

  izašla knjiga ruža lutanja 5

   

  cetinjski bijenale

   

  tanja nikolić

   

  tanja medić

   

  dobio i zaradio

  u šestoj godini

  ruže lutanja

  6560 dm

   

  u šestoj

  godini ruže

  lutanja prepešačio

  5974 kilometara

   

  do sada

  za šest godina

  ruže lutanja prepešačio

  37105 kilometara

  šesnaesti rokovnik

  8. novembar 1997

   

   

  i

   

   

  sledila je

  poslednja od

  četiri središnjih

  pustinjskih godina

  ruže lutanja

   

   

  i

   

   

  tri

  simbola

  ruže lutanja

  ruža

  put

  lutanje

   

   

  i

   

   

  ruža

  je

  žena

   

   

  i

   

   

  put

  je

  bog

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je

  umetnost

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  ove noći će biti posejano orfejsko učenje na ovom putu

  27. novembar 2021.

  26291. dan mog života

   

   

  redigujem

  ružu lutanja 6

  šesnaesti rokovnik

  24. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  novi sad. titel

  perlez. kovačica

  jarkovac. zrenjanin

  novi sad. fotografisao

  fotografiju za pretvoriti

  bol u radost. posle 25

  kilometara hodanja

  užasno ožednim

  pa sad uživam

  u soku koji

  pijem

  šesnaesti rokovnik

  28. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  uveče u

  galeriji govorio

  na skupu projekta

  urbaNS. posle više

  godina video

  kseniju

  šesnaesti rokovnik

  29. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  teško mi

  je što sam sam

  kao da je svaka nada

  nestala. kako me sve

  to boli. ipak treba

  izdržati

  šesnaesti rokovnik

  30. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  hodanje je

  dobro prošlo

  dosta sam miran 

  ali ne mogu i ne

  želim ništa da

  preduzmem

  šesnaesti rokovnik

  2. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  tažak

  je moj

  put

  šesnaesti rokovnik

  3. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  gledao

  sahranu princeze

  dajane i puno

  plakao

   

  umrla

  majka

  tereza

   

  lice je

  očitovanje

  nevidljivog

  smisao

  sveta zrači

  sa lica

  sveta

  bela hamvaš

  šesnaesti rokovnik

  6. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  posle 25

  kilometara

  hodanja sam

  ušao u toplu vodu

  pola sata. tako je bilo 

  lepo. posle sam tako nežno

  spavao dva sata. oko 20 h

  me je zvala saša vrebalov

  nismo se videli 4-5 meseci

  bili na štrandu na kafi

  tako je lepo sa njom

  šesnaesti rokovnik

  9. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  30 kilometara

  hodanja. u početku

  sam se loše osećao

  ali sam hodao u

  lepom ritmu

  šesnaesti rokovnik

  11. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  hodao

  sa violetom

  ona se malo

  zaljubila u

  mene

  šesnaesti rokovnik

  15. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  odštampan je

  pasoš čoveka u

  kretanju. plakat 

  za bijenale je sa

  mojim stopalom

   

  uveče sa princom

  nikolom i komesarom

  izložbe. teško mogu da

  objasnim ružu lutanja jer

  je ona drugačija od onog

  što se radi u umetnosti

  šesnaesti rokovnik

  16. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  budva cetinje

  teško sam spavao

  zbog sinoćnjeg razgovora

  sa komesarom. to me jako

  uznemiri ali to je samo prepreka

  koja me ne obesmišljava nego

  samo osnažuje u uverenju i

  ohrabruje me u totalnom

  predavanju ruži

  lutanja

   

  u budvi

  nostalgija za

  morem. okupao

  se u moru

  šesnaesti rokovnik

  17. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  budva cetinje

  čovek koga sam

  ustopirao me odvezao

  u manastir podostrog a u

  njemu sam upoznao monaha

  benedikta koji je ostavio

  lep i snažan utisak

  na mene. pričao 

  mi o ispovesti

   

  kupao

  se lepo u

  moru

   

  ne

  družim

  se sa

  umetnicima

  lepo sam smiren

  važno mi je da

  obavljam moj

  posao

  šesnaesti rokovnik

  18. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  lovćen cetinje

  lepo sam se osećao

  od jučerašnjeg susreta

  sa monahom benediktom

   noćas sam sanjao san o

  programu za letenje

   

  dok sam pio

  kafu u hotelu prišao

  mi je slobodan beštić sa

  kojim sam posle hodao i

  koji mi je rekao da je ruža

  lutanja biblija novog

  adama

   

  ne pogađaju

  me problemi sa

  postavljanjem

  mojih radova

   

  malo sam

  zabrinut za noćašnje

  hodanje hodanje princa 

  i pesnika - orfejsko. da li

  će biti hladno. da li će mi

  biti teška samoća po

  noći. da li će mi se

  spavati. uspon

  šesnaesti rokovnik

  19. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  33

  kilometara

  hodanje princa

  i pesnika - orfejsko

  od 36292 do 36326

  kilometra ruže lutanja

  od 0:30 do 7:30. prelepo

  hodanje nije bilo teško

  sačekali me slobodan

  beštić i mladen

  lompar

  šesnaesti rokovnik

  20. septembar 1997

   

  2143/1510

  5970. pola jedan 

  noću. krećem iz

  podgorice do cetinja

  33 kilometara preda

  mnom. hodaću

  kroz noć svitanje

  i dan

   

  5971. na

  svakih 7-8 koraka

  bacim papirić sa

  jednom rečju iz teksta

  orfej bele hamvaša. ove

  noći će biti posejano

  orfejsko učenje na

  ovom putu

   

  5972. padaju

  reči na put

  ...

   

  5990. dogovorio

  sam se sa princem

  nikolom petrovićem

  da mi se pridruži

  da li će princ

  doći

   

  hodanje princa i

  pesnika - orfejsko

  1762. hodanje

  princ nije došao. sačekali

  su me mladen lompar i slobodan

  beštić. i mesec koji je bledeo u danu

  kako je bilo lepo. meka duboka noć

  kako mali korak uspe da prođe

  takvu daljinu. nosila me je

  lepota. umetnost

  je tako živa

  iz knjige ruža lutanja 6

  20. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  novi sad. bože

  oprosti mi

   

  1

  zbog boška

   

  2

  zbog mojih

  ljutnji i bola sa

  ženama

   

  3

  zbog mojih

  ljutnji i bola zbog

  mojih neuspeha 

  u umetnosti

   

  4

  zbog

  povlačenja

  šesnaesti rokovnik

  21. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  snimanje

  za televiziju o

  hodanju kao

  crtanju

  šesnaesti rokovnik

  23. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  aleksandar

  tišma mi kupio

  lepu plavu kariranu

  košulju i farmerice

  25. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  uveče

  došao sloba

  dragaš pa ga

  učio da misli

  šesnaesti rokovnik

  26. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  nedelja

  ceo dan u sobi

  da je neko zvao

  otišli bi na kafu

  šesnaesti rokovnik

  28. septembar 1997

   

   

  i

   

   

  ideja za treći

  desetogodišnji

  projekat

  2005-2015

   

  1

  televizija

   

  2

  žensko-muško

   

  3

  portugalija

   

  4

  muzej

  lepih

  gestova

  šesnaesti rokovnik

  1. oktobar 1997

   

   

  i

   

   

  teško

  sam ljudima

  iz umetnosti mogao

  da objasnim ružu lutanja

  jer je ona već postala ne

  umetnost nego ruža

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  bilo mi

  je sve više

  verovati u ružu i 

  potpuno joj se

  predati

   

   

  i

   

   

  nisam

  se družio sa

  umetnicima jer

  nisam osećao da tu

  pripadam a i zato što

  sam već pripao

  svemiru i svim

  bićima

   

   

  i

   

   

  ne sećam

  se sna program

  za letenje ali sam

  siguran da me je

  taj program čuvao

  i vodio dalje

   

   

  i

   

   

  verujem

  da je na putu

  od podgorice do cetinja

  niklo orfejsko učenje koje

  sam te noći posejao svakim

  korakom i svakom rečju

  koje sam pobacao

  po putu

   

   

  i

   

   

  princ nije

  došao na hodanje

  princa i pesnika i time

  mi je pomogao da

  verujem samo

  pesniku

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  učini drugog srećnim

  26. novembar 2021.

  26290. dan mog života

   

   

  sa 

   svetlanom

  jotanović kupali

  se u kanalu. kod mog

  voljenog dudića na

  gradilištu popili

  pivo

  šesnaesti rokovnik

  2. juli 1997

   

   

  i

   

   

  svratio kod

  rade čupić vratila

  mi pismo koje sam joj

  poslao pre 25 godina iz

  vojske iako je tada

  nisam poznavao

  šesnaesti rokovnik

  3. juli 1997

   

   

  i

   

   

  u prokuplju

  me sačekao srećko

  stanković lepo veče

  jedna devojka lepo

  govorila o meni

  šesnaesti rokovnik

  7. juli 1997

   

   

  i

   

   

  došao

  saša stojanović

  sa ocem draganom u

  prokuplje pa sa njima

  u leskovac. sačekala

  nas prijatna majka

  slavica

  šesnaesti rokovnik

  8. juli 1997

   

   

  i

   

   

  došla

  dragana

  hodali. uveče

  na terasi sedeli

  i gledali pljusak

  šesnaesti rokovnik

  11. juli 1997

   

   

  i

   

   

  novi sad

  titel. zrenjanin

  novi sad. krug hodanja

  sa draganom. kajsije

  sloboda. krajolici. umor

  od 25 kilometara

  hodanja

  šesnaesti rokovnik

  12. juli 1997

   

   

  i

   

   

  video se

  sa draganom

  na baglješu. po kiši 

  se vratili u novi sad

  želela bi da živi

  sa mnom

  šesnaesti rokovnik

  15. juli 1997

   

   

  i

   

   

  učini

  drugog

  srećnim

   

  uspeh

  se čini sa

  drugima

  šesnaesti rokovnik

  16. juli 1997

   

   

  i

   

   

  kod

  odžaka

  fotografija

  pretvoriti

  bol u

  radost

  šesnaesti rokovnik

  17. juli 1997

   

   

  i

   

   

  sa draganom 

  nećemo se više viđati

  tužno. kako je dragana

  tužno plakala u

  zagrljaju

   

  jebem ti

  jebem ti

  jebem ti

  šesnaesti rokovnik

  22. juli 1997

   

   

  i

   

   

  nikola iz

  helete mi doneo

  odštampanu ružu

  lutanja 5

  šesnaesti rokovnik

  25. juli 1997

   

   

  i

   

   

  na cetinju

  me sačekao

  mladen lompar i

  sin pavla đonovića

  sa kojim ću praviti

  fotografije po crnoj

  gori za pasoš

  čoveka u

  kretanju

  šesnaesti rokovnik

  26. juli 1997

   

   

  i

   

   

  sa

  ivanom 

  i peđom kolima

  pravili fotografije za

  pasoš u ostrogu. žabljaku

  đurđevića tari. cetinju. setio

  sam se delova puta kojim sam

  hodao na prvom hodanju za

  poeziju pre 13 godina

  šesnaesti rokovnik

  27. juli 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  lovćenkanjon

  morače. dogovor sa

  mladenom lomparom

  za cetinjski bijenale

  šesnaesti rokovnik

  28. juli 1997

   

   

  i

   

   

  stari

  bar

  ulcinj

  šesnaesti rokovnik

  29. juli 1997

   

   

  i

   

   

  cetinje

  kotor. perast

  tivat. beograd

  poslednje

  fotografisanje

  kupanje u

  divnom

  perastu

  šesnaesti rokovnik

  30. juli 1997

   

   

  i

   

   

  dok sam

  sa prijateljima u

  zrenjaninu pio kafu

  naišla dragana biciklom 

  uzbuđena. zagrlila me 

  posle me stigla

  na putu

  šesnaesti rokovnik

  5. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  kako

  boli i ponizi

  nekadašnja

  blizina koje

  sada nema

   

  zvala me

  dragana dobila

  knjigu ruža lutanja 5

   

  opet me zvala dragana

  pročitala je trećinu knjige

  koja ju je jako potresla

  šesnaesti rokovnik

  7. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  pet sati

  razgovarao sa

  verom midić

  šesnaesti rokovnik

  10. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  uveče me

  zvala dragana

  i kaže mi da joj

  nedostajem i da

  je ostavila poruku

  kod krsta i drveta

  na pola puta od

  zrenjanina do

  žablja

  šesnaesti rokovnik

  11. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  na

  hodanju

  kod krsta i

  drveta sam ispod

  cigle našao

  draganinu

  poruku

  šesnaesti rokovnik

  12. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  na hodanju

  čitajući oslobođenje

  antonia de mela sam

  se malo oslobodio moje

  vezanosti za ženu

  dadu. draganu

  šesnaesti rokovnik

  14. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  ujutru me

  u zrenjaninu

  sačekalo pismo

  od dragane koga je

  ostavila na prozor

  u pola pet noću

  šesnaesti rokovnik

  16. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  smiren

  i prilično

  upitan o sebi

  mom životu

  i radu

  šesnaesti rokovnik

  17. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  posle

  hodanja plivao

  sa tibikom

  šesnaesti rokovnik

  20. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  novi sad. inđija

  sase. stari slankamen

  novi sad sa zoricom kovačić

  lepo hodali i lepo pričali. osetio

  sam kako je lepo to što nemam

  ništa. rekao sam zorici ja sam

  odličan muškarac jer

  nemam ništa

  šesnaesti rokovnik

  23. avgust 1997

   

   

  i

   

   

  gledati

  pljusak. biti

  u pljusku. biti

  pljusak

   

   

  i

   

   

  voleo

  sam da

  pravim krugove

  po ravnici hodanjem

  i stopiranjem u

  jednom

  danu

   

   

  i

   

   

  bio

  sam ples u

  predelu. predeli

  su plesali u

  mojim

  koracima

   

   

  i

   

   

  uspeh

  se pravi sa

  drugima i zato

  sam pokušavao

  da ga stvorim

  sa drugim

   

   

  i

   

   

  nisam

  uspeo i ne

  uspevam ni

  danas i zato

  potvrđujem

  uspeh je

  bog

   

   

  i

   

   

  bolan

  je susret

  sa blizinom

  koje više nema

  i zato sam i sad

  vaskrsenje blizine

  i blizina svima

  i svakom

   

   

  i

   

   

  više

  puta sam

  razmenjivao

  poruke ispod cigle

  kod krsta i drveta

  pored puta. bilo je

  to tako dečije

  i bajkoliko

   

   

  i

   

   

  lepo

  je biti i ništa

  nemati. lepo je

  biti muškarac

  koji ništa

  nema

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  stvarno ti je težak put kaže

  25. novembar 2021.

  26289. dan mog života

   

   

  novi sad

  budimpešta

  lepo književno

  veče u knjižari

  oziris

  šesnaesti rokovnik

  2. maj 1997

   

   

  i

   

   

  u galeriji

  blek blek gde

  su bile izloženi 12

  prepisanih romana

  performans grupe

  opal na tekst

  maraton

  u atini

   

  posle

  igrali kao

  ludi

   

  ples je

  fantastična

  stvar

  šesnaesti rokovnik

  3. maj 1997

   

   

  i

   

   

  sa verom

  varadi kroz

  šumu

   

  kristina buza

  me fotografisala

  na putu

   

  sa katalin

  kešeri u šetnji

  dunavom

  šesnaesti rokovnik

  5. maj 1997

   

   

  i

   

   

  bilo

  je lepo u

  budimpešti

  postoje

  mogućnosti

  za ružu

   

  slike su se

  od podrumske

  vlage gde su bile

  izložene iskrivile i to

  me rastuži kao i to

  što je uvek sve

  bez novca

  šesnaesti rokovnik

  6. maj 1997

   

   

  i

   

   

  i danas

  lepo hodanje

  vrućina

   

  jako lepo

  pismo od

  dragane

  varadinac

  šesnaesti rokovnik

  13. maj 1997

   

   

  i

   

   

  iako boli

  srećan sam jer

  ljubav živi u meni

  šesnaesti rokovnik

  15. maj 1997

   

   

  i

   

   

  u vršcu

  fotografija pretvoriti

  bol u radost

   

  istrajati

  verovati

  ljubiti

  šesnaesti rokovnik

  16. maj 1997

   

   

  i

   

   

  otišao u

  zrenjanin da se

  vidim sa draganom

  varadinac

  šesnaesti rokovnik

  26. maj 1997

   

   

  i

   

   

  hodao sa

  svetlanom

  jotanović

  šesnaesti rokovnik

  31. maj 1997

   

   

  i

   

   

  prijatelj

  juče popio

  puno tableta

  zbog devojke

  puca od

  bola

  šesnaesti rokovnik

  1. juni1997

   

   

  i

   

   

  odštampan

  šesti plakat

  pretvoriti bol

  u radost

   

  bezrazložno

  srećan

  šesnaesti rokovnik

  3. juni1997

   

   

  i

   

   

  sa draganom

  varadinac sedeli

  na putu za elemir i

  prvi put se poljubili

  razgovarali lepo

  i ozbiljno

  šesnaesti rokovnik

  4. juni1997

   

   

  i

   

   

  lepo

  poslednje

  pre-davanje

  performer u

  beogradu

   

  dragana

  mi predložila 

  da se vratimo

  zajedno kod

  mene u novi

  sad

  šesnaesti rokovnik

  7. juni1997

   

   

  i

   

   

  sa draganom

  dragana mlada

  šesnaesti rokovnik

  8. juni1997

   

   

  i

   

   

  od dubine

  ruže ne mogu

  nikome ništa da

  kažem do kraja

  šesnaesti rokovnik

  11. juni1997

   

   

  i

   

   

  24

  kilometara

  hodanja sve

  je protiv

  mene

  šesnaesti rokovnik

  12. juni1997

   

   

  i

   

   

  usamljen

  beskućnik

  šesnaesti rokovnik

  13. juni1997

   

   

  i

   

   

  29

  kilometara

  hodanja osećanje

  nesigrnosti zbog

  novca. sumnja u

  sebe. velika

  samoća

   

  pokušavam

  nešto da radim

  ne vredi

   

  sam 

  ne mogu

  da brinem

  o stvarima

  oko ruže

  šesnaesti rokovnik

  14. juni1997

   

   

  i

   

   

  na 45 631 733

  koraku ruže lutanja

  fotografija pretvoriti

  bol u radost

  šesnaesti rokovnik

  15. juni1997

   

   

  i

   

   

  poslednje

  pre-davanje

  performer u

  zrenjaninu

  šesnaesti rokovnik

  16. juni1997

   

   

  i

   

   

  dragana

  i ja hodamo do

  aradca i odemo

  u travu na pustari

  ona za zrenjanin

  ja za novi

  sad

  šesnaesti rokovnik

  17. juni1997

   

   

  i

   

   

  zvali me

  sa cetinjskog

  bijenala

   

  zvao me

  vujuca rešin tucić

  da kaže da je umro

  franci zagoričnik

  šesnaesti rokovnik

  18. juni1997

   

   

  i

   

   

  uveče oko

  21:30 iznenada

  došla dragana

  lepo u noći sa

  njom

  šesnaesti rokovnik

  24. juni1997

   

   

  i

   

   

  rano sa

  draganom

  na stop. ona u

  zrenjanin ja u

  beograd na

  četvorogodišnjicu

  dolores čaće. video

  ivu šijan posle

  6 godina

  šesnaesti rokovnik

  25. juni1997

   

   

  i

   

   

  razgovor

  sa draganom

  o tome da li ćemo

  biti zajedno ili ne

  dragani je 19

  meni 48

  šesnaesti rokovnik

  26. juni1997

   

   

  i

   

   

  ujutru

  zvala dragana

  ne može. odustaje

  stvarno ti je težak

  put kaže

   

  hodao 29

  kilometra. ostaje

  mi dobrota. čuđenje

  čudesan život

  šesnaesti rokovnik

  28. juni1997

   

   

  i

   

   

  zvao me

  mladen lompar

  sa cetinjskog

  bijenala

  šesnaesti rokovnik

  30. juni1997

   

   

  i

   

   

  ples

  je srce

  pesme

   

   

  i

   

   

  pesma

  je um

  plesa

   

   

  i

   

   

  ruža

  je bila sve

  dublja i dublja i

  mogao sam je reći

  samo u najvišim

  visinama

   

   

  i

   

   

  visinama

  trava u pustari

  i zauvek otvorene

  ruže u njima 

   

   

  i

   

   

  o kako

  vam se danas

  radujem sve moje

  ljubavne boli i sve

  moje samoće vi

  ste usne boga

  na mojim

  usnama

   

   

  i

   

   

  danas

  je dragani 43 a

  meni 72 a ljubav

  je tek rođena

  ovog trena

   

   

  i

   

   

  i danas

  mi dok hodam za

  autobogografiju ostaje

  dobrota i čuđenje da je

  sve jedno a jedno

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  aleksandar tišma mi predložio da na 50 rođendan odlučim da ću živeti 100 godina

  24.novembar 2021.

  26288. dan mog života

   

   

  pokisao

  ko miš

  šesnaesti rokovnik

  19. mart 1997

   

   

  i

   

  nemoćan

  odlučujem da

  ne hodam

  šesnaesti rokovnik

  21. mart 1997

   

   

  i

   

   

  krenuo

  na hodanje. popio

  kafu u apsolutu i video

  šta sve treba da se radi ali i

  da to ne mogu da prenesem

  dadi violeti i zorici i zbog

  toga nisam hodao

  šesnaesti rokovnik

  22. mart 1997

   

   

  i

   

   

  ceo dan

  sam. zabrinut

  čitao malo moje

  knjige i to me smirilo

  i dalo snagu isto kao

  i čitanje simone vejl

  šesnaesti rokovnik

  23. mart 1997

   

   

  i

   

   

  odlučio da

  više ne radimo

  zajedno violeta

  zorica dada i ja

  šesnaesti rokovnik

  24. mart 1997

   

   

  i

   

   

  razgovor

  sa dadom violetom

  zoricom. prekinuli saradnju

  to je dobra odluka jer ovako

  nije bilo dobro a ovako će

  jednom možda biti

  šesnaesti rokovnik

  25. mart 1997

   

   

  i

   

   

  peta

  godina

  kaje. bio joj

  na grobu

  šesnaesti rokovnik

  26. mart 1997

   

   

  i

   

   

  lepo hodanje

  od srbobrana do

  feketića. video kako je

  moguće napraviti uspeh sa

  ružom. lepo pre-davanje

  performer u subotici

  šesnaesti rokovnik

  27. mart 1997

   

   

  i

   

   

  izgubio

  kasetofon u

  kolima dvoje mladih

  pa otišao za njima u

  đurđevo i našao ga

  hodanje po jakom

  vetru

  šesnaesti rokovnik

  28. mart 1997

   

   

  i

   

   

  slavku

  bogdanoviću

  poklonio mi smo

  dražesni dečaci

  šesnaesti rokovnik

  29. mart 1997

   

   

  i

   

   

  baš sam sam

  ali to je tako. to je

  cena lepote i smisla

  koji osećam. nemoj

  se predati. ne brini

  veruj

  šesnaesti rokovnik

  4. april 1997

   

   

  i

   

   

  lepo hodanje

  jedva stigao u beograd

  na pre-davanju govorio ni

  iz čega. pobegao mi voz

  hodanje kroz noć. na momente

  se smrzavao. po kišici od 03:00

  do 04:45. hodao od stare pazove

  do inđije. sat je otkazao. u noći

  mi je stao i pedometar 

  šesnaesti rokovnik

  5. april 1997

   

   

  i

   

   

  nedelja

  sam. odmaram

  se od noćašnjeg

  hodanja. boli

  me tetiva

  šesnaesti rokovnik

  6. april 1997

   

   

  i

   

   

  lepo

  hodanje letnjim

  putem od čuruga 

  do gospođinaca sa

  čitanjem teksta o

  pravoslavlju i

  ekologiji

  šesnaesti rokovnik

  8. april 1997

   

   

  i

   

   

  hodanje do

  rumenke i kanalom

  nazad. lep doživljaj sa

  zemljom. čovek je

  sveštenik tvari

   

  niko

  ne zove

  prija mi da

  ćutim

  šesnaesti rokovnik

  9. april 1997

   

   

  i

   

   

  lepo

  hodanje posle

  lepo pre-davanje

  ni iz čega. telegram iz

  beograda od zorice i

  violete koje su se

  preselile u

  beograd

  šesnaesti rokovnik

  10. april 1997

   

   

  i

   

   

  sreo

  aleksandra

  tišmu. lepo

  pričali

  šesnaesti rokovnik

  11. april 1997

   

   

  i

   

   

  u

  poslednje

  vreme lepa

  hodanja i

  neki smiraj

  šesnaesti rokovnik

  12. april 1997

   

   

  i

   

   

  aleksandar

  tišma mi predložio

  da na 50 rođendan

  odlučim da ću živeti

  100 godina. kako

  je to čudno

  šesnaesti rokovnik

  13. april 1997

   

   

  i

   

   

  neverovatno

  vreme. kiša. sneg

  vetar. sunce. vreme

  u stalnoj promeni

  šesnaesti rokovnik

  14. april 1997

   

   

  i

   

   

  šesti deo

  pretvoriti bol

  u radost. vesna

  pavlović i ja sedeli

  na tisi i pili pivo

   

  titelski

  breg je

  čaroban

  šesnaesti rokovnik

  19. april 1997

   

   

  i

   

   

  bol u

  grudima

  šesnaesti rokovnik

  21. april 1997

   

   

  i

   

   

  bol u

  grudima

  šesnaesti rokovnik

  22. april 1997

   

   

  i

   

   

  sam

  jako sam

  sam. bol u grudima

  me zabrinjava i totalno

  onespokojava. nedostaje

  mi žena. bliska osoba

  nedostaje mi ljubav

  šesnaesti rokovnik

  23. april 1997

   

   

  i

   

   

  zvala me

  dora stanković i

  njen komentar oko

  bola u grudima mi

  pomogao

  šesnaesti rokovnik

  25. april1997

   

   

  i

   

   

  bol

  u grudima

  bol od tuge

  sam sam i

  to me

  boli

  šesnaesti rokovnik

  27. april1997

   

   

  i

   

   

  od jutra

  se molim da

  mi se prekine

  tuga i negativne

  misli. brige o

  knjigama i

  radovima

  kako ću

  sam

  šesnaesti rokovnik

  28. april1997

   

   

  i

   

   

  baš

  sam sam

  ali samo

  mirno

   

  polako

   

  nadati

  se. verovati

  dogodiće

  se

  šesnaesti rokovnik

  30. april1997

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam sa nežnim

  snagama. ostalo

  mi je je da se

  bodrim sam

   

   

  i

   

   

  uživao sam

  u pre-davanjima

  i govoru koji je sam

  sebe govorio

  govoru ni

  iz čega

   

   

  i

   

   

  govor

  ni iz čega

  peva sam

  početak i

  peva sad

   

   

  i

   

   

  oh kako

  je bio čudesan

  predlog aleksandra

  tišme. čudesan

  i istinit

   

   

  i

   

   

  ponekad

  kad prekucam

  najvažnije stvari

  iz rokovnika bacim

  pogled na knjigu ružu

  lutanja. u njoj je sve

  nadam se da ću je

  jednom još jednom

  pročitati i rečnik

  hodanja u njoj

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  nežne snage

  23. novembar 2021.

  26287. dan mog života

   

   

  uveče sa

  dadom i zoricom

  pričao im o pesniku

  umetniku monahu

  filozofu prosjaku

  lutalici ludi

  šesnaesti rokovnik

  1. januar 1997

   

   

  i

   

   

  dragana

  varadinac hoće

  da radi za ružu lutanja

   

  kod zorice u kancelariji

  dragana zorica

  violeta i ja

  šesnaesti rokovnik

  5. januar

   

   

  i

   

   

  šest sati

  razgovora sa

  violetom zoricom

  draganom i

  dadom

  šesnaesti rokovnik

  12. januar 1997

   

   

  i

   

   

  bilo lepo

  na pre-davanju

  performerapuno

  mladog sveta

   

  topla

  aleksandra

  vrebalov

  šesnaesti rokovnik

  16. januar 1997

   

   

  i

   

   

  treća

  fotografija

  za pretvoriti 

  bol u radost

  šesnaesti rokovnik

  17. januar 1997

   

   

  i

   

   

  hodanje

  kejom sa dadom

  zoricom violetom

  draganom

  šesnaesti rokovnik

  25. januar 1997

   

   

  i

   

   

  hodanje

  sa violetom

  šesnaesti rokovnik

  27. januar 1997

   

   

  i

   

   

  divno

  hodanje sa

  aleksandrom

  vrebalov

   

  čudesan

  doživljaj sa velikim

  papagajem u kavezu

  i susret sa njegovom 

  drevnom mudrošću

  šesnaesti rokovnik

  28. januar 1997

   

   

  i

   

   

  u beogradu

  na demonstracijama

  frka. dobio udarac

  pendrekom u

  leđa

  šesnaesti rokovnik

  3. februar 1997

   

   

  i

   

   

  umrla ivana

  sestra srđana

  valjerevića

   

  na

  protesnom

  mitingu

   

  uzeo od

  davora palčića

  rukopis ruže lutanja 5

  na redigovanje

   

  kod

  nade

  i baneta

  srđanovih

  roditelja

   

  posle

  sa mašom 

  i srđanom

  kod gorana

   

  spavao

  kod

  srđana

  šesnaesti rokovnik

  5. februar 1997

   

   

  i

   

   

  sa

  sašom

  vrebalov kod

  mire bate mite na

  tri jerarha. saša je

  divna. kad je rekla da

  odlazi u ameriku rastužio

  sam se ali bila je to neka

  fina tuga koja me je

  podsetila na 

  moj put

  šesnaesti rokovnik

  12. februar 1997

   

   

  i

   

   

  na

  iriškom

  vencu na

  43 182 950

  koraku fotografija

  za plakat pretvoriti

  bol u radost

  šesnaesti rokovnik

  17. februar 1997

   

   

  i

   

   

  sa ljiljom

  jovanović hodanje

  do rumenke priča mi

  o mauriciu kagelu kod

  koga je studirala

  šesnaesti rokovnik

  21. februar 1997

   

   

  i

   

   

  1

  pažljivo

  2

  verovati

  3

  strpljivo

  4

  umetnošću

  šesnaesti rokovnik

  28. februar 1997

   

   

  i

   

   

  hodanje

  sa sašom

  vidakovićem

   

  zabrinut

  zbog dade zorice

  violete dragane. da 

  li će one uspeti u radu

  moguće agencije

  nežne snage

  šesnaesti rokovnik

  4. mart 1997

   

   

  i

   

   

  redigujem

  ružu lutanja 5

   

  gotov

  treći plakat

  pretvoriti bol u

  radost

  šesnaesti rokovnik

  10. mart 1997

   

   

  i

   

   

  malo

  zabrinut

  za nežne

  snage

   

   redigujem

  ružu lutanja 5

  šesnaesti rokovnik

  11. mart 1997

   

   

  i

   

   

  hodao sa

  tanjom nikolić iz

  aranđelovca

  šesnaesti rokovnik

  14. mart 1997

   

   

  i

   

   

  peta

  fotografija

  za pretvoriti bol

  u radost

  šesnaesti rokovnik

  15. mart 1997

   

   

  i

   

   

  hodao

  sam svakog

  dana. pisao. u

  hodu crtao trave

  drugu desetogodišnju

  sliku. napravio fortografiju

  trena. držao pre-davanja

  performer. jednom mesečno

  negde na slučajno izabranom

  mestu u vojvodini napravio

  fotografiju koraka na kome

  bih bol pretvorio u 

  radost

   

   

  i

   

   

  hodajući

  već šestu godinu

  osećao sam da je svaka

  stopa na ovoj planeti zemlji

  natopljena znojem krvlju

  i bolom i želeo sam da

  to ružom lutanja

  preobrazim u

  radost

   

   

  i

   

   

  sa 

  draganom

  zoricom violetom

  dadom sam pokušavao

  da stvorim agenciju nežne

  snage koja bi mi pomagala

  u realizaciji ruže lutanja

   

   

  i

   

   

  čudesan

  doživljaj sa velikim

  papagajem u kavezu

  gledao me je u oči i ja

  sam osetio njegovu 

  drevnost koja je

  mnogo veća

  od moje

   

   

  i

   

   

  samo

  pažljivošću

  verovanjem

  strpljivošću

  umetnošću

  onda kao

  i sad

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  oh bože kako božanskih hodanja je bilo

  22. novembar 2021.

  26286. danmog  života

   

   

  sa

  dadom i

  zoricom od 

  9 do 19 o

  prolaženju

  intimi

  poslovima

  petnaesti rokovnik

  10. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa vesnom

  pavlović pravio

  fotografije

   

  kod dese

  milekić nisam

  je video 5

  godina

  petnaesti rokovnik

  15. novembar 1996

   

  1834/1819

  5034. malopre sam

  napravio prvu fotografiju sa

  vesnom pavlović na ušću save

  i dunav. to je jedno od 12 slučajno

  izabranih mesta u ravnici vojvodine 

  na koja ću jednom mesečno otići i

  na prostoru ne većem od koraka

  bol koja se tu nalazi

  pretvoriti u radost

  ruža lutanja 6

  15. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  prvo

  od 32

  pre-davanja

  performer 1

  u beogradu

  petnaesti rokovnik

  16. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  pre-davanje

  performer 2

  u zrenjaninu

  petnaesti rokovnik

  18. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  uveče

  sa draganom

  varadinac. čitali

  njena pisma. tako

  je lepa i zrela za

  svoje godine

  petnaesti rokovnik

  20. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  slava

  aranđelovdan

  napolju pored

  dunava sa

  prijateljima

   

  pre-davanje

  performer 3 u

  novom sadu

  petnaesti rokovnik

  21. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  hodanje

  sa dadom

  do kovilja

  dunavskom

  dolmom

  petnaesti rokovnik

  22. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa željkom

  radićem oko prve

  od 12 fotografija za

  12 plakata pretvoriti

  bol u radost

   

  sa zoricom

  u beogradu na

  demonstracijama

  petnaesti rokovnik

  26. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  performer 4

  u subotici

  petnaesti rokovnik

  28. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  dada i zorica

  mi kupile 15 patike

  ruže lutanja

   

  autostopom

  po snegu na

  protesni miting 

  u beogradu

   

  prokiso

  na krupnom

  snegu

  petnaesti rokovnik

  2. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa dadom

  u beogradu

  na mitingu

  petnaesti rokovnik

  3. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  u

  beogradu

  na mitingu

  petnaesti rokovnik

  4. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  dragana

  erdevička mi

  dala ostatak ruže

  lutanja 5 rečnik

  hodanja na 

  redigovanje

  petnaesti rokovnik

  5. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  u

  beogradu

  na mitingu

  petnaesti rokovnik

  6. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa

  draganom

  varadinac na

  studenskom mitingu

  sa dadom zoricom i

  draganom na

  mitingu

   

  uveče

  preformer 5

  u beogradu

  petnaesti rokovnik

  7. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  mojim

  kilometrima

  dodajem 100 km

  to je po jedan korak

  od svakog od

  200 000 učesnika

  na protesnim

  hodanjima

  petnaesti rokovnik

  8. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  u

  beogradu

  na mitingu

  petnaesti rokovnik

  10. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  u

  beogradu

  na mitingu

  petnaesti rokovnik

  11. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  performer 6

  u novom sadu

  petnaesti rokovnik

  12. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  lepe

  demonstracije

   

  sa novosadskim

  studentima hodao

  noću od inđije do

  stare pazove

  petnaesti rokovnik

  13. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  druga

  fotografija

  za rad pretvoriti

  bol u radost

   

  performer 7

  u zrenjanjinu

  petnaesti rokovnik

  16. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  dao dragani

  erdevički rukopis

  ruže lutanja 5

   

  hodao sa

  demonstrantima

  petnaesti rokovnik

  20. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  završio 

  intervju sa

  zoricom 

   

  u klubu eon

  pre-davanje

  miroslav mandić

  o miroslavu mandiću

  tu prvi put video

  dvadesettrogodišnju

  violetu jovanović

  petnaesti rokovnik

  23. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  dramatično

  u beogradu. hodao

  sa nenadom

  baturanom

   

  sreo lazara

  stojanovića

  petnaesti rokovnik

  24. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  predložio

  dragani varadinac

  da bude dizajner

  ruže lutanja

  petnaesti rokovnik

  25. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa draganom

  hodanje po jakom

  vetru od melenaca

  do zrenjanina

  petnaesti rokovnik

  26. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  u

  beogradu

  na mitingu

  malo zabrinut

  puno policije

  ljudi pobeđuju

  petnaesti rokovnik

  27. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  pada kao

  i juče divan

  sneg

  petnaesti rokovnik

  29. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  hladno

  čitam našu borbu

  sređujem sveske 

  računam koliko je

  koja patika prešla

  na ružinom

  putu

   

  lepo

  novogodišnje

  hodanje sa dadom

  i zoricom putem ka

  budimpešti od

  19:25 do 0:45

   

  ova godina

  je prošla u znaku

  dade felje

   

  poklonjenja

  svim ljudima

  u parku

   

  hodanja

  tvoj život mi je

  važniji od

  mog

   

  pomaganja

  isti i saši eremiću

  i njegovom kafiću

  galerija

   

  poznanstva sa 

  draganom vardinac

  i zoricom kovačić

   

  100 

  središnjih

  koraka na

  milenijskom

  mostu

   

  pisama

  dajane jovanović

  ruži lutanja

   

  predavanjima

  u zrenjaninu

   

  demonstracijama

  u beogradu

   

  druženjima

  sa aleksandrom

  tišmom

   

  početka

  rada sa dadom

  i zoricom

   

  početka

  performera

   

  video posle

  5 godina vesnu

  milović

  petnaesti rokovnik

  31. decembar 1996

   

   

  i

   

   

  u šestoj

  godini sam

  počeo da svaki

  dan fotografišem

  jednu fotografiju

  pod naslovom

  tren

   

   

  i

   

   

  pre-davanja

  performer su bila

  o svakodnevnom

  iskustvu performera

  ruže lutanja i knjizi

  smisao stvaralaštva

  nikolaja berđajeva 

   

   

  i

   

   

  sve

  je i sada

  isto kao

  i onda

   

   

  i

   

   

  oh

  bože

  kako

  božanskih

  hodanja

  je

  bilo

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  posle pete godine ruže lutanja

  20. novembar 2021.

  26284. dan mog života

   

   

  bio sam

  sve poraženiji

  ali i sve čedniji

  i sve odaniji

   

   

  i

   

   

  ruža je

  sve više lutala

  lutanje je sve

  više bilo ruža

   

   

  i

   

   

  na kraju

  pete godine bio

  sam na sredini ruže i

  na sredini milenijumskog

  mosta koji je spojio drugi

  milenijum sa trećim

  milenijumom

   

   

  i

   

   

  most mostova

  most svešću

  most letenjem

  most hodanjem

  most dobrotom

  most savešću

  most lepotom

   

   

  i

   

   

  hteo sam

  da na tlu evrope

  koracima stvorim hram

  evrope nad evropom a ja

  sam sam postao hram

  svih bića nad

  svemirom

   

   

  i

   

   

  tako

  je sve

  ono što

  jeste a jeste

  je sve ono

  što ljubi

  sve

  i

  svakog

   

   

  i

   

   

  niko

  ne može

  biti ako ne

  ljubi a svako

  ko ljubi sve

  i svakog

  je

  bog

   

   

  i

   

   

  svi

  smo jedno

  a svako od

  nas je bog

  odobrava mi i

  blago mi se

  smeši

  bog

   

   

  i

   

   

  svako

  je oduvek

  sad

   

   

  i

   

   

  sve

  je zauvek

  sve

   

   

  i

   

   

  ja

  i

  put

  ruža

  smo

   

   

  i

   

   

  ja

  put

  ruža

  i

  ti

  bog

  smo

   

   

  i

   

   

  svaki

  korak je

  bio ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  svaka

  reč je

  bila ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  svaka

  trava je

  bila ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  svaki

  tren je

  bio ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  svaki

  dan je

  bio ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  sav

  dotadašnji

  moj život je

  bio ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  sva

  moja

  pokajanja

  su bila ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  sva

  moja

  oproštenja

  su bila

  ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  sva

  moja

  iskupljenja 

  su bila

  ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  sva

  moja

  poslušanja

  su bila

  ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  sve

  moje

  odluke

  su bili tvoji

  drhtaji i

  treptaji

  božiji

   

   

  i

   

   

  sva

  moja

  sranja

  su bila

  božija

  hrana

   

   

  i

   

   

  porazi

  su se

  uvećavali 

  i davali mi

  snagu za

  nove

  uzlete

   

   

  i

   

   

  bio sam

  drugačiji i to

  sve što sam radio

  je bilo drugačije i to

  nije imalo nikakve šanse

  da uspe jer to je već

  sve bio uspeh

  boga

   

   

  i

   

   

  drugačiji

  postao sam

  sam za sve

  i svakog

   

   

  i

   

   

  drugačiji

  postao sam

  pevač umetnik

  i otkrivač ljubavi

  slobode istine

  sa sve i

  svakog

   

   

  i

   

   

  patrijarsi

  moji vaš mi je

  život važniji

  od mog

   

   

  i

   

   

  ti

  ko god 

  da si ti važno

  mi je da ti

  budeš

  dobro

   

   

  i

   

   

  bo

  mi 

  bomimabo

  ma

  bo

  ljubi

  svima

  mater

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  100 središnjih koraka

  19. novembar 2021.

  26283. dan mog života

   

   

  neka

  duboka

  sreća

  petnaesti rokovnik

  3. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  bila

  zorica kovačić

  hodanje sa njom

  lepa blizina među

  nama. da li je

  ona muza

  petnaesti rokovnik

  9. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  kod

  dragane

  erdevički uzeo

  rukopis ruže

  lutanja 5

  petnaesti rokovnik

  10. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  dođi

  1491. hodanje

  ima još trideset dana

  do kraja pete godine ruže

  lutanja. do polovine ruže lutanja. 9

  novembra 1996 počinje drugi petogodišnji

  deo. sledeće dve godine neću prelaziti granice

  jer za mene je sloboda kretanja moguća samo na

  ovim prostorima. besmisleno je tražiti vize i opravdavati

  svoje razloge da odem tamo gde me noge vode i zato neću

  prelaziti granice. na taj način ću ih ignorisati i prevladavati

  od 16. novembra 1996 do 26 juna1997 hodaću i držaću

  pre-davanja u četiri grada. subotom u beogradu. naredne

  nedelje četvrtkom u novom sadu. sledeće nedelje

  ponedeljkom u zrenjaninu. četvrte nedelje

  četvrtkom u subotici i onda ću taj krug

  ponoviti osam puta. predavanja ću

  držati pod naslovom performer

  voleo bih da inspirišem neke

  ljude da se kreću. dođi

  istina pleše

  ruža lutanja 5

  11. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  i neko

  kuca na vrata

  došla je dragana

  varadinac

  obradovala me je

  petnaesti rokovnik

  12. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  sačekao

  vesnu milović

  videli se posle pet

  i po godina. velika

  vesnina bol. odmah

  je otišla. bolela

  me je njena

  bol

  petnaesti rokovnik

  23. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  dogovor

  sa dajanom

  jovanović o njenoj

  knjizi o ruži

  lutanja

  petnaesti rokovnik

  25. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  sa vesnom

  milović na kafi

  lepo i teško

   

  sa draganom

  varadinac stopom

  do novog sada

  lepo sa njom

   

  zvala me

  vesna da mi

  se izvini. to mi

  olakša mučninu

  nerazumevanja

  petnaesti rokovnik

  26. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  lepa priča

  sa zoricom. poslali

  pozivnice za 100

  središnjih koraka

  ruže lutanja

  petnaesti rokovnik

  30. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  šest

  sati priče 

  o prelasku

  promeni

  petnaesti rokovnik

  3. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  1827/1826

  5010. poslednji dan

  pete godine. od danas je

  levi broj na gornjoj stranici

  veći od desnog. bilo je

  potrebno 1826 dana

  da se to dogodi

   

  5011. dragi

  prijatelju u ponoć

  između 8 i 9 novembra

  1996 je sredina ruže lutanja

  na brankovom mostu u beogradu

  ću u tim trenucima načiniti 100

  središnjih koraka. prošlo je

  pet godina. počinju

  sledećih pet

  dođi

   

  100 središnjih koraka

  1503. hodanje

  ponoć je. sredina. prohladna

  noć. sava teče svojim tokom. crne

  je boje. eno ga miroslav mandić. tristo

  metara je daleko. iza njega je svetlo novog

  beograda. približava se. izgleda uzbuđeno

  usporava. prvi korak. usporava kao životinja

  taj nesrećan nos. zadubljene oči. treperi miran

  je. čujem mu glasan uzdah i glasan izdah. to je

  ritam svemira. jednostavno hoda. usporenim

  korakom prehodaće plavu nit dugu sto

  koraka. i nema ništa samo to

  sveto dolazi iz praznine

  ruža lutanja 5

  8. novembar 1996

   

  u ponoć

  hodanje 100

  središnjih

  koraka 

   

  u petoj godini

  ruže lutanja prepešačio

  6242 kilometara

   

  ukupno do sada na

  ruži lutanja prepešačio

  31131 kilometara

   

  u petoj godini

  dobio i zaradio

  2506 dm

  petnaesti rokovnik

  8. novembar 1996

   

   

  i

   

   

  približavao

  sam se središnjici

  ruže lutanja

   

   

  i

   

   

  središtem

  sam postao tačka

  centar iz koga sam 5

  godina kasnije stvorio

  krug plavu ružu

  oko svemira

   

   

  i

   

   

  centar

  iz koga i

  sve ovo

  pišem

   

   

  i

   

   

  pripremao

  sam se za

  pre-davanje

  performer

   

   

  i

   

   

  posle 1826

  dana ruže lutanja

  našao sam se u 1827

  danu a preda mnom

  je ostalo još 1826

  dana ruže

   

   

  i

   

   

  taj spori

  desetogodišnji

  peščanik na vrhu

  stranice svakog dana

  svake od deset knjiga

  ruže lutanja je srce

  ruže lutanja

   

   

  i

   

   

  puls

  vremena u

  prostoru

   

   

  i

   

   

  ritam

  uma u

  bogu

   

   

  i

   

   

  u ponoć

  posle 5 godina i

  pred sledećih 5 godina

  sam na brankovom mostu

  hodao 100 središnjih

  koraka

   

   

  i

   

   

  100

  središnjih

  koraka na brankovom

  mostu su 100 središnjih

  koraka na milenijskom

  mostu koji sam stvorio

  između drugog i

  trećeg milenijuma

   

   

  i

   

   

  100

  središnjih

  koraka su

  središte mosta

  svih mostova

  mosta koga

  zovem most

  mostova

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  važno mi je da ti budeš dobro

  18. novembar 2021.

  26282. dan mog života

   

   

  dada mi

  rekla da sam

  gord na moju

  bol

  petnaesti rokovnik

  19. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  sam

  borim

  se da ne

  podlegnem

  uvek u ovakvim

  trenucima mi

  se sve

  sruši

   

  teško je

  poverovati u

  budućnost

   

  najvažnija

  je ljubav

  petnaesti rokovnik

  20. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  na

  hodanju

  sam se dobro

  osećao

   

  noćas

  sam se

  stalno molio

  za ljubav

   

  ljubav

  ljubav

  ljubav

   

  uređivati

  sebe kao

  dom boga

  petnaesti rokovnik

  21. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  teško je

  verovati u

  sebe kada me

  ostavljaju

  petnaesti rokovnik

  22. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  opasnost

  je spasonosna

  istina je istina

  i nežna je

   

  gospode

  bože molim te

  učini da svaki

  moj otkucaj

  srca bude

  ljubav

   

  ljubav

  strpljivost

   

  verovanje

  u ljubav

  drugoga

   

  ljubav

  u telu

   

  ljubav

  i za

  užas

  petnaesti rokovnik

  23. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  našao

  na putu

  plavu maramicu

  nosiću je oko ruke

  noću sa značenjem

  bože molim te da

  mi svaki otkucaj

  srca bude

  ljubav 

  petnaesti rokovnik

  26. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  već

  drugu

  noć nosim

  plavu maramicu

  oko leve šake

  moleći se za

  ljubav

  petnaesti rokovnik

  27. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  vezujem

  plavu maramicu

  oko šake da bih se

  molio za ljubav

  petnaesti rokovnik

  31. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  uveče došla

  dada istetovirao

  joj znak ruže lutanja

  na desnom ramenu

  petnaesti rokovnik

  2. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  dragana

  varadinac

  me sačekala

  na ulazu u

  zrenjanin

  petnaesti rokovnik

  3. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa draganom

  varadinac hodao

  nasipom do taraša 

  predložio joj da mi

  piše pisma i da

  joj to bude

  knjiga

  petnaesti rokovnik

  4. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  hodao do

  valerije i radivoja

  lepe gomboce sa

  šljivama i ideja o

  večerama po

  vojvodini

   

  sa draganom

  varadinac na kafi

  pričala mi kako je

  zaljubljena u

  mene

   

  uveče sa

  duškom đorđević

  rekao joj da su moje

  krivice sa ženama

  1

  preosetljivost

  2

  visoki ideali

  3

  neprihvatanje

  da budem sam

  petnaesti rokovnik

  5. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  prvi put

  video divnu

  devojku zoricu

  kovačić

  petnaesti rokovnik

  8. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  umrla

  judita

  šalgo

  petnaesti rokovnik

  12. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  kupio

  četrnaeste

  patike ruže

  lutanja

  petnaesti rokovnik

  24. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  sa draganom

  o njenoj zaljubljenosti

  u mene i knjizi-pismima

  koju bi počela da radi

  petnaesti rokovnik

  26. septembar 1996

   

   

  i

   

   

  zvala

  dragana

  vardinac

  važno mi je

  da ti budeš

  dobro

  rekla

  mi

  je

   

  bože

  pomozi mi

  da mi ljubav

  živi u srcu

  petnaesti rokovnik

  1. oktobar 1996

   

   

  i

   

   

  ljubav

  je beskrajna

  i bezvremena jer

  se širi bogom

  ka bogu

   

   

  i

   

   

  plava

  maramica

  bože molim te

  da mi svaki otkucaj

  srca bude ljubav 

  je zauvek u

  meni

   

   

  i

   

   

  dragana 

  varadinac

  važno mi je

  da ti budeš

  dobro

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  tvoj život mi je važniji od mog

   17.novembar 2021.

  26281. dan mog života

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 13

  hodanje od 12 do 17

   

  desetak ideja

  mi je prošlo kroz

  glavu dok je dvadesetak

  kilometara ulazilo u mene

  neke od tih ideja će se

  ostvariti neke ne. misli

  su hrana. emocije

  piće...

  ruža lutanja 5

  5. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 14

  hodanje od 13 do 18

   

  mislim 

  u slikama

  i iznenada mi se

  pojavila rečenica sad

  kad radi duša. prošao

  sam podne i za dva tri

  dana ću se uvući u

  mrak. potonuću u

  njega kao u

  vodu

  hodanje

  završavam

  uskom

  stazom...

  ruža lutanja 5

  6. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 15

  hodanje od 14 do 19

   

  ne bih

  mogao hodati

  kada bih zaboravio

  i živeo bez odsustva

  saosećanja sa bednima

  gladnima nesrećnima

  izgovaram velike reči

  jer su one posledice

  tako malog

  koraka...

  ruža lutanja 5

  7. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 16

  hodanje od 15 do 20

   

  lepota je verovanje

  volim lepotu...

  ruža lutanja 5

  8. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 17

  hodanje od 16 do 21

   

  veče se oseća

  u sumraku i ljudima

  koji se polako spremaju

  da uđu u kuću. prvi put se

  vraćam u noć. pre desetak

  dana noć se završavala u

  svitanju a sada počinje u

  sumraku. moje hodanje

  je ljubavna

  pesma...

  ruža lutanja 5

  9. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 18

  hodanje od 17 do 22

   

  vraćam se

  kupa me noć

  mislim da ću se

  noćas napiti crnog vina

  možda će mi biti malo lakše

  sramota me je što patim ali

  ne želim to da skrijem. istina

  i iskrenost čine lepo. dečak

  u meni čuva zvezdu

  izgubljen zalutao

  na zvezdi

  nepoznatoj

  zvezdi...

  ruža lutanja 5

  10. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  izašla

  knjiga ruža

  lutanja 4

  ruža lutanja 5

  11. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 19

  hodanje od 18 do 23

   

  jednostavnost

  hodanja mi donese

  jednostavnost uvida

  lako kažem velike istine

  moje slabosti ih ne umanjuju

  voleću svoj život da bih lako

  voleo i tvoj. um žudi da

  postane vrt

  ljubavi...

  ruža lutanja 5

  12. avgust 1996

   

  danas sam 

  imao nekoliko lepih

  spoznaja pre svega da

  je potrebno da volim

  sebe jer ne voleći sebe

  ugrožavam jedan

  deo sveta

  petnaesti rokovnik 

  12. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 20

  hodanje od 19 do 24

   

  velika tenzija u

  meni bila je u neskladu

  sa tišinom i toplim mrakom

  pa sam u povratku počeo da

  trčim. znoj je trčao sa mnom

  kada sam smirio tenziju

  ponovo sam se osetio

  u telu. to je samoća

  to živci vabe dodir

  to telo traži put

  kroz svet...

  ruža lutanja 5

  13. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 21

  hodanje od 20 do 01

   

  vratio sam

  se smiren. u

  sobi sam spreman za

  ljubav. sve što pogledam

  volim. koga bih sada

  pogledao bio bi

  nadojen ljubavlju

  za večnost...

  ruža lutanja 5

  14. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 22

  hodanje od 21 do 02

   

  pred

  polazak je u

  novom sadu bio pljusak

  a kada sam krenuo padala

  je samo kišica. u bukovcu je

  bilo suvo a na povratku pljusak

  me je pratio pola sata. uživao sam

  jedino sam se brinuo da mi se ne

  nakvase crteži u prsluku pa sam

  jaknu koroz koju je sve curilo

  držao ispred sebe da se kiša

  sliva i ne lepi za mokro

  telo. kisnuo sam

  kao cveće...

  ruža lutanja 5

  15. avgust 1996

   

  sa dadom

  na milomirovom

  grobu na 38 godina

  od njegove smrti

   

  prvi put sam

  osetio tu emociju

  i rekao moja žena

  i prvi put sam čuo da 

  mi je neko rekao

  moj muž

  petnaesti rokovnik 

  15. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 23

  hodanje od 22 do 03

   

  u deset

  uveče smo krenuli

  vera midić i ja. malo se

  poznajemo. dovoljno za uzbudljiv

  razgovor. priča mi da joj je pre mesec

  dana beskućništvo zapahnulo telo

  plesala bi. to i činimo kroz noć

  lepo dobro i neizrecivo...

  ruža lutanja 5

  16. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 24

  hodanje od 23 do 04

   

  krenuli

  smo dada i ja

  jedan sat pre ponoći

  dvadeset četiri dana hodanja

  od ponoći do ponoći sa osećanjem

  tvoj život mi je važniji od mog nadam

  se da će me to osećanje voditi dalje i

  oslobađati od strahova i da ću lakše živeti

  sve više vidim kako se ljudi boje samog

  života. taj strah ne vidim u dunavu koji

  teče. nisam ga osećao ni u prohladnom

  vetru koji me je rashlađivao na mostu

  niti sam osećao da noć poseduje

  ikakav strah. u povratku smo

  dada i ja ćutali. ćutali

  smo kao laste koje

  kisnu u letu...

  ruža lutanja 5

  17. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj

  život mi je

  važniji od mog

  se preobrazilo

  u svačiji život

  mi je važniji

  od mog

   

   

  i

   

   

  svačiji

  život mi je

  važniji od mog

  se preobrazilo

  u jednu jedinu

  ljubav

   

   

  i

   

   

  jedna

  jedina ljubav

  se preobrazila

  u boga

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  tvoj život mi je važniji od mog

  16. novembar 2021.

  26280. dan mog života

   

   

  prvi dan

  hodanje van

  parka s dadom

  do bukovca. vrućina

  povredio levo stopalo

  nategnuo tetivu

  petnaesti rokovnik 

  8. juli 1996

   

   

  i

   

   

  levo

  stoplao mi

  je oteklo

  ležim

   

  dada

  pokušava

  da donese

  odluku o

  našem

  odnosu

  petnaesti rokovnik 

  9. juli 1996

   

   

  i

   

   

  dada

  došla 

  kaže da ne

  može da bude

  sa mnom

   

  grozno

  opet

  sam

  petnaesti rokovnik 

  11. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tužan

  nemoćan

  hodao do futoga

  nemoćan sam

  trudim se da ne

  padam u tugu

  petnaesti rokovnik 

  12. juli 1996

   

   

  i

   

   

  moram biti

  nesebičan i želeti

  dobro dadi. ne znam

  kako da to radim. ali se

  nadam da ću imati snagu

  bože daj mi snage

  i ljubavi

   

  bože

  pomozi

  dadi

   

  tvoj život

  mi je važniji

  od mog

  petnaesti rokovnik 

  16. juli 1996

   

   

  i

   

   

  doneo odluku

  da hodam 24 dana

  okolo dana i noći

  pod nazivom 

  tvoj život mi je

  važniji od mog

  petnaesti rokovnik 

  17. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 1

  hodanje od 0 do 5

   

  hodali smo

  do bukovca i

  nazad. tako će

  biti i svih sledećih

  23 dana samo će se

  svetlost menjati a kajsije

  i šljive će dozrevati. noću

  je lakše hodati kroz

  čisti vazduh...

  ruža lutanja 5

  22. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mije

  važniji od mog - 2

  hodanje od 1 do 6

   

  hodao sam

  spavalo mi se

  detinjstvo mi se vratilo

  žudeo sam za toplim

  krevetom. na kraju

  prelazeći most

  plavetnilo

  prizora me je

  nahranilo...

  ruža lutanja 5

  23. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 3

  hodanje od 2 do 7

   

  kada sam

  krenuo bila

  je noć i nigde

  nikoga a kada

  sam se vratio bio

  je dan i ljudska

  vreva između

  je bila bajka

  u toplom

  mraku...

  ruža lutanja 5

  24. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 4

  hodanje od 3 do 8

   

  noćna hodanja

  su kao bdenja. sav

  treperim od umora

  i neispavanosti...

  ruža lutanja 5

  25. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 5

  hodanje od 4 do 9

   

  brao sam

  šljive pored puta

  i mislio o ljubavi jer

  ako imam proroštvo i

  znam sve tajne i saznanja

  iako imam svu veru da i

  planine premeštam a

  ljubavi nemam

  ništa sam...

  ruža lutanja 5

  26. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 6

  hodanje od 5 do 10

   

  prvi sat

  oči su mi

  spavale

  hod i šljive

  su me

  probudili...

  ruža lutanja 5

  27. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 7

  hodanje od 6 do 11

   

  u bukovcu smo

  skrenuli gore u brdo

  i poljskim putevima pored

  kukuruza vinograda voćaka

  hodali ivicom peščanog nanosa

  kupili breskve sa zemlje brali

   ih u jutru slatke sočne

  niz grlo niz put...

  ruža lutanja 5

  29. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 8

  hodanje od 7 do 12

   

  hodanje

  je plodnost

  sve što kažem

  je poreklo. sloboda

  semena. incest uma

  i srca. balada o

  hodanju

   pevanju...

  ruža lutanja 5

  30. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 9

  hodanje od 8 do 13

   

  temperatura je

  noćašnjom kišom

  pala za 20 stepeni

  uzbrao sam prvu

  slatku smokvu...

  ruža lutanja 5

  31. juli 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 10

  hodanje od 9 do 14

   

  cikorija među

  kukuruzom. šljive

  dozrevaju. barice od kiša

  uživanje u hodanju

  isti put drugo

  vreme...

  ruža lutanja 5

  1. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 11

  hodanje od 10 do 15

   

  ostale su

  naše reči na

  putu baš tamo

  gde se događala

  umetnost...

  ruža lutanja 5

  2. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  tvoj život mi je

  važniji od mog - 12

  hodanje od 11 do 16

   

  sloj znoja 

  na sloj znoja

  lepljiva subota. sluz

  napora u rečima koje

  obnavljaju. nadam se

  da me ovi bezmerni

  umori i napori vode

  ka spokoju. ka meri

  mogućnosti ka volji

  koja nije moja...

  ruža lutanja 5

  3. avgust 1996

   

   

  i

   

   

  osećanje

  tvoj život mi je

  važniji od mog koje

  mi se dogodilo kao milost

  oko ponoći 16. jula 1996 je

  spasilo i moj život. ovo hodanje 

  je bilo u tvoju slavu. slavu 

  čudesnog drugog i bilo

  je posvećeno

  dadi felji

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  101 dan poklonjenja patrijarsima života

  15. novembar 2021.

  26279. dan mog života

   

   

  poklonjenje

  reči da

  1405. hodanje

   

  da

  reč da

  ko izgovara

  reč dasijaju mu

  oči. da svemu. daje

  otvaranje. da odnosi strah 

  daj e korakovo stopalo na

   zemlji. hodanje je i da i

  da i da. sa da se diže

  ka visinama. sa

  da se prima u

  dubinama

  da

  ruža lutanja 5

  27. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  neprijatelju

  1406. hodanje

   

  ova civilizacija

  se izgradila na ideji

  o neprijatelju. spoljašnjem

  drugi. drugo pleme. drugi narod

  druga religija. drugi jezik. drugačije

  uverenje sa koje se strane razbija

  jaje. unutrašnjem – nesvesno. senka

  istina o sebi. dužnost biti čovek. no

  budućnost se neće graditi na

  postojanju neprijatelja. neprijatelj

  će biti ljubljen i nestaće

  preobraziće se u 

  prijatelja

  taj

  preobražaj

  je izvor svih

  budućih

  energija…

  ruža lutanja 5

  28. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  smrti

  1407. hodanje

   

  život je

  priprema za

  umiranje. odavno je

  rečeno. udostojiti se

  smrti svakog trenutka

  živeti ali i svaki dan

  umri da bi živeo

  rođenje počinje

  krikom

  umiranje

  osmehom

  ruža lutanja 5

  29. juni 1996 

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  zločincima

  1408. hodanje

   

  poklanjajući

  se zločincima

  želeo bih da se

  iskoreni zločin

  ruža lutanja 5

  1. jul 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  mojoj familiji

  1409. hodanje

   

   

  moja

  familija

  je život. život

  svih svemira. sve

  vode u svim telima

  moja familija je reč

  sve. dobrota i lepota

  zajedno. familija u

  nedogled

  ruža lutanja 5

  2. jul 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  molitvi

  1410. hodanje

   

  obožavam

  molitvu. molitva je 

  najčudesnije što se

  čoveku dogodilo. izviniti

  se je veliko. oprostiti je

  veliko. zahvaliti se je veliko

  ali moliti moliti. moliti je voleti

  volim da se molim u hodu. tada i

  molitva hoda. peva. himna jedna

  beskrajna. pesma nad pesmama

  voleti je moliti. molitva je put 

  od reči kroz um ka srcu

  bespomoćnost

  samo osmeh

  puž na

  putu

  ruža lutanja 5

  3. jul 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  skromnosti

  1411. hodanje

   

  skromnost

  je uslov za veliko

  delo. veliko delo nam

  daruje skromnost. skromnost

  izvire iz spokoja. duhovnog siromaštva

  godinama sam bio zaljubljen u siromaštvo

  prepoznavao sam u njemu lepoticu. siromaštvo

  me je čuvalo od dvoumljenja i gordosti probudilo mi

  je telo. prepoznao sam kako se hranim kišama

  spavam sa suncem. kupam u vazduhu

  vodim ljubav sa zemljom. skromnost 

  je neposedovanje – jedne patike

  hej. otvorenost izobilju

  ruža lutanja 5

  4. jul 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  patrijarsima života

  1412. hodanje

   

  posle

  devedesete

  ljudi postaju patrijarsi

  života. kažu. sve sazri u

  mirovanju. spoje se detinjstvo

  i starost. bol je zaboravljena

  život se gasi i zvono dugog

  života dugo bruji. bruji

  kroz predele vremena

  i donosi radosnu vest

  o vaskrsnuću

  amin

  ruža lutanja 5

  5. jul 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  zahvalnosti

  1413. hodanje

   

  danas je

  poslednji dan

  stojednodnevnog

  hodanja u dunavskom

  parku. sto jedan dan hodanja

  za sto jednu godinu ernst jingera

  u parku koji je sto jednu godinu star

  poklonjenje je duboko hvala. sa takvom

  zahvalnošću sam pisao sve tekstove o

  poklonjenima u njima sam se poklanjao

  rečima pojmovima koji su mi važni kojima

  verujem kojima se otvaram i predajem

  hodanje i jeste predavanje. danas je

  velika vrućina u blizini je dunav

  park buja u zelenilu. sasvim

  je drugačiji nego 29 marta

  kada sam u njega ušao

  često hodao sam. bilo

  je mnogo prijatelja

  koji su hodali sa

  mnom. bilo mi je

  hladno vrućina

  kisnuo sam

  padao je

  sneg…

  ruža lutanja 5

  6. jul 1996

   

   

  i

   

   

  voja

  dudić mi

  je izračunao

  da u prečniku od

  300 metara i visini 

  od 500 metara staje

  sva krv ljudi koja je

  tekla i teče venama

  svih onih koji su

  živeli i žive u

  20 veku

   

   

  i

   

   

  tako

  sam hodajući

  101 dan za 101

  godinu ernst jingera

  poklanjajući se patrijarsima

  života dunavskom parku

  u novom sadu stvorio 

  srce svih ljudi 20

  veka

   

   

  i

   

   

  srce

  svih ljudi

  20 veka je

  srce svih

  bića

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  101 dan poklonjenja patrijarsima života

  13. novembar 2021.

  26277. dan mog života

   

   

  poklonjenje

  pticama

  1391. hodanje

   

  u

  nekom

  drugom životu

  voleo bih da se

  posvetim posmatranju

  ptica. ne uzbuđuje me

  želja za letenjem jer ga

  osećam u hodanju i

  stvaranju. uzbuđuju

  me same ptice

  ptice su kiše

  spajaju nebo

  i zemlju…

  ruža lutanja 5

  11. jun 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  novcu

  1392. hodanje

   

  30% u

  novcu je

  čisto. sama

  sunčeva svetlost

  rad duše. tom delu novca

  se otvaram prepuštam verujem

  poklanjajući se novcu poklanjam

  se svima onima čiji je rad plaćen

  manje nego što vredi. poklanjam

  im se jer oni stvaraju višak

  vrednosti. oni su banka

  svetlosne energije u

  novcu…

  ruža lutanja 5

  12. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  jabuci

  1393. hodanje

   

  mnogo

  sam jabuka pojeo

  u životu. njihova kiselost i

  slatkost. njihova oblina u mojoj

  šaci. miris u hladnim zimskim

  sobama. sve me je to hranilo

  svaka mi je jabuka dala ono

  što sam od nje očekivao

  volim sve vrste jabuka

  kožare budimke

  ruža lutanja 5

  13. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  ciganima

  1394. hodanje

   

  ne

  volim

  državu

  a oni je

  nemaju

  cigani

  moj

  narod

  ruža lutanja 5

  14. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  vodi

  1395. hodanje

   

  pijem

  je sa sve

  većom strpljivošću

  i smirenjem. potopljen

  u dubokoj vodi kupam

  se u svom poreklu

  sve više mislim

  vodom

  ruža lutanja 5

  15. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  kamenu

  1396. hodanje

   

  volim

  da ležim

  na toplom pesku

  utonem u njega. lepi

  se po koži kad izađem iz

  vode. volim da posmatram 

  pesak. zamišljam slike njegovog

  nastajanja. jer on bejaše kamenje

  a u dugim i sporim procesima

  kotrljanjima valjanjem vodom

  snegom i vetrovima je

  nastajao. svaki

  kamen radi…

  ruža lutanja 5

  17. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  gordosti

  1397. hodanje

   

  poklanjam se

  gordosti uvažavajući

  njenu neiskorenjivost i razornost

  neprimećivanje sopstvene gordosti vodi

  u njeno bujanje. borba sa njom često je uvećava

  poklanjajući joj se umilostivljujem je. gordost se skriva

  iza tuge (tuga je samoživost– kaže dada) pravednosti

  pristojnosti morala. kada je prepoznam na jednom

  mestu ona je već na drugom. osetio sam njene

  otrove i naučio mnogo o njoj ali ja bih da

  joj se poklonim da me znanje o

  gordosti ne bi povuklo u

  novu gordost

  ruža lutanja 5

  18. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  bilo čemu

  1398. hodanje

   

  znači svemu

  pa i ničemu. da

  bih se poklonio važan

  mi je doživljaj da mogu i

  da se ne poklanjam. sa tim

  osećanjem lako se poklanjam

  bilo čemu. poklanjajući se bilo

  čemu poklanjaću se baš

  onome čemu želim. jer

  sve žudi za pažnjom

  ruža lutanja 5

  19. juni 1996

   

   

  i

   

  poklonjenje

  kurvama

  1399. hodanje

   

  za kurve 

  sam uvek imao

  simpatije kao i sve

  ostale odbačene i obeležene

  osećao sam ih kao svoju porodicu

  nisam živeo sa njima ali sam im

  pripadao više nego onima sa kojima

  sam živeo. kurve su monahinje ulica

  sestre stidu i potmuloj požudi. kurve

  su ispovedaonica telima. koliko se

  samo tela iskupilo u njima. one

  su odmorište i potpuna

  uteha…

  ruža lutanja 5

  20. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  posmatranju

  1400. hodanje

   

  posmatranjem se

  oslobađamo sebe

  zurimo u nepoznato

  putujemo očima. oči se

  priljubljuju za posmatrano

  koliko je samo cveće odnelo

  umora i nervoze onima koji su

  ga posmatrali. posmatrajući ga

  činimo da ono lepše raste. dok

  posmatramo na licima nam

  se pojavljuje osmeh ili

  blagost. posmatranje

  nas oslobađa od

  gluposti

  rada…

  ruža lutanja 5

  21. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  paradoksu

  1401. hodanje

   

  volim

  jednostavnost

  a paradoksi. oni

  su pukotine. zmijsko

  vijuganje. spojevi

  nespojivog

  venčanje vode i

  vatre. malopre

  sam video

  vrapca

  ruža lutanja 5

  22. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  uspehu

  1402. hodanje

   

  uspeh

  je ispunjenje

  ispunjenje bivanja

  uspeh je bog. ne

  postoji strah od

  neuspeha nego

  samo strah od

  uspeha

  ruža lutanja 5

  24. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  putu

  1403. hodanje

   

  put 

  je poklonjenje

  prostorima. geografija

  vremena. svaka reč je put

  dve putovanje. putevi se

  spajaju. ulivaju. put je

  način. nemoćno kako

  put bez puta

  bespuće

  put

  ruže

  ruža lutanja 5

  25. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  slovu i

  1404. hodanje

   

  jedno slovo

  mala-velika reč

  velika spajanjem. je

  hodačko i pripovedačko

  priča priču. priču o daljinama

  koje počinju ovde i sada. je

  uvek ovaj sledeći korak. i

  je roman. ruža lutanja

  je roman o

  reči i

  ruža lutanja 5

  26. juni 1996

   

   

  i

   

   

  bivanje 

  je poklonjenje

  bivanju

   

   

  i

   

   

  pevanje

  je poklonjenje

  pevanju

   

   

  i

   

   

  stvaranje

  je poklonjenje

  stvaranju

   

   

  i

   

   

  hodanje

  je poklonjenje

  hodanju

   

   

  i

   

   

  ljubljenje

  je poklonjenje

  ljubljenju

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  101 dan poklonjenja patrijarsima života

  12. novembar 2021.

  26276. dan mog života

   

   

  poklonjenje

  humoru

  1375. hodanje

   

  voleo bih da

  godine preda mnom

  budu obojene sa više

  humora. da krenem u njegovu

  školu. mnogi dani su mi ispunjeni

  umorom. ako umoru dodam

  samo jedno slovo već sam

  u humoru. za humor i

  hleb. humor je

  hleb duše…

  ruža lutanja 5

  23. maj 1996

   

  kupio patike

  adidas. prvi dan u

  letnjim pantalonama

  petnaesti rokovnik

  23. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  analogijama

  1376. hodanje

   

  analogija taj

  drevni put. strast

  i muzika istog. sve je

  jedan. jedan i jedan

  su jedan…

  ruža lutanja 5

  24. maj 1996

   

  pre-davanje

  o pesniku

  petnaesti rokovnik

  24. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  metafori

  1377. hodanje

   

  analogije

  su put. metafora

  putovanje. najbolja

  metafora za svet je

  sama metafora…

  ruža lutanja 5

  25. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  metamorfozama

  1378. hodanje

   

  kiša u zemlju

  zemlja u seme. seme

  u biljku. biljka u nebo

  iz neba padaju kiše ruža

  sve je u promeni. jedno

  se drugim menja

  preobražava…

  ruža lutanja 5

  27. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  jedinstvu svih stvari

  1379. hodanje

   

  kiša je i

  puževi prelaze

  mokru stazu. daljine se

  prolaze sporošću. vreme

  trenutkom. eto jedinstva

  svih stvari. obazrivi hod

  učtivo gledanje…

  ruža lutanja 5

  28. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  umetniku

  1380. hodanje

   

  umetnik

  nema moć

  nevin duša mu je

  između svetova moći

  bez umetnika sukob

  moćnih bi uništio svet

  umetnik je čarobnjak

  ume da stvara čarolije

  ume da te očara…

  ruža lutanja 5

  29. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  prosjaku

  1381. hodanje

   

  prosjak

  nema moć

  nevin duša mu

  je u drugome

  prosjačenje je

  umetnost

  primanja

  i

  umetnost

  davanja

  kao i

  umetnost

  prosjačenje

  je božijeg

  dela

  dar…

  ruža lutanja 5

  30. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  filozofu

  1382. hodanje

   

  filozof

  nema moć

  nevin posmatra

  mišljenjem ljubi. misli

  stomakom. hrani se

  razumevanjem. u oluji

  ne brine. misli uprkos

  konja ljubi u oči…

  ruža lutanja 5

  31. maj 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  ludi

  1383. hodanje

   

  luda

  nema moć

  nevin zna ono

  što drugi ne znaju

  ne bih preživeo svoju

  i ozbiljnost sveta da se

  u kritičnim trenucima

  nisam prepuštao ludi u

  sebi. luda je srećna

  kad vidi da se

  rodila nova

  luda…

  ruža lutanja 5

  1. juni 1996

   

   

  i

   

   

  sa aleksandrom

  tišmom otišli do kafića

  galerija saše eremića u

  petrovaradinu. aleksandar

  je posle 55 godina prvi

  put prešao preko

  mosta

  petnaesti rokovnik

  2. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  monahu

  1384. hodanje

   

  monah

  nema moć

  nevin strasno

  ljubi. monah nije

  sam. sve što postoji

  njemu je blisko. kao što

  su ludi njegovom bratu iza

  osmeha suze monahu je

  iza suza osmeh. plače

  moleći se za sve i

  svakog. monahova

  crkva je ljubav…

  ruža lutanja 5

  3. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  lutalici

  1385. hodanje

   

  lutalica

  nema moć

  nevin luta. lutalica

  u meni leči moj strah

  od života. bezbrižan u

  beskućništvu štiti me

  nezaštićenošću…

  ruža lutanja 5

  4. juni 1996

   

  lepo pismo

  od dragane

  varadinac

  petnaesti rokovnik

  4. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  pesniku

  1386. hodanje

   

  pesnik

  nema moć

  nevin peva svet

  peva jer postojanje je

  pevanje. peva pre reči

  postoji pevanjem. putanjama

  njegove pesme lete ptice

  pesnik raste travama a

  trave rastu njegovom

  pesmom…

  ruža lutanja 5

  5. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  plavom

  1387. hodanje

   

  zemlja

  je plava

  okeani su plavi

  nebo je plavo. univerzum

  je plav. sve je plavo. i zeleno

  je plavo i crveno je plavo i

  žuto je plavo i narandžasto

  je plavo i ljubičasto je

  plavo. put se plavi

  video sam to

  mnogo

  puta

  ruža lutanja 5

  6. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  ruži

  1388. hodanje

   

  ruža

  je ruža

  je ruža. ruža

  je bez zašto ona

  cveta zato što cveta

  o ružo čisto protivrečje

  mnogi su govorili i pevali

  o ruži. sve ih je ona povukla

  u svoju dubinu. lepotica

  vihor visina i vir dubina

  kao lutanje i put

  ruža me uvlači

  u sebe…

  ruža lutanja 5

  7. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  tautologijama

  1389. hodanje

   

  tautologije su

  jezero smirenja

  biti lepo zajedno

  sama ta vlaga. kad

  sve bude tu. kad je

  moje tvoje. tautologija

  obnavlja. bez svesti

  navire sam svet

  tautologije su

  ekstaza istog

  ja je ja…

  ruža lutanja 5

  8. juni 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  klitorisu

  1390. hodanje

   

  kao da ga

  je sunčev zrak

  stvorio. umetnost

  dodira. tamo gde

  je dodir tamo je

  moj dom…

  ruža lutanja 5

  10. jun 1996

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  pognutom glavom

  nebu i podignutom

  glavom zemlji

   

   

  i

   

   

  poklanjam se

  mojim divljenjima

  koja su me dovela

  do poklonjenja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  101 dan poklonjenja patrijarsima života

  11. novembar 2021.

  26275. dan mog života

   

   

  31. poklonjenje

  odluci

  1358. hodanje

   

  posle deset godina

  askeze odlučio sam da

  svoj život posvetim umetnosti

  deset godina sam joj se opirao

  iako me je privlačila. bio sam u

  dubokoj anonimnosti. ponekad bih

  osećao da u njoj mogu biti lako

  uklonjen. a živelo mi se. drugo

  ipak je umetnost bila ono što

  sam najbolje znao da

  radim…

  ruža lutanja 5

  3. maj 1996

   

  lepo

  pre-davanje

  o lutalici

  petnaesti rokovnik

  3. maj 1996

   

   

  i

   

   

  32. poklonjenje

  bolesti strahu od smrti

  1359. hodanje

   

  iznenada sam se

  razboleo od žutice

  virus mi je napao telo

  nevidljivo malo je rušilo

  vidljivo veliko. osetio

  sam krhkost života

  jedne noći sam se

  uplašio da ću

  umreti…

  ruža lutanja 5

  4. maj 1996

   

   

  i

   

   

  33. poklonjenje

  muškosti

  1360. hodanje

   

  dugo sam stajao 

  na obali mora i mirno

  gledao u daljinu. bio si sa

  svojim mirom i stamenošću

  najuzbudljiviji muškarac – rekla 

  mi je vesna kasnije kada smo se

  upoznali. pomogla mi je da prepoznam

  svoju mušku snagu. budila se u meni

  nije to bila muškost muškarca iz čije

  kulture sam otišao kao mladić. bio

  je to pre svega moj pogled

  koji je prodirao. odlazio

  i utapao se u

  ženstvenost

  gledanog…

  ruža lutanja 5

  6 maj 1996

   

   

  i

   

   

  34. poklonjenje

  sporosti

  1361. hodanje

   

  sporost me je

  privlačila već nekoliko

  godina. u njoj su se skupljalo

  i nenasilje i nevidljivo strpljenje

  te godine sam prvi put radio

  performans put u ameriku

  ili novi život indijanaca…

  ruža lutanja 5

  7. maj 1996

   

   

  i

   

   

  35. poklonjenje

  ritmu

  1362. hodanje

   

  leta 1984 sam

  krenuo na svoje prvo

  hodanje. osetio sam tada

  umetnost je znoj samoća

  ritam i strpljenje. danas

  pišem o ritmu…

  ruža lutanja 5

  8. maj 1996

   

   

  i

   

   

  36. poklonjenje

  nevažnom neprimećenom

  1363. hodanje

   

  osećanje

  punoće se uvećalo

  ka nevažnom i

  neprimećenom…

  ruža lutanja 5

  9. maj 1996

   

   

  i

   

   

  37. poklonjenje

  bogu

  1364. hodanje

   

  već nekoliko

  godina unazad počeo

  sam da izgovaram reč bog

  isprva nisam to ni primetio. u

  trenucima uzbuđenja i uvida

  samo jednom jedinom rečju

  sam to mogao izreći. rečju

  bog. sad dok mu se

  poklanjam

  osećam da je

  put ka bogu prav

  kao strela. osećam 

  da je bog put. da

  je putovanje ka

  njemu izlišno…

  ruža lutanja 5

  10. maj 1996

   

   

  i

   

   

  38. poklonjenje

  pažljivosti

  1365. hodanje

   

  pažljivost je događaj

  u srcu srce. hodanje od

  pažnje do pažljivosti. pažljivost

  sam otkrio 1987 na drugom hodanju

  za poeziju. pažljivost sam doživeo

  hodanjem jer se samo nežnošću

  stavlja noga na zemlju. drugačije

  se ne bi moglo hodati ni

  boraviti na zemlji…

  ruža lutanja 5

  11. maj 1996

   

   

  i

   

   

  39. poklonjenje

  plesu

  1366. hodanje

   

  dugim hodanjem

  se dogodi ples. ples u

  meni. ples predela. razigraju

  se krajolici u hodačevom srcu

  zanos u spokoju prepuštanja

  nikad se ne bih usudio otisnuti

  na put da hodanje predelima

  nisam osećao kao ples…

  ruža lutanja 5

  13. maj 1996

   

   

  i

   

   

  40. poklonjenje

  nezaštićenosti

  1367. hodanje

   

  tekst o

  nezaštićenosti

  pišem na kiši pa valerija

  lacko kišobranom štiti 

  dadu koja piše ove reči

  u otvorenom jedina

  zaštita je biti

  nezaštićen…

  ruža lutanja 5

  14. maj 1996

   

   

  i

   

   

  41. poklonjenje

  beskućništvu

  1368. hodanje

   

  samo srcem

  beskućništvo srce

  u tuđim grudima…

  ruža lutanja 5

  15. maj 1996

   

   

  i

   

   

  42. poklonjenje

  drugo prvom koraku

  1369. hodanje

   

  9 novembra

  1991 u podne u londonu

  napravio sam prvi korak

  desetogodišnjeg hodanja

  od tog prvog koraka u

  sledećih 1651 dana

  ishodao sam još

  37 169 023

  koraka…

  ruža lutanja 5

  16. maj 1996

   

   

  i

   

   

  43. poklonjenje

  svečanim nedeljnim hodanjima

  1370. hodanje

   

  prva godina

  desetogodišnjeg hodanja

  bila je posvećena svečanim

  nedeljnim hodanjima. nedeljna

  hodanja su bile šetnje…

  ruža lutanja 5

  17. maj 1996

   

   

  i

   

   

  44. poklonjenje

  anonimnim snagama ljubavi

  1371. hodanje

   

  u drugoj godini

  ruže lutanja sam

  napravio 4 spomenika

  anonimnim snagama ljubavi

  za razliku od muških spomenika

  neznanom junaku ovo su ženski

  spomenici. nevidljivi i

  rađajući…

  ruža lutanja 5

  18. maj 1996

   

   

  i

   

   

  45. poklonjenje

  pasošu u kretanju

  1372. hodanje

   

  ruža lutanja je krik

  svakog bića da mu svaka

  stopa na zemlji bude njegov dom 

  u kome su svi ljudi i sve životinje

  i sve bilje i sve vode i svi vetrovi

  i nebo sa suncem mesecom

  i zvezdama njegovo

  jedino telo i

  duša…

  ruža lutanja 5

  20. maj 1996

   

   

  i

   

   

  46. poklonjenje

  postojanju

  1373. hodanje

   

  bila je to

  četvrta godina

  ruže lutanja. četiri

  godine u hodanju i na

  otvorenom. sa kišama tokom

  cele godine. vetrovima svih

  pravaca. sa suncem koje

  prži kao hladnoća. kroz

  maglu i vejavicu…

  ruža lutanja 5

  21. maj 1996

   

   

  i

   

   

  47. poklonjenje

  poklonjenju

  1374. hodanje

   

  dan po dan

  poklanjao sam se

  rečima koje su mi bile

  važne u svakoj godini

  mog života. danas u

  mojoj 47 godini života

  poklanjam se poklonjenju

  poklonjenju svečanostima

  života. ljubljenju zemlje

  i zagrljaju neba...

  ruža lutanja 5

  22. maj 1996

   

   

  i

   

   

  i

  sad se

  poklanjam

  poklonjenju

  jer poklonjenja

  su me otvarala

  poklanjajući se

  svemu sve se

  otvaralo

  meni

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  101 dan poklonjenja patrijarsima života

  10. novembar 2021.

  26274. dan mog života

   

   

  14. poklonjenje

  prvoj ljubavi i fudbalu

  1341. hodanje

   

  pada krupni

  sneg u parku

  a ja pišem o sebi

  četrnaestogodišnjaku

  ja prva ljubav. ja fudbal

  levi half. prvi poljubac

  vršnjakinje…

  ruža lutanja 5

  13. april 1996

   

  sve vreme

  hodanja je

  padao sneg

  petnaesti rokovnik

   

  13. april 1996

   

  i

   

   

  15. poklonjenje

  odlaženju

  1342. hodanje

   

  važno je otići

  pročitao sam 25 godina

  kasnije kod marsel dišana

  bilo je to baš ono što sam

  osećao u petnaestoj. otići

  nestati u nepoznato. ne

  vratiti se više nikad…

  ruža lutanja 5

  15. april 1996

   

   

  i

   

   

  16. poklonjenje

  herojstvu. lepoti

  1343. hodanje

   

  uzbuđivalo

  me je herojstvo

  i zato sam prezreo

  nasilje. zavoleo herojstvo

  nejakih. žensko herojstvo

  muškarci sa svojim ratovima

  su mi bili dosadni. u dominaciji

  jakih pametnih bogatih sam

  osećao kukavičluk…

  ruža lutanja 5

  16. april 1996

   

   

  i

   

   

  17. poklonjenje

  vatri mišljenja

  1344. hodanje

   

  sve više sam

  osećao vatru u

  glavi. kao da su mi

  misli gorele. prijalo

  mi je i davalo mi

   je snagu…

  ruža lutanja 5

  17. april 1996

   

   

  i

   

   

  18. poklonjenje

  dobroti

  1345. hodanje

   

  dobrota iz

  navike i vaspitanja

  me više nije zadovoljavala

  imao sam potrebu za većom

  i neočekivanom dobrotom

  drugačijom od naučene

  nisam više čuvao 

  život želeo sam

  da ga dam…

  ruža lutanja 5

  18. april 1996

   

   

  i

   

   

  19. poklonjenje

  otkačenosti

  1346. hodanje

   

  otkačiti se. biti zvuk

  počeo sam da pišem

  pesme. nisam više nosio 

  sportsku odeću. ređe se

  brijao. puštao kosu

  obeležiti se. biti

  meta…

  ruža lutanja 5

  19. april 1996

   

   

  i

   

   

  20. poklonjenje

  prijateljstvu

  1347. hodanje

   

  ono čemu se

  u ovoj toploj suboti

  poklanjam je prijateljstvo

  sa slobodanom tišmom. bio

  je tri godine stariji. već pesnik

  nežan kakav je i danas bio 26

  godina kasnije posetivši me

  na početku današnjeg

  hodanja. prijateljstvo

  je duhovna

  krv…

  ruža lutanja 5

  20. april 1996

   

   

  i

   

   

  21. poklonjenje

  ludilu umetnosti

  1348. hodanje

   

  svo dosadašnje

  iskustvo želje i slutnje

  spojile su se u jednom. u

  ludilu umetnosti. visokoenergetski

  gest. nije to bilo ludilo bila je to umetnost

  nije to bila umetnost bila je to bujica

  zemljotres oluja buktinja. sve je

  postalo umetnost. energija

  jedna jedina…

  ruža lutanja 5

  22. april 1996

   

   

  i

   

   

  22. poklonjenje

  sukobu

  1349. hodanje

   

  umetnost me je

  uzela sebi i spasila

  podigla u visine i bacila

  ka ponoru. skočiti u ambis

  bilo je sledeće. iskušenje je

  bilo neminovno. umetnost

  mi je govorila želiš li me

  odrekni me se…

  ruža lutanja 5

  23. april 1996

   

   

  i

   

   

  23. poklonjenje

  krivici i kazni

  1350. hodanje

   

  da nisam okrivljen i

  kažnjen ne bih imao prilike

  da u zatvoru pročitam zločin

  i kaznu. u zatvoru sam osetio da

  je moja krivica (zbog one za koju

  sam bio osuđen nisam se osećao

  krivim) mnogo veća i dublja

  osećao sam zahvalnost

  prema tom osećanju…

  ruža lutanja 5

  24. april 1996

   

   

  i

   

   

  24. poklonjenje

  nenasilju

  1351. hodanje

    

  ispunjavati

  dužnost građanina

  da bude neposlušan

  nenasilje sam osećao

  kao milost. kao put

  ka drugome…

  ruža lutanja 5

  25. april 1996

   

   

  i

   

   

  25. poklonjenje

  prvom koraku

  1352. hodanje

   

  u dvadeset

  petoj godini sam

  krenuo na svoj prvi

  desetogodišnji put

  kasnije sam ga

  nazvao

  lišće -drvo

  života…

  ruža lutanja 5

  26. april 1996

   

   

  i

   

   

  26. poklonjenje

  nevidljivom

  1353. hodanje

   

  korak po

  korak svet se

  uvećavao. uvećao se

  izvesnošću nevidljivog

  nevidljivo me je

  ispunjavalo…

  ruža lutanja 5

  27. april 1996

   

   

  i

   

   

  27. poklonjenje

  strpljenju

  1354. hodanje

   

  strpljenje je čudo

  neuhvatljiva sporost. u

  proleće 1972 sam prvi put

  u životu u dvadeset drugoj na

  jednomesečnoj vojničkoj straži

  primetio kako lista drveće. gledao

  sam to svaki dan. ipak drveće je

  odjednom ozelenelo. nisam

  uspeo da vidim njegovu

  postepenost…

  ruža lutanja 5

  29. april 1996

   

   

  i

   

   

  28. poklonjenje

  afirmaciji

  1355. hodanje

   

  bila je to godina

  u kojoj sam počeo da

  osećam afirmaciju svega

  afirmaciju neljudskog. pojam

  neljudsko je obuhvatio sve. i

  ljude. antropocentrizam mi je 

  već nekoliko godina bio stran

  osnova svih rasizama

  osećanje čovek je

  mera stvari mi je

  bilo ružno...

  ruža lutanja 5

  30. april 1996

   

   

  i

   

   

  29. poklonjenje

  drveću

  1356. hodanje

   

  pročitao sam već

  dosta knjiga. znao mnogo

  stvari. prošao kroz nekoliko

  značajnih iskustava ali ja sam

  tek sada prvi put video drveće

  približavao sam mu se i nisam

  mogao da se načudim. kao

  da je u meni odjekivala

  mantra pa to je drveće

  pa to je drveće…

  ruža lutanja 5

  1. maj 1996

   

   

  i

   

   

  30. poklonjenje

  ljubavi. siromaštvu

  1357. hodanje

   

  trideseta. njoj je bila

  osamnaesta. volela me

  je. nevino. njena nevinost 

  se spojila sa mojim putem ka

  nevinosti. bilo je to bogatstvo

  u meni. sve više sam voleo

  siromaštvo. ksenija

  i siromaštvo…

  ruža lutanja 5

  2. maj 1996

   

   

  i

   

   

  svakog

  dana me je

  neko posećivao

  na petočasovnom

  hodanju i poklonjenju

  patrijarsima

  života

   

   

  i

   

   

  aleksandar

  tišma mi se često

  pridruživao u

  hodanju

   

   

  i

   

   

  oh

  kako

  sam voleo

  i volim tog

  čoveka

   

   

  i

   

   

  aleksandre

  tišma volim

  vas

   

   

  i

   

   

  dada

  je bila divna

  iako je preživljavala

  teške trenutke sa svojim

  roditeljima koji su joj

  branili da se druži

  sa mnom

   

   

  i

   

   

  put je

  ruža ruža je

  put a čednost

  i usuđivanje

  izaziva i plaši

  ljude

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  101 dan poklonjenja patrijarsima života

  9. novemba r2021.

  26273. dan mog života

   

   

  osećam

  se sam. ljušti

  se telo iluzija

  petnaesti rokovnik

  4. mart 1996

   

   

  i

   

   

  kupio

  džon kuper

  pouisa. ideja da

  hodam dunavskim parkom

  101 dan za 101 godinu ernst

  jingera kad već nisam uspeo

  prošle godine da odhodam

  do njega za njegov

  stoti rođendan

  petnaesti rokovnik

  13. mart 1996

   

   

  i

   

   

  gledao

  park

  pripremajući

  se za hodanje

  njim

  petnaesti rokovnik

  15. mart 1996

   

   

  i

   

   

  predao

  dragani

  erdevički

  rukopis ruže

  lutanja 4 na

  štampanje

  petnaesti rokovnik

  20. mart 1996

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  pre-davanje

  o ludi

  petnaesti rokovnik

  22. mart 1996

   

   

  i

   

   

  1. poklonjenje

  poreklu

  1328. hodanje

   

  niti argumenti niti logika

  nego humor svetlosti. sunčano

  poreklo mi je u pevanju. ako se

  vratim do prvog oblika videću

  svoje telo u muzici oblaka

  dogodio sam se pre

  rođenja. rađam