AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  386620

  pupoljak

  neplaćeni i plaćeni rad

  3. jun 2023.

  26844. dan mog života

   

   

  očito da

  je ono što nije

  bilo plaćeno nije

  bio rad a da je sve

  ono što je bilo

  plaćeno bio

  rad

   

   

  i

   

   

  neplaćenog

  rada je mnogo

  više od plaćenog

  rada i zato višak

  rada od koga se

  plaćeni rad i

  šepuri

   

   

  i

   

   

  ne može

  on mene toliko

  malo platiti koliko

  ja mogu malo

  raditi

   

   

  i

   

   

  plaćenih

  radova je mnogo

  i mnogo je načina

  plaćanja

   

  preplaćeni rad

   

  slabo plaćeni rad

   

  dobro plaćeni rad

   

  krvavo plaćeni rad

   

  znojem plaćeni rad

   

  carskom krvlju plaćeni rad

   

  ratničkom krvlju plaćeni rad

   

  sivom ekonomijom plaćeni rad

   

  patriotizmima plaćeni rad

   

  pozajmicom plaćeni rad

   

  ideologijama plaćeni rad

   

  pljačkom plaćeni rad

   

  iznudama plaćeni rad

   

  politikama plaćeni rad

   

  kurvanjem plaćeni rad

   

  partijama plaćeni rad

   

  švercom plaćeni rad

   

   

  i

   

   

  neplaćenim

  poslovima se

  ne zna broj

  koliko ih

  je

   

  kućni poslovi

   

  akcijaški poslovi

   

  autorski poslovi

   

  robovski poslovi

   

  zatvorski poslovi

   

  volonterski poslovi

   

  izumiteljski poslovi

   

  posvećenički poslovi

   

  hodočasnički poslovi

   

  podvižnički poslovi

   

  poslovi pokajanja

   

  poslovi oproštenja

   

  poslovi iskupljenja

   

  zavetnički poslovi

   

  prosjački poslovi

   

  monaški poslovi

   

  jurodivi poslovi

   

   

  i

   

   

  plaćeni rad

  je oslobađao od

  ropstva a neplaćeni

  rad je nekoga vodio

  posvećenju

   

   

  i

   

   

  jer

  raditi mi

  je da bih se

  iskupio a ne

  da bih bio

  plaćen

   

   

  i

   

   

  raditi mi

  je jer uživam

  u radu koji niko

  drugi ni ne vidi

  da je rad

   

   

  i

   

   

  jer

  rad je rad

  za boga a ne za

  drugog. za drugog

  je ljubav a ne

  rad

   

   

  i

   

   

  ko

  radi za

  drugog ne

  ljubi drugog

  niti onaj za koga

  se radi ljubi onog

  ko za njega radi

  nego ga samo

  plaća

   

   

  i

   

   

  tu bih

  uključio

  kurvu kao

  svetinju

  paradoksa

  i

  protivrečnosti

   

  žrtvu kao

  neplaćenost

  koja hrani

  sve

   

  majku

  koja besplatno

  rađa život 

   

  oca

  začeća

   

  i

   

  boga

   

   

  i

   

   

  plaćanje

  oslobađa od

  ropstva ali kad

  bi se zajebavali

  jer i plaćeni i

  neplaćeni

  rad su

  zaborav

  krivice

   

   

  i

   

   

  krivica

  je rad a rad

  je krivica

   

   

  i

   

   

  oslobođenje

  od krivice je i

  oslobađanja

  od rada

   

   

  i

   

   

  oslobođenje

  od rada je posvećenje

  sreći i radosti postojanja

  koje je delo boga i božije

  dobrote i ljubavi

   

   

  i

   

   

  oslobođenje

  od rada je povratak

  ne korenima nego

  bogu 

   

   

  i

   

   

  povratak

  bogu sam ja

  koji sam

  bog

   

   

  i

   

   

  neplaćeni

  rad je bio mnogo

  manje vrednovan

  od plaćenog i zato

  sam se ja vratio

  da naplatim

  neplaćeni

  rad

  i

  proslavim

   

  besplatnost

   

  beskućništvo

   

  bezvlasništvo

   

  beskorisnost

   

   

  i

   

   

  kad

  njište

  nozdrve

  svakom

  je

  dobro

  na

  ovom

  svetu

   

   

  i

   

   

  ovaj svet je

  radost iskupljenja

  i hrlenja raju koji je

  u svakom ko je

  bog ili barem

  raj

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  rob je sluga je perač ulica je čistač klozeta je živi bog

  2. jun 2023.

  26843. dan mog života

   

   

  rob

  je sluga

  koji se ropstva

  oslobodio. sluga je

  perač ulica koji se

  oslobodio

  sluge

   

   

  i

   

   

  posebno

  su mi bili čudni

  čistači ulica sa svojim

  metlama od pruća a tek

  perači ulica koji su ulicu

  prali vodom prskajući

  je crnim gumenim

  crevima

   

   

  i

   

   

  sve

  je nekada

  bilo mnogo teže

  ali nije. sve je oduvek

  isto kulučenje mada i

  romantiziranje pa se

  današnje čini još

  težim iako je

  zasnovano

  na

  lakšem

   

   

  i

   

   

  kao što

  nema kraja

  poslovima tako

  nema ni kraja u

  najužasnijim

  poslovima

   

   

  i

   

   

  najužasniji

  poslovi su

  svetlost rada jer

  iskupljuju sve one

  koji se gade da rade

  pa druge iskorištavaju

  da rade za njih a oni

  će kao njima

  platiti za

  to

   

   

  i

   

   

  ponavljam

  ja o svemu tome

  ništa nisam znao u

  svom detinjstvu ali sam

  sve to bio i video da

  bih danas u mojoj

  starosti pevao

  boga

   

   

  i

   

   

  sećam

  se kako je

  dolazila neka velika

  cisterna koju su vukli

  konji a onda su majstori

  ulazili u naše dvorište kao

  majstori i vadili kantama 

  na štapovima govna iz

  našeg i gazdinog

  poljske klonje

   

   

  i

   

   

  obradovah

  se što se setih

  te nežne reči

  klonja

   

   

  i

   

   

  dok su 

  tim kantama

  nosili govna kroz

  dvorište iz kanti su

  kapljala naša govna ali

  kad je posao bio obavljen

  zaista se nivo govana

  osetno smanjio i mi

  smo svi mogli

  nastaviti da

  seremo

   

   

  i

   

   

  svaki

  rad je med

  a med su govna

  pčela kojima su

  pčele pčele a

  med med

   

   

  i

   

   

  u

  teškim

  poslovima

  se odmara

  bog

   

   

  i

   

   

  svako ko

  se bavi umnim

  poslom će nešto

  zaista stvoriti tek

  ako se pokloni

  teškim

  poslovima

   

   

  i

   

   

  prljave

  ruke teških

  poslova su jedino

  zdravlje i jedine

  čestite i čiste

  ruke

   

   

  i

   

   

  bilo

  je dirljivo

  videti šake

  paora i radnika

  bile su kao

  zemlja

   

   

  i

   

   

  uz perače

  ulica i čistača

  klozeta i đubretari

  su bili čestitost

  koja se širila

  ulicom

   

   

  i

   

   

  sve

  prljave i

  teške poslove

  rade siromašni i

  odbačeni i otpisani

  ljudi i zato su oni

  kao školjke u

  kojima su

  biseri

   

   

  i

   

   

  dok ovo

  pišem prstima

  koji plešu po bežičnoj

  tastaturi mog kompjutera

  svetlosti poklanjam se svakoj

  šaci koja se ugurala u govna da

  bi govna vaskrsla sve i svakog pa

  i one koji se gade tuđih govana jer

  niko se ne gadi svojih govana

  nego samo tuđih dok govnari

  čiste baš ta tuđa govna kao

  buba balegar koja je

  dete boga

   

   

  i

   

   

  ja sam

  rob. ja sam

  sluga. ja sam

  perači ulica. ja sam

  čistači klozeta

  balegar

  ja

  sam

  živi

  bog

  a

  ti

  ko

  si

  ti

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

   

  tek

  dozivam te

  i pozivam te da

  barem u

  ovim

  bogojavljanjima

  i

  ti

  budeš

  sa

  mnom

   

  rob

   

  sluga

   

  perači ulica

   

  čistači klozeta

   

  đubretari

   

  balegar

   

  živi bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  kopači rovova. tumperaši. moleri. zidari. bravari. konobari

  1. jun 2023.

  26842. dan mog života

   

   

  negde

  malo dalje

  od moje ulice

  su bili i još teži

  radovi. kopači

  rovova

   

   

  i

   

   

  tumperaši

  koji su sa tumperima 

  i konjima prenosili zemlju

  sa jednog mesta na drugo

  mesto. bilo ih je stotine i oni

  su jedni za drugima preneli

  planine. ali po suštini su

  preneli sebe u boga

  i postali bog

   

   

  i

   

   

  moleri

  plafona i zidova

  zidari i tesari kuća

  električari. bravari

  limari. asfalteri

  bunardžije

   

   

  i

   

   

  kovači

  užarenog

  gvožđa

   

   

  i

   

   

  kuvari

  pekari. čobani

  sodari. mesari

  berberi

   

   

  i

   

   

  krojači

  jorgandžije

  mlekari slatkog i

  kiselog ovčijeg

  mleka

   

   

  i

   

   

  električari

  koji su se penjali

  na drvene bandere

  i menjali ulične

  sijalice

   

   

  i

   

   

  obućari

  kapadžije. ciglari

  asfalteri. kamiondžije

  stakloresci. čuvari

  magacioneri

  šumari

   

   

  i

   

   

  kazandžije

  bonbondžije

  semenkari

  poslastičari

  dućandžije

  sve rani

  rokenrol

  virtulene

  stvarnosti

  današnjeg

  tik toka

   

   

  i

   

   

  konobari

  nisu ništa radili

  ali su im iskakale vene

  po nogama jer su bili

  stalno na nogama

  da bi uslužili

  druge

   

   

  i

   

   

  moj

  uja cveta

  je bio konobar

  u čurugu i kad sam

  kod njega u kafani

  popio nešto za

  decu osećao

  sam se

  kao

  kraljević

  jednog

  čuvenog

  konobara

   

   

  i

   

   

  rad je

  unižavao ali

  i uzvisivao jer je

  tu bilo reč o nekom

  čuvenom majstoru

   a o majstoricama

  da ne govorim

   

   

  i

   

   

  rad

  je bio

  sačinjen ili

  od snage ili od

  zlatnih ruku ili

  od

  iskorištavanja

   

   

  i

   

   

  rudarenje

  je kruna ljudske

  pohlepnosti koja

  kopa krade majku

  zemlju i koju zato

  iskupljuju

  rudari

   

   

  i

   

   

  u moje

  vreme više nije

  bilo galota i burlaka

  pa ni gladijatora ali

  je bilo sportista

  i humanista

   

   

  i

   

   

  svaki

  rad je čedan

  i svaki rad se

  iskorištava

  i kvari

   

   

  i

   

   

  zato

  odbačeni

  koji ne mogu

  ili ne žele da

  budu deo igre

  krvarenja i

  kvarenja

   

   

  i

   

   

  proleter

  i

  radnik

   

   

  i

   

   

  radnik

  je rob a rob

  je robot i zato

  roboti svih bića

  ujedinite se u

  jednom jedinom

  robotu ljubavi

  slobode

  istine

   

   

  i

   

   

  odbačeni

  svih bića ujedinite

  se u jednom jedinom

  odbačenom ljubavi

  slobode istine

   

   

  i

   

   

  sva bića

  ujedinite se u

  jednom jedinom

  biću ljubavi

  slobode 

  stine

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  paori i nadničari

  31. maj 2023.

  26841. dan mog života

   

   

  rastao

  sam na

  podbari

  u ulici

  paora

   

   

  i

   

   

  paori

  su bili nešto

  staro i zaostalo

  ali su bili 

  so

   

   

  i

   

   

  paor

  je bio 

  vreme

  koje

  je

  prošlo

   

   

  i

   

   

  paor

  je bio

  hrana

   

   

  i

   

   

  paori

  su bili na

  svojim njivama

  od jutra do mraka

  viđao sam ih kako se

  svakog dana vraćaju sa

  svojim taljigama sa njiva

  van grada i kako gospodski

  sa neprimetno podignutim

  bičem u ruci pozdravljaju

  komšije koji su se

  zatekli na

  ulici

   

   

  i

   

   

  paor

  je bio

  gubitnik

  koga je

  pobedio

  radnik

   

   

  i

   

   

  uz

  paora

  su išli i

  nadničari

  nadničiti biti

  na usluzi i

  raditi za

  nadnicu

   

   

  i

   

   

  u sezoni

  kada je bilo

  najviše posla

  na zemlji dolazili

  su sezonski

  radnici

   

   

  i

   

   

  sezonski

  radnici su bili

  siromašni ljudi

  dolazili su iz daleka

  da krvnički rade po

  ceo dan i da sav

  ušteđeni novac

  šalju kući

  svojima

   

   

  i

   

   

  kada

  sam kao stariji

  dečak kod uja žive

  u tarošu i sam orao sa

  dva konja osećao sam dok

  sam držao plug koji se otimao

  a ja ga svojom pubertetskom

  snagom savladavao nešto

  od herojskog napora u 

  toplom vazduhu van

  sela. napora koja

  sva bića čine da

  bi se izborila

  za svoj

  život

   

   

  i

   

   

  kada sam

  tri dana utovarao

  pesak na peskari da bi

  ga sa komšijom i njegovim

  konjima razneli po gradu

  osećao sam da je život

  jako teška stvar i da

  baš zbog toga i

  jeste svetlost

   

   

  i

   

   

  osećam

  neopisivu nežnost

  za sve te siromašne ljude

  koji su izgradili piramide. nasipe

  puteve. mostove. isušili močvare

  zasadili šume. izgradili

  gradove. crkve 

   

   

  i

   

   

  rad

  je bio 

  krv koja

  je tekla

  ulicama

  kao

  znoj

   

   

  i

   

   

  rad je

  bio mnogo

  više rad za

  drugog

   

   

  i

   

   

  biti

  malo

  plaćen

  a mnogo

  raditi to

  je bio

  život

   

   

  i

   

   

  malo

  platiti onima

  koji mnogo rade

  za tebe je bila

  ekonomija

   

   

  i

   

   

  obogatiti

  se na onima

  koji rade za

  tebe je bila

  kultura

   

   

  i

   

   

  raditi da

  bi se iskupilo

  je bilo božanski a

  raditi da bi se ishranilo

  pa i obogatilo je

  bilo ljudski

   

   

  i

   

   

  prekopati

  nekom baštu

  uneti nekom

  ugalj. istovariti

  nekom nešto

  preseliti

  nekog

   

   

  i

   

   

  skupljati

  novine i

  papir

   

   

  i

   

   

  počistiti

  nekom sneg

  ispred kuće ili

  izlupati led

  na ulici

   

   

  i

   

   

   

  i na kraju

  kupiti ulaznice

  za biskop i tapkati

  ih onima koji nisu

  želeli da čekaju

  u redu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  ulični majstori

  30. maj 2023.

  26840. dan mog života

   

   

  osim

  kućnih

  poslova

  postojali

  su

  i

  ulični

  poslovi

   

   

  i

   

   

  javiti

  se na

  ulici

   

   

  i

   

   

  počistiti

  ulicu

   

   

  i

   

   

  okrečiti

  svoju

  kuću

   

   

  i

   

   

  obradovati

  komšije 

  pažnjom

   

   

  i

   

   

  izneti

  đubre na

  ulicu. izbaciti

  vodu u kanalizaciju

  napumpati vodu

  na bunaru

   

   

  i

   

   

  stojati na

  ulici i razgovarati

  pa i ogovarati. to baš

  i nije bio neki rad ali

  je bilo odrastanje

  koje radi

   

   

  i

   

   

  osim

  tih suštinskih

  uličnih poslova

  bili su i oni koji

  su se radili

  na ulici

   

   

  i

   

   

  prosjaci

  su za mene

  najveći radnici

  i ovog i onog

  sveta

   

   

  i

   

   

  testeraši

  čistači ulica

  polivači ulica

  popravljači

  kišobrana

  oštrači

  noževa

   

   

  i

   

   

  popravljači

  šerpi i lonaca

  i đubretari i

  šinteri

   

   

  i

   

   

  paori

  koji su se

  predveče vraćali

  sa konjima i kolima

  sa svojih njiva

  u ataru

   

   

  i

   

   

  poštar

  i

  odžačar

   

   

  i

   

   

  ponekad

  mada retko

  i neki policajac

  koji je ulivao

  plašnju

   

   

  i

   

   

  rad je

  pre svega

  fizički rad i to

  je najteži ali i

  božanski

  rad

   

   

  i

   

   

  emocionalni

  intelektualni duhovni

  rad iako su još i teži od

  fizičkog ako u sebi nemaju

  poklonjenja za fizički rad

  nisu božanski pa prema

  tome su nasuprot

  božanskom

   

   

  i

   

   

  fizički rad

  je iskupljenje

  pogotovo fizički

  rad za drugog od

  koga često drugi ima

  više pa i mnogo

  više koristi od

  onog koji

  radi

   

   

  i

   

   

  rad

  radi radnik

  i zato je radnik

  mitska figiura

  i božiji

  lik

   

   

  i

   

   

  to što

  sam video kako

  ljudi mnogo rade a

  pogotovo što rade za

  druge to me je duboko

  diralo iako ja nisam

  bio vredan niti

  sklon radu

   

   

  i

   

   

  osnovni

  ulični posao je

  biti uličar i to pre

  svega biti na ulici

  i to bez ikakvog

  posla jer su

  postojali

  i

  besposličari

  i

  besposleni

   

   

  i

   

   

  ulica

  je bila opasna

  i baš zato je bila

  uzbudljiva i

  privlačna

   

   

  i

   

   

  divim se

  uličarima i

  svoj deci

  ulica

   

   

  i

   

   

  ulica je

  kurva koja

  se podaje 

  svakom

   

   

  i

   

   

  ulični

  poslovi

  su javni

  i obavljaju

  se javno

  pred

  očima

  drugih

   

   

  i

   

   

  svako

  ko je osetljiv

  divi se ogoljenosti

  uličnih radnika i

  neradnika

  božijih

   

   

  i

   

   

  lude

  i ulične

  lude su

  bili živa

  duša

  ulice

   

   

  i

   

   

  lude

  su sačuvale

  svaku civilizaciju

  pa i ovu informatičku

  jer se baš u ludi

  čuva pesma

  svega

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  kućni poslovi

  29. maj 2023.

  26839. dan mog života

   

   

  iako je

  moj osnovni

  kućni posao bio

  da budem dobar i da

  slušam video sam da

  u kući postoje i neki

  drugi poslovi

   

   

  i

   

   

  osnovni

  posao je bio

  da se živi

   

   

  i

   

   

  živelo

  se u toku

  dana a toku

  noći se spavalo

  da bi se ujutru

  ponovo

  živelo

   

   

  i

   

   

  život

  je posao

  poslova

  kapital

  ili

  raj

   

   

  i

   

   

  u najranijem

  detinjstvu mi je

  posao bio da se ne

  upiškim. da se ne ukakim

  da spavam i kad mi se

  nespava. da me ne

  svrbi iako me

  svrbi

   

   

  i

   

   

  posao je

  bio i da ne

  čačkam nos i ne

  oblizujem sline. da

  prestanem da kašljem

  da ne gazim po blatu

  da ne padnem. da

  ne plačem

   

   

  i

   

   

  novac kojim

  se živelo je bio

  povezan sa

  ko radi

  ne umire

  od gladi

   

   

  i

   

   

  rad se

  morao

  raditi

   

   

  i

   

   

  ako

  nećeš

  da umreš

  umri u

  radu

   

   

  i

   

   

  sa radom

  se počinjalo od

  kuće i kućnih

  poslova

   

   

  i

   

   

  poslovima

  me je učila kaja

  jer milomira i

  nije bilo u

  kući

   

   

  i

   

   

  obrisati 

  guzu nije bio

  posao ali srati

  jeste. pranje ruku

  nije bio posao ali

  pokupiti mrve

  sa stola

  jeste

   

   

  i

   

   

  skloniti

  vašar posle

  jurcanja po

  sobi

   

   

  i

   

   

  namestiti

  krevet. staviti

  stvar na svoje

  mesto

   

   

  i

   

   

  pomagati

  kaji u kuvanju

  čistiti grašak. mleti

  meso. mleti orahe. mleti

  mak. promešati ručak. paziti

  da ne iskipi mleko. izmutiti jaja

  počistiti ispod stola. staviti drvo

  u šporet. oprati svoje sudove

  a posle i sve sudove. očistiti

  cipele. odneti novine u

  klozet da bi imali čime

  da se ubrišemo po

  obavljenoj

  nuždi

   

   

  i

   

   

  rad

  je

  nužda

   

   

  i

   

   

  ubrisati

  prašinu. počistiti

  metlom pod. mokrom

  krpom obrisati linoleum

  namotati u klupče 

  vunicu

   

   

  i

   

   

  posle

  obavljenog

  posla bio sam

  srećan pogotovo

  posle posla koji sam

  prvi put radio jer sam

  sada taj posao i ja

  znao da uradim

  kao i kaja

   

   

  i

   

   

  da

  udenem

  konac u iglu

  da ušijem

  dugme

   

   

  i

   

   

  da

  peglam. da

  sa izgužvanim

  novinama operem

  prozore i sa krpom

  izglancam kvake

  i na prozorima

  i vratima

   

   

  i

   

   

  što sam

  bio jači sve

  sam više bio

  spreman

  za rad

   

   

  i

   

   

  posao je

  bio sve ono

  što nisam voleo

  da radim. a sve ono

  što sam voleo je

  bila igra

   

   

  i

   

   

  to je to

  posao i

  igra

   

   

  i

   

   

  kućni

  poslovi su

  održavali kućom

  živom i činili je

  gnezdom

  i

  ognjem

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  prosjak i novac

  27. maj 2023.

  26837. dan mog života

   

   

  prosjak

  je jedan od

  moji prvih sedam

  likova uz pesnika

  umetnika filozofa

  monaha lude i

  lutalice

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je susret raja i

  ovog sveta koji se

  u srcu siromaha

  venčavaju

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je crkva. prosjak

  je trg. prosjak je ulica

  prosjak je lisice imaju

  jame i ptice nebeske

  gnezda a sin čovečiji

  nema gde glave

  zakloniti

  matej 8:20

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je najveće

  nadahnuće za

  ekonomiju ovog

  sveta i za bića

  koja sebe 

  zovu ljudi

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je

  prosjakinja

  prosjakinja

  je

  prosjak

  je

  živi

  bog

   

   

  i

   

   

  dečak

  prosjak i

  devojčica

  prosjakinja

  su deca

  boga

   

   

  i

   

   

  prosjak

  prosi novac

  da bi svako imao

  novac i da niko 

  ne bi morao

  da prosi

   

   

  i

   

   

  ja sam

  prosjak koji

  oseća da je ceo

  svet i cela biologija i

  ceo svemir sa svim svojim

  galaksijama sveto prosjačenje

  a ne borba i trijumf evolucije

  nema evolucije nego samo

  revolucje prosjačenja koja

  prosi jer se moli jer je

  molitva. bog. a bog

  nije niko drugi

  nego bog

  koji ljubi

  prosjaka

   

   

  i

   

   

  moja ljubav

  za siromaštvo

  i za prosjake je

  tako velika da u

  njoj osećam

  i

  boga

  i

  reč

  i

  broj

  i

  seks

  i

  novac

   

   

  i

   

   

  telo

  fiktivne

  ekonomije su

  prosjakinje

   

  srce

  ekonomije

  savesti su

  prosjaci

   

  um

  novčanice

  kosmos je prosto

  i sveto venčanje

  prosjakinje

  i

  prosjaka

  u

  čežnji

  svakog bića

  za

  ljubavlju

  slobodom

  istinom

  i

  hrlenjem

  svakog

  bića

  bogu

   

   

  i

   

   

  biće

  je bog

  a novac

   svedoči

  da je

  bog

  biće

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  siromaštvo

  ti si za mene

  živi bog

   

   

  i

   

   

  siromaštvo

  ti si me vodilo

  i dovelo do boga

  jer bog doziva

  svakog ko želi

  da je bog

   

   

  i

   

   

  božanski

  je biti prosjak i

  otvorenom šakom

  prositi dobrotu

  drugih

   

   

  i

   

   

  otvorena

  šaka je otvoren

  um. otvoreno lice

  otvoreno srce

  otvoreno

  telo

   

   

  i

   

   

  prosjakova

  otvorena šaka

  je otvoreno življenje

  otvoreno ljubljenje

  otvoreni bog

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je artur rembo

  i njegovo čudesno

  čestitost prosjaštva

  srce mi para

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je čestitost

  koja se podaje

  čestitima

   

   

  i

   

   

  dati novac

  prosjaku znači

  biti otvoren za

  njegovo hvala 

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je molim i

  hvala

   

   

  i

   

   

  prosjak

  je vrtlar

  duše

   

   

  i

   

   

  prosjače

  i prosjakinjo

  moja vi ste

  ljubav

  moja

   

   

  i

   

   

  prosjače

  i prosjakinjo

  vi ste svetlost

  ovoga sveta

  za mene

   

   

  i

   

   

  prosjače

  i prosjakinjo

  vi ste boginja i

  bog moj dok se

  podajete svima

  i svakom na

  ulici

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i suština

  26. maj 2023.

  26836. dan mog života

   

   

  suština

  novca je u

  njegovom biću

  a ne u njegovoj

  funkciji i koristi

  novac nije

  korist

  novac

  je

  igra

   

   

  i

   

   

  novac

  je

  dogovor

   

  novac

  je

  zavet

   

  novac

  je

  čednost

   

  novac

  je

  odanost

   

  novac

  je

  zahvalnost

   

   

  i

   

   

  novac

  su plave

  cipele koje hodaju

  po plavom mozgu

  plavog svemira

  svakog bića

   

   

  i

   

   

  novac

  je nikola

  tesla

   

   

  i

   

   

  novac

  je samo ono

  što nije korisno

  nego je podatno

  osmeh svemira

  svakom

  njegovom

  biću

  i

  zato

  se

  moja

  novčanica

  svemira

  zove

  novčanica

  kosmos

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  tvrdnji pa i mojoj

  tvrdnji. jer tvdnja je

  stvorila zlato i sve druge

  stvari koji garantuju vrednost

  novca koju svi u igri prihvataju

  da je samo čestica od koje

  zavisi sve i da je sve

  samo devojčica od

  koje svi očekuju

  baš sve

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je 

  u svakom ko 

  nema novac u

  svakom ko sebe

  daje umesto

  novca

   

   

  i

   

   

  suština

  novca nije u

  razmeni nego

  u darivanju

  i davanju

  novca

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  besplatnosti

  u žudnji bića za

  prožimanjem i

  preplitanjem

  jedno sa

  drugim

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  oslobođenju

  od straha

  od

  novca

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  siromaštvu a 

  ne u bogatstvu

  u odricanju a

  ne u pohlepi

  u

  samoodrživosti

  i

  solidarnosti

  a

  ne

  samozaboravu

  i

  tržištu

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  neprestanom

  putovanju novca

  iz nepoznatih

  ruku u

  nepoznate

  ruke

   

   

  i

   

   

  to da

  se novac bez

  opiranja daje iz

  ruke u ruku je

  dobrota

  novca

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je

  kruženje kao

  kruženje

  vode

  u

  prirodi

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je kao

  i svakog bića i

  svake stvari

  da ljubi

  i

  bude

  ljubljeno

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je

  u stvaranju

  novca a ne u

  zarađivanju

  novca

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  radosti kad se

  novac prima i još

  većoj radosti kad se

  novac daje. svako ko

  novac daje uživa u onom

  ko novac prima a svako

  ko novac prima uživa

  u onom ko novac

  daje

   

   

  i

   

   

  novac je

  opasnost koja

  spašava one kojima

  nije do novca nego do

  ljubavi u kojoj svi

  imaju dovoljno

  novca

   

   

  i

   

   

  suština

  novca je u

  uživanju novca

  u tome što je

  novac

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  ime novca

  25. maj 2023.

  26835. dan mog života

   

   

  ime

  novca

  je bio dinar

  pogotovo

  1

  dinar

   

   

  i

   

   

  1

  dinar

  je

  bio

  bog

   

   

  i

   

   

  dinar

  je bio dinar

  a novčići i 

  novčanice

  su bili

  dinari

   

   

  i

   

   

  dinar

  je

  kvalitet

  a

  dinari

  količine

   

   

  i

   

   

  kad sam

  malo porastao

  začudio sam se

  da neki drugi ljudi u

  nekim drugim zemljama

  dinar zovu nekim drugim

  imenima kao što su forinta

  dolar pezos rublja franak

  real funta lev rupija jen

  juan lira zlot šekel

  gulden

   

   

  i

   

   

  nisam

  mogao da

  razumem kako

  dolar pezos rublja

  franak real funta lev

  rupija jen juan forinta

  lira zlot šekel gulden

  mogu biti dinar jer

  sam mislio da je

  dinar svakom

  dinar

   

   

  i

   

   

  kao dete

  sam čuo da

  ljudi psuju

   

  jebem

  ti

  boga

   

  jebem

  ti

  oca

   

  jebem

  ti

  mamu

   

  ali

  nisam

  nikad

  čuo

  da

  psuju

   

  jebem

  ti

  novac

  ili

  jebem

  ti

  dinar

   

   

  i

   

   

  bog je

  važniji od novca

  ali od novca se živi

  pa je nekako novac

  postao važniji i

  od boga

   

   

  i

   

   

   to da je

  dinar važniji

  i od boga bi bila

  pesma o dinaru

  mog detinjstva

   

  dinar

  je

  bog

   

   

  i

   

   

  novac

  i sve ono

  što čini tehniku

  življenja je ubilo

  boga i ubilo je boga

  i u meni da bi se

  razgorela

  vatra

  mog

  mišljenja

   

   

  i

   

   

  sada

  slobodno

  mogu da kažem

  da sam i ja u dečaštvu 

  i mladosti ubio boga da bi

  život bio bog. sa radošću to

  priznajem jer mi je to pomoglo

  da umrem i vaskrsnem u

  bogu i boga otkrijem u

  sebi i doživim da sam

  i ja sam bog jer

  jeste samo

  bog

   

   

  i

   

   

  bože 

  ljubim te

  oduvek i

  zauvek

   

   

  i

   

   

  bog 

  je

  živ

  i

  bog

  je

  živ

  uprkos

   

   

  i

   

   

  bog 

  je bio živ

  ali je grcao u

  suzama jer više

  nije bio u srcima

  ljudi u kojima

  se uselio

  novac i

  bio im

  sve

   

   

  i

   

   

  bog je

  bio živ ali

  su ljudi izmislili

  novac da bog ne

  bi bio živ nego

  da bi oni

  živeli

   

   

  i

   

   

  ja

  autobogografija

  boga

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  i

  nisam

  ništa drugo

  nego živa

  autobiografija

  živog

  boga

  i

  živog

  boga

  autobogografije

   

   

  i

   

   

  bog je

  živ uprkos

  jezika seksa

  i novca  jer

  bog je živa

  ljubav

   

   

  i

   

   

  božijom

  ljubavlju su 

  i jezik i seks i

  novac živa

  ljubav

   

   

  i

   

   

  dinar

  je bilo ime

  mog novca sve

  do moje 71 godine

  kad sam stvorio

  novčanicu

  kosmos

   

   

  i

   

   

  novčanica

  kosmos je kosmos

  ljubavi slobode istine

  kosmosa za svako i sva

  bića svemira. novčanica

  boga jer jedini novac

  je živi bog

   

   

  i

   

   

  bog

  je ime

  svega pa i

  jezika seksa

  i novca pa i

  novčanice

  kosmos

   

   

  i

   

   

  kosmos

  je živi bog 

  i novac

  boga

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac brojanje i matematika

  24. maj 2023.

  26834. dan mog života

   

   

  1

  dinar

  kinta

   

  2

  dinara

   

  5

  dinara

   

  10

  dinara

  banka

   

  20

  dinara

   

  50

  dinara

   

  100

  dinara

  glava

   

  200

  dinara

   

  500

  dinara

   

  1000

  dinara

  som

   

  2000

  dinara

   

  5000

  dinara

   

  10000

  dinara

  konj

   

  to su

  ti brojevi

  koji život

  znače

   

   

  i

   

   

  novčance

  čine brojevi 1 2 5

  10 jer nema novčanica

  sa brojevima 4 6 7 8 9 jer

  se sa novčanicama 1 2 5 10

  može u dinar sve platiti i

  sve naplatiti

   

   

  i

   

   

  verujem da

  je neko ko je prvi

  smislio novac bio

  neko ko je bio

  i

  dobrota

  i

  matematika

   

   

  i

   

   

  brojanje

  je novac

  a brojati

  je rad

   

   

  i

   

   

  brojati

  je pevanje

  kome je do

  podavanja jer

  kad brojanje

  nije podavanje

  brojanje je

  ništavilo

  i

  beda

   

   

  i

   

   

  brojanje

  je čitanje broja

  koji čita reč koja

  ih venčava

   

   

  i

   

   

  reč

  i

  broj

  su

  jedno

  i

  to

  je

  moj

  rad

  i

  moj

  novac

   

   

  i

   

   

  volim

  matematiku

  zbog broja koji

  je mnogo više

  muzika nego

  matematika

   

   

  i

   

   

  da li

  su me učili

  da brojim zbog

  matematike ili zbog

  novca. da li su me

  učili rečima zbog

  poezije ili zbog

  života

   

   

  i

   

   

  očito

  je da je

  brojanje

  novac a

  poezija

  život

   

   

  i

   

   

  volim

  matematiku

  koja broji onaj novac

  koji si pošteno stekao i

  tu matematiku bih nazvao

  čestita matematika a novac

  koji je nepošteno stečen

  pa i metematikom bih

  nazvao sebičnom

  matematikom

   

   

  i

   

   

  sav novac

  i sva ekonomija

  je samo u jednom

  jedinom dinaru baš kao

  što je sva matematika

  u jednom jedinom

  broju 1

   

   

  i

   

   

  1

  nastaje iz

  0 i potvrđuje

  sebe u bogu baš

  kao što i bog potvrđuje

  ništa iz koga je nastao jer

  je ništa iz ljubavi prema

  bogu i samo bilo bog

  baš kao što je i 0 iz

  ljubavi prema 1

  postala

  1

   

   

  i

   

   

  svo

  brojanje

  je u izgovaranju

  reči jedan baš kao

  što je svaka reč

  pevanje

  broja

  1

   

   

  1

  bog

   

  1

  reč

   

  1

  broj

   

   

  i

   

   

  jedan

  1

   

  jedna

  1

   

  jedan

  1

   

   

  i

   

   

  kao

  što u

  početku

  bejaše

  reč

  a

  ne

  reči

   

  tako

  u

  početku

  bejaše

  broj

  a

  ne

  brojevi

   

   

  i

   

   

  pljuckanje

  u prste da se

  novčanice ne

  bi lepile pri

  brojanju

   

   

  i

   

   

  mangupi

  bi presavili

  hrpu novčanica

  na pola i onda ih

  sa velikom brzinom

  brojali. matematika

  preživljavanja i

  pesma života

  na delu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i bioskop

  23. maj 2023.

  26833. dan mog života

   

   

  u ranom

  detinjstvu mi

  nije trebao novac

  jer sve što mi je

  trebalo je bilo

  u kući i iz

  kuće

   

   

  i

   

   

  prvi

  novac koji

  mi je trebao je

  bio novac za

  bioskopsku

  kartu 

   

   

  i

   

   

  karta

  za bioskop

  je već bila

  pola

  bioskopa

   

   

  i

   

   

  prvi novac

  koji sam zaradio

  za bioskop je bio

  novac od božidara

  koji mi je plaćao za

  bioskop koji sam

  mu glumio

  nekoliko

  godina 

   

   

  i

   

   

  ući u

  bioskop je

  bio novac a

  gledati film

  u bioskopu

  je bila

  bajka

   

   

   

   

  bioskop

  je za mene

  rudnik zlata

  svega pa i

  ostalog

   

   

  i

   

   

  novac

  za užinu

  novac za

  sladoled

  novac za

  novu

  loptu

   

   

  i

   

   

  bioskop

  je bio bajka

  mog života o

  svetu van

  kuće

   

   

  i

   

   

  film mi je

  prvo razvijao

  maštu. kasnije

  pravednost

   

  pa

  usamljenog

  pojedinca

   

  pa

  ukus

   

  pa

  ženu

   

  pa

  li

  marvina

   

  pa

  žan

  lik

  godara

   

  pa

  i

  prekid

  sa

  filmom

   

  da

  bih

  na

  kraju

  vremenom

  i

  ja

  sam

  postao

  film

   

   

  i

   

   

  kao

  što sam

  vremenom

  postao i sam

  film vremenom

  sam postao i

  sam novac

  i

  novčanica

  kosmos

   

   

  i

   

   

  novac i

  bioskop su i

  tapkaroši koji su

  zarađivali na mojoj

  potrebi za filmom i tako

  bili živi junaci mog života

  i to pre filma jer ti dečaci i

  momci koji su preprodavali

  karte za bioskop su bili živi

  film i filmični i pre nego

  što bih ušao u biskop

  oni su bili mangupi

  i glumili su 

  film 

   

   

  i

   

   

  poetika

  života i poetika

  filma i jeste u tome

  da se ne može znati

  ko koga oponaša

  film tapkaroše ili

  tapkaroši

  film

   

   

  i

   

   

  priznajem

  ja tada nisam

  znao da su film

  tapkaroši. da je

  bioskop banka

  a film koji sam

  gledao iluzija

  bez koje ne

  bi bilo ni

  mog

  života

   

   

  i

   

   

  evo ja

  pitam tebe

  ko god da si ti

  u šta sam ja posle

  samoubistva milomira

  i posle pretnje atomske

  kataklizme mogao da

  poverujem osim u

  iluziju filmske

  svetlosti

   

   

  i

   

   

  svetlost

  nije iluzija pa

  ni svetlost života

  nije iluzija ali se do

  toga dolazi preko

  mnogih iluzija

  koje čine

  život

   

   

  i

   

   

  jedna od

  najvećih iluzija

  čak čarolija je

  i novac

   

   

  i

   

   

  novac

  pa i iluzija

  su žudnja za

  svetlošću

   

  svetlošću

  boga

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i dobrota novca

  22. maj 2023.

  26832. dan mog života

   

   

  od svega

  što postoji trećina

  je dobro a dve trećine

  loše jer se pokvarilo

  zloupotrebom

  dobra

   

   

  i

   

   

  1/3 je

  od boga

   

  2/3 je od

  čoveka

   

   

  i

   

   

  1/3

  boga

  je bog

   

  2/3 boga

  je

  čovek

  i

  zloupotreba

  boga

   

   

  i

   

   

  1/3

  seksa 

  je ljubav

   

  2/3 seksa

  je

  zloupotreba

  seksa

   

   

  i

   

   

  1/3

  novca je

  dobra

   

  2/3

  novca

  je

  zlopotreba

  novca

   

   

  i

   

   

  1/3

  boga

  čini

  100%

  boga

   

  1/3

  seksa

  čini

  100%

  seksa

   

  1/3

  novca

  čini

  100%

  novca

   

   

  i

   

   

  2/3

  boga

  čini

  1-99 %

  čoveka

   

  2/3

  seksa

  čini

  1-99 %

  seksa

   

  2/3

  novca

  čini

  1-99 %

  novca

   

   

  i

   

   

  100%

  bog

  je

  100%

  seks

   

  100%

  seks

  je

  100%

  novac

   

   

  i

   

   

  sve što

  više pišem o

  novcu sve više

  osećam da

  pišem o

  seksu

  i

  da

  pevam

  boga

   

   

  i

   

   

  ja

  verujem

  1/3

  i

  u

  100%

   

  verujem

  u

  dobrotu

  boga

   

  verujem

  u

  dobrotu

  seksa

   

  verujem

  u

  dobrotu

  novca

   

   

  i

   

   

  u 1/3

  novca je

  ljubav

  sloboda

  istina

   

   

  i

   

   

  u 1/3

  novca su

  poverenje i

  prapoverenje

   

   

  i

   

   

  u 1/3

  novca je

  100% davanje

  i

  100% primanje

   

  slaganje sve

  jednog

   

   

  i

   

   

  u 1/3

  novca je

  ekonomija

  savesti

  i

  novčanica

  kosmos

  koje

  sam

  stvorio

  da

  bih

  doprineo

  1/3

  novca

  da

  pripada

  svakome

  i

  svima

   

   

  i

   

   

  novac

  nije novac ako

  nije dobar niti je

  dobrota dobra

  ako nije

  novac

   

   

  i

   

   

  jezik

  i novac su

  deca adama

  i eve. jezik

  adama i

  novac

  eve

   

   

  i

   

   

  jezik

  i novac su

  brat i sestra a

  ne dva brata od

  kojih jedan ubije

  drugog jer mu je

  više bio jezik

  nego novac

   

   

  i

   

   

  tek

  jezik brata

  i

  novac sestre

  ali

  i

  sestra jezika

  i

  novac brata

  i

  jezik jezika

  i

  novac novca

   

   

  i

   

   

  dobroto

  novca čuvaj

  i neguj nam

  dobrotu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  preostali sitniš posle prve nedelje pisanja o novcu

  20. maj 2023.

  26830. dan mog života

   

   

  novac

  je bio i neki

  čudan svet odraslih

  koji je ubijao moje

  detinjstvo

   

   

  i

   

   

  laž je

  otac prevare

  i majka krađe i dete

  ubistva i u svemu tome je

  upleten i novac i zato verujem da

  novčanica kosmos i ekonomija savesti

  ne upliću nikog i ništa u postojeće nego

  pletu jedan novi svet pa i svet novca

  koji žudi sam za sobom za novcem

  na početku kad je početak bio

  novac a novac početak

  hleb u mojim rukama

  i zalogaj u tvojim

  ustima

   

   

  i

   

   

  da li

  sam izgubio

  ključeve da li sam

  izgubio novac to je takođe

  činilo moje detinjstvo. trčanja

  i razularenosti života samog

  u kome je bilo i užasa kad

  bih nešto izgubio i zbog

  toga dobio zaslužene

  i bolne rajske

  batine

   

   

  i

   

   

  nekad

  bih našao neki

  novčić na zemlji i

  uvek bih ga podigao

  jer je to donosilo sreću

  to sam nastavio da

  radim celog života

  i u tome uživam

  kao dete

   

   

  i

   

   

  sagnuti se

  i podići novac 

  je izražavanje

  zahvalnosti za

  hleb nasušni

   

   

  i

   

   

  komšije su

  enciklopedija

  ali i novac jer u

  egzinstencijalizmu

  je komšija sve

  pa novac

   

   

  i

   

   

  imućnije

  komšije se bile

  uobraženije i finije 

  siromašniji su bili

  srdačniji i

  tužniji

   

   

  i

   

   

  novac

  i džeparoši

  novac i blagajnici

  novac i pronevera

  novac i pljačkaši

  banaka. novac

  i zatvor

   

   

  i

   

   

  novac

  i nevolje

  su ubijale

  volju

  boga

   

   

  i

   

   

  šta je

  pljačkanje

  banke u odnosu

  na osnivanje

  banke

  ili

  jedini ko je

  veći pljačkaš od

  pljačkaša banke je

  vlasnik banke

  bertold breht

   

  vlasništvo

  je

  krađa

  prudon

   

   

  i

   

   

  naravno

  da tada nisam

  znao za brehta i

  prudona ali kao dete

  sam sve to osećao pa i

  to da je vlasništvo krađa

  a mene su roditelji učili

  da ne kradem i zato

  nemam vlasništva

  pa ni račun u

  banci

   

   

  i

   

   

  u

  detinjstvu

  sam čuo da je

  novac prljav. da je

  neko potrošio sav

  novac u kafani. da

  je neko prokockao

  sav novac. da je

  neko ubio

  nekog

  zbog

  novca

   

   

  i

   

   

  kasnije

  sam čuo da

  osim prljavog

  novca postoje

  i prljave

  ruke

   

   

  i

   

   

  nemamo

  novca pa ne

  znamo ni da li

  će nam biti

  života

   

   

  i

   

   

  pričati

  o novcu je

  bilo nepristojno

  i na pristojan način

  zabranjeno kao i

  priča o seksu

  i

  bogu

   

   

  i

   

   

  volim

  boga seks

  i novac jer su

  zabranjeni a

  zabranjeni su

  jer su čedni 

  i odani i

  zato

  ih

  slavim

   

   

  i

   

   

  dok pišem

  o bogu seksu

  novcu pijem vino

  slušam muziku 

  i osećam

   

  bog

  je

  ljubav

   

  seks

  je

  sloboda

   

  novac

  je

  istina

   

   

  i

   

   

  sledeće

  nedelje ću

  pisati

   

  o

  dobroti

  novca

   

  o

  novcu i

  bioskopu

   

  o

  novcu

  brojanju

  i

  matematici

   

  o

  novcu

  i

  bogu

   

  o

  novcu

  i

  suštini

   

  o

  prosjacima

  i

  novcu

   

   

  i

   

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i novčanik

  19. maj 2023.

  26829. dan mog života

   

   

  sećanje

  na novac u

  najranijem detinjstvu

  je vezano i za novčanik

  onaj milomirov kožni i

  braon sa mnogo pregrada

  i onom dubinom kroz

  ceo novčanik u koji

  stane i cela

  šaka

   

   

  i

   

   

  novčanik je

  reč za stvar u kojoj

  se drži novac. sada

  se drži u banci kartici

  oblaku ali ovde je još

  reč o novcu kao

  praistoriji

   

   

  i

   

   

  ja sam

  nosio novac

  u džepu ili sam

  ga držao u ruci

  ako bih samo

  otrčao napolje

  da kupim

  nešto

   

   

  i

   

   

  u kući

  novac se

  skrivao pod

  jastukom ili u

  ormanu pod

  vešom i tamo

  gde ni ne

  znam da

  je bio

   

   

  i

   

   

  iako

  novac ide

  iz ruke u ruku

  novac se

  skriva

   

   

  i

   

   

  kaja je

  nekada novac

  stavljala u brushalter

  kao i ja nekada

  u gaće

   

   

  i

   

   

  novac smo

  čuvali i u špar

  kasici sve dok

  se ne napuni a

  kad se napuni

  odneli bi ga u

  banku da je

  otključaju

   

   

  i

   

   

  odrasli su

  se kartali u

  novac mi smo

  nekada bacali 

  novčiće do

  zida

   

   

  i

   

   

  neki dečaci

  bi odnosili novčić

  i stavili ga na šinu da

  preko njega pređe

  voz i ispegla

  ga

   

   

  i

   

   

  tek

  novčanik

  je bio čudo

  samo po

  sebi

   

   

  i

   

   

  ponekad

  bih čuo da

  neko novčanik

  zove buđelar

  ili šlajpik

   

   

  i

   

   

  posle duge

  upotrebe novčanik

  bi se raskopusao

  i nabudžio

   

   

  i

   

   

  sećam se

  velikih novčanika

  konobara ili prodavaca

  na pijaci u kojima je bilo

  puno novca i oni su ga

  vadili da bi u njega 

  stavili novac ili

  da bi vratili

  kusur

   

   

  i

   

   

  kusur

  me je podsetio

  na raskusirivanje

  posle koga su sve 

  ovce i koze bile 

  na broju

   

   

  i

   

   

  novčanik

  je gnezdo

  života

   

   

  i

   

   

  novčanik

  je kuća novca

  u pokretu

   

   

  i

   

   

  novčanik

  je postelja

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  novčanik

  je istorija 

  ekonomije

  života

   

   

  i

   

   

  i

  prazan

  novčanik

  čuva nadu

  bednih

   

   

  i

   

   

  novčanik

  je ljubavnik

  u kome je sav

  novac i ovog i

  onog sveta i to

  od kada je

  sveta i

  veka

   

   

  i

   

   

  kao što

  sam kao mali

  maštao da ću imati

  kuću automobil želeo

  sam da imam i neki lep

  novčanik ali kad sam

  porastao sve mi je to

  postalo strano

  i dosadno

   

   

  i

   

   

  uz

  sebe

  ne nosim

  skoro ništa a

  novac držim u

  levom džepu

  pantalona

  ja sam

  više

  kao

  neki

  prazni

  novčanik

  boga

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i milomir i kaja

  18. maj 2023.

  26828. dan mog života

   

   

  milomir

  moj otac po

  krvi a ustvari

  otac svemira

  je donosio

  novac

   

   

  i

   

   

  novac

  je otac 

   

   

  i

   

   

  milomir

  je donosio

  novac a

  kaja ga je

  čuvala

   

   

  i

   

   

  upravo

  osetih kako

  je priča o novcu

  takođa pesma o

  ljubavi koja se

  bori za ljubav

  slobodu

  istinu

   

   

  i

   

   

  milomir

  je donosio 

  platu jednom

  mesečno. bila je to

  odštampana koverta

  sa nekoliko stavki na

  kome je bio i dečiji

  dohodak koji smo

  zarađivali

  brat i ja

   

   

  i

   

   

  subotom

  kada se vraćao

  sa puta milomir je

  nama dvojici donosio

  pune šake metalaca

  sitniš koji nas je

  veselio

   

   

  i

   

   

  milomir

  je bio srećan

  jer nam je doneo

  novac sa puta i

  veselio se našoj

  radosti

   

   

  i

   

   

  milomir se

  budalašio sa

  nama i novčićima

  dok je kaja u vezi

  novca uvek bila

  svečana i

  ozbiljna

   

   

  i

   

   

  milomir

  je bio trgovac

  a zbog trgovine

  novac je i

  stvoren 

   

   

  i

   

   

  kaja 

  je bila

  krojačica

  vaspitačica

  domaćica

  pa

  udovica

  i

  na

  kraju

  spremačica

   

   

  i

   

   

  kaja

  moja majka

  po krvi a ustvari

  majka božija svih

  bića je čuvala

  novac koji je

  milomir

  donosio

   

   

  i

   

   

  čuvar

  novca

  je

  majka

   

   

  i

   

   

  novac se

  stiče van kuće

  a čuva se u

  kući

   

   

  i

   

   

  kaja

  je kasnije

  kada je ostala

  i bez milomira i bez

  novca zarađivala sama

  i uživala je da na krevetu

  širi i broji novac koji

  je uštedela jer 

  novac je i

  štednja

   

   

  i

   

   

  iako mi

  je sve teško

  ništa ne treba

  da mi je teško

  to sam dobio

  od kaje

   

   

  i

   

   

  kajo

  ti više nisi

  čuvanje i brojanje

  novca nego si ti sad

  jedan jedini novac za

  sva bića svemira jer

  gle čuda i emocije

  su u novcu i

  novac je

  u

  emocijama

   

   

  i

   

   

  kajo hvala

  ti na sebi jer ti

  si novac koji rađa

  novac onima kojima je

  novac potreban i onima

  koji su se obogatili ne

  na novcu nego na

  hrabrosti

   

   

  i

   

   

  kajo

  novac je

  prašina 

   

   

  i

   

   

  kajo

  prašina je

  rudnik svega

  pa i novca jer

  prašina je novac

  kome je stalo 

  do dobrote 

  i lepote

   

   

  i

   

   

  volim

  novac koji

  doji i hrani

  svakog

   

   

  i

   

   

  kajo

  novac je

  biće kome je

  stalo do kaje da

  bi svako biće bilo

  kaja koja hrli ka

  svačijem i

  svakom

  ja

   

   

  i

   

   

  kaja i milomir

  su bili sposobni za

  život a sposoban za život

  znači znati sa ljudima i znati

  kako zaraditi novac. oboje su

  za mene govorili da sam

  nesposoban za život i

  bili su u pravu

   

   

  i

   

   

  kajo i milomire

  hvala vam jer ste mi

  dali snagu da budem iver

  koja je pala jako daleko od

  klade i krenula sama

  u nepoznato i

  stvorila

   

  pupoljak

  pahulju

   

  večnu

  umetnost

   

  pa

  i

  fiktivnu

  ekonomiju

  i

  ekonomiju

  savesti

  i

  novčanicu

  kosmos

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i hleb

  17. maj 2023.

  26827. dan mog života

   

   

  možda je

  prvi doživljaj

  sa novcem bio

  o hlebu jer mi je

  svakog dana bilo

  stalo do hleba a

  njega nije bilo

  bez novca

   

   

  i

   

   

  kupovali

  smo hleb jer

  smo već bili oni

  koji kupuju hleb a ne

  prave ga sami. praviti

  sam hleb je bilo seljački

  i zastarelo a kupiti ga je

  bilo gradski i jebački

  zavisnost od ropstva

  je ponovo bila

  u modi

   

   

  i

   

   

  kupovalo

  se skupo i jeftino

  mislim da je kaja

  više volela jeftino 

  a milomir

  skupo

   

   

  i

   

   

  jeftino

  je bilo dobro

  jer nam je bilo

  dostupno. skupo

  nije bilo dobro jer

  nam nije bilo

  dostupno

   

   

  i

   

   

  koliko košta

  je bilo pitanje 

  a bilo je i onog

  razbijačkog

  neka košta

  koliko

  košta

   

   

  i

   

   

  koštati 

  sam vezivao

  za novac i koliko

  nešto vredi pa mi je

  bilo čudno kada sam

  čuo da neko hoće

  da košta ukus

  nekog jela

   

   

  i

   

   

  detinjstvo je

  u suštini jasnoća

  ali zbunjivanjem se

  dete pripitomljava da

  bi i ono moglo kasnije 

  da pripitomljava životinje

  biljke i minerale i da bi

  tako od pripitomljenih

  imali koristi odrasli

  pogotovo bogati

  odrasli

   

   

  i

   

   

  siromašni 

  ljudi i prosjaci

  sve je poskupelo

  je bila jedna od priča

  koja se stalno ponavlja

  kao pre je bilo mnogo

  bolje ili ova deca sad

  nemaju ni stida

  ni srama

   

   

  i

   

   

  radi

  pa

  zaradi

   

   

  i

   

   

  ko

  radi ne

  boji se

  gladi

   

   

  i

   

   

  nema

  hleba bez

  motike

   

   

  i

   

   

  dinar

  po dinar

  pogača

   

   

  i

   

   

  čist

  račun duga

  ljubav

   

   

  i

   

   

  ne traži

  hleba preko

  pogače

   

   

  i

   

   

  nema

  ništa za

  džabe

   

   

  i

   

   

  plati

  pa

  klati

   

   

  i

   

   

  ko

  rano

  rani dve

  sreće

  grabi

   

   

  i

   

   

  ustajte

  lenji bog

  sreću

  deli

   

   

  i

   

   

  izreke o

  novcu su više

  slava novca nego

  što su novac mada

  su za sve one kojima je

  stalo do novca davale

  daju i davaće snagu

  da steknu

  novac

   

   

  i

   

   

  sve mi

  je uzbudljivije

  pisanje o novcu jer

  je suprotno od

  divljenja

   

   

  i

   

   

  od novca

  sam se bojao

  pa i gadio iako

  mi je pomagao

  da odrastem i

  da se

  civilizujem

  i

  boga

  napustim

   

   

  i

   

   

  videti

  čuti dodirnuti

  je bilo manje važno

  od okusiti i mirisati i zato

  najčorobniji miris hleba

  u nozdrvama i

  najnežniji

  miris

  i

  ukus

  mleka

  zauvek

   

   

  i

   

   

  otrči

  do pekare

  i kupi hleba

  nemamo za

  večeru

   

   

  i

   

   

  nositi

  hleb pod

  miškom i

  drpati ga

  usput

  i

  jesti

  sredinu a

  ne koru

   

   

  i

   

   

  sva iskustva

  sa hlebom i novcem

  u najranijem detinjstvu

  osećam i sad i zato sam

  bog hleba za svako i sva

  bića i bog novca za

  svako i sva

  bića

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  novac i najranije detinjstvo

  16. maj 2023.

  26826. dan mog života

   

   

  dete

  je

  najveći

  novac

   

  čovek

  najveća

  devalvacija

   

   

  i

   

   

  dete

  ljubavlju

  hrani

  roditelje

   

  roditelji

  hlebom

  hrane

  dete

   

   

  i

   

   

  novac

  je ljubav

  ekonomija

  je hleb

   

   

  i

   

   

  novac

  nije leptir

  nego je svaki

  trepet krila

  leptirovih

   

   

  i

   

   

  novac 

  je bilo nešto

  jako čudno što

  je bilo ništa kojim

  smo imali sve

  i svašta

   

   

  i

   

   

  novac je

  kao i vreme

  briga

   

   

  i

   

   

  briga

  za novac

  stvara bedu

  i bedne ljude

  dok nebriga

  za novac

  stvara moć

  i bogate

   

   

  i

   

   

  o novcu

  sam naučio i pre

  škole jer je novac

  bio škola pre škole

  škola o svemu što

  nije suština jer

  suštine nema

  u novcu

  kao ni

  u

  školi

   

   

  i

   

   

  novac

  je bio metalni

  i papirni. metalni

  novac su bili srebrnjaci

  i zlatnjaci i bili su to krugovi

  koje niko nije primećivao

  pa ni ja iako su mi ponekad

  pomogli da olovkom na

  papiru nacrtam krug

  kružeći olovkom

  oko

  novčića

   

   

  i

   

   

  papirni

  novac je bio

  pravougaoni

  neki veći a neki

  manji manji je bio

  manje vredan kao

  i kod metalnog

  novca

   

   

  i

   

   

  novac

  je imao dve

  strane. pismo glava

  na prednjoj strani broj a

  na drugoj grb sa rečima

  na obe strane

  novčića

   

   

  i

   

   

  na jednoj

  strani novčića

  je jedno na

  drugoj drugo

  dobro i zlo

  život i smrt

  božije i carevo

  ljubav i mržnja

  bogatstvo i siromaštvo

  sreća i nesreća

  lice i naličje

  da i ne

  sve

  mi

  je

  to

  bilo

  prevladati

  u

  jednom

   

   

  i

   

   

  novac i

  jesu i reč broj 

  i slika kojima može

  da se kupi muzika i

  hleb pa i seks. ma

  novcem može sve

  da se kupi osim

  onog ko nije

  potkupljiv

   

   

  i

   

   

  upravo

  osetih uzbuđenje

  što ću sledećih nekoliko

  meseci biti pevati stvarati

  hodati ljubiti novac i sve 

  oko novca a sve oko 

  novca je i sve oko

  ekonomije

   

   

  i

   

   

  novac

  je u odnosu

  na ekonomiju

  suština dok je

  ekonomija

  tehnika

   

   

  i

   

   

  sve ovo

  što napisah

  nije moje sećanje

  na detinjstvo nego

  je moje bivanje

  detinjstvom

   

   

  i

   

   

  verujem

  da je detinjstvo

  prvo posle boga

  pa samim tim nije

  bog ali je dete

  prvo i pre

  čoveka

   

   

  i

   

   

  dete

  pripada

  bogu

  čovek

  čovečanstvu

   

   

  i

   

   

  setih se

  fernanda pesoa

  i erika satija i ludviga

  vitgenštajna i prosjaka

  koji su nešto učinili sa

  svojim novcem i time 

  mi dali snagu da i ja

  učinim nešto sa

  mojom bedom

  i

  ropstvom

   

   

  i

   

   

  novac je

  bio živ jer se

  sa njim moglo

  nešto dobiti. pružio

  bih novac i dobio

  bih mleko

  i hleb

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

   

  sećanje na novac

  15. maj 2023.

  26825. dan mog života

   

   

  bo

  samo

  polako

  bo

   

   

  i

   

   

  bo

  pevaj

  i o novcu i

  ekonomiji

  savesti

   

   

  i

   

   

  bo

  otvori se

  skroz i budi

  go kao i novac

  i onda ćeš osetiti

  i ritam i melodiju

  i harmoniju

  pisanja

  i

  o

  novcu

  i

  ekonomiji

  savesti

   

   

  i

   

   

  bo

  74 ti je

  godina taman

  onoliko da ne znaš

  da sve znaš i zato piši o

  novcu i ekonomiji savesti

  kao da o tome nikad nisi

  ništa pisao pa i da niko

  nikad ništa nije pisao 

  ni o novcu ni o

  ekonomiji

   

   

  i

   

   

  bo

  ako to što

  budeš napisao

  nikada još niko nije

  napisao a očito je da nije

  onda će tvoje pisanje biti

  čedno a čednošću će i tvoj

  novac i tvoja ekonomija

  savesti biti čedni

  svakome

  kome

  je do

  čednosti

   

   

  i

   

   

  dok se

  sećam svega u

  vezi novca u mom

  detinjstvu i dečaštvu

  nadam se da će mi se

  otkriti i sistem odrastanja i

  življenja u vezi novca kao

  što mi se u divljenjima

  otkrilo da sam 

  rastao

   

  čuđenjem

   

  divljenjem

   

  poistovećenjem

   

  poklonjenjem

   

  poslušanjem

   

  podavanjem

   

  oboženjem

   

   

  i

   

   

  možda

  bi to odrastanje

  sa novcem moglo

  biti ovako

   

  poslušnost

   

  rad

   

  učenje

   

  odricanje

   

  posvećenje

   

  prosjačenje

   

  stvaranje

   

   

  i

   

   

  poslušnost

  donosi novac

  detinjstvo

   

   

  i

   

   

  rad

  donosi veći i

  u znoju zarađen

  novac

  dečaštvo

   

   

  i

   

   

  učenje

  donosi još veći

  i u krvi zarađen

  novac

  mladićstvo

   

   

  i

   

   

  odricanje

  me je dovelo do

  svetog prosjačenja

  prekid sa umetnošću

  pustinjske godine

   

   

  i

   

   

  posvećenje

  me je dovelo do

  iskupljenja i novca

  iskupljenja

  fiktivna ekonomija

   

   

  i

   

   

  prosjačenje

  me je dovelo

  do

  besplatnosti

  beskućništva

  bezvlasništva

  beskorisnosti

  ekonomija savesti

   

   

  i

   

   

  stvaranje

  me je dovelo

  do

  vaskrsenja

  i

  besmrtnosti 

  novčanica kosmos

   

   

  i

   

   

  tek

  malo pre

  osetih da je

  ekonomija

  savesti

  moj

  život 

   

  da je

  večna

  umetnost

  moja

  ljubav

   

  da je

  pupoljak

  pahulja

  moj

  bog

   

   

  i

   

   

  novac

  kao i seks

  i bog o kojima

  ću tek pisati su

  najveći tabui

  i zato je

  novac

  važan

  i

  u

  mom

  životu

   

   

  i

   

   

  nadam se

  da sam od novca

  i novčanica kosmos i

  ekonomije savesti stvorio

  jedan nadahnjujući novi

  sistem novca i ekonomije

  koji mogu nadahnjivati

  svakog kome je

  do

  ljubavi

  slobode

  istine

   

   

  i

   

   

  dok sam

  pisao o mom

  životu pisao sam 

  o sebi. dok sam 

  pisao o divljenjima

  pisao sam o nekom

  a sada dok pišem o

  novcu i ekonomiji

  savesti pišem o

  nečemu

   

   

  i

   

   

  nešto

  ljubim

  te

   

   

  i

   

   

  nešto

  i ti si

  živo

   

   

  i

   

   

  nešto

  i ti si bog i

  vaskrsenje

  boga 

   

   

  i

   

   

  nešto

  ti si meni

  neko

   

   

  i

   

   

  hajdemo

  sećanje

  u

  ponavljanje

   

  ponavljanje

  u

  preobražavanje

   

  preobražavanje

  u

  oboženje

   

  oboženje

  u

  bivanje

   

  bivanje

  u

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  ljubljenje

  i

  novca

  i

  ekonomije

  savesti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  kako se osećam danas 26823. dana mog života

  13. maj 2023.

  26823. dan mog života

   

   

  voljeni

  moji osećam

  sa kao pesma

  umetnosti koja u

  hodu slavi sve

  i svakog

   

  kao 

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  i

   

   

  dve godine

  četiri meseca i 

  trinaest dana bivanja

  pevanja stvaranja hodanja

  ljubljenja autobogografije

  je iza mene kao i prva

  dva poglavlja

   

  1

  život

   

  2

  divljenja

   

  čekaju me

   

  3

  ekonomija savesti

   

  4

  večna umetnost

   

  5

  pupoljak pahulja

   

  6

  ja

   

  7

  bog

   

  8

  autobogografija svega

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao zahvalnost

  koja se zahvaljuje svakome

  pogotovo blaženima i odbačenima

  i na tome što verujem kako je svaka

  reč koju napišem u autobogografiji

  boga mila bogu svemiru tebi

  svakom i svim

  bićima

   

   

  i

   

   

  osećam

  se se sam

  i kao bog jer

  niko nije tako

  sam kao

  bog

   

   

  i

   

   

  osećam

  da volim boga

  i da bog voli 

  mene

   

   

  i

   

   

  osećam

  se da sam

  samo bog baš

  kao što je i bog

  samo bog i srećan

  sam kao dete jer

  sam otkrio da sam

  samo bog baš

  kao što je i

  bog samo

  bog

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao najsrećnije

  biće kao najradosnija

  čestica boga kao uzaludnost

  od koje nema veće koristi ni na

  ovom ni na onom svetu. osećam

  se kao početak jer svaka moja

  reč je početak a svaki

  početak moja

  pesma

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao poraženi

  koji vodi svakog do 

  njegovog uspeha da

  bih na kraju sveta kad

  svi uspeju predahnuo

  i rekao sebi uspeo

  sam

   

   

  i

   

   

  osećam

  se tužno jer

  me nikada niko

  nije javni pohvalio

  za ono ko sam i

  za ono što

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao da sam

  već mrtav. to je teško

  ali i čudesno lepo jer tek

  kao mrtav osećam

  da je bog

  živ

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao robert

  valzer koji je umro dok

  je hodao i pao u sneg. kao

  gertruda stejn koja je napisala

  ruža je ruža je ruža. kao van gog

  čije su poslednje reči bili al šta ćeš

  kao vitgenštajn čije su poslednje

  reči bile recite im da sam

  proživeo jedan

  čudesan

  život

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao beskraj

  jer ja sam niko i

  ništa. niko i ništa

  drugo nego 

  isto i isti

   

   

  i

   

   

  osećam

  se da ne mogu

  ništa da očekujem

  od bilo koga ali da svako

  može od mene da očekuje

  boga jer je bogu stalo do

  boga i jer bog nikad nije

  odustao od sebe i od

  toga da bude

  bog

   

   

  i

   

   

  osećam

  se kao bog

  kome je milo

  jer je bog 

   

   

  i

   

   

  osećam

  se baš onako

  kao bog kome

  je milo jer je

  bog jer to

  je 

  bog

   

   

  i

   

   

  amin

  osećam

  se

  poražen

  i

  srećan

  kao

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

   

   

  divljenja na kraju

  12. maj 2023.

  26822. dan mog života

   

   

  divljeni

  moji pisao

  sam o vama

  svakog dana od

  6. juna 2022 do

  danas. skoro

  godinu

  dana

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji vi ste

  moja porodica

  koje nemam jer 

  mi je bilo stalo

  do vas a ne

  do mojeg

  i

  moje

  porodice

   

   

  i

   

   

  divljeni

  vi ste srce 

  moje u kome svi

  živite kao jedno

  vi ste um moje

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji vi ste

  glas celine koja

  pevuši negde nekad

  nekome ko je bilo ko

  i pri tome je još

  i živi bog

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji vi ste

  me stvorili i

  ohrabrili da se

  usudim da i sam

  budem bog jer

  svako od vas

  je za mene

  bio bog

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji vi ste svi

  boginja moja i bog

  moj jer boginja i bog

  su jedan jedini

  bog

   

   

  i

   

   

  divljeni

  diveći se otkrio

  sam sistem koji

  me je vodio

  kroz život

   

  čuđenje

   

  divljenje

   

  positovećenje

   

  poklonjenje

   

  poslušanje

   

  podavanje

   

  oboženje

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji vi ste

  moji jer ste

  svačiji 

   

   

  i

   

   

  divljeni

  divljenje

  je moje

  veruju

   

   

  i

   

   

  divljeni

  divljenje me

  je dovodilo do

  vas a svako od

  vas me je vodio

  dalje svakom

  sledećem 

  od vas

   

   

  i

   

   

  divljeni

  vi ste me

  oslobodile od

  mene samog jer

  sam diveći se 

  vama otkrio

  boga i u

  samom

  sebi

   

   

  i

   

   

  divljeni

  vi ste me poveli

  i ka ekonomiji savesti

  koja mi je pomogla da

  vam se i dalje divim i to

  bivajući sve skromniji

  i sve skrušeniji jer

  i to otkrih u

  vama 

   

   

  i

   

   

  divljeni

  divljenje me

  je čuvalo od rada

  i pomoglo mi je da se

  posvetim i živim

  posvećeno i 

  podavajući

  se

   

   

  i

   

   

  divljeni

  divljenje

  je rad za

  boga

   

   

  i

   

   

  divljeni

  divljenje je

  magnovenje

  mog života koje

  se preobrazilo u

  ljubav a ljubav

  u boga

   

  boga

  mi

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji vi ste

  moj dom

  moja porodica

  moje komšije

  moji bližnji

  moj narod 

  moja škola

  moja država

  moja akademija

  moja javna kuća

  moja crkva

  moja druga

  moj drug

  moja samoća

   

   

  i

   

   

  divljeni

  moji nadam se

  da nikada nikog od

  vas nisam povredio i

  upotrebio a pogotovo

  zloupotrebio nego da

  sam svakom od vas

  makar malo dodao

  slave vašem

  imenu

   

   

  i

   

   

   

   

  divljeni

  hvala vam na

  hrabrosti jer svako

  ko se divi je

  hrabar

   

   

  i

   

   

  divljeni

  hvala vam na

  čednosti jer svako 

  ko se divi je

  čedan

   

   

  i

   

   

  divljeni

  hvala vam na

  odanosti jer svako

  ko se divi je

  odan

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  Stranice