AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  346306

  pupoljak

  sve više se razlikujem od ljudi

  28. avgust 2021.

  26200. dan mog života

   

   

  juče sam

  doživeo veliko

  uzbuđenje

   

  vaskrsenje

  vilijem blejka je

  objavljeno

   

  nastavljam

  sa ružom

  lutanja

  četvrti rokovnik

  24. juni 1990

   

   

  i

   

   

  kod

  vesne

  gaspari dugi

  razgovori. to su

  priče generacije

  priče o

  stranstvovanju

  priče ljudi koji

  su ćutali

  četvrti rokovnik

  25. juni 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  mene interesuje

  cela ruža. i koren i

  stablo i bodlje i latice

  i cvet i jedna jedina

  ruža lutanja

  četvrti rokovnik

  27. juni 1990

   

   

  i

   

   

  živeti u londonu

  parizu. berlinu. pragu

  rimu. lisabonu. madridu

  štokholmu. bidimpešti

  sofiji. varšavi. živeti

  u bogu

   

  odlazim iz

  londona ponovo

  dover. ponovo na

  talasima la

  manša

   

  potrebno

  je živeti taj

  jezik sveta

   

  sa ovog četvrtog hodanja

  sam doneo tri stvari za ružu lutanja

   

  1. stvaranje ruže lutanja je dovoljno. nije potrebno još bilo šta

   

  2. održati pre-davanja u gradovima pred polazak

   

  3. na početku ruže lutanja istog dana objaviti informaciju o početku

  četvrti rokovnik

  28. juni 1990

   

   

  i

   

   

  šetnja parizom

  vrapci pred nogama

  sunce. neka širina u

  parizu. london je

  tvrđi otkačeniji

  četvrti rokovnik

  29. juni 1990

   

   

  i

   

   

  kafa na terasi

  branislave i voje

  opuštam se. osećam

  se basnoslovno umoran

  umoran za sve napore

  kojima sam bio

  izložen

  četvrti rokovnik

  30. juni 1990

   

   

  i

   

   

  pričanje sa

  vojom stojanovićem

  ceo dan na terasi

   

  ja sam

  kosmopolita

  koji radi jedan

  rad u evropi

  četvrti rokovnik

  1. juli 1990

   

   

  i

   

   

  oh kako

  težak razgovor sa

  vojom i vojine primedbe

  na ružu lutanja

   

  1. države su rigidne i protiv su mog rada

   

  2. da sam proizvoljan i da mešam jezike

   

  3. da sam konzervativan kad pišem istrošene velike reči velikim slovima

   

  atmosfera je

  bila napeta i ja

  se osećam

  krajnje bedno

  četvrti rokovnik

  2. juli 1990

   

   

  i

   

   

  13:50 pariz

  kako sopstvo teško

  podnosi sebe. ili kako

  je teško podnositi sebe

  jako me boli. umoran

  plačem dok idem

  kod gilen

   

  zašto

  sam ja

  tako

  krhak

   

  kako je

  to velika

  usamljenost

   

  kako će

  teško biti na

  ruži lutanja

   

  kako

  ću ja to

  izdržati

   

  bože pomozi

  pošalji mi ženu

  saveznika

   

  kurve na

  ulici send deni

  vrlo uzbudljiva blizina

  tela koja se prodaju. stare

  mlade. lepe. ružne. napadne

  razgolićene. crnkinje

   

  voja me ispratio

  na voz. gledam ga

  kako odlazi gegajući

  se kao velika lađa

   

  u vozu odmah

  spavam jer sam

  umoran kao beton

  kad na vratima

  kupea mirko

  radojičić

  četvrti rokovnik

  3. juli 1990

   

   

  i

   

   

  uveče 

  u beogradu me

  sačekali vera i igor

  čudan doživljaj vratio

  sam se kući a to

  nije moja kuća

   

  kuća je to

  mesto gde

  radi pička

   

  ta usamljenost

  koja me jednostavno

  boli i te žute šljive noću

  u mraku dok sam

  se vraćao

  četvrti rokovnik

  4. juli 1990

   

   

  i

   

   

  sam posle

  desetak dana

  druženja u

  londonu

  i parizu

   

  ređao

  fotografije

  sa hodanja

   

  blejk

  objasniti. poeziju

  borba protiv skepse

  sa rečju blejk su obeležene

  misli za knjigu o četvrtom

  hodanju

  četvrti rokovnik

  5. juli 1990

   

   

  i

   

   

  trčao pet

  krugova početak

  crtanja malih

  crteža

   

  ja se

  sve više

  razlikujem od

  ljudi iako sve

  više radim za

  ljude

   

  dženi holcer

  američka umetnica

  koja ispisuje tekstove

   

  kako ću

  uopšte

  kako ću

  četvrti rokovnik

  6. juli 1990

   

   

  i

   

   

  malo crtao

  odlično trčanje

  i vežbanje. kako

  uznaprediti svoj rad

   

  blejk

  problem

  ljubavi

  četvrti rokovnik

  7. juli 1990

   

   

  i

   

   

  blejk

  kad gubiš onda

  kažeš zar nije

  gubljenje dobitak

   

  uvek ta bol sa

  ženom i za ženom

  o čemu je reč. o ljubavi

  sujeti. ljubomori. idealima

  odbačenosti. poniženosti

  greškama. mojoj težini

  mojoj umetnosti

  nerađanju dece

   

  strašno mi je teško

  zar mora toliko da boli

   zar moje namere u životu

  i umetnosti moraju biti

  plaćene plačem

  koji me razdire

   

  vrištanje

  od nemoći

   

  blejk

  dobrota nije

  oponašanje

  dobrote

  četvrti rokovnik

  8. juli 1990

   

   

  i

   

   

  blejk

  ponekad ne

  ni tako retko jedino

  pravo na život mi se

  nalazi u ovoj rečenici

  možda su zato one

  i takve jer samo

  jesu

  četvrti rokovnik

  10. juli 1990

   

   

  i

   

   

  vratila mi

  se snaga

  predajem je

  drugima

   

  ruža lutanja kao

  čoveku rođenom na tlu

  evrope i kao kosmopoliti

  moje pravo da promišljam

  i radim na tlu evrope

  je neprikosnoveno

  četvrti rokovnik

  11. juli 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  skupljati etničku

  muziku. skupljati

  hodačke štapove

  fotografisati ptice

  skupljati jela

  četvrti rokovnik

  13. juli 1990

   

   

  i

   

   

  počeo da

  prekucavam

  tekst sa hodanja

  od remboa do

  blejka

  četvrti rokovnik

  16. juli 1990

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  knjiga nevini put i nevini put kroz evropu

  27. avgust 2021.

  26199. dan mog života

   

   

  desnom šakom

  sam dodirnuo belu

  ružu na remboovom

  grobu i posle 18 dana

  hodanja hodački štap

  sam prebacio u desnu

  ruku a levom šakom

  sam dodirnuo

  vilijem blejka

   

   

  i

   

   

  stopalima

  sam spojio

  remboa i blejka

  a šakama sam

  ih zagrlio

   

   

  i

   

   

  napravio

  sam dve

  serije

  crteža

   

   

  i

   

   

  u malom

  blokčiću koji

  sam sam napravio

  od deblje glatke bele

  hartije sam sa uživanjem

  zapisovao utiske sa hodanja

  a svaki zapis sam označio

  tačnim vremenom u kome

  je nastao jer tren je

  bilo puta

   

   

  i

   

   

  svaki dan

  sam napisao po

  nekoliko pisama sa

  puta i poslao ih da lete

  na razne strane sveta

  jer put je način da

  se leti zemljom

   

   

  i

   

   

  na hodanje

  sam poneo razne

  tekstove koje sam isekao

  iz novina i časopisa čuvajući

  ih da ih pročitam tek na putu

  jer tekstovi su i sami neka

  vrsta puta i najbolje ih je

  čitati kad smo i sami

  na putu

   

   

  i

   

   

  kad bi ih

  pročitao iscepkao

  bi ih i bacio na zemlju

  pored puta da iz nje

  izniknu kao živa

  hodačka reč

   

   

  i

   

   

  četvrtim

  hodanjem 

  za poeziju se

  zaokružilo moje

  hodanje za poeziju

  kao kad se sa četiri

  godišnja doba

  zaokruži

  jedna

  godina

   

   

  i

   

   

  četiri

  hodanja su 

  realizacija otkrovenja

  koje mi se dogodilo sedam

  godina ranije da jedan čovek

  treba da uradi sve ono što

  hiljade i hiljade ljudi uradi

  za hiljade i hiljade

  godina

   

   

  i

   

   

  zato sam

  knjigu zapisa sa

  četvrtog hodanja

  nazvao nevini

  put

   

   

  i

   

   

  put je 

  nevin baš

  zato što se

  podaje

  svima

   

   

  i

   

   

  evropa

  nepostoji

  ako je ne 

  spaja

  nevini

  put

   

   

  i

   

   

  bila mi je

  četrdeset prva i

  sve sam više osećao

  svoju novu nevinost ka

  kojoj sam krenuo pre 15

  godina kad sam video da

  će me život ako ništa

  ne preduzmem sve

  više kvariti i ubiti

  moju nevinost

  kojom sam

  rođen

   

   

   

   

  toj nevinosti

  koja me i u ovom

  trenutku opija i osvaja

  podajem se do

  kraja

   

   

  i

   

   

  zar bog nije

  neko ko može da

  bude od svakog zaveden

  jer bog svakog unapred ljubi

  i zato upravo osetih ako se

  budemo ikada više jebali

  voleo bih da te jebem

  jer ti se jebeš kao

  štuka samo da

  znaš

   

   

  i

   

   

  samo da

  znaš asocijacije

  su jako jebežljivije

  jer su čedne 

  kao put

   

   

  i

   

   

  svako ko

  je moćan zna

  da je potpuno

  nemoćan i zato

  jebi me bože

  jebi me

   

   

  i

   

   

  strašno

  sam uživao na

  tih četiri hodanja 

  za poeziju jer mi je na

  prvom hodanju bilo 35

  na drugom hodanju 38

  na trećem hodanju 39

  na četvrtom hodanju 41

  sad mi je 72 a ja sam na

  drugom desetogodišnjem

  hodanju i dužnost mi je da

  kažem bogu tebi svemiru

  svakom i svim bićima 

  da sad uživam još

  mnogo više

   

   

  i

   

   

  uživam

  mnogo više

  jer sad hodam

  svemirom i u

  srcu svakog

  bića

   

   

  i

   

   

  uživam

  jer sam sad

  samo bog

   

   

  i

   

   

  dete bog

  autobogografije

  autobiografija

  boga deteta

   

   

  i

   

   

  autobogografija

   je sama jer je nikad

  niko do sada nije napisao

  pa se ona sad sama kao

  dete koje pokušava da

  progovori i prohoda

  bori da peva

  i poleti

   

   

  i

   

   

  kod

  blejkovog

  groba je bilo

  dvadesetak ljudi

  koji si me čekali. kad

  sam ušao u groblje počeo

  sam jako sporo da hodam i

  tako sam sa tom sporošću

  stigao do malog spomenika

  vilijem blejka i njegove

  žene sofije

   

   

  i

   

   

  moj odani

  hodački štap

  sam prebacio u

  desnu ruku a levu

  šaku sam polako

  primicao kamenu i

  u trenutku kad sam

  je blago prislonio

  na vilijem blejka

  krenuo je iz

  mene

  plač

   

   

  i

   

   

  otišao

  sam iza groba

  da bih smirio plač i

  kada sam se vratio

  pričao sam ljudima

  nevinom

  putu

   

   

  i

   

   

  kasnije smo

  otišli na travu iza

  groba i tu sam im rekao

  da ću sledeće godine sa

  ovog mesta početi ružu

  lutanja moje prvo

  desetogodišnje

  hodanje

   

   

  i

   

   

  kasnije mi

  je alison rekla

  da je u trenutku

  kad sam dodirnuo

  grob vilijem blejka

  videla bljesak

  svetlosti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  četvrto hodanje za poeziju

  26. avgust 2021.

  26198. dan mog života

   

   

  bilo je

  to poslednje

  od četiri hodanja

  za poeziju. četiri

  hodanja kao četiri

  godišnja doba 

   

   

  i

   

   

  ali

  nije bilo

  nikavog slavlja

  i opuštanja jer sam

  trebao da nastavim 

  sa pripremama za

  ružu lutanja

   

   

  i

   

   

  ipak bilo

  je to čudesno

  spajanje artura

  remboa i vilijem

  blejka

   

   

  i

   

   

  spajanje

  koracima i

  šakama

   

   

  i

   

   

  spajanje

  detetom dečakom

  koji je sad već bio

  živa poezija koja

  hoda

   

   

  i

   

   

  bila je

  to moja borba

  za pesmu koja

  se preobrazila

  u boga

   

   

  i

   

   

  bilo je to

  moje uzbuđenje

  putem i bivanjem na

  putu koji nepomičan

  stoji da bi se po

  njemu svi

  kretali

   

   

  i

   

   

  ako je

  prvom hodanju

  za poeziju forma

  puta bila pesma

   

   

  i

   

   

  ako je

  drugom hodanju

  za poeziju forma

  puta bila muzika

  pripovedačkog

  i hodačkog

  slova

  i

   

   

  i

   

   

   

  ako je

  trećem hodanju

  za poeziju forma

  puta bio centrirani

  tekst koji se kretao

  po osovini i

  sredini

  puta

   

   

  i

   

   

  onda

  su četvrtom

  hodanje za poeziju

  formu puta činili pisma

  koja sam slao sa puta i

  tekstovi koje sam čitao

  na putu i sejao ih

  bacajući ih po

  putevima

  boga

   

   

  i

   

   

  pisma

  i tekstovi su

  činili ružu puta

  ružu na

  putu

   

   

  i

   

   

  onoliko

  koliko sam se

  više razvaljivao

  naporima na putu

  toliko sam se

  više uvaljivao

  u lepotu

  puta

   

   

  i

   

   

  mogao sam

  zauvek hodati

  za poeziju jer

  sam postao

  i pesma i

  put 

   

   

  i

   

   

  ali

  trebalo je

  deset godina

  hodati i ružu

  stvoriti

   

   

  i

   

   

  želim da

  ti prenesem

  čudesan doživljaj

  koji upravo osetih a to

  je da od treba nema

  veće jebežljivosti i

  slobode jer treba

  hoće iako ne

  mora

   

   

  i

   

   

  evo tog pisma

  koje sam napisao 

  prijateljima pred polazak 

  na četvrto hodanje za poeziju

   

  osećam da je svet jedno

  sličan srcu. može stati u šaku

  toliki je svet. mali je. mogu ga

  a možeš ga i ti prepešačiti

   

  hodajući četiri puta za poeziju

  kao da sam slušao muziku. bila je

  to muzika znoja i providnih žuljeva

  straha u mojim kolenima i radosti 

  od neke neopisive besmislenosti

   

  bila je to muzika prostranstva

  usamljenih predela. predeli se ne

  kreću i čekaju na nas da im dođemo 

  i odvedemo ih ka drugim predelima

  kada to ne radimo svet se

  raspada po šavovima

   

  na tim šavovima bio

  sam prisutan usamljenošću

  a pogledom sam tražio gde je

  kraj puta za današnj dan

   

  sedeo sam u travi

  i slušao crkvena zvona

  kako se šire predvečerjem

  mislio na reči. obične reči

  nevažnost. neprimećenost

  nezaštićenost...

   

  nikoga nisam

  želeo da povredim. nisu

  mi smetala opšta mesta. nije mi

  smetao bol u nogama. ponekad

  sam bio srećan. ponekad mi se

  mleko pokvarilo u rancu 

  ponekad je vetar bio

  hladniji od kiše

   

  četiri puta hodajući

  za poeziju put me je otvorio

  osetio sam ga kao svoj stomak

  put ta najlepša i najveća građevina 

  na ovom svetu. put je veliko dete

  tajne i veliki učitelj. kada ćuti trava

  ga prekrije i on poziva na moje

  korake. on mi govori da je tu

  i da je po njemu već neko

  prošao i on mi kaže

  ja sam spajanje

   

  put to najlepše 

  ime kojim sebe možemo

  reći. ne postoji smrt postoje

  samo putevi. hodajući osećao

  sam ga kao što sam osećao da

  je poezija biće. lelujanje. ritam

  lelujanja. treperenje prostora

  jedan plavi okean plav kao

  veliko plavo lepote. beše

  to okean koraka

  kojima hodah

   

  hodali smo to štap i ja

  nas dvojica besmo talasi

  talasi koji dolaze i talasi koji

  odlaze. koraci koji nestaju i u

  nestajanju ponovo nastaju

   

  hodali smo to štap

  beskućništvo i ja. hodali

  smo za poeziju jer poezija

  rekoše stari grci znači činiti

  tvoriti. hodajući za poeziju

  uzbudio sam se njenom

  prirodom koja je hrabrost i

  koja boli po telu. hodajući

  sad behu to samo

  tišina i blagost

   

  prvom hodanju

  upoznah napor

  svetlost napora

   

  drugom hodanju

  prepoznah pažljiost 

  od koje je sačinjen svet

  bez obzira šta o tome

  mislio svet

   

  trećem hodanju

  po nosu me je trljao

  humor skitnice

  humor skitnica

   

  zato je čoveku dato

  najopasnije od svih dobara

  jezik da njime svedoči ono

  što on čovek jeste

  helderlin

   

  ja danas

  znam da

  pozdravim

  lepotu

  rembo

   

  napisaću

  knjigu na

  laticama

  cveća

  blejk

   

  kad mislim

  na helderlina remboa

  blejka ja mislim na pesnika

  na nevino srce koje u tihoj igri

  čekanja čini pevanje. mislim na

  dečaka koji se ne plaši ni patosa ni

  boga koji nije znamenje nego prijatelj

  sa kojim zajedno pevam postojanje

  i zajedno krećemo na hodanje

  kao da nas je ista majka

  rodila jer nas je rodila

   

  zar čovekov

  jezik nije hodanje

  nije li hodanje i

  oblik pisanja

   

  uskoro krećem

  na četvrto hodanje ka

  vilijemu blejku. krenuću

  od remboa. biće podne

  u levoj šaci držaću štap

  a desnu ću položiti na

  belu ružu na rembovom

  grobu i poći ću. i...

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  četvrti rokovnik 23. maj 1990 - 31. oktobar 1990

  25. avgust 2021.

  26197. dan mog života

   

   

  u rukama

  mi je kao što

  je tih dana bio u

  mom džepu taj

  čuveni četvrti 

  rokovnik

   

   

  i

   

   

  opet ga

  otvaraju imena onih

  koji su mi bili važni jer

  su me činili. pa svi ti telefoni

  kao i broj 140 192 nenadovog

  preduzeća beomerks kao i

  moji kalendari koje sam

  pravio u rokovnicima

   

   

  i

   

   

  živeći van

  institucija (moći)

  oživljavam stalno 

  detinjstvo

  četvrti rokovnik

  23. maj 1990

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je odsustvo

  sopstvenog

  mesta boravka

  četvrti rokovnik

  24. maj 1990

   

   

  i

   

   

  znanje stranog

  jezika je novac i kao

  što u novcu želim njegov

  svetlosni deo tako i u jeziku

  verujem u svetlosni deo

  jezika a taj deo jezika

  je veza sa

  bogom

   

  moja

  čežnja i

  žudnja za

  ženom

  četvrti rokovnik

  25. maj 1990

   

   

  i

   

   

  ja ne pamtim

  vrste ptica. vrstu drveća

  ne znam stihove napamet

  zaboravljam imena i nepravilno ih

  izgovaram. zaboravljam karakteristike

  naroda i država. zaboravljam šta sam

  pisao i šta sam govorio. ne znam

  koja je plava pariška plava ali zato

  imam osećaj jedinstva i prožetosti

  prelaženje preko mogućeg

  osećaj lepote i ljubavi

  zanesenosti i

  radosti

   

  oko 15 h tako

  snažan plač na sred

  sobe. odjednom. dok sam

  stojao. usamljenost bolna i

  srećna kao da pripadam

  samo bogu. kao dete

  stojim i plačem

  četvrti rokovnik

  26. maj 1990

   

   

  i

   

   

  boli ta

  otvorenost

  ta usamljenost

  to ne pripadanje

  četvrti rokovnik

  27. maj 1990

   

   

  i

   

   

  kad

  te skola

  miroslave

  ne brini

   

  pomalo se

  plašim onoga

  što je moj put

  onoga što 

  me čeka

   

  nada i

  nebojša mi

  dali 100 dm

  četvrti rokovnik

  28. maj 1990

   

   

  i

   

   

  blago

  samoće

  četvrti rokovnik

  30. maj 1990

   

   

  i

   

   

  pozorište

  milosti i pažnje. ne

  biti ničiji predstavnik 

  biti sam sa bogom

  za druge. sve

  druge. sve

  drugo

  četvrti rokovnik

  1. juni1990

   

   

  i

   

   

  postupnost

  magična toplina

  seje se materijalno

  telo a vaskrsava u

  spirutualnom duhu

   

  ispratili me

  nenad baturan

  vesna mira i burga

  koji je dotrčao pred

  polazak voza

   

  ceo dan

  ležim u

  kušetu

  četvrti rokovnik

  2. juni1990

   

   

  i

   

   

  mali

  u parizu

   

  voja

  stojanović

   

  moć

  ta ružna moć

  komfor izaziva rat

  šanžalize. luvr. bobur

  staklena piramida. drveće

  zemlja posuta sitnim šljunkom

  bol u gornjem delu leđa

  u levom kolenu

  kiša

   

  lepe

  žene

  vode

  svet

  četvrti rokovnik

  3. juni1990

   

   

  i

   

   

  lepo sa

  vojom stojanovićem

  lepo jutro pred notr damom

  idem kod karolin kor a

  ne znam jezik

   

  daj bože

  zdravlje mom telu

  i smirenost mom umu

  i toplinu mojoj duši

  četvrti rokovnik

  4. juni1990

   

   

  i

   

   

  šarlavil

  za 1.5 sat polazim

  na pešačenje od remboa

  do blejka. sad idem sa mirkom

  radojičićem do remboovog muzeja

   

  ruža lutanja da bih napravio ružin put

   

  ruža lutanja samo napraviti ružu

   

  ruža lutanja držati

  pre-davanja o ruži u

  parizu londonu beču

  budimpešti tibingenu

  berlinu štokholmu 

  lisabonu moskvi

  madridu atini

   

  ruža lutanja

  fotografisati poklopce

  za kanalizaciju i

  vodovod

   

  ruža lutanja

  prikupjam rosu na

  svojim laticama

   

  prikupljam primere

  pažljivosti koje ću doživeti

  na taj način je ruža lutanja

  ruža koja stvara mirise

  ljudskosti

   

  pred polazak

  na ružu lutanja poslati

  ovakvo pismo svim zemljama

   

  ja polazim

  i deset godina ću

  dolaziti u vašu zemlju

  vaš kraj možda ću hodati

  oko vaše kuće. deset godina ću

  se tako kretati spavajući u jednom

  kombiju. da bih posle deset godina

  na teritoriji evrope od moskve do

  lisabona od malte do norveške

  ostali tragovi lutanja koji će

  formirati oblik ruže

  na tlu evrope

   

  kretaću se

  pokušavajući da nikoga

  ne uznemirim i ne povredim

  nego da mu donesem radost

  da donesem vama ono što sam

  video kod njih i da njima odnesem

  ono što ću videti kod vas. bivajući

  učtiv skupljaću svu pažnju sa

  ovog desetogodišnjeg lutanja 

  za jedan duhovni muzej

   

  želeo bih

  da me prihvatite

  kao svog jer i jesam

  samo vaš i da mi omogućite

  da i vaše ime proslavimo

  diveći se postojanju

   

  molim vas da

  objavite početak

  mog rada da bih

  12. oktobra 2001

  mogao na istom

  mestu da vam

  kažem hvala

  vam prijatelji

   

  ruža

  lutanja

  biti ceo

  go

   

  ruža lutanja

  kako prati i sušiti

  veš. kako srati. kako

  hraniti ptice. kako

  čuvati novac

  svih zemalja

  četvrti rokovnik

  5. juni1990

   

   

  i

   

   

  ovde se

  rokovnik prekida

  do 24. juna 1990 i

  prebacuje se na

  četvrto hodanje

  za poeziju

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  digresija

  24. avgust 2021.

  26196. dan mog života

   

   

  desetogodišnja

  autobogografija

  polako postaje živi

  bog koji jeste peva

  stvar hoda ljubi

  samog sebe

   

   

  i

   

   

  ljubiti

  je hrabrost

  ljubiti sebe

  je bog

   

   

  i

   

   

  nadam se da će

  me autobogografija sve

  više činiti bogom a da će bog

  sve više uživati u autobogografiji

  kao u čamcu ili pod strehom dok

  pljušti ili dok se spajamo u

  jednom jedinom

  orgazmu

   

   

  i

   

   

  autobogografijo

  sve više bih voleo da

  te slavim i da pišem o

  tebi jer ti me činiš

  pevaš stvaraš

  hodaš ljubiš

   

   

  i

   

   

  bilo je

  mnogo ljudi oko

  mene koji su želeli da mi

  pomognu ali niko nije ni želeo ni

  mogao da se poistoveti sa mnom

  koji sam se poistovećivao sa

  ružom lutanja sa nepoznatim

  nepoznatom umetnošću

  sa prisutnim bogom

   

   

  i

   

   

  nikog nije

  bilo da me podrži

  u srcu božije lude baš

  kao što ni sada nema

  nikog da se sa umom

  boga poistoveti

   

   

  i

   

   

  onda me

  je uzbuđivalo

  da budem sada a

  sada me uzbuđuje

  da budem onda jer

  onda je bilo sve što

  će biti sada i sve

  što će biti

  zauvek

   

   

  i

   

   

  hvala

  svima koji

  su mi pomagali

  ovih godinu i po dana

  priprema od kojih je jedna

  godina prošla u velikom bolu u

  leđima. bol me je iscrpio poništio

  ponizio i izgoreo u meni sve ono

  što bi me kasnije sprečilo da

  uradim ružu lutanja sada to

  znam ali onda sam bio

  izložen bolu i

  brizi

   

   

  i

   

   

  bio sam

  izgubljen i to

  me je i bolelo

  i plašilo ali ja

  sam već bio

  lutanje

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je sve ono

  za čim žudi

  svačija

  duša

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je sve ono

  što svest duguje

  savesti. lutanje je

  sve ono što savest 

  uzvraća svesti

   

   

  i

   

   

  sve više

  ću se oslanjati

  na rokovnike jer

  su oni krhkost

  koja me je

  čuvala i

  vodila

   

   

  i

   

   

  sve više

  mi je do planina i

  božijih asocijacija a ne do

  realnosti. sve više mi je do istine

  a ne do činjenica. sve više mi je do

  slobode a ne do istine. sve više mi

  je do ljubavi a ne do slobode. sve

  više mi je do boga a ne do

  ljubavi i zato 

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  uživaj

  u

  autobogografiji

  boga

   

   

  i

   

   

  zar ne

  da je čednost

  najjebežljivija

   

   

  i

   

   

  zar

  ne da je

  beskućništvo

  kuća svih bića

  a pogotovo

  najvoljenijih

  odbačenih

  bića

   

   

  i

   

   

  zar ne da

  budućnost pripada

  svakom i svim bićima

  i da stazicom koja vodi

  svevenčavanju svakog

  i svih bića hodaju

   

  blagi

  dobri

  veseli

  srećni

  snažni

  strpljivi

  radosni

  ljubavni

  solidarni

  saosećajni

  požrtvovani

  zadovoljavači

  dobrovoljni

  podavajući

  nepokorni

  pobunjeni

  neznajući

  umereni

  skromni

  smireni

  hrabri

  nežni

  goli

  vedri

  odani

  čedni

  voljeni

  milujući

  svedeni

  slobodni

  jebežljivi

  molitveni

  ushićeini

  bezazleni

  orgazmirajući

  požrtvovani

  udubljeni

  očarani

  čudesni

  bezbrižni

  nekurčeći

  nezavodeći

  vaskrsavajući

  bezrazložni

  seksualni

  zaneseni

  darežljivi

  indijanci

  snatreći

  otvoreni

  oboženi

  lekoviti

  odlučni

  trpeljivi

  blaženi

  prvotni

  cigani

  hrabri

  slaveći

  ozarujući

  unutrašnji

  nadahnjujući

  beskompromisni

  neodustajući

  beskorisni

  bezvlasni

  besplatni

  skrušeni

  isceljeni

  ljubazni

  radosni

  tihujući

  ljubeći

  poletni

  srčani

  krotki

   

  svako

  i

  svi

  koji

  daju

  svoj

  život

  drugom

   

   

  i

   

   

  slabi

  krhki

  jadni

  bedni

  gladni

  prezreni

  poniženi

  poraženi

  nemoćni

  odbačeni

  nevoljeni

  siromašni

  zabranjeni

  proganjani

  nezaštićeni

  neprimećeni

  prisluškivani

  zaboravljeni

  samoubice

  beskućnici

  obeleženi

  potčinjeni

  prećutani

  izolovani

  nadzirani

  zatvoreni

  izbeglice

  ismevani

  prebijeni

  migranti

  jurodivi

  umirući

  bolesni

  apatridi

  ubijeni

  tučeni

  robovi

  kurve

  lude

   

   

  i

   

   

  autobogografijo

  idemo svi zajedno u

  četvrti rokovnik i na

  četvrto hodanje

  za poeziju

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ne brini-umetnošću-volim-molitva-vežbe

  23. avgust 2021.

  26195. dan mog života

   

   

  žena i muškarac

  joj toliko je to bolno. taj

  njihov sukob. ta njihova

  različitost. ta njihova

  neobjašnjiva potreba

  da se sukobljavaju

  ratuju

  treći rokovnik

  23. april 1990

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je tako veliko

  da bih mogao

  biti posvećen

  malom i

  detalju

  treći rokovnik

  25. april1990  

   

   

  i

   

   

  lutanje

  pesnici me

  jedan

  drugome

  vode

   

  tako veliki poraz

  kao što ga je doživeo

  van gog može se jedino

  nazvati veličanstvenim

  treći rokovnik

  26. april1990

   

   

  i

   

   

  sa vesnom gaspari

  i džimom kod davida

  albaharija o dogovoru

  oko četvrtog hodanja

  do vilijema blejka

  u londonu

  treći rokovnik

  27. april1990

   

   

  i

   

   

  umetnost

  je čežnja za

  umetnošću

   

  bela

  hamvaš

  treći rokovnik

  28. april1990

   

   

  i

   

   

  pa

  ruža

  je bila u

  imenu

  ruže

  milan jesih

  treći rokovnik

  29. april1990

   

   

  i

   

   

  prijatan zamor

  i prijatna hladnoća

  dok čekam 601

  svako veče gledam

  kroz šoferšajbnu

  niz put

  treći rokovnik

  30. april1990

   

   

  i

   

   

  moje telo

  i moja duša

  pripadaju

  bogu

  i

  ljubavi

   

  11:38

  trenuci su

  božije slavlje

   

  lutanje jer

  granica je

  poniženje

  treći rokovnik

  4. maj1990

   

   

  i

   

   

  posmatram hartiju 

  veličinu i kvalitet za

  crteže koje ću raditi

  na četvrtom hodanju

   

  nenasilje

  prostranstvo

  treći rokovnik

  5. maj1990

   

   

  i

   

   

  kakva je to

  radost pisanja rukom

  drakče mi dao 100 maraka

   

  kroz moje srce prolazi bog

  kroz moj um prolazi bog

  prolazeći on me voli i

  čuva da bih ja

  voleo i 

  čuvao

   

  četvrto hodanje

  je divljenje

   

  mislim da je

  van gog žudeo

  da ga prihvate

  u naručje

   

  mislim to jer i

  ja žudim da me

  prihvate u

  naručje

   

  čini mi se da

  bi me van gog

  prihvatio u naručje

  jer sam i ja njega

  već prihvatio i jer

  su ga prihvatili

  mnogi

   

  mislim

  da je danas

  van gogovo naručje

  ogromno i

  toplo

   

  van gog je najveće

  poreduzeće u poslednjih

  100 godina. zaposlio je

  ogroman broj ljudi njegovi

  proizvodi se prodaju po

  najvišim cenama

   

  jedina fabrika

  u koju nije investirano

  ništa osim jedne jedine stvari

  koja se zove van gog

   

  to su beda i poraz

  van goga. ta pozadina

  koja nosi ime van gog mi

  omogućava da radim

  desetogodišnji projekat

  ružu lutanja

   

  uslove za taj rad

  kombi. legalitet. novac. bi

  bilo ispravno da dobijem na

  čistim zlatnim principima

  takav je van gog

  i

  zato molim vaš

  muzej da u saradnji sa

  sličnim kućama kao što su

  helderlinova zadužbina remboov

  muzej budete moji pokrovitelji i

  omogućite van gogovoj energiji

  da me pomogne i prihvati

  u svoj zagrljaj

   

  sa nadom

  petronijević na

  kiši po savskom

  keju

  treći rokovnik

  6. maj 1990

   

   

  i

   

   

  david albahari

  je rekao za ružu

  lutanja da taj rad niko 

  neće videti u celini osim

  mene i boga dodajem ja

  jer jedino bog vidi

  treći rokovnik

  7. maj 1990

   

   

  i

   

   

  prosjačenje

  jer na taj način

  pare postaju

  ljubav

  treći rokovnik

  15. maj 1990

   

   

  i

   

   

  osnovali

  društvo prijatelja

  ruže lutanja salonu

  muzeja savremene umetnosti

  david albahari. lidija merenik

  irena subotić. ljuba gligorijević

  ješa denegri. slobodan tišma

  branko vučićević. branka

  krilović. uzbudljiva tenzija

  na skupu različitih ljudi

   

  branko

  vučićević mi

  dao 500

  dm

   

  marjan rožanc

  mi poslao

  1.5 milijardi 

   

  ruža lutanja

  je žeđ za životom

  rekao slobodan tišma

   

  lutanje je u

  ruži lutanja kao

  matica u roju

  pčelinjem

  treći rokovnik

  18. maj 1990

   

   

  i

   

   

  miroslave

  zaboravi na

  lutanje do septembra

  odmori se od volje za njim

  sledi ti četvto hodanje od 

  remboa do blejka

   

  samo je

  lutanju

  izvesnost

  treći rokovnik

  20. maj 1990

   

   

  i

   

   

  bez

  brige

  duboko

  u umetnosti

  vedro u telu

  blago u

  bogu

  treći rokovnik

  22. maj 1990

   

   

  i

   

   

  kraj

  trećeg rokovnika

  na poslednjim stranicama 

  sabiranje i sagledavanje

  svega

   

   

  i

   

   

  odakle dolazi lutanje

  iz zamišljenog detinjstva

   

  iz bolnog dečaštva uzbuđenog filmom

   

  iz pobune mističkog konceptualizma

   

  iz grubosti života. vojska. zatvor. gradilište

   

  iz divljenja pojedincima. fenomenima. bogu

   

  iz ne-znanja

   

  iz hodanja

   

   

  i

   

   

  lutalica

  dete

  dečak

  frajer

  roken

  rol

   

  prosjak

  gladan

  filozofija dna

  blagorodna duša

   

  umetnik

  igrač

  zanesen u stvaranje

  uživanje

   

  monah-mistik

  spojeni

  prozračnost

  milovanje

  asketizam

   

  luda

  plesač

  odnosi podsmehe

  razobičavanje samog sebe

  baš me briga humor

   

  pesnik 

  ljubeći

  nadahnuti. bogomdani

  rafiniranost prema svemu

  i prema raznim načinima

  življenja

   

  filozof

  otpadnik

  mišljenje i promišljanje

  skromnost

   

   

  i

   

   

  teme ruže lutanja

   

  1. lutanje

   

  2. put

   

  3. ruža

   

  4. evropa

   

   

  i

   

   

  na koricama

  rokovnika podsetnik na

  ono što je za mene

  najvažnije 

   

  1. ne brini

   

  2. umetnošću

   

  3. volim

   

  4. molitva

   

  5. vežbe

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ono od čega je i drveće od toga sam i ja

  21. avgust 2021.

  26193. dan mog života

   

   

  selidba sa

  ivanom nenadom

  nenom i psom u novi

  stan na bežaniji

   

  kod duške

  ban prekucala

  mi i štampačem

  odštampala treće pismo

  prijateljima. zanimljivo iskustvo

  prvi put da mi je neko nešto

  uradio i bolje nego šta

  sam zamišljao

  treći rokovnik

  24. mart 1990

   

   

  i

   

   

  novi stan u

  teodora borockog 

  na bežaniji. umoran

  jednostavnost sobe

  treći rokovnik

  25. mart 1990

   

   

  i

   

   

  oprao kosu

  uzbuđen ženom

  pre svega vesnom sa

  kojom se družim već 7

  godina i 7 meseci i

  radujem se što me

  vesna i dalje

  uzbuđuje

  i

  pored

  mnogih žena

  u kojima vidim

  lepotu i seks

  treći rokovnik

  27. mart 1990

   

   

  i

   

   

  pesma lutalice

  kome bog

  hoće da ukaže

  milost šalje

  ga u daleki

  svet

  ajhendorf

   

  pesma je

  za mene

  ono što

  jeste

   

  7 predstavljanje

   lutanja milanu damjanoviću

  i ljubi gligorijeviću

   

  ličnost a ne ustanova

  treći rokovnik

  29. mart 1990

   

   

  i

   

   

  hvala bogu

  bol u leđima je

  skoro nestao

  treći rokovnik

  30. mart 1990

   

   

  i

   

   

  prosjačka povelja

  ja pružam svoju

  otvorenu šaku

  svoj otvoreni um

  svoje otvoreno srce

   

  lutanje je seme

  knjige i slike su cvet

  slike stablo

  reči plod

   

  lutanje da bih

  između ostalog

  ćutao. da bih opet

  slavio odsustvo

   

  ono što

  je bitno da

  shvatim je da

  sve zavisi od

  boga

  treći rokovnik

  31. mart 1990

   

   

  i

   

   

  đavo je

  reformaciju preveo

  u prosvećenost

  kolakovski

   

  tek kad

  smo slobodni

  mi poznajemo

  boga u sebi

   

  ko stvara

  zašto stvara

  kako stvara

   

  lutanje su

  nervi žilica

  korenja koje

  crpe snagu

  iz hleba

   

  paradoks

  dobra je

  stvaralaštvo

   

  metafora

  sveta je

  metafora

   

  stvaralaštvo

  je ozbiljno

  suočavanje sa

  ništavilom

   

  sve je

  samo treperenje

  sve što jeste jeste

  samo treperenje

   

   

  svi

  dečaci

  ovog

  sveta

   

  20:20

  dete dečak

  fotografija

  dečaka

  suna

  treći rokovnik

  2. april 1990

   

   

  i

   

   

  prvi put

  beomerksu

  kancelariji nenada

  baturana gde ću svako

  veče biti da bih mogao da

  telefoniram ljudima jer

  nemam moj telefon

   

  umetnost je

  skok u ponor

  u naručje

  boga

   

  nomadski

  diskurs

  treći rokovnik

  3. april 1990

   

   

  i

   

   

  ono od

  čega je i

  drveće od

  toga sam

  i ja

   

  ideje se

  kotrljaju kao

  talasi

   

  8 predstavljanje

  lutanja kod branka

  vučićevića prvo na

  terasi posle u sobi

  treći rokovnik

  5. april 1990

   

   

  i

   

   

  zašto sam

  se pobunio

  kao mladić

   

  zašto sam

  se isključio

   

  pobunio

  sam se

  da bih

  bio

   

  isključio

  sam se da

  bih se spojio

   

  kriv sam

  bio jer sam

  takav rođen

  treći rokovnik

  6. april 1990

   

   

  i

   

   

  karin kor

  se svideo moj rad

  kod slobodana šijana

  direktora kinoteke

   

  kad uđeš

  a ne žele te

  a ti bi hteo ali

  ispadaš i ostaješ

  po strani

  treći rokovnik

  9. april 1990

   

   

  i

   

   

  sa srđanom

  moskvi. sedimo i

  gledamo kroz prozor

  glavna stvar je neučauriti

  se. izmeštati se. izgužvati

  sebe i postati mek i

  kreativan. kad nisi

  kreativan nisi

  ni živ

  treći rokovnik

  12. april 1990

   

   

  i

   

   

  9 predstavljanje

  lutanja davidu albahariju

  društvu prijatelja

  ruže lutanja

  treći rokovnik

  13. april 1990

   

   

  i

   

   

  mnogi ljudi

  su neukusno

  zauzeti

  treći rokovnik

  15. april 1990

   

   

  i

   

   

  želeo bih

  da moje knjige

  budu kuća

  nekome

   

  želeo bih

  da moje reči

  budu ljubav

  nekome

  treći rokovnik

  17. april 1990

   

   

  i

   

   

  10 predstavljanje

  lutanja irini subotić

  kaže da će ona i ješa

  preko društva kritičara

  pokrenuti moju

  ideju van gog

  treći rokovnik

  18. april 1990

   

   

  i

   

   

  lutanje da

  van gog zaštiti

  moje dečaštvo

  da mi bude

  otac

  treći rokovnik

  19. april 1990

   

   

  i

   

   

  lutanje je

  rođeno iz 10

  godina moje

  apstinencije

  i hodanja

   

  kod branka

  vučićevića. magičnog

  branka. posle po kiši u

  beomerks. popravljao

  pesme zovem se

  miroslav mandić

  treći rokovnik

  20. april 1990

   

   

  i

   

   

  kišica

  prošle godine na

  današnji dan mi je

  počelo sa tegobama

  puknutost. bože sačuvaj

  me. u rokovniku sam tad

  zapisao. nenad baturan mi

  prebacio crteže u skc. jaka

  napetost u glavi. pre-davanje

  o hodanju je bilo nepoznato

  i naporno i iznenada

  sam ga prekinuo

  drugi rokovnik

  21. april 1989

   

  11 predstavljanje

  lutanja dejanu đoriću

  dogovor da će do juna

  1991 napisati knjiga o

  miroslavu mandiću

   

  12 predstavljanje

  lutanja ričardu bernzu

  i jasni. taj lepi osećaj

  sa pesnikom

  treći rokovnik

  21. april 1990

   

   

  i

   

   

  sa duškom

  đorđević. vesnom

  milović. ivanom i nenadom

  baturan igrali fudbal

  na bežaniskom

  igralištu

   

  sa srđanom u

  moskvi. šetali po

  kalimegdanu. tamo

  ljudi igraju kolo

  seksualna enrgija

  naroda

   

  tišina u

  beomerksu

  popravljam pesme

  zovem se miroslav

  mandić

   

  šta je to smisao

   

  pišem ovu stranicu

  čekajući 601 kod sava

  centra. naslonjen na ogradu

  podzemnog peščkog prolaza

  malopre sam razgovarao sa

  nadom i nebojšom. autobus

  čekam već 20 minuta

  usamljenost je velika

  lepota je velika

  hvala ti bože

  treći rokovnik

  22. april 1990

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  svet nije u opasnosti prožet je saradnjom i dobrota je jedina u stalnoj promeni

  20. avgust 2021.

  26192. dan mog života

   

   

  nokautiran

  majkl tajson

   

  kod davida

  albaharija napisao

  mi recenziju za

  dete dečak

   

  oguljena

  kolena od

  jebanja

  treći rokovnik

  11. februar 1990

   

   

  i

   

   

  noćas u snu

  dobio dve poruke

  svet nije u opasnosti

  prožet je saradnjom

   

  dobrota je jedina

  u stalnoj promeni

  treći rokovnik

  13. februar 1990

   

   

  i

   

   

  umetnost je

  živa kad je neznamo

  umetnost se seli uvek u

  sadašnjost ostavljajući za

  sobom tragove i telo umetnosti

  umetnost gradi uvek u sadašnjosti

  gradi sa krhkim oblicima i malim

  mogućnostima rađa se i zaživi

  a niko je ne prepoznaje

   

  neka fina tuga

  neka fina usamljenost

  neka fina besmislenost

  neko fino čekanje

  neko fino gluvarenje

  kao i uvek telom

  treći rokovnik

  15. februar 1990

   

   

  i

   

   

  počeo da

  prekucavam

  prizore iz muzeja

  savremene umetnosti

   

  lep sunčan dan

  vežbao kod side

   

  da mi zatreperi energija u leđima

  ovo su reči koje sam napisao ispod crteža

  lelujave kičme i tako je počelo moje

  isceljivanje kičme crtežima u

  rokovnicama svakog dana

   

  onako bez nade

  onako lepo izgubljen

  onako bez ikoga

   

  moj život je

  pitanje šta

  je moj život

  treći rokovnik

  18. februar 1990

   

   

  i

   

   

  lutanje je umetnost je

  spašavanje boga jer bog

  je spreman i da propadne

  i u toj njegovoj spremnosti

  da propadne je ljubav

   

  trepet leptirovih krila

  treći rokovnik

  21. februar 1990

   

   

  i

   

   

  sretan hodao

  skoro bez bola

  umazanih prstiju

  od krofni sa

  pekmezom

   

  sreća u

  bezbolnom

  telu

  treći rokovnik

  23. februar 1990

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom

  lutati godinu

  po godinu

   

  21:00 bol

  prestao pri odlasku

  na železničku stanicu

  pišem u vozu skoro

  bez bola

  treći rokovnik

  25. februar1990

   

   

  i

   

   

  6:30 u

  ljubljani bez bola

  bazam ljubljanom 

   

  u tuđem svetu

  da li postoji tuđina

   

  1969 ptice na nebu

  iznad pule

   

  12 prepisanjih

  romana. svaka slika

  na jedan zid

   

  manca košir

  vesela i snažna

  treći rokovnik

  26. februar 1990

   

   

  i

   

   

  tuđina

  je domovina

  marjan rožanc odličan

  tip. kolega po zatvoru. bio u

  mitrovačkom zatvoru. 20

  godina stariji od mene

  treći rokovnik

  27. februar 1990

   

   

  i

   

   

  ružne žene

  se najbolje jebu

  jer misle da im

  je to poslednji

  put

  rekla mi je

  metoda dok me

  je pratila na voz

  treći rokovnik

  3. mart 1990

   

   

  i

   

   

  dok idem

  ulicom rasplačem

  se ali to je i dobro

  to stanje nemoći

  treći rokovnik

  6. mart 1990

   

   

  i

   

   

  pustiti da

  treperim i da

  izbija iz mene

  plač

  treći rokovnik

  7. mart 1990

   

   

  i

   

   

  zvala

  gordana i rekla

  da je knjiga

  dete dečak

  odštampana

   

  dete dečak je

  objavljen i u qvorumu

  prošle godine su ga

  odbili u letopisu

  treći rokovnik

  8. mart 1990

   

   

  i

   

   

  dovršio tekst

  vitgenštajnova

  cigareta

  treći rokovnik

  9. mart 1990

   

   

  i

   

   

  sa jutrom

  lepota majstor

  ekharta

   

  slučajno sreo

  jozu rekao mi 

  dođi ponovo da

  ti dam novac 

  za hodanje

  treći rokovnik

  10. mart 1990

   

   

  i

   

   

  danima

  seksualna samoća

  snage žene. njenog

  tela. njene lepote. njene

  privlačnosti. njenog

  međunožja tog

  spasonosnog

  vrtloga

   

  dve stvari želim u pisanju

  1. da zapišem nešto od poezije

   

  2. da stvorim nešto od poezije

  treći rokovnik

  11. mart 1990

   

   

  i

   

   

  daj bože

  da ozdrave moja

  leđa. moje telo. moje

  duhovno biće

   

  2. predstavljanje

  lutanja žilniku nini ljubi

  žilnik misli da iza lutanja

  treba da stane neko

  veće evropsko telo

  treći rokovnik

  13. mart 1990

   

   

  i

   

   

  lepota

  i bog u

  ekhartovoj

  rečenici

  treći rokovnik

  14. mart 1990

   

   

  i

   

   

  grčkoj kraljici

  sa ljubom gligorijevićem

  o vermeru. umetnosti. moneu

  maljeviču. umetnosti kao

  obogotvorenju. ljuba mi

  dao 50 miliona

   

  3. predstavljanje

  lutanja milanu damjanoviću

  sonji briski i marku nedeljkoviću

  u kabinetu ljube gligorijevića

  treći rokovnik

  15. mart 1990

   

   

  i

   

   

  4. predstavljanje

  lutanja voji kecmanu

   

  5. predstavljanje

  lutanja ješi denegriju

  treći rokovnik

  16. mart 1990

   

   

  i

   

   

  neke stvari

  koje sam radio u

  umetnost su traganje

  za umetnošću i

  bivanje u njoj

   

  6. predstavljanje

  lutanja dejanu đoriću

   

  proći će te

  išijas sam

  rekla mi kaja

  treći rokovnik

  17. mart 1990

   

   

  i

   

   

  prvi put 

  pravio spisak

  mojih radova

  1969-1989

  treći rokovnik

  19. mart 1990

   

   

  i

   

   

  bože daj

  mi da iz mojih

  usta izlazi ljubav

  daću ti jer se tako

  jedino biva

  treći rokovnik

  21. mart 1990

   

   

  i

   

   

  lutanjeje teturanje

   

  lutanjeje dom došljacima

   

  lutanje evropom je lutanje ružom

   

  lutanje evropom da bih ćutao i posle bogom govorio

   

  moj politički angažman

  1. ne služiti se i ne prihvatati postojeći politički angažman

   

  2. mimimalan politički angažman je dovoljan i jedino potreban

  u tom političkom angažmanu je sasvim dovoljno posmatranje

   

  al u

  glavi drvo

  cveta

  blejk

  treći rokovnik

  22. mart 1990

   

   

  i

   

   

  12:21

  ruža lutanja

  odlučio da se

  lutanje evropom

  zove ruža

  lutanja

   

  lutanje

  ka čudima

  poznatog ka

  jednostavnosti

  i blagosti

  nepoznatog

  treći rokovnik

  23. mart 1990

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  u teškim vremenima duše nam čuvaju male pesme

  19. avgust 2021.

  26191. dan mog života

   

   

  stopirao

  od zrenjanina 

  do motela preko tise

  prepešačio 15 kilometra

  slobodan na putu. belina

  polja. pas. dah. mrak

  isparavanje reke

  mladi mesec 

  molitva

  treći rokovnik

  1. januar 1990

   

   

  i

   

   

  sada u vozu za

  beograd u moj stan

  kod baturanovih

   

  bezgranična

  veličina malog

  treći rokovnik

  2. januar 1990

   

   

  i

   

   

   

  vraćanje

  u stan radost

  zbog hodanja

  treći rokovnik

  3. januar 1990

   

   

  i

   

   

   

  beda mi

  skače za vrat

  sloboda u bedi

  treći rokovnik

  8. januar 1990

   

   

  i

   

   

  moja

  umetnost

  je punoća

  dovesti se

  u bivanje

  umetnosti

  treći rokovnik

  9. januar 1990

   

   

  i

   

   

  jedna vest

  u teškim

  vremenima

  duše nam

  čuvaju male

  pesme

   

  pesme se

  čitaju kao

  savest

   

  narodi 

  ne propadaju

  transformišu se

   

  u novcu

  je 25% svetlosti

   

  ne raditi

  ne brinuti

  prepustiti se

  skroz blagosti

  treći rokovnik

  14. januar 1990

   

   

  i

   

   

  dve večne

  savremene

  teme bog

  i ljubav

   

  između

  istine i hrista

  biram hrista

  dostojevski

  treći rokovnik

  15. januar 1990

   

   

  i

   

   

  za izložbu

  škucu 27 februara

  12 prepisanih romana

  i

  četiri pre-davanja

  o detinjstvu

  o prijateljstvu

  o umetnosti

  o bogu

  treći rokovnik

  17. januar 1990

   

   

  i

   

   

  umetnost je

  život život je

  umetnost

   

  jebanje na

  stepenicama

  treći rokovnik

  18. januar 1990

   

   

  i

   

   

  umetnost je

  život život je

  umetnost je

  misterija

  treći rokovnik

  19. januar 1990

   

   

  i

   

   

  umetnost

  koju volim je

  umetnost bez

  umetnosti

  život bez

  života

   

  godinama

  potreba za

  ispovedanjem

   

  bole me leđa

  hajde ne brini

  treći rokovnik

  20. januar 1990

   

   

  i

   

   

  osmehom

  i plesom misliti

  tako da promena

  bude mera stvari

  treći rokovnik

  22. januar 1990

   

   

  i

   

   

  divljenjem

  obožavamo

   

  nikakva

  agresivnost

  nasilje je

  staro

   

  u novom

  sadu sun

  23. januar 1990

   

   

  i

   

   

  razlikujemo

  se da bi boga

  potvrdili

   

  stopiranje

  sa sunom

   

  1552 godine

  pre nove ere

  jupiter je oteo

  evropu

  treći rokovnik

  24. januar 1990

   

   

  i

   

   

  svi mi

  kažu problem

  sa leđima je znak da

  ne treba da idem na

  lutanje evropom

  treći rokovnik

  26. januar 1990

   

   

  i

   

   

  u solunu

  znam jednog

  koji me čita i u

  bad neuheimu

  to su već

  dvoje

  ginter ajh

  treći rokovnik

  27. januar 1990

   

   

  i

   

   

  ležuckam

  apstrakcija

  je bog

  treći rokovnik

  28. januar 1990

   

   

  i

   

   

  nikoga ne

  povređivati

   

  valja biti

  milosrdan prema

  duši svojoj. moramo da

  podnosimo svoje nedostatke

  i vlastitu nesavršenost kao

  što moramo da podnosimo i

  nedostatke svojh bližnjih

  serafim sarovski

   

  žalost je

  crv srca. ko

  je pobedio strasti

  pobedio je i žalost

  ko je prezreo svet

  uvek je veseo

  serafim sarovski

  treći rokovnik

  30. januar 1990

   

   

  i

   

   

  stanje

  u zemlji opasno 

  do oružanog sukoba 

  i zato verovati u

  pametne nenasilne

  ljude

   

  opet jebanje

  volim ženu kad se jebe

  kao da tada vidim početke

  nastanka zemlje

  treći rokovnik

  31. januar 1990

   

   

  i

   

   

  telefonirao ljubi

  gligorijeviću on mi

  rekao leđa te

  pogađaju u srce

  treći rokovnik

  2. februar 1990

   

   

  i

   

   

  izjava miroslava mandića o miroslavu mandiću

   

  1. ne mogu više da podnosim bedu

   

  2. da mi utihne nezadovoljstvo i bes

   

  3. stidim se i stidim se sebe

    

  4. već 25 godina želim da se ispovedim

   

  5. da pričam o strahu od smrti

   

  6. pojedinac je stil

   

  7. ceo život bežim i osećam se krivim što tražim spas

   

  pesnik i

  poezija ne

  pripadaju

   narodu

  treći rokovnik

  4. februar 1990

   

   

  i

   

   

  bezuslovnost

  je božiji dar

   

  kod borisovog

  oca lekara razgovor

  o diskurs herniji

  pričali do 5

  ujutru

  treći rokovnik

  5. februar 1990

   

   

  i

   

   

  stara

  ljubav je

  sveža

  ljubav

   

  vreme

  je

  sujeta

  berđajev

  treći rokovnik

  6. februar 1990

   

   

  i

   

   

  divan

  razgovor sa

  ljubom gligorijević u

  mažestiku od 12-16

  ljuba mi dao 50

  miliona

   

  simbolički

  novi početak

  priprema za lutanje

  počeo sam ga sa ljubom

  gligorijevićem zbog

  njegovog stida i

  zanesenosti u

  umetnost

   

  umetnost

  umetnošću

  bogu

  treći rokovnik

  10. februar 1990

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  treći rokovnik 20. novembar 1989 - 22. maj 1990

  18. avgust 2021.

  26190. dan mog života

   

  toliko se

  radujem da

  nastavim da čitam

  i prepisujem skoro sve

  izr okovnika da više nisam 

  zabrinut da li to iko razume

  moja dužnost i odgovornost

  je da samo jesam pevam

  stvaram hodam ljubim a

  ne da objašnjavam

   

   

  i

   

   

  autobogografijo

  svakog trena teci

  u beskraj

   

   

  i

   

   

  ovo je

  autobogografija

  autobogografiju

  još niko nikad nije

  napisao i na meni

  je samo da je

  pevam

   

   

  i

   

   

  kao

  nekad u

  prepisivanju

  romana sad

  uživam u

  prekucavanju

  rokovnika

   

   

  i

   

   

  rokovnici

  me oslobađaju

  od sećanja i podaju

  mi se u zajedničkom

  nam ponavljanju

   

   

  i

   

   

  sećanje

  ubija. ponavljanje

  vaskrsava

   

   

  i

   

   

  kao

  što je okean

  zemlji seks najvećeg

  tako je okean svemiru

  seks najmanjeg jer je

  samo malena kap

  autobogografije

   

   

  i

   

   

  treći rokovnik

  otvara fotografija

  srđana valjarevića u

  bokserskoj pozi ispod

  koje piše miroslavu od

  srđana jer život je kao

  ring a mi pisci kao

  bokseri

  treći rokovnik

  18. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  detinjstvo

  na groblju

  treći rokovnik

  21. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  došao sam

  u banja luku da

  očistim javni klozet

  lepi vrbas. šetao. kupio

  jabuke. uvek ta

  egzistencija

  svugde

  ista

   

  18:05 - 18:16

  prao sam javni klozet

  u banja luci. lepo je bilo kako 

  je bijenalska publika došla u

  klozet da posmatra art

  treći rokovnik

  24. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  bacanje

  vremena je

  mudrost

   

  vrh

  estetskog

  izraza je 

  rukopis

  treći rokovnik

  26. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  bog mi

  je dao da

  vidim kako je

  udruživanje

  muške snage

  glupost

  treći rokovnik

  28. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  prekinuti

  lanac stradanja

  prekinuti lanac namenjen

  uništavanju odbačenih

  prekinutu lanac

  lančeva

  treći rokovnik

  30. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  ostati

  usamljen kao

  svedočanstvo

   

  treba

  se seliti

  kako napraviti

  pokretni model

  življenja

  treći rokovnik

  1. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  četrdeseta

  mi je godina

  nek počne novi

  period života

   

  motiv za

  rad i stvaralštvo

  su samo kada su iz

  ništa i praznine

   

  lutanjeje

  omnia mea

  mecum porto

  sve svoje sa

  sobom

  nosim

   

  nenad

  baturan me

  preselio

   

  da mi posle

  četrdesetog

  rođendana

  krene još

  čudesniji život

  treći rokovnik

  4. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  14:25

  doselio se

  kod ivane i

  nenada na

  voždovac

   

  čežnja za

  vitalnošću

  beskućništva

   

  ne uzmiči

  pred životom

  treći rokovnik

  5. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  izgubljen

  što znači

  poezija

   

  znam

  da ne znam

  sokrat

  ne znam

  da znam

  lao ce

  treći rokovnik

  9. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  pre

  17-18

  godina

  sam ušao u

  antikvarnicu 

  knjiga u novom

  sadu i našao

  gertrudu

  stejn

  treći rokovnik

  12. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  vežbao

  kod side malo

  je rigidan kaže

  sida za mišić

  na leđima

  treći rokovnik

  15. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  umetnost

  je uglavnom u

  prezaštićenom

  okrilju

  treći rokovnik

  17. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  taksi. kiša

  svetla. asfalt

  benzinska pumpa

  tramvaj. dugonoga

  putnici. vozačeva kapa

  dobronamerni muž

  barice. vazduh

   

  hrabro

  ka umetnosti

  polako ka umetnosti

  strpljivo ka umetnosti

  bezbrižno ka umetnosti

  bezbrižno ka umetnosti

  strpljivo ka umetnosti

  polako ka umetnosti

  ka umetnosti

  hrabro

  treći rokovnik

  19. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  učim

  se bezbrižnosti

   

  jezivo

  u rumuniji

  treći rokovnik

  20. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  radujem

  se kad uživam

  u drugom

   

  objava

  performans

  bogojavljanje

  epifanija

  vakrs

   

  mi

  stvaramo

  slobodu ili

  tiraniju

   

  srušen čaušesku

  odlična rumunska zastava

  sa rupom umesto zvezde

  direktan prenos prevrata

  tragedije radosti

  treći rokovnik

  22. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  ludilo i

  oslobođenje

  u rumuniji

   

  sa srđanom

  valjarevićem po

  beogradu. srđan

  će možda raditi

  za mene

   

  svi koji

  imaju više

  nego što im

  treba stvaraju

  uslove za

  tiraniju

  treći rokovnik

  23. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  išao u grad

  kao pas. lutanje

  cunjanje. pustoš

  nedelje

  treći rokovnik

  24. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je pseće

  teglenje

  treći rokovnik

  28. decembar 1989 

   

   

  i

   

   

  kod laze

  crkvenjakova

  kao kod svoje

  kuće

  treći rokovnik

  31. decembar 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  spiskovi na poslednjim stranicama drugog rokovnika

  17. avgust 2021.

  26189. dan mog života

   

   

  prekucao

  sam do sada

  dva rokovnika

  joj jebote koliko

  su mi prijali jer

  su me baš

  razvaljivali

   

   

  i

   

   

  razvaljivali

  su me jer su mi

  otkrili da sam ne

  samo bio totalno

  nemoćan i izgubljen

  nego da sam u toj

  izgubljenosti i

  nemoći ipak

  pevušio

   

   

  i

   

   

  oh

  jebote

  kako je to

  pevušenje

  spasonosno

  a uz to još i

  jebozovno

  i nežno

   

   

  i

   

   

  podati

  se podati

  otvaranju

  otvoriti se

  podavanju

  otvoriti

   

   

  i

   

   

  na kraju

  drugog rokovnika

  koje sam onda zvao

  sveske su tabele

  sagledavanja i

  sabiranja

   

   

  i

   

   

   

  prvo ide

  spisak preko

  osamdeset ljudi

  kojima sam 

  poslao pisma

   

   

  i

   

   

  spisak novca

  pozajmica koje

  mi ja davala

  vesna milović

   

   

  i

   

   

  šta me je i ko formirao po godinama

   

  0-6 stidljivost. zamišljenost

   

  8-9 bol. ušas

   

  8-10 umreću. osnaživanje

   

  10-14 dominantnost. telo

   

  14-16 posebnost. ka herojstvu. fudbal

   

  16-19 senzibiliranje. osamljivanje. film. ljubav. glad za znanjem. vatra mišljenja

   

  19-20 ka umetnosti

   

  20-22 ludilo umetnosti. nepoznatog. vođa. harizma

   

  22-24 uplašenost. kriza na smrt. izgubljenost. raspetost. krivica. spas

   

  24-26 poraženost. ljubomora. ljubav. krutost. istrajavanje

   

  26-30 duhovnost. rafiniranje. priroda

   

  30-31 ljubav. nežnost

   

  31-32 ponovo umetnost. odluka. bolest 

   

  33-35 muževnost. borbe

   

  35-37 umetnost. umetnost

   

   

  i

   

   

  spisak muzičara

  filmadžija glumaca

  spisak filozofa. spisak

  umetnika. spisak pesnika

  spisak književnika. 91 ime

  onih koji su mi značili 

  tada kao i sada

   

   

  i

   

   

  sistem

  otac sin duh

  lutanja evrope

  koji me je tada

  vodio

   

   

  i

   

   

  otac ili

   

  1. filozofija lutanja

   

  2. cvetajuća ruža koju nosi vetar

   

  3. lutanje je duša puta

   

  4. talasi

   

  5. živeti bez domovine

   

  6. dnevnik tegoba skitnice i beskućnika

   

  7. ritualno simboličke radnje

   

  8. provetriti lutajućim vetrom molitve zemlju vodi vazduh čoveka

   

  9. stvaranje bele evrope

   

  10. građenje mosta između dva milenijuma

   

  11. performansi. javni radovi

   

  12. drvored

   

  13. pranje i sušenja veša

   

  14. svod-hram nad evropom

   

  15. put u ameriku ili novi život indijanaca

   

   

  i

   

   

  sin ili

   

  1. knjige. reči

   

  2. knjiga o predvečerjima nad evropom

   

  3. knjiga govora pejsažu-himne bogu

   

  4. ja sam ti je on 2

   

  5. filozofija lutanja

   

  6. roman miroslav mandić

   

  7. pesma most

   

   

  i

   

   

  duh ili

   

  1. crteži. slike

   

  2. sestra i brat pejsaži

   

  3. ikone svetlosti

   

  4. mape evropskih senzibiliteta

   

  5. ruže

   

   

  i

   

   

  treba da napišem

   

  1. zašto ja mislim da će mi pomoći otac

   

  2. zašto ja ne želim ići normalnim putevima

   

  3. esej o prosjačenju

   

  4. zašto mi je potrebna žena-sekretar

   

  5. zašto me ljudi napadaju

   

  6. zašto sam se razboleo

   

  7. koja je priroda moga rada

   

  8. kako se nositi sa problemima

   

  9. zašto skupljam stari novac

   

   

  i

   

   

  problemi na lutanju

   

  1. administrativni - uređenost. statičnost. osrednjost

   

  2. drržave. nacije - nacionalizam. građani drugog reda

   

  3. ne pristajanje na ugled - posvećenost samo umetnosti

   

  4. jezik

   

  5. izolovanost - nemogućnost komunikacije

   

  6. pronaći pravu prirodu lutanja

   

  7. strah - koji je potrebno prevladati u nezaštićenosti

  koju želim i u besmislenosti koju ću osećati

   

   

  i

   

   

  kako da nabavim novac

   

  1. pretplata na slike

   

  2. skupljanje radova od umetnika

   

  3. umetnici-umetnička donacija

   

  4. prošenje novca esejem

   

  5. prodajom nekih grafika 

   

  6. jugoslovenski prijatelji

   

  7. krediti od uroša stepanova

   

  8. kako na zanimljiv kreativan plemenit način nabaviti 50000 dm

   

  9. 3650 novčanica x 10 dm

   

  10. napraviti 10 novčanica

   

  11. napraviti razgovor o prirodi lutanja i prirodnom načinu u nabavljanju novca

   

  12. pismo van gogovog zadužbini da me zaštiti

   

  13. pismo anjeliju - 10 bogataša

   

  14. napraviti po jednu novčanicu iz svake zemlje

   

   

  i

   

   

  pisati

  saradnicima

  sledi desetak

  imena

   

   

  i

   

   

  10 oblasti za 10 godina

   

  1. geografija

   

  2. biologija

   

  3. etnologija

   

  4. istorija pojedinca

   

  5. ekonomija

   

  6. stvaralaštvo

   

  7. filozofija

   

  8. jezik

   

  9. religija

   

  10. mistika

   

   

  i

   

   

  poklanjam

  ti se rokovniče

  miroslava mandića

  ko god da si ti i ko god

  da je miroslav mandić

  poklanjam se i tebi

  autobogografijo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  ko

  go

  da

  je

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  lutanje evropom je pesma

  16. avgust 2021.

  26188. dan mog života

   

   

  uznemire

  me prijatelji

   

  jedan

  za

  sve

   

  lutanjem

  pravim kuću

  drugima

   

  lutanje je

  desetogodišnje

  slavljenje jedne

  sekunde

   

  lutanje

  je ulazak u

  sićušnost

   

  bog

  se moli

  za mene

  drugi rokovnik

  31. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  stari detinji

  snovi o strahu od

  njega koji mi hrpi na leđa

  to je to nesvesno nevidljivo

  veliko i nepoznato mi kao i

  moja leđa. veliko a boli

  boli da bi prošlo

  drugi rokovnik

  1. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  da li se

  ja plašim i ne

  želim da idem

  na lutanje

  evropom

  drugi rokovnik

  8. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  telu vežbe

  duši nežnost

  umu molitva

  bogu ljubav

  drugi rokovnik

  9. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  bes - ljubav

  strah - poverenje

  bol - zadovoljstvo

  drugi rokovnik

  11. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  opet deprimiran

  kako je taj vrtlog jak

  kako je taj lavirint

  komplikovan

   

  zaboravi na

  lutanje dok te ne

  prođe bol kaže mi

  voja kecman

  drugi rokovnik

  13. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  voleo bih

  da ove reči

  svedoče o početku

  svakodnevnih vežbanja

  pogotovo o početku

  molitve

  drugi rokovnik

  14. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  muškarci

  deluju žene

  bivaju

  drugi rokovnik

  15. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom je

  pesma

  drugi rokovnik

  19. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  uzbudljiva priča

  laze crkvenjakova

  o tegobama koje je

  imao 1972-1982

   

  moja

  umetnost je

  vreme prostor

  drugi rokovnik

  21. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  u melencima

  kod kaje. draga

  kaja. naš odnos

  ide ka večnosti

  22. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  teško

  sebe

  krotim

  drugi rokovnik

  23. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  imam potrebu

  da se ne oslonim ni 

  na koga u svom radu

  nego da se oslonim na

  ne-znanje na neku 

  vrstu divlje forme

   

  pisanje je performans

   

  pisanje je hodanje

   

  lepota se

  rađa lepotom

  a ne stilom

  drugi rokovnik

  25. septembar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje je

  apoteoza svim

  lutalicama i svim

  lutanjima

   

  lutanje

  je oblik

  slobode

  drugi rokovnik

  2. oktobar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je škrabanje

  drugi rokovnik

  4. oktobar 1989

   

   

  i

   

   

  filozofija

  je mišljenje 

  do boga

   

  umetnost 

  je božije

  uzglavlje

  drugi rokovnik

  8. oktobar 1989

   

   

  i

   

   

  počeo 

  da crtam u

  rokovniku i to

  mi pomaže

  drugi rokovnik

  9. oktobar 1989

   

   

  i

   

   

  uramio 9 crteža

  za banja luku pod

  naslovom remboove rečenice

  doći će strahoviti radnici i

  nastaviće na onim horizontima

  na kojima se on srušio

   

  1. crtež - ponekad se stidim pred ljudima. ne. uvek se...

  2. crtež - posle smo se igrali i to je bilo važno...

  3. crtež -  jednog dana bih voleo da napišem priču pod naslovom...

  4. crtež - ponekad ni reč ne mogu napisati ako ne...

  5. crtež - nepopravljivi ponori ili ponori nepopravljivog...

  6. crtež - umetnost je vapaj. vapaj za lepotom. između. vapaj...

  7. crtež - umetnost budućnosti će biti ono što je oduvek...

  8. crtež - žan ženeom te pozdravljam. artoom...

  9. crtež - voleo bih da hodam. da hodam i da hodam. i...

   

  već drugo

  veče uzbuđenje

  u šetnji molitvom

  i brojanicom

  drugi rokovnik

  10. oktobar 1989

   

   

  i

   

   

  živela

  marija

  milosti puna

  tvoja mudrost i

  hrabrost spasiteljice

  naša daj blagosti u

  svet i olakšaj muke

  svima onima koji

  se pate

  slobodanova molitva 

  koju mi je poslao

  drugi rokovnik

  14. oktobar 1989

   

   

  i

   

   

  tegobama

  dobijam pravo na

  lutanje evropom

  drugi rokovnik

  7. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  kad beže

  od mene ja

  sam njihova

  krila

  emerson

   

  čovek je bog

  kad sanja a

  jedva prosjak

  kad misli

  helderlin

  drugi rokovnik

  8. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  ne postoji

  ništa tako što

  se zove realnost

  ta želja za moći

   

  lutanje je

  jedno mitološko

  putovanje kroz

  lepotu

  drugi rokovnik

  15. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  noćas

  u snu mi je

  određen anđeo

  koji će čuvati moju

  rupu kojom sam

  otvoren prema

  svetu i

  kosmosu 

  drugi rokovnik

  18. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  poslednji

  dan druge

  sveske lutanja

  sedam meseci

  života u njoj

   

  lepota i

  jednostavnost

  činjenica

   

  to

  veliko

  kao što

  spaja

  svet

  drugi rokovnik

  19. novembar 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  da mi nenasilje mesto krvi teče u žilama večno

  14. avgust 2021.

  26186. dan mog života

   

   

  zabrinut

  za išijas. kako

  se samo uznemirim

  razpekmezim. taj grčeviti

  nedostatak ljubavi koji se još

  u detinjstvu dogodio. to su

  moje odluke. to su moji

  bolovi. molim te bože

  da ih nosim kao

  veseli dečak

   

  lutanje

  na kraju

  dvadesetog

  veka je hrabrost

  u prihvatanju

  univerzuma

  drugi rokovnik

  18. juli 1989

   

   

  i

   

   

  bolešću se

  izlečiti. bolešću

  se lečiti. bolešću

  biti mudar. bolešću

  lečiti. bolešću platiti

  i zaraditi svoj novac

  za lutanje evropom

  drugi rokovnik

  19. juli 1989

   

   

  i

   

   

  lutanjem bih

  želeo da afirmišem

  ideju kosmičke

  nacije

  drugi rokovnik

  21. juli 1989

   

   

  i

   

   

  opet bol

  opet depresija

  crne misli. jad

  i beda

  drugi rokovnik

  23. juli 1989

   

   

  i

   

   

  možda 

  da odložim

  četvto hodanje

  za poeziju

  drugi rokovnik

  24. juli 1989

   

   

  i

   

   

  kod baba

  jele u obrenovcu

  na teglenju noga

  ti je kao drvo

  kaže baba

  jela

  drugi rokovnik

  25. juli 1989

   

   

  i

   

   

  pitanja

  koja sam

  postavio sebi 

  pre više od

  godinu

  dana

  zašto se ljutim 

  zašto sam samouk

  zašto ne govorim jezike

  zašto nikome ne verujem

  zašto se ne priključujem

  zašto se ne uključujem

  zašto se podcenjujem

  zašto se precenjujem

  drugi rokovnik

  26. juli 1989

   

   

  i

   

   

  odlažem

  četvrto hodanje

  za proleće 1990

  drugi rokovnik

  31. juli 1989

   

   

  i

   

   

  nežnost

  novca

   

  da mi nenasilje

  mesto krvi teče u

  žilama večno

   

  lutanje je deset

  godina rođenih

  u sekundi

  drugi rokovnik

  1. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  bol ne prestaje 

  plašim se. plašim se

  umiranja. ima u mom životu

  neke siromaške narodske

  bede. tog nemanja prava na

  život. toliko se svi otimaju

  za to pravo a to je

  toliko ružno

   

  zašto bol ne

  prestaje. povremeno

  je bol veoma jak. šta mi

  ostaje nego da mislim

  na umiranje

  drugi rokovnik

  5. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  došla vladica

  milosavljević. kad

  sam ustao da je

  ispratim bio sam

  prav. čudo. šta

  je to bilo 

   

  to je 

  milina

   

  to je taj

  prazagrljaj

   

  ispravili

  su me ona i

  njena priča

  drugi rokovnik

  6. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  molim

  milinu

   

  empedokle

  skače u vatru

   

  bolest je

  zadovoljenje

  karmičke pravde 

  bol je ispaštanje 

  i praštanje

  drugi rokovnik

  7. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  kosmička

  savest

   

  ozarenost

  drugi rokovnik

  8. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  došla kaja

  zabrinuta je bila

  za mene. uplašena

  volim je. mi smo bednici

  robovski stalež. osloboditi

  se i zbog drugih. osloboditi

  se slobodi na dar

   

  na

  momenat bio

  prav

   

  jedan

  jedini 

  put

  drugi rokovnik

  9. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  dečak

  moj drug

  sun

  drugi rokovnik

  10. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  da se

  potrudim da

  ne brinem

  bez brige

  drugi rokovnik

  11. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  uvek suviše

  rano očekujem

  spas dolazi

  polako

   

  grčevitost

  u očekivanju

  je posledica

  nekog ranog

  gušenja

  drugi rokovnik

  12. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  životna

  snaga ne

  ulazi u

  mene

   

  molim te

  bože daj mi

  života i snage

  da nastavim

  svoju priču

  koju još

  nisi čuo

  drugi rokovnik

  14. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  sa verom varadi

  kod milana kecmana

  koji mi je rekao da mi

  bol simbolički govori

  ja više ne mogu

  dalje da hodam

  drugi rokovnik

  24. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  ne želim

  da idem sa

  tobom ako me

  ovako zanemaruješ

  i vodiš bolna po

  ovom svetu

  kažu mi

  leđa

  drugi rokovnik

  25. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  svi mi kažu

  da je lutanje

  uzrok bola u

  leđima

   

  neiscrpljivati

  budućnost. uzeti

  svu snagu iz

  današnjice

  ali kako

  drugi rokovnik

  26. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  to je tako

  zanimljivo

  to osećanje

  da nemam

  prava na život

  nemoćan se

  prepustiti 

  rešenju

   

  nemoći

  budi blaga

  i daj mi

  snagu

  drugi rokovnik

  27. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  oslonjen

  na čekanje

   

  bez

  preduzimanja

  očekivana pomoć

  će doći. bolest

  će otići

   

  svi

  me teraju

  da ne kukam i

  optužuje me za

  taštinu. ćutim. to

  je moja metoda

  neka me udaraju

  po mudima

   

  molim te

  bože daj

  mi da ne

  osuđujem

   

  bože daj

  blagosti

  celom

  svetu

  drugi rokovnik

  28. avgust 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  put na kome sam rešio da te nađem

  13. avgust 2021.

  26185. dan mog života

   

   

  poruke

  umetnosti o

  životu pretvoriti

  u ritmove

  drugi rokovnik

  25. maj 1989

   

   

  i

   

   

  čovek je

  nepoznato biće

  on je više hrist i

  leonardo nego

  krv i kosti

  drugi rokovnik

  27. maj 1989

   

   

  i

   

   

  ostati

  zadojen sa

  100 000 godina

  starim očevima. ne

  prihvatiti i ne priznati

  one koji su mlađi

  od njih

  drugi rokovnik

  28. maj 1989

   

   

  i

   

   

  učiti se

  kako da koristiš

  sebe. ništa novo

  novo sam ja

  ja bog

  drugi rokovnik

  30. maj 1989

   

   

  i

   

   

  umetnost je

  ono što je šire

  zanat je ono

  što je uže

  drugi rokovnik

  4. juni1989

   

   

  i

   

   

  ceo svet

  je mali za moje

  srce zato lutam

  10 godina lutanja je

  velika radna energija

  uvidi i spoznaje

  očišćenost i

  nevinost

  drugi rokovnik

  6. juni1989

   

   

  i

   

   

  od buđenja

  bolovi u krstima

  bedoća. gađenje

  osećanje nemoći i

  nesposobnosti i

  tako skoro 40

  dana. nešto

  me napada

   

  bela evropa

  između 250 000

  pre i 250 000

  godina

  posle

  drugi rokovnik

  7. juni1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom

  znači biti na

  plavoj pučini i

  zlatnoj pustinji

  drugi rokovnik

  8. juni1989

   

   

  i

   

   

  drugi

  dan inekcije

  protiv išijasa

  drugi rokovnik

  13. juni1989

   

   

  i

   

   

  sveto

  skitanje

   

  moj jezik

  je samo

  moj nema

  mu pravila

  drugi rokovnik

  16. juni1989

   

   

  i

   

   

  proces

  razilaženje sa

  dosadašnjim

  životom

   

  miroslave

  udahni i izdahni

  izdrži miroslave. strpljivo

  menjaj agresivnost u nežnost

  miroslave sačekaj i prepustiti

  se umetnosti. prepusti

  se bogu

   

  nežna strast

  za biće umetnosti

  za morske talase i

  talase rečenica za

  prirodu i prirodu

  umetnost. i hvala

  ti bože bože

  druže moj

  drugi rokovnik

  18. juni1989

   

   

  i

   

   

  bio kod fizijatra

  katastrofa. moram deset

  dana ležati. nepomičan. ceo

  život vežbati. kičmeni stub trpi 

  bože pomiluj mi pršljenove

  bože prodiši kroz moju kičmu

  bože osnaži mišiće na mojim

  leđima. bože ti si moja leđa

  drugi rokovnik

  19. juni 1989

   

   

  i

   

   

  okupiti

  se oko bistre

  vode sopstvene

  umetnosti

  drugi rokovnik

  23. juni 1989

   

   

  i

   

   

  božjak

  pešačio po

  beskrajnoj ruskoj

  zemlji. nikada se ne

  nastanjuje i nikada se

  ne vezuje. pešačeći

  okrenut je prema

  daljini

  drugi rokovnik

  25. juni 1989

   

   

  i

   

   

  da se

  samo molim

  bogu. lutanje je religija

  lutanjej e mistika

  miris

  drugi rokovnik

  26. juni 1989

   

   

  i

   

   

  bio kod 

  fizijatra. ništa

  nije bolje sa

  išijasom

   

  bure. oluje

  nepogode

  pesma o

  tome

  drugi rokovnik

  30. juni 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je njušenje u

  vazduhu

   

  lutanjeje

  prepuštanje

  drugome

  drugi rokovnik

  2. juli 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje deset

  godina je dovoljno

  ali i neophodno da

  bih se uveo u

  nadnaravno

   

  lutanje deset

  godina zbog lepote

  1+2+3+4 = 10

  drugi rokovnik

  3. juli 1989

   

   

  i

   

   

  lutati

  znači

  biti protiv

  države

   

  lutanjem se

  stiče dužnost da

  se bude protiv

  bilo koje

  države

  drugi rokovnik

  4. juli 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje je

  muzika bokova

  ribarskih brodica

  koje su krenule

  u sivilo daljine

  drugi rokovnik

  5. juli 1989

   

   

  i

   

   

  dugi radovi

  sa vremenom

  ravnica učiteljica

   

  lutanjem

  tražiti ravnice

  za poletanje

  drugi rokovnik

  9. juli 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje je

  posvećeno

  torou van gogu

  znači nevidljivom

  znači vaskrsavajućoj

  snazi umetnosti

  drugi rokovnik

  10. juli 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje je

  univerzalnost

  univerzalnost 

  je čarolija

   

  lutanje

  uređenost

  vrtloga

  drugi rokovnik

  11. juli 1989

   

   

  i

   

   

  nenapustiti

  svoj put jer bog

  mi je dao slobodu

  da napravim

  novi put

   

  novi putevi

  su božiji. stari

  putevi su putevi ljudi

  na novim putevima

  se seje ljubav na

  starim se žnje

  drugi rokovnik

  12. juli 1989

   

   

  i

   

   

  leđa su

  tuga. detinjstvo

  nesvesno. treba da

  upoznam i progledam

  leđima u svoju dušu

  prekopam je nađubrim

  i zasadim cveće

  i orahe u njoj

  drugi rokovnik

  13. juli 1989

   

   

  i

   

   

  koja je

  priroda rada

  lutanja evropom

  lutalica

  prosjak

  monah

  umetnik

  pesnik

  filozof

  luda

   

  kako to

  biva ako

  sam sam

  lutanju

  drugi rokovnik

  15. juli 1989

   

   

  i

   

   

  hvala ti bože

  što si mi poslao

  išijas da bih u njemu

  osetio svoje strahove

  strah jer sam te izgubio 

  strah koji se uvećao jer

  sam krenuo na put na

  kome sam rešio

  da te nađem

   

  dete

  i

  strah

   

  lutanje je

  bogojavljanje

   

  lutanje je

  radosna vest

  o onome

  što jeste

  drugi rokovnik

  16. juli 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  drugi rokovnik 19. april - 19. novembar 1989

  12. avgust 2021.

  26184. dan mog života

   

   

  ružom

  lutanja se nije

  promenio moj život

  nego sam ja moj život

  posvetio ruži lutanja a

  najjasniji tragovi toga su

  rokovnicima kojima

  sam se pripremao

  za ružu i zato

  rokovnici

   

   

  i

   

   

  problem

  sa pasošem

  znači građanin

  sam drugog

  reda

   

  šta su

  to četiri

  hodanja za

  poeziju

   

  snaga

  žene

   

  lutanje

  evrope je

  velika

  siktinska

  kapela

   

  umetnost

  je hrabrost

  drugi rokovnik

  19. april 1989

   

   

  i

   

   

  nenad

  baturan mi

  prebacio crteže

  skc

   

  jaka

  napetost

  u glavi

   

  pre-davanje

  o hodanju je

  bilo nepoznato i

  naporno i iznenada

  sam ga prekinuo

  drugi rokovnik

  21. april 1989

   

   

  i

   

   

  radost

  u stvaranju i

  muka u svemu

  ostalom

   

  sačuvati

  se od zavisti i

  loših reakcija

  drugi rokovnik

  22. april 1989

   

   

  i

   

   

  kišica

  bolovi u leđima

  samo bih spavao

  i tugovao

   

  burazeru

  uvek se prevariš

  očekujući. očekivanje

  je zdravo ali je i

  sumnjivo

   

  lutanje

  evropom jer

  želim da napišem

  pesmu posle deset

  godina o evropi berga

  veberna grotovskog

  asiškog albinonija

  drugi rokovnik

  24. april 1989

   

   

  i

   

   

  biti

  zavistan od

  ljudi kao put

  slobode

  kurva

   

  umetnost

  je

  dodirnuti

   

  što manje

  umetnosti da

  bi je bilo što

  više

  drugi rokovnik

  25. april 1989

   

   

  i

   

   

  tautologija

  je božiji govor

  tautologijom se 

  ne može ništa

  razumeti

   

  posmatrati

  učiti saznati od

  umetnika u kom

  trenutku i kako se

  on spojio sa

  bogom

   

  lutanje filozofijom

  lutanje ekonomijom

  lutanje geografijom

  geografija vetrova

  drugi rokovnik

  27. april 1989

   

   

  i

   

   

  šesto 

  izvođenje

  put u ameriku

  ili novi život

  indijanaca

  skc

   

  potrebno

  je da se

  naviknem da

  živim samo

  sa radom

  drugi rokovnik

  28. april 1989

   

   

  i

   

   

  javno

  tetoviranje

  ruže lutanja

  u galeriji

  skc

   

  pažljivost

  je vazduh

  drugi rokovnik

  4. maj 1989

   

   

  i

   

   

  ja sam

  ti je on drugi

  put da je pišem

  1991-1992

  drugi rokovnik

  5. maj 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je duša puta

   

  projektovati

  vazduh i zelenilo

   

  lutanjem

  simbolički čistiti

  zemlju vodu vazduh

  svetlost čoveka. čistiti

  štale. prati noge

  drugima

  drugi rokovnik

  7. maj 1989

   

   

  i

   

   

  pisanje je

  čudesno jer

  mu ne treba

  ništa

   

  avantura i

  hrabrost u

  umetnosti

   

  pisanjem u pisanje

  umetnošću u umetnost

  kao đovani anselmo u rad

  drugi rokovnik

  8. maj 1989

   

   

  i

   

   

  diviti

  se znači

  biti slobodan

  i nezaštićen

   

  seka janković

  će za lutanje

  evropom raditi

  svakog 23 u

  mesecu

   

  dolores čaće

  mi dale 200 dm

  za lutanje

  drugi rokovnik

  12. maj 1989

   

   

  i

   

   

  energija je

  ljubav. energija

  nema veze

  samo sa ljudima

  drugi rokovnik

  15. maj 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje je

  prikupljanje

  stida u

  pojedinačnu

  pticu

   

  pisanje je

  čitanje. čitanje

  je pevanje. čitao

  uz klavir

  drugi rokovnik

  16. maj 1989

   

   

  i

   

   

  išijas

  ležim bolestan

  drugi rokovnik

  18. maj 1989

   

   

  i

   

   

  moja

  umetnost je

  stvaranje duha

  drugi rokovnik

  19. maj 1989

   

   

  i

   

   

  treba da

  obratim pažnju

  na moj autizam

  sanjalačko unutarnji

  život u mom ponašanju

  jer on mi je veoma bitan

  ja ga moram sačuvati i

  ja se moram od

  njega sačuvati

   

  nesigurnost koju

  osećam u pripremama

  za lutanje je tako prisutna

  jer nemam ni na koga da se

  oslonim. nema nikog sa kim

  mogu da se konsultujem ali

  to je labilitet. ukidanje tačke

  oslonca. tako je moje

  lutanje već počelo

  drugi rokovnik

  21. maj 1989

   

   

  i

   

   

  bela evropa

  je napuštanje moći

  i gledanjem u boga

  bivanje bogom što

  znači nepoznato

   

  lutati znači

  tragati za

  nevinošću

   

  lutati znači

  postojati po

  sebi sobom

  ničim do

  sobom

   

  prati odeću i

  sušiti je na vetru

  kao svoje staro

  telo

  drugi rokovnik

  23. maj 1989

   

   

  i

   

   

  teško je spojiti

  bivanje niko i ništa sa

  svetom od koga treba

  da dobijem pomoć

   

  zahvaljujem

  se bogu što mogu

  da radim ovakve gluposti

  rekao sam posle sporog hodanja

  put u ameriku ili novi život indijanaca

   

  reči su

  bića i nedostatni

  su naši umovi da bi

  mogli da ih shvate

  rekao sam pre pisanje je

  čitanje. čitanje je pevanje

   

  lutanje

  znači

  voleti

  drugi rokovnik

  24. maj 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  lutanje evropom je cvetajuća ruža koju nosi vetar

  11. avgus t2021.

  26183. dan mog života

   

   

  lutanje

  evropomje

  razgovarati sa

  samim sobom

   

  lutanje

  evropom je

  ikona

   

  lutanje

  evropom je

  najznačajniji

  rad jer kažem

  da je najznačajniji

  rad i na taj način

  formiram

  savršenstvo

  prvi rokovnik

  27. mart 1989

   

   

  i

   

   

  neka tuku

  i tučom me

  ozdrave osnaže

  i oslobode

   

  lutanje

  evropom je

  rudnik energija

  rudnik energija

  je umetnost

  ja sam rudar

   

  lutanje

  evropom

  je ljubav

   

  jedino bog

  neprestano

  večno radi

  svoj posao

   

  vaskrsavanje

  boga posle

  ničeovog bog

  je mrtav

  prvi rokovnik

  28. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom je

  obrnuti odisej

  ka tamo i to

  nevino

   

  lutanje

  evropom je

  cvetajuća ruža

  koju nosi

  vetar

   

  ruža lutanja

  umesto ruže

  na krstu 

   

  lutanje

  evropom je

  svedočanstvo o

  začeću rađanju

  stvaranju

   

  prosjačenje

  je ekonomija

  savesti

  prvi rokovnik

  29. mart 1989

   

   

  i

   

   

  spokoj

  voleti nepriznato

  cveće. jaram je

  sloboda

   

  lutanje

  evropom je

  ponavljanje

  gestova poznatih

  evropljana

  posetiti njihova

  mesta

   

  lutanje

  evropom je

  živeti bez domovine

  i socijalnih navika

  živeti sa vetrom

   

  lutanje

  nije putovanje

  prvi rokovnik

  1. april 1989

   

   

  i

   

   

  šta je

  to problem

  kojim se ulazi

  u 21 vek i kako

  da ga lutanjem

  rešavam

   

  prositi

  znači

  moliti

   

  prošenjem

  dajem drugima

  sreću davanja

   

  prošenjem

  tražim oca

  prvi rokovnik

  3. april 1989

   

   

  i

   

   

  argument

  ta najveća

  laž

  prvi rokovnik

  4. april 1989

   

   

  i

   

   

  novac

  je pejsaž

   

  kaspar david

  fridrih još jedan

  drug za lutanje

  evropom 

  prvi rokovnik

  5. april 1989

   

   

  i

   

   

  bog

  je

  sve

  prvi rokovnik

  7. april 1989

   

   

  i

   

   

  baciti

  se i poleteti

  u toplinu

   

  ukidanje

  tačke oslonca

  labilitet

  prvi rokovnik

  11. april 1989

   

   

  i

   

   

  slobodan

  sam jer

  priznajem

  krivicu

   

  kako

  divan

  vetar

   

  kako

  intelektualci

  malo znaju

   

  lutanje

  evropom je

  moliti i hvaliti

   

  molim

  pitati i

  moliti

   

  hvala

  zahvaliti

  i hvaliti

   

  h

  je hleb

  i hvala

   

  lutanje

  evropom je

  afirmacija

  maternjeg

  jezika

   

  lutanje

  evropom je

  kretanje po

  lopti

  prvi rokovnik

  12. april 1989

   

   

  i

   

   

  ne postoji

  tako nešto

  koje je negde

  drugde

   

  šta je

  to kamen

  mudrosti

  na lutanju

  evropom 

   

  po

  kiši kejom

  melanholija

  odmaranje

  prvi rokovnik

  14. april 1989

   

   

  i

   

   

  sve

  što zadržiš

  za sebe nije

  tvoje

   

  živim

  u

  bogu

  prvi rokovnik

  17. april 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom je

  moguća realizacija

  nemogućeg

   

  samo

  hrabro u

  nežnost

   

  završavam

  ovu svesku posle

  66 dana. mnogo mi se lepih

  stvari dogodilo beležeći u njoj

  ol utanju. tako se taj rad razvija u

  njoj mada predhodna tri dana zuji kroz

  mene velika količina sumnje. sumnja

  koja svaku šansu i mogućnost

  umanji do ničega

   

  za realizaciju

  lutanja bog će

  mi pomoći

   

  osloniti se

  na samog sebe

  jer to znači osloniti

  se na boga. kako

  kad sam tako

  slab

  prvi rokovnik

  18. april 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  u rokovnicima sam

  10. avgust 2021.

  26182. dan mog života

   

  baciti

  se u

  sebe

   

  boško

  mi dao 200

  maraka

  za lutanje

  prvi rokovnik

  5. mart 1989

   

   

  i

   

   

  postoji

  samo inicijativa

  ostalo je smrt

   

  prosjačenje da

  bi se drugačije

  mislilo

  prvi rokovnik

  6. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom

  neočekivano

  vrludanje. ples

  mišljenjem

  prvi rokovnik

  7. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom

  potrebno je

  gaženjem po

  tlu ujediniti tlo i

  ujediniti ga u

  svom odrazu

  u nebu

   

  tajna

  prave

  linije

  prvi rokovnik

  8. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom je

  dečiji poljubac

  iznenadnom

  gostu

   

  hvala ti bože

  što sam izašao

  iz kruga teorije

  prvi rokovnik

  9. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom

  umesto ludila

  pijanstva ludilo

  podviga. podvig u

  formi podviga

  prvi rokovnik

  10. mart 1989

   

   

  i

   

   

  sve odluke

  od kojih zavisi

  čovekova budućnost

  su ustvari etičke

  odluke

  konrad lorenc

   

  lutanje

  evropom je

  uvažavanje jednog

  ne-ljudskog sveta tako

  očajno potrebnog

  ljudima

   

  lutanje

  evrope zanos

  ekstaza namesto

  moći 

   

  ne intelektualac

  da umetnik. intelektualci

  su sledbenici. umetnici

  su samostalni

  prvi rokovnik

  12. mart 1989

   

   

  i

   

   

  ideje su bile

  ljubav je sada

   

  nataša kelhar

  mi dala 300 evra

  za lutanje evropom

  prvi rokovnik

  13. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje evropom

  je most između dva

  milenijuma. dva veka

  između dva pola

   

  kad kažem da

  je lutanje evropom

  jedan od najznačajnijih

  radova na kraju 20 veka

  onda se mobilišem da tako

  volim i da tako uradim

  tu stvar

  prvi rokovnik

  15. mart 1989

   

   

  i

   

   

  prosjačenjem

  se štiti savest

   

  prosjačenje

  je budističko

   

  lutanjem evropom

  se senzibilira jedna

  tradicija ka finoći

  i nežnosti

   

  lutanje evrope je

  moj govor i sloboda

  pojedinca. uprkos

  realnosti kreator

  sam ja

   

  lutanje evropom

  su deset proleća

  deset početaka

  prvi rokovnik

  16. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom biti

  evropljanin

  živeti kao

  svi

  prvi rokovnik

  17. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje za

  raseljavanje i

  identitet u

  kretanju

   

  meni

  monizam

  vama

  pluralizam

   

  prenositi

  sadnice u

  lutanju

   

  prenositi

  kamenje u

  lutanju

   

  držati

  govore u

  predelima

  na lutanju

  prvi rokovnik

  18. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanjem

  evropom biti

  saradnik sa

  bogom u

  stvaranju

  prvi rokovnik

  20. mart 1989

   

   

  i

   

   

  prosjačenje

  veliko srce snaga

  i duša su potrebni

  za prosjaka

   

  šta bi lutanje

  evropom bilo

  drugo do borba

  za život. najobičnija

  borba za život. gde

  je ta običnost ta

  prosvetljenost

   

  zašto

  ne pomažemo

  bogu

  prvi rokovnik

  21. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje evrope

  je crtež u rokovniku

  ona krivudajuća i kružeća

  šare koja liči na ružu

  isprepletenost

  kretanje

  ples

   

  svaka čestica

  se sastoji od svih

  ostalih čestica

   

  elektron nema

  objektivna svojstva

  nezavisno od

  mog duha

  prvi rokovnik

  22. mart 1989

   

   

  i

   

   

  filozofija

  cigana je

  lutanje

   

  lutanje

  evropom je

  filozofija lutanja

  i stvaranja

  sveta

   

  večeras

  sam pomislio

  da pišem himne

  pesme bogu

   

  molitveno

  prvi rokovnik

  23. mart 1989

   

   

  i

   

   

  hteti

  bez boga

  to je kao

  hteti bez

  sebe

   

  lutanje

  evropom je

  dečija geografija

  prvi rokovnik

  24. mart 1989

   

   

  i

   

   

  kjerkegovo

  ponavljanje na

  lutanju evropom

   

  pažljivost

  čini svet

  osnova sveta

  je pažljivost

  prvi rokovnik

  25. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evrope je

  otkrivanje

  tajne centra

  kretanje

  centra

   

  lutanje

  je oranje

   

  biti

  božiji

  sin

  prvi rokovnik

  26. mart 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  prvi rokovnik 11. februar - 18. april 1989

  9. avgust 2021.

  26181. dan mog života

   

   

  od

  ovog mesta

  autobogografije ću

  bivati pevati stvarati

  hodati ljubiti

  autobogografiju

  rokovnicima

  voljenim

   

   

  i

   

  lutanje

  evrope je

  otvaranje srca

  pružanje ruke kao

  imprint dečije nevinosti

  pružanje ruke svetih

  prosjaka 

   

  u samom početku

  biti otvoren čuvati se

  onih koji me pogađaju

  u toj otvorenosti

  prvi rokovnik

  22. januar 1989

   

   

  i

   

   

  drugi sastanak

  preduzeća. mentalni

  vetrovi. prašume na izvore

  biti dete otac. lutanje su

  asocijacije. lutati da bih bio

  otvoren svakog prevečerja

  u gledanju predvečerja

  probam more. radim

  gradove. dvorska

  luda

  prvi rokovnik

  29. januar 1989

   

   

  i

   

   

  treći sastanak

  lutanje je letenje

  leteti nad evropom

  nagon za lutanjem je

  bog. sjedinjavanje 

  sa svim bićima i

  predmetima

   

  koliko široko srce

  je potrebno za lutanje

  veliko srce otvoriti za

  sve druge. da mi 

  srce bude kuća

  drugima

   

  lutanjem

  primetiti

  svet

   

  lutanje

  preformulisanje

  sveta

   

  čast čoveka

  koji putuje. čast

  da putuje

   

  statičnost vuče u

  učenje poznatog

  stvarati se može

  jedino nepoznato

   

  proces je cilj

  cilj je proces

   

  lutalica

  ostvaruje

  božanstvo

  prvi rokovnik

  4. februar 1989

   

   

  i

   

   

  počinjem da

  pišem u ovoj svesci

   

  biti bez partije iza sebe

  biti bez države iza sebe

  biti bez naroda iza sebe

  biti sobom i detinjstvom

   

  lutanje je

  obogaćeno

  mišljenje

   

  lutanje je

  rudnik lutalica

  je rudar

   

  prosjačenje je

  velika snaga

  u osmehu

   

  evropa

  je otvorena

  šaka

  prvi rokovnik

  11. februar 1989

   

   

  i

   

   

  počinjem

  stilom

   

  od četrnaeste

  žudim da odem

   

  lutanje taj sever

  mozga to ludilo za

  lepotom. traganje

  za stilom

   

  prosjačenje je

  pravo na dobrotu

  pravo na sebe na

  svoje ideje i svoja

  osećanja

   

  podsećati

  se na dobrotu

  blagost i

  tananost

  stila

  prvi rokovnik

  14. februar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanjem

  ću postati prvi

  građanin evrope

  koji peva

   

  lutanje znači

  kleknuti na zemlju 

  na sve četiri strane

  sveta jer svet ni nema

  strane nego slobodu

   

  prositi

  znači nemati. biti

  opet dete. dete pak

  je nevinost. zovem je

  mogućnost. plavičasti

  dim vatre koja se

  razgoreva

   

  lutanje je

  građenje mira

  mir je talent

  i dar

   

  lutanje

  je oblik

  zanosnog

  plesa

   

  lutanje

  je hram

  slobode

   

  lutanjem

  postajem

  dom svakom

  prvi rokovnik

  15. februar 1989

   

   

  i

   

   

  umetnost

  je kao cvet

  maslačka

   

  nismo na

  ovoj planeti da

  bi smo se zabavljali

  nego da bi se mučili

  ludvig vitgenštajn

   

  svako

  oblikovanje

  boli

  prvi rokovnik

  22. februar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  je posvećenje

  unutarnjoj

  muzici

  prvi rokovnik

  24. februar 1989

   

   

  i

   

   

  put je

  okean. umetnost

  je zajebavati sebe

  dete je osuđeno na

  mene umetnost je

  osuđena na

  mene

   

  ja sam

  put gazi

  me svete

   

  oh ljudi

  na kišnoj

  ulici đurđeva

   

  ne-znanje

  je izvor

  intuicije

  prvi rokovnik

  26. februar 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje evrope je

  oblik nove umetnosti

  nova umetnost je

  uvek neočekivana

   

  ja volim

  napor jer on

  deluje primitivno

  i ljudi ga se

  srame

   

  prosjačenjem

  sam slobodan

   

  prosjačenje

  je apriori

   

  prosjačenje

  je umetnost

  prvi rokovnik

  27. februar 1989

   

   

  i

   

   

  zaneti se

  daj bože u snagu

  večnosti. snagu

  večnosti za sve

  prvi rokovnik

  2. mart 1989

   

   

  i

   

   

  lutanje

  evropom

  je oblik

  mišljenja

  prvi rokovnik

  3. mart 1989

   

   

  i

   

   

  seme treba

  ostaviti na miru

  u zemlji

   

  lutanje

  je afirmacija

  mogućnosti puta za

  svakog pojedinca

  tojest za sve

   

  podvig u

  lutanju je shvatiti

  velike količine

  vremena

   

  lutanje

  evrope je

  hram koji se

  kreće

  prvi rokovnik

  4. mart 1989

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  1989 - 1991-2001 - 2021

  7. avgust 2021.

  26179. dan mog života

   

   

  bio sam

  na početku

  skoro trogodišnjih

  priprema za lutanje

  evropom jer su mi tegobe

  sa leđima dvogodišnje

  pripreme pomerile

  na tri godine

   

   

  i

   

   

  posle

  priprema su

  sledile tih deset

  godina hodanja

  1991-2001

   

   

  i

   

   

  dok

  sad pišem o

  početku priprema

  za prvi desetogodišnji

  projekt ja sam sad već

  osmi mesec u drugom

  desetogodišnjem

  projektu koji se

  radno zove

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  ne

  znam

  čime sam

  više uzbuđen

  ružom lutanja

  ili

  sa

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  ili

  je to

  jedno i isto

  uzbuđenje

  bogom

   

   

  i

   

   

  tek pre nego

  što počnem da

  čitam rokovnike i sve

  ono što je bilo važno 

  za destogodišnje hodanje

  odmah želim samo u par

  reči da napišem šta sam

  planirao a šta sam

  ostvario

   

   

  i

   

   

  zamislio 

  sam mnogo više

  nego što sam ostvario

  a to što sam ostvario je

  mnogo više nego što

  sam mogao i da

  zamislim

   

   

  i

   

   

  još

  jednom

  zapamti

  mi ti

   

   

  i

   

   

  zamislio 

  sam mnogo više

  nego što sam ostvario

  a to što sam ostvario je

  mnogo više nego što

  sam mogao i da

  zamislim

   

   

  i

   

   

  to je

  ta iskra

  taj plamen

  taj dah taj tao

  taj om ta bit to

  nešto taj

  bog

   

   

  i

   

   

  ja

  sam hteo

  da na tlu evrope

  svojim koracima

  stvorim ružu a

  stvorio sam je

  u svemiru

   

   

  i

   

   

  mislio sam

  da ću napisati

  više knjiga o više

  stvari a napisao sam

  samo jednu jedinu

  ružu lutanja i to o

  samo jednoj

  stvari

   

   

  i

   

   

  mislio sam

  da ću napraviti više

  serija crteža a stvorio

  sam trave moju drugu

  desetogodišnju

  sliku

   

   

  i

   

   

  hteo sam

  da stvorim veliko

  delo a ja sam otkrio

  sebe u genijalnoj umetnosti

  koja me je kasnije vodila ka

  anonimnoj umetnosti pa kasnije

  do umetnosti svih bića i do 

  večne umetnosti u kojoj

  sam sad i koja je 

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

   

   

  i

   

   

  mislio sam

  da ću raditi sa

  video opremom

  ali ja nisam imao

  ni fotoaparat prvih

  pet godina ali sam

  zato u drugih pet

  godina stvorio

  rad tren

   

   

  i

   

   

  želeo sam

  da vesna bude uz

  mene a ona je ostala

  u londonu a ja sam otkrio

  ne samo nezamislivo veliku

  samoću nego i najnežnije

  bivanje a to je biti sam

  za sve i svakog

   

   

  i

   

   

  želeo sam

  da kaja ponekad

  ide sa mnom u kombiju

  po evropi a ona je umrla

  pet meseci posle mog

  polaska na ružu

  lutanja

   

   

  i

   

   

  hteo

  sam da

  radim sa

  pasošem čoveka

  u kretanju a ja već

  više od dvadeset godina

  ne koristim pasoš jer ne

  želim da prelazeći granice

  poništim život koji vodim

  u jedinstvenom i

  bezgraničnom

  svemiru

   

   

  i

   

   

  želeo

  sam da se

  družim sa svim

  ljudima evrope a

  otkrio sam sva

  bića svemira

   

   

  i

   

   

  hteo

  sam da se

  pozdravljam

  i poželim dobro

  svakom na svim

  jezicima evrope a

  otkrio sam jedan 

  jedini jezik

  boga

   

   

  i

   

   

  jezik

  ljubavi

  slobode

  istine

   

   

  i

   

   

  hteo

  sam da se