AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  346306

  pupoljak

  u meni živi smisao i vera da je nemoguće moguće

  6. novembar 2021.

  26270. dan mog života

   

   

  uzbuđuje

  me vernost

  četrnaesti rokovnik

  9. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  zrenjanin. lepo

  hodanje i stopiranje

  do zrenjanina. usput

  čitao solovjeva

  pre-davanje o

  pažljivosti

  kod laze

  crkvenjakova

  četrnaesti rokovnik

  10. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  novi sad. opet

  lepo umoran pri

  povratku iz

  zrenjanina

   ispunjen i

  sam

  četrnaesti rokovnik

  11. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  prvo

  predavanje

  ateljea u pokretu u

  novom sadu. velika

  koncentracija

  intenzitet i

  pažljivost

  četrnaesti rokovnik

  16. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  poslednje

  pre-davanje

  o plesu. daca

  skinula sa svog

  vrata crnu ružu i

  dala mi. to je

  bilo tako

  uzbudljivo

  četrnaesti rokovnik

  17. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  novi sad

  vraćao se

  po hladnom

  vremenu

  ispunjen

  četrnaesti rokovnik

  18. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  aranđelovdan

  kod kaje i milomira

  na groblju

  četrnaesti rokovnik

  21. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  pre-davanje o

  jedinstvu svih

  stvari

  četrnaesti rokovnik

  23. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  otišao

  za sombor i baju

  da se sretnem sa

  agnješ rajačič

  četrnaesti rokovnik

  1. decembar 1995

   

   

  i

   

   

  kiša

  46 mi je

  godina sve

  u svemu

  tužan

  rođendan

  četrnaesti rokovnik

  1. decembar 1995

   

   

  i

   

   

  kod

  rajke doživim

  nešto strašno i

  spasonosno

  ogroman

  plač i bol

  hvala bogu

  četrnaesti rokovnik

  9. decembar 1995

   

   

  i

   

   

  proveo

  noć kod rajke

  nemoguće je da

  budemo zajedno i 

  to boli ali je lepo

  da je volim

   

  potrebno

  mi je da je volim

  i da budem slobodan

  i sve ono što me boli u

  vezi sa njom polako

  će proći. želim

  joj svako

  dobro

   

  u

  beogradu

  moskvi me

  sačekala sanja

  predložio joj da mi

  pomogne da prekinem

  patnju sa rajkom tako

  što ćemo ona i ja

  voditi ljubav

  odmah

   

   

  i

   

   

  sat i po

  telefonom

  pričao sa

  dadom

  feljom

  četrnaesti rokovnik

  13. decembar 1995

   

   

  i

   

   

  hodao

  sa dadom i

  sanjom

   

  uveče

  došla dada

  i uzbudljiva

  iskrenost i

  slaganje

   

  dada

  ima

  samo 21

  godinu i

  veliku

  snagu

  žene

  četrnaesti rokovnik

  15. decembar 1995

   

   

  i

   

   

  u ovoj

  svesci koja

  se završava

   u ovoj godini

  koja je na isteku

  doživeo sam možda

  najviše poraza. pogotovu

  ličnih. pre svega sa rajkom

  bilo je mnogo patnje. čini mi 

  se da ipak nisam klonuo. da se

  lutanje nastavlja. doživeo sam i

  mnogo lepih stvari. možda još

  više sazreo. još više osetio

  smisao mog rada. smisao

  ruže lutanja. još više

  osetio moju snagu

  i suptilnost

   

  dok

  ovo pišem

  nad dunavom

  nadleće veliko

  jato vrana

   

  sad ću zvati

  zrenjanin pa ću

  videti možda idem

  tamo za novu godinu

  čini mi se da nisam nikoga

  povredio. važno je da je stao

  rat i ubijanje. pogotovu je važno

  da u meni živi smisao i vera da

  je nemoguće moguće. neka

  bude šta će biti. neka

  bude volja

  božija

  16:00

  31. decembar 1995

  četrnaesti rokovnik

  31. decembar 1995

   

   

  i

   

   

  4455

  juče sam

  na ovom putu

  hodao po jakom vetru

  ledu i kiši. desna strana

  odeće mi se bila skroz

  zaledila klizao sam

  se i bio srećan

   

  4456

  verujući u

  postojanje 

  verujem u

  sebe

   

  kraljevstvo

  1252. hodanje

  kada sam juče hodao

  od žablja ka zrenjaninu i pisao

  pismo prijateljima kao u novogodišnjoj

  noći 1988-1989 hladnoća i led su pokidali

  električnu mrežu pa još ni sada nema struje

  hodao sam kroz led baš kao i verner hercog

  1973 od nemačke do pariza. hodao sam

  kao kralj puta kao njegov verni sluga

  put okolina kišica i ja smo bili jedno

  spokojni. to je dovoljno za proleće

   to je dovoljno za pažnju i

  kraljevstvo nežnosti

  ruža lutanja 5

  1. januar 1996

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je i

  sad mi je

  samo biti

  dostojan

  lepote

  boga

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je i

  sad mi je

  samo biti

  dostojan

  dobrote

  boga

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je i

  sad mi je

  samo biti

  dostojan

  ljubavi

  boga

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je i

  sad mi je

  samo biti

  dostojan

  slobode

  boga

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je i

  sad mi je

  samo biti

  dostojan

  istine

  boga

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi je i

  sad mi je

  samo biti

  dostojan

  boga

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  posle četvrte godine ruže lutanja

  5. novembar 2021.

  26269. dan mog života

   

   

  oh

  kako su

  bili uzbudljivi ti

  dani i noći i ta ponoć u

  kojoj sam završio godinu

  ruže lutanja i knjigu ruža

  lutanja a sekundu posle

  započeo sledeću godinu

  ruže lutanja i sledeću

  knjigu ruže

  lutanja

   

   

  i

   

   

  posle

  kraja odmah

  sledi novi

  početak

   

   

  i

   

   

  sve

  više sam

  bio ruža lutanja

  i sve više je sve bilo

  ruža pa i evropa pa i

  planeta pa i svemir i

  meni je sve više bilo

  do ružea ne do

  evrope a ne

  do planete

  a ne do

  svemira

   

   

  i

   

   

  ruža je

  bila krhkost

  u kojoj je bio

  svako i sve

   

   

  i

   

   

  tu se

  prelomila

  ruža lutanja

  ka unutra

  ka bogu

   

   

  i

   

   

  tu sam

  počeo hodati

  kroz boga a ne

  kroz prostor

  i vreme

   

   

  i

   

   

  sve se

  to desilo jer

  više nisam imao

  novca i jer su mi se 

  sve granice evrope

  zatvorile i ne znajući

  da sam ja evropa već

  postao i to evropa

  koja će spasiti

  samu sebe

  od sebe

  same

   

   

  i

   

   

  evropa

  planete zemlje

  a ne evropa svojih

  kolonijalizama

  pljačkanja i

  komfora

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja je

  bog a ne atom

  ni kolonijalizam

  savršenijih

  vrsta

   

   

  i

   

   

  svačiji

  zalogaj je

  svetlost

  boga

   

   

  i

   

   

  svačiji

  gutljaj

  spašava

  svet

   

   

  i

   

   

  beskućništvo

  ruže lutanja se

   preobrazilo u ružu

  beskućništva

   

   

  i

   

   

  beskućništvo

  sam našao u dobroti

  familije varadi koja me

  je primila u sebe i u svoj

  prazan stan u kome sam

  nastavio ružu lutanja i u

  kome sam nastavio da

  pesnički stanujem na

  ovoj planeti zemlji

  svakog božijeg

  dana pevam

  stvaram

  hodam

  ružu

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  nemati nego

  imati

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je 

  ne izgraditi kuću

  nego izgraditi

  kuću

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  nemati bankovni

  račun nego ga

  imati

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  biti nevažan

  od bilo koje

  važnosti

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  biti sva bića

  nego čovek

   

   

  i

   

   

  jer

  važnija je

  solidarnost od

  pohlepnosti

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  tvoje nego moje

  jer moje je već

  i tako bog

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  dete jer dete

  je otac

  čoveku

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  potomstvo

  svih storenja

  od deteta

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije se

  jebati nego

  sve

  razjebati

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije

  je podati

  se nego

  bilo koga

  pokoriti

   

   

  i

   

   

  jer važije

  biti proganjan

  nego bilo koga

  progoniti

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  biti zatvoren

  nego bilo koga

  zatvoriti

   

   

  i

   

   

  jer

  važnije je

  biti dobar

  nego dobar

   

   

  i

   

   

  već sam

  svima dosadio

  a mene je tek čekalo

  nesavladivo. čekale su

  me peta šesta i sedma godina

  ruže lutanja. središnje pustinjske

  godine koje su bile slava svih

  pustinjskih otaca i to

  pustinjskih otaca

  svih vremena

  i prostora

   

   

  i

   

   

  središnje 

  godine ruže

  lutanja su čuvale

  prvi korak ruže

  lutanja koji je

  žudeo za

  poslednjim

  korakom ruže

  lutanja

   

   

  i

   

   

  jer

  i prvi i

  poslednji

  korak su

  služenje

  svakom

  koraku

   

   

  i

   

   

  svaki

  korače ja

  sam tvoj

   

   

  i

   

   

  svaki

  korače ja

  sam tvoja

  ljubav

   

   

  i

   

   

  svaki

  korače ja

  sam tvoja

  sloboda

   

   

  i

   

   

  svaki

  korače ja

  sam tvoja

  istina

   

   

  i

   

   

  svaki

  korače ja

  sam tvoja

  dobrota

   

   

  i

   

   

  svaki

  korače ja

  sam tvoja

  lepota

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  pre-davanja

  4. novembar 2021.

  26268. dan mog života

   

   

  novi sad

  zrenjanin

  pre-davanje

  jedinstvo svih

  stvari. kao i

  prošli put

  bilo dosta

  ljudi

  četrnaesti rokovnik

  13. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  novi sad. iscrpljen

  sam od pre-davanja i

  velike energije koju

  sam ispoljio

  četrnaesti rokovnik

  14. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  dobio

  tekstove

  ruže lutanja 4

  na redigovanje

  četrnaesti rokovnik

  16. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  počeo da čitam

  rusoovo sanjarenje

  usamljenog hodača

  četrnaesti rokovnik

  17. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  zrenjanin pre-davanje

  o analogijama u stanu

  đoke i cice vojnović

  četrnaesti rokovnik

  20. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  novi sad. lepo mi

  je bilo na hodanju iako 

  sam legao oko pola pet

  ujutru. hodao od zrenjanina

  do tise. na putu me sreli

  ljuba i bebec i povezli

  za novi sad

  četrnaesti rokovnik

  21. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  zrenjanin

  pre-davanje

  o metafori

  četrnaesti rokovnik

  27. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  novi sad. umoran

  ali nekako lepo

  ispunjen

   

  dobro jutro

  prijatelji. ja se zovem

  miroslav mandić. želim

  da ti ovog jutra i celog dana

  i cele noći nežnost bude milost i

  dar. uđi u svet kao u ružu jer ovo

  je tvoj svet. jer zemlja je tvoja i

  nebo je tvoje jer si baš ti svemir

  ovog sveta. ja ću i danas

  poći u dan. vidimo

  se u njemu

  ti i ja

  poruka koja je čitana na radiju b92

  četrnaesti rokovnik

  28. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  zrenjanin. lepo

  osećanje odlaska u

  zrenjanin. pre-davanje

  o metamorfozama kod

  laze crkvenjakova

  zaista sam bio

  srećan

  četrnaesti rokovnik

  3. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  novi sad. pao

  prvi sneg. lepo

  hodanje po putu

  na hladnom 

  sunčanom

  danu

  četrnaesti rokovnik

  4. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  nedelja. sam

  siv dan. slušam

  koena. usisavam

  sobu. kod snežane

  na večeri. buba

  mi napravila

  hleb. pada

  sneg

  četrnaesti rokovnik

  5. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  kod

  rade čupić

  na šišanju. sneg

  mokro na tlu. zabrinut

  nezabrinut. kupio

  časopis gradac

  mistika

  četrnaesti rokovnik

  6. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  na

  današnji dan

  prošle godine

  sam krenuo na

  sto dana hodanja

  vojvodinom

  četrnaesti rokovnik

  7. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  poslednji

  dan četvrte

  godine ruže

  lutanja

   

  ova godina

  je bila sa puno

  poraza

   

  šoroš mi nije dao traženi novac

  šaper se nije javio na moj predlog

  sakan nije reagovao na moj predlog

  ministarstvo kulture mi nije dalo pare

  prometej nije nabavio novac za jingera

  stojković nije nabavio novac za ružu lutanja 4

  mučarnok je otkazao izložbu žito – ruža je hleb duše

  msu u novom sadu mi nije napravio izložbu autobiografija

  zlatno oko nije štampalo pasoš čoveka u kretanju

  škuc nije organizovao moj boravak u sloveniji

  prestao da se družim sa nadom i nebojšom

  velika patnja i nesporazumi sa rajkom

  prestao da se družim sa srđanom

  etela otkazala dogovor o saradnji

  sve sam to progutao

   

  u četvrtoj

  godini uradio

   

  knjiga sva sela

  veliki tekst u košavi

  sto dana vojvodinom

  pre-davanje analogija

  pre-davanje metafora

  o hamvašu u francuskoj 7

  26 pre-davanja po vojvodini

  pre-davanje kod ikca i jelene

  u radionici zorice jevremović

  izložba kod-a u novom sadu

  tv emisija sa oliverom ježinom

  preselio radove iz budimpešte

  pre-davanje spasenje i stvaralaštvo

  izašla odštampana knjiga ruže lutanja 3

  promocija ruže lutanja 3 u galeriji labat

  u tršiću snimili 23602 kilometar ruže lutanja

  pre-davanje muzealcima u miloševom konaku

  razgovor sa slobodanom tišmom za film prijatelji

  četiri sata čitanja ruže lutanja 3 kod radmila

  na televiziji loznica kod dajane jovanović

  hodamo i pijemo krug oko novog sada

  snimili 20640 kilometar ruže lutanja

  pre-davanje učenje o postojanju

  pre-davanje jedinstvo svih stvari

  završio izveštaj o ruži lutanja

  radionica kod branke davić

  pre-davanje metamorfoza

   

  dobio

  i zaradio

  za četvrtu

  godinu

  ruže lutanja

  6350 dm

   

  u

  četvrtoj

  godini ruže

  lutanja

  prepešačio

  6420.62 km

   

  do

  sada

  za četiri

  godine

  ruže lutanja

  prepešačio

  24888.62 km

  četrnaesti rokovnik

  8. novembar 1995

   

   

  i

   

   

  uživao sam

  u pre-davanjima

  jer sam se predavao

  onima koji su me

  slušali i primali

  me

   

   

  i

   

   

  uživao sam

  u govoru i glasu

  koji je pevao sve

  i svakog

   

   

  i

   

   

  bilo je

  sve više

  poraza koji

  su me vodili

  svemiru svim

  bićima i

  bogu

   

   

  i

   

   

  porazi su

  me sačuvali

  od pobede koja

  zaustavlja promenu

  i vodi korumpiranju

   

   

  i

   

   

  bio sam

  svakog dana

  kao i danas u

  početku i novom

  i to me je odvajalo

  od održavanje

  odnosa sa

  ljudima

   

   

  i

   

   

  odnosi

  smanjuju

  potrebu za

  podavanjem

  a uvećavaju

  potrebu za

  sigurnošću i

  komforom

   

   

  i

   

   

  sledele

  su nove tri

  središnje

  pustinjske

  godine

  ruže

  lutanja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  miroslave veruj u svoju umetnost jer ona je božija

   3.novembar 2021.

  26267. dan mog života

   

   

  plakao

  plačem se

  zavetovao

  četrnaesti rokovnik

  9. septembar 1995

   

   

  i

   

   

  četiri

  sata čitanja

  ruže lutanja 3

  ljudima

   

  budim se

  u noći. ustao

  pušio i redigovao

  rečnik hodanja

  četrnaesti rokovnik

  15. septembar 1995

   

   

  i

   

   

  hodao

  i stopirao do

  zrenjanina. uživao 

  u hlebu i siru. držao

  pre-davanje spasenje

  i stvaralaštvo

   

  duboko

  u noći duboki

  i lepi razgovori

  sa lazom o

  slobodnoj

  volji

  četrnaesti rokovnik

  22. septembar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  nedelja. sam

  spavam. čitam 

  rozanova. slušam

  muziku. obukao sam

  oprani džemper miriše i

  to me razneži. željan sam

  zagrljaja i topline ali ih ni

  mnogi drugi nemaju. ostaje

  mi da nastavim možda

  će to nekome

  da znači

  četrnaesti rokovnik

  24. septembar 1995

   

   

  i

   

   

  kod

  slobodana

  tišme u jednom

  trenutku osetim da

  ne mogu ni da krenem a

  kamoli da hodam. slobodan

  mi rekao divne stvari o

  knjigama ruže lutanja

  i onda na hodanju

  gotovo čudo

  smirenja

  četrnaesti rokovnik

  25. septembar 1995

   

   

  i

   

   

  prvi zapisi

  harmonikici

   

  miroslave osmeh

   

  miroslave ne ljuti se

   

  miroslave ne boj se

   

  miroslave ne odustaj

   

  miroslave budi pažljiv

   

  miroslave zanesi se u rad

   

  miroslave nikom ne zavidi

   

  miroslave udahni - izdahni

   

  miroslave ne tuguj iz prošlosti

   

  miroslave ne povlači se u sebe

   

  miroslave dobro je tako kako je

   

  miroslave predaj se volji božijoj

   

  miroslave ne brini za budućnost

   

  miroslave ne očekuj ni od koga ništa

   

  miroslave čuvaj se podle pravednosti

   

  miroslave pomisli kako je tom drugom

   

  gospode bože molim te ne iskušavaj me

   

  bože hvala ti na iskušenjima koja si mi dao

   

  miroslave samo razumi ne okrivljuj ne obrazlaži

   

  miroslave veruj u svoju umetnost jer ona je božija

   

  miroslave sadi sreću i radost a ne tugu i žalost

   

  miroslave hajde humor zajebancija baš sad

   

  miroslave mane drugih su tvoje mane

   

  miroslave hodaj svojim putem dalje

   

  miroslave ne vezuj se emocionalno

   

  miroslave možeš biti što god želiš

   

  miroslave voli i deli sebe drugima

   

  miroslave oprosti ne budi govnar

   

  da li ja tebe dovoljno razumem

   

  miroslave priznaj svoje greške

   

  miroslave šta je dobro u njoj

   

  miroslave život je ovo sada

   

  miroslave budi džentlmen

   

  miroslave ne sažaljevaj se

   

  miroslave nikog ne osuđuj

   

  da li ti nanosim neku bol

   

  miroslave budi skroman

   

  miroslave bori se sam

   

  miroslave ne žali se

   

  miroslave budi širok

   

  miroslave voli sebe

   

  miroslave moli se

  četrnaesti rokovnik

  1. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  čovek je

  opčinjen zlom

  to je u osnovi

  dosadno

   

  jednostavnost

  dobrota i lepota je

  ono što mene uzbuđuje

  jer oni su suština čovekova

  ali teško dokučiva i zato se

  ljudi prepuštaju komercijalizaciji

  zla ali potrebno je da ne

  osuđujem. da željom za

  dobrim ne nosim zlo

  četrnaesti rokovnik

  4. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  od svoje

  22-23 godine

  pokušavam da budem

  dobar plemenit pozitivan

  negde pre tridesete

  sam se zavetovao

  da ću biti

  dobar

   

  sve je to 

  jako uzbudljivo i

  teško. opasnosti su da

  sve to u trenutku može da

  padne i da se okrene u

  negativno kroz osećanje

  ogorčenosti ili podle

  pravednosti. kroz

  osuđivanje

   

  opasnost je

  da sam često sam 

  i da to teško podnosim

  idealizirajući se ili se

  samosažaljevajući

  što je oboje

  odvratno

   

  opasnost je

  u mogućoj suvoći

  velikoj čvrstoći koja

  može biti tvrdoća

  što je odvratno

   

  opasno je

  što ne uspevam

  da sretnem ženu

  svog života

   

  kupio

  12 patike

  četrnaesti rokovnik

  5. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  zrenjanin

  kod milice

  bjelanović

  pre-davanje

  učenje o

  postojanju

  četrnaesti rokovnik

  6. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  nedelja

  ceo dan u sobi

  suviše sam. popušim

  cigaru i redigujem tekstove

  odem u krevet i čitam ili spavam

  gledam televiziju. redigujem. pušim

  nedostaje mi žena. blizina. nežnost ljubav

  teško mi je da bilo šta preduzmem a čini

  mi se da i ne treba ništa da preduzmem

  na trenutak teško podnosim samoću

  osećam se beskorisnim a onda

  se smirim. biće sve dobro

  četrnaesti rokovnik

  8. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  uplašim

  se da neću

  imati ni šta

  da jedem

  četrnaesti rokovnik

  11. oktobar 1995

   

   

  i

   

   

  sve više

  sam ponosan

  na sve moje ljubavne

  patnje i boli jer su se one

  preobrazile u boginju i

  bezuslovnu ljubav

  prema bogu

   

   

  i

   

   

  u trenucima

  najveće ljubavne

  boli otvarao sam nasumice

  harmonikicu da me posavetuje

  i obično bi njen savet bio ono

  što sam trebao a ne ono

  što je moja patnja

  želela

   

   

  i

   

   

  to treba

  iako je bilo jako

  teško odvajalo me je

  od ljubavne patnje i

  vodilo me radosti

  božijoj

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  harmonikica

  2. novembar 2021.

  26266. dan mog života

   

   

  čudno sa

  domaćinima

  postali smo stranci

  ništa ne razumem

  ali se i ne pitam

  četrnaesti rokovnik

  31. juli 1995

   

   

  i

   

   

  užas sa

  kojim sam

  otišao od

  prijatelja

  ništa ne

  razumem

   

  došao

  kod iste

  i braile

   

  video se

  sa rajkom

  pili vino i rakiju

  ujutru sam otišao

  iz njenog stana

  povređen

  četrnaesti rokovnik

  2. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  to je to

  jutro kada sam

  oko 6 ujutru

  izašao

   

  sada je podne

  vreo dan polazim

  na hodanje. sam sam

  uplašen. ne znam ni šta

  ću ni kako ću. osećam

  se totalno odbačen

  četrnaesti rokovnik

  3. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  bolno

  sam tužan

  zbog rajke

   

  hrvatska

  napala knin

   rat me užasava

  jer mu ne vidim

  nikakvog

  smisla

  četrnaesti rokovnik

  4. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  kod

  vere varadi

  oraspoložilo me 

  to da mogu biti

  kod njih

   

  otišao

  u grad da

  bih rasterao 

  strah od rata

   

  napisao 

  sam pismo 

  rajki koje sam

  ostavio u

  oluku

  četrnaesti rokovnik

  5. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  nedelja. užasne

  vesti o ratu. osećam

  se bedno zbog svega

  nemoćno uplašeno

  dete

   

  doneo odluku

  da se ne kupam u

  dunavu ove godine

  i da ne uzmem 12 

  dana odmora kao

  moj doprinos

  miru

  četrnaesti rokovnik

  6. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  preselio 

  se kod 

  varadijevih

  četrnaesti rokovnik

  9. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  stalno

  mislim o rajki

  kako sam ja slab

  ranjiv. osetljiv. mislio

  sam da sam joj više

  značio. žene me uvek

  napuste. napuste

  put kojim smo

  krenuli

  četrnaesti rokovnik

  11. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  prvi put

  ideja da razlog

  mog hodanja

  bude žena

  četrnaesti rokovnik

  17. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  uveče

  se molim snu

  da me oslobodi

  ljubavnog bola I

  u snu obnovi

  četrnaesti rokovnik

  19. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  uvidi o

  greškama i

  potreba da budem

  pažljiviji prema

  drugima

   

  džentlmen

  je čovek koji nikada

  ne bi povredio nikoga

  ni nenamerno ni

  u snu

  četrnaesti rokovnik

  21. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad - banja koviljača

  celu noć nisam spavao. ogromna 

  seksualnost i užas zbog žene. nemoć

  poništenje. ipak hodam. užas. ishodao 

  sam i bolje mi je. odlično na televiziji 

  loznica gotovo sam se preporodio

  fantastično putovanje od očaja

  do smirenja

  četrnaesti rokovnik

  22. avgust 1995

   

  4086. na

  izlasku iz loznice

  skrušeno mi se javila

  jedna desetogodišnja

  devojčica i za trenutak

  odnela svu moju

  ljubavnu bol

  ruža lutanja 4

  22. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  banja koviljača

  dobro sam spavao

  hodao gore u planinu

  znojao se i strašno

  uživao i otkrivao

   

  dan jučerašnji

  užas i smiraj

   

  dan današnji

  misterija i lepota

  četrnaesti rokovnik

  23. avgust 1995

   

  4089. posle

  1384 dana ruže

  lutanja mogu da kažem

  da mi se ostvarilo mnogo

  manje od onoga što sam

  želeo i mnogo više nego

  što sam uopšte mogao

  zamisliti

  ruža lutanja 4

  23. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  23602

  kilometar

  ruže lutanja

  željko vićentić i

  božidar đedović

  snimili kilometar

  mog hodanja

  četrnaesti rokovnik

  24. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  sa rajkom

  na popovici do 

  kuće aleksandra

  tišme u kojoj sam

  stanovao 1977

  1978

   

  sa

  rajkom

  i lepo i

  bolno

  četrnaesti rokovnik

  28. avgust 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  nedelja. ceo dan sam

  ceo dan samo hleb i margarin

  ostao sam sam. teško mi je da se

  suočim sa tim. pored mene izgleda žene

  ne mogu da žive. ipak mislim da sa mnom

  ima lepog i velikog zajedništva. mislim a život

  me demantuje. uplašen sam. ne znam kako

  da živim i radim. kako da sve to izdržim

  osećam se poraženim. ipak ako mi

  bog da idem dalje. tako bih voleo

  da volim i budem voljen

  tako sam tužan što se

  odnosi raspadaju

  četrnaesti rokovnik

  3. septembar 1995

   

   

  i

   

   

  6. avgusta

  1995 sam odlučio

  da u životu više nikad

  nemam godišnji odmor

  da bih još više saosećao

  sa onima koji pate

   

   

  i

   

   

  9. avgusta

  1995 sam se doselio

  na dve nedelje kod familije

  varadi a njihovom dobrotom

  ostao kod njih sledećih 11

  godina. bile su to 11

  godina kulture

  stanovanja

   

   

  i

   

   

  zbog velike

  ljubavne patnje sa

  rajkom napravio sam

  harmonikicu u kojoj sam

  beležio razne mudrosti i

  savete koji su me vodili

  dalje i dizali posle

  svakog pada

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  odbačenost

  1. novembar 2021.

  26265. dan mog života

   

   

   

  hodao

  dolmom sa

  etelom merk

  i sanjom

  četrnaesti rokovnik

  10. maj1995

   

   

  i

   

   

  hodam

  pripremam se

  za komunikaciju

  sa ljudima

  četrnaesti rokovnik

  11. maj1995

   

   

  i

   

   

  kupio

  jedanaeste

  patike ruže

  lutanja i plavu

  košulju

  četrnaesti rokovnik

  20. maj1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  nedelja kod

  dragaševih. zorke

  bore ljube steve

  vere slobe

   

  sa rajkom

  kod jasne

  slobodana

  i filipa

   

  kod

  rajke na

  večeri

  četrnaesti rokovnik

  21. maj1995

   

   

  i

   

   

  poduhvat

  pojedinca

   

  snaga

  slabosti

  mogućnosti

  pretnje

  swot ananaliza

  četrnaesti rokovnik

  23. maj1995

   

   

  i

   

   

  budimpešta-beograd

  preneo radove iz pomaza

  sa nenadom baturanom

  ostalo mi tamo još

  osam kutija

  četrnaesti rokovnik

  28. maj 1995

   

   

  i

   

   

  ubacio

  radove u

  šok sobu kod

  nenada baturana

  beomerksu

  četrnaesti rokovnik

  29. maj 1995

   

   

  i

   

   

  sa etelom

  merk po dolmi

  etela rekla da će

  mi dati 1000 dm

  za štampanje

  ruže lutanja 3

  četrnaesti rokovnik

  2. juni1995

   

   

  i

   

   

  beograd

  nedelja sa etelom

  nenadom sunom i

  sanjom u prirodi

  na ručku

   

  unutrašnja

  sabiranja

  četrnaesti rokovnik

  11. juni1995

   

   

  i

   

   

  sa etelom

  u novom sadu

  odneo po 200 knjiga

  ruže lutanja 1 i 2 kod

  steve i vere dragaš

   

  pokupio još

  neke stvari od

  slobodana bobe

  paje i odneo ih

  kod steve i

  vere

  četrnaesti rokovnik

  14. juni1995

   

   

  i

   

   

  sam

  boli me

  prostata i

  levo stopalo

  četrnaesti rokovnik

  17. juni1995

   

   

  i

   

   

  izašla

  knjiga ruža

  lutanja 3

   

  sukob

  sa etelom

  četrnaesti rokovnik

  3. juli1995

   

   

  i

   

   

  izgleda

  opet neće biti

  ništa od užarenih

  planova sa

  etelom

   

  to

  me uplaši

  razočara a

  ujedno i

  smiri

  četrnaesti rokovnik

  6. juli1995

   

   

  i

   

   

  sastanak

  sa etelom i

  nenadom kostićem

  etela mi obećala da će

  mi davati po 3000 dm

  za sledećih sedam

  knjiga ruže lutanja

  četrnaesti rokovnik

  8. juli1995

   

   

  i

   

   

  krenuli ujutru

  etela i nenad kostić

  po preostale radove

  u budimpešti i

  pomazu

  četrnaesti rokovnik

  10. juli1995

   

   

  i

   

   

  oko pola

  dva noću ostavio

  radove kod steve

  i vere dragaš

  četrnaesti rokovnik

  11. juli1995

   

   

  i

   

   

  neprijatno u

  stanu kod prijatelja

  jer osećam da više

  nisam poželjan

   

  uveče etela

  otkazala svoje

  obećanje da će

  finansirati knjige

  ruža lutanja

   

  na trenutak

  užas posle

  hodao i neki 

  lepi optimizam

  četrnaesti rokovnik

  16. juli1995

   

   

  i

   

   

  njena

  lakomislenost

  me porazila

   

  srušili su mi

  se svi planovi

  za delovanje 

   

  zabrinut

  zbog širenja

  rata

   

  sa

  domaćinima

  loše

   

  bole

  me

  jaja

  četrnaesti rokovnik

  27. juli1995

   

   

  i

   

   

  sa nenadom

  baturanom odneo

  sve radove kod steve

  dragaša. sada su mi svi

  radovi u novom sadu kod

  steve dragaša a knjige

  su kod baturana u šok

  sobi samosluge

  četrnaesti rokovnik

  29. juli1995

   

   

  i

   

   

  sa draganom

  erdevički dogovor 

  da preuzme brigu o

  budućim knjigama

  ruže lutanja

  četrnaesti rokovnik

  30. juli1995

   

   

  i

   

   

  odbačenost

  mi je uvećavala

  ljubav za odbačene

  ljubav za ružu

  lutanja

   

   

  i

   

   

  svakodnevnih

  20 kilometara mi je

  vraćalo snagu iako

  sam svakog dana

  bio potrošen i

  iscrpljen

   

   

  i

   

   

  hodanje

  je bilo rudnik

  nade vere

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  hodanje

  me je pevalo

  umetnošću mojih

  hodačkih reči

   

   

  i

   

   

  hodanje

  me je stvaralo

  pesmom moje

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  beskućništvo

  30. oktobar 2021.

  26263. dan mog života

   

   

  tužan

  usamljen

  uplašen ogorčen

  trebalo bi to

  ispljunuti

  četrnaesti rokovnik

  15. februar 1995

   

   

  i

   

   

  ideja

  o mogućem

  jingeru

  četrnaesti rokovnik

  19. februar 1995

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nemoćan. sinoć kad 

  mi je ponovo pukla proteza

  osetio sam se užasno sam

  osetio sam da nemam ni oca

  ni majke i na trenutak mi je

  bilo užasno hladno

  oko srca

  četrnaesti rokovnik

  23. februar 1995

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. kristina

  buze livija laslo  

  i ja fotografisali

  moje polje žita

  četrnaesti rokovnik

  26. februar 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  redigujem ostatak

  knjige sva sela

   

  kod rajke

  pregledao rukopis

  sva sela. na kraju bolno

  ne razumevanje

  četrnaesti rokovnik

  1. mart 1995

   

   

  i

   

   

  totalno

  sam. u teškoj

  situaciji. to me

  čini uplašenim

  i spokojnim

  čitam ničea

  četrnaesti rokovnik

  3. mart 1995

   

   

  i

   

   

  26 godina prijateljstva

  snimio sa slobodanom tišmom

  jednosatni razgovor u filmu prijatelji

  prvi deo prijatelja je bio sa davidom

  albaharijem drugi sa brankom

  vučićevićem. pevali smo dve

  slobodanove pesme 

   

  20640 kilometar

  snimio peti put po jedan

  kilometar ruže lutanja

  kamera miloš vlaški

  četrnaesti rokovnik

  8. mart 1995

   

   

  i

   

   

  hodamo i pijemo

  hiljadito hodanje ruže

  lutanja oko novog sada 

  hodali sa mnom i pili sava

  kuzmanović vlada tupanjac

  miloš vlaški zlatko kusturica

  i nenad kesić hodali od 12

  do 17.45 prepešačio još

  19.124 kilometara

  za ružu lutanja     

  četrnaesti rokovnik

  9. mart 1995

   

   

  i

   

   

  kiša u beogradu

  sunce u novom sadu

  matici srpskoj rad na

  knjizi sva sela sa juditom

  šalgo i rajkom sredojević

  četrnaesti rokovnik

  17. mart 1995

   

   

  i

   

   

  novi sad

  nedelja

   

  1. hodanje

   

  2. ruža na tlu

   

  3. most između milenijuma

   

  4. spajanje

   

  5. nežnost

   

  6. pažljivost

   

  7. divljenje

  četrnaesti rokovnik

  19. mart 1995

   

   

  i

   

   

  u rečima

  opisati dodir

  iznenaditi sebe

  posebnost je afirmacija

  mnoštva. lepota je iskupljenje

  tehnika je uluzija. svako biće je

  slobodno i u vezi je sa svim

  ostalim bićima

   

  dok se

  darovitost

  tiče nekog cilja

  kojeg svi vide

  genijalnost se

  odnosi na neki

  cilj kojeg drugi

  još uvek ne

  primećiju

  artur šopenhaur

  četrnaesti rokovnik

  21. mart 1995

   

   

  i

   

   

  i kod ovih

  prijatelja mi je

  rečeno da više ne

  mogu spavati

  kod njih

   

  matici sa

  juditom i rajkom

  završio knjigu

  sva sela

  četrnaesti rokovnik

  23. mart 1995

   

   

  i

   

   

  prvi dan

  pisanja pisma uz

  pomoć nade srđana

  nebojše i dragane erdevički

  pisma koje će mi možda

  pomoći u stvaranju

  uslova za ružu

  lutanja

  četrnaesti rokovnik

  24. mart 1995

   

   

  i

   

   

  sa nebojšom

  radio na pismu

  od 21 do 6

  ujutru

  četrnaesti rokovnik

  10. april 1995

   

   

  i

   

   

  hodao do

  zemuna redigujući

  tekstove na kraju

  dana ruže

  lutanja 4

  četrnaesti rokovnik

  18. april 1995

   

   

  i

   

   

  kod zorice

  jevremović u njenoj

  radionici u lazi lazarević

  hodao sa njenim divnim

  radioničarima

  četrnaesti rokovnik

  20. april 1995

   

   

  i

   

   

  na

  vaskrsenju

  sa nadom i

  draganom

  erdevički

   

  hodao

  od 01 do 06

  noću i pisao tekst

  praskozorje

  četrnaesti rokovnik

  22. april 1995

   

   

  i

   

   

  svečani

  nedeljni ručak

  anja nada

  nebojša

  i ja

  četrnaesti rokovnik

  23. april 1995

   

   

  i

   

   

  performer

  tekst jižija grotovskog

  koji je prevela dragana

  erdevički sam hodao i

  objavio u ruži lutanja

  četrnaesti rokovnik

  24. april 1995

   

   

  i

   

   

  pisao 

  mladom

  prijatelju koji

  me je izdao da

  ne želim više da

  se družimo

  četrnaesti rokovnik

  26. april1995

   

   

  i

   

   

  slučajno

  sreo seku

  janković i bojana 

  bema pa pili vina

  kod radeckog

  četrnaesti rokovnik

  29. april1995

   

   

  i

   

   

  radio sa

  nebojšem pismo

  skoro završeno

  četrnaesti rokovnik

  30. april1995

   

   

  i

   

   

  opet

  sukobi u

  hrvatskoj

  jugoslaviji

  četrnaesti rokovnik

  2. maj1995

   

   

  i

   

   

  prazna

  stranica u

  rokovniku ruži

  lutanja kao moje

  beskućništvo

  četrnaesti rokovnik

  5. maj1995

   

   

  i

   

   

  bolna

  razilaženja

  su me čuvala

  od korumpiranja

   

   

  i

   

   

  preobražavao

  sam se i

  preobražavao

  sam

   

   

  i

   

   

  bilo je

  mnogo teško 

  ali od mnogog

  teškog bilo je još

  mnogo mnogo

  više

  božanskog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  sto dana za sto godina

  29. oktobar 2021.

  26262. dan mog života

   

   

  12:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka pećinci

  sneg

  četrnaesti rokovnik

  27. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka obreš

  četrnaesti rokovnik

  28. januar 1995

   

   

  i

   

   

  15:55

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka mali iđoš

  sa hristom

  četrnaesti rokovnik

  30. januar 1995

   

   

  i

   

   

  13:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka novo orahovo

  sa endreom

  penovcem

   

  afirmacija

  ženskog

  četrnaesti rokovnik

  31. januar 1995

   

   

  i

   

   

  16:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka bečej

  krivina

  put

   

  onaj

  koji ima

  svoje gledište

  na stvari

  pobeđuje

  kventin tarantino

  četrnaesti rokovnik

  1. februar 1995

   

   

  i

   

   

  20009

  kilometara

  ruže lutanja

  2. februar 1995

  zrenjanin

   

  14:15

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka putnikovo

  put

  četrnaesti rokovnik

  2. februar 1995

   

   

  i

   

   

  11:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka starčevo

  razrovašen put

  četrnaesti rokovnik

  3. februar 1995

   

   

  i

   

   

  13:10

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka dolovo selo

  četrnaesti rokovnik

  4. februar 1995

   

   

  i

   

   

  pančevo

  sređivao fotografije

  poklonjenje svoj deci

  ovog veka. čistio tekst

  svih sela. uveče na

  radiju gost jelene

  herceg

  četrnaesti rokovnik

  5. februar 1995

   

   

  i

   

   

  16:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka kovin sa

  konjem

  6. februar 1995

   

   

  i

   

   

  13:20

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka crvena crkva

  blatnjavi put

  četrnaesti rokovnik

  7. februar 1995

   

   

  i

   

   

  12:10

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka stara

  palanka

  četrnaesti rokovnik

  8. februar 1995

   

   

  i

   

   

  13:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka potporanj

  kanal

  9. februar 1995

   

   

  i

   

   

  13:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka stari lec

  osunčani put

  četrnaesti rokovnik

  10. februar 1995

   

   

  i

   

   

  13:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka mošorin

  breg

  četrnaesti rokovnik

  11. februar 1995

   

   

  i

   

   

  13:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka taraš selo

  četrnaesti rokovnik

  13. februar 1995

   

   

  i

   

   

  14:10

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka dolma

  za kovilj

   

  poslednji dan

  stodnevnog hodanja

  od kuće jove jovanovića

  zmaja u sremeskoj kamenici

  prvog sela uzvodno od novog

  sada na desnoj strani dunava

  do kuće laze kostića u kovilju

  prvog sela nizvodno na

  levoj strani dunava

   

  1833

  kilometara

  kroz vojvodinu

   

  prosek dnevnog

  hodanja 21.18

  kilometar

  četrnaesti rokovnik

  14. februar 1995

   

   

  i

   

   

  još

  jedna

  stvar je 

  bila iza

  mene

   

   

  i

   

   

  čekao me

  je sutrašnji

  1195/2458

  dan ruže

  lutanja

   

   

  i

   

   

  uvek

  kad bih

  obavio neku

  stvar bio bih

  spokojan i

  prazan

   

   

  i

   

   

  čedan

  čednom

  bogu

  otvoren

   

   

  i

   

   

  poklanjam

  se svoj deci

  i ovog veka

   

   

  i

   

   

  poklanjam

  se svoj deci

  svih vekova

  i svih

  svetova

   

   

  i

   

   

  poklanjam

  se svakom tek

  rođenom biću

  i svakoj tek

  stvorenoj

  čestici

   

   

  i

   

   

  poklanjam

  se tebi ti ko

  god da si ti

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  crkve u ravnici vojvodine su pastiri svojim selima

  28. oktobar 2021.

  26261. dan mog života

   

   

  14:02

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka stari

  slankamen

  odroni

  trinaesti rokovnik

  2. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:10

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka rivica 

  trinaesti rokovnik

  3. januar 1995

   

   

  i

   

   

  10:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka manastir

  jazak

   

  počela je

  nova godina

  pao je novi sneg

  danas je sedamdeset

  šesti dan kako je

  žito posejano

  trinaesti rokovnik

  4. januar 1995

   

   

  i

   

   

  11:35

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka vrdnik

  sneg put

  trinaesti rokovnik

  5. januar 1995

   

   

  i

   

   

  12:20

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka manastir

  krušedol

   

  sneg je pokrio

  žito. čuju se samo

  gladne ptice. samo

  rast greje žito

  trinaesti rokovnik

  6. januar 1995

   

   

  i

   

   

  8:50

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka vrdnik

  put sneg

  trinaesti rokovnik

  7. januar 1995

   

   

  i

   

   

  13:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka novi sad

  futoški park

  trinaesti rokovnik

  9. januar 1995

   

   

  i

   

   

  12:10

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka maglić

  sneg

  trinaesti rokovnik

  10. januar 1995

   

   

  i

   

   

  11:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka novi sad

  najlon

  trinaesti rokovnik

  11. januar 1995

   

   

  i

   

   

  12:16

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka titel tisa

  trinaesti rokovnik

  12. januar 1995

   

   

  i

   

   

  16:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka senta

  sove

  trinaesti rokovnik

  13. januar 1995

   

   

  i

   

   

  11:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka martonoš

  pruga

  trinaesti rokovnik

  14. januar 1995

   

   

  i

   

   

  kanjiža

  redigovao

  sva sela za

  maticu

   

  ova

  trinaesta

  sveska je

  obeležena

  poznanstvom

  i druženjem

  sa rajkom

  sredojević

   

  početkom

  izložbe

  žito - ruža je

  hleb duši

   

  prvih

  šesdesetak

  dana stodnevnog

  hodanja svim

  selima

   

  sedam

  predmeta u

  mojoj školi

   

  1. učenje o postojanju

   

  2. jedinstvo svih stvari

   

  3. analogije

   

  4. metafore

   

  5. metamorfoze

   

  6. pažljivost

   

  7. pranje čarapa

  trinaesti rokovnik

  15. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka đala ka

  krsturu put

  četrnaesti rokovnik

  16. januar 1995

   

   

  i

   

   

  10:20

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka adorjan

  put magla

  četrnaesti rokovnik

  17. januar 1995

   

   

  i

   

   

  9:55

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka posle

  dobrodola

  belina

  četrnaesti rokovnik

  18. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka stari

  banovci

  ulica

   

  sej sej

  svuda gde

  stigneš pšenicu

  koju ti je gospod dao

  sej na plodnu zemlju sej

  na pesak sej po kamenju

  sej pokraj puta sej

  po žbunju

  četrnaesti rokovnik

  19. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka vatin stepa

  četrnaesti rokovnik

  20. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:50

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka kuštilj

   

  mnogo je

  hladnoće ovih

  dana a snega

  malo. kako

  je žitu

  četrnaesti rokovnik

  21. januar 1995

   

   

  i

   

   

  10:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka plandište

  krivina i trske

  četrnaesti rokovnik

  23. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka dunav

  24. januar 1995

   

   

  i

   

   

  16:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka popinci put

  četrnaesti rokovnik

  25. januar 1995

   

   

  i

   

   

  14:50 

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka hrtkovci

  put od kocke

  četrnaesti rokovnik

  26. januar 1995

   

   

  i

   

   

  12:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka pećinci

  sneg

  četrnaesti rokovnik

  27. januar 1995

   

   

  i

   

   

  zastao

  bih negde na

  putu ili u predelu

  pognuo bih glavu i

  napravio fotografiju

  poklonjenja

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  je melem

  duši

   

   

  i

   

   

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka je poklonjenje

  travi jer sva deca 

  su zelena trava

  čovečanstva

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  poklonjenje svoj deci ovog veka

   27. oktobar 2021.

  26260. dan mog života

   

   

  14:45 

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   posle tomaševca put

  sa banderama

  trinaesti rokovnik

  5. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  9:55

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   kovačica u sunce

  na putu

  trinaesti rokovnik

  6. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:45

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   alibunar u suce

  na putu

  trinaesti rokovnik

  7. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  10:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  banatska dubica

  bandere i pusta

  trinaesti rokovnik

  8. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  12:35

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  gudurica pored

  kuća

   

  gladan 

  sam da li je

  žito gladno

  ko je hleb

  žitu

   

  instikt za

  davanjem je

  jači od instikta

  za uzimanjem

  trinaesti rokovnik

  9. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   vlajkovac kanal

  trinaesti rokovnik

  10. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  15:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   doroslovo žito sa

  senkom

  trinaesti rokovnik

  12. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   asfaltni put ka staparu

   

  sloboda vilijem blejka

   

  sloboda simon vejl

   

  sloboda rokenrola

   

  sloboda lutalica

   

  sve što je

  manje od sveta

  tuga je

   

  ne

  mešajmo

  boga u našu

  bedu

  simon vejl

   

  to stranac

  hoda u prirodi

  pred svima

  martin hajdeger

  trinaesti rokovnik

  13. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:35

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   apatin drveće

   

  danas vidim

  žito je izraslo

  zelenilo mu se

  zeleni kao

  mleko

  trinaesti rokovnik

  14. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   gakovo asfaltni put 

  trinaesti rokovnik

  15. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:45

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   aleksa šantić asfaltni put

   

  ugledah ga priđem mu

  kleknem i poljubim ga

  žito tu travu zelenu

  trinaesti rokovnik

  16. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  istorija hodanja

  grupna hodanja

  nomadizam

  migracije

  hodočašća

  šetnje mudraca

  reveolucionarna hodanja

  karnevalska hodanja

  marševi

   

  pojedinačna hodanja

  zavetna hodanja

  avanturistička

  istraživačka

  rekreativna

  sportska

   

  hodanja

  kao umetnost

  robert valzer

  ričard long

  hamiš fulton

  trinaesti rokovnik

  17. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  12:35

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   gložan crkva

   

  žuta pučina

  beskraja. ja mislim

  da bih mogao žita

  hiljadu godina

  slikati

  milan konjević

  trinaesti rokovnik

  19. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  10:00 

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka bač na

   mostu

  trinaesti rokovnik

  20. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:45

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   bačko novo selo

  krupno lice

   

  nomadizam

  nomadski razgovor

  neposedovanje

  knjiga pamćenja

  haiku tren promene

  malo veliko

  trinaesti rokovnik

  21. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  16:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka šid

   

  na crnoj

  zemlji beli

  sneg u crnoj

  zemlji belo

  žito radi

   

  svako leto

  nosi svoje

  žito

  trinaesti rokovnik

  22. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka višnjićevo

   

  najlepše

  je biti

  neprimećen

  mangelos

  trinaesti rokovnik

  23. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  8:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   neštin krivina sneg

  trinaesti rokovnik

  24. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:50

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka voganj

  polje

  trinaesti rokovnik

  26. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  10:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   autoput za beograd

  trinaesti rokovnik

  27. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:30 

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka dolma

   bosut

  trinaesti rokovnik

  28. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:45 

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka klenak

  pruga

  trinaesti rokovnik

  29. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka beočin put

  u krivini

  trinaesti rokovnik

  30. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:20

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  stepanovićevo

  trinaesti rokovnik

  31. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  krug

  oko novog

  sada sa

  rajkom

   

  ti veličanstveni

  brojevi. plavo brojeva

  muzika koraka

  trinaesti rokovnik

  1. januar 1995

   

   

  i

   

   

  nisam se

  osvrtao samo

  sam išao napred

  napred je uvek

  centar. centar

  je uvek

  krug

  krug lopta

  lopta celina

  beskraja

  bog

   

  i

   

   

  sve je

  u knjigama

  ruža lutanja i

  knjizi sva

  sela

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  sva sela

  26. oktobar 2021.

  26259. dan mog života

   

   

  1097/2556

  ustnak ustajanje

  897. hodanje

  treći je dan stodnevnog

  hodanja kroz sva sela vojvodine

  družim se sa praznim poljima. družim

  se sa golubovima i zujanjem dalekovoda

  družim se sa knjigom nikolaja fjodorova

  o vaskrsenju. na moju veliku radost

  on govori o uspravnom hodu kao

  najvećem čovekovom

  ustanku

  ruža lutanja 4

  9. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  12:20

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  na putu srbobran

  gunaroš

  trinaesti rokovnik

  9. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  16:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   bačko dobro

  polje

   

  žito je

  neuništiva

  trava

  trinaesti rokovnik

  10. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  13:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   kod savinog sela

  na kanalu

  trinaesti rokovnik

  11. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:15

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   kod jožefa kiša

  trinaesti rokovnik

  12. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  vrbas

  umetnost kretanja

  samo uz pomoć donjih

  udova i jeste osnova žive

  spontane umetnosti

  nikolaj fjodorov

   

  čovek

  je čador

  jovan zlatousti

   

  postoji

  samo jedan

  hram na svetu a

  taj hram je telo

  čovekovo

  novalis

   

  bila rajka

  bol u tetivi

  trinaesti rokovnik

  13. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  15:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  njiva i put posle

  ratkova

  trinaesti rokovnik

  14. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  12:10

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   kod sivca na pruzi

   

  žito je

  najzelenija

  trava u

  jesen

  trinaesti rokovnik

  15. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   zemljani put kod

  svetićeva

   

  danas

  kisnemo

  i pšenica i ja

  voda smo bogu

  na usnama

  trinaesti rokovnik

  16. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  15:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  ruski krstur 

   

  crna

  zemlja

  ištrikana

  zelenim

  vlatima

  žita

  trinaesti rokovnik

  17. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:05

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   harambašićeva subotica

   

  zemlja je uvek u nebu

  zemlja pada zemlji

  trinaesti rokovnik

  18. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:00

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  ka tavankutu

  trinaesti rokovnik

  19. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  16:15

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   bajmok pored kuća

  trinaesti rokovnik

  21. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   put tornjoš - senta

  magla na livadi

   

  rosa na

  žitu koraci

  po putu

  trinaesti rokovnik

  22. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  10:20

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  ka iđošu put u magli

  trinaesti rokovnik

  23. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  12:07

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   njiva u ruskom selu

   

  kao što

  mene greje

  hodanje na ovom

  hladnom danu

  žito greje zemlja

  trinaesti rokovnik

  24. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  12:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   kod padeja prema

  ostojićevu

  trinaesti rokovnik

  25. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  11:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  na pusti posle

  sente bajkoliki

  predeo

  trinaesti rokovnik

  26. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:25

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   ka bečeju

   

  žito

  raste

  ja

  hodam

  trinaesti rokovnik

  28. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:45

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  kod novog bečeja

  na dolmi

   

  svaki dan

  gledam u nebo

  i mislim na

  tebe žito

  trinaesti rokovnik

  29. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  15:15

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  put ka banatskom

  aranđelovu

   

  uhvatilo me

  danas i beznađe i

  mrak i hladnoća sasvim

  dovoljno da mislim

  na žito

  trinaesti rokovnik

  30. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  15:30

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   ka janukovom

  mostu pusta

  trinaesti rokovnik

  1. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:55

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

   uz begej

  trinaesti rokovnik

  2. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  14:40

  poklonjenje

  svoj deci ovog veka

  ulica u belom

  blatu

  trinaesti rokovnik

  3. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  četrdeset

  peti rođendan

  rajka sredojević

  trinaesti rokovnik

  4. decembar 1994

   

   

  i

   

   

  hodao

  sam svaki

  dan dvadesetak

  kilometara i autostopom

  prolazio kroz nekoliko sela da

  bih uspeo da za 100 dana

   prođem kroz svih 500

  sela vojvodine

   

   

  i

   

   

  500

  sela vojvodine

  kao sva sela sveta

  kao jedno jedino selo

  petsto sela vojvodine

  kao buket ruža

  za tebe

   

   

  i

   

   

  fotografisao

  sam ulazak u

  selo crkvu i sebe

  poklonjenju svoj

  deci ovog veka

  negde na

  putu

   

   

  i

   

   

  razgovarao

  sam sa ljudima i

  to snimao diktafonom

  a rajka sredojević mi je 

  to prekucavala i vraćala 

  da ih pregledam i tako

  smo uspeli da knjiga

  izađe vrlo brzo

   

   

  i

   

   

  u ponekim

  mestima sam

  održao pre-davanje 

  sa gostima i to sam

  zvao festival u

  pokretu

   

   

  i

   

   

  sve mi je to

  finansirao prometej

  zorana kolundžije a vodio

  mi daca srećkov i to su bili

  jedinih sto dana od deset

  godina u kojima je neko

  profesionalno brinuo

  o meni

   

   

  i

   

   

  posmatrao

  sam žitna polja

  i mislio na žito za

  izložbu žito - ruža

  je hleb duše

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  predah

  25. oktobar 2021.

  26258. dan mog života

   

   

  počinjem

  četvrtu godinu

  ruže lutanja i četvrtu

  godinu knjige ruže

  lutanja 4 i četvrtu

  godinu druge

  desetogodišnje

  slike trave

   

   

  i

   

   

  ovog

  trenutka

  10:01 h 25

  oktobra

  2021

  uzimam

  u ruku

  trinaesti

  rokovnik

   

   

  i

   

   

  uzimam

  u ruke knjigu

  ruža lutanja 4

  posvećenu

  tebi

   

   

  i

   

   

  uzimam

  u ruke knjigu

  sva sela

   

   

  i

   

   

  hodao sam

  da bi drugi govorili

  sva sela su deo ruže

  lutanja. ruža lutanjaje 10-nje

  hodanje evropom. kad kažem selo

  mislim na svet kao jedno globalno selo

  multikulturalnost vojvodine je kulturni

  projekat. fotografisao sam sva mesta

  u vojvodini i svakog dana sam na putu

  načinio poklonjenje svoj deci ovog veka

  hodao sam kao da je centar svuda a

  periferija nigde. hodao sam da bi

  drugi govorili. hodao sam kao

  stranac. hvala svima

  koji su govorili

  predgovor knjige sva sela

   

   

  i

   

   

  da

  zaista

  ja sam

  postao

  ruža i

  put

   

   

  i

   

   

  da

  zaista

  ja sam

  postao

  moje

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

   

   

  i

   

   

  da

  zaista

  ja sam

  postao

  čudo

  boga

   

   

  i

   

   

  da

  zaista

  poklonjenje

  svoj deci ovog

  veka je poklonjenje

  svoj deci ovog

  sveta

   

   

  i

   

   

  da

  zaista ja

  sam postao

  autobogografija

  27 godina pre nego

  što sam počeo da je ja

  jesam pevam stvaram

  hodam ljubim boga i ja

  jesam pevam stvaram

  hodam ljubi

  bog

   

   

  i

   

   

  da

  zaista

  sam počeo

  da bože nežno

  nežnonežno nežno

  nežno  nežno nežno

  nežno te ljuljam na mojim

  grudima iako tad još nisam

  znao da sam ja bože

  nežno nežno nežno

  nežno nežno nežno

  nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

  i

   

   

  ja

  sam se

  već i tada

  podavao ruži

  lutanja koja je

  žudila da bude

  ruža svega baš

  kao što je i teorija

  svega samo ako

  je i ruža svega

  kao i što je

  ruža svega

  samo ako

  je ruža

  boga

  a

  ruža

  boga

  bog

   

   

  i

   

   

  ruža

  boga

  bog

   

   

  i

   

   

  ruža

  boga bog

  je današnji

  moj predah u

  autobogografiji

  autobogografija

  sama sobom

  sebi samoj

   

   

  i

   

   

  sama

  sobom sebi

  samoj milina

  bogu tebi svemiru

  svakom i svim

  bićima

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  predah

  življenja

  koji se

  predaje

  jebanju

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  predah

  jebanja

  koje se

  predaje

  ljubljenju

   

   

  i

   

   

  ja

  sam

  predah

  ljubljenja

  koje se

  predaje

  bogu

   

   

  i

   

   

  ja

  sam bog

  koji se predaje

  bože nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

  i

   

   

  ja

  sam bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim grudima

  kojim tebe bog bez predaha

   nežno nežno nežno nežno

  nežno nežno nežno

  nežno ljulja na

  svojim

  grudima

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  posle treće godine ruže lutanja

  23. oktobar 2021.

  26256. dan mog života

   

   

  završile

  su se prve tri

  godine sledile su

  četiri središnjih

  pustinjskih

  godina

   

   

  i

   

   

  početak je 

  bio težak jer mi je

  sve bilo nepoznato

  sada su sledile četiri

  godine kao prolaz

  kroz pustinju

   

   

  i

   

   

  sve

  manje

  sam hodao

  po zemljama

  evrope jer sam

  sam postao

  evropa

   

   

  i

   

   

  sve manje

  sam se kretao

  iz mesta u mesto

  ne samo zbog rata

  sankcija odsustva

  novca nego zbog

  jednog koje se

  ne kreće

   

   

  i

   

   

  jednog

  koje je

  kretanje

  svih

  kretanja

   

   

  i

   

   

  kao

  što u knjizi

  ne, neverujem da

  se ova rečenica ne čuje

  nisam pisao o onome što 

  me je povredilo i onima koji

  su me povredili nego sam

  umesto toga uvek samo

  napisao crvene krave

  vole ljubičasto nebo

  tako je bilo i u

  ruži lutanja

   

   

  i

   

   

  bilo

  mi

  je ići i

  samo

  ići

   

   

  i

   

   

  ići

  svakog

  dana

  ići

   

   

  i

   

   

  u varšavi

  budimpešti i

  popradu sam hodao

  u akcijama molim pasoš

  čoveka u kretanju. hodao sam

  po plavim mapama evrope sugerišući

  ideju o slobodnom kretanju pokazujući

  kako je zemlja na kojoj živimo mala. kako

  su sve stvari i bića na njoj povezane. kako je

  institucija postojećih pasoša ograničavajuća

  kako oni onemogućavaju realizaciju

  sveobuhvatnih umetničkih dela

  i kako je moj krik kojim

  se završava 20 vek

  krik za pasošem

  duše

   

   

  i

   

   

  počeo

  sam da se

  spremam za

  moju veliku izložbu

  mučarnoku i sa

  radom žito – ruža

  je hleb duši

   

   

  i

   

   

  hodajući

  svaki dan 20

  kilometara ostavim

  za sobom 26000 koraka

  26000 zrna pšenice čini jedan

  kilogram žita tako sam svaki dan

  proizvodio i sejao jedan kilogram

  žita po putevima ulicama i predelima

  evrope. novo žito stvoreno dobrom

  voljom. žito je hleb duši a hleb

  je kako je rečeno najveća

  tajna i ovog i onog

  sveta

   

   

  i

   

   

  rad bi činili

  svaki korak. svako

  zrno. zlatninita. žetva

  pšenično polje. traktoristi

  sejači. poljoprivredno dobro

  žitno polje prekriveno snegom

  zeleno klasje u proleće. bokorenja

  žita. lelujanje zelenila žitnog polja

  koje se u zrenju pretvara u zlatno

  klasje. radost žetve. 10 do 15

  puta uvećana količina žita

  vrećice žita koje se

  šalju po svetu

  hlebovi učitelji

   

   

  i

   

   

  posejali smo

  900 kilograma

  žita jer je otprilike

  broj zrna žita u

  900 kila odgovarao

  broju koraka koje

  sam do tada

  prepešačio

   

   

  i

   

   

  napravio

  sam plakat

  sa fotografijom

  dok hodam i pismom

  federiku majoru generalnom

  sekretaru uneskoa

  sa 36 kratka 

  poglavlja

   

  slede

  naslovi

  36 poglavlja

  otvorenog pisma

  federiku majoru

   

  1. ja verujem da se ovaj život i ovaj svet čuvaju sami

  2. nedosratak novih puteva i kulture promene

  3. lične priče najlepše inspirišu druge priče

   

  4. odluka za ružu. prvi korak u londonu. pismo predsednicima sveta

  5. počeo je rat nastavljam sa ružom lutanja

  6. prvi performans maraton u atini zaista smrt ne postoji

  7. svečane nedeljne šetnje - budimpešta. beč. prag. varšava

  8. pregaziti potok nežnost - granicom češke i slovačke

   

  9. spomenici anonimnim snagama ljubavi

  10. noćni sonet - hamvaš

  11. danilo kiš - proleće

  12. edvard stahura. da. edvard stahura

  13. molim pasoš čoveka u kretanju- varšava

  14. hodanje plivanje preplivavanje - celim tokom dunava u mađarskoj

  15. molim pasoš čoveka u kretanju - budimpešta

  16. 20. milioniti korak za plavu ružu

   

  17. u svim zemljama su ljudi dobri

  18. sve zemlje su lepe

  19. srećan sam u okruženju nepoznatih jezika

  20. u svim zemljama postoje uslovi za život

  21. inicijative za inicijativom

  22. prevladati stare sukobe

  23. pesnik peva jedinstvo

  24. politika saradnje sa svim živim bićima

  25. učiti se od novih učitelja

  26. ruža lutanja je proslava njenih sinova i kćeri

  27. učiti se od plesa i pevanja

   

  28. pokloniti se deci ovog veka - sto dana hodanja kroz 500 sela vojvodine

  29. žito - ruža je hleb duši - buduća izložba u budimpešti

   

  30. planovi za sledećih sedam godina

  31. atelje - škola u kretanju 

  32. hiljadama godina je potrebno za jedan cvet

  33. ruža lutanja je naš jedini mali dom

  34. neophodnost da jedan nos...

  35. zašto je teško

  36. dragi federiko major

   

   

  i

   

   

  dva dana

  pre kraja treće

  godine godine ruže

  lutanja sam počeo sva sela

  stodnevno hodanje vojvodinom

  kroz svih 500 sela u vojvodini  

  stodnevno hodanje je bilo

  poklonjenje svoj deci

  ovog sveta

   

   

  i

   

   

  oh koja

  energija

   

   

  i

   

   

  bila

  je to

  energija

  čoveka koji

  uradi ono što

  hiljade i hiljade

  ljudi uradi za

  hiljade i

  hiljade

  godina

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ja idem a žito raste

  22. oktobar 2021.

  26255. dan mog života

   

   

  1047/2606

  3269. biografija

  smrt milomira mandića

  fudbaler vojvodine

  slobodan tišma prijateljstvo

  zatvor u sremskoj mitrovici

  rad u lončarskoj radionici

  vesna milović

  ruža lutanja

  ruža lutanja 3

  20. septembar 1994

   

   

  i

   

   

  iskreno i

  hrabro sa

  tunde polomik

   

  pripremiti se

  za žito – ruža

  je hleb duši

  trinaesti rokovnik

  27. septembar 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedjelja. kristina

  buza i ja fotografisali

  hodajuće sejanje

   

  razgovarao 

  sa benitom

  olivom

   

  skup icce

   

  razgovarao

  sa evom

  ruthman

   

  razgovarao

  sa laurom

  luostarinen

  trinaesti rokovnik

  2. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  beograd

  nedelja. sa

  draganom

  erdevički radio

  rečnik hodanja

  trinaesti rokovnik

  9. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  sve u hodu

  872. hodanje

  u hodu obavljam

  mnogo poslova da bih

  mogao dalje da hodam

  to je ta opasna ivica koja me

  može odvojiti od hodanja baš

  kao što me i samo hodanje može

  odvojiti od hodanja ako nemam

  šta da jedem i ne afirmišem

  moj rad. u matici srpskoj

  sam se dogovorio da 

  im napišem jednu

  dokumentarističku

  knjigu sa

  svih sela

  ruža lutanja 3

  11. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  novi sad

  pre-davanje

  o mom životu

  trinaesti rokovnik

  14. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  pre-davanje

  o mom životu

   

  upoznao rajku

  sredojević

  trinaesti rokovnik

  15. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  pre-davanje

  o mojoj

  umetnosti

  trinaesti rokovnik

  16. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  1078/2575

  3244. danas u

  11:05 sam bacio

  prvo seme u zemlju

  za izložbu žito – ruža

  je hleb duši iduće

  jeseni u

  mučarnoku

  ruža lutanja 3

  21. oktobar 1994

   

  seme

  je bog

  seme

  je san

  trinaesti rokovnik

  21. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  u sebi

  hraneći

  sve druge

  seme baš kao

  vrtložni bog

  rađa za

  sebe

  trinaesti rokovnik

  22. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta – novi sad

  nedelja

  u vozu sa

  vericom rupar

   

  uveče sa

  rajkom

  trinaesti rokovnik

  23. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  pada

  prva kiša

  na moje

  semenje

  trinaesti rokovnik

  24. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  kad

  pomislim

  na žito

  osetim

  spokoj

  žito je

  milost

  trinaesti rokovnik

  27. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  kiša

  natapa zemlju

  priroda radi

  za nas

  trinaesti rokovnik

  29. oktobar 1994

   

   

  i

   

   

  u tihim

  noćima i žito

  sanja

  trinaesti rokovnik

  1. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  raširim

  ruke i mislim

  na žito

  trinaesti rokovnik

  2. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  svaki

  rast je i raspon

  svaka visina 

  raste iz širine

  trinaesti rokovnik

  3. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  danas je

  pres konferencija

  mučarnoku o radu

  žito – ruža je hleb duši

  nervozan sam dok hodam

  ulicama budimpešte

  a seme je pod

  zemljom

  mirno

  trinaesti rokovnik

  4. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  1093/2560

  3271. sa kristinom buza

  fotografišem polje na kom je

  posejano ružino žito. lepa simbolika

  je što kristinino prezime znači žito

   

  3363. uzbudilo me je i iznenadilo žito

  pa ono je već niklo. zeleni se polje

  prošarano vlatima od 4-5

  santimetara iznad zemlje

   

  samo za 

  15 dana seme 

  je niklo zaista je to 

  čudo. i zaista ima razloga

  da hodam za to čudo. naslonio

  sam lice na lice zemlje i kristina

  je fotografisala momenat

  kada ljubim zemlju

  ruža lutanja 3

  5. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  prvi dan

  stodnevnog hodanja

  po 500 sela vojvodine

  pozdravljam sve kroz šta 

  sam prošao. plava ruža sam

  pozivam sve ljude u vojvodini da

  mi pomognu da napravim spomenik

  poklonjenje svoj deci ovog sveta

  festival u pokretu. pred polazak

  sam svečano pustio golubove

  da odlete u nebo sa porukom

  golubovi pozdravite

  sve golubove

  sveta

  trinaesti rokovnik

  7. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  drugi dan

  hodanja svih

  sela. poklonjenje

  na reci jegrička

   

  čurug u 14 sati

  dvaput ga snimio

  dolazeći letnjim putem 

  iz gospođinaca

   

  bačko 

  gradište 14:55

  nadalj 15:15

  turija 15:55

   

  završio sam treću

  godinu ruže lutanja

   

  trećoj godini

  sam ishodao 6292

  kilometara

   

  ja

  idem

  a žito

  raste

  trinaesti rokovnik

  8. novembar 1994

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ruža je ruža a ti si na putu sam kao žena bez muža

  21. oktobar 2021.

  26254. dan mog života

   

   

  poprad

  nedelja. nacrtao 

  sam ružu sa laticama

  ruže umetnosti i u latice

  upisao reči koje čine

  ružu umetnosti

   

  ružu umetnosti

  čine život. umetnost

  društvo. religija. sport

  mediji. narodna umetnost

  visoka umetnost. prijateljstvo

  divljenje. simbolika. budućnost

  duhovnost. pokajanje. metafora

  metamorfoza. pažljivost

  analogija. vaskrsenje

   

  alen ožbolt

  dvanaesti rokovnik

  24. juli 1994

   

   

  i

   

   

  994/2659

  3182. niko ne

  razume da hodam

  bez prestanka

  iz dana u dan

  ruža lutanja 3

  29. juli 1994

   

   

  i

   

   

  poprad – sečovce

  došli ana i samo po

  mene pa sa njima

  u sečovce. dobri

  ljudi

  dvanaesti rokovnik

  31. juli 1994

   

   

  i

   

   

  1000/2653

  3202. danas je

  odštampan pasoš

  čoveka u kretanju

  na slovačkom. pas

  človeka v pohybe

  proslavljam ga

  hiljaditim danom

  ruže lutanja

  dvanaesti rokovnik

  4. avgust 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. odmaram se

  vrućina. kod katalin kešeri

  na večeri. video ponovo

  katalin ćerku katalin kešeri 

  i ištvana zaista sam im

  se obradovao

   

  umetnost

  20 veka

  redosledom po

  vrednosti za

  mene

   

  1. linija redukcionizma

  2. linija formalnosti

  3. linija ekspresionizma

  4. linija socijalne umetnosti

  5. linija praktične umetnosti

  6. linija onirične umetnosti

  dvanaesti rokovnik

  7. avgust 1994

   

   

  i

   

   

  1009/2643

  3225. katalin i ištvan

  snimaju moj 17107

  kilometar

   

  3228. poslednje pismo

  miroslav se na put kreće

  ja mu želim mnogo sreće. nije

  kriv što je živ i što voli nebo i sunce

  vodu ptice i sve živo pored puta jer sa

  njima neće da zaluta. neka ide i nek leti kao

  lasta ptica mala. ona će mu verna biti celim putem

  će ga veseliti. a na ruci ruža plava deset puta će ti cvati

  i ti ćeš se radovati. 9 novembra 1991 subota sunce sija

  tačno u 12 sati sretna sam bila suzu nisam pustila. ja i

  ljubica smo kafu pile i za tvoj rad i daleki put nazdravile

  ti si sad u londonu daleko od mene a danas mi srce

  kuca samo za tebe. volim te i puno i uvek tvoja

  mama. kad vidiš usput cveće da vene ti se

  onda seti mene. ruža je ruža a ti si na

  putu sam kao žena bez muža. zato i

  tamo daleko kad kiša pada raduj se

  kad sunce sija veseli se. kad

  vetar počne da duva u

  leđa biće ti tada

  lakše

  (iz rečnika hodanja)

   

  kad vetar počne

  da duva u leđa...

  834 hodanja

  sinoć sam plakao

  kao dete. stomak mi 

  se tresao kao zemljotres

  prvi put posle više od dve

  godine sam pročitao

  poslednje kajino

  pismo 

  ruža lutanja 3

  13. avgust 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. sa katalin

  i ištvanom snimali film

  pakovao se. ranac

  težak kao tuč

  dvanaesti rokovnik

  14. avgust 1994

   

   

  i

   

   

  beograd

  nedelja. kod

  ivane i nenada

  nena prvi put

  poslužila 

  kafu

   

  kod

  sanje

  novaković

  dvanaesti rokovnik

  21. avgust 1994

   

   

  i

   

   

  novi sad

  kod miše štrboje

  sa mojim fudbalerima

  bili fahman. samardžija

  manča. bobinac. miša

  čika dule i stanoje

  dvanaesti rokovnik

  3. septembar 1994

   

   

  i

   

   

  lep

  sastanak kod

  zorana kolundžije

  vlasnika izdavačke kuće

  prometej. bili ugren. mara

  balint. srećko. lazović

  sava stepanov

  dvanaesti rokovnik

  7. septembar 1994

   

   

  i

   

   

  1037/2616

  briga

  846 hodanje

  sa četiri piva po vrućini

  prebiram po glavi između šansi

  koje rastu i novca koga nema. pre

  početka ruže lutanja od 1. januara 1989

  do polaska 9. novembra 1991 skupio

  sam 26975 maraka. prve godine ruže

  sam skupio 6305 maraka. druge

  godine 8000 maraka i treće

  godine 1870 maraka. pola

  novca sam dobio od

  prijatelja ostalu

  polovinu od

  institucija i

  sponzora

  ruža lutanja 3

  10. septembar 1994

   

   

  i

   

   

  na kraju

  dvanaestog

  rokovnika

  sledeće

  stvari

   

  četiri

  pesme za

  mir

   

  1

  sestro moja

  mirišeš mi ko cvet

  sestro moja mirišeš

  mi ko dan sestro moja

  mirišeš mi ko mir sestro

  moja ja sam samo ti

   

  2

  kućo

  jebem ti

  mater

   

  3

  ja te

  molim vrati

  mi se

   

  4

  pesma

  moja tužna 

  je tuga moja

  pesma

  je

   

  i

   

  prva

  skica

  za sva sela

  vojvodine

  100 dana hodanja

  pokloniti se deci

  ovog sveta

   

   

  i

   

   

  upravo

  pomislih da

  sam se otisnuo

  na veliki put ružu

  lutanja da bi mi

  kaja napisala

  ovo čudesno

  poslednje

  pismo

   

   

  i

   

   

  da

  bi kaja

  postala majka

  božija svakom i

  svim bićima i

  bila svakom

  biću vetar 

  u leđima

   

   

  i

   

   

  ja

  sam ti

  si ja sam

  bog

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  kako da sačuvamo ovaj svet

   20. oktobar 2021.

  26253. dan mog života

   

   

  907/2746

  2930. hodam

  sa mladom i lepom

  agneš. svaki joj je korak

  pun crvenog soka. mali

  beli labud u ljubičastom

  predvečerju

   

  2931. agneš

  me podseti na

  ljubicu koja mi je

   bila drugarica od

  osme do četrnaeste

  godine. od nje sam

  naučio šta je to

  prijateljstvo. sada

  dok hodam sa

  17-šnjom agneš

  osetim se na

  trenutak kao

  da mi je

  trinaesta

   

  hodanje

  dvoje je

  sreća

  ruža lutanja 3

  3. maj 1994

   

   

  i

   

   

  hodao sam

  sa draganom erdevički

  ona već dve godine ukucava

  moje reči u kompjuter. prva se

  susreće sa njima. prva oseti

  njihov znoj. sada smo prvi

  put hodali i tamo na

  kraju puta popili

  pivo

  ruža lutanja 3

  14. maj 1994

   

   

  i

   

   

  beograd

  nedelja. sa

  nebojšom sređivao

  pismo federiku majoru

  generalnom sekretaru

  uneskoa

   

  sa

  narcisom

  u šetnji

   

  velika vrućina

  i puno komaraca

  slušam albinonija

  dvanaesti rokovnik

  15. maj 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. morao sam

  da izađem iz kuće pre

  nego što je došla gazdarica

  otišao sam na kafu i toalet

  i prepisao hodanja. posle

  sam otišao na pohovani

  sir i dva piva

  dvanaesti rokovnik

  29. maj 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  sa aleksandrom

  tišmom na ručku i

  kao i uvek u lepim

  razgovorima. složimo

  se kako je čovek

  grozno biće

   

  seksualno

  iskorištavanje s

  ponižavanjem koja 

  se uvek čini sa vrha

  društvene moći

  dvanaesti rokovnik

  5. juni1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  sa zoltanom brenerom

  na misi u maćeši crkvi. posle

  na pivu i pohovanom siru

   

  optimizam

  mi se vratio

   

  sada u

  krevetu čitam 

  istoriju filozofije

  dvanaesti rokovnik

  12. juni1994

   

   

  i

   

   

  istovetnost

  srčanog mišića

  sa mišićima polnih

  organa. to su sve

  mišići ljubavi

  dvanaesti rokovnik

  15. juni1994

   

   

  i

   

   

  sa

  draganom

  erdevički na

  kupanju. posle

  slušali zoru

  vitas

  dvanaesti rokovnik

  26. juni1994

   

   

  i

   

   

  980/2673

  3130. malopre

  smo zoltan brener

  i ja izašli iz stana

  faludi đerđa. stari

  pesnik kao svi

  dečaci ovog

  sveta

   

  pitao

  me je kako

  da sačuvamo 

  ovaj svet

  ruža lutanja 3

  15. juli1994

   

   

  i

   

   

  981/2672

  3134. agneš rajačič

  i ja smo preplivali dunav

  veliki i topao. na sredini te

  velike vode nas je pokupila

  policijska kontrola. platili

  smo 1000 forinti kazne

   

  tako se

  moja ljubav za 

  dunav uvećala

  tako se moja

  svest o kontroli

  sveta proširila

  ruža lutanja 3

  16. juli1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta-šafarikovo

  krenuo sam iz budimpešte

  oko 11 i sada sam 12 kilometara

  u slovačkoj. prošao sam oko 200

  kilometara. sada sam u slovačkom

  jeziku. malo tužan. granice

  su sve trvrđe

   

  ne znam

  kako mogu da

  nastavim. mislim 

  na agneš i

  vesnu

   

  brazil

  postao novi

  prvak sveta

  u fudbalu

  dvanaesti rokovnik

  17. juli1994

   

   

  i

   

   

  bilo je

  sve teže ali

  sam se ipak još 

  nadao i napisao

  otvoreno pismo

  federiku

  majoru

   

   

  i

   

   

  volim da

  sve saberem

  u jednu celinu

  to je jedan od

  najtežih umnih

  stvari

   

   

  i

   

   

  kad sam

  na hodanjima

  bio izložen velikim

  fizičkim naporima još

  je teže bilo nešto

  napisati

   

   

  i

   

   

  otvoreno

  pismo federiku

  majoru je bila

  jedna takva

  celina

   

   

  i

   

   

  i ovu

  priliku koristim

  da iskažem moju

  ljubav prema

  aleksandru

  tišmi

   

   

  i

   

   

   

  dragana

  erdevički hvala 

  ti na prekucavanju

  tekstova sa ruže 

  lutanja za ružu

  lutanja

   

   

  i

   

   

  i kao što

  su mišići srca

  istovetni sa mišićima

  polnih organa verujem

  da su svi mišići svemira

  i svih bića istovetni i

  da su sve to mišići 

  mišići jedne nam

  jedine ljubavi

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  hodanje po plavoj evropi u budimpešti

  19. oktobar 2021.

  26252. dan mog života

   

   

  862/2791

  2713. dan sam

  počeo sa plavom

  odećom koju ću od

  sada nositi. sve na

  meni je plavo osim

  crnog prsluka

   

  2714. počeo

  sam da hodam po

  plavoj mapi evrope

  hodaću svakog dana

  od 11 do 16 osim

  ponedeljnika do

  30. aprila

   

  hodanje i

  akcija molim

  pasoš čoveka

  u kretanju su

  posvećeni

  čarli čaplinu

  ruža lutanja 3

  19. mart 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta 

  ponedeljak

  danas ne hodam

  jer sam hodao juče

  pomerio sam to zbog

  hodanja po plavoj mapi 

  evrope jer ponedeljnikom

  ne radi muzej ispred

  kojeg hodam

  dvanaesti rokovnik

  21.mart 1994

   

   

  i

   

   

  voleo

  bih da se

  više

  prepustim

  nesvesnom

  dvanaesti rokovnik

  28.mart 1994

   

   

  i

   

   

  882/2771

  agneš

  sedamnaestogodišnja

  devojka mi je donela jabuku

  upoznao sam je pre neki dan 

  na evropi posle je dolazila više

  puta. pozvao sam je na moje

  književno veče večeras kod

  keri piroške…

  večeras mi je žena

  koju zovem žena rekla

  odmah bih pošla s tobom

  da nisam udata. bio sam

  srećan jer je večeras bila i

  katalin kemenji mudra

  žena. udovica bele

  hamvaša

  ruža lutanja 3

  8. april 1994

   

   

  i

   

   

  kiša

  pišem

  1. ruža – žito je hleb duši

  2. pismo federiku majoru

  3. pesma za pranje evrope

  4. projekat hamvaš – kjerkegor

   

  posle mnogo

  vremena osećam

  da sam zaljubljen

  to me odmara. daje

  mi svežinu. zaljubljen

  možda čak posle

  18 godina

   

  lepo

  se družio sa

  tunde polomik

  ženom koju

  zovem

  žena

   

  uzbudljivo

  sa decom bez

  roditelja

  dvanaesti rokovnik

  18.april 1994

   

   

  i

   

   

  sa agneš

  na dunavu pričali

  o mogućnostima

  našeg odnosa

   

  ona je divna

  ali ipak je suviše 

  mlada. ipak ostajem

  sasvim sam. o joj

  kako mi to teško

  pada

  dvanaesti rokovnik

  24.april 1994

   

   

  i

   

   

  lepo

  se družio

  sa agneš. pričao

  joj kako sam se

  zaljubio u

  nju

  dvanaesti rokovnik

  28.april 1994

   

   

  i

   

   

  pranje evrope

  ribaćom četkom

  žutom krpom i sa malo

  vode posvećeno

  čarli čaplinu

  774. hodanje

   

  hodao sam 36 dana

  po plavoj mapi evrope

  prepešačio 817 kilometara

  i ostavio na njoj 1.075.602

  koraka. masirao sam joj umorna

  leđa ali je i uprljao. zar nije red

  da je sada i operem. operem

  i zapevam joj na kolena

  čoveče

   

  malena

  evropo tako stara

  i lepa perem ti kraste

  svih tvojih ratova. perem

  ti žuljeve svih tvojih mržnji

  sečem ti nokte svih tvojih

  kolonijalizama. prokrvljujem

  sva tvoja okoštavanja od

  tvog suludog ponosa i

  zato ova ribaća

  četka u mojim

  rukama

   

  dan za

  danom prljali

  smo te našim

  protokolma. našim

  neosetljivostima. lekcijama

  zaborava. našom diplomatijom

  uobraženosti. našim netolerantnim

  učenjima. našim dogmatskim

  studijama. kičom naših

  pobedničkih historija i

  zato ova žuta krpa

  kojom skupljam

  našu

  prljavštinu

   

  zaboravili

  smo da si ti

  samo sestra aziji

  africi australiji americi

  sestra okeanima i morima

  zaboravili smo da si ti samo

  zemlja koja nas hrani. naša mala

  kuća u kojoj smo se smestili svi 

  mi. mi sa različitim jezicima

  mi sa različitim verovanjima

  mi sa različitim nosevima

  sa kojima udišemo isti

  vazduh

   

  zaboravili

  smo pesme da

  ti pevamo i sve tvoje

  suze saosećanjima

  operemo

   

  i

   

  zato 

  ovo malo

  vode po tvojim

  očima isplakanim

  i zato ova kolena na

  koja sam se spustio

  da te i svojim znojem

  osvežim i obradujem

  odradio sam i

  današnju

  svetinju

   

  na

  kolena

   čoveče

  ruža lutanja 3

  30. april 1994

   

   

  i

   

   

  pišem pisma

  sređujem zadatke

  laslo lantoš napravio

  supu. kupio vina i mi

  pijemo i razgovaramo

  napijem se malo

  i sad idem da

  se vidim sa

  agneš

  dvanaesti rokovnik

  1.maj 1994

   

   

  i

   

   

  agneš

  rajačič

  i

  svemir

   

   

  i

   

   

  tunde

  polomik

  žena koju

  zovem

  žena

  i

  planeta

  zemlja

   

   

  i

   

   

  katalin

  kemenji

  i

  svaka

  zemlja

  u evropi

  koju sam

  svakog

  dana

  molio

  a

  molio

  sam

  ovako

  portugalijo

  molim te daj

  mi pasoš čoveka

  u kretanju da i na tvom

  tlu napravim deo ruže

  lutanja. nevidljive

  plave ruže na

  tlu evrope

   

   

  i

   

   

  this is

  the end my

  beautiful friend

  this is the end

  my only

  friend

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  pasoš čoveka u kretanju

  18. oktobar 2021.

  26251. dan mog života

   

   

  atina

  nedelja

  kada je prvi

  put čitala nevini put

  marijana dica je osetila

  da ono što je napolju 

  je svaki momenat u

  mojim rečima

  dvanaesti rokovnik

  23. januar 1994

   

   

  i

   

   

  hodanje

  maratona od

  maratonskog polja

  do atine putem kojim

  je filipidis trčao da

  donese vest

  atinjanima

   

  devet

  sati

  hodanja

  ishodao

  sam 42.362

  kilometra

  dvanaesti rokovnik

  28. januar 1994

   

   

  i

   

   

  danas ću

  hodati 13593

  kilometar po

  stenama

  filopapoa

  dvanaesti rokovnik

  29. januar 1994

   

   

  i

   

   

  atina beograd

  u vozu sam. spavam

  voz je pošao sinoć u 23:30

  do niša sam ležao. nedelju

  koristim da se prevezem

   

  u atini

  nisam uradio

  mnogo ali je ipak

  bilo dobro

  dvanaesti rokovnik

  6. februar 1994

   

   

  i

   

   

  beograd

  neispavan

  umoran

   

  sinoć

  sam

  opet

  pio

   

  pre-davanje

  sve je (život) bog

  sve je (umetnost) lepo

  u školi pisanja koju

  vodi vujica rešin

  tucić

   

  dva sata

  čitanja u stanu

  porodice stratimirović

  dvanaesti rokovnik

  13. februar 1994

   

   

  i

   

   

  danas sam

  saznao od galje

  vranešević da joj je

  mama i moja voljena

  prijateljica nina umrla

  16. januara 1994

   

  sa kebrom 

  u radiu čitam i

  pevam za novu

  ploču obojenog

  programa

  dvanaesti rokovnik

  16. februar 1994

   

   

  i

   

   

  prosim za krevet

  683 hodanje

  krenuo sam sa katalin

  kešeri u mučarnok i tamo

  video odštampan pasoš čoveka u

  kretanju. posle sam tražio prenoćište

  i našao sam ga kod lasla lantoša. da li

  ću ikada pisati o svim tim krevetima o

  svim ključevima koje sam menjao i

  otključavao uvek ista vrata. vrata

  prosjačenja jer ja sam ružin

  prosjak

  ruža lutanja 3

  18. februar 1994

   

   

  i

   

   

  od

  jutros

  razgovor

  sa nenom

  dvanaesti rokovnik

  27. februar 1994

   

   

  i

   

   

  odneo juditi

  šalgo naslove

  pesama koje sam

  godinama skupljao da 

  bih napisao knjigu pesme

  po naslovima mojih prijtelja

  nisam je napisao pa ih sada

  sve poklanjam juditi da od

  nje napravi jednu priču

  ruža lutanja 3

  28. februar 1994

   

   

  i

   

   

  stopirao 

  dugo i pred

  sumrak ustopirao

  rašu minića dimljenog

  srbina kako je rekao

  sam za sebe

   

  posle

  kod nene

  25 godina

  posle

  dvanaesti rokovnik

  6. mart 1994

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. kod vere

  i tibora varadija u stanu 

  sam. uživam i odmaram se

  već nekoliko dana me boli

  izraslina na leđima koja

  je porasla. pravio

  sam čorbu

  dvanaesti rokovnik

  13. mart 1994

   

   

  i

   

   

  maratonsko

  hodanje je bilo

  ruža hodanja

   

   

  i

   

   

  bilo je

  to 665 hodanje

  ruže lutanja. 2484

  godina posle filipidisa

  koji je taj put pretrčao

  i doneo vest i od

  iscrpljenosti

  umro

   

   

  i

   

   

  13593

  kilometar

  nisam snimao da

  bi bio nevidljiv iako

  su ga gledali boba

  nikos i marijana dok

  sam ga hodao po

  opasnim liticama

  brda filopapoa

   

   

  i

   

   

  osnovna

  ideja pasoša

  čoveka u kretanju

  je krik kojim dozivam

  osnovno pravo da budem

  ljudsko biće kome je svaka

  stopa na zemlji njegov dom

  kome su svi ljudi i sve

  životinje i svo bilje i sve

  vode i svi vetrovi i nebo

  sa suncem mesecom 

  i zvezdama njegovo

  jedno i jedino

  telo i duša

   

   

  i

   

   

  tad sam

  prvi put spavao

  kod lasla lantoša

  zoltana brenera i urmija

  posle sam se više puta koristio

  njihovom dobrotom i gostoljubivošću

  u ulici eržbet kiralji 52 a u kojoj je živeo

  i bela hamvaš sa svojom ženom katalin

  kemenji koju sam jednom posetio

  sa savom babićem i osetio

  duh bele hamvaša

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  koraci spajanja

  16. oktobar 2021.

  26249. dan mog života

   

   

  beograd

  nedelja. hladno

  zebu mi noge

  noću u krevetu

   

  ispravljam

  tekst ruže

  lutanja 2

   

  sam sam

  nemam sa kim

  da podelim

  moj put

  jedanaesti rokovnik

  14. novembar 1993

   

   

  i

   

   

  snimanje

  12567 kilometra

  davić snima 12

  minuta hodanja

  jednog mog

  kilometra

  jedanaesti rokovnik

  18. novembar 1993

   

   

  i

   

   

  5574

  koraka deli

  milomira od

  njegovog groba

  do kajinog

  groba

  jedanaesti rokovnik

  19. novembar 1993

   

   

  i

   

   

  nedelja

  aranđelovdan 

  sa koljivom sirom

  pogačom rakijom

  vinom napolju na

  ušću sa ljudima

  jedanaesti rokovnik

  21. novembar 1993

   

   

  i

   

   

  dan je

  počeo sa

  snimanjem

  12525 kilometra

  ruže lutanja. hodao

  sam savskim kejom

  snimali su goran

  mića šega

  jedanaesti rokovnik

  2. decembar 1993

   

   

  i

   

   

  222 koraka

  618 hodanje

  hodali smo olgica

  nenad milošević. narcisa

  nenad jovanović. vera i igor

  slobodan i jelena. nada i nebojša

  i ja od miloševog do vidinog groba

  222 koraka ih deli. ishodali smo ih u tišini

  hodajući jedan za drugim. vidu i miloša

  crnjanskog smo spojili našim hodačkim

  lancem. 222 koraka je tako malo i

  tako mnogo. vida i miloš su sada

  ponovo venčani sa tri dvojke

  u ljubavi u ljubavi

  u ljubavi

  ruža lutanja 3

  4. decembar 1993

   

   

  i

   

   

  beograd

  budimpešta

  nedelja ispratila

  me nada. sam sam

  gde ću spavati u

  budimpešti

   

  ulazim u

  železničku

  stanicu u

  budimpešti

  sada je

  muka sa

  prenoćištem

  jedanaesti rokovnik

  5. decembar 1993

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. sa gaborom

  sam ponovo pravio

  fotografije za pasoš

  čoveka u kretanju

  jedanaesti rokovnik

  19. decembar 1993

   

   

  i

   

   

  budimpešta

  nedelja. ja sam

  mistik jer hodam

   

  gledam triatlon

  na televiziji. uzbudio

  sam se naporima i

  žrtvovanjima 

  jedanaesti rokovnik

  25. decembar 1993

   

   

  i

   

   

  beograd

  nedelja. počela je

  nova godina. u staroj

  je bilo uspeha ali je

  bilo i jako teško

   

  samo

  kada bi rat

  prestao

   

  u beogradu me

  niko nije dočekao

  otišao do nade - nikog

  otišao do baturanovih - nikog

  otišao u beomerx - nikog

  otišao do nade - nikog

  našao anu pa od ane

  kod baturanovih

  jedanaesti rokovnik

  2. januar 1994

   

   

  i

   

   

  beograd atina

  nedelja. sinoć žurka

  i igranka. đu mi sašila

  novi prsluk. nebojša me

  ispratio na stanicu

  gužva

   

  iscrpljen

  sam. željan

  sam dodira i

  ljubavi

   

  sada

  sam u vozu

  beograd

  atina

  jedanaesti rokovnik

  9. januar 1994

   

   

  i

   

   

  atina

  nedelja. noćas

  sam se upoznao sa

  jevgenijem aranickim

  urednikom ikarusa

  pa smo sedeli

  do 5 ujutru

   

  preksinoć

  smo marijana

  ilija boba i ja

  sedeli do 5

  ujutru

  jedanaesti rokovnik

  16. januar 1994

   

   

  i

   

   

  da li vidiš

  da je ovo poslednja

  stranica u ovoj poljskoj

  svesci. plavoj svesci na čijim

  koricama je fotografija vitgenštajna

  počeo sam u njoj da pišem 28

  juna 1993 u varšavi. pitao sam se

  tada da li ova isrpljenost i samoća

  pripadaju lepoti ruže lutanja. od

  sutra počinjem sa novom

  grčkom sveskom

  ruža lutanja 3

  20. januar 1994

   

   

  i

   

   

  snimanje

  ponekad jednog

  kilometra hodanja

  ruže lutanja je bila

  jedna od lepih ideja 

  kojom sam želeo da

  slavim srce hodanja

  ali sam kasnije od 

  toga odustao da

  bih uspeo da

  završim

  ružu

   

   

  i

   

   

  nadam 

  se da ću

  aranđelovdan

  i ove godine sa

  koljivom svećom

  hrizantemama

  hlebom vinom

  proslaviti

  napolju

   

   

  i

   

   

  hodanje

  ruže lutanja

  je iznedrilo ideju

  pasoš čoveka u

  kretanju

   

   

  i

   

   

  2

  decembra

   1993 sava babić

  mi je posle čitanja

  ruže lutanja 1 rekao

  nemoj mnogo kukati

  jer bi inače mogao

  pisati samo o

  tome

   

   

  i

   

   

  kukanje

  ruži lutanja

  i u mom životu i

  pupoljku pahulji

  je so pevanja 

  stvaranja i

  hodanja

  mojih

   

   

  i

   

   

  danas

  na hodanju

  pomislih ružu

  lutanja nisam

  uradio ja

  to

  je

  samo

  bog

  mogao

  uraditi

   

   

  i

   

   

  bože

  plešem

  za tvoje

  oči

   

   

  i

   

   

  bože

  pevam

  za tvoje

  srce

   

   

  i

   

   

  bože

  ljubim

  tvoj

  um

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  samo ti

  mene ljuljaj

  na tvojim

  grudima

   

   

  i

   

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  posle druge godine ruže lutanja

  15. oktobar 2021.

  26248. dan mog života

   

   

  budimpešta

  nedelja montirali

  katalin ištvan i ja

  materijal sa hodanja

  plivanja preplivavanja

   

  borbe u

  moskvi

  užas

  jedanaesti rokovnik

  3. oktobar 1993

   

   

  i

   

   

  pogledaj

  prolećno sunčani

  dan u kasnoj jeseni

  tako je bilo do četiri popodne

  onda je počela kiša. stojao sam

  pod drvetom na ušću i čekao nadu

  nada je došla sa šesnaesticom i mi

  smo krenuli ka zemunu. kiša je stala i

  kod hotela jugoslavija miris dunava nas je

  zapahnuo. pogledaj pokazala mi je nada

  rukom ka beogradu sve je isto kao u maloj

  veneciji u londonu prvog dana ruže lutanja

  da sve je isto od istog rođenog. istim

  koracima hodano sa 15 665 946 koraka

   (12176 km) kojima sam ovih dve godine

  slikao plavu ružu. ostaje još osam

  godina. osam nepoznatih

  godina koje me plaše

  i raduju

  ruža lutanja 2

  17. oktobar 1993

   

   

  i

   

   

  ruža

  je sve više

  postajala

  ruža

   

   

  i

   

   

  rokovnik

  je postajao

  sve više knjiga

  u hodanju

   

   

  i

   

   

  knjiga

  hodajućeg

  rukopisa

   

   

  i

   

   

  sve

  sam više

  postajao

  pesma

   

   

  i

   

   

  sve

  sam više

  postajao

  umetnost

   

   

  i

   

   

  sve

  sam više

  postajao

  hodanje i

  muzika

   

   

  i

   

   

  bilo

  je sve

  teže oko

  ruže ali to

  ružu više

  nije

  ometalo

   

   

  i

   

   

  svakodnevno

  hodanje pisanje

  crtanje je bilo

  iznurujuće ali i

  preobražavajuće

   

   

  i

   

   

  stvaranje je 

  preobražavanje

  a preobražavanje

  je stvaranje

   

   

  i

   

   

  nezaustavljanje

  je bilo opčinjavajuće

   

   

  i

   

   

  svakog

  dana

  ponovo

  isto

   

   

  i

   

   

  isto je

  početak

  isto je dom

  svim

  različitostima

   

   

  i

   

   

  od istog

  su sačinjeni i

  spomenici anonimnim

  snagama ljubavi koje

  sam podigao

  smislom i

  mirom

   

   

  i

   

   

  spomenici

  anonimnim

  snagama ljubavi

  su budućnost svih

  spomenika u

  svemiru

   

   

  i

   

   

  spomenici

  anonimnim

  snagama ljubavi

  su svakodnevno

  spominjanje anonimnih

  snaga ljubavi koje

  čuvaju svemir

  i svako biće

  u njemu

   

   

  i

   

   

  hodanje

  je bio most

  između

  milenijuma

   

   

  i

   

   

  plivanje

  je bio most

  između izvora

  i ušća

   

   

  i

   

   

  preplivavanje

  je bio most

  između dve

  obale

   

   

  i

   

   

  sa

  danažnjeg

  247 hodanja

  ruže pupoljka

  boga

  pozdravljam te 

  dvogodižnja

  ružo

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno