AUTOBOGOGRAFIJA

2021-2031 ili do moje smrti
24/7/365

autobogografija su oboženja autobiografijom

autobogografija je autobogografija boga i bog autobogografije

autobogografija je oboženje pevanjem stvaranjem hodanjem 

autobogografija je oboženje ljubavlju slobodom istinom

autobogografija je nadahnuće svakom biću da napiše svoju autobiografiju

 

  Ti
  si

  346306

  pupoljak

  šest puta po sedam godina od 1984 do 1991 je iza mene

  21. septembar 2021.

  26224. dan mog života

   

   

  prošle

  su novih

  sedam godina

  preobražavanja

  od moje 35

  do 42

   

   

  i

   

   

  umetnost

  preobražavanja

  je

  preobražavanje

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  pisao

  prepisijući

  romane

   

   

  i

   

   

  otišao

  iz patrijarha

  čarnojevića 19

  podbare. novog

  sada i sad sam u

  samom centru

  svemira tako

  što sam

  svaka

  tačka

  svemira

   

   

  i

   

   

  napisao

  knjigu ne, ne

  verujem da se

  ova rečenica ne

  čuje verujući da

  se ona čuje i sad

  i da će se tek čuti

  ne, ne verujem da

  se ova rečenica

  ne čuje

   

   

  i

   

   

  hodao

  drugo hodanje

  za poeziju i napisao

  knjigu hodanje

  za poeziju

   

   

  i

   

   

  odlučio

  da neću

  rađati biološki

  nego duhovno i

  mislim da sam

  mnoga bića

  porodio

   

   

  i

   

   

  devet

  meseci javnog

  pisanja romana u

  performansu

  čovek koji

  piše

   

   

  i

   

   

  molitva

  kojom sam

  počeo da se

  molim u 38-39

  molitva mi je

  sve odanija a

  ja njoj sve

  čedniji

   

   

  i

   

   

  u 34 u

  trenu odlučih

  hodaću a u 39

  godini u trenu

  odlučih hodaću

  10 godina

   

   

  i

   

   

  treće

  hodanje za

  poeziju i osećanje

  da sam ne samo dečak

  nego i dete i da sam zato

  i naslov moje knjige

  dete dečak

  31. jul 2021.

   

   

  i

   

   

  skoro

  3 godine

  priprema za

  desetogodišnji

  projekat ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  susret

  sa rokovnicima

  kojima sam počeo

  da stvaram ružu

  lutanja

   

   

  i

   

   

  četvrto

  hodanje za

  poeziju. knjiga

  nevini put i nevini

  put kroz evropu

  koji sam stvorio

  stopalima

   

   

  i

   

   

  sve

  više se

  razlikujem

  od ljudi

   

   

  i

   

   

  kraj

  skoro

  trogodišnjih

  priprema za ružu

  lutanja koje su se

  završile neuspehom

  ali su mi pomogle

  da ružu lutanja

  završim posle

  10 godina

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja je bila

  toliko pionirska

  da sam se osećao

  kao dete a sad je

  pionirska još više

  pa se osećam

  kao bog

   

   

  i

   

   

  bog

  krhkost

  ljubavi

   

   

  i

   

   

  bog

  nezaštićeni

  bog

   

   

  i

   

   

  dete

  dečak

  dete

  bog

   

   

  i

   

   

  prvi korak

  prva latica ruže

  lutanja su me vodili

  svakim korakom do 

  poslednjeg koraka

  svakom laticom

  do ruže

   

   

  i

   

   

  sve

  počinje

  u etici jer u

  etici počinje

  promena

   

   

  i

   

   

  svako

  počinje u

  bogu jer u

  bogu počinje

  ljubav

   

   

  i

   

   

  još

  3599

  dana

  ruže

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  sve počinje u etici jer u etici počinje promena

  20. septembar 2021.

  26223. dan mog života

   

   

  delft

  nedelja

  izležavanje

  sklupčan u položaj

  fetusa pokušavam

  da sakupim snagu

  da se saberem

  da ne brinem

   

  strah od 

  nedostatka

  novca

   

  strah od

  nesporazuma

  i povređivanja

  sa natašom

   

  lepa spora

  šetnja delftom

  i razgovor o

  uspenskom i

  gurđijevu

   

  posle u sobi

  razgovor o nataši

  o nataši i meni. o

  mojoj umetnosti

  ruži. o novcu

   

  nataša

  je smirena

  i sve razume

  kako se ona

  zapravo

  oseća

  sedmi rokovnik

  29. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  pričamo

  o imaginaciji

  govorim da sve

  počinje u etici jer

  u etici počinje

  promena

  sedmi rokovnik

  30. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  lepa 

  nova godina

  sa ružinim pupoljkom

  sa dve jabuke koje smo

  nataša i ja razmenili. sa

  hodanjem-susretom i

  zagrljajem u samu

  ponoć na ulici

  roterdama

   

  mnogo

  razgovora

  jednostavne

  hrane. mala soba

  u kojoj se snalaziš

  mnogo umora i

  malo čitanja

  sedmi rokovnik

  31. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  bio je

  to 53 dan

  od početka

  ruže lutanjaa

  do kraja ruže

  lutanja ostalo

  je još 3600

  dana

   

   

  i

   

   

  ime

  53/3600

  dana ruže

  lutanja se

  menjalo

  svakog

  dana

   

   

  i

   

   

  živi

  peščani

  sat

   

   

  i

   

   

  ta spora

  i neprimetna

  promena imena

  53/3600 u ime

  54/3599 me je

  očaravala

   

   

  i

   

   

  očaranog

  unutrašnjom

  lepotom i dobrotom

  ruže lutanja ruža lutanja

  me je vodila dalje i dalje

  i pored svih problema 

  i briga

   

   

  i

   

   

  prošlo

  je 30 godina

  od početka ruže

  lutanja i 20 od njenog

  kraja a do sad niko nije

  napisao ni jednu reč o

  knjizi ruža lutanja

  1-10

   

  ni

  jednu reč o

  desetogodišnjem

  hodanju ruža

  lutanja

   

  ni

  jednu reč o

  desetogodišnjoj

  slici trave

   

  ni

  jednu reč o

  fotografijama

  tren

   

  ni

  jednu reč o

  pre-davanjima

  ruže lutanja

   

  ni

  jednu reč

  o stodnevnom

  performansu sva sela

  vojvodine i knjizisva

  sela kao ni o ostalim

  performansima

  ruže lutanja

   

  ni

  jednu reč

  o suštini i duhu

  same ruže lutanja

  tog desetogodišnjeg

  sveobuhvatnog

  umetničkog

  dela

   

   

  i

   

   

  to

  je ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  to

  je bog

  i slava

  boga

   

   

  i

   

   

  to

  je i ova 

  autobogografija

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  osetio sam da ruža lutanja znači ljudima

  18. septembar 2021.

  26221. dan mog života

   

   

  posle

  vitgenštajna

  sam odlučio da

  krenem ka kraju sveta

  na jugozapadu engleske

  a da posle preko bristola

  dođem do voringtona

  na severu engleske i

  vratim se u london

  pre napuštanja

  ostrva

   

   

  i

   

   

  rokovniku

  ima malo toga

  osim teksta pod

  brojevima koje sad

  ni ne čitam iako su

  tu i um i srce ruže

  ali oni su u knjizi

  ruža lutanja 1

   

   

  i

   

   

  osim teksta

  koji je nastajao

  na hodanju i to pod

  brojevima u rokovnik

  sam svaki dan zapisao

  i zaokružio ga tekst

  za knjigu ja sam

  ti je on 2

   

   

  i

   

   

  duva

  vetar i

  pada kiša

  znači treba

  krenuti

  sedmi rokovnik

  18. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  tako strašne

  slike iz jugoslavije

  zašto. ko. u čije ime

  zar se ne može prekinuti

  jednom će stati i zar se

  sve to mora platiti

  tom cenom

  22. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  dorčester

  potreban mi je

  ovaj odmor nedeljom

  zaista se izmorim. nadam

  se da ću danas crtati a bilo

  bi bolje kad ne bih morao baš

  ništa da radim nego da se samo

  odmaram i molim. nedostaje mi

  muzika. sva muzika pogotovo 

  ona velika takođe mi nedostaje

  više dnevnog svetla za crtanje

  voleo bih kad bih mogao

  ujutru da crtam ali

  ujutru treba poći

  sedmi rokovnik

  24. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  tužan sam

  jer sam usamljen

  zabrinut sam jer ne

  znam ništa o drugim

  zemljama. kako da nosim

  mape kad su teške. kako

  da održavam komunikaciju

  kako da nosim crteže jer

  su teški. ništa ne znam

  kao u mraku sam

  sedmi rokovnik

  28. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  bristol

  danas ću

  prvi put držati

  pre-davanje

  na engleskom

  doći će i

  nataša

   

  govorio sam

  bilo oko 20 ljudi

  govorio sam sporo

  govorio sam o

  reči kad

   

  sa natašom je

  bilo lepo. dogovorili

  smo se da ona krene

  sa mnom na ružu kad

  pođem iz engleske. to

  je možda nešto

  predivno

  sedmi rokovnik

  1. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  čedrdeset

  druga mi je 

  prvi put mi niko

  nije čestitao

  rođendan

  sedmi rokovnik

  4. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  bristol

  odmaram se ali

  dosta radim a to

  nije baš dobro. malo

  sam uznemiren

  natašinim

  strahom

   

  ispravio

  sam prvih

  nekoliko meseci

  ja sam ti je on 2

   

  bilo je lepo

  ovde u bristolu

  sa sajmonom

  i robin

  sedmi rokovnik

  8. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  stefen i heder

  moji prvi donatori

  na ruži lutanja jer sam

  kod njih nepoznatih prvi

  put spavao besplatno

  dve noći

   

  roj bivši

  ragbista mi 

  je kad je čuo da

  ću deset godina

  hodati dao fotografiju

  njegovog malog sina

  da je nosim sa

  sobom 

  sedmi rokovnik

  12. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  vorington

  nedelja. pisao

  pisma prijateljima

  slušao mocarta dilana

  crtao za crtaćim stolom

  uveče čitao cici braci i

  bojani i pokazivao

  crteže

  sedmi rokovnik

  15. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  kod

  stivena vilijamsa

  o predhodnim danima

  ruže lutanja

   

  1. početak šok

  2. posle 20 dana prvi znaci rađanja

  3. novi prijatelji

  4. osetio sam da ruža lutanja znači ljudima

  5. jedan mesec je prošao ovo je još karantin

  6. početak zime posvećujem deci u jugoslaviji

  sedmi rokovnik

  21. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  polazim iz

  engleske sa natašom

  uzbuđenje. zabrinutost

  počinje ruža lutanja

   

  nadam se

  natašinoj bogatoj

  prirodi. nadam se da

  će biti pametna i hrabra da

  ljubavlju brzo otklonimo

  njene strahove i

  skrivenu

  bol 

  sedmi rokovnik

  27. decembar 1991

   

   

  i

   

   

  najteža

  stvar u ruži

  lutanja je bila

  kako da uspem

  da je stvaram

  svakog dana i

  završim posle

  10 godina

   

   

  i

   

   

  najvažnija

  stvar na ruži

  lutanja je bila kako da

  u postojećim okolnostima

  stalno održavam vezu svakog

  dana sa 10 godina i vezu 10

  godina sa svakim danom

  vezu celine i svakog

  njenog dela

   

   

  i

   

   

  počinjala

  je zima a rat

  u jugoslaviji se

  širio i zato sam

  odlučio da tu

  zimu hodam

  za decu u

  jugoslaviji

   

   

  i

   

   

  od

  početka

  odluke da hodam

  deset godina mislio sam

  da će vesna milović ići sa

  mnom. vesna je odustala

  a nataša abramović je

  odlučila da krene sa

  mnom na ružu

  lutanja

   

   

  i

   

   

  uvek sam

  želeo sa ženom

  da živim ljubav

  a ne život

   

   

  i

   

   

  da

  budemo

  zajedno na

  putu a ne 

  u životu

   

   

  i

   

   

  da

  budemo

  u ruži bogu

  a ne u

  sebi

   

   

  i

   

   

  da

  sa ženom

  stvorim nešto

  drugo a ne 

  porodicu

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  prvi korak i prva latica ruže lutanja

  17. septembar 2021.

  26220. dan mog života

   

   

  posle 

  devet dana 

  ruže lutanja vraćam

  se na njen početak

  koga nema u

  rokovniku

   

   

  i

   

   

  dolazak 

  na grob vilijema

  blejka ali groblje je

  bilo zatvoreno. odmah

  sam odlučio da prvi

  korak napravim

  pred grobljem

   

   

  i

   

   

  prvi korak

  je trajao 7-8 minuta

  sve dok sam mogao

  da izdržim da stojim na

  jednoj nozi a drugu sporo

  pružam kroz vazduh ka

  zemlji. dok sam pružao

  prvi korak govorio sam

  da je to korak koji

  se pruža u treći

  milenijum 

   

   

  i

   

   

  čim sam

  spustio nogu na

  zemlju odmah sam

  nastavio sa sledećim 

  korakom i pola kilometra

  sam hodao sam a onda mi

  se pridružilo nekoliko ljudi

  koji su hodali sa mnom

  do male venecije

   

   

  i

   

   

  prvi

  korak je

  najvažaniji jer

  su u njemu već

  svi koraci

   

   

  i

   

   

  posle prvog

  koraka svaki korak

  je važan i svaki korak

  me je vodio poslednjem

  koraku koji sam napravio

  deset godina posle

  prvog koraka

   

   

  i

   

   

  na početku

  je bilo dosta ljudi a

  kad sam posle prvog

  koraka krenuo odmah

  sam u rokovniku zapisao

  13:12 dragi miroslave srećno

  ti. vidim krenuo si na ružu. ne

  znam kako ti je ali nadam

  se da si dobro i da su ti

  krenuli povoljni vetrovi

  sledećih deset

  godina

   

   

  i

   

   

  posle hodanja 

  sam u jedan crtački

  blok zapisao kratak

  zapis o prvom

  hodanju

   

   

  i

   

   

  1/3652

  zlatno cveta drvo spasa

  1. hodanje

   

  mirno je

  kuće nebo i

  drveće. pili smo

  vino i pojeli hleb

  kao što sijaju reči

  sijaju odblesci prozora

  na vodi. nisam potrošio

  ni peni. dok ovo pišem sa

  mnom su nataša i edin

  nebo je plavo. mesec

  mlad. biti dobar na

  ovom svetu

  london 9. 11 1991

  knjiga ruža lutanja 1

   

   

  i

   

   

  rokovniku

  koji sam nosio u

  džepu u hodanju sam

  pod brojevima pisao utiske

  sa hodanja a u bloku sam u

  sobi na kraju dana napisao

  tekst o hodanju za

  taj dan

   

   

  i

   

   

  hodao sam

  svakog dana osim

  nedelje sa namerom da mi

  posle deset godina prosek

  hodanja bude dvadeset

  kilometar dnevno

   

   

  i

   

   

  u

  hodu

  sam crtao i

  trave moju drugu

  desetogodišnju

  sliku

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  nije samo prvo

  desetogodišnje

  hodanje nego je

  desetogodišnji

  projekat

   

   

  i

   

   

  ružu

  lutanja

  čine

   

  1

  pisanje

   

  2

  hodanje

   

  3

  crtanje

   

  4

  fotografije

   

  5

  pre-davanja

   

  6

  performansi

   

  7

  duhovno

  stvaranje

  ruže lutanja

  desetogodišnjeg

  sveobuhvatnog

  umetničkog

  dela

   

   

  i

   

   

  nekoliko dana

  pred polazak sam

  odlučio da ću sledećeg

  dana posle vilejema blejka

  biti na grobu ludviga

  vitgenštajna u

  kembridžu

   

   

  i

   

   

  tada sam

  osetio da sam

  povezujući blejka i

  vitgenštajna stvorio

  prvu laticu ruže

  lutanja

   

   

  i

   

   

  mislio sam

  da dođem do

  groba vitgenštajna

  i da mu se kratko

  poklonim ali sam

  stojao skoro

  pola sata

   

   

  i

   

   

  imao

  sam osećaj

  da je vitgenštajn

  potpuno prisutan

  i da smo jedno

  jedino jedno

   

   

  i

   

   

  u

  knjizi

  ruža lutanja1

  piše

   

   

  i

   

   

  2/3651

  vilijem blejk

  ludvig vitgenštajn

  i vetar

  2. hodanje

   

  sedam belih ruža

  na vitgenštajnovom grobu

  predvečerje je hladno. neko

  stalno donosi ruže. predvečerje

  se spušta. dugo sam stojao nad

  ludvigovim grobom. počela je ruža

  zakrivljuje se prva latica. držim ovaj

  blok i nagnut pišem. hladno mi je

  na rukama. stojim. biti dobar 

  na ovom svetu. otvoriti

  se zemlji da me

  hrani

  kembridž 10. 11 1991

  knjiga ruža lutanja 1

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  početak ruže lutanja i početak o ruži lutanja

  16. septembar 2021.

  26219. dan mog života

   

   

  13:12

  dragi miroslave

  srećno ti. vidim krenuo 

  si na ružu. ne znam kako ti

  je ali nadam se da si dobro

  i da su ti krenuli povoljni

  vetrovi sledećih deset

  godina

   

  kada padne

  prvi sneg to se

  prostori ljube u

  snežnom

  padanju

   

  gospode

  bože

  pomozi

  mi

   

  tragovi ostaju

  i raskoljnikov plače

  jer plač je put slobode

  slobode za koju se

  peva velikim

  plačom

   

  svetlost

  dolazi sa

  mora

   

  pevam

  pesmu

  kaji

   

  biće

  potrebno

  da pevam

  da budem

  bezbrižan

   

  sreća

  u telu je

  savest 

  sedmi rokovnik

  9. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  kembridž

  vitgenštajn

   

  plakanje

  su suze. suze

  peru gledanje

  suze su kao

  i snegovi

   

  plačem

  za majkom

  jer majka je

  postojanje

  sedmi rokovnik

  10. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  mnogo je

  stvari odjednom 

  neuspeh sa vesnom

  neuspeh sa vanjom. neuspeh

  u pripremama. odličan prvi korak

  odličan vitgenštajn. nedostak para

  težak ranac. teška jakna sa stvarima

  deset godina. kako podneti i današnji

  dan a ne 10 godina. nedostatak

  komunikacijskog sistema

  nedostatak ljubavi

   

  miroslave

  ne znam da li se

  sećaš kada si pre 19

  godina odlazio u zatvor

  da je dan bio isto tako

  sunčan samo što je

  ovaj londonski

  bio hladniji i

  vlažniji

  sedmi rokovnik

  11. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  nada

  petronijević je

  otišla u avion u

  visine ja po

  zemlji

   

  našao

  prenoćište

  u 15 h. spavao

  od 16-21 zaspao

  ponovo u 23:30

  sedmi rokovnik

  12. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  ustao u 8:45

  doručkovao i vratio

  se u sobu i spavao

  10:30-13:30. ne vidim

  način kako da

  ostvarim

  ružu

   

  sve

  se izmaklo

  kombi. saradnja

  sa vanjom. putovanje

  sa vesnom. knjige

  za rad. materijal

  za rad

   

  ne znam

  da li mogu

  izdržati

   

  skupoća

  napada

  perspektivu

  sedmi rokovnik

  13. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  onespokojavajuća noć

  ova skupoća je nepodnošljiva

  za mene. nezaštićenost je ogromna

  kako da se izborim sa svim tim

  sedmi rokovnik

  15. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  nedelja

  pisao pisma

  ležao skoro ceo

  dan u sobi. uveče

  lepo šetao po parku

  u ridingu i lepo se

  molio. lep razgovor

  telefonom sa

  vesnom

   

  izbacio

  neke stvari

  iz ranca

   

  gledao fudbal

  ragbi. vesna kaže

  da se između mene i

  nataše začela ljubav

  sedmi rokovnik

  17. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  kao što sam

  pre 30 godina na

  početku ruže lutanja

  bio izgubljen i danas na

  početku pisanja o početku

  ruže lutanja sam izgubljen

  jer ne znam kako da pišem

  ruži u hronološkom delu

  autobogografije jer nadam

  se da ću o ruži tek pisati

  kad budem pisao samo

  o mojoj umetnosti

   

   

  i

   

   

  i dalje

  ću se oslanjati

  na rokovnike koji više

  nisu služili za pripreme

  za ružu lutanja. sada sam 

  u rokovniku upisao mesto

  u kome sam i broj koraka

  koji sam prepašečio

  tog dana

   

   

  i

   

   

  tako je

  korak postao

  osnovna mera i

  mog hodanja i

  ukupne poetike

  ruže lutanja

   

   

  i

   

   

  od četvrtog

  dana ruže rokovnik

  sam počeo da pišem i

  tekst sa hodanja i to pod

  brojevima. prve dva zapisa

  koja su me sad to osećam

  čuvala i omogućila mi da

  završim ružu posle 10

  godina bila

  su

   

   

  1

  samo

  velikom

  pažljivošću

   

   

  2

  snom

  valovito

  proći kroz

  10 godina

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  digresije na kraju priprema za ružu lutanja

  15. septembar 2021.

  26218. dan mog života

   

   

  dok sam

  hodao pored velikog

  kanala u londonu osećao

  sam neopisivu lepotu i smisao

  mog hodanja i ruže lutanja i pomislio

  sam kad bi ljudi znali za lepotu i dobrotu

  kojima hodam svi bi bili oduševljeni i svi

  bi mi pomogli da ostvarim ružu lutanja

  ali nisam uspeo da oni to saznaju

  saznala su neka druga bića i

  pomagala su mi bića kao

  što su mostovi

  i ptice

   

   

  i

   

   

  slobodanovo

  nežno pismo sa

  traklovom pesmom me 

  je raznežilo i ta nežnost je

  ugrađena u ružu lutanja tako

  što sam deset knjiga ruža

  lutanja počeo i završio

  sa stihovima georga

  trakla

   

   

  i

   

   

  slikao

  sam pisanjem

  na kartonima koje

  sam skupljao na

  londonskim

  ulicama

   

   

  i

   

   

  hram

  nad evropom

  se preobrazio u plavu

  ružu oko planete zemlje

  koju sam napravio

  desetogodišnjim

  hodanjem

   

   

  i

   

   

  64 prosjaka

  prose za ružu lutanja

  i dalje prose ali sad za

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

  2021-2031

  ili

  do

  moje

  smrti

  24/7/365

   

   

  i

   

   

  susreti sa

  cvendaćem u

  londonu a i kasnije

  na ruži su mi uvek

  mnogo značili

   

   

  i

   

   

  naspram stvaranja

  uslova za ružu lutanja

  važniji su mi bili doživljaji

  lepote i dobrote koje sam

  doživljavao sa pticama

  vetrom pejsažom

  guskama u letu

  bogom

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja je

  bila kazna koja

  me je vodila slobodi

  a sloboda ljubavi

  a ljubav bogu

   

   

  i

   

   

  slušajući 

  episkopa

  antonija bluma

  ruskoj pravoslavnoj

  crkvi osetio sam da je

  mnogo dobrote na ovom

  svetu i da ja krećem na

  veliko hodanje na veliki

  put. posle toga sam

  prvi put kleknuo

  i poljubio

  zemlju

   

   

  i

   

   

  ruža je

  bila toliko

  pionirska da sam 

  se osećao kao dete

  ruža je sada još više

  pionirska tako da se

  sad osećam i kao

  dete i kao

  bog

   

   

  i

   

   

  oh kako

  je bilo nežno pranje

  tri londonska mosta sa

  žutom krpom. taj doživljaj me 

  je otvorio mostu kao najkrhkijem

  delu puta. mostu koji me je otvorio

  ka mostovima svih vrsta. mostovima

  suprotnosti. mostovima nespojivog

  mostu između svog ponašanja

  i svoje savesti. mostu između

  milenijuma što je ruža

  lutanja na kraju

  postala

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja je

  most između

  drugog i trećeg

  milenijuma

   

   

  i

   

   

  na kraju

  skoro trogodišnjih

  priprema nisam uspeo da

  nabavim kombi za stanovanje

  nisam uspeo da nabavim novac

  razišao sam se sa vesnom i sa

  vanjom. jugoslavija se raspadala

  ljudi su se uplašili  i ostao sam sam

  da sam na početku priprema znao

  da će tako biti ne bih smeo da se

  upustim u ružu lutanja ali se sad

  dogodilo nešto mnogo više od

  uslova za ostvaranje ruže

  ruža je nikla uprkos

  svega

   

   

  i

   

   

  od hiljadu

  načina za jedan

  jedini put meni je

  ostao samo jedan

  jedini put. put

  ruže

   

   

  i

   

   

  jedna od

  najvažnijih stvari mi

  se desila četiri dana pred

  početak ruže lutanja. bio je to

  razgovor sa mladim iračaninom

  mejtemom koji je došao da napravi

  intervju sa mnom za studenske novine

  posle intervjua smo pričali o nomadizmu

  naroda iz koga on potiče jer sam ja upravo

  polazio na desetogodišnje nomadsko putovanje

  taj razgovor mi je otkrio suštinu nomadizma a

  to je slaganje. to slaganje sam kasnije nazvao

  nomadski razgovor. dok sam boravio u zatvoru

  zgadio sam se nad intelektualnim i polemičkim 

  razgovorima. nomadski razgovor je razgovor

  slaganja i slavljenja boga i sagovornika

  razgovor zahvalnosti za život sam 

  razgovor potvrđivanja. razgovor 

  u kome je nežno izgovaranje

  imena sagovornika srce

  samog razgovora u

  kome je svaka

  reč ime

   

   

  i

   

   

  i kad je

  zvonko bogdan

  zapevao kada padne 

  prvi sneg iz mene je krenuo

  plač svih mojih dotadašnjih

  42 godine života. plakao

  sam kao kiša koja lije

  nad ravnicom

   

   

  i

   

   

  ranac je

  bio pretežak za

  hodanje ali kao i sve

  druge nevolje i to je

  hranilo čudo koje

  se u meni već

  događalo

   

   

  i

   

   

  sutra sam

  krenuo u nešto

  potpuno drugačije

  od onoga što sam

  zamišljao i znao

  drugačije od

  onog što se

  uopšte

  zna

   

   

  i

   

   

  ja

  opet

  više

  nisam

  bio

  ja

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  kraj skoro trogodišnjih priprema za ružu lutanja

  14. septembar 2021.

  26217. dan mog života

   

   

  na grobu

  vilijem blejka

  razmišljam o prvom

  koraku ruže lutanja

  kroz deset dana

   

  mahovina

  na grobu

  vilijem

  blejka

   

  sa groblja

  na ulicu sa

  ulice na put

   

  obećavam da

  ću živeti i raditi

  za sve ljude i

  sve vetrove

  sedmi rokovnik

  30. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  nataša. lepo 

  sa gazdom stana

  duva vetar sukob

  sa vesnom

   

  došla sanja

  novaković. život

  je teška stvar

   

  trudim

  se

  da

  budem

  miran

  iako

  nema

  ni

  kombija

  ni

  novca

  iako

  je

  neizvesnost

  velika

  sedmi rokovnik

  31. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  prečnik

  hrama nad

  evropom je 5000

  kilometara. visina

  hrama je 2300

  kilometara

   

  obamirem

   

  kiša

  brdo u nebo

  mokro lišće

  novi prijatelji

  viski vazduh

  sedmi rokovnik

  1. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  prija obično

  druženje za koje

  nisam imao vremena

  više od pola godine

   

  nataša

  o zlatu. nataša

  kaže da mi je dobar

  položaj. nataša me

  zagrlila. strpljivo sa

  verom u zlato

  zlato je

  ljubav

  sedmi rokovnik

  2. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  dragi oče

  majko moja

  rađaš se iz

  nezaštićenog

  deteta koje

  te ljubi

   

  u crkvi

  usne su

  srce

   

  videti

  slobodne

  ljude na kolenima

  radost je slobodna

  sloboda se 

  raduje

   

  čovek

  koji je

  tražio

  svoje

  ime

   

  pričuvati

  se. skupiti

  se. držati

  se na

  okupu dok

  ne prođe

  sedmi rokovnik

  3. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  pokušavam

  da skupim stvari

  trčao po kiši

   

  težak

  razgovor

  sa vesnom

  i vanjom

  očaj

  sedmi rokovnik

  4. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  kako

  smo mejtem

  i ja lepo

  razgovarali

  sa našim

  dušama

   

  nataša

  abramović 

  mi rekla da će

  me pomagati 10

  godina sa 10 %

  svojih zarada

  sedmi rokovnik

  5. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  izašao tekst

  indipendetu

  bili na bbc. kupio

  bojice i blokove. došli

  nada i nebojša i čim

  su ušli u kuću odmah

  loša vest da su im

  obili stan u

  beogradu

   

  nevolje

  sedmi rokovnik

  6. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  kako

  sam samo

  plakao slušajući

  zvonka bogdana

  šabana bajramovića

  tomu zdravkovića

  anicu zubović

   

  plakao

  sam kao

  kiša nad

  ravnicom

  sedmi rokovnik

  7. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  težak

  mi je

  ranac

   

  snimanje

  za studio b

  sedmi rokovnik

  8. novembar 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  ruža lutanja je toliko pionirska da se osećam kao dete

  13. septembar 2021.

  26215. dan mog života

   

   

  treba

  dorasti

  snazi

  ruže

   

  prosim

  za

  druge

   

  bila

  nataša

  abramović

  tako snažna

   

  ljubiti

  i samo

  ljubiti

  sedmi rokovnik

  17. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  čovek je

  rođen da se

  isplače

  sedmi rokovnik

  18. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  da hodam

  nežno i ljubim

  božiji mir svetu

  sedmi rokovnik

  19. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  kleknuti

  i poljubiti

  poći i ljubiti

   

  slobodan

  sam da

  kleknem

   

  slobodan

  sam da

  dam

   

  slobodan

  sam da se

  radujem jer

  klečim i

  dajem

   

  gledati

  kroz

  suze

   

  olovka mi je na

  srcu u desnoj ruci

  sveska mi je u levoj

  ruci na grudima

   

  gospodine

  ja hodam

  za nevinost

  dobrotu lepotu

   

  hodajući pišem

  hodajući crtam

  hodajući pevam

  hodajući učim

  da se molim

  i ljubim

   

  molim

  za sve i

  svakog

   

  vanja i ja

  trčali maraton

  6 krugova hajd

  parkom. pomogli

  i vesna i marko

  sedmi rokovnik

  20. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  lepo

  počeo

  dan. posle

  nevolje sa

  vesnom i

  vanjom

  sedmi rokovnik

  21. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  prvi dan

  gladovanja

  izgubljenost

  marko napustio

  posao. očajan

  sve je očajno

  kako se

  izvući

  sedmi rokovnik

  22. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  očaj. strah

  briga. sve ono

  što ne valja

  za ružu

   

  slabim

  gladan

  sam

  sedmi rokovnik

  23. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  treći dan

  gladovanja

  stojim i gledam

  kako golubovi

  kljucaju hleb

  na travi

   

  velika

  dubina pada

  moram sporo

  da hodam

  sedmi rokovnik

  24. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  uzbudljivo

  smislom

   

  moja

  poezija je

  poezija a ne

  literatura

   

  ja sam

  pesnik pevač

  a ne pesnik

  književnik

   

  daj bože

  da izdržim

   

  ja već 20 godina

  ratujem u miru da

  bi u ratu bio mir

   

  ruža lutanja je

  toliko pionirska

  da se osećam

  kao dete

   

  jak

  bol u

  leđima

   

  ponovo

  divan susret sa

  ambasadorom

  svetozarom

  rikanovićem

  sedmi rokovnik

  25. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  prekinuo

  sam gladovanje

  puko sam zbog

  vesnine grubosti

   

  žutom

  krpom sam

  oprao tri

  londonska

  mosta sa

  idejom

  svi

  mostovi su

  važni i oni preko

  reke i oni od jezika

  do jezika. od deteta do

  starca. od čoveka do ptice

  svi mostovi se pomalo i stalno

  prljaju. prljaju se pre svega od

  upotrebe. ponekad ih je potrebno

  oprati. krpom. mostove između istoka

  i zapada. između boga i čoveka. između

  korena i ploda. krpom ili dobrom voljom

  nežnošću koju u svojim rukama imaju svi

  perači lica i ulica. oprati most između

  svog ponašanja i svoje savesti. ja sam

  čistač mostova. mosta koji spaja izvor

  hladne vode sa žednim ustima

  most između milenijuma

  sedmi rokovnik

  26. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  mistika

  nesopstvo

  transcedentno

  direktno

  ujedinjujući

  doživljaj

  boga

  sedmi rokovnik

  27. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  hiljadu

  načina za

  jedan jedini put

  ostavljam hiljadu

  načina i krećem

  jednim jedinim

  putem

  sedmi rokovnik

  28. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ja krećem na veliko hodanje na veliki put

  11. septembar 2021.

  26214. dan mog života

   

   

  vanjina

  dvoumljenja

  i strahovi koji

  me uznemire

  sedmi rokovnik

  15. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  dragi oče

  pišem ti u tjubu

  prekoputa je vanja

  maričić. on će možda

  voditi ružu lutanja. brinuti

  o njoj. nabavljati novac. pišem

  ti jer te nema. gde si. mnogi mi

  te ne veruju. zašto kad postojiš

  tvoje postojanje iako te ne znam

  omogućava da postojim i ja iako

  ni ti ne znaš mene. ali fina vera

  blaga sporost i nežno mišljenje

  rađaju ljubav za tebe. nova

  rođena ljubav rađa sve pa 

  i tebe oče moj voli

  te tvoj sin

  sedmi rokovnik

  19. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  nadom

  petronijević

  ulažem moju nadu u

  nadu. moja nada u njenu

  nadu. nada petronijević jedna

  od najlepših žena koje sam sreo

  u mom životu. jedna od najvećih

  dubina saosećanja koju nada

  petronijević poseduje

  sedmi rokovnik

  20. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  od

  ričarda

  longa dobio

  potpisanu

  akademiju

  ruže lutanja

  sedmi rokovnik

  21. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  sanjao da

  vodim ljubav 

  i da me voli

  magarica

  kobila

   

  kod belog

  konja na brdu

   

  ravnica i

  vetar. možda

  je vetar ono za

  čim tragam

   

  čovek

  i pejsaž

   

  hodam

  za lepotu

  hodam za

  postojanje

  hodam za

  lelujanje

  šuma

   

  opisati

  lepotu

  rečima

   

  deo budućnosti

  u mojoj umetnosti je

  ugrađivanje nežnosti

  lepote i sreće u rad

  tako da oni deluju

  direktno na ljude

  i sve ostalo

  sedmi rokovnik

  22. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  nežnost

  je neprestano

  pevanje

  sedmi rokovnik

  23. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  ja sam

  umetnik mira

  ja sam umetnik

  nežnosti. ja sam

  umetnik pažljivosti

  ja sam umetnik

  novca

  sedmi rokovnik

  25. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  otvorenost

  je neodgonetljiva

   

  sa denis vajtom

  sa luis kidan

  sedmi rokovnik

  26. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  zemaljsko

  pripadanje nekom

  je greh. pripadanje

  svom narodu. svojoj

  crkvi. svojoj porodici

  pripada se samo

  svima. bogu

   

  ruža

  lutanja je

  milovanje

  pogledom

  milovanje

  stopalima

   

   

  otac svetlosti

  majka topline

  sedmi rokovnik

  29. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  težak dan

  drhtim od

  odbijanja i

  malih

  mogućnosti

  sedmi rokovnik

  7. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  neuspeh

  je smrt boga

  smrt boga je

  moja smrt

  moja smrt

  je smrt

   

  umetnost

  je dati sebe

  onog sebe

  koji je sebe

  svih

  sedmi rokovnik

  8. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  za početak

  ruže lutanja da

  pročitam zakletvu

  svim ljudima sveta

  za vreme ruže

  lutanja

   

  posle svega

  nemoj izgubiti svoju

  želju za hodanjem

  ako samo nastaviš

  da hodaš sve će

  biti uredu

  kjerkegor

  sedmi rokovnik

  9. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  ja danas

  polazim na

  desetogodišnju

  kaznu osuđen

  vremenom

   

  vreme

  je sujeta

  polazim da

  svojom kaznom

  umilovistim i otkupim

  slobodu za sve ljude

  životinje i biljke i da na

  kraju ružu lutanja ružin

  cvet na tlu evrope

  poklonom bogu

  skica zakletve

  sedmi rokovnik

  10. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  golders hill

  park. pre-davanje

  u hodu. prvi put sam

  pevao pejsažu. bilo je

  odlično pre-davanje

  čudesna nataša. iranac

  koji me je slušao

  sa predivnom

  osetljivošću

  sedmi rokovnik

  12. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  slušam

  antonija bluma 

  na liturgiji u ruskoj

  pravoslavnoj

  crkvi

   

  svi smo u

  jednom bogu 

  u suzi ljubavi u

  zlatnoj reči božijoj

  koja se zove

  ljubav

   

  hodati

  znači ljubiti

  hodati znači

  izvoli

   

  da

  otvorim

  moju

  knjigu

   

  da

  otvorim

  moje reči

  milosti

  božijoj

   

  da

  prepustim

  ruku bogu

  da me

  vodi

   

  ptice

  molitve

  cveće

  nebesko

   

  živi se

  da bi se

  ljubilo

   

  suze

  liju na

  usne

   

  plačem jer

  me uzbuđuje

  kako su ljudi

  mnogo dobri

   

  plačem jer

  vidim da u

  ljudima živi

  dobrota

   

  ljudski mir

  nije ništa on

  samo revoltira

  ratoborne

  pravi mir

  je božiji

   

  ljudi

  pevaju

  dobrotom

   

  mnogo je

  dobrote na

  ovom svetu

   

  ja

  krećem

  na veliko

  hodanje

  na veliki

  put

   

  prvi put

  sam kleknuo

  i poljubio

  zemlju

  sedmi rokovnik

  13. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  polazim da

   

  kao pesnik pevam

   

  kao umetnik stvaram

   

  kao prosjak prosim

   

  kao monah molim

   

  kao lutalica lutam

   

  kao luda radujem

   

  kao filozof volim

   

  premoren

  sam

  vesna

  opet

  odustaje

  sedmi rokovnik

  16. oktobar 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  sedmi rokovnik 1. avgust 1991 - 20. mart 1992

  10. septembar 2021.

  26213. dan mog života

   

   

  nehvataj

  ružu za trnje

  nemoj je brati

  nemoj je gledati

  nemoj je mirisati

  u sebi je iscvetaj

  sedmi rokovnik

  1. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  hodaću 10 godina

  da bi ljudi videli

  ružu u sebi

   

  intervju

  sa džonom

  džordanom za

  performans

  sedmi rokovnik

  6. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  gledam u temzu

  dva galeba mi poručuju

  da je sve uredu. osećam se

  mirno iako sam se od sukoba

  sa vesnom strašno iscrpio

  ali sunce sija i sve

  je kako treba

   

  kraljevstvo

  sveta je u srcu

  u mom srcu a

  srce je božije

   

  golubovi mi

  govore da je

  lako odleteti i

  lako doleteti

   

  ako

  hoću hleb

  poljubiću

  nebo

   

  ako 

  hoću ljubav

  poljubiću

  zemlju

  sedmi rokovnik

  8. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  hodanje

  grand kanalom

  i odmah počinje

  muzika

  sedmi rokovnik

  11. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  lepo

  hodao parkom

  svest se probudi

  kad se izopštim

  iz sebe

  sedmi rokovnik

  15. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  dragi oče

  navlače se oblaci

  na sunčano prepodne

  moje jučerašnje hodanje 

  za tebe osećam u celom telu

  kao mir od napora. dan je bio

  sunčan i hodao sam preko svih

  11 mostova londona. prepešačio

  26 kilometara. bilo je naporno

  ali na kraju na london tauer

  bridžu sam bio srećan. biti

  srećan znači postojati

  voli te tvoj sin

  sedmi rokovnik

  16. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  gledao knjige

  u knjižari i bolelo

  me telo od lepote

  dok sam gledao

  knjige o pticama

  sedmi rokovnik

  20. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  kod

  pola na

  večeri. napio se 

  i na brzinu naduvao

  tako da mi je odjednom

  pozlilo. imao sam nikotinski

  šok. u noći se vesna probudila

  sa strahom i bolom oko grudi

  naduvan sam posmatrao

  vesnu to mi je nabliže

  stvorenje spolja

  a iznutra to

  nije

  sedmi rokovnik

  21. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  slobodan tišma

  mi poslao

  traklovu pesmu 

  zimsko veče

   

  dok sneg na prozore pada

  i večernje zvono dugo bruji

  mnogima je sto zastrven

  dom ih spreman čeka

   

  nekog dok luta 

  mračne staze na kapiju vode

  zlatvno cveta drvo spasa

  crpeći iz zemlje hladan sok

   

  putnik unutra spokojno kroči

  prag se skamenio od bola

  tu u čistom sjaju nasred

  stola sijaju hleb i vino

  sedmi rokovnik

  23. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  napravio

  prvu slika

  darodavcima

  ruže lutanja

  sedmi rokovnik

  24. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  kako se gradi hram

   

  1. godina - obilazak gradilišta i posvećivanje - lutanje

   

  2. godina - početak građenja i temelji - napor

   

  3. godina - zidovi - pažljivost

   

  4. godina - zidovi - voda

   

  5. godina - svodovi - vetrovi

   

  6. godina - svodovi - ptice

   

  7. godina - svodovi - ptice

   

  8. godina - islikavanje hrama - svetlost

   

  9 godina - islikavanje hrama - svetlost

   

  10. godina - pesma postojanja - bog

  sedmi rokovnik

  27. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  neobjašnjiva

  jednostavnost

   

  slobodno

  božije srce

   

  kad

  kažem

  bog kažem

  sve

  sedmi rokovnik

  28. avgust 1991

   

   

  i

   

   

  sve

  se već

  dogodilo

  bogom

   

  čovek

  je greška

  velika greška

  koja će se

  iskupiti i

  spasiti

  svet

  sedmi rokovnik

  30. avgust

   

   

  i

   

   

  ruža

  je opasna

  ruža je put

  ruža je

  dete

   

  već dva

  dana u jutru

  na groblju

  volim vas

  groblja

  sedmi rokovnik

  2. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  da čujem

  šta mi govori

  vetar

   

  kako 

  su danas 

  fantastično

  letele guske

   

  malo

  počeo da

  pričam sa

  pticama

  sedmi rokovnik

  3. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  odmah

  počeo da

  pričam sa

  jednom

  pticom

   

  nežnost

  me dovela

  do ptica

   

  prošenje

  je mudrost

  kojom se čuva

  nežnost u

  novcu

  sedmi rokovnik

  6. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  ruža

  vrabac

  maslačak

  magarac

  kornjača

  guska

  sedmi rokovnik

  8. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  svako

  ograničenje

  stvara sreću

   

  u 17:08 počeo

  da slikam pišući 

  64 prosjaka prose

  za ružu lutanja

  64 x 20/20 cm

   

  susret sa

  robinom

  cvendaćem

  sedmi rokovnik

  9. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  dobili

  pismo od

  kraljice za

  ružu

  lutanja

  sedmi rokovnik

  10. septembar 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  digresije posle šestog rokovnika

  9. septembar 2021.

  26212. dan mog života

   

   

  na mnogim

  stranicama rokovnika

  su zapisi za knjigu kaja

  koju sam tad radno zvao

  ja sam ti je on 2

   

   

  i

   

   

  iako je

  svakodnevno

  pisanje kaje bila dodatna

  obaveza u pripremama oko

  ruže to pisanje mi je pomagalo

  da ostanem u dubokoj vezi

  sa poezijom što je

  najvažnije

   

   

  i

   

   

  broj ljudi

  oko ruže lutanja

  se uvećavao i medijska

  javnost se uvećavala jer 

  mi je to povećavalo šanse

  da dobijem novac i

  podršku

   

   

  i

   

   

  nada

  petronijević i

  njena emisija o

  ruži lutanja jednom

  nedeljno na radiu

  studia b mi je u

  tome najviše

  pomogla

   

   

  i

   

   

  postojeće

  nije u mogućnosti

  da prihvati ono što je

  još nepostojeće i zato

  sam se oslanjao na

  nove načine i obične

  ljude a ne na

  stručnjake

   

   

  i

   

   

  stručnost

  se odnosi na

  postojeće

   

   

  i

   

   

  kao i

  uspeh jer

  uspeh je u vezi

  sa novcem a tu gde

  je veliki novac nema

  još nepostojećeg

  i novog 

   

   

  i

   

   

  zato

  sam se

  ponovo uzbudio 

  prosjačkom poveljom

  i njenim prosjačkim

  tekstom

   

   

  i

   

   

  u slavu

  svih prosjaka

  ponavljam tekst

  prosjačke povelje

  u drugačijem

  prelomu

   

   

  i

   

   

  prosjačka

  povelja ruže

  lutanja

  čestitost

  prosjaštva

  srce mi para 

  rembo

   

   

  i

   

   

  ja sam

  prosjak i molim

  te da mi daš da bih

  i dalje prosio

  i molio

   

   

  i

   

   

  prosjačenje

  je umetnost primanja

  i umetnost davanja. kao

  i umetnost prosjačenje

  je božijeg dela dar

   

   

  i

   

   

  oduvek sam

  želeo da prosim

  a nikada nisam skupio

  hrabrosti. plašio sam se

  jer prošenje je dubina

  vrtlog dna

   

   

  i

   

   

  prosim jer

  prošenje je rad

  ekonomiji savesti

  pupoljak. rad

  za dar

   

   

  i

   

   

  prosim da

  bih probudio

  svoj ženski deo

  duše u ruci koja ne

  bira i ne vrednuje

  nego se otvara sa

  verom prema

  nepoznatom

   

   

  i

   

   

  prosim

  da bih se

  borio sa svojom

  gordošću svojim

  strahom pred

  životom

   

   

  i

   

   

  prosim

  da bih

  zavistan od

  drugog bio

  slobodan

   

   

  i

   

   

  prosim

  da bih ti 

  rekao

  hvala

   

   

  i

   

   

  hvala

  bogu i svim

  ljudima što i

  danas

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  boga 

  i

  ja

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubi

  bog

  radim sa

  novčanicama

  kosmos koje su nikle iz

  prosjačke povelje koja je

  nikla iz ekonomije savesti

  koja je nikla iz fiktivne

  ekonomije

   

   

  i

   

   

  tanja petovar

  i zauvek njene čudesne

  reči to što si mi ti sad pričao

  o tvojim doživljajima sa hodanja

  govori da ti imaš svoj identitet a

  ko ima identitet on ima i svoj

  suverenitet a ko ima svoj

  suverinet nad njim

  nema drugog

  suvereniteta

   

   

  i

   

   

  kad sam

  18. juna 1991

  otišao prvo u pariz

  a onda u london zbog

  promocije i priprema

  za ružu lutanja ja se

  suštinski više nikad

  nisam vratio. to

  sada tek

  znam

   

   

  i

   

   

  mnogo

  su mi pomogla

  pisma koja sam pisao

  mom simboličkom ocu od

  koga sam očekivao pomoć

  u vidu prihvatanja zaštite i

  finansinske pomoći pa

  iako se to nije desilo

  desilo se i mnogo

  mnogo više

   

   

  i

   

   

  simbolički

  otac kome sam

  pisao se preobrazio 

  u boga koji je i mene

  samog preobrazio

  u boga

   

   

  i

   

   

  hodao

  sam hajd

  parkomi

  gledao ljude

  kako uživaju

  na travi a ja

  sam se gadio

  sebe jer je 

  u jugoslaviji

  počeo

  rat

   

   

  i

   

   

  opet su

  me oduševile

  ptice i ideja da one

  treba da podižu hram

  ruže lutanja i upravo

  pomislih pa da. ptice 

  sad podižu hram

  mog pupoljka

  pahulje

   

   

  i

   

   

  najteže

  je biti najbolji jer

  kao najbolji sam

  nevažan i odvajam 

  se od najboljih i to

  me čini najgorim

  a zato onda i

  postaješ

  bog

   

   

  i

   

   

  onda onaj

  poslednji bolni

  zapis u rokovniku

  jebem ti opet svađe

  između vesne i

  mene ali važno

  je da pada

  kišica

   

   

  i

   

   

  da

  važno je

  da pada

  kišica

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ptice će spasiti svet

   8. septembar 2021.

  26211. dan mog života

   

   

  ceo dan u

  ofisu. malo skepse

  i posle nas je vanda

  izbacila iz stana. vanja i

  ja u kurcu jer nemamo

  ni gde da spavamo

   

  zaštićen sa

  mirom u sebi

  ma gde bio

  šesti rokovnik

  6. juli 1991

   

   

  i

   

   

  dragi oče

  jer nebom se slave

  čuda zasađena na zemlji

  tako sam ti završio poslednje

  pismo ovo ti pišem u drugoj sobi

  prijateljica koju sam malopre upoznao 

  iznosi posuđe od doručka. slušamo džez

  ima već dve godine kako mislim na tebe i

  već godinu dana kako ti pišem a prolaze

  i dve i po godine kako se pripremam za

  ružu lutanja zbog koje ti i pišem očekujući

  tvoju pomoć da realizujem ružu lutanja

  do sada sam je zalivao iz svog uma

  i srca i uz pomoć prijatelja

  i sumnji mnogih. oče

  umoran sam

  zovem te

  tvoj sin

   

  malopre smo

  vanja i ja završili

  čitanje dete dečaka

  sada čita ken smit

   

  ja dete čitao

  u londonu a snažan

  sam da ga podignem celog

  zajedno sa celom evropom i

  ostalim kontinentima. celim

  nebom i svim zvezdama

  jer dete sam

   

  posle sam čitao

  iz ne, ne verujem da se

  ova rečenica ne čuje tako

  da je to ostavilo snažan

  utisak na slušaoce

  šesti rokovnik

  8. juli 1991

   

   

  i

   

   

  udesio

  sebi pa

  trpi

   

  ruža je

  hleb duši

   

  ruža je

  10 godina

  evropa

  kretanje

  pejsaž

  ne svi ljudi nego sve

  pažljivost

  delo

   

  ružin hram je

  medijska javnost kao monaštvo

  legalitet čoveka u kretanju

  drugi umetnici

  ekonomija savesti

   

  dobar sastanak

  fondacije ruže lutanja

  sve je dobro ali da li i

  dovoljno da sve stigne

  do novembra

  šesti rokovnik

  9. juli 1991

   

   

  i

   

   

  ptice

  podižu hram

  ruže lutanja

  šesti rokovnik

  10. juli 1991

   

   

  i

   

   

  razumeti

  zašto je

  najteže biti

  najbolji

   

  prihvatiti da

  je moj život u

  vezi sa tim da

  budem najbolji

   

  razumeti

  zašto je

  najmoralnije

  biti najbolji

  šesti rokovnik

  14. juli 1991

   

   

  i

   

   

  jer osećam

  da je potrebno

  da se služi lepoti

   

  jer je potrebno

  pokretati da bi se

  stvari kretale

   

  jer je potrebno

  da se izložim da bi

  se drugo sačuvalo

   

  naći kuću u

  ukusu i snu

   

  kuću u

  molitvi

   

  možda da

  hodam svim

  mostovima

   

  pismo kraljici

  jer je evropa

  ženskog roda

   

  vesna ili ja skačem

  svaki dan u pejsažu

  da bi skokom plesom

  podigao hram nad

  evropom

  šesti rokovnik

  15. juli 1991

   

   

  i

   

   

  uvek sam

  sanjao da se

  izgubim da bih

  se našao

  šesti rokovnik

  16. juli 1991

   

   

  i

   

   

  tržište

  ugleda

   

  drugi

  sastanak

  fondacije

   

  posle se

  vanja marko i ja

  vozili cerekali i preselili

  agamemnon roud 18

  šesti rokovnik

  17. juli 1991

   

   

  i

   

   

  pustiti

  ptice da

  dižu hram

   

  ptice

  radnici

   

  zašto sam

  se odlučio za

  ptice jer one u tim

  visinama najbolje to

  rade i najbolje znaju

  od čega graditi

  hram

  šesti rokovnik

  18. juli 1991

   

   

  i

   

   

  kako je

  uzbudljivo

  gubljenje molitve

  gubljenje u brizi u

  gustim mislima

   

  molitva je

  čisto bivanje

   

  istina je put

  jednostavnosti

   

  podizati hram

  na predavanjima u

  kojima između ostalog

  zasmejavam ljude o lakoći

  i normalnosti dizanja hrama

  nad evropom i tako ga

  po dižem njihovom

  radošću i snagom

   

  ruža lutanja

  je odisejada

  u paleolitu

   

  postoje dubinski

  slojevi. arheologija

  ukusa i morala

  šesti rokovnik

  20. juli 1991

   

   

  i

   

   

  imati

  kondiciju u

  sintagmama

   

  ruža lutanje je muzika

  ružin hram je hram muzici

  koja se gradi dirigovanjem

  i plesom vizije koja se

  slika rukama

   

  draga vesna

  venčati se sa

  mnom znači

  venčati se za

  mene - sin

  ružu - duh

  boga - otac

   

  vesnino i moje venčanje

  prosimo u podzemlju metroa

  kao sveti prosjaci i izlazimo

  kao orfej i euridika

   

  ja prosim

  za lepotu

   

  smiriti 20 vek

   

  život umetnika je

  kao život monaha

  razvratnog monaha

  ako tako želite

  marsel dišan

  šesti rokovnik

  22. juli 1991

   

   

  i

   

   

  dragi oče u

  tjubu idući na sastanak

  fondacije koja se brine o meni

  a ja kao da čujem tvoj glas

  sine majstore ne brini

   

  sastanak fondacije

  zibi. džon. džejms. vesna

  gaspari. marko. megi

  vanja. ja

   

  džejms je bio

  hrabar i napravio 

  je kritiku mene

  ruže

   

  protiv heroja

   

  protiv hijerarhije

   

  protiv muškosti

   

  protiv seksualnosti

   

  priznavanje vesnine uloge

   

  mnoge stvari ne

  razumem ili ih je teško

  razumeti zbog jezika. ali

  u osnovi priče o različitim

  kontekstima su izgovori

  jer priče o različitim

  kontekstima

  zaustavljaju

  svet

   

  uznemiri me

  kritika ali ih i

  podnodsim

  hvala džejms

  šesti rokovnik

  23. juli 1991

   

   

  i

   

   

  nemoj

  hvatati

  ružu za

  trnje

   

  nemoj je

  uopšte

  dodirivati

   

  završio

  portfolio za

  projekat ruža

  lutanja

  šesti rokovnik

  24. juli 1991

   

   

  i

   

   

  marko i ja

  čekamo na hitrou

  da ugledamo vesnu koju

  drže već dva i po satana

  pasoškom odelenju

   

  to kida

  živce taj

  grubi sistem

  države

  šesti rokovnik

  25. juli 1991

   

   

  i

   

   

  usklađivanje

  sa vesnom

  šesti rokovnik

  26. juli 1991

   

   

  i

   

   

  dobar razgovor

  sa vesnom o tome

  da je sve promenjeno i

  da je potrebno stvari

  meriti sa stanovišta

  da sam najbolji

   

  najbolji to znači

  1. ići na mesta najvišeg

  kvaliteta. profesionalnog

  i moralnog integriteta

   

  2. biti niko i ništa

  nevažan

  šesti rokovnik

  27. juli 1991

   

   

  i

   

   

  svako

  umetničko

  delo je istina

  to je činjenica

  istine da živi

  u delu

   

  da držim

  predavanja

  pevajući

   

  ruža lutanja

  šta nas uči let

  laste

   

  ptice će

  spasiti svet

  šesti rokovnik

  28. juli 1991

   

   

  i

   

   

  jebem ti

  opet svađe

  između vesne i

  mene. ali važno je

  da pada kišica

   

  stvar je

  stalno na ivici

  tako i treba to je

  punoća izraza

  šesti rokovnik

  30. juli 1991

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  umetnost

  ekonomija savesti

  nevažnost

   

  dan se

  završio opet

  vesninim i mojim

  lošim odnosom. njoj

  je verovatno jako teško

  meni takođe. ja ne znam

  kako je njoj ona ne zna

  kako je meni

   

  meni se

  bes i nemoć

  pod kožom

  na leđima

  uvukla

   

  završena

  je 6 sveska

  ostalo je još 3

  meseca i 9

  dana

  šesti rokovnik

  31. juli 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  ruža lutanja da bude velika kao umetnost da umetnost bude velika kao ruža lutanja

  7. septembar 2021.

  26210. dan mog života

   

   

  smiriti se

  pomiriti se

  diviti se

  šesti rokovnik

  1. juni 1991

   

   

  i

   

   

  prosjačka povelja ruže lutanja

  čestitost prosjaštva srce mi para 

  rembo

  ja sam prosjak i molim te da mi daš da

  bih i dalje prosio i molio. prosjačenje je umetnost

  primanja i umetnost davanja. kao i umetnost prosjačenje

  je božijeg dela dar. oduvek sam želeo da prosim a nikada

  nisam skupio hrabrosti. plašio sam se jer prošenje je dubina

  vrtlog dna. prosim jer prošenje je rad u ekonomiji savesti

  pupoljak. rad za dar. prosim da bih probudio svoj ženski

  deo duše u ruci koja ne bira i ne vrednuje nego se

  otvara sa verom prema nepoznatom. prosim da

  bih se borio sa svojom gordošću svojim

  strahom pred životom. prosim da bih

  zavistan od drugog bio slobodan

  prosim da bih ti rekao

  hvala

  šesti rokovnik

  2. juni 1991

   

   

  i

   

   

  kad se

  krećem ja 

  se radujem

  šesti rokovnik

  3. juni 1991

   

   

  i

   

   

  mir

  je

  sve

  šesti rokovnik

  4. juni 1991

   

   

  i

   

   

  ja

  jednostavno

  volim ruže

  ruže su kao

  ptice

   

  zahvalan sam

  svim kurvama i 

  svoj pornografiji na

  njihovom davanju

  i činjenju za

  mene

  šesti rokovnik

  5. juni 1991

   

   

  i

   

   

  ljubav

  ništa

  neće

  šesti rokovnik

  6. juni 1991

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja je

  uslišenje

  vapajima

  vapaj u

  pesmu

  šesti rokovnik

  7. juni 1991

   

   

  i

   

   

  ima u mom

  odlasku na ružu

  lutanja nešto od

  progonjenosti

  odbačenosti

  nešto od

  života

  šesti rokovnik

  8. juni 1991

   

   

  i

   

   

  gospode

  oprosti mi žudnju

  za životom to je

  život za tebe

  šesti rokovnik

  9. juni 1991

   

   

  i

   

   

  šta

  je tu

  je

  aleksandar tišma u 11:55

   

  sa slobodanom

  tišmom i njegovom

  čežnjom za mediteranom

  i suncem. hteo je da ide 

  sa mnom na ružu lutanja

  kako je nežan i kako

  lepo  misli i oseća

  šesti rokovnik

  10. juni 1991

   

   

  i

   

   

  kod tanje petovar

  kad sam joj rekao da mi

  svi govore da nije moguće

  da imam neki pasoš koji bi mi

  omogućavao da se slobodno

  krećem evropom. pasoš čoveka u

  kretanju pametna tanja mi je rekla

  to što si mi ti sad pričao o tvojim

  doživljajima sa hodanja govori

  da ti imaš svoj identitet a ko

  ima identitet on ima i svoj

  suverenitet a ko ima svoj

  suverinet nad njim

  nema drugog

  suvereniteta

  amin

  šesti rokovnik

  14. juni 1991

   

   

  i

   

   

  vesna

  odlučila da ide

  na ružu lutanja

  hvala bogu

  šesti rokovnik

  16. juni 1991

   

   

  i

   

   

  željko radić mi

  doneo odštampane

  prosjačke povelje

  šesti rokovnik

  17. juni 1991

   

   

  i

   

   

  ispratili me

  za pariz nenad

  slavko i vesna

   

  evropski inicijacijski krug

  pribor za crtanje

  odeća

  računar

  knjiga za muzej plemenitih gestova

  fotoaparat

  da me neko usvoji i veruje mi na reč

  kako beležiti kretanje na jednoj mapi

  posmatranje predvečerja

  pasoš čoveka u kretanju

  crtež stopala

  crtež puta

  ptice

  prepisivati molitve

  kombi

  knjiga o miroslavu mandiću

  knjiga o predvečerjima

  knjiga most

  šesti rokovnik

  18. juni 1991

   

   

  i

   

   

  sačekao 

  me voja stojanović

  zabrinut sam oko sukoba

  kompetencija. oko registracije

  vozila. oko mogućeg zaustavljanja

  energije od strane onih koji mi

  pomažu. zabrinut sam a

  učim se da budem

  miran

  šesti rokovnik

  19. juni 1991

   

   

  i

   

   

  potrebno

  je u svetu

  izdržati i

  cvetati

  mirno

  šesti rokovnik

  20. juni 1991

   

   

  i

   

   

  tamo

  sam video

  jednu ružu

  tamo iza onih

  osam u bokoru

  tamo iza onih

  dvadesetdevet

  pupoljaka

  tamo

  nju

  šesti rokovnik

  23. juni 1991

   

   

  i

   

   

  promocija

  ruže lutanja u

  galeriji karolin kor

  bilo je dobro. bilo je loše

  ko to zna. u svakom

  slučaju naporno je

  šesti rokovnik

  26. juni 1991

   

   

  i

   

   

  dragi moj oče

  pišem ti iz sobe prijateljice 

  pišem ti jer se osećam tako

  nezaštićen. nezaštićenost je put

  kojim te tražim. tako fina potištenost

  u meni. izvesnost oko uslova za moj

  rad četiri meseca pre početka se

  uvećava ali neizvesnost je još

  ogromna. ti me štitiš samim

  tim što ti pišem a to znači

  da postojiš i da možeš

  i da hoćeš da mi

  pomogneš

  šesti rokovnik

  27. juni 1991

   

   

  i

   

   

  ruža koju

  nosi vetar. vetar

  jedna od nejvećih

  dubina istine

   

  kad 

  se žica

  protivrečnosti

  zategne po meri

  protivrečnosti

  počinje

  muzika

   

  tako uzbudljiv

  i dobar susret sa

  nikolom petrovićem

  princom crne gore

  u njegovom

  stanu

  šesti rokovnik

  28. juni 1991

   

   

  i

   

   

  opet na istom

  mestu kao i prošle

  godine na autoputu

  samo onda iz

  londona sada

  za london

   

  ispratio me

  voja stojanović

  on je tako pažljiv sa

  mnom. to su ti fini ljudi

  koji su se nekad borili

  za svoj život samo

  da bi preživeli

   

  cveće

  svet

  nenasilja

   

  u londonu

  me sačekali marko

  stepanov i vanja. odmah

  otišli u vanjinu kancelariju

  u kojoj se nalazi buduća

  fondacija ruže lutanja

  šesti rokovnik

  29. juni 1991

   

   

  i

   

   

  uznemiren

  lošim vestima iz

  londona u vezi sa ružom

  lutanja ali se onda podignem

  i inspirišem vanju. lepa šetnja

  londonom. lepa informacija o

  mojoj književnoj večeri

  sa ken smitom

  šesti rokovnik

  30. juni 1991

   

   

  i

   

   

  jer

  putnici

  nose male

  knjige

   

  kad vidiš

  džojsovu svesku

  sa rukopisom onda

  ti je jasno kako

  roman nastaje

  iz vrtloga

   

  britanskom

  muzeju opčinjen

  tekstom

  šesti rokovnik

  1. juli 1991

   

   

  i

   

   

  situacija

  u jugoslaviji

  je tako strašna

  da se gadim

  sebe

   

  ne

  možeš se

  radovati

  2. juli 1991

   

   

  i

   

   

  prodajem

  ugled

   

  sa vanjom

  radim dizajn

  ruže

   

  da vesna

  dođe nauči

  engleski i

  vozački

  šesti rokovnik

  3. juli 1991

   

   

  i

   

   

  sugestija

  je istina

   

  ti si

  lepota koja

  krasi sve

   

  ruža

  da bude velika

  kao umetnost. da

  umetnost bude velika

  kao život. da život bude

  velik kao umetnost. da

  umetnost bude

  velika kao

  ruža

  šesti rokovnik

  5. juli 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  šesti rokovnik 21. mart - 31. juli 1991

  6. septembar 2021.

  26209. dan mog života

   

   

  stopirao do

  novog sada. posle

  deset godina počeo da

  pišem ja sam ti je on 2

  i to pokazao sveti

  petroviću

   

  milica i željko

  će mi napraviti

  akademiju ruže

  lutanja

   

  video prvi

  put dvomesečnog

  dušana crkvenjakova 

  sina duške đorđević i

  lazara crkvenjakova

   

  u mom

  telu je ljubav

  božija

   

  u mojoj

  kičmi je energija

  božija

   

  u mom

  srcu je punoća

  božija

   

  u mom

  umu je praznina

  božija

  šesti rokovnik

  21. mart 1991

   

   

  i

   

   

  emisija nade

  petronijević jednom

  nedeljno o ruži lutanja

  na radiu studia b

   

  ruža lutanja

  počinje sa molim

  koje traži i molim koje

  se moli. a završava sa

  hvala koje se zahvaljuje

  hvalim koje se

  divi

   

  sve traje

  divljenjem

  šesti rokovnik

  2. april 1991

   

   

  i

   

   

  sve što

  radim je u

  vezi sa tajnama

  lahora

   

  pejsaž se daje

  pejsaž ne boli

  šesti rokovnik

  5. april 1991

   

   

  i

   

   

  kod dragana

  sakana sači i sači

  mi dao nagradu za

  ideju ruže lutanja

  šesti rokovnik

  12. april 1991

   

   

  i

   

   

  sad u meni

  pleše bog

  niče

  šesti rokovnik

  13. april 1991

   

   

  i

   

   

  ti ćeš postati div

  ako ostvariš svoj san

  znam da o tome sanjanju

  svi dečaci. i zbog toga sam

  se osmelila da razmišljam

  lutanju. posvećenju

  nebu. prijatelju

  rekla mi je

  duška đorđević

  šesti rokovnik

  19. april 1991

   

   

  i

   

   

  najlepše je

  biti bezrazložno

  srećan

   

  jelena herceg

   

  svim

  lišavanjima

  biti jak

  momčilo nastasijević

  šesti rokovnik

  3. maj1991

   

   

  i

   

   

  za mene je

  ruža koncentracija

  ognja bivstvovanja

  genadij ajgi

  šesti rokovnik

  6. maj1991

   

   

  i

   

   

  odštampana

  je knjiga

  dete dečak

  šesti rokovnik

  7. maj1991

   

   

  i

   

   

  genije nije

  ništa drugo nego

  po volji ponovo

  proživljavanje

  detinjstva

  bodler

  šesti rokovnik

  8. maj1991

   

   

  i

   

   

  lepo

  druženje

  sa dečakom

  zoltanom

  varadijem

  ne znam da li

  mi je tada ili kasnije

  poklonio pedometar koji

  mi je bio tako važan na

  ruži lutanja i brojao

  mi korake

  šesti rokovnik

  9. maj1991

   

   

  i

   

   

  tako i toliko

  umoran i onda

  intezivno opuštam

  telo u krevetu i telo

  tone u dubinu širinu

  sa poverenje u

  boga i ljude

   

  edi ozgijan

  pravi spot o

  ruži lutanja

  šesti rokovnik

  10. maj1991

   

   

  i

   

   

  baš pravo

  nespokojstvo

  miran sam a iznutra

  opustošen. zabrinut

  za ostvarenje uslova

  za ružu lutanja

  šesti rokovnik

  11. maj1991

   

   

  i

   

   

  ne pravi

  novac suštinu

  nego suština

  pravi novac

  šesti rokovnik

  15. maj1991

   

   

  i

   

   

  snimio prva

  moja dva filma

  iz serije prijatelji

  prvi se zove

  david

  razgovarao sam sa davidom

  albaharijem o davidu albahariju

   

  drugi film 

  se zove

  branko

  razgovarao sam sa

  brankom vučićevićem

  o branku vučićeviću

   

  snimatelj je bio

  miša milošević

  šesti rokovnik

  17. maj1991

   

   

  i

   

   

  uzbudljivo

  pismo vanjino i

  njegova odluka da

  svoj život posveti

  ruži lutanja

  šesti rokovnik

  20. maj1991

   

   

  i

   

   

  lepo

  druženje

  sa vladetom

  jerotićem i

  njegovim

  blagoslovom

  ruži 

  šesti rokovnik

  22. maj1991

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  počinjem u plavoj

  odeći skidam crninu i

  hodam ka bezbrižnosti

  i vedrini

   

  u tramvaju sa

  na putu džeka keruaka

  i onda u 14:55 dok sam čitao

  čedov otac ljubazan čovek. oronuo

  i iznuren sedamdesetogodišnjak pričao

  je razne priče sporo i sa zadovoljstvom

  dobre priče o svom dečaštvu na brdima

  severne dakote iz osamdesetih godina

  osetio sam uzbuđenje postojanjem i to

  bilo čijim postojanjem i napisao sam

  ja miroslav mandić 42 godine

  star počinjem da pišem

  priču o sebi lutalici

  ružinoj

   

  to je roman o

  hiljadu stranaica

  debele knjižurine

  šesti rokovnik

  23. maj1991

   

   

  i

   

   

  nema

  veće moći

  od nemoći

   

  skromnost

  kroz hrabrost

  šesti rokovnik

  25. maj1991

   

   

  i

   

   

  vladeta jerotić

  mi poslao novac

  i dve molitve filareta

  moskovskog koje je

  prepisao svojom

  rukom

  šesti rokovnik

  27. maj1991

   

   

  i

   

   

  konferencija

  za štampu u

  međunarodnom

  pres centru o

  ruži lutanja

  govorili

  irina subotić

  lazar stojanović

  david albahari

  šesti rokovnik

  29. maj1991

   

   

  i

   

   

  povlašćen

  dobrovoljnom

  poniženošću

  šesti rokovnik

  30. maj1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  digresije posle petog rokovnika

  4. septembar 2021.

  26207. dan mog života

   

   

  ja sam

  očekivao ljubav kao

  što je i sad očekujem

   trebao sam je a osećao

  sam da i ljubav treba

  mene i zato sam se

  i odlučio za čudo

  i nemoguće

   

   

  i

   

   

  odluka

  da promovišem

  ružu lutanja 9. novembra

  1990 na dan kad sam pre

  28 godina otišao u zatvor je

  bila odluka da na ružu

  lutanja krenem 9

  novembra

  1991

   

   

  i

   

   

  tada

  nisam znao 

  da ću o svemu

  ovome pevati posle 31

  godine i to na trećem

  desetogodišnjem

  hodanju koje

  zovem

  ruža

  pupoljak

  bog

   

   

  i

   

   

  bio

  sam

  sam kao

  što sam i

  sada i zato

  neuspesi

  ali zato 

  i bog

   

   

  i

   

   

  da sam

  se oslanjao na

  realnost ne bi bilo

  ruže lutanja

   

   

  i

   

   

   jednostavno

  bio sam sve od

  a do š i uvek je to

  tako ako jesmo i ako

  stvaramo nešto još

  nepoznato i nešto

  još nepostojeće

   

   

  i

   

   

  sam

  je

  sve

   

   

  i

   

   

  znanje je

  o poznatom

  stvaranje je 

  nepoznato

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja nije

  mogla biti realizovana

  onako kako sam ja zamišljao

  da je realizujem pogotovo jer je

  došlo do rata i raspada jugoslavije

  ali se ruža lutanja realizovala onako

  kako je bog hteo a to kako bog hoće

  je neuporedivo veličanstvenije od

  onog kako sam ja tada hteo

  i zamišljao ali da nije bilo

  tog zamišljanja ne bi ni

  bilo ruže lutanja

   

   

  i

   

   

  bog

  samo

  bog

   

   

  i

   

   

  biti bog

  to je sva

  umetnost

   

   

  i

   

   

  biti bog

  to je sva

  dobrota

   

   

  i

   

   

  biti bog

  to je sva

  lepota

   

   

  i

   

   

  biti bog

  to je sve o

  svakom

   

   

  i

   

   

  biti bog

  to je ruža

  to je put

   

   

  i

   

   

  jesam

  bog i to je

  sad već ta

  čudesna

  ruža

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja

  bog

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja

  bog

  je

  ruža

  lutanja

  bog

   

   

  i

   

   

  bolna

  ljubavna pisma

  vesni u rokovniku

  su mi i danas bolna

  ta bol mi je odnela

  mnogo snage ali

  ljubavna patnja

  me je i dovela

  do ljubavi 

  i boga

   

   

  l

   

   

  ljubav 

  je podavanje

  ljubavi. stanje

  ljubavi koje se

  preobražava

  u boga ako 

  se ostane 

  ljubavi

  odan

   

   

  i

   

   

  ne volim

  da se branim

  od optužbi nego

  volim da nastavim

  dalje. optužbe me

  ogoljuju a golotinja

  me čini čednijim

  i odanijim

   

   

  i

   

   

  gola budi

  autobogografijo

  moja gola a svojom

  prostodušnošću

  budi dostojna 

  golotinje

  boga

   

   

  i

   

   

  dirljivo

  je kako su

  mi neki dobri

  ljudi davali

  novac

   

   

  i

   

   

  još jednom

  im svima kažem 

  hvala i kažem im

  sve što je moje

  to je vaše

   

   

  i

   

   

  imam

  potrebu da

  svakog od njih

  zagrlim iako mnogi

  od njih više nisu ni

  živi i ne samo da

  imam potrebu da

  ih zagrlim nego

  ih i grlim

  sad

   

   

  i

   

   

  to je

  ruža lutanja

  ruža lutanja

  je sad

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja

  je

  ruža

  lutanja

  bog

  je

  ruža

  lutanja

  sad

   

   

  i

   

   

  lutanje

  uznesenje

   

  usnesenje

  vaskrsenje

   

  vaskrsenje

  vaskrsenje

   

   

  i

   

   

  ujedinjenje

  i objedinjenje koje

  čuva svako i sva bića je

  moguće samo krhkošću

  i tako sam se pripremao

  i tako sam krhak i sa

  krhkošću planirao

  ružu lutanja

   

   

  i

   

   

  ali

  su počele

  grubosti kojima 

  je bilo do grubosti

  razjedinjenja i do

  upojedinjenja

   

   

  i

   

   

  u

  tome je

  pupela ruža

  lutanja

   

   

  i

   

   

  ruža

  lutanja

  večnog

  pupljenja

  pupoljka

  pahulje

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  i

   

   

  hej

  bog

  bre

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  moja medijska javnost kao monaštvo

  3. septembar 2021.

  26206. dan mog života

   

   

  počinje onaj

  deo priprema koji

  se zove nabavljanje

  novca ekonomijom

  savesti

  peti rokovnik

  26. januar 1991

   

   

  i

   

   

  hleb

  svagdašnji

  je najveća tajna i

  ovog i onog sveta

  bog koji postaje

  hleb

   

  ruža lutanja

  projekat ruža lutanja

  treba 500 000 dm za

  deset godina a može

  doneti nekoliko

  puta više

   

  ruža lutanja

  umetnost. duhovnost

  ekonomija savesti

  peti rokovnik

  27. januar 1991

   

   

  i

   

   

  kazna i sloboda

  u tom uglu video sam

  svašta kao i uvek kad se

  gleda bez razloga

   

  pismu sa

  rašom i predragom

  dojčinovićem od 13 do 22:45

  mnogo odličnog razgovora

  pričao im o zatvoru. pa

  alkohol pa odlične

  rašine analize

   

  pijan se

  vraćam po

  hladnoći

  peti rokovnik

  30. januar 1991

   

   

  i

   

   

  kako se

  postaviti da

  šljašti energija a

  da ne prihvatim

  stare puteve

  peti rokovnik

  31. januar 1991

   

   

  i

   

   

  boli me

  žila ispod

  jaja

  peti rokovnik

  1. februar 1991

   

   

  i

   

   

  napravljen

  pečat ruže

  lutanja

   

  borba je

   objavila oglas

  za ružu

  lutanja

   

  kod nebojše

  popova uzbudljivo

  nebojša mi dao

  500 miliona

  peti rokovnik

  5. februar 1991

   

   

  i

   

   

  david

  albahari predivno

  govorio sa nadom

  petronijević na

  studiu b ruži

  lutanja

  peti rokovnik

  19. februar 1991

   

   

  i

   

   

  snimanje

  priloga sa

  igorom spasovom

  za beogradsku

  hroniku

   

  nada

  vesna i ja od

  15 do 5 ujutru

  pregledali tekst za

  nevini put. umor i

  čista savest

  peti rokovnik

  23. februar 1991

   

   

  i

   

   

  hej bože

  hej kad se

  puši zemlja

  peti rokovnik

  25. februar 1991

   

   

  i

   

   

  dovršili

  izložbu u

  kapetaniji

  crteža sa četiri

  hodanja za

  poeziju

  peti rokovnik

  26. februar 1991

   

   

  i

   

   

  upoznao 

  se sa darkom

  kocijanom

   

  jadranka dizdar

  snimila prilog za tv

   

  zvala daniela

  purešević za

  snimanje u

  utorak

  peti rokovnik

  1. mart 1991

   

   

  i

   

   

  moja

  medijska

  javnost kao

  monaštvo

  peti rokovnik

  2. mart 1991

   

   

  i

   

   

  zvao me

  miroslav mandić 

  reditelj iz sarajeva

  da mi pomogne

  oko ruže

  peti rokovnik

  8. mart 1991

   

   

  i

   

   

  demonstracije

  peti rokovnik

  9. mart 1991

   

   

  i

   

   

  neprestana je

  sadašnjost neprestana

  sadašnjost. napravila sam

  gotovo hiljadu stranica neprestane

  sadašnjosti. neprestana sadašnjost 

  je jedno a započinjati uvek iznova

  je nešto drugo. oni su oboje. a

  onda je kad upotrebiš sve

  gertruda stejn

  peti rokovnik

  10. mart 1991

   

   

  i

   

   

  dubina se

  preobražava u

  visine. najdalja

  prošlost je u

  najprisutnijoj

  sadašnjosti

   

  demonstracije

  peti rokovnik

  11. mart 1991

   

   

  i

   

   

  demonstracije

  peti rokovnik

  12. mart 1991

   

   

  i

   

   

  demonstracije

  ujutru teško studentima 

  stojim sa njima. zebu mi noge

  tuga. radovanje. branislav lečić

  jutarnje rumenilo. prelaz. nijansa

  nevažne nejake snage. ne

  ozbiljnost nego nežnost

  ženske snage

  afirmacija

   

  večno

  žensko

  dogođeno

  sad

  peti rokovnik

  13. mart 1991

   

   

  i

   

   

  kad

  kažem

  ja sam čovek

  kažem ja sam

  život

   

  kad

  kažem

  ja sam biće

  kažem ja sam

  bog

  peti rokovnik

  14. mart 1991

   

   

  i

   

   

  bezbrižnosti

  slava ti

  peti rokovnik

  15. mart 1991

   

   

  i

   

   

  mirnoća

  da se i u

  izgubljenosti

  osećam miran

  da se i u gužvi

  osećam

  sabran

  peti rokovnik

  16. mart 1991

   

   

  i

   

   

  vreme

  borbenosti je

  prošlo

  sledi

  desetogodišnje

  odisejevo lutanje

   

  desetogodišnje

  zaratrustino

  odsustvo

  peti rokovnik

  17. mart 1991

   

   

  i

   

   

  da

  pojednostavim

  sve oko ruže

  lutanja

   

  ostalo je

  još 6-7 meseci

  do početka ruže

  lutanja

  peti rokovnik

  20. mart 1991

   

   

  i

   

   

  proleće

  počinje 21

  marta u

  04:01 i 54

  sekundi

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  ruža lutanja su ptice

  2. septembar 2021.

  26205. dan mog života

   

   

  vapaj

  ako bih hteo da

  preplivam atlanski okean

  trebalo bi mi oko 600 dana

  ili skoro dve godine ali pošto

  je to nemoguće ja ću na te

  dve godine dodati još 8 i

  tako ću tim uvećanim

  vremenom preplivati

  okean

   

  ruža lutanja

  su ptice

  posvećeno franji asiškom

   

  ruža lutanja

  su posmatranja

  predvečerja nad

  evropom

  posvećena ed rajnhardu

   

  potrebno je

  da budem hrabriji

  da ne očekujem

  od nikoga

   

  miroslave

  tvoj talenat je

  proročki i mesijanski

  i zato budi strpljiv

  prema njegovoj

  snazi

  govorim

  samom

  sebi

   

  ruža lutanja

  odlazim na ružu lutanja

  jer u kretanju ima mnogo

  više mesta. jednostavno

  ostavljam svoje mesto

  drugima

  peti rokovnik

  22. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  ti samo

  ideš posmatraš

  i beležiš

  slobodan tišma

   

  čestitost

  prosjaštva

  srce mi para

  rembo

  peti rokovnik

  23. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  dobro bi

  bilo da svoje

  teškoće lakše

  nosim da ih više

  ne spominjem

  ljudima

  peti rokovnik

  24. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  kad

  oganj i

  ruža budu

  jedno

  eliot

  peti rokovnik

  27. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  minut

  do ponoći

  sedim u nenadovoj

  kancelariji. upravo sam

  završio molitvu za ružu lutanja

  molitvu bogu. molitvu najbližima

  i svim ljudima. za mene je ova

  godina i bila otkriće molitve 

  i slutnje o njenoj lepoti

  molitva ta najviša

  duhovna tvorevina

  peti rokovnik

  31. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  dobio knjigu

  peace pilgrim

  od slavka

  milekića

   

  ove godine

  bi trebalo da

  počnem ružu

  lutanja

  nadam se

   

  nedostaju

  mi razgovori

  o bogu i

  umetnosti

  peti rokovnik

  1. januar 1991

   

   

  i

   

   

  pijem

  viski i tugujem

  možda je to lepo

  jer tako je to priča

  o nekom biću

  peti rokovnik

  2. januar 1991

   

   

  i

   

   

  na televiziji

  novi sad dogovor

  oko snimanja emisije

  kazna i sloboda

  peti rokovnik

  3. januar 1991

   

   

  i

   

   

  snimali

  hodanje. štap

  ljude. predmete

  dolme

  peti rokovnik

  5. januar 1991

   

   

  i

   

   

  snimali nebo

  na iriškom vencu

  zatvor u mitrovici

  predmete u sobi

  zatvor u dovratku

  peti rokovnik

  6. januar 1991

   

   

  i

   

   

  snimali

  lišće-drvo života

  snimali jednog

  čoveka

  peti rokovnik

  7. januar 1991

   

   

  i

   

   

  poništiti

  se da bi se

  preporodio

  peti rokovnik

  9. januar 1991

   

   

  i

   

   

  sedim u

  montaži 13:20

  i gledam snimljeni

  materijal. donji rakurs

  kako se odmaram

  na štapu

   

  kod davića

  i branke na ručku

  pa posle vozom

  u beograd

   

   

  i

   

   

  već peto

  šesto veče se

  molim prekrštenh

  ruku dok gledam grad

  stojeći na obronku

  bežanije

  peti rokovnik

  11. januar 1991

   

   

  i

   

   

  lazar

  stojanović

  mi predložio da

  snimi film o meni

  peti rokovnik

  12. januar 1991

   

   

  i

   

   

  sa

  draganom

  stojkovićem

  o izložbi u

  kapetaniji

   

  telegram

  od tamare ivančić

  za evropski magazin

  alisa ruži lutanja

  peti rokovnik

  13. januar 1991

   

   

  i

   

   

  sa

  tamarom

  ivančić dogovor

  alisi

   

  drakče 

  dimitrijević

  će mi dati

  1000 dm

   

   

  i

   

   

  odlično

  montiranje

  sa davićem

  čoveka koji piše

  sa muzikom tome

  zdravkovića

   

  kod

  davića i

  branke

   

  kaja mi kaže

  da me je tražila

  policija i da se

  raspituje za

  mene

  peti rokovnik

  17. januar 1991

   

   

  i

   

   

  da

  budem

  strpljiv i

  trpeljiv

  peti rokovnik

  19. januar 1991

   

   

  i

   

   

  snimanje

  za alisu sa

  pegijem

  velinovićem

  20. januar 1991

   

   

  i

   

   

  ptice su

  lutanje jer

  lutanje je let i

  voda. voda

  nebeska

  peti rokovnik

  21. januar 1991

   

   

  i

   

   

  i onda me

  vesna zove radosna

  da dođem i kaže da hoće

  da ide na ružu i onda dođem

  do nje i mi odemo na kej u

  ponoć i hladno i mi pijemo

  hladno vino i mi posle

  dugo pričamo i to

  vrlo teško

  peti rokovnik

  22. januar 1991

   

   

  i

   

   

  vesna mi

  rekla da je moja

  najveća mana što

  ističem ja sam najboljii

  da na taj način povređujem

  i potcenjujem ljude i njihovu

  patnju i da zloupotrebljavam

  svoju poziciju kvaliteta 

  peti rokovnik

  23. januar 1991

   

   

  i

   

   

  pismu sa

  rašom livadom i davidom

  albaharijem. od 33% koje bih

  ostavio pismu raša predložio

  da se time finansira biblioteka

  ruža lutanja u kojoj će biti

  objavljene hodačke

  knjige

   

  srđan valjarević

  i ja u jugoslaviji pa

  posle sir i hleb na

  hladnom keju

   

  sa milanom

  kozomarom od

  17 do 20:30 u

  jugoslaviji

   

  ti

  okrepljujući

  ljudi

  peti rokovnik

  24. januar 1991

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  peti rokovnik 1. novembar 1990 - 20. mart 1991

  1. septembar 2021.

  26204. dan mog života

   

   

  prva javna

  promocija ruže

  lutanja salonu

  muzeja savremene

  umetnosti govorili

  david i ja. bilo

  dosta ljudi

   

  počinje

  novih 20

  godina mog

  života

  peti rokovnik

  9. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  na tragovima

  mog svakodnevnog

  lutanja izrašće nebeski

  cvet. ruža. ruža

  evrope

   

  na pažljivosti

  mog svakodnevnog

  ponašanja izgradiću

  hram ruže iznad

  evrope

  peti rokovnik

  19. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  kad

  kažem da

  nemam adresu

  da nemam telefon

  osim uslužnog 140 192

  i to samo od 21 do 23. kad

  kažem da su mi prošlogodišnji

  prihodi bili 150 dm mesečno. kad

  kažem da ih sada i nemam. kad

  kažem da nisam član ni jednog

  strukovnog udruženja ni jedne

  partije ni jedne društvene

  organizacije niti bih želeo

  to da postanem. kad

  kažem da se stidim

  u uspostavljanju

  kontakata

  peti rokovnik

  20. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  bila u

  radnji dejana

  bogosavljević koja

  hoće da ide sa

  mnom na ružu

  peti rokovnik

  21. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  tradicija ruže lutanja

   

  1. jutarnje rumenilo paleolita

   

  2. mističko podvižništvo božijih sinova i saveznika

   

  3. veliki umetnički radovi u prirodi i duhu

  peti rokovnik

  25. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  težak

  razgovor sa

  lazom stojanovićem

  ruži lutanja. da li je to

  nerazumevanje. surevnjivost

  edukacijska strogost. simulacija

  okrutnog sveta. nedobronamernost

  da li je to moja sujeta. prepuhanost

  preopširnost. nesamokritičnost

  preambicioznost. neralnost

  da li sam to ja uplašen

  nesposoban. usamljen

  tek puko sam do

  poništenja

  peti rokovnik

  29. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  poštovanjem

  tuđe nostalgije

  iskoreniti svoju

   

  projekat

  muzeja ruže

  lutanja na

  islandu

  peti rokovnik

  30. novembar 1990

   

   

  i

   

   

  potrebna

  mi je zaštita

  pokroviteljstvo

  to mi je sada

  najvažnije

   

  kupio

  nauka i

  umetnost

  uspeha

  edvarda

  de bona

  peti rokovnik

  1. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  tako se

  osećam sam

  ali bliži bogu

  peti rokovnik

  2. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  mističari

  me nadahnjuju

   

  ne ostani

  čovekom

   

  moram biti

  marijom i boga

  roditi 

   

  ruža postoji

  bez razloga za

  ružu ne postoji

  zašto

   

  lepo se osećam

  na 41 rođendan jer

  je jedan čovek dinko

  tucaković osetio

  moja hodanja

  peti rokovnik

  4. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  crtao

  znak ruže

  lutanja

  peti rokovnik

  8. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  kod kaje

  na pet tanjira

  paradajs supe i

  razgovor sa kajom

  o našoj bedi i putu

  do boga koji

  svako ima

   

  aleksandar

  tišma. tibor varadi

  želimir žilnik. pokušavaju

  da stvore uslove da bih dobio

  kombi. ja se na momenat osećam

  mali. netalentovan odbačen inferioran

  kao slon u staklarskoj radnji. neshvaćen

  nepravedno zapostavljen ali bog i

  umetnost me čuvaju i ja im

  se predajem

  peti rokovnik

  13. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  bog i

  umetnost. taj

  put puta. taj

  jedini put me

  ljubi da ja

  ljubim sve

  puteve

   

  sa sanjom

  novaković odlučio

  se da na ruži lutanja

  budem umetnik pesnik

  filozof luda prosjak

  lutalica monah i

  da mi oni

  pomažu

   

  prosjačenje

  zavisim od milosrđa

  drugog. milosti i nemilosti

  drugog. verujući u

  mogućnosti

  drugog

   

  da napišem

  sve svoje mane

  strahove. ružnoće

  brige. sve svoje

  senke

  kao

  ja zavidim

  ja se plašim odsustva talenta

  ja se plašim da ću biti sam i nevoljen

  ja se plašim da ne ostanem bez žene

   

  prosjačenje

  prosjačenjem lečim

  inferiornost drugih

  peti rokovnik

  14. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  muški put

  žensko delo

   

  nebojša čović mi

  napravio odličnu

  fotografiju ruke

  koja crta

  peti rokovnik

  15. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  zašto ta

  pustinja u meni

  zar je to samo sujeta

  ta čežnja za toplinom

   

  neizvesnošću do izvesnosti

  nestajanjem do vraćanja

   

  možda

  je ruža lutanja

  želja za nestajanjem

  (bekstvo + progon) koju

  sam osetio u četrnaestoj 

  u proleće 1964 posle

  prve dečačke ljubavi

  sa oljenkom

   

  ruža lutanja

  jeste kazna ali

  zašto. koja je

  moja krivica

  peti rokovnik

  18. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  čišćenje cipela

  u nušićevoj. govorio

  mirko gaspari

   

  očistio

  četrdesetak

  cipela

   

  dolores čaće

  mi dala 36 novčanica

  sa ružom i fantastično

  pismo

   

  izgleda

  provociram u

  ljudima neraspoloženje

  prema meni. kao da

  ljudi beže od mene

   

  voleti

  i voljen

  biti

   

   

  čitao svoj zapis

  iz vojske iz marta 1972

  i ista glad i nemoć. pa to

  već znam pa ipak opet

  umetnost je podnošenje

  udaraca i neuspeha

  peti rokovnik

  19. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  ne majstor

  nego mistik

  peti rokovnik

  20. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  su šake i stopalo

  šaka crtanja

  stopalo hodanja

  šaka pisanja

   

  ruža lutanja

  da david albahari

  napiše prvu priču

  evropski pisci za

  ružu lutanja

   

  ruža lutanja

  da muzej savremene

  umetnosti nudi muzejima

  moja pre-davanja

  o ruži o lutanju o putu

   

  glavno je otići

  marsel dišan

  peti rokovnik

  21. decembar 1990

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  digresije posle četvrtog rokovnika

  31. avgust 2021.

  26203. dan mog života

   

   

  u mladosti

  nikad ne bih pomislio

  da je od tako velike samoće

  sačinjeno pevanje niti da od

  tako velike odbačenosti nastaje

  stvaranje da je u hodanju tako

  velika muzika i da je tako

  jednostavno biti bog

  napisao sam pre nekoliko

  godina za moje četrdesete

   

   

  i

   

   

  u jeku 

  priprema za

  ružu lutanja udenulo

  se poslednje četvrto

  hodanje za poeziju

  i velika ljubavna

  patnja

   

   

  i

   

   

  oh

  ne znam

  kako sam sve

  to podneo. podneo

  sam jer to je bila ta

  umetnost za kojom

  sam žudeo i kojoj

  sam se podao

   

   

  i

   

   

  četvrtim

  hodanjem za

  poeziju stvorio

  sam nevini put

  kroz evropu

   

   

  i

   

   

  četiri

  hodanja za

  poeziju čine knjige

   

  hodanje za poeziju

   

  dete dečak

   

  nevini put

   

   

  i

   

   

  hodanje

  za poeziju

  dete dečak

  nevini put

  su jedna

  knjiga

   

   

  i

   

   

  knjiga puta

  lepote i dobrote

  jednog jedinog

  nevinog puta 

   

   

  i

   

   

  na prvom i

  drugom hodanju

  crteži su bili mali a

  na malom crtežu

  veliki pejsaž

   

   

  i

   

   

  na trećem

  hodanju crtež je

  veći u obliku polovine 

  stopala i na njemu se

  pejsaž preobražava u

  razne putne motive 

   

   

  i

   

   

  na četvrtom

  hodanju je celo

  stopalo. velika slika

  a na toj velikoj slici

  1:1 sve ono što se

  vidi pod tim

  stopalom

   

   

  i

   

   

  sukobi sa

  ljudima pogotovo

  sa vesnom koja hoće

  i neće da ide na ružu

  i velika patnja za

  vesnom

   

   

  i

   

   

  eh

  ti divni

  neuspesi

  sa ženom su

  rudarski radovi

  u najdubljim

  kopovima

  bivstva

   

   

  i

   

   

  strašno mi

  je potreban neko

  ko bi me dovoljno

  voleo da bi me

  nazvao detetom

  bodler pred kraj života

   

   

  i

   

   

  dužnost

  da volim i

  kad boli i kad

  se ljubav

  raspada

   

   

  i

   

   

  bio sam

  suviše krhak

  a trebalo mi je

  pripremati se

  za ružu

   

   

  i

   

   

  spasilo me

  je i vodilo to

  uzbuđenje da

  stvorim nešto

  što još nikad

  nije stvoreno

  nestvoreno

   

   

  i

   

   

  ta

  odanost i

  dužnost prema

  dobroti i lepoti još

  nestvorene umetnosti

  koja je vapila da 

  je stvorim

   

   

  i

   

   

  bog

  mi je

  pomogao

   

   

  i

   

   

  verovao

  sam bogu 

  i bog je

  verovao

  meni

   

   

  i

   

   

  to

  obostrano

  verovanje

  i jeste

  bog

   

   

  i

   

   

  kao i uvek

  jako su me bolela

  osporavanja ljudi a

  pogotovo biižnjih

  oduzimali su mi

  snagu

   

   

  i

   

   

  zaustavljali

  su me ali na meni

  je bilo samo da

  nastavim dalje

  i dalje u to

  čudo

   

   

  i

   

   

  trebalo

  mi je čudo

  i slaganje a

  ne nečije

  mišljenje

   

   

  i

   

   

  slaganje

  spaja

  spajanje

  obožuje

   

   

  i

   

   

  svako

  je upravu 

  a samo je

  bog bog

   

   

  i

   

   

   stranice

  rokovnika su

  pune crteža

  nerava u

  kičmi 

   

   

  i

   

   

  te linijice

  su mi davale

  novu snagu

   

   

  i

   

   

  ne prepisujem

  sve stvari iz rokovnika

  nego samo ono što je

  najvažnije za pevanje

  autobogografije

   

   

  i

   

   

  ne sećam

  se nekih stvari

  pogotovo ne nekih

  ljudi sa kojima sam

  se susretao tada

  svima njima se

  zahvaljujem

  sada

   

   

  i

   

   

  voleo

  bih da ih sve

  vidim ponovo i da

  im se duboko poklonim

  i kažem im voleo sam

  vas a sada vas volim

  još više

   

   

  i

   

   

  u životu sve

  svakim danom

  postaje sve starije 

  i starije a u ljubavi

  svakog trena sve

  postaje mlađe

  i mlađe

   

   

  i

   

   

  u bogu

  svako jeste

  samo bog

  sada

   

   

  i

   

   

  u tebi

  treperi moja

  radost jer upravo

  napisah u bogu

  svako jeste

  samo bog

  sada

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

   

  nikakav komformizam u pisanju

  30. avgust 2021.

  26202. dan mog života

   

   

   

  i onda grozno

  kaže mi da je ucenjujem

  svojim bolom. kaže mi da se

  samosažaljevam. kaže mi da sam

  bure bez dna u traženju. kaže da je

  moja energija mnogo veća i da ona

  ne može da je prihvati... kad sam

  izlazio rekao sam joj idi u pičku

  materinu. nemoćan sam

  četvrti rokovnik

  17. juli 1990

   

   

  i

   

   

  na

  momenat

  lud i razbijen

  nemoćan. ta

  detinja bol u

  meni. ta

  neisceljena

  rana

  četvrti rokovnik

  18. juli 1990

   

   

  i

   

   

  blejk

  humor je

  pristojnost

  očajnika

  dimel

   

  homor

  je neka

  neodređena

  svetlost koja

  me približava

  božanstvu

  jonesko

  četvrti rokovnik

  19. juli 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  možda skupljati

  bačenu hranu i

  tako se hraniti

  jer to je kultura

   

  slaganje

  je ukidanje

  viška govora

   

  ruža lutanja

  je kretanje

  scilom i

  haribdom

  četvrti rokovnik

  20. juli 1990

   

   

  i

   

   

  blejk

  plemenitu prirodu

  oduševljava samo

  ono što je tegobno

  kjerkegor

  četvrti rokovnik

  23. juli 1990

   

   

  i

   

   

  moram

  se naučiti

  stalnom

  pogotovo

  jutarnjem

  disanju

   

  potištenost

  je izgubljena

  ljubav za

  disanje

  četvrti rokovnik

  31. juli 1990

   

   

  i

   

   

  blejk

  nikakav

  komformizam

  u pisanju

  četvrti rokovnik

  3. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  blejk

  drugi

  umetnici

  i citati su

  sloboda

   

  blejk

  citati su

  žudnja za

  bogom

   

  ruža lutanja

  ka velikom

  talasu ka

  svetlosti

  oblika

  četvrti rokovnik

  4. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  dužnost mi je

  da budem

  ponizan

   

  nenad

  burgić se

  ubio

  četvrti rokovnik

  11. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  cvet koji hoće

  da izraste iz

  boga ne iz

  prirode

  četvrti rokovnik

  12. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  ja sam

  monista 

  u vreme

  pluralizma

  četvrti rokovnik

  16. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  sastanak sa vanjom

  maričićem. kaže da

  kasnimo. on hoće da

  radi i pomogne. razlikuje

  profesionalizam od

  komercalijzma

  četvrti rokovnik

  21. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  vesna i ja

  hodali dolmom

  na reci savi. vesna

  pisala a ja joj diktirao

  pojmove iz rečnika

  hodanja

  četvrti rokovnik

  26. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  kad

  govorim

  ruži lutanja

  ne govorim ja

  nego ruža

  lutanja

  četvrti rokovnik

  28. avgust 1990

   

   

  i

   

   

  pišem i stvaram

  kao da ništa pre

  nije postojalo

   

  stvaranje zasnivam

  na postojanju a ne

  na školama. bez

  posredovanja

  četvrti rokovnik

  18. septembar 1990

   

   

  i

   

   

  ja želim da

  pišem bibliju a ne

  knjige. da slikam

  ikonu a ne slike

  četvrti rokovnik

  20. septembar 1990

   

   

  i

   

   

  ženska volja

  je uvek jača

  od muške

  pobede

  napisala mi je u

  rokovniku jasna bogdanović

  ćerka slavka bogdanovića

  četvrti rokovnik

  23. septembar 1990

   

   

  i

   

   

  moraćeš da

  naučiš da razgovaraš

  sa anđelima na ruži

  rekao mi je laza crkvenjakov

  četvrti rokovnik

  29. septembar 1990

   

   

  i

   

   

  svaki mit

  je mit o

  istrajavanju

   

  sakralnost između

  muškarca i žene je

  njihov ljubavni čin

  četvrti rokovnik

  7. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  umrla je

  dara zličić

  četvrti rokovnik

  8. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  mali

  poraženi

  miroslave

  četvrti rokovnik

  10. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  probudio se noću

  i instiktivno sam počeo

  da se molim bogu bože

  pomozi mi i mislim da mi

  je bog pomogao. ujutru

  kad sam izašao napolje

  bilo je toplo i ja sam

  bio srećan

   

  lepo sam

  sedeo i crtao i

  pomirio se da

  ću biti sam

  četvrti rokovnik

  11. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  miroslave ne brini

  prepusti se svojoj umetnosti

  ja sam u dubokoj krizi i patnji

  to treba da priznam i prihvatim

   

  treba da pokušam

  da naređam moje nevolje

   

  1. osećaj poraza i neuspeha

   

  2. osećaj inferiornosti i nemoći

   

  3. osećaj napuštenosti

   

  4. gubljenje sposobnosti za komunikaciju

   

  5. zavisnost od vesne i očekivanje pomoći

   

  6. zakočenost energije

   

  7. strah pred ružom

   

  8. zatvaranje

   

  9. potreba za zaštitom

   

  10. očekivanje

   

  11. bolna durenja

   

  12. pritisak od osećanja da moram sve sam

   

  13. gladan ljubavi

   

  boli me

  želudac

  boli me

  srce

  četvrti rokovnik

  12. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  ja se svaki

  dan na neki

  način molim

  za tebe

  rekla mi je

  agnješka berger

  četvrti rokovnik

  14. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  prepreka

  sam sam

  sebi

  četvrti rokovnik

  17. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  volim da

  živim u svom

  govoru

   

  bog

  je ja

  ja nisam ja

  samo je

  bog

  ja

  četvrti rokovnik

  18. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  ruža lutanja

  izdržati u njenom

  kvalitetu i postojanju

  i kad niko u nju

  ne veruje

   

  težak put

  je melem

  duši

  četvrti rokovnik

  25. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  radost umetnosti

  radovanje u umetnosti

  umetnost radosti

  četvrti rokovnik

  27. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  kako je

  veličanstveno

  predavanje i

  podavanje

  četvrti rokovnik

  28. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  jutarnje sunce

  u zemunu uz odličnu kafu

  ovo je kraj četvte beležnice

  za ružu lutanja. čini mi se da je

  ona obeležena četvrtim hodanjem

  i emocionalnom dramom sa vesnom

  ta drama pripada ruži lutanja jer će

  možda odškolovati i inicirati vesnu

  da pođe sa mnom na ružu lutanja

  i odluči se za svoj život

  u svetlu podviga

   

  sada je

  23:30 i pišem

  u autobusu

   

  malpore me

  je zvala kaja

  baš se radujem

  toj ženi

   

  bože

  hvala ti

  ka ruži

  četvrti rokovnik

  31. oktobar 1990

   

   

  i

   

   

  bože

  nežno nežno

  nežno nežno nežno 

  nežno nežno nežno te

  ljuljam na mojim

  grudima

   

   

   

  Stranice