Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  od 23. oktobra 2017. na sajt svakog dana stavljam
  po desetak dana knjige miroslav mandić bog
  tako će za nekoliko meseci cela knjiga
  od njenog početka 6. januara 2005
  do njenog kraja 24. jula 2017
  biti zajedno na sajtu

  Ti
  si

  293283

  pupoljak

  ŠESNAESTI DAN

  1803. dan
  8. decembar 2009.

  50815 - 50847

  blaženstva

   

   

  početkom godine kada sam počeo da se

  pripremam za hodanje sve se promenilo

   

  hodanje se nije izdvajalo iz celine nego je uvećavalo celinu

   

  vodilo me pupoljku

   

  novom početku

   

  delovi i celina su se prožimali

   

  hodanje se pretvaralo u pupoljak – pupoljak u hodanje

   

  hodam seks – čuvaj me

  hodam cvet – cvetaj me

  hodam ljubav – ljubi me

   

  početkom aprila sam posle osam godina

  ponovo počeo da nosim pedometar na hodanje

   

  sve sam više odlazio

   

  hodanje se otvaralo. pupoljak se otvarao

   

  sve je bilo čedo

  blago i blago

   

  svakog trena svuda svima i svemu

  ljubav – večna umetnost u pesmi svih bića

   

  nadao sam se da će neko reagovati ali nije niko

  bio sam jako sam

  čedo

  pupoljak

   

  odrekao sam se svih ideja i odlučio za

  malecno i ono što mogu da uradim sam

   

  najvažnije je blaženstvo

   

  bilo koje od 33 blaženstva koja napišem svakog dana

   

  ovo

   

  i ovo

   

  i

  ovo

   

  besmrtnost

   

  pre neki dan sam se pitao da li ću imati

  snage i volje za svakodnevno desetogodišnje hodanje

   

  Bog

  Bogom

  pesma

  hodanjem

   

  Beogradom i oko Beograda

   

  ne bih voleo da koristim ličnu kartu i pasoš jer oni

  ne govore o meni i svetu u koji verujem i koji živim i stvaram

   

  bilo gde bilo – uvek u srcu Svemira

   

  bilo šta bilo – uvek ljubav u Tvom srcu

   

  bilo kako bilo – uvek Pupoljak svih bića

   

  bilo ko bilo – Bog oduvek i zauvek

   

  evo me

   

  hodanje zovem Hodanje

  ili

  Prvi put drugo desetogodišnje hodanje

  ili

  Hodajući pupoljak

  ili

  Hodanje Pupoljku – Pupoljak Hodanju

  ili

  Hodam u Bogu – Hodaj u meni

  ili

  ...

   

  svakog dana

  obilaženje planete

  13 kilometara hodanja

  tri-četiri sata hodanja

  33 blaženstva

  Pupoljak svih bića

  fotografija lica

  bacam novac – stvaram novac

  milujem zemlju-vodu-vazduh-svetlost

  bacam loptu

  zastajem

  hodam sporo

  poklanjam se

  hodanju

  licu

  Tebi

  svim bićima

  seksu

  novcu

  Bogu

  ...

   

  kreni sa mnom

   

  srcem

   

   

   

   

   

   

   

  SEDAMNAESTI DAN

  1802. dan
  7. decembar 2009.

  50782 - 50814

  blaženstva

   

   

  od ideja za prvi put drugo desetogodišnje hodanje ponavljam

   

  Miroslav Mandić – umetnost hodanja

  drugi obilazak planete Zemlje

  1. januar 2010 – 1. januar2020.

  hodajući 12.796 kilometara dnevno posle deset godina obićiću Zemlju

   

  Hodanje je umetnost umetnosti

  pesma hodanja – hodanje pesme

  umetnost hodanja – hodanje umetnosti

   

  Ruža hodanja – Pupoljak Božiji

   

  Hodanje Miroslavom Mandićem

  jedan-deset-sto-hiljadu hodača hodaju

  deset godina 13 kilometara svakog dana

  vatra ljubavi čuva Zemlju i Svemir

   

  deset godina hodanja licem – fotografijama lica u hodu

  lice ljubi lice

  lice licu

   

  deset godina hodanja za novi novac

   

  voleo bih da moje hodanje pomognu sva bića

  da mi sa malo novca pomognu mnogi ljudi

  prvosveštenici svih religija

  predsednici svih država

  lideri svih partija

  predsednici svih nevladinih organizacija

  ljudi svih rasa

  ljudi svih nacija

  ljudi svih profesija

  ljudi svih jezika

  žene i muškarci

  deca-odrasli-stari

  zdravi i bolesni

  siromašni i bogati

  ljudi svih ideologija

  zatvoreni i konformisti

  plemići i prosjaci

   

  desetogodišnje hodanje – minimalna energija maksimalna ljubav

   

  hodanje

  plesanje i pevanje

  muzika. matematika. ozarenje

  Fjodorovljev ustanak na noge

  Toroova najveća umetnost

  hodanje za hodanje

  samo hodanje

   

  deset godina

  služenje slobodi

  prevladavanje krivice celinom

  preobražavanje vremena vremenom

   

  drugo obilaženje Planete

  ljubljenje Planete

  vrtlarenje po atomu i trenu

  hodanjem Planetom ljubim Svemir i sva bića

   

  ruža

  autotrofija

  sve da je ružom

  nespoznatljiva dobrota

   

  put

  zajedno

  premudrost

  neopisiva lepota

   

  beskućništvo

  pevušenje

  neposedovanje

   

  sva bića

  svako je sve

  sva bića su moja deca

  sva bića su moje poreklo

  sve me čini – sve sa mnom biva

   

  vaskrsenje

  večno dete

  večna umetnost

   

  venčanje

  jedno

  večno pevanje

   

  Bog

  pesma

   

  četrdeset godišnjih doba

  deset zima

  deset proleća

  deset leta

  deset jeseni

  u umetnosti saosećanja lepota nastaje sama

   

  do sada sam hodao dva puta

   

  prvo hodanje su bila Četiri hodanja za Poeziju

   

  drugo hodanje je bilo desetogodišnje hodanje koje nazvah Ruža lutanja

   

  treće hodanje je

  prvi put drugo desetogodišnje hodanje

   

  priznanje da Tii nikada nisam rekao koliko čeznem za Tobom

   

  hodaću u Svemiru Tvog-mog srca

   

  hodaću u ružičnjaku Tvog-mog mozga

   

  hodaću u večnoj sadašnjosti

   

  hodaću u bezvremenom početku

   

  odan svakom ko je krenuo

   

  hodanje

  je

  Bog

   

  reč

  plesanje

  istetovirana na desnoj potkolenici

   

  reč

  pevanje

  istetovirana na levoj potkolenici

   

   

   

   

   

  OSAMNAESTI DAN

  1800. dan
  5. decembar 2009.

  50749 - 50781

  blaženstva

   

   

  nastavljam da pišem o desetogodišnjem hodanju

   

  deset godina hodanja na moru – Malim Lošinjem

   

  Ruža Pupoljka

  pre dva sata dok sam hodajući mislio o krugovima i

  šestaru hteo sam da napišem da je krug pupoljak i simbol mog

  dela – Pupoljak Božiji ali sam greškom napisao Ruža Pupoljka i nesvesno

  potvrdio i izvor i Boga. od sada se moje delo zove i Ruža Pupoljka

  6. april  2009.

   

  Ruža Pupoljka Put Božiji

  7. april  2009.

   

  sedam latica jedan pupoljak – sedam puteva jedna staza

  10. april  2009.

   

  hodam za tebe usnama boje ljubavi

  19. april 2009.

   

  prvi put drugo desetogodišnje hodanje

  40 godišnjih doba

  40 gradova

  40 knjiga

  40 automobila

  40 slika

  40 patika

  40 filmova

  40 tatua

  21. april  2009.

   

  deset najvažnijih stvari za prvi put drugo desetogodišnje hodanje

  hodanje

  deset godina

  drugo obilaženje Planete

  ruža

  put

  beskućništvo

  sva bića

  vaskrsenje

  venčanje

  Bog

  21. april  2009.

   

  hodanje

  plesanje i pevanje

  muzika. matematika. ozarenje

  Fjodorovljev ustanak na noge

  Toroova najveća umetnost

  hodanje za hodanje

  samo hodanje

   

  deset godina

  služenje slobodi

  prevladavanje krivice celinom

  preobražavanje vremena vremenom

   

  drugo obilaženje Planete

  ljubljenje Planete

  vrtlarenje po atomu i trenu

  hodajući Planetom ljubim Svemir i sva bića

   

  ruža

  autotrofija

  sve da je ružom

  nespoznatljiva dobrota

   

  put

  zajedno

  premudrost

  neopisiva lepota

   

  beskućništvo

  pevušenje

  neposedovanje

   

  sva bića

  svako je sve

  sva bića su moja deca

  sva bića su moje poreklo

  sve me čini – sve sa mnom biva

   

  vaskrsenje

  večno dete

  večna umetnost

   

  venčanje

  jedno

  večno pevanje

   

  Bog

  pesma

   

  na hodanju svakog dana nosim

  pedometar

  fotoaparat

  diktafon

  mobilni

  zvonce

  kocku

  tri krsta

  papir i olovku

   

  Knjiga prvi put drugog desetogodišnjeg hodanja

  već nekoliko minuta razmišljam da na drugom

  desetogodišnjem hodanju napišem četrdeset hodačkih knjiga

  za četrdeset godišnjih doba sa naslovima Zima Proleće Leto Jesen

  30 mart 2009.

   

  Hodaj polako

  ovo je priča o pevanju. pričaću je polako. korak po korak

  reč po reč. dan za danom. kao i uvek. oduvek i zauvek. isto

  samo sada. nekoliko reči. dovoljnih. bez prestajanja. bez osvrtanja...

  21. mart 2009. tako bi mogla da počne knjiga drugogdesetogodišnjeg hodanja

   

  slede počeci nekoliko hodačkih knjiga

   

  prvo desetogodišnje hodanje sam počeo u XX i završio u XXI veku.

  drugo počinjem u XXI i završiću ga u beskraju. u prvom sam živeo u

  državi koja se raspala i pretvorila u sledeću pa u sledeću. za vreme

  prvog hodanja sam doživeo bombardovanje i nove užasne ratove.

  počinjala je kompjuterska umetnost. video sam društvene promene

  koje nisu dovele ni do kakve promene. od svih spoljašnjih stvari

  više me je uzbuđivala bilo koja unutrašnja...

  17. april  2009.

   

  Istina

  Ja sam Svemir. Stvari su tako jednostavne...

   

  Čuj druže moj

  Šezdeseta mi je. Do kraja ovozemaljskog života...

   

  Vidim

  Miroslav Mandić je danas krenuo na

  svoje drugodesetogodišnje hodanje.

  Jedinom. Ljubavi stvaranja. Bajka je živa. Mit je večni početak...

   

  Pupoljci

  Tigrići u grudima. Sva mlad na jednoj sisi. Hodaj za sve

  nas Miroslave Mandiću. Svakog trena dostupan svima...

   

  četrdeset knjiga pisanih za džep svakog hodača

   

  četrdeset godišnjih doba

  deset zima

  deset proleća

  deset leta

  deset jeseni

  u umetnosti saosećanja lepota nastaje sama

   

  desetogodišnja priča

  potvrđivanjem

  nadovezivanjem

   

  krenuti – biti-stvarati-ljubiti

   

  put je za mene najlepša slika ruže

   

  Pupoljak

   

   

   

   

   

  DEVETNAESTI DAN

  1799. dan
  4. decembar 2009.

  50716 - 50748

  blaženstva

   

   

  šezdeseti mi je rođendan

   

  u 2009. sam nastavio da promišljam

  prvi put drugo desetogodišnje hodanje

   

  Ruža hodanja – Ruža ljubavi – Ruža Svemirom

  prožimanjem-jedinstvom

   

  hodanjem širim Radost Zdravlje Ljubav Slobodu Preobražaj Odanost Uspeh

   

  Hodanje Miroslavom Mandićem

  jedan-deset-sto-hiljade hodača hodaju

  deset godina svakog dana 13 kilometara

  vatra ljubavi čuva Zemlju i Svemir

  14:50h 7. januar 2009.

   

  desetogodišnje hodanje desetogodišnje čitanje Ruže lutanja

  11:49h 17. januar 2009.

   

  Drugo hodanje

  Boginji-Hrabrosti-Seksu-Novcu-Čednosti

  drugo obilaženje Planete

  deset godina

  ruža

  put

  beskućništvo

  sva bića

  vaskrsenje

  venčanje

  Bog

   

  Deset godina hodanja Vojvodinom

  praznik u kretanju

  proslavljam lutanje Planete

  3. februar 2009.

   

  Ja sam je pesma – Ti si je priča

  Miroslav Mandić je pesma – drugo desetogodišnje hodanje je priča

  11. februar 2009.

   

  Autobiografija

  deset godina pisanja autobiografije u automobilu prolaznosti

  autonomija imenom

  autobiografija autom

  autoautorstvo

  autotrofija

  autotautologija

  autopasoš

  autopoiesis

  15:50h 15. februar 2009.

   

  drugo desetogodišnje hodanje – samo ljubavlju

  15:48h 22. februar 2009.

   

  Vera Varadi ili ljubav za pedometar

  zamolio Veru da mi kupi pedometar kao

  što mi ih je kupovala na Ruži lutanja

   

  hodanje je izložba tog dana

  crtam korake na jednom globusu

  između nacrtanih koraka napišem broj koraka tog dana

   

  3000 hodanja 3000 cvetova

   

  kome sve javiti za drugo desetogodišnje hodanje

  možda da krenem od poslednjeg 52732360. koraka ka prvom

   

  drugo desetogodišnje hodanje

  šaka na stopalu – stopalo u šaci

  treba da napravim fotografiju spojenih prstiju šake i stopala

  ukus nerazumljivog

   

  deset godina hodanja licem – fotografijama lica u hodu

  lice licu

  lice ljubi lice

  20:04h 2. mart 2009.

   

  deset godina hodanja za novi novac

  20:28h 2. mart 2009.

   

  deset godina hodanja

  tek rođenima

  desetogodišnjakinjama i desetogodišnjacima

  dvadestogodišnjakinjama i dvadesetogodišnjacima

  tridesetogodišnjakinjama i tridesetogodišnjacima

  četrdesetogodišnjakinjama i četrdesetogodišnjacima

  pedesetogodišnjakinjama i pedesetogodišnjacima

  šezdesetogodišnjakinjama i šezdesetogodišnjacima

  sedamdesetogodišnjakinjama i sedamdesetogodišnjacima

  osamdesetogodišnjakinjama i osamdesetogodišnjacima

  devedesetogodišnjakinjama i devedesetogodišnjacima

  stogodišnjakinjama i stogodišnjacima

  misteriji biološkog vremena

  21:05h 2. mart 2009.

   

  voleo bih da mi hodanje pomognu sva bića

  da mi malim novcem pomognu mnogi ljudi

  prvosveštenici svih religija

  predsednici svih država

  lideri svih partija

  predsednici svih nevladinih organizacija

  ljudi svih profesija

  ljudi svih rasa

  ljudi svih nacija

  ljudi svih jezika

  žene i muškarci

  deca-odrasli-stari

  zdravi i bolesni

  siromašni i bogati

  ljudi svih ideologija

  zatvoreni i konformisti

  plemići i prosjaci

  12:50h 17. mart 2009.

   

  desetogodišnje hodanje – minimalna energija maksimalna ljubav

   

  drugo desetogodišnje hodanje su

  Ruža lutanja Ruža ljubljenja

  zajedno

  možda da prve korake počnem go

  21. mart 2009.

   

  pronađi se u mom hodanju – otkrij me i spasi u sebi

   

  hodam odan svakom danu

  svim danima koji su prošli i svim danima koji će tek doći

  29. mart 2009.

   

  Ljubeći ljubičice

  svakog dana je u naslovu hodanja inspiracija za dela drugih ljudi

  29. mart 2009.

   

  i onda sam krajem marta doživeo

  neće biti drugog desetogodišnjeg hodanja

  biće prvi put drugo desetogodišnje hodanje

  31. mart 2009.

   

  prvi put drugo desetogodišnje hodanje

  sa svim Imenicama Zamenicama Pridevima Brojevima

  Glagolima Prilozima Predlozima Veznicima Uzvicima Rečcama

  31. mart 2009.

   

  slova hodaju jedna za drugim

   

  nižu se

   

  stvaraju reči

   

  nadumno

   

  jezik u jeziku

   

  telom sam počelo

   

   

   

   

   

  DVADESETI DAN

  1798. dan
  3. decembar 2009.

  50683 - 50715

  blaženstva

   

   

  znam šta je desetogodišnje hodanje

  ali ne znam šta je prvi put drugo desetogodišnje hodanje

   

  nadam se da ću ga okusiti i početi 1. januara 2010.

   

  pupoljak hodanja

   

  iako sam posle Ruže lutanja – desetogodišnjeg hodanja

  svaki dan hodao to nije bila umetnost. a onda

  sam poželeo da ponovo hodam hodanje kao umetnost

   

  tačno pre godinu dana sam dobio sms

  Da li si znao da je slovo M granično slovo azbuke i da sa slovom A čini

  polutar znanja, to jest sve ono što se može izreći od velikog znanja.

  Tvoje hodanje i Obilazak Zemljine Kugle je onda logična posledica loze

  i kuma. Samo na osnovu mog skromnog poznavanja meta ćirilice stoji da

  ćeš to uraditi (obilazak) još jednom. Želim da to uradiš. Svojim privatnim

  avionima, brodovima, kolima, biciklima, trotinetima, rolšuama, ali i

  nogama. Ne zezam se! Budi granica!

  poslao mi ga je Peđa Srećković pred ponoć 3. decembra 2008.

   

  slede zapisi o hodanju koji su me doveli dovde

   

  Hodanje

  upravo sam otvorio novi fajl Hodanje

  ovde ću skupljati sve ono što je u vezi drugog desetogodišnjeg hodanja

  18:20h 23. decembar 2008.

   

  Miroslav Mandić je umetnost hodanja – drugi obilazak planete Zemlje

  22. april 2010 – 22. april 2020.

  3653 dana minus 521 nedelja je 3132 dana

  3132 dana hodanja je 10 godina hodanja

  40076.569 km obima Zemlje podeljeno sa 3132 dana hodanja

  je 12.796 km svakodnevnog hodanja – osim nedeljom

  tako ću hodajući 13 kilometara dnevno posle deset godina obići Zemlju

   

  Čežnja za tobom

  hodaću da bih potvrdio čudo samog života

  hodaću da bih ljubio svakog koga ugledam

  niko me neće videti jer ću biti u svačijem srcu

   

  Hodanje je umetnost umetnosti

  pesma hodanja – hodanje pesme

  umetnost hodanja – hodanje umetnosti

   

  Hodanje

  hodanju

  licima

  predelima

  Svemiru

  harmoniji

  samom sebi

  osmehu

  možda stensili na mom licu

   

  Miroslave

  pomiluj hleb

  sačuvaj žuto

  vrtlari osmeh

  lice je trag orgazma

  desetogodišnje hodanje lica po licu

  umetnost u čednosti svakog početka

   

  sve više me je obuzimalo novo desetogodišnje hodanje

  i počeo sam da mu tražim ime koje bi sve govorilo samo

   

  Desetogodišnje hodanje – Ruža Božija

   

  Pupoljak Božiji

   

  Ruža hodanja – Pupoljak Božiji

   

  Ruža hodanja – Ruža Božija

  11:33h 16. decembar 2008.

   

  Ruža Hodanja – Ruža Ljubavi – Ruža Zemlje

  13:02h 17. decembar 2008.

   

  Ruža Zemlje

   

  Ruža Svemira

   

  Um ruže – Ruža uma

  18:24h 23. decembar 2008.

   

  Hodanje Svemirom

  hodam u odelu s leptir mašnom putevima Vojvodine i Srbije

  15:56h 24. decembar 2008.

   

  Ruža Jebanja

  18:35h 24. decembra 2008.

   

  Ruža Svemira

  oslobođen ljudske administracije – slobodan za poistovećivanje

  17:01h 27. decembar 2008.

   

  Ružo Samoće – Ti jedina ružo

  16:27h 28. decembra 2008.

   

  Ružo Besmrtnosti – Ružo divljenja

  Diva i Div se samo dive i divljenjem rađaju besmrtnost

  16:30h 28. decembar 2008.

   

  Ružo Starosti

  posvećeno svima koje sam povredio

  posvećeno Tebi koja si me povređivanjem Bogu predala

  16:32h 28. decembar 2008.

   

  Ružo Božija – Seksom pevana

  16:34h 28. decembar 2008.

   

  Miroslav Mandić ruža je ruža je ruža je ruža Gertrude Stejn

  16:37h 28. decembar 2008.

   

  Ružo Susreta

  prvim korakom sam u Bogu i ženi voljenoj

   

  Ruža prvog predsednika planetice Zemlje

  predsedniku bilo koje opštine jer Zemlja je jedna opština

  16:51h 28. decembar 2008.

   

  Ruža zahvalnosti Zahvalnosti

  16:53h 28. decembar 2008.

   

  baš je uzbudljivo

   

   

   

   

   

  DVADESET PRVI DAN

  1797. dan
  2. decembar 2009.

  50650 - 50682

  blaženstva

   

   

  sve sam bliži Pupoljku

   

  imam još dosta toga da uradim

   

  samo polako

   

  napolju je magla

  danas ću prepisati ideje o desetogodišnjim radovima

   

  desetogodišnje ideje koje sam beležio tokom Ruže lutanja

  Televizija – 24 sata prenosim život u jednoj višespratnici

  Portugalija – radim Portugaliju

  Muzej plemenitih gestova – proslavljam neprimetno

  Žensko-muško – treći desetogodišnji rad

  Bog – četvrti desetogodišnji rad

  Tri mosta – kontemplacija

  3653 besplatna kreveta – ljubljeni stranac

  Deset godina šetnji

  Deset godina ništa

   

  volim stvaranje vremenom – desetogodišnjim posebno

   

  Deset godina života

  desetogodišnji rad

  dok sam gledao rad Nandan Kirko

  jednostavno deset godina života

  devojka koja se kliza po snegu dok ide na fakultet

  delo u kome bih samo živeo i živeći stvorio čudo

  6. februar 2003.

   

  Promocija umetnosti ili umetnost promocije

  desetogodišnji rad

  sve je umetnost

  promovišem moje ideje. bolje je nego da mi ih kradu

  promovišem pijenje vode kao pijenje vode

  promovišem izvor Miroslav Mandić

  promovišem umetnost informacije

  promovišem crvendaća

  promovišem dan

  12. april 2003.

   

  Deset godina paliti vatru

  desetogodišnji rad

  počeću ga bez priprema

  priprema će biti projekat – projekat će biti priprema

  mogao bih ga početi već 2006.

  13. april 2003.

  Bože hvala – 2005. sam počeo desetogodišnji rad Miroslav Mandić

   

  Ujedinjenim nacijama

  desetogodišnji rad

  posvećeno žrtvi Zorana Đinđića

  i Ujedinjenim nacijama kao humusu Svemirskog ružičnjaka

   

  Upadam

  desetogodišnji rad

  upadam u institucije. u kuće. u živote ljudi. u prirodu

  u kulturu. u medije. u politiku. svakog dana

  stvaram-pomažem-razrešavam ono što je drugima bitno

  deset godina kao 3000 radova – kao jedan rad

  18. april 2003.

   

  Jednoga dana Svemir će nositi ime Miroslav Mandić

  desetogodišnji rad

  umetničko delo hrani Planetu

  24. april 2003.

   

  Ja sam pesnik jevanđelja

  desetogodišnji rad

  oh kako

  je lepo

  deset godina

  samo

  pevam

  Hrista

  21. maj 2003.

   

  Muzika rečenice

  Ne, ne verujem da se ova rečenica ne čuje

  desetogodišnji rad

  muzika odanosti

  22. maj 2003.

   

  Miroslav Mandić izuzet iz zakona proslavlja milost

  desetogodišnji rad

  milo svima bilo

  28. maj 2003.

   

  Treći jezik

  desetogodišnji rad

  Surovo pravilo džez-muzike glasi da samo najveći muzičari

  uspevaju da nauče dva muzička jezika, a većina ih ovlada samo

  jednim. Najznačajniji inovatori u džezu razvijaju, kao mladi ljudi,

  nov i drugačiji način muziciranja, zasnovan na onom načinu koji su kao

  adolescenti slušali i učili. Gudmen od Franka Tešmahera, Armstrong od

  Olivera, Parker i Gilespi pre nego što su stvorili bap, bili su sving

  muzičari. Tužna je istina da čak ni najvećim džez-muzičarima nikada

  nije pošlo za rukom da nauče u nizu, i treći muzički jezik.

  Džejms Linkoln Kolijer

  stvaram treći jezik

  jezik svih bića

  ko jezik

  20. jun 2003.

   

  Deset godina u Lisabonu ili po jednu godinu u deset gradova sveta

  desetogodišnji rad

  slikati nebo iznad grada

  proslavljati beskućništvo

  30. jun 2003.

   

  Da da da

  desetogodišnji rad

  bilo bi sjajno deset godina pisati jednu knjigu

  pišem je – dao Bog – to je knjiga koju čitaš

  10. jul 2003.

   

  Milovati vazduh

  desetogodišnji rad

  svakog dana rukama milujem vazduh

  svakog dana milujem dodirujući sva bića

  plešem šakama po vazduhu

  dvočasovni film o 3653 plesa šakama po vazduhu

  17. jul 2003.

   

  Predvečerja na mostu

  desetogodišnji rad

  jedna od deset godina ili svih deset godina

  gospodstvo na mostu

  18. jul 2006.

  Bogu hvala – uradio sam

   

  Deset ekspedicija ljubavi

  desetogodišnji rad

  stvar je u tome da sve godine budu drugačije oblikovane

  šarenilo u slavu jednostavnosti

  2007 – ljubav za Početak

  2008 – ljubav za Slaganje

  2009 – ljubav za Svakodnevicu

  2010 –  ljubav za Beskućništvo

  2011 – ljubav za Odbačene

  2012 – ljubav za Predmete

  2013 – ljubav za Samoću

  2014 – ljubav za Seks

  2015 – ljubav za Ljubav

  2016 – ljubav za Stvaranje

  22. jul 2003.

   

  Prvi put u životu uradila sam ovako nešto kako to sa tobom

  obično i biva – rekla mi je Ana Đorđević – 4. septembar 2003.

  desetogodišnji rad

  svakog dana uraditi nešto prvi put

  5. septembar 2003.

   

  Lice

  desetogodišnji rad

  svakog dana snimim moje lice 7 sekundi

  3653 dana puta 7 sekundi je 25571 sekunda

  25571 sekunda je

  7 sati i 10 minuta savršenog filma

  24. septembar 2003.

   

  Deset godina neobavezujućeg hodanja

  desetogodišnji rad

  deset različitih knjiga

  knjiga o oblacima

  knjiga o počecima svih knjiga

  knjiga o počecima svih početaka

  knjiga o bacanju lopte nepoznatim prolaznicima

  knjiga o ljudskim bićima i o dvadeset četiri pičke

  knjiga o 365 kreveta

  7. oktobar 2003.

   

  Samom sebi

  večno

  mali-nežni-tautološki radovi

  biti drugom ono što drugi nema hrabrosti da prizna da želi da bude

  biti drugom ono što drugi želi da bude i već jeste a da ni ne zna da jeste

   

  15. januar 2005.

   

  Deset godina plesanja i pevanja

  desetogodišnji rad

  koraci svakog dana

  svakog dana se sa sto koraka molim za nekog

  svakog dana stokorački ples

   

  20. april 2006.

   

  Ekspedicija ljubavi

  desetogodišnji rad

  svaki dan u godini proglasiti svemirskim danom

  ponedeljak minerali

  utorak biljke

  sreda životinje

  četvrtak duhovi prirode

  petak čovek

  subota viša bića

  nedelja Bog

  1. maj 2006.

  to radim

   

  Miroslav Mandić

  desetogodišnji rad

  Miroslav Mandić je promocija svih i svega

  hvala Bogu to radim

   

  Kreveti

  desetogodišnji rad

  do it

   

  Idem u Vojvodinu

  desetogodišnji roman

  o

  detinjstvu

  dečaštvu čovečanstva

  detetu Božijem

  oduvek zauvek

  taroško crno grožđe

  teške hladovine

  okrečeno drveće

   

  Bogu

  večno

  milo

  najvažniji je oblik

  hodanje da bude kako god da bude

   

  vidimo se sutra na hodanju

   

  pisaću Tii o prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

   

   

   

   

   

  DVADESET DRUGI DAN

  1796. dan
  1. decembar 2009.

  50617 - 50649

  blaženstva

   

   

  i danas ću prepisivati idejice ljubavi

   

  čestiti novac

  je umetnost novca

   

  novac je kod tebe

  ja sam novac

  pozivam heroje novca da proglase da je svako biće novac

   

  divno je

  piti ljubav

   

  dvadeset devet istetoviranih slova na levoj slepoočnici

  pevaš me pevaš Bože u pesmi Božijoj

   

  obogati se

  moje telo pripada tebi

  hodanje je svedočenje koje peva

   

  lice svih lica

  zapahnulo me zdravlje ljubavi

   

  molim

  bez dizajna i marketinga

  samo veličanstveno milo

   

  ljubav je najočitija – globalna pobuna

  ovo je prvi film koji se igra pred svim

  sigurnosnim kamerama koje su postavljene svuda po svetu

  svi šalju poljubac kamerama

  to je najočitiji primer ljubavi za Planetu lutalicu

  scenario Miroslav Mandić

  režija Miroslav Mandić

  glumci svi ljudi i sve stvari koje su snimljene sigurnosnim kamerama

  kamera tehnologija i policija

  producenti luda ljubav Božija i NGO Globalna ljubavna pobuna

   

  Nagoveštaj Umetnosti Miroslava Mandića

  ukinuti NGO Nagoveštaj Umetnosti Miroslava Mandića

  Pupoljak Božiji ne registrovati

   

  novi tatu

  ušljiviš mi vrat

  tvoje usne na mom vratu

  mističko-medijsko

   

  iscrpi me

  mastilo moje ljubljeno

   

  ceo život žudim za tobom

  devojčice

  ženo

  jedina

  Boginjo

   

  Drena i Miroslav Mandić

  žele uspeh svakom umetniku kojem je pomogao Vladimir Macura

   

  15:39h 8. januar 2009.

  da neko vreme ne radim – ne stvaram – na korist svim bićima

   

  15. februar 2009.

  sve ideje koje sam zapisao sakupiti u jednu ideju

   

  jedna ideja

  jedno lice

  jedan put

  jedna pesma

  jedan pupoljak

   

  sve jedno

   

  sve idejice ljubavi su u meni

   

  kao i ova košava

   

  oko dvesta pedeset ideja sam sveo na stotinak

  stotinak na tridesetak

  tridesetak na ovih jedanaest koje slede

   

  Tekst potpunosti

  da gledam Lišće i da se setim svakog

  da gledam Trave i da se setim svake

   

  Ići

  ići i svakog dana razgovarati sa

  rekom

  zemljom

  vazduhom

  pticama

  travama

  kućama

  ne biti ludak nego pionir pesnik

   

  Harmonizujem bivanje bivanjem

  jesam reči

  jesam boje

  jesam ritmovi

  jesam melodija

  jesam tišina

  jesam brojevi

  jesam pokreti

  jesam saosećanje

  jesam svest

  jesam mirisi

  jesam osmesi

  ...

   

  Pesma o pepelu koji će se razvejati posle moje smrti

  da je pišem sa radošću svog šarenila ovog sveta

  da je napišem punim plućima i razigranom šakom

   

  Ritmovi

  Dragani Varadinac za 24. rođendan 24 ključa za čitanje Ruže lutanja

  nepojmljivi tren

  tren

  sekunda

  minut

  sat

  jutro

  podne

  veče

  ponoć

  sedmica

  mesec dana

  godišnja doba

  godina dana

  sedam godina

  deset godina

  24 godine

  sto godina

  sedamsto godina

  hiljadu godina

  dve i po hiljade godina

  sto hiljada godina

  milion godina

  jedna svetlosna godina

  Večnost

  ………

   

  Kad god držiš kamenčić u ruci

  držiš Planetu koja ti se predaje da je

  hitneš ka sestri i braći svojoj – drugim planetama

  kamenčić-planeta ti se predaje jer ti si njeno telo

   

  A sada treba ljubiti kamenje

  opasnosti koje prete otklanjaju se ljubljenjem kamenja

  kamenje su bića koja su napustila Zemlju i ostavila mudrost u kamenju

   

  Emancipovati

  svaki trenutak jer je svaki trenutak slava večnosti

  svako mesto jer je svako mesto beskrajni centar sveta

  svakog čoveka jer je svaki čovek savršenstvo Božije

   

  Ipak

  hiljadu loptica bačenih nepoznatima

   

  Dođi

  dođi da vidiš lice Miroslava Mandića

   

  Hteo bih da proslavim tvoju pičku

  ruža se prebražava u pupoljak

   

  neka bude

  Bogu milo

   

   

   

   

   

  DVADESET TREĆI DAN

  1795. dan
  30. novembar 2009.

  50584 - 50616

  blaženstva

   

   

  na stolu su mi papirići sa idejicama ljubavi

  kada ih ove nedelje prepišem spakovaću ih i pokloniti

  dvanaestogodišnjem Davidu Macuri kome sam pre godinu dana

  sa sličnim materijalom osnovao Kolekciju Davida Macure da ga

  čuva u životu i možda bude osnova njegove kolekcije ako

  se time bude bavio u životu

   

  beograd 2

  umesto Beograda ti mi daš malecni prostor

  u tvom srcu da osnujem prvu državu Univerzuma

   

  london 2

  lopovi neka vrate ono što su pokrali

  ako žele neka odleže u zatvoru kao svi lopovi i ubice

  a ne da daju milostinju onima koje su pokrali

   

  šest milijardi ljudi i ti

  ja sam Adam. ja sam Eva. ja sam Kain – oživljeni Avelj

   

  knjiga za hleb

  četiri knjige za četiri pekarke

   

  ovo je

  zid Miroslav Mandić u tvom muzeju

  put Miroslav Mandić na Zemlji

  ruža Miroslav Mandić u Svemiru

   

  osmi dan

  tri godine Predvečerje 2007-2009

  tri godine Ponoć 2010-2012

  tri godine Praskozorje 2013-2015

  tri godine Podne 2016-2018

  Blaženstva Predvečerja – Reč je kazna

  Ponoć Pesme – Reč je sloboda

  Praskozorja Ljubavi – Reč je ljubav

  Podne Boga – Reč je Bog

  odustao sam od ovog lepog rada zbog

  prvi put drugog desetogodišnjeg hodanja

  voleo bih da ga jednom realizujem

  pod imenom

  Osmi dan

  jedna godina Predvečerje. jedna godina Ponoć

  jedna godina Praskozorje. jedna godina Podne

   

  gde god da sam

  izaći ću i gledaću nebo u ponoć

   

  upravo pomislih

  tri godine ću hodati oko ponoći

   

  ponoćne pesme

  u ponoć prepisivati Vitgenštajnove stavove iz Traktatusa

  napišem ime pesnika-umetnika-mistika-ljubavnika koji je moja pesma

   

  pismo SUP-u Novi Sad

  da me oslobodi bilo koje vrste administracije

   

  Tadž Mahal

  oko pupka istetovirana imena žena koje su me jebale

   

  proždire

  me pička muzike

  predajem joj se

   

  ponos

  moj ponos je u služenju i igri sa Bogom

   

  ponosni novac

  hrani i ozdravljuje sva bića

  novac je krik iskupljenja za kukavičluk

   

  nevini novac

  bi da se igra sa drugim novcem ali novca nema nigde u svetu

   

  banke

  su muzeji starog novca

   

  ko veruje u ovu novčanicu od 10 evra

  neka za 33 evra učini nešto za sebe

   

  konkursom

  kupim kuću za Miroslav Mandić Gnezdo

  bilo gde u svetu

  ili

  oko Titelskog brega

  negde uz tok Dunava

  u Deliblatskoj peščari

  oko Novog Sada

  na Fruškoj gori

  moje delo i ja pripadamo svakom ko pripada svemu

   

  Neka mi se jave sve one koje su mi pušile kurac

  je naslov priče o čoveku kome niko nikad nije pušio kurac

  ali je napisao knjigu sa naslovom

  Neka mi se jave sve one koje su mi pušile kurac

  pošto je knjiga postala bestseler

  javljalo se sve više i više onih koje su tvrdile da jesu

   

  možda pismo

  Zoltanu da ne znam šta je sajt-biće

  Tibiki da ne znam šta je prva država Univerzuma

   

  najvažnije je

  da kažem sve i pri tome nikog ne povredim

  i ne budem kažnjen za ono što sam rekao

   

  ekopornotopija

  da bih bio dostojan svog učešća na internetu poklanjam se

  seksu – pornografija-pornografija

  duši – ispovest-ekologija

  umu – stvaralaštvo-utopija

  onih koji su ih podelili drugima na internetu

   

  licem ljubim

  kako da u sto dana napišem proglas o Pupoljku

  kako da tražim pomoć za Pupoljak od

  svih bića

  svih ljudi

  svih država

  tebe

   

  u

  tvojoj šaci moja jaja i kurac – spas sveta

   

  da hodam

  Nevini put ali sada unazad – od Londona do Stražilova

   

  ja sam umetnost obespravljenih

  kada se talenat zadrži u postojećem svetu pretvara se u kič

   

  tvoje ime

  seks je pesma Božija

   

  posle

  posle šezdeset pete godine optužiti vojsku

   

  ljudi su

  samo 1/360 delova i zato je moja umetnost umetnost za sva bića

   

  deset knjiga

  Ruže lutanja na grobu Vilijam Blejka

   

  iskupljujem

  pokajanjem iskupljujem

  fašizam

  liberalizam

  komunizam

   

  najbolji sam

  jer mi ti to dozvoljavaš i tako me činiš najboljim

  to je mnogo uzbudljivije nego kada mi ne dozvoljavaš

   

   

   

   

   

  DVADESET ČETVRTI DAN

  1793. dan
  28. novembar 2009.

  50551 - 50583

  blaženstva

   

   

  ja sam ubijeno dete

  pesma posvećena deci poubijanoj u slavnoj ljudskoj istoriji

   

  pišam

  čitava istorija ljudskog roda iz mene ističe

   

  izlog

  u malom izlogu je izložena moja umetnost

   

  izgužvano je ljubav

  fotografisati sedam izgužvanih papira kao sedam nivoa umetnosti

   

  planetu Zemlju treba voleti telom

  vedrije – ramenima

   

  50 dinara

  za hleb nadnaravni – svaki dan bacim 50 dinara

   

  da se u tebi rodim

  da u tebi moja umetnost živi

   

  jezik Miroslav Mandić je jedini jezik

  kako – tako što ljubi sve druge jezike

   

  olimpijada svakog trena

  svakog trena hodati pozdravljajući sve jezike

   

  ovo je nebo Beograda

  poklanjam ga Beogradu

   

  ovo je nebo Njujorka

  poklanjam ga bilo kome jer Njujork je bilo gde

   

  ovo je nebo svesti

  poklanjam ga savesti neba

   

  ovo je nebo šale

  poklanjam ga tebi jer šala neguje

   

  dođi da vidiš moju magnoliju u Botaničkoj bašti u Beogradu

  magnolija me čuva i hrani

   

  dođi da vidiš moje patike

  razmišljam kako da patikama svih bića koje nosim hranim sva bića

   

  kad kupiš knjigu Miroslav Mandić

  pomažeš mi da i dalje pišem

  o kamenju i svom bilju

  o zemlji gaženoj

  o vodi prljavoj a sve čistijoj

  o vazduhu biljnom

  o vatri svetlosti

  ...

   

  autoportret

  ja sam ljubav koja hoda

   

  dubok naklon internetu

  u mojoj si ženi jer sam bio u njegovoj jer smo sva trojica tražili jedan drugog

   

  pozovem Boru Dragaša

  i sa njim počnem novi deo puta

   

  Hotel Miroslava Mandića

  Gnezdo Miroslava Mandića

  Svratište Miroslava Mandića

  Beskućništvo Miroslava Mandića

  bi mogla biti imena muzeja Miroslav Mandić

   

  ovo tebi

  kućica-izlog za moje radove

   

  ko pleše neka pleše

  u svakoj ženi leži sudbina sveta

  u svakom muškarcu kruži ljubav sveta

   

  ko ljubi neka ljubi

  dođi da vidiš lice Boga

   

  ko veruje neka veruje

  dođi da vidim lice Boginje

   

  bilbordi duše

  tražim drugu polovinu duše – tražim prvu polovinu duše

  na bilbordima kao nekada kod Grka urezano na kamenju pored puta

   

  drhtuljci

  volim što pišem jer nevinost svih bića podrhtava

  posvećeno Vujici Rešin Tuciću koji je juče preminuo – 28. novembar 2009.

   

  YouTube

  dert pisanja Miroslava Mandića

   

  hteo sam ti se

  evo ovo sam ti se

   

  budući

  budući da sam sam

  sve sam – sve sam

   

  ispovest

  Bog – ja

  seks – ti

  novac – umetnost

   

  ovako

  kako da moj sajt ima lepotu i snagu krhkosti

  svih onih koji su se ogolili na porno sajtovima

  kako da na mom sajtu bude čednost za kojom žudi pobunjeno dete

   

  ja sam najveći frajer

  zato nemam nikakve veze sa frajerima niti se frajerišem

   

  šezdeseta mi je

  Boginjo pozivam te da mi se pridružiš ljubavlju

   

   

   

   

  DVADESET PETI DAN

  1792. dan
  27. novembar 2009.

  50518 - 50550

  blaženstva

   

   

  grejem noge oslanjajući ih na radijator koji je ispred stola

   

  hajmo idejice-dečice

   

  Ideja Nike

  afirmisati znoj onih čijim radom su natopljeni nike proizvodi

   

  Beograd

  Beograd mi da deset kvadratnih metara bilo gde

  može i u zgradi da tu osnujem prvu zemlju univerzuma

   

  Svim ljudima sveta

  ne želim da uspem u svetu nego da svet uspe u meni

   

  Zatvor

  ljubav za zatvorenike

  on line sa zatvorenicima

  sadim drveće u zatvorima

   

  slede ideje i zapisi sa raznih papirića. zovem ih idejice ljubavi

   

  srce od srca

  ovim srcem sam napisao sve od srca tvom srcu

  mina za patent olovku zalepljena na hartiju

   

  ovom sam krvlju tvoju krv ljubio

  kapi krvi na hartiji

   

  kap krvi za slobodu

  krv iz kažiprsta pesme

   

  dve kapi krvi za ubijene za slobodu

  krv iz malog prsta umetnosti

   

  krvave usne pevaju

  Soni Boj Vilijamsonu

   

  kako mi je prestalo drhtanje vilica – za B.

  ideja za film koji realizuju I. P. M. S. B.

   

  preko globusa napišem jednu reč

  poslušanje-pešačenje-radovanje

   

  čudo i lepota

  kako mi nedostaje žena-drugo

   

  London

  svako ko je krao daje milostinju pokradenima umesto da vrati ukradeno

   

  hteo bih da proslavim tvoju pičku

  ruža se preobražava u pupoljak

   

  bake će zameniti banke

  novčanice ljubavi kruže svetom

   

  deco moja živim vas Bogu

  posvećeno bićima moja tri abortusa

   

  ugovor večnom umetnošću

  večnost svih bića

   

  usne i jezik su prvi koraci novog sveta

  avangardama

  avangarda je devojčica Katica Oprin

  posvećeno Sofiji Macura

   

  ručak-pupoljak za decu-selice

  kilo pasulja

  kilo žita

  kilo pirinča

  gram ljubavi

   

  Kajka i Vuja

  koliko je stara njihova ćerka. gde je Vuja živeo u Beogradu

   

  istorija su ubistva pobednika

  posvećeno samosažaljenjima gubitnika

   

  istorija je kriminal pobednika

  posvećeno lažima gubitnika

   

  istorija su laži pobednika

  posvećeno ropstvu gubitnika

   

  koani Aleksandra Tišme

  posvećeno Aleksandri Vrebalov

   

  zavet – rekli smo

  učiteljice ćemo jebati do prosvetljenja

   

  napraviti jezero novca

  bacam novac i tako napravim jezero novca

  jezero ljubavi

   

  333 dana

  molim za pomoć

   

  ove nedelje neću uspeti da prepišem sve idejice ljubavi

   

  želeo sam da cele sledeće nedelje pišem o

  prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

  ali ću pisati samo onoliko dana koliko mi preostane posle idejica ljubavi

   

  idejice me već hodaju

   

   

   

   

   

  DVADESET ŠESTI DAN

  1791. dan
  26. novembar 2009.

  50485 - 50517

  blaženstva

   

   

  tužan sam – smešim se

   

  vreme pred Pupoljak se ubrzava

   

  nadam se da ću moći i znati da uradim sve kako treba

   

  hajdmo ideje-dečice

   

  Deset hiljada pičaka Vile Gregec

  33 godine svaki dan po jedna pička

  manastir

  a tek novac u ovome

  28. septembar 2003.

   

  Trideset šest žena Miroslava Mandića

  kao dvanaest Hristovih apostola

  kao Jelenine grudi u prirodi

  kao Lao Ceov put

  kao ruža Islama

  kao piramide

  ...

  3. decembar 2003.

   

  Plivam Tisom od Mola do Čuruga

  poubijanima za večnost

  januar 2004.

   

  U slavu velikih samoća

  hodam za same i jednoga dana sami krenu u zajedničko hodanje

  hodam za same žene

  hodam za same ideje

  hodam za različite

  hodam za isto-istu-istog

  januar 2004.

   

  Samo to nešto

  odmah uradim samo to nešto što nisam uradio kada je trebalo

  januar 2004.

   

  Peta umetnost je

  umetnost preko granice

  umetnost viđenja umetnosti u svom umu

  um je jedan

  umom biti nezavisan od medija i informacija

  umetnost neznanja – kako da prikažem moje delo

  kada mi u mozgu zaiskri kosmička sloboda

  umetnost radosti koju osećam sada

  jul. 2004.

   

  Ljubim Planetu kao ružu

  ljubim Afriku

  ljubim svaki pedalj Planete

  27. jul 2004.

   

  Spaso Tanasić

  Sve na zemlji je Božije i naše, a neki prisvajaju za sebe

  rekao mi je Spaso Tanasić koga sam ustopirao

  1. avgust 2004.

   

  Ona

  bilbord na kome mi ona puši – oslobađanje ljubavi za Boga

  1. avgust 2004.

   

   Plati mi kartu

  kojom ću moći da se vratim na Zemlju

  povratak biciklom

  povratak poslušanjem

  povratak ljubavlju

  23. septembar 2004.

   

  Otvorenost

  plakat poziva nekog

  29. novembar 2004.

    

  Ja sam profesionalac svega

  izdržaću i kada me ne ljubiš

  radobivaću

  rad o bivaču

  2005.

   

  Ipak

  hiljadu loptica bačenih nepoznatima

  1. januar 2005.

   

  Želim ti da mi svojim bivanjem i ponašanjem doneseš osmeh na lice

  posvećeno Vesni Milović

  uraditi pasoš Miroslav Mandić

  pasoš beskućništva univerzuma

  1. januar 2005.

   

  Nedelja Hristova

  dečače

  sine Božiji

  Bogiću

  jebi svima mater da iskupiš sve majke

  čednost svim bićima

  2005.

   

   

  Oglas

  prva žena

  prvi put prvi prizor

  trenutak u kome su stvoreni polovi

  žena savršenstva savršenom muškarcu

  144 sestre – žena Miroslava Mandića

  30. januar 2005.

   

  Ako

  onda ona bezbroj puta snimi moj kurac

  nežno pletivo

  21. januar 2005.

   

  Svečani nedeljni ručkovi harema ljubavi

  šta god bilo samo daleko od porodice bilo

  Bogu bilo

  2. januar 2006.

   

  Blaženstvo

  ovo su trenuci u kojima odlučujem da mi

  više nije potrebna pomoć jakih nego slabih

  22. februar 2006.

   

  Ovako

  živim u Hotelu života

  radim u Hotelu umetnosti

  molim se u Hotelu Boga

  1. maj 2006.

   

  slede ideje bez datuma

   

  A u nekim godinama

  360 kreveta u godini

  360 razgovora u godini

  360 vina u godini

  360 molitvi u godini

  360 neba u godini

  360 jebanja u godini

  360 venčanja u godini

  360 donatora u godini

  360 traganja za čovekom u godini

   

  Devet meseci četvrti put

  Prvih devet meseci – u majčinoj utrobi

  Drugih devet meseci – u zatvoru u Sremskoj Mitrovici

  Trećih devet meseci – u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu

  Četvrtih devet meseci – ?

   

  Projekat štap

  vodi me

  hodački štap na Četiri hodanja za Poeziju

  bez štapa na Ruži lutanja

  Božiji štap u knjizi Miroslav Mandić

   

  Agencija za preseljenje

  nudim ti svoje beskućništvo

   

  Projekat knjige

  prevod Ruže lutanja na 33 jezika – spomenik rečima

   

  Dođi

  dođi da vidiš lice Miroslava Mandića

   

  smešim se

   

  tiha radost prožima sva bića

   

   

   

   

   

  DVADESET SEDMI DAN

  1790. dan
  25. novembar 2009.

  50452 - 50484

  blaženstva

   

   

  bole me oči

   

  iscrpljujući su ovi susreti sa idejama koje sam beležio

   

  bile su razbacane. napisane raznim fontovima

  i sada mi treba nekoliko sati da ih sredim

   

  ali sada mi je to najvažnije iako ne znam

  koliko ih još ima i koliko će dana sve ovo trajati

   

  Kad god držiš kamenčić u ruci

  držiš Planetu koja ti se predaje da je

  hitneš ka sestri i braći svojoj – drugim planetama

  kamenčić-planeta ti se predaje jer ti si njeno telo

  17. april 2002.

   

  Stvarati bićem

  eto nove umetnosti. stvarati je kvalitetom bića

  stvaram biće da bi biće stvaralo

  27. jul 2002.

   

  A sada treba ljubiti kamenje

  opasnosti koje prete otklanjaju se ljubljenjem kamenja

  kamenje su bića koja su napustila Zemlju i ostavila mudrost u kamenju

  1. avgust 2002.

   

  Joj koje radosti

  posvećeno Dragani Varadinac

  kurac volje – Ružičnjak sa Bogom – pička volje

  kurac mišljenja – Harem sa svima – pička mišljenja

  kurac osećanja – Hram devocije – pička osećanja

  kurac – Nevinost jednog jedinog tela – pička

  22. septembar 2002.

   

  Kako

  kako ljubavlju podučavati život

  kako koreografiju ljubavi u seksualnoj igri izvoditi u svakodnevici

  23. oktobar 2002.

   

  360 stvari i događaja koji čine moj senzibilitet

  ptice

  kupanje

  šetnja

  ispuniti krug postojanja

  360 kreveta

  ...

  podstaći druge da pronađu svoj krug

  28. februar 2003.

   

  Besplatno za najveće igrače

  jedan rad za najveće igrače u smislu slabiji je jači od jakih

  duhovno siromaštvo je kad siromah pomaže bogatom

  ideje uz pomoć poezije i velikih pesnika

  1. april 2003.

   

  Bestseler

  U ruci ti je bestseler. Ova knjiga svedoči

  o tvojim rukama u tvojim rukama. Tvojim očima u ovim rečima...

  napisati sto stranica od kojih će mnogima biti bolje

  bestseler kao ruža-krevet-put-vrt-prijatelj-ljubavnik

  7. februar 2003.

   

  Ime celine

  loptica kojom radujem i lečim

  teniska loptica koju bacam prolaznicima da je uhvate

  26. februar 2003.

   

  Moj Van Gog

  Van Gog mi je čitavog života pomagao jer je bio takav kakav je bio

  Van Gog na jednoj strani a svi stručnjaci za Van Goga na drugoj strani

  1. mart 2003.

   

  Ja Planeta

  dok sam spremao stan ponovo sam osetio Ja Planeta

  možda se sa Plave ruže iz orbite vratim na Planetu kao vrtlar

  Planeti treba

  petsto globalnih menadžera a nema ih

  petsto globalnih umetnika a nema ih

  petsto globalnih žena a nema ih

  ako zaboravim ono što nazvah Ja Planeta ti Planeto kreni

  2. mart 2003.

   

  Kako

  kako reći vreme

  trenutkom od 2600 godina

  raspizditi se i izbaciti stavove samoće ličnosti koja ljubi

  9. mart 2003.

   

  Barem

  barem nekoliko reči da dam svetu

  11. mart 2003.

   

  Stvarati svet

  govori Plava ruža

  svet je Ružičnjak-Hram-Harem

  svet je Miroslav Mandić-Šopenhauer

  beskućništvo

  život

  univerzum

  sam

  dete Božije

  definisati sve ovo

  16. mart 2003.

   

  Sada

  Sada bi mogao biti naslov moje knjige iako su sve moje knjige pisane sada

  Sada bi mogao biti i naslov mog rada

  koji izvodi sada da bi sada postalo sada zauvek

  17. mart 2003.

   

  Političke korektnosti Miroslava Mandića

  jedno

  ja sam ti je on

  ja sam ti

  ja sam ja

  bez granica vremena-prostora-kože

  ne postoji naš

  samo samo

  Bog

  jezik jezika

  13. april 2003.

   

  Bajka

  otići

  doći u bajku

  iza ogledala u raj

  biti ponovo dete. hrabro dete koje odlazi

  otići u svet – spasiti svet

  osloboditi se u svetu

  biti svi heroji u jednom jedinom

  odlazak prevazilazi strah

  mladićstvo devojaštvu

  22. maj 2003.

   

  Otići 144 dana

  u prvoj polovini 2004. da bih napisao Ružu lutanja 11

  27. maj 2003.

   

  Emancipovati

  svaki trenutak jer je svaki trenutak slava večnosti

  svako mesto jer je svako mesto beskrajni centar sveta

  svakog čoveka jer je svaki čovek savršenstvo Božije

  1. jun 2003.

   

  Projekat Ljubavi

  pozvati ljude da naprave projekte ljubavi koji će ljubav realizovati

  15. jun 2003.

   

  Pitam se zašto da ne

  pre-davanje na praznom stadionu Crvene Zvezde

  praznina-zelenilo i naknadno snimljeni fudbaleri kao plesači

  prazan stadion – hram lepote reči

  hram dirljive radosti

  pre-davanje u srcu svakog čoveka

  pre-davanja na više mesta u prirodi od

  svitanja do sumraka. od sumraka do svitanja

  kombi nas razvozi na razna mesta od svitanja do sumraka

  od sumraka do svitanja. od toga bih mogao napraviti film-bajku

  24. jun 2003.

   

  Januar 2021.

  pedeset godina posle Miroslav Mandić jebe svima mater

  objaviti monografiju Miroslav Mandić jebe svima mater

  negativna tautologija

  sukob koji porađa i miri

  taj prelep rad kojim je sve počelo

  rad bez koga ništa ne bi počelo od onog što je počelo

  rad bez kojeg bih ostao rob

  živele sve matere

  2. jul 2003.

   

  Kako ponovo napraviti Čoveka koji piše

  novih devet meseci čoveka koji piše

  ponovo u pičku materinu

  maternji – govorni jezik

  očinski – pisani jezik

  jedan jezik – zajednički jezik majke i oca

  ja jezik – ti jezik

  mali jezik je oslobođen dominacije

  8. jul 2003.

   

  Da se

  skinem go i da Bog plače u meni od nevinosti moje

  posvećeno žudnji svih ljudi za nevinošću

  10. avgust 2003.

   

  Kažem da Dau

  sve je ličnost

  svaki susret je prožimanje

  svaki život je susretanje

  sve što pogledam je susret-obraćanje bića biću

  25. avgust 2003.

   

  Pornografija

  pornografija teorije

  pornografija teologije

  pornografija matematike

  kao što je fudbal u poslednjih dvadeset godina

  od najvažnije sporedne stvari postao glavna stvar na svetu tako

  će i pornografija od zabranjene stvari postati najuglednija stvar

  8. novembar 2004.

   

  Sto dana bacam loptu deci dok prolazim kroz njihovo mesto

  izazivanje trenutne radosti u nekome

  15. oktobar 2006.

   

  samo polako

   

  ljubeći ljubeći

   

   

   

   

   

  DVADESET OSMI DAN

  1789. dan
  24. novembar 2009.

  50419 - 50451

  blaženstva

   

   

  uzbudljivo je susretanje sa sobom

   

  Jedno proleće u jednom gradu

  pozivam žene na viđanje – dogovorimo se o ljubavi za druge

  15. decembar 2001.

   

  Dozvoli da nešto učinim za Tebe

  da to činim godinu-dve. da se očistim od sebe. ako si drugačija i

  želiš da učiniš čudo. voliš. služiš. žrtvuješ se.

  javi se da o tome napišem knjigu

  Sada živim sebi, a ne javnosti – Bela Hamvaš

  18. decembar 2001.

   

  144 pesme koje pevam

  pesme-izjave – male pesme o ružama

  19. decembar 2001.

   

  Ići

  ići i svakog dana razgovarati sa

  rekom

  zemljom

  vazduhom

  pticama

  travama

  kućama

  ne biti ludak nego pionir pesnik

  21. decembar 2001.

   

  Beskućništvo

  kuće ljubavi

  13. maj 2001.

   

  Beskućnik

  posle razgovora sa Duškom Đorđević koja dobro sluša pomislim

  da napravim inicijacijsku školu i da to radim kao beskućnik

  putujem i pričam

  živim živu reč

  kao u 1001 noći pričam jednu priču za hleb i krevet

  sveta domaćinstva koja primaju stranca

  otvorenost za večnost – život koji će preživeti

  globalizam bez adrese i moći

  1. jun 2001.

   

  Pisati pisma

  lična

  dugačka

  poslovna

  tražim inicijaciju za delovanje

  29. januar 2002.

   

  Dupe o poludeloj glavi

  kada niko nije hteo da bude dupe dupe je

  čuvalo sve obavljajući svoj posao

  istina se seli. celina se seli

  ja sam dupe a ovo je priča o poludeloj glavi

  1. februar 2002.

   

  Da

  nisam protiv familije. ja sam za familiju svih bića

  nisam protiv domovine. ja sam za beskućništvo Bogom

  nisam protiv grada. ja sam za pesničko stanovanje na ovom svetu

  nisam protiv nagrada. ja sam za služenje i žrtvu

  nisam protiv nacija. ja sam za tvoju naciju

  nisam protiv čoveka. ja sam za sva bića

  nisam protiv laži. ja sam za istinu

  nisam protiv ne. ja sam za da

  2. februar 2002.

   

  Kako

  kako da zračim bez medija

  kako da objasnim eros samoće

  kako da objasnim da sam pisao za sve

  kako da stvaram i delujem ne uključujući se u sistem

  kako da objasnim da je velika žrtva sićušnost u Svemiru

  kako da objasnim svoju odanost. sinstvo. očinstvo. muževnost

  kako da objasnim da sam pisao i za

  drugu vrstu bića i za višu inteligenciju

  kako da objasnim da najbolji znači jedini u savezništvu sa Jedinim

  4. februar 2002.

   

  Preduzeće jednog čoveka

  sam biti sve

  preduzimati preduzeća

  preduzeće za osposobljavanje ljudi da sami sve obave

  6. februar 2002.

   

  144 plava kvadrata

  priča o odlaženju molitvi

  tonem u sebe

  duboka šetnja

  radujem se susretu

  ozarenje ulaženjem u pičku

  za svaki plavi kvadrat napisati molitveno stanje

  10. februar 2002.

   

  Harmonizujem bivanje bivanjem

  jesam reči

  jesam boje

  jesam ritmovi

  jesam melodija

  jesam tišina

  jesam brojevi

  jesam pokreti

  jesam saosećanje

  jesam svest

  jesam mirisi

  jesam osmesi

  28. februar 2002.

   

   

  Kapljanje

  kapljanje šest milijardi kapi

  kapljanje u Muzeju

  kapljanje prenosi televizija

  1. mart 2002.

   

  Izložba

  144 slike uramljenih tekstova sa Ruže lutanja

  7. mart 2002.

   

  Oteta Evropa oteta Planeta

  nosim crvenu kosu za Indijance i vaskrsavanje svih nestalih naroda

  4. april 2002.

   

  Novi Sad – Beograd

  vesele forme

  promocija Ruže lutanja gradonačelnicima Novog Sada i Beograda

  16. april 2002.

   

  Miroslav Mandić i Obojeni program

  pevanje i plesanje

  plešem na mnogim mestima. to snima Kaja

  plešem u sali. to snima Davić

  da bude svetinja plesanja i pevanja

  danju i noću

  16. april 2002.

   

  Sinoć

  je jedan umetnik iz Francuske rekao da se umetnost događa na četiri načina

  na sceni koja uključuje sve medije

  na ljudskom telu

  na internetu

  na ulici

  za mene je sve to odviše ljudsko-prozaično

  drugi umetnik je rekao da ne postoji umetnost nego samo umetnici

  ovde mi nedostaje odgovornosti i skrušenosti

  jedna umetnica je rekla da više ne

  postoji umetnost nego samo institucije

  to mi je fašistoidno i glupo

  današnji umetnik je stvaralac bića

  22. april 2002.

   

  Pesma o pepelu koji će se razvejati posle moje smrti

  da je pišem sa radošću svog šarenila ovog sveta

  da je napišem punim plućima i razigranom šakom

  23. jun 2002.

   

  Jedna knjiga

  da napravim jednu knjigu od svih tekstova koje sam napisao

  1. jul 2002.

   

  Beskućništvo

  svejedno je gde živim

  osloboditi se potreba i u svom ukusu

  beskućništvo je kuća bivanja

  11. jul 2002.

   

  Ritmovi

  Dragani Varadinac za 24 rođendan 24 ključa za čitanje Ruže lutanja

  nepojmljivi tren

  tren

  sekunda

  minut

  sat

  jutro

  podne

  veče

  ponoć

  sedam dana

  mesec dana

  godišnja doba

  godina dana

  sedam godina

  deset godina

  24 godine

  sto godina

  sedamsto godina

  hiljadu godina

  dve i po hiljade godina

  sto hiljada godina

  milion godina

  jedna svetlosna godina

  Večnost

  ………

  12. septembar 2002.

   

  Putovanje u drugog

  ulaženje u razbijeni atom

  ulaženje-putovanje jednog u drugo

  nebesko venčanje

  ekspedicija ljubavi

  putovati na velikim hamerima

  20. septembar 2002.

   

  Umetnost je

  posvećenje

  posvećenje i opasnost

  posvećenje 100%

  umetnost-opasnost-Bog 101%

  umetnost je stvaranje čudesno malog od 1%

  100% više ne znači ništa i ništa je

  29. septembar 2002.

   

  Umetnost je

  stvaranje bića

  iskupljenje za bol bića

  savezništvo sa Bogom i ženom

  Miroslave stvaraj – seti se Leni Rifenštal

  stvaraj za neko buduće vreme

  stvaraj nostalgijom još nerođenih

  10. oktobar 2002.

   

  Miroslave deluj i bivaj sada

  sam. sam na svetu. Bog ja i sva stvorenja

  sam sam sa ženom – blejkovski performans u raju

  10. oktobar 2002.

   

  Prepisati Van Gogova pisma

  prepisati i Artoovu knjigu o Van Gogu

  napisati i tekst o Van Gogu i Artou

  umetničko delo ljubavi za Van Goga za Artoa

  tebe. sebe. svakoga ko je pokušao

  27. novembar 2002.

   

  Ovo je o Beskućništvu

  na jednom mestu – živeti različito

  menjati mesto – živeti isto

  trougao krug

  hodati leđima napred

  ženaimuškarac – nedualnost

  7. februar 2003.

   

  Stanovanje

  pesnički stanuje čovek na ovoj Zemlji

  stanovanje u gradu. Beogradu. pretvaranje Beograda u pozornicu bezbrižnosti

  stanovati besplatno i nekom nešto činiti

  stanovati

  filozofski

  prosjački

  monaški

  ludički

  lutalački

  umetnički

  ….

  18. april 2003.

   

  uživam u zanosima i idejama koje su me stvarale

   

  nadam se da nijednu nisam izneverio i da sam dostojan svake

   

   

   

   

   

  DVADESET DEVETI DAN

  1788. dan
  23. novembar 2009.

  50386 - 50418

  blaženstva

   

   

  Zvezde Fudbala

  dragi Miroslave

  jako bih voleo da napišem pesmu

  ženama

  fudbalskim sudijama

  koje sude muškarcima u Srpskoj ligi

  pokazuju im kartone

  zaustavljaju ih zbog ofsajda

  izbacuju ih napolje

  trpe teške uvrede navijača

  Gordani Kuzmanović rođenoj 1973. godine

  Danieli Marković rođenoj 1978. godine

  Neveni Veselinović rođenoj 1985. godine

  Dragani Veljković rođenoj 1976. godine

  i posebno

  Doroteji Pajić rođenoj 1984. godine

  koju sam gledao kako zastavicom proverava

  da li je mreža na golu dobro zategnuta

  na utakmici Hajduk–Srem

  i koja je u drugom poluvremenu pogrešila

  nije videla da je jedan fudbaler igrao rukom

  a onda do kraja

  izdržala uvrede i psovke koje su joj dovikivali sa tribina

  jako bih voleo da im napišem pesmu

  barem nečim da im se zahvalim

  i ako možeš ti to da uradiš

  molim te uradi i za mene

  i proslavi ih

  sačekala me je jutros pesma Srđana Valjarevića

   

  Gordana Kuzmanović

  Daniela Marković

  Nevena Veselinović

  Dragana Veljković

  Doroteja Pajić

   

  ove nedelje ću sa papirića i iz fajlova prepisivati

  ideje koje sam sakupljao proteklih desetak godina

   

  biće to duži tekstovi. nadam se da ćeš ih sa uživanjem čitati

   

  da će ih Ivana sa zadovoljstvom prevoditi na engleski

   

  mnoge od tih ideja žive u meni i u mom radu

   

  pomagale su mi – od danas su na svetlosti za sva bića

   

  mesto im je u knjizi Miroslav Mandić i u Pupoljku

   

  Činiti što je Bogu milo

  otići i nikada se ne vratiti

  o tome pričati kompjuterom i tako sačuvati napušteno

  22. februar 2001.

   

  Hodanje za maternji jezik

  hodanje za jedan mali jezik kojim govore Srbi Hrvati Bošnjaci Crnogorci...

  22. februar 2001.

   

  Muzej ja – muzej Planete

  Posao je biti. Ja je muzej. Aktivnosti muzeja:

  Miroslav Mandić proslavlja Slobodana Tišmu.

  AleksandraTišmu. Blejka...

  reči pozorišta za jednog čoveka

  afirmacija Planete

  5. mart 2001.

   

  Potrebna mi je samo Hrabost

  hrabrost je lepota

  otvorim se – slobodan sam

  kažem šta želim – kreativan sam

  činim – voljen sam

  da pitam Aleksandra Tišmu šta bi on voleo da radim

  7. mart 2001.

   

  Knjiga straha i zahvalnosti

  priča Albanca u Beogradu

  priča Mađara u Novom Sadu

  priča Srbina u Prištini

  priča homo među hetero

  priča pravoslavca među islamistima

  priča katolika među pravoslavcima

  priča religioznog među ateistima. priča ateiste među religioznima

  priča bogatog među siromašnima. priča siromašnog među bogatima

  priča žene među muškarcima. priča muškarca među ženama

  1. april 2001.

   

  Ići ići i sa ljudima napisati roman

  ljudi su priče – niz

  ljudi pričaju o sebi – eros

  svojim životima – tanatos

  stvarima. biljkama. životinjama

  višim bićima

  lepoti. dobroti. istini. ljubavi. pažljivosti. plesanju. pevanju

  Bogu

  18. april 2001.

   

  Šesnaesta mi je

  knjiga o inicijaciji

  ponovljena mladost

  izaći na put i krenuti onako kako nisam smeo u šesnaestoj

  12. maj 2001.

   

  Spomenik ljubavi

  hajde magarče – napravi ga

  obilje bez novca

  odbačenost

  1. jun 2001.

   

  Hodam po Vojvodini

  hodanje se prenosi na Venecijanskom bijenalu

  Vojvodinom jer to malo košta

  ljudi dolaze u Vojvodinu kao na Venecijansko bijenale

  14. jun 2001.

   

  Krik

  ruže mole da mirišu

  okeani mole da ih ne kiselite

  gliste mole da padaju čiste kiše

  ironija moli da se svet sačuva

  zmija moli da i dalje ostane simbol zla da niko drugi ne bi trpeo od zla

  sva stopala ovog sveta mole da im ostavite

  tlo na miru da bi mogla da nastave svoj ples

  20. jun 2001.

   

  Tri kruga

  tri kruga kod Muzeja savremene umetnosti kao u januaru 1991.

  28. jun 2001.

   

  Kreni

  roman o odlaženju

  odem samo na jedan dan

  ako uspem nastavim tri dana

  ako uspem nastavim nedelju dana

  ako uspem onda još mesec dana

  ako uspem mesec dana onda tri meseca

  ako uspem tri meseca onda godinu dana

  oslonim se samo na sreću – usrećim i samu sreću

  5. jul 2001.

   

  Pranje mostova

  iz Novog Sada u kome je

  Muzej ruže – muzej Planete odlazim da perem mostove u svetu

  9. jul 2001.

   

  Godinu dana ćutim

  umetnost nove religije

  10. jul 2001.

   

  Licem u lice sveta

  svojim idejama na trg

  18. jul 2001.

   

  Hrabrost – nevladina organizacija

  umetnička aktivnost na ohrabrivanju drugih

  Hrabrost je već hrabrost jer je zapisana

  18. jul 2001.

   

  Protest – poljubac poraženima

  Muzeju savremene umetnosti u Beogradu protestujem protiv moći:

  G8

  oružja

  Svetske banke

  fašizma

  komunizma

  liberalizma

  tržišta

  festivala

  bijenala

  21. jul 2001.

   

  Pitanje novinama televizijama ostalim medijima

  da li vas interesuje unapređenje medija

  medij duhovnosti

  medij – reka mudrosti

  medij – vetar blagosti

  26. jul 2001.

   

  Ja sam institucija

  stara 30 godina

  od 14. avgusta 1971.

  institucija nezavisnosti

  podrži moju nezavisnost

  podrži živu instituciju

  reprezentujem samo čoveka i zato sam pesnik

  služim i slušam samo Boga

  divim se divnim ljudima

  4. avgust 2001.

   

  Lepota novca

  od rečenica iz Ruže lutanja

  6. avgust 2001.

   

  Tekst potpunosti

  da gledam Lišće i da se setim svakog

  da gledam Trave i da se setim svake

  1. septembar 2001.

   

  Samo kreni po grmljavini u kišnoj noći

  veruj u naručje

  budi hrabro dete

  opevaj ljudsko postojanje

  15. septembar 2001.

   

  Molim Ameriku da uđem u Ameriku

  molim da uđem bez pasoša

  da uđem sa Svemirskom ružom

  da poljubim

  Indijance

  Emersona

  Toroa

  Vitmena

  Luj Armstronga

  Bili Holidej

  Ed Rajnharda

  Čak Berija

  Suzan Zontag

  Li Marvina

  Džona Kejdža

  Valter de Mariju

  ...

  28. septembar 2001.

   

  Program za planetu Zemlju

  izračunati prelepu liniju uzletanja ka duhovnosti

  lišavanje koje na svojim krilima nosi siromašne

  piti manje vode

  milovati Zemlju

  čistim mislima hraniti vazduh

  deca projektuju planetarnu državu

  vojska se transformiše u šumare cirkuzante cvećare

  molitve i meditacije svih crkava se izvode uz isti ples

  ljubiti zlo da se preobrazi

  ljubiti mašinu

  sejati ljubav u srce drugog čoveka

  sejati ljubav Svemirom

  lišavati se komfora

  ko je moj narod

  21. oktobar 2001.

   

  Roman o samoći

  tautologija – svi romani su romani o samoći

  dnevnik – pobeda Dnevnika Aleksandra Tišme

  nazvao sam Aleksandra i rekao mu da je pobednik – bilo je lepo

  nazvao Nadu i spomenuo joj:

  Aleksandra Tišmu Radmila Stojanovića Ljubicu Marić Vladetu Jerotića

  preduzeće Samoća

  7. decembar 2001.

   

   

   

   

   

  TRIDESETI DAN

  1786. dan
  21. novembar 2009.

  50353 - 50385

  blaženstva

   

   

  malo obaveštenje... dragi Miroslave, samo da ti kažem

  da je 6. novembra moja Luna umrla. Ne znam zašto,

  ali – eto tako – mislim da treba da ti javim

  sačekao me je jutros mejl Dragane Erdevički o odlasku njenog psa

   

  Aranđelovdan

   

  detinjstvo slave

   

  svečanost današnjeg sunca. sve se zabelelo od svetlosti

   

  poslao sam petnaest pozivnica za kafu-pupoljak

   

  idem napolje na slavu vazduha

   

  bio sam na groblju. prošao pored kafane 6 i 400

   

  slavim. upalio sam sveću. pustio muziku. vinom nazdravio Bogu

   

  usuo sam drugu čašu vina. iglicom bušim hamere

  da bih kasnije od tog centra šestarom iscrtao 64 kruga

  i narednih dana promišljao kako ću deset godina crtati 64 pupoljka

   

  dok sečem tri crna luka mislim na bližnje koji me prećutkuju

   

  sve što me boli pretvaram u radost – telom se uvijam – ljubljen ljubim

   

  brišem naočare. ubrljale su se dok sam seckao materijal za pasulj

   

  700 grama crvenog pasulja

  tri glavice crnog luka

  pet čenova belog luka

  pet šargarepa

  četiri krompira

  vegeta

  ulje

  sirće

  malo šećera

  vatra i lonac

   

  sve što činim je slavljenje Boga

   

  Boga pasulja. Boga luka. Boga vatre

   

  jednog Boga

   

  promešao sam pasulj. još je redak. nadam se da će biti gušći

   

  nežno mislim na šerpe i lonce. ta bića

  u kojima je bilo ono što me je hranilo

   

  pasulj i sva hrana je divljenje svetlosti kojom se hrane sva bića

   

  ljubim se sa svakom travkom

   

  stidiš me se

   

  gori sveća

   

  dodao sam – mlevnu papriku – pirinač – testeninu – biber

   

  čulnost detalja me raznosi

  bacam se u naručje celine – najčulnija je

   

  nazdravljam Balint Sombatiju koji me je 1993. u Višegradu

  na Dunavu naučio da pijem vino. pio sam ga subotom. nekoliko godina

  unazad i subotom i nedeljom. pio sam ga – pevalo me je – nosilo Bogu

   

  već nekoliko meseci ne pijem i neću piti jer nemam više snage

   

  sada mi treba snaga za Pupoljak  – vino ljubavi svim bićima

   

  jedno ljubi sve

  sve je odanost svemu

   

  poslednja čaša

  gord sam i sujetan

  plešem

  za tebe ženo moja koje nema

  za tebe prijatelju moj koga nema

  da ne budeš gorda

  da ne budeš sujetan

  da budemo mlad tek rođena

   

  obraduj me

  novcem

  seksom

  Bogom

   

  nepristojno je ne pričati o svemu onome o čemu pristojni ne pričaju

  voleo bih da mi novac daju

  i levi i desni i oni sa centra

  i komunisti i fašisti i liberali

  i kraljevi i prosjaci

  i sportisti i porno zvezde

  i deca i usamljeni

   

  voleo bih da svakog dana novac dajem

  nepoznatima

  bogatima

  hrabrima

  stvaraocima

  idejama

  pupoljcima novca

  svim bićima

  Tebi

   

  kilo pasulja

  kilo žita

  kilo pirinča

  gram ljubavi

   

   

   

   

  TRIDESET PRVI DAN

  1785. dan
  20. novembar 2009.

  50320 - 50352

  blaženstva

   

   

  ostalo je još dvadeset osam pupoljaka

   

  nadam se da će i oni imati imena

   

  Tvoje ime

   

  neuvenivi pupoljci

   

  danas ću skalpelom iseći papir za njih

   

  na papiru 35x50 cm krug prečnika 28 cm

   

  crtaću ih drvenim bojicama

   

  svako može da odluči kakav pupoljak želi

   

  nadam se da jedna bojica može da traje dve godine

   

  znači pet bojica za jedan pupoljak

   

  ako je pupoljak u više boja onda je

  potrebna po jedna bojica od svake boje

   

  petsto bojica za 64 pupoljka pevaju Pupoljku svih bića

   

  da ih ne bih mešao svakoga molim da mi osim

  bojica za svoj pupoljak donese i nešto u čemu ću ih držati

   

  nikada do sada nisam radio na jednom papiru deset godina

   

  daće Bog

   

  Bog Bog

   

  daje Bog

   

  brzinom svetlosti sporonastajuće slike

   

  svakog dana

   

  trenom dodirom ljubavlju

   

  krhko

   

  krotko

   

  crtaću ih na jednom malom stolu

   

  svi papiri i sve bojice će biti na njemu

   

  64 papira sa pupoljcima

   

  64 papira na kojima će biti ime Tvog pupoljka

   

  na papiru sa Tvojim imenom možeš da napišeš šta želiš

   

  Tvoj rodoslov Tvoju ljubav Tvoje verovanje

   

  pupoljci molitve

   

  molitve svim pupoljcima

   

  večnost nastajanja

   

  nastajanje večnosti

   

  tvojim

  imenom

   

   

   

   

   

  TRIDESET DRUGI DAN

  1784. dan
  19. novembar 2009.

  50287 - 50319

  blaženstva

   

   

  sledećih sedam pupoljaka

   

  Gertruda Stejn Pupoljak

   

  Ludvig Vitgenštajn Pupoljak

   

  Majstor Ekhart Pupoljak

   

  Bili Holidej Pupoljak

   

  Ed Rajnhard Pupoljak

   

  Robert Valzer Pupoljak

   

  Nikolaj Fjodorov Pupoljak

   

  pa četiri desetogodišnje slike

   

  Lišće Pupoljak

   

  Trave Pupoljak

   

  Plave ruže Pupoljak

   

  Ni počela još nije ni imena još nema a već jeste Pupoljak

   

  sledećih sedam

   

  Radost Pupoljak

   

  Zdravlje Pupoljak

   

  Sloboda Pupoljak

   

  Preobražaj Pupoljak

   

  Odanost Pupoljak

   

  Ljubav Pupoljak

   

  Uspeh Pupoljak

   

  trideseti pupoljak

   

  Sva bića Pupoljak

   

  trideset prvi pupoljak

   

  Humor Pupoljak

   

  slede trideset tri pupoljka sa imenima dece

  koja će mi davati novac za svakodnevni rad na

  Stvaranju Miroslava Mandića

  Knjizi Miroslav Mandić

  Pupoljku svih bića

  Plavim ružama

  Plavom filmu

  Hodanju

  Sajtu

  64 Pupoljka pevaju Pupoljku svih bića

  i

  novac

  za

  Gnezdo

  život

  i

  trećinu

   

  Ana Đorđević-Petrović Pupoljak

   

  Bog Pupoljak

   

  Ruža i Miloš Pupoljak

   

  Violeta Jovanović Pupoljak

   

  Sijuksi Pupoljak

   

  Ivana i Ali Pupoljak

   

  volim Te

   

   

   

   

   

  TRIDESET TREĆI DAN

  1783. dan
  18. novembar 2009.

  50254 - 50286

  blaženstva

   

   

  juče sam kupio 64 papira za 64 pupoljka

   

  bio sam i na čaju-pupoljku sa Sunom Mandićem

   

  danas ću ići na kafu-pupoljak sa Ivanom Đokić-Saunderson

   

  prvih jedanaest pupoljaka su hvala i pohvala

  ljudima koji su mi do sada dali najviše novca

   

  jedanaest predivnih

   

  predivni odmah daju

   

  ko odmah daje mnogostruko daje

   

  imali ili nemali predivni daju

   

  predivni su prepoznali da je dobro davati novac i meni

   

  prvih jedanaest pupoljaka nose njihova imena

   

  Kaja i Milomir Pupoljak

   

  dali su mi sebe

   

  Obrad Mandić Pupoljak

   

  stric koji mi je zamenio oca

   

  Ksenija Buštrević Pupoljak

   

  prva koja mi je davala

   

  Vesna Milović Pupoljak

   

  davala mi je dugo

   

  Verica Rupar Pupoljak

   

  davala je lako

   

  Nenad Baturan Pupoljak

   

  velikodušno velikodušno

   

  Dolores Čaće Pupoljak

   

  dirljivo i stvaralački

   

  Nada i Nebojša Pupoljak

   

  davali su mi kao rosa

   

  Vera i Tibor Pupoljak

   

  postojano i smirujuće

   

  Gerda Kazakos Pupoljak

   

  ni poznavala me nije a davala mi je

   

  Katarina i Milan Pupoljak

   

  davali su hrabro

   

  mirišu pupoljci

   

   

   

   

   

  55. PUT PO 33 DANA – 22. PUT LAO CE – TRIDESET ČETVRTI DAN

  1782. dan
  17. novembar 2009.

  50221 - 50253

  blaženstva

   

   

  Najmekša supstanca na svetu

  Prodire kroz najtvrđu.

  Lao Ce u četrdeset trećem načelu.

   

  Onaj koji najviše voli, najviše daje.

  Lao Ce u četrdeset četvrtom načelu.

   

  milijardu ljudi gladuje

   

  ne verujem u veliki novac

   

  veliki novac je uzrok gladi i zločina

   

  sve što se stvori velikim novcem

  od

  civilizacije

  države

  oružja

  arhitekture

  nauke

  tehnologije

  letova u Svemir

  filmova

  pozorišnih predstava

  koncerata

  kompjutera

  banaka

  sporta

  lekova

  ...

  je

  ništavilo

   

  ljubim Te ništavilo – voljeno si – preobrazi se

   

  pre Ruže lutanja sam zamišljao i stvarao

  Simboličkog oca jednu snažnu osobu koja bi mi

  deset godina bila zaštitnik i finansijer i pomogla mi je

   

  pre Pupoljka zamišljam i stvaram

  Simboličku decu puno dece koja će mi deset

  godina biti zaštitnici i finansijeri i pomoći će mi

   

  dete moje

  voleo bih da Pupoljak radim tako što će mi više

  ljudi-dece davati evro dnevno za Pupoljak svih bića

   

  novac će sakupljati

  64 pupoljka pevaju Pupoljku svih bića

   

  64 desetogodišnje slike

   

  biće to – daće Bog

   

  64 kruga

  iscrtana drvenim bojicama

  polako

   

  svakog dana linijica

   

  ništa – a sve

   

  lepota a ljubav

   

  pod Tvojim imenom

   

  svakodnevna molitva za Tebe

   

  svakodnevno pevanje Pupoljku svih bića

   

  i

  tako

  polako

  će

  nastati

  64

  desetogodišnje

  slike

   

  daćeš Tii i Bog

   

  nadam se da ću uspeti da sakupim dovoljno novca za život i rad

   

  novac koji dobijem biće za

  Gnezdo – stanovanje mojih radova

  moj život i rad

  1/3 – novac koji dajem drugima

   

  šta i kako ali pre svega ko

   

  umetnost ko i ko novac

   

  ko

   

  Tii

   

  Koti moja – Koti moj – Koti moje

   

  danas idem na kafu-pupoljak sa Violetom Jovanović

   

  na kafi pričam i spoznajem Pupoljak i

  64 pupoljka pevaju Pupoljku svih bića

   

  molim i hvalim

   

  svim bićem sva bića

   

   

   

   

   

  TRIDESET PETI DAN

  1781. dan
  16. novembar 2009.

  50188 - 50220

  blaženstva

   

   

  64 pupoljka su 64 desetogodišnje slike

   

  64 pupoljka su umetnost

   

  64 pupoljka su novac

   

  64 dana pred početak Ruže lutanja naslikao sam 64 slike

  sa nazivom 64 prosjaka prose za Ružu lutanja

   

  pred početak Pupoljka sam odlučio da ću

  deset godina raditi 64 slike koje nazvah

  64 pupoljka pevaju Pupoljku svih bića

   

  volim

   

  jebežljiv

   

  jebežljivu

   

  dete stvaranja

   

  pupoljak svih bića

   

  jebežljivo blaženstvo

   

  jebežljivost je svetinja

   

  jebežljivost je ne samo dati sve nego biti sve

   

  ne samo biti sve nego ljubiti sve

   

  ne samo ljubiti sve nego ljubiti Tebe

   

  jebežljivost je jedno

   

  volim

   

  volim Te

   

  voli Me

   

  voli Se

   

  jebežljivi pupoljci za jebežljivi novac

   

  Pupoljak svih bića – novac svih bića

   

  svaki broj je lep

   

  svaka reč je dobra

   

  svaki korak je i lep i dobar

   

  uskoro ću se videti sa Jelenom na kafi-pupoljku

   

  nadam se da će mi 64 pupoljka pomoći da dobijem novac za Pupoljak

   

  nadam se da će mi novac pomoći da stvorim

  64 pupoljka pevaju Pupoljku svih bića

   

  žurim da ne zakasnim na kafu-pupoljak

   

  sve što napišem je blaženstvo

   

  svaka tačka je lepa i dobra

   

  ma – sve je

   

  jedan od 64 pupoljka je Tvoj

   

   

   

   

   

  Stranice