Bog Bogom Bogu Bog

  je
  tridesetogodišnjakinja
  koju čine četiri knjige

  Ja sam ti je on
  1981-1982
  Kaja
  1991-1992
  Milomir
  2001-2002
  Ja sam ti si ja sam Bog
  2011-2012

  pisao sam ih svakog dana od proleća
  do proleća u razmaku od deset godina

  ovo izdanje na sajtu je njeno prvo pojavljivanje pred svim bićima
  recezent lektor i korektor: Ti

  knjigu posvećujem
  Bogu Tebi i Svim bićima

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  april
  maj
  jun
  jul
  avgust
  septembar
  oktobar
  novembar
  decembar
  januar
  februar
  mart